Sign in to follow this  
Wolffocke

VOJNA KRAJINA

Recommended Posts

m012600v.jpg

Zastava Krajiškog husarskog eskadrona (èete) Karlovaèke pukovnije

Projekt istraživanja historije Vojne krajine u danasnjoj Hrvatskoj, koja je nastala kao srednje-evropski obrambeni pojas protiv Osmanlija u 16. vijeku, a zbog širenja tokom 17. i prve polovice 18. vijeka u vrijeme konaènog demilitarizovanja provedenog carskim proglasom 15. VII. 1881. godine dosegla opseg gotovo kao i banska Hrvatska, usmjeren je znanstvenom prouèavanju dosad manje obraðivanih pitanja vojnokrajiške ekonomske, konfesionalne, kulturne i vojne historije. Zbog važnosti koju je vojna krajina imala za odbranu Habsburške Monarhije, beèki je dvor to podruèje izuzeo od vlasti Hrvatskog sabora i bana, upravljajuæi njome preko vojnih institucija, što je izravno utjecalo na razvoj krajiškog prostora, koji je naseljavalo stanovništvo razlièitog etnièkog i socioekomomskog porijekla, te konfesionalne pripadnosti. Krajiško je podruèje sve do sredine 18. vijeka karakterizirao neujednaèen društveni i ekonomski razvoj pojedinih dijelova, a sredinom tog vijeka, kada je Hrvatsko-slavonska vojna krajina izgubila primarno znaèenje srednje-evropskog obrambenog pojasa protiv Osmanlija, beèki je dvor pokrenuo vojne i gospodarske reforme èiji je cilj bio pretvaranje Krajine u 'regrutnu zonu' za carsku vojsku, što je predstavljalo jedinstven primjer u evropskoj vojnoj historiji. Prostor vojne krajine karakterizirale su multikonfesionalnost i multikulturalnost, nastale kao posljedica èestih migracija stanovništva iz Osmanskog Carstva i banske Hrvatske u Krajinu, ambivalentan odnos dvora prema konfesionalnoj problematici i djelovanju Katolièke i Pravoslavne crkve, uvjetovan politièkim okolnostima u kojima se Monarhija nalazila, i ekonomski sustav utemeljen na seoskoj ekonomiji, koji je od druge polovice 18. vijeka država nastojala osavremeniti stvaranjem privilegiranih krajiških gradova - vojnih komuniteta - kao središta koja bi poticala razvoj tržišne ekonomije. Dosadašnja istraživanja ovih pitanja krajiške historije, koja su rezultirala monografijom o graditeljskoj vrijednoti i strateškom znaèenju krajiških utvrda za obranu Habzburgškog carstva u 16. vijeku, zatim monografijom o utemeljenju, razvoju i znaèenju vojnih komuniteta, te monografijom o historijskom razvoju grada Petrinje, ovim bi projektom bilo rasvijetljeno a i prošireno na nedovoljno istražene teme vojnokrajiške historije kao - položaj i meðusobni odnos Pravoslavne i Katolièke crkve u Vojnoj krajini tokom 17. i 18. vijeka i njihov utjecaj na krajiško stanovništvo, naseljavanje Srba u etapama na prostoru Vojne krajine pogotovo u 16. i 17. vijeku, razvoj vojnih komuniteta Banske krajine (Petrinje, Kostajnice i Gline), društvena i ekonomska struktura vojnog komuniteta Broda na Savi, te obrazovanje prosvijeæenih vojnih èasnika u Terezijanskoj vojnoj akademiji u Beèkom Novom Mjestu.

m014000v.jpg

Odora Krajiskog casnika

m016400v.jpg

Srebrna medalja za hrabrost cara Franje II

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this