kanarinac

Members
 • Content Count

  1,060
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About kanarinac

 • Rank
  Dzomba

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ovaj korpus je trebao biti formiran od najboljih jedinica SVK iz drugih korpusa i mobilisanih Krajišnika iz Srbije.Formiranje nije završeno do kraja.Sad tu ima meni par zanimljivih stvari koje nikako nisam uspeo da saznam. 1. Da li se zna koja su jedinice po formaciji bile ili trebale biti u sastavu korpusa.Znam za 2. gardijsku brigadu (pukovnik Miloš Cvjetićanin) i 2. oklopnu brigadu (komandant-).Šta je bilo osim te dve brigade još u sastavu korpusa (spominje se i neki ID odred i bataljon VP)? 2. Da li se 2. gardijska brigada stvarno povukla iz Krajine,a da nije uopšte vodila borbe za vreme "Oluje" (tako nešto piše Milisav Sekulić u svojoj knjizi)? 3. Da li je samo taj korpus u svom sastavu imao tenkove M-84? 4. Korpus je trebao služiti kao pokretna rezerva,ali da li su se njegove jedinice po planu upotrebe trebale pridavati ostalim korpusima po delovima radi začepljavanja rupa (kao što se radilo 1995. u "Oluji") ili je trebao dejstvovati kao celina?
 2. Da li neko može da mi kaže detaljnije o napadu na Nuštar koji je izveo ovaj korpus 05.08.1995.Ja ću napisati koliko znam,pa vi dopunjavajte ako znate. Napad su izveli delovi 40. i 45. brigade ovog korpusa.Glavni napad je išao iz sela Cerić (tu je bio i moj ćale kao komandir čete u 40. brigadi),pomoćni iz Bršadina.Artiljerijsku podršku davao je 11. map sa ZiSovima u Petrovcima,minobacačima 120 mm iz Mirkovaca i topovima 105mm iz Slakovaca (ovi su tukli VBRove Plamen u Otoku).Akcijom je rukovodio pukovnik Stojan Španović,načelnik štaba 11. korpusa.Španović je zabranio izviđanje terena inžinjercima pre početka napada (valjda da bi iznenadio HV).Napad je počeo negde pre jutra (verovatno oko 3 ili 4 sata posle ponoći).Pešadija iz Cerića je zastala u nekom kanalu ne toliko od protivničke vatre (koja je bila vrlo slaba),nego zbog toga što je čekala dolazak tenkovske čete koja bi je podržala i koja je dolazila isto iz Cerića.Jedan tenk je naišao i zapao u kanalu u kojem je bila pešadija (sva sreća nikog nije ubio).Njegovo izvlačenje je trajalo dugo vremena (prvo nije bilo sajli da ga izvuku,onda su ga na kraju dva tenka nekako odšlepala).Zapadanjem tenka u kanal prestao je i napad na Nuštar.E,sad moj stari i ljudi sa kojima sam ja pričao se slažu da Nuštar nije bio problem zauzeti ali se nije htelo.Negde na internetu sam pročitao da je 11. korpus u tom napadu imao 17 mrtvih ali moj matori tvrdi da je to nemoguće. Druga stvar-pošto sam ja novi na forumu čitao sam malo o akciji "Oluja" i nereagovanju Srbije na napad.E,sad moj stric je bio komandant brigade u Lici i kasnije bio u štabu Novosadskog korpusa (ako vas baš zanima koje on javite mi se na pp) i on kaže da je Novosadski korpus imao razvijen plan i jedinice za upad u Slavoniju i samo se čekalo naređenje.Radilo se o 13 ili 15 brigada,čak je bila dovedena oklopna brigada iz Niša i pešadijska brigada iz Zaječara.Međutim naređenje nikad nije izdano i od napada nije bilo ništa. Treća stvar-da li neko može da mi kaže ko su bili komandanti brigada (35,40,43,45. i 55. brigada) u ovom korpusu.Moj ćale zna neke ali ih se ne može svih setiti.