Sign in to follow this  
gnr

POZITIVNE STRANE DANKA U KRVI i ostalo...

Recommended Posts

POZITIVNE STRANE DANKA U KRVI i ostalo...

 

Vidim da smo se poprilično uzbunili povodom skandaloznih izjava koje s vremena na vrijeme otkrivamo u udžbenicima istorije za srpske naraštaje koji tek treba da preuzmu svoja kormila, i uzbuna je tu s punim pravom.

 

Međutim, to što vidimo u udžbenicima iz kojih se od naše djece očekuje da uče o prošlosti svoga naroda nije ništa drugo do vrh ledenog brijega, ili tek ispoljavanje moći one pseudo-srpske "duboke države" čije vrhove pipaka svi osjećamo, svako oko svoga vrata.

 

A gdje je tijelo ili čak - glava te stoglave hidre, možemo naslutiti ako zagrebemo po gustom rasporedu "kulturnih događaja" u glibavoj močvari u kojoj se valja beogradski snobovski pseudo-intelektualni nakot, zajedno sa diplomatama iz nekih ambasada, budući da upravo neke strane ambasade predstavljaju kanal kojim stižu osnovne i opšte direktive koje onda pseudo-srpski beskičmeni i bezmudi istoričari, iz soja poluintelektualaca, prihvataju i putem autocenzure u skladu sa njim uređuju svoje radove i knjige, što zatim služi kao osnova za sklepavanje nakaznih, antisrpskih udžbenika.

 

Na čelu tih ambasada su (u slučaju Beograda) - NORVEŠKA i AUSTRIJSKA. Ovim dvjema patetičnim državicama, u sistemu zapadnjačkog mravinjaka iz određenih razloga povjerena je uloga dubinske kontrole i uticaja na ono što se definiše kao "opšti narativ" u Srbiji. Svakako, one u obavljanju te uloge nisu samostalne, već su samo izvršitelji. Ne treba posebna pamet da se skapira čiju volju i agende izvršavaju.

 

Među njima postoji i blaga podjela, jer u pragmatičnom i efikasnom sistemu kakav se na zapadu primjenjuje, nema mjesta za preklapanje dužnosti, niti da se neko nekome petlja u posao; tako je Norveška zadužena više za pritisak na "srpske" političke "elite" i na medije, a Austrija za pipavi posao promjene svijesti srpskog naroda kroz filigranski rad na što manje primjetnom, ali nimalo manje razornom uništavanju nacionalne kulture i obrazovanja, kroz suptilno ali odlučno nametanje NOVIH OPŠTIH NARATIVA koji će poput gvozdenih pravila oblikovati umove svih onih koji se budu nadali da uđu u "intelektualnu elitu Srbije", da bi kroz njihov rad na nametanju tog novog narativa bila konačno ubijena bit, duša srpskog naroda, čime će se srpski narod - kako se oni nadaju - pretvoriti iz naroda Zavjeta, u samo još jednu masu obezduhovljenih životinja, sličnu tolikim drugim nekada narodima, a danas masama, čije postojanje u istoriji više nema nikakvog smisla, i koji su kao narodi već umrli a da toga nisu ni svjesni.

 

Drugim riječima, Norveška ambasada ima zadatak da "disciplinuje" srpske političare, a Austrijska - pripadnike "srpske intelektualne elite" - posebno ISTORIČARE.

Konkretno, Austrijska ambasada ovu politiku sprovodi na više polja i načina, a jedan od njih je i organizovanje predavanja. Na ta predavanja se obavezno poziva krem snobovskog društva - obavezno diplomatski kor u Beogradu, koji onda slijede poluintelektualci i lovci u mutnom koji znaju da na ovakvim hepeninzima treba biti viđen, i gdje se mora - poput narikača na javnim ispoljavanjima tuge u Sjevernoj Koreji, javno i što glasnije ispoljavati javno postavljeni opšti stav, odnosno narativ.. I sad, baš u toku ove godine se Austrijska ambasada revnosno aktivirala u organizaciji čitave SERIJE PREDAVANjA "o arheologiji Balkana" gdje se politički-korektni narativi sa Zapada nastoje utemeljiti i u najdaljoj istoriji.

 

Na primjer, 09. decembra 2019. godine, u 17:00 sati će upravo u prostorijama same Austrijske ambasade biti održana dva takva predavanja pod zajedničkim nazivom "THE ROLE OF EUROPE FOR THE BALKANS AND VICE-VERSA: POLITICAL NARRATIVES REVISITED" - u prevodu - "Uloga Evrope za Balkan i obrnuto - revizija političkih narativa".

 

Prvo od dva najavljena predavanja bi trebalo da održi izvjesni austrijski profesor Oliver Jens Šmit sa Departmana za istoriju istočne Evrope na Bečkom univerzitetu, i član Austrijske akademije nauka, a predavanje nosi naslov potpuno jasnog političkog cilja - "State Formation and Political Movements in the Modern History of the Balkans - Which Legacies For Today?" - u prevodu - "Formiranje država i politički pokreti u modernoj istoriji Balkana - Koja naslijeđa (odgovaraju) za današnje vrijeme?"

 

Drugo predavanje drži osoba koja je neizbježna na ovakvim skupovima - profesorka Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a predavanje nosi naslov - "Political Culture in Serbia and Finding a Common Narrative in History Teaching in South Eastern Europe" - u prevodu - "Politička kultura u Srbiji i nalaženje zajedničkog narativa u podučavanju istorije u jugoistočnoj Evropi".

 

Drugim riječima, upravo je Dubravkino predavanje, u sjenci njenih moćnih zaštitnika iz Austrije i pogotovo onih čije agende sprovodi Austrijska ambasada, u čijem se samom naslovu vidi stremljenje da se traganju za naučnom istinom u istoriji pretpostavi "KOMPROMISNI", POLITIČKI narativ, što je svojevrsno NASILjE nad istorijom i naukom uopšte, dakle - upravo je Dubravkino predavanje indirektni signal hordi pseudo-srpskih poluintelektualaca - KO među njima uživa zaštitu, i KOGA treba slušati kao trbuhozborca polit-korektnog narativa, kada ta odvratna i moralno gnjecava gomila nakon odslušane osnovne direktive, krene u razradu - odnosno, krene u svoj naučni rad.

 

Jednostavnije rečeno - megafon krvnih, suštinskih i strateških neprijatelja našeg postojanja kao naroda, u Srbiji je AUSTRIJSKA AMBASADA, a njen megafon koji govori na srpskom jeziku jeste Dubravka Stojanović, i ona grupa agresivnih a razmaženih kukavica koja je okupljena oko nje. A posao na kome upravo radi ta grupa, i radi čega je ona trenutno u fokusu - jeste upodobljavanje srpskog narativa istorije, srpskog iskustva u istoriji osvijetljenoj smislom, politički korektnom "zajedničkom" narativu, a u tom "zajedništvu" kao i svakom drugom od te vrste, Srbi treba da odustanu upravo od onog što je SUŠTINSKI najvažnije.. Baš kao u jugoslovenskoj močvari koja nas je naučila na odustajanje od sebe kao na uslovni refleks, kada želimo da budemo pomilovani po glavi ili da dobijemo neku kosku..

 

No, to nije srpski put.


To je put u nacioalnu propast.


Onima koji od tog puta žele nešto da ućare lično za sebe, ovim je dato jasno uputstvo koga konkretno u Srbiji da slijede.
Nama koji želimo nešto sasvim drugo za našu državu, Austrijska ambasada je indirektno pomogla, jer nam je ako ništa drugo - otkrila agendu koju sprovodi, kao i pokazala prstom na grupu kreatura bez časti i morala koji taj podmukli posao nacionalne izdaje sprovode.

 

Jednog dana kada smognemo snage da te kreature imenujemo i priznamo kao ono što one suštinski jesu - izdajnici i neprijatelj koji iznutra napada naše nacionalno biće, čovjekolike i srbolike pojave koje su po svojoj suštini suprotne i čovjeku kao bogolikom biću, i Srbinu kao bogoljubivom narodu, tada ćemo početi da se liječimo od bolesti i pošasti.


A njima će tada doći kraj, na ovaj ili onaj način"...

 

Romen Louis facebook, Decembar 2019.

Share this post


Link to post

''Kroje nam budućnost prekrajajući istoriju.''


''Jači su, brojniji i bolje organizovani, od opozicije i vlasti podržani, u trendu sa međunarodnom globalizacijom i duhom vremena. Jednom rečju, u pobedničkoj poziciji. Za sad...''


''Sa istih pozicija jurišali su na nas 1914 god. pa nam vojsku saveznici sprečiše da uđe u Beč 1918 god. Mogu reći da im je, što se mene tiče, sav trud uzalud i sva utrošena sredstva na moje preumljenje promašena investicija. I nije meni zbog njih što napadaju nego zbog onih među nama koji su prijemčivi na njihove krvave pare i dušmanski interes ovde zastupaju.''


''To je veliki broj ljudi, tih što ispadoše iz otadžbinskog vinkla. Ostaše pojedinačni slučajevi, ali u manjini (bar je tako u ovom trenutku). Što ne znači da će uvek biti tako.''


''Ono o čemu treba takođe znati,da bi se temeljno istražila misterija razloga iz kojeg su baš Norveška i Austrija odabrane da budu nosioci pritiska na Srbiju,je status tih država,odnosno vrlo poseban niz događaja koji su im dali odgovarajući pečat u novijoj istoriji.U obe države stasava četvrta generacija dece potpuno odvojene od bilo kakvih tradicionalnih ljudskih institucija,veza i obzira.Dakle deca koja nemaju mame i tate,već i je isključivo"nevidljiva hraniteljska ruka"i hranila i vaspitavala u za to specijalno pripremljenim uslovima:relativnoj izolaciji u zabačenim,prirodno čistim sredinama,koje su u Austriji i Norveškoj zapanjujuće slične,u specijalnim sanatorijumima"za odgoj",odakle se zatim ta,prethodno programski,šematski izuslovljavana dečica prebacuju u"hraniteljske porodice",gde se dovršava njihov"razvoj".Naravno,začetnici ovog programa su bili nacisti,i"rezultati"njihovog"rada"su zapanjujuće lako nestajali iz ruku radoznalih istražitelja u posleratnoj Evropi,iako se za postojanje ovakvih programa i odvođenje ratnih siročadi iz cele Skandinavije,Nemačke,Poljske i SSSRa i kopiladi silovanih Nemica,Norvežanki i Šveđanki vrlo dobro znalo.Program je nastavljan u tajnosti,a mnoga deca iz tih programa su netragom nestajala u Latinskoj i Južnoj Americi,SAD i Južnoj Africi,gde su verovatno,dovršavala razvoj u nekim od izbeglih nacističkih eksperimentalnih"porodičnih jedinica"ili u jednostavno druge slične institute slične namene,koji su lako u to vreme mogli biti skriveni od javnosti u tim delovima sveta.Odatle,i iz sličnih"jedinica"u "neutralnim"Austriji, Norveškoj i Švajcarskoj,dolazili su već obučeni specijalni indoktrinatori sa potpuno obrisanim savestima,veoma dobro edukovani i utrenirani za nastavak programa.Nemojte da vas čudi pojavljivanje mladih političara poput Kurca,ili kampova za obuku mladih levičara u Norveškoj,gde je"pobunjeni"Brejvik povezao dva i dva,jer dečko osim što je ozbiljno oboleo,daleko od toga da je bio glup.Cela ta tema je toliko goruća i intrigirajuća,da je o njoj teško ovde govoriti.Tu bi se moglo mnogo štošta reći i ulozi naših logoraša,od kojih su mnogi odvođeni posle stroge selekcije u Norvešku,o tome šta su pobogu,oni to gradili po bespućima Norveške i Švedske,i kako su mnogi od njih bili odvođeni na"priplod"ili puštani da pobegnu u"sigurne kuće"za koje se kasnije ispostavljalo da nisu baš toliko sigurne,i mnogo toga drugog.''

 

''Na sta spade ta Austrija,od glavnog faktora dosla je do megafona. Kreiraju oni istoriju ima vise od sto godina na Balkanu,obicno na stetu Srba. I gle cuda obje "neutralne" i prijateljske drzave,ulazu u nas,doniraju,ko bi se ovome nadao. Mislim da mi kao narod nismo bas fer. Osim na susjede,najvise sikćemo i ruzimo SAD, jasno je da su one šef te družbe,ali mi uporno a ne znam iz kog razloga zaboravljamo švapske zasluge u skidanju glave i rušenju srpske kuce. Interesantno je to,da sta god SAD smisle,bilo koji podli i prljavi plan,obicno to na terenu sprovedu neke švapske službe.. Uvijek nam se nekako provuku ispod radara,i zato kazem da nismo fer. Treba ljudima odati priznanje,priznat zasluge i trud za vjekovno razaranje srpske kuce. Ko god misli da se nesto promijenilo od Franje Josifa ili Hitlera grdno se vara. Ko sumnja neka se sjeti Račka (kojeg su vjerovatno svabe pripremile) ili mozda onog strijeljanja i izivljavanja u Prizrenu.. Kvinslinzi i nacisti,vjeciti...''

 

(komentari sa facebooka)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this