EMMA

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

About EMMA

  • Rank
    Novi clan
  1. Baner postavljen na naslovnoj pod sekciju PRIJATELJI . http://www.srbizasrbe.org/linkovi.htm Cao !
  2. Ovo je topla, optimistièna i energiènih prièa o grupi istih takvih ljudi. U sivilu problema koje iz dana u dan sve uspešnije rešavaju, saèuvali su dovoljno snage i istrajnosti da ostvare viziju o nekom malo lepšem svetu... Ovi ljudi poklanjaju vreme, trud, ideje i novac mnogobrojnima kojima je pomoæ prekopotrebna, pomažu deci, èiji roditelji nemaju dovoljno egzistencijalnih moguænosti da to sami ostvare. Svedoci smo sumorne demografske slike u Srbiji, bele kuge, starenja stanovništva i generalno slabog ekonomskog statusa porodica u Srbiji. Ono o èemu se nedovoljno govori su porodice koje imaju više dece, a nalaze se na ivici egzistencije. Okupirani tek pukim preživljavanjem, nedovoljno su jasni u zahtevanju ostvarivanja prava koja njihova deca imaju, skoro nevidljivi da bi skrenuli na sebe pažnju šire javnosti, pa i države. Humanitarnu organizaciju "Srbi za Srbe" èini grupa istrajnih, pozitivnih i energiènih ljudi okupljenih oko zajednièke vizije ... pomoæi porodicama koje su blagoslovene mnogobrojnom decom, a slabijih materijalnih moguænosti. Aktivisti ove organizacije žive u Srbiji i dijaspori. Nikada se nisu videli oèi u oèi. Upoznali su se na internetu. Ali iskrenost, želja i vera u ono što naumili da urade prevazišla je sve sumnje medju njima. Geografska razdaljina ne predstavlja nikakav problem da oni budu u svakodnevnom kontaktu i dogovoru, kreirajuæi aktivnosti podrške porodicama kojima je ona neophodna. Pokrenuli su sajt na kojem se skuplja pomoæ za srpske porodice sa petoro i više dece na prostorima bivše Jugoslavije . . Prikupljenim novcem trenutno pomažu tri porodice, u toku je razmatranje èetvrte koja bi bila obuhvaæena programom ... Takoðe, jaèanjem organizacije u broju èlanova kao i ekonomskim osnaživanjem, planira se i neprestano traganje za novim porodicama kojima æe se pružati podrška. Planira se i niz drugih složenijih aktivnosti, a sve sa ciljem ekonomskog i socijalnog jaèanja i osamostaljivanja porodica. U akciju su krenuli bez zadrške, a probleme na koje su nailazili rešavali su strpljivo i kreativno, koristeæi sve moguæe resurse, bez obzira na to koliko su se u prvi mah èinili mali. Jedna od porodica koja je obuhvaæena programom podrške su Slavkoviæi koji imaju predivnih devetoro dece-8 sinova i æerku ! Slavkoviæi žive na oko 25 km od Graèanice, na petom kilometru od Lipljana, u selu Rabovce. Njihovu svakodnevicu, pored materijalnih teškoæa, nažalost obeležava i znaèajna socijalna izolacija s obzirom na složene društveno-politièke okolnosti na Kosovu. Najsreæniji roditelji, kako za sebe kažu, Slaviša i Tanja Slavkoviæ roditelji su jedne kæerke-Ivane i osam sinova -Mladena, Milana, Bobana, Miloša, Miljana, Lazara, Milutina i Nikole. Sa njima u kuæi žive i baka i deka, a ovi dobri ljudi su, pored svih svojih nedaæa, primili u kuæu i seoskog uèitelja koji nije imao gde da stanuje. Nema stvari koje ne dele, nema nièega što nije zajednièko. Raškoviæi su iz Kragujevca, lošeg materijalnog stanja. Porodicu èine roditelji Saša i Aleksandra i šestoro deca. Nastanjeni su, kao i tokom dugih godina, privremeno. Pošto nemaju novca za stalan smeštaj, èesto se sele. Kako bez stalne adrese prebivanja, Raškoviæi su i bez stalnog zaposlenja.Otac Saša radi sve poslove koji mu se ponude ali oni su nažalost uglavnom retki i slabo plaæeni. Dolazili su raznorazni politièki i nepolitièki predstavnici opštine Kragujevac, puno toga obeæavali, malo ili ništa ispunjavali. I danas Raškoviæi žive jako loše. Porodica Popoviæ živi u mestu Brðani kod Doboja, Republika Srpska. Otac Mitar i njegovo devetoro dece u septembru 2005. godine, izgubili su suprugu i majku Zoricu koja je u 45-oj godini preminula od raka. Prihodi su skromni i retki, kada Mitra, bivšeg vojnika vojske RS, neko pozove da pomogne na paši ili u zemljoradnièim poslovima. Znamo da u vama ima dovoljno duhovnih i materijalnih moguænosti, da im pomognete... Kao i nekoj porodici nalik njihovoj...