Sign in to follow this  
C.Zvezda_BL

Banja Luka

Recommended Posts

BANJA LUKA- Krajiska ljepotica

Сваки Бањолучанин ће на помен свог града рећи да је крајишка љепотица град зелених алеја, град младости, спорта и лијепих жена.

Бања Лука је подигнута са обје стране Врбаса, на мјесту гдје ова дивља, планинска ријека из својих клисура, тијеснаца и кланаца губи особине горске ријеке и улази у низију кроз коју прави свој пут ка ушћу у Саву.

Бања Лука је највећи и де факто главни град Републике Српске и други по величини у Босни и Херцеговини. У данашњој политичко-територијалној организацији Републике Српске, којa се састоји од општина и градова, град Бања Лука највећа је политичко-територијална јединица са 1.239 км² и представља политички, административни, финансијски, универзитетски и културни центар Републикe Српскe.

Поред тога што је позната као град зеленила, Бању Луку називају и градом младих, спорта и лијепих дјевојака. Бања Лука је некада била снажан привредни центар са 63.000 запослених и са развијеном машинском, текстилном, прехрамбеном, дрвопрерађивачком и електроиндустријом. Протекла ратна збивања (1992—1995) и послијератна друштвена транзиција узроковали су пропадање већине индустријских капацитета и тржишта. У послијератном периоду Бања Лука се све више отвара према земљама тржишне економије, а своју развојну шансу види у трговини, туризму, пољопривреди и прехрамбеној индустрији.

Share this post


Link to post

Hram Hrista spasitelja

Crkva Svete trojice je napravljena izmeðu dva svetska rata u centru Banje Luke. Izgradnja hrama trajala je od 1925. do 1929. godine, a sveèano je osveæena na Spasovdan 1939. godine. Prilikom njemaèkog bombardovanja, 12. aprila 1941, hram je pogoðen i znatno je ošteæen oltarski dio. U maju iste godine hram su ustaše u potpunosti srušile. Poslije Drugog svjetskog rata, za više od pola vijeka, mnoge su graðevine obnovljene, ali za porušeni Saborni hram nije bila dozvoljena obnova, veæ je na mestu na kome se nalazio hram izgraðen spomenik palim borcima. Poèetkom devedesetih godina banjoluèka crkvena opština dobila je dozvolu za obnovu porušenog hrama, a spomenik palim borcima premješten je na obližnju lokaciju. Obnova hrama zapoèela je 1993. godine kada su osveæeni temelja. Ovaj sveti i sveèani èin obavio je patrijarh srpski g. Pavle sa arhijerejima i sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Crkva je obnovljena pod imenom hram Hrista spasitelja, jer je u meðuvremenu u Banjoj Luci izgraðena crkva koja je dobila ime Svete trojice.

Spoljnji graðevinski radovi na hramu završeni se 26. septembra 2004. godine. Sadašnji obnovljeni hram arhitektonski je identièan sa prethodnim i najviša je graðevina u Banjoj Luci, sa zvonikom visokim 42 metra i kupolom od 22,5 metra.

188861924_1254a3275a.jpg

Share this post


Link to post

Manastir Gomionica

Lokacija: Kmeæani, Bronzani Majdan, Banja Luka, RS

Manastir Vavedenja Bogorodice kod Bronzanog Majdana, datuje se pre 1536. g, kada se u turskim izvorima pominje u njoj iguman Andrija. Iz 1599. g. je Tipik manastira Gomionice, danas u Eparhijskoj biblioteci u Aradu.

Monasi su krajem 17. v. izbegli u Hodoš, a 1738. g. u Pakru. Tokom 18. i 19. v. crkva je nekoliko puta obnavljana. U manastirskoj školi podignutoj 1882. g. je uèio i Petar Koèiæ. Manastir je stradao u drugom svetskom ratu.

Kompleks manastira Gomionice sastoji se od crkve posveæene Vavedenju Bogorodice, starog konaka, dela stare ograde, èesme i starog seoskog groblja uz manastir.

008.jpg

Crkva_Vavedenja_Bogorodice-bronzani.jpg

Share this post


Link to post

Hvala ti :wink: Banja Luka je zaista najljepsi grad u Republikoj Srpskoj a i u celoj Bosni i Hercegovini. Ne samo sto je prelep nego je i najmoderniji. A i poznat je po zgodnim devojkama heheh :wink: :wink:

Share this post


Link to post

Градска палата у Бањој Луци

Зграда Градске палате (некада Банска управа, касније Градска управа) је у функцији сједишта Административне службе града Бања Лука и њеног градоначелника.

Паралелно са изградњом Банског двора, у марту 1931. године почела је и градња Банске палате. У Банској управи је планирано 150 соба са свим административно-управним апаратом Бановине. Објекти су свечано отворени 8. новембра 1932.

Диспозиције ових објеката су ријешене блоковским системом, са свјетларницима уз наглашено централно постављено степениште, смишљено и креативно, са задовољењем свих функција. Габарити обухватају углове улица, код којих се, излазећи фасадама на три стране, формирају затворени блокови. На овај начин здања Банског двора и Банске управе представљају чврсте завршне елементе постојећих цјелина, истовремено дјелујући као фасадно платно репрезентативног трга. Овакво архитектонско рјешење, које у себи садржи архитектонски израз обједињеног класицизма и елемената средњовјековног српског градитељства, са извученим и наглашеним пиластрима, те са декоративно обрађеним капителима и архиволтама које уоквирују полукружне отворе, у коначном рјешењу је дало градитељско остварење посебних вриједности.

PIC_9870.jpg

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this