izvidjac

Members
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

About izvidjac

 • Rank
  Novi clan

Recent Profile Visitors

234 profile views
 1. Imali su novije tenkove, ono što sam vidio na paradi u Slunju. Ne bih mogao biti precizan, ali oni su se zadrzali na Bihacu duze od spec policije. E sad, cujem na forumu da su se povukli u Knin, da li svi ili dio, ne bih znao. Ja sam se na Dinari kretao i uglavnom viđao borce iz brigada 7. korpusa i spec. policije, a bili su i Minđušari ( kod njih je i pukla linija, mislim, ali da ih ne optuzujem, pukla bi i na drugim mjestima). Ove nisam vidio, sto moze da bude ili se nisu razmjestili na liniji ili su drzali manji dio linije.
 2. Pa, jeli vidiš koliko je T 34, a ostalo su T54, onih 9 modernijih su prebaCENE U kORPUS SPEC.SNAGA.
 3. Mislim da su tih 9 T72 i M84 (iz 7 korpusa) završili u novoformiranom korpusu spec. snaga od čega su dva, mislim M 84 izgubljena na Bihaću u julu 95.
 4. Sišao naveče s Dinare i trebao da se vratim u jutro 04.08. ali se ne vratih.
 5. Vrlo tačno. Intelektualni kapacitet u Krajini je bio vrlo slab. Sve je to otišlo prema Beogradu. Na vlasti su bili lokalni šerifi, koji bi otjerali bilo kakvu pametniju konkurenciju koja bi došla bježeći iz Splita, Zadra ili Zagreba. Mnogo puta za vrijeme rata sam promišljao: kako će se ovaj rat završiti, kakva će biti rješenja. Bilo je vidljivo da nema spajanja sa RS, a time i naš bezperspektivan položaj. Zamišljao sam čak i situaciju neke autonomije, ali i to bi bila katastrofa uz onoliku mržnju, nepostojanje ekonomije, ruralne krajeve.Sve bi se to godinama ispraznilo.
 6. KANARINAC P.S. Koliko sam shvatio, bio si borac 2. brigade 7. korpusa. Jeste, na početku. To je bio moj rodni kraj. Tačno je to što kažeš za VRS i stav prema Dinari. Znam da smo planirali da uradimo zajednički protudar prema Glamoču i Livnu ali su iz VRS stalno govorili, nije vrijeme; cekamo proljece, sad nemamo snaga i onda je došao august. Ali kada sad znamo kako su mape u BiH odrađene 49-51, postaje jasno i ponašanje komande VRS. Jesi li ti bio u GŠ.
 7. Da se i ja malo uključim oko Dinare i pada Knina. Uglavnom NESTOR je rekao suštinu. HV je prodorom prema Grahovu otvorila bokove SVK koju ista nije mogla pokriti zbog nedostatka ljudstva. Padom Grahova HV je počela spuštanje prema Kninu a ad hoc stvorene jedinice SVK su počele uspon na čuke iznad Knina i Crvene zemlje. Linija je bila cik-cak i nije bila utvrdjena. Zaposjednute su čuke i skoro nigdje nije bilo ukopavanja ( zbog kamena, nedostatka vremena i nedostatka mašinerije). Npr, na jednom brdu 10-ak vojnika i na drugom brdu 10-tak, a između brda više od 500 metara nikoga, i iza linije nikoga. Vojska na Dinari je nazvana Taktička grupa, a pored policije i djelova noformirane tzv. gardijske brigade bila je sastavljena od pripadnika benkovačke, bukovačke i drniške brigade. Svaka ta brigada je iz svakog svog bataljona odvajala po 20-40 ljudi za popunu taktičke grupe. Logistika je bila nikakva a sistem veza još gori. Tokom zadnjega dana borbi mnogi su na tim brdima ostali bez municije. Komanda SVK je bila nedorasla zadatku. Za primjer, na Dinari slabo zaposjednuta linija a u Vrlici se drzi vojska kojoj je neprijatelj iznad glave i nema nikakve sanse da se odbrani. Umjesto da se svjesno skrati linija odbrane i izvrsi koliko-toliko koncentracija snaga, branilo se sve, što je bilo nemoguće. I sad na jednu takvu iskrpljenu liniju napadaju dvije gardijske brigade, plus ove druge domobranske ili kako su se već zvale. Ko je ratovao na Dinari s HV-om, zna da to nije bilo kao na drugim djelovima. HV je imala nadmoć u svemu od ljudstva, artiljerije, logistike i komande, a o sistemima veze da ne govorimo. Uglavnom, probijali su liniju gdje zažele. Bili su u mogućnosti izvršiti koncentraciju snaga uz izvanredno sadejstvo artiljerije i bliskog navođenja, a u pomoć su dolazili i helikopteri. Na primjeru ona dva brda zaposjednuta s 20-tak vojnika (tako je i bilo na jednom mjestu proboja) napada skoro bataljon HV. brda čak nisu ni pala, već su bila blokirana artiljerijom i pješadijom, a između brda je prošlo pola bataljona i prošlo u pozadinu. Nije bilo nikakve rezerve da se ubaci na mjesta prodora. Uglavnom, sve je bilo jednostavno. Od probijene linbije do Knina , nigdje rezerve vojske. I sad pogledaš drugi glavni pravac napada s Velebita na Gračac i presjecanje ceste Obrovac- Gračac, shvatiš besmislenost odbrane na jugu Dalmacije (Benkovac, Skradin, Drniš) gdje je linija bila utvrđena ali isto s malim brojem vojnika. Npr. 2.bataljon.2 brigade je na liniji odbrane imao oko 300 vojnika. Linija na jugu je uglavnom bila nepromjenja uz manje gubitke, npr Čista Mala, Krković i taj dio. Ali 50 kilometara od prve linije na jugu, zatvaraju se kliješta od Gračaca prema Kninu i svaka odbrana u tom prostoru postaje besmislena. Preostaje samo izvlačenje kroz ostavljeni koridor ili odsudna odbrana, koja bi uz mnogo veće žrtve završila kao i kod kordunaša. Dalje, GŠ SVK je bio pogubljen nakon bombardovanja Knina i rasturen. Štabni oficiri su se pokazali kao amateri, bez ikakvih planova i pogubljeni. Početna evakuacija civila prema Srbu se pretvorila u osipanje jedinica i kompletno povlačenje. Ljudi su napustali jedinice da izvuku žene i djecu jer nije bilo neke organnizovane evakuacije., tako da su i jedinice koje su bile kompaktne bile prisiljene na povlačenje. Ogromna većina naših žrtava (govorim o Dalmaciji) nije pala u borbi već poslije borbe. Zaostali vojnici koji su se predavali se uglavnom likvidarni na licu mjesta, kao i dosta civila. kako je to izgledalo može se pročiatati iz svjedočenja na suđenju grupi HV koji ubijali u Varvodama, Goću i na Zrmanji, ili iz svjedočenja preživjelih u Golubiću i drugim mjestima. Uglavnom vidljivo je da je bilo i ljudi i neljudi, i osvete ali i nebrige komandne strukture HV za civilima. Može pričati ko šta hoće ali je to bio divlji zapad, pljačka i haos. Kod mene u selu prodorom Hv prve žrtve su dvije žene ubijene iz blizine, a onda još jedna žena i dva vojnika koja su se predala. Otvoren sam za diskusiju bez vrijeđanja. Moje viđenje nekom može djelovati pogrešno ali tako sam ja to sagledavao.
 8. Moji snimci sa Dinare. Ja ih nemam ali sam ih vidjam na netu. Na svim snimcima, izuzev treceg po redu se spec. jedinica MUP-a. Rejon Uništa, Veliki bat, Klekovača ili tako nešto, ostale sam zaboravio.
 9. Nisam bio u vašoj brigadi ali priznajem da ste bili najbolja brigada našeg naouružanog naroda.