vidaaa_

Members
  • Content Count

    90
  • Joined

  • Last visited

About vidaaa_

  • Rank
    Stalni clan
  1. Medačka crkva Čim bi se snašli u novonaseljenim krajevima, Srbi bi gradili crkve i manastire sa željom da nastave duhovni i kulturni život, sličan onom kakav su imali u svom zavičaju. Sagradnja sakralnih objekata iziskivala je pozamašna sredstva kojih, sticajem okolnosti, nije bilo lako obezbediti. To je uticalo da se pri podizanju prvih pravoslavnih crkava moralo pribegavati brvnarama i u njima vršiti verske obrede. Zadnja crkva usledilo je kasnije, kada su se sticali realniji uslovi za to. U Liku su se sa srpskim narodom doseljavali i sveštenici, pa je izgradnja pravoslavnih bogomolja bila iskljucivo njihova briga, jer ćesarski pravni poredak nije imao uvek interesa da podupire takve akcije. Pošto je u državi zvanična religija bila katolička, njegovo je bilo da favorizuje aktivnosti klera zasnovane na pokatoličenju doselljenog srpskog naroda. Prva pravoslavna crkva u Metku podignuta je 1688. godine i služila je kao manastir sve do 1770. godine. Tada je u Metku boravio vladika Atanasije Ljubojević, pa bi podignuti objekat mogao biti njegovo delo. Međutim, veći deo pravoslavnih crkava u selima medačkog polja sagrađen je za vreme vladike Danila Ljubotine, između 1713. i 1739. godine. U tom razdoblju, 1724. sazidana je i Medačka crkva. Locirana je na desnoj obali reke Like, oko 2km od medačkog naselja. U neposrednoj blizini crkve nalazio se izvor hladne vode i spominjan je u crkvenim izveštajima. O njemu nema više vidljivih tragova.Crkva je obnovljena 1867, a 1885. srušena i ponovo ozidana u običnom stilu. Tada je i sazidan i dvor u kome su stanovali svestenici crkve. Ratna dejstva hrvatskih ustasa 1941. godine ostavila su varvarske tragove i na crkvi.Ona je po okončanju rata obnovljena i stavljena u službu naroda. Međutim, 1995. godine bila je ponovo granatirana od strane hrvatske vojske Franje Tuđmana. Medačka crkva posvećena je rođenju Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan, ili kako Medačani kažu "Ivanja". Na taj dan se oko nje okupljaju žitelji Metka i okolnih srpskih sela. Svečano obučeni, momci i devojke igraju kolo, pevaju uz tamburice i goste se na svojevrstan način. Obavljaju se takmičenja u raznim sportskim disciplinama. Ne može proći Ivanja, a da se ne baca kamen s ramena. U tom je učestvovao i Mile Vurdelja ispod Bagunice, koji se tu priženio iz Mogorića. Bila je to prava ljudeskara, preko dva metra u visinu, a težina mu se pisala sa tri cifre. Nije bilo muškarca u šest okolnih sela koji je imao veću glavu od njegove i koji je po pameti prednjačio. Stojeći, Vurdelja bi mirno gledao momke kako bacaju kamen, držeći u ruci krivu savijenu od klenova izdanka koju je, kako kažu, nosio u slučaju da ga "neka psina ne napadne". Kada bi se uverio da nijedan od momaka ne odmiče u daljini bacanja, rekao bi jednom od njih "daj de meni taj kamen". Uzevši ga, zamahnuo bi i bacio metar dalje od belege momka koji je najdalje bacio. Tada bi rekao "kada dobacite, zovte me, a ja ode na crnjak i bubrežnjak". Medak se dugo smatrao centralnim naseljem susednih srpskih sela. U njemu je bila zajednička škola i mesto za izbor eparhijskih skupština. Isto tako i sedište političke opštine, kojoj su pripadali Počitelj, Barlete, Vrebac, Mogorić i Raduč. U okviru svoje svetovine nadležnosti, Medačka parohija vodila je od 1784. godine matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Prema podacima Karlovačke mitropolije za 1905. godinu, u knjige je bilo upisano 78 rođenih, 12 venčanih i 62 umrlih. Iste godine u Medačkoj parohiji bile su evidentirane 423 kuće sa 3153 stanovnika, zatim 507 bračnih parova i 9 divljih brakova. U krajiškom popisu stanovnika Metka, Kukljica i Brezika iz 1712. godine pominje se ime popa Milana Uzelca. Za njega su izneti podaci da ima 22 parcele zemlje, od čega 2 kao pop, dok je jedan deo parcele posed njegove porodice. Posed je bio velik i iznosio je 905 rali, a pop je imao 16 članova porodice, od kojih 6 pod oružjem. U istom popisu iznose se podaci i za vlaškog episkopa, bez navođenja njegovog imena, i to: "Vlaški episkop, pored zidane kuće u Metku, zvane inače Kula kozičina, ukupan njegov posed nalazi se u jednom velikom lancu od 70 rali". Prema podacima iz šematizma Karlovačke mitropolije, u Medačkoj pravoslavnoj crkvi svešteničke dužnosti obavljala su sledeća lica: Danilo Trbojević, rođen 1812, rukopoložen 1840, proizveden 1846. godine. Todor Trbojević, rođen 1844, umro 1898, rukopoložen 1866. godine. Jovan Trbojević, rođen ? rukopoložen ? Jovo Trbojević, rođen 1849, a rukopoložen 1875. godine. Milutin Varda, služio je kao sveštenik do 1941. godine kada je pobegao ispred ustaških koljača u Srbiju. Na drugom mestu se kao popovi spominju Mojsije Radošević, Stefan Ljustina i Georgije Marić. Prvi je učio školu 6 godina u manastiru Krupi, a drugi tu istu 5 godina.
  2. bunar u Citluku (levo se islo za Pocitelj a desno prema skoli i prema Ornicama