roknic

Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

About roknic

 • Rank
  Novi clan
 • Birthday 08/28/1952

Contact Methods

 • Website URL
  http://afraserbic.com

Profile Information

 • Gender
  Female
 • Location
  Virginia, USA
 • Interests
  Pisanje, srpska povijest, kulturu, jezik.
 1. My family was culturally genocided during my grandmother's generation. We weren't told who we were. We were told we were Croatian. Now I know the truth and am hoping I can locate Roknic from Vrginmost district. Sjenicak in specific. Moja obitelj kulturno je genocided u bakinoj generacije. Nismo rekli tko smo. Rečeno nam je da smo hrvatski. Sada znam istinu, a ja sam u nadi mogu pronaći Roknić iz Vrginmost okrugu. Sjeničak na specifičan. I didn't know who we were or what was happening to us, but the only people I could relate to were people who were going through the same thing, they were Black, Jewish or American Indian. That's who was familiar. That's who I assimilated to. All the things I loved about them now I know, are all the ways we are the same. Nisam znao tko smo i što se događa s nama, ali samo ljudi sam mogao odnositi na bilo ljudi koji su bili prolaze kroz istu stvar, oni su bili crni, židovska ili American Indian. To je ono što je poznato. To i asimilirani. Sve što sam volio o njima sad znam, sve su to načini smo isti. So, even though this was something 'forgotten' it was still the most important thing in my life. I was baptized a Srpkinja two years ago. Dakle, iako je to nešto "zaboravio" da je još uvijek najvažnija stvar u mom životu. Bio sam kršten je Srpkinja prije dvije godine.
 2. To je način na koji Google prevodi ono što sam napisao u kolovozu. Moja baka je siroče bio prisiljen pretvoriti, ili više kao, prevario u njega nakon što ju je emigrirao u Ameriku oko 1915. i oženio svoju hrvatsku djeda. Ona je zabranjeno da nam kaže tko smo. Nisam znala da sam Krajina Srpkinja, ili ono što se događa s nama, ali svatko sam odlučio znali da pozivanje na istim pitanjima. Bili su crni ili židovska, ili Indijac, uglavnom crna, i da ide natrag u ranim 70-ih godina kada su ljudi jako su mi značiš za prelazak te granice. Sve stvari koje sam volio o njima, što ih je činilo zanimljivo i važno mi bili način da smo isti. Ja sam bio nam mila cijeli život. Imali smo izgubili sve - našu kulturu, naš identitet, naše povijesti, naše samopoštovanje, naše samopoštovanje. Samo jedna stvar je ostala, kad sve ostalo je izgubljeno - tko je bio upoznat. I to je bilo dovoljno da se sve natrag. djzombi asked: zelis da neko prevede ovo na srpski? Da i ja želim razgovarati o tome.
 3. Ne, ja ne mogu kopirati i zalijepiti, a kad sam pokušati pretvoriti u .doc ili koristite značajku Prevoditelj, ona kaže da je zaštićen lozinkom. Sad vidim da je 701 stranica, pa ne vidim zašto to ne može biti u HTML-u. No, I can't copy and paste, and when I try to convert to .doc, or use the translate feature, it says it's password protected. Now I see it's 701 pages, so I see why it can't be in html. Bilo koji sugestija?
 4. Pitam se, ako bi to bilo moguće objaviti knjigu u HTML obliku, tako da je Google prevesti mogao prevesti lako. Moj Srbije je vrlo slaba. Ako ne, ja mogu upravljati kopiranje i lijepljenje iz pdf. I'm wondering if it would be possible to publish the book in html form so that Google Translate could translate it readily. My Serbian is very weak. If not, I can manage copying and pasting from the pdf. Hvala!
 5. My orphaned grandmother was forced to convert, or more like, tricked into it after she'd emigrated to America ca. 1915 and married my Croatian grandfather. She was forbidden to tell us who we were. I didn't know I was a Krajina Srpkinja, or what was happening to us, but everyone I chose to know had reference to the same issues. They were Black, or Jewish, or Indian, mostly Black, and that going back to the early 70's when people were very mean to me for crossing that line. All the things that I loved about them, that made them interesting and important to me were the ways we are the same. I've been loving us all my life. We had lost everything -- our culture, our identity, our history, our self-respect, our self-esteem. Only one thing remained, when all else was lost -- who was familiar. And that was enough to get it all back. Can someone help me translate this?