Sign in to follow this  
sova

Svetozar Borojevic von Bojna

Recommended Posts

Roðen je u porodici pravoslavnog srbina, krajiškog podoficira Adama Borojeviæa.Kada je napunio 10 godina otišao je u vojnièku školu u Kamenicu kod Petrovaradina i tu je bio od 1. septembra 1866 do do kraja augusta 1869.Nato je bio poslan u vojnièku nadrealku u Köszeg (Güns, Ugarska) gde je bio od 1. septembra 1869 do 1. septembra 1872.

Vojnièku karijeru je zapoèeo 1872 kao èetovoða u 52. pešadijskom puku u Pécus-u.Novembra 1872 je prešao u kadetnicu u austrijski Gradec, koju je završio 1874 godine i vratio se u svoj puk još u septembru.Godine 1878 je uèestvovao u okupaciji Bosne i Hercegovine i tu se je iskazao a za nagradu je bio poslan u vojnu školu (Kriegssculle) iz koje je izašao 1884 kao generalštabni oficir.Iste godine je postao predavatelj na Terezijanskoj vojnoj akademiji (Beèki Novi grad) gde je do 1891 predavao taktiku, vojnu organizaciju i vojnu istoriju.Nato je postao naèelnik štaba 19. pešadijske divizije a nešto kasnije i 18. i 27. pešadijske divizije.

Oktobra 1895 je bio premešten u operativni deo komande 6. korpusa.Nato je postao komandant 3. bataljona 17 pohodnog puka a juna 1898 je postao naèelnik štaba 8. korpusa.Godine 1902 je bio odlikovan ordenom železne krune 3. reda, s kojim je dolazila i plemiæka titula.

Tada je iskoristio to svoje novo steèeno pravo i dodao svom imenu "von Bojna" to je bilo mesto iz koga je došao a istovremeno i još jedan izraz za bataljon(njegovo ime se je pisalo Boroeviæ zbog germanizacije).

Maja 1904 je postao komandant 14. pešadijskog puka i na toj funkciji je ostao do julija 1907, kada je imenovan za komandanta 7. vojnièkog okružja Honveda i s time i komandant hrvatskog domobranstva i na toj dužnosti je ostao do 1912 godine.Godine 1913 je preuzeo dužnost komandanta 6. korpusa koji je bio stacioniran u Košicama, iste godine je postao èastni pukovnik 51. pešadijskog puka koji je od tada nosio njegovo ime.

Na poèetku 1. svetsko rata je bio sa svojim korpusom u Galiciji i vodio je bitke kod Zamosca i kod Komarowa.Septembra je preuzeo komandu 3. armije koja je bila zadužene za odbranu Karpata i s kojom je poèetkom oktobra iste godine zauzeo tvrðavu Przemysl i tako privremeno smanjio pritisak na svoje jedinice.Te su do marta 1915 uspešno držale front ali su se nato morale povuæi do Budimpešte i Bratislave zbog pritiska Ruske vojske.Tada su u sadejstvu sa nemaèkom 11. armijom i 4. austrijskom armijom uspeli zaustaviti rusko napredovanje.U kontra ofanzivi su uspeli da zauzmu opet tvrðavu Przemysl ali Borojeviæ to nije doèekao.

27. maja 1915 godine je postao komandant 5. armije koja je bila zadužene za italijansku granicu.Tu se je Borojeviæ odluèio zaustaviti italijane na reki Soèi dok su drugi generali predlagali odbrambenu liniju na reki savi i istoènom delu Ljubljanske kotline.Borojeviæ nije pristao na predlog ausrijskog feld-marshala Franza Conrada von Hötzendorfa koji je predlagao da se austrijska vojska povuèe i prepusti italijanima veæi deo današnje Slovenije.Borojeviæ je tada tvrdio da æe se slovenci žestoko suprostaviti italijanima i zagriženo braniti svoju otaèbinu i to je uvažio i austrijski car Franc Jožef i tada je postavio Borojeviæa za komandanta celog celog soèkog fronta.Sa svojim jedinicama je borojeviæ odbio 11. italijanskih ofanziva i s time dobio ne zvaniènu titulu "Soèki vitez", a meðu vojnicima je bio pozanat kao "naš Sveto".Zbog zasluga je 1. maja bio unapreðen u generalpukovnika, a 23. augusta je postao komandant jugozapadne fronte koju su kasnije preimenovali u "Armijska grupa borojeviæ".Feld-marshal je postao 1. februara 1918 godine a dodelili su mu i celu vrstu visokih vojnièkih odlikovanja meðu kojima i Vojnièki red MArije Terezije.Avgusta 1917 godine je postao komandant armijske grupe koja je ukljuèivala 1. i 2. soèku armiju.A iste godine je postao èastni doktor zagrebaèkog univerziteta i poèastni graðanin Ljubljane.

Fronta je izdržala do novembra 1918. godine ali se je tada morala povuæi do Tagliamenta i nato još do Veldna zbog množiène dezertacije maðarskih vojnika.Posle kapitulacije je odstupio sa svog položaja i nastanio se kod Vrbskog jezera.Ali pošto je bio zadužen za vojsku u sloveniji kad je slovenija proglasila nezavisnost došlo je do nekih tenzija posle kojih mu nisu dozvolili da ostane u kraljevini Jugoslaviji.I tako je proveo ostatak svog života u Celovcu.Preminuo je 23. 1920 godine.

Share this post


Link to post

Ovaj završetak prièe je sada isti kao i hrvatska verzija prièe o Tesli. Ljudi držimo se èinjenica Nikola Tesla je bio Srbin i to je za sebe ponosno i govorio i šta god tko prièao u svijetu ga znaju kao Srbina iz Austro-Ugarske. Isto tako Svetozar Borojeviæ je do zadnjeg dana govorio da je Hrvat pravoslavac i šta god tko prièao kao takvog ga u svijetu i znaju. Nije bilo nikakvih tenzija oko nekakve slovenaèke vojske veæ je službeno zatražio od zemaljskog vijeæa novostvorene države SHS da ostane živjeti u Zagrebu, ali mu je isti zahtijev i odbijen baš zbog njegovog jasnog izjašnjavanja o pripadnosti hrvatskoj naciji i ranijoj ulozi u vojsci Austro-Ugarske tijekom I sv. rata i s time povezanim strahom novih vastodržaca da bi se oko njega mogao poèeti okupljati nekakvi antidržavni i anti južnoslavenski pokret. Dokaz tome da je i èinjenica da ga nitko nikada nije niti priznavao za Srbina ili èak Jugoslavena, naprotiv pokušavalo ga se prešutiti dok se o Mišiæu, Stepanoviæu, Gavriloviæu pisalo i uèilo na sve strane i pjesme im se pjevale. To su èinjenice, a sada ako se neko hoæe pozivati na neke nove èinjenice i dokaze koje su pronašli Slobodan Jarèeviæ, Smilj Avramov i slièni njemu nema pomoæi.

Share this post


Link to post

Да,да, најбоље од свега је то што је био ,,православни хрват,,...можда се изјашњавао као теглица ајвара :redface :redface

Share this post


Link to post

Ako ti je sve od argumenata usporedba sa zimnicom onda stvarno i ti i ja gubimo samo vrijeme. Ali kada si veæ postavio ovu temu onda barem napiši da se ne radi o velikom vojskovoði VEÆ O NAJVEÆEM VOJSKOVOÐI SVIH JUŽNOSLAVENSKIH NARODA koji je to odgovaralo to nama ili ne govorio za sebe da je HRVAT do svoje smrti. Potpuna je istina da sam nekoliko puta prije rata bio u Umetiæu i da tamo nije bilo niti jednog Hrvata, ali je isto tako istina da i dan danas možeš otiæi u selo Dolac kod Travnika i tamo neæeš naæi niti jednog jedinog Srbina što Ivi Andriæu nije smetalo da do svoje smrti tvrdi da je Srbin katolik i da ga se i dan danas ubraja u najveæe srpske književnike. Inaèe uopæe ne razumijem tvoju želju da od Svetozara Borojeviæa napraviš velikog srpskog vojskovoðu kada ga je i kraljevska srpska javnost smatrala jednog od najveæih neprijatelja srpstva i jugoslavenstva. Po tvoj tovojoj logici Petar Preradoviæ je veliki srpski književnik ili æeš i za njega osporavati da je za sebe cijeli život govorio da je Hrvat pravoslavac i na kraju krajeva cijeli svoj život je posvijetio buðenju hrvatske nacionalne svijesti. Inaèe potraži malo na internetu austrijsku vojnu enciklopediju ili neku drugu stranicu o I sv. ratu pa æeš proèitati šta je i tko bio Borojeviæ. U zadnjem intervjuu Otto von Habsburg je novinarima njemaèke državne televizije ZDF na zajedljivo pitanje zašto se 1991 tako beskrupulozno zalagao za priznanje Hrvatske što je dovelo do eskaliranja rata odgovorio kako bi ikada moja obitelj mogla zaboraviti ono najvjernije što nam je Hrvatska dala tijekom I sv. rata feldmaršala Svetozara Borojeviæa von Bojna i još pri tome naglasio "ein ortodoxser Kroate aus der Krajina".

Share this post


Link to post

Као прво,ја нисам поставио тему,као друго дао сам моје мишљење,и као треће Србин католик може бити,али хрват православац НЕ!

Поздрав! :mah:

Share this post


Link to post

1. istina nisi ti postavio temu veæ sova i isprièavam se na mom previdu, ali si zatražio još informacija i ja sam ih dao

2. tvoje mišljenje "mogao si reæi i da je teglica ajvara", ukoliko je to tvoje mišljenje onda se isto isprièavam

3. Srbin katolik može biti, ali Hrvat pravoslavac NE, je totalna glupost jer kako je veæ na ovom sajtu "znanstvenik" Slobodan Jarèeviæ više puta po meni toèno konstatirao da je teško za vjerovati da kroz stoljeæa Vatikan nije uspio steæi niti jednog Srbina katolika analogno tome i logièno je da je teško za vjerovati da kroz sva ova stoljeæa niti jedan Hrvat nije postao pravoslavac. Na kraju krajeva po tebi sutra neki Hrvat može iz ovih ili onih razloga prihvatiti pravoslavlje i odlaziti u Srpsku pravoslavnu crkvu pošto hrvatska ne postoji on je automatski Srbin, dok nasuprot tome kao šta se nažalost danas u Hrvatskoj i dogaða kada neki Srbin ode u Katolièku crkvu ili u njoj krsti dijete on i dalje ostaje Srbin - moraš priznati da sa logiènim ljudskim razmišljanjem takva teza NE MOŽE BITI ISTINITA.

MOLIM ODGOVOR DA LI JE:

IVO ANDRIÆ SRBIN KATOLIK

I DA LI JE

PETAR PRERADOVIÆ HRVAT PRAVOSLAVAC

P.S. Nitko nije porekao i to potkrijepio èinjenicama da je Svetozar Borojeviæ za sebe do smrti govorio da je Hrvat i da mu je zbog toga izmeðu ostalog i odbijen zahtjev da ostane živjeti u Zagrebu u Kraljevini SHS. Isto kao i to da ga srpska javnost nije nikada niti priznavala za Srbina veæ naprotiv kao južnoslavenskog izdajnika i sistematski ga prešuæivala ili možda netko zna neku srpsku školu, ustanovu, ulicu, vojnu jedinicu itd. nazvanu po njemu. PO MENI TRAGEDIJA TOG VELIKOG ÈOVJEKA I JESTE U TOME ŠTO GA OSIM NA MARGINAMA NITI HRVATI PREVIŠE NE SPOMINJU A IZJAŠNJAVAO SE KAO HRVAT.

Share this post


Link to post

Србин који прихвати католичку веру(а тога је било изузетно много) најдаље за 2 колена постаје део хрватске нације,Срби су најчешће одбацивали сваког ко је променио веру(отуда и имамо толико муслимана и хрвата између осталог) а то да је ВЕРОВАТНО било појединачних прелазака на православље,несумњам али и таква особа се веома брзо асимиловала у своју околину!

А те усташке тезе о православним хрватима,мени нешто непију овду!

Да Иво Андрић је био Србин ,исто као и Прерадовић!

Ја износим своје мишљење и немислим да могу икога убедити у било шта,тако да очекујем и од тебе да ми не агитујеш овуда и не отвараш нам очи ,кад то није потребно!

Поздрав! :mah:

Share this post


Link to post

Mislim da si me krivo shvatio, ali da rezimiramo za mene je Ivo Andriæ etnièki Hrvat koji je iz njemu znanih razloga rekao da je Srbin i ja na tome ne mogu ništa mijenjati, isto tako Svetozar borojeviæ od Bojne i petar Preradoviæ su etnièki Srbi, ali su iz njima znanih razloga govorili da su Hrvati i mislim da im to nitko nesmije osporavati.

Inaèe za mene Hrvati pravoslavci ne postoje niti su ikada postojali isto kao niti Srbi katolici.

Share this post


Link to post

Наравно да су постојали Срби католици,али само док се нису стопили са хрватима,Дубровник и цело приморје су ти пример за то!Или ћеш ми рећи да није било покрштавања...од 16 века па до дана данашњег!

Share this post


Link to post
Наравно да су постојали Срби католици,али само док се нису стопили са хрватима,Дубровник и цело приморје су ти пример за то!Или ћеш ми рећи да није било покрштавања...од 16 века па до дана данашњег!

Naravno da je bilo prelazaka iz jedne u drugu vjeru i naravno da su se ti ljudi s vremenom stopili sa sredinom Srbi katolici u Hrvate, Hrvati pravoslavci u Srbe. Gdje je bilo više takvih prelazaka danas je teško reæi, ali ti ja sigurno znamo da kada bi ti otišao meðu te Srbe katolike (naveo si primjer Dubrovnika) i pokušao kod njih probuditi srpsku nacionalnu svijest sigurno bi te nakon toga morali u plahtu skupljati - isto kao i mene kada bi meðu tima Hrvatima pravoslavcima (dajem primjer Srijema) pokušao probuditi hrvatsku nacionalnu svijest. DA ZAKLJUÈIMO NAŠU POLEMIKU NACIONALNE SVIJESTI SU SE KOD SVIH NARODA VEÆ DAVNO FORMIRALE I DANAS SU HVALA BOGU IZBOR SVAKOG POJEDINCA. POZDRAV!

Share this post


Link to post
Наравно да су постојали Срби католици,али само док се нису стопили са хрватима,Дубровник и цело приморје су ти пример за то!Или ћеш ми рећи да није било покрштавања...од 16 века па до дана данашњег!

Naravno da je bilo prelazaka iz jedne u drugu vjeru i naravno da su se ti ljudi s vremenom stopili sa sredinom Srbi katolici u Hrvate, Hrvati pravoslavci u Srbe. Gdje je bilo više takvih prelazaka danas je teško reæi, ali ti ja sigurno znamo da kada bi ti otišao meðu te Srbe katolike (naveo si primjer Dubrovnika) i pokušao kod njih probuditi srpsku nacionalnu svijest sigurno bi te nakon toga morali u plahtu skupljati - isto kao i mene kada bi meðu tima Hrvatima pravoslavcima (dajem primjer Srijema) pokušao probuditi hrvatsku nacionalnu svijest. DA ZAKLJUÈIMO NAŠU POLEMIKU NACIONALNE SVIJESTI SU SE KOD SVIH NARODA VEÆ DAVNO FORMIRALE I DANAS SU HVALA BOGU IZBOR SVAKOG POJEDINCA. POZDRAV!

Share this post


Link to post

По мени оне неби требале бити ничији избор,већ по крви,или си једно или друго...неке ствари су константе,то шта си рећи ће ти твоји претци под условом да се довољно зна о њима!Нема ту никаквог избора,побогу,буди што јеси и буди поносан на то!Највише презирем људе који се стиде себе и својих ,па макар какви они били! :mah: поздрав!

Share this post


Link to post

'vako....

Procita sam sta ste napisali i reko.....dede da se ukljucim.

Osobenost nacionalnosti je to , da je ona po svojoj prirodi samo stanje svijesti i nista vise. Dovoljno je samo dijete vaspitati u duhu jedne nacije i ono ce kad odraste pripadati toj naciji. Srbin moze da umre kao Srbin , al' u toku svog zivota , od dijeteta moze da napravi 'rvata. Dovoljno je da se jedno selo na popisu vecinom izjasni kao Indijansko (ajmo reci Sijuks).......da bi pravno gledano , ono to i postalo(selo Sijuks Indijanaca). Za nacionalnos vazi nepisano pravilo......"Ono si sta velis da 'si".

Problem kod nas Srba, a bom' i kod 'rvata je to sta naciju vezujemo za konfesiju. Naravno......to radimo od nedavno (od trenutka stvaranja nacija)....sta ja u sali volim reci....od razgolicene Francuzkinje na Pariskim barikadama. Podsjeticu da mi, pravoslavni Srbi nismo rekli za muslimane u Bosni i Hercegovini da nisu Srbi , sve do pedesetih godina prosloga vijeka , kad su ovi sami sebe stavili veliko 'M'.

Tako da se neslazem sa tim da smo mi Srbi stalno znali odbaciti onog ko nije pravoslavac. Jer paz'te........samo covjek krsten po pravoslavnom obredu moze biti smatran pravoslavcem (il' katolikom u slucaju katolickog obreda) , bez obzira koje su mu konfesije roditelji. Po tom principu nekrsten covjek nemoze biti Srbin.........sta je naravno smijesno.

Tako da ni konfesija unutar Hriscanstva(kako mi to volimo nazvati - vijera) ne moze biti matematicka odrednica za jednu il' drugu naciju.

Zbog toga ne treba tako olako tumaciti nacionalnost je ona sasvim promjenjiva kategorija.

Meni daleko precizniju sliku o jednom covjeku mogu dati njegovi genetski rezultati. "Ono si na sta licis"........i tu nema laziranja.

I jos da napomenem da nit' jedna nacija nije genetski homogena. Homogen je samo narod. A razlika izmedju nacije i naroda i te kako postoji.

Dovoljno sam skrenuo sa teme o velikom vojskovodji. Odo sade 'esti vruca kruva i 'vrigane mesina.

Zivili.

P.S.

Inace pisem dijalektom Bukovice.......al' reko sa'cu stogolice napisati standardnom ijekavicom , jerbo je najljepsa.

Share this post


Link to post

hermija ili kako se vec zoveš ti možeš da mutiš kolko oæeš ali u sloveniji èak i kuhari znaju da je on bijo srbin a u šta je bio prisiljen ili šta je govorio da bi postigao neke intrese nije bitno ... jesam li ja to hrvat ako poènem da govorim da sam krvat ?Isto bi bilo ko kad bi majmun rekao da je ptica i ti bi ga uvrstio meðu orlove i hranio ga bubama ...

Share this post


Link to post
hermija ili kako se vec zoveš ti možeš da mutiš kolko oæeš ali u sloveniji èak i kuhari znaju da je on bijo srbin a u šta je bio prisiljen ili šta je govorio da bi postigao neke intrese nije bitno ... jesam li ja to hrvat ako poènem da govorim da sam krvat ?Isto bi bilo ko kad bi majmun rekao da je ptica i ti bi ga uvrstio meðu orlove i hranio ga bubama ...

Ništa ja ne mutim mislim da sam sve objasnio veæ prije, a na kraju krajeva ni ti ne negiraš da je za sebe do smrti govorio da je Hrvat iz èega po tvome proizlazi da je bio neki prodani Srbin. Oèito su i drugi to veæ ranije vidjeli pa su ga smatrali kao što sam veæ napisao najveæim neprijateljem srpstva i jugoslavenstva i NIKADA ga nisu niti priznavali za Srbina ili ti znaš možda kao šta sam veæ napisao neku ulicu, školu, ustanovu, vojnu jedinicu koja se u Srbiji ili bilo gdje drugdje gdje Srbi žive zvala po njemu. No dobro iznijeli smo svoje argumente i da na kraju zakljhuèimo Srbi imaju jednog velikog-najveæeg vojskovoðu Svetozara Borojeviæa i jednog velikog književnika Petra Preradoviæa koji su bili prodane duše i govorili da su Hrvati, a Hrvati imaju jednog nobelovca Ivu Andriæa prodanu dušu koja je za sebe govorio da je Srbin jer kao što si rekla mogao je biti majmun a govoriti da je ptica. Pozdrav!

P.S. Haramija se piše.

Share this post


Link to post

Pa èoveèe kako da slavimo Austro-Ugarskog generala kao našeg junaka :lol: da nisi prespavao koji èas istorije samim tim što se je borio protiv saveznika on se je borio i protiv Srbije isto ko kad bi poèeli da nazivamo naše ulice po janièarima koji su bili srbi i vrhunski vojnici ...

Share this post


Link to post

Upravo ste otvorili novo pitanje........'Dali su Krajisnici u vojsci Austo-Ugarske carevine u periodu prvog svjetskog rata bili izdajnici?'

Izjednacavanje sa janjicarima nije dobra paralela.

Evo vako. Realno gledano. Danas je gotovo nemoguce naci nekog Krajisnika kome se bar neko od blizih il' daljih rodjaka nije vratio kuci u plavoj uniformi 1918. Nemojmo uopstavati stvari i sve gleti kroz prizmu idealnosti. Cinjenica je da kada bi zbrojili sve Ruske i 'talijanske vojnike koje su Krajisnici koknuli noseci 'plavu uniformu' , ta brojka bi daleko , daleeeeko , nadmasivala sve Austrijance , Madjare i Bugare koje smo mi Krajisnici izbacili iz stroja na Solunskom frontu. A sigurno su neki nasi ljudi dobijali i ordenje za to od strane carevine , da bi poslije u drugom svjetskom ratu pristupali partizanima il' cetnicima......nebitno. To je bila cijena koju smo platili...cijena nasih mladica koji su ostali lezati na istocnom frontu i dolini Soce. Zato smo kol'ko tolko prosli liso u 'Velikom ratu'. Dali je to bilo politicki ispravno ,il' ne? Necu da ulazim u to. Dal' smo trebali digniti ustanak u Krajini u periodu 1914. - 1918. ? Sta bi tim postigli? Nije sve tako crno bijelo. Samo osjecam potrebu da kazem da nasi momci u Austro-Ugarskoj vojsci nisu bili izdajnici. Ono vrijeme i ovo danas su dva razlicita vremena.

Ups.... prekinu' vas ja jopet. Nastavite majkani pricu o vel'kom vojskovodji. Interesantno mi je pratiti.

Share this post


Link to post

haramija,samo jedno pitanje,o kojima to hrvatima pravoslavcima u sremu ti pricas?kad su tu ziveli hrvati pravoslavci,kada su se oni tako izjasnjavali?

Share this post


Link to post
haramija,samo jedno pitanje,o kojima to hrvatima pravoslavcima u sremu ti pricas?kad su tu ziveli hrvati pravoslavci,kada su se oni tako izjasnjavali?

Koliko ja znam nikada tamo nisu živjeli Hrvati pravoslavci, niti sam ikada èuo da su se tako izjašnjavali, niti osobno znam nekog Hrvata pravoslavca, to jest znam neke koji to sada za sebe govore, ali sigurno to nisu govorili prije 1991. godine (njima na dušu). Da ti možda neznaš nekoga Srbina katolika u Dubrovniku, Dalmaciji ili kako nam ovdje uz dokaze gospodin Jarèeviæ kaže u zapadnoj Hercegovini i Istri?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this