Slovak

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

About Slovak

  • Rank
    Novi clan
  1. no, my Slováci nie sme takí bojovní ako Srbi. Vy ste museli bojova v Slavónii aj v Bosne a teraz musíte bojova v Kosove. Srbský národ ma bojovného ducha, ktorý sme my Slováci už stratili. Naposledy sme sa vzopreli v 1944, keï sme bojovali proti Nemcom. Ani v 1968, keï nás obsadili Rusi tak sme sa nebránili. Srbi sú obranou Európy. Už v histórii tvorili nárazník proti Turkom, teraz sa bránia proti moslimom v Bosne a v Kosove. Ináè, aké sú vzahy medzi Chorvátmi a Srbmi? Je nádej, že sa srbské obyvate¾stvo vráti do bývalej RSK?
  2. neviem po srbsky, len èíta, ale snáï Srbi porozumejú slovenèine, veï sú to slovanské jazyky :wink: pochádzam z dediny (sela) na strednom Slovensku, ktorú založili srbskí prisahovalci v 15. storoèí (neviem jak sa povie po srbsky - century). Oni v tom èase utekali na sever pred Turkami a osidlovali horske oblasti na Slovensku (vtedajšia Hungaria superior). Moji predkovia sa pod¾a dochovaných záznamov volali menom "Kalaz," neviem èi prišli z Vojvodiny, alebo z centrálneho Srbska, alebo z Bosny. Asi preto mi je sympatický boj (borba) srbského národa. Na Slovensku panuje názor, že Srbi si ako posledný zo slovanských národov si zachovali svoju dôstojnos.