Sign in to follow this  
zelengrad/lovac/

ZELENGRAD - Obnova crkve sv. Petra i Pavla

Recommended Posts

ZELENGRAD-OBNOVA CRKVE

DRAGI MOJI ZELENGRADJANI I SVI LJUDI DOBRE VOLJE, SVIMA VAMA JE POZNATO DA SMO POKRENULI AKCIJU PRIKUPLJANJA NOVCANIH SREDSTAVA ZA NASU CKVU SV. PETRA I PAVLA. TAKODJER VAM JE POZNATO DA SMO IMALI OTVORENU TEMU NA SERBIANCAFE - DISKUSIJE POD KRAJINA I DA SMO BILI NA VRHU TE STRANICE VISE OD DVA MESECA.

Share this post


Link to post

ZELENGRAD-OBNOVA CRKVE SV.PETRA I PAVLA

zelengrad(lovac) - 1.februar 2005. u 11.28

(registrovani clan)

Poceli smo sa prikupljanjem novcanih sredstava za obnovu crkve Sv. Petra i Pavla u Zelengradu-Dalmacija, a za vise detalja bit ce te naknadno i pravovremeno obavjesteni.

,,Bog nek blagoslovi svakog onog ko pomogne,,

OVO JE BIO PRVI POST NA SERBIANCAFEU

Share this post


Link to post

Prenosimo Vam APEL Eparhije Dalmatinske za obnovu crkava i manastira na podruciju Dalmacije:

ПОМОЗИМО ОБНОВУ ЦРКАВА И МАНСТИРА

У РАЗРУШЕНОЈ ЕПАРХИЈИ ДАЛМАТИНСКОЈ

Драга браћо и сестре,

Као што и сами знате, Српска Православна Црква у Далмацији живи распета на крсту, заједно са нашим православним народом, који је у познатој Олуји прогнан са својих вековних огњишта. Већина наших светиња – цркве и манастири – су оштећени и потребна им је хитна обнова. Ми смо већ скромним средствима почели радове на манастиру Крки и Крупи (XIV век). Манастир Драговић (XIV век) је, на жалост, још увек потпуно девастиран. Почели смо обнављати и многе парохијске цркве: у Кистању, Имотском, Пађенима, Голубићу, Ђеврскама, Чистој Малој, Задру, Сплиту, Цетини, Врлици, као и епископски двор и храмове у Шибенику. Почели смо такође и обнову зграде богословије Света Три Јерарха у манстиру Крка, која је почела са радом у септембру 2001. године и тренутно је једина српска православна школа у републици Хрватској.

Знајући за вашу љубав према црквама у Далмацији, обраћамо вам се за помоћ, подсећајући се заједно са вама јеванђељских речи, да је блаженије давати него узимати. Некада славна и богата Епархија далматинска доживела је можда своје најтеже тренутке у историји. Ми се, међутим, надамо да ћемо уз помоћ Божију и вашом братском бригом и љубављу очувати достојанство православне вере и православних светиња у Далмацији, остати сведоци истине светога Православља у овим мученичким крајевима. Уз вашу помоћ Епархија далматинска може од рушевине постати велико градилиште.

Вашу помоћ можете нам послати на следећи девизни рачун:

Епархијски управни одбор

Православне Епархије Далматинске,

RAIFFAISENBANK Austria d.d. Zagreb

br. 7001-978-405335

(SWIFT RZBHHR2X)

(са назнаком за коју цркву или манастир је прилог)

Сваком приложнику желимо благослов Божији и молитвену заштиту Пресвете Богородице и свих светих.

http://www.eparhija-dalmatinska.hr

Share this post


Link to post

U BEOGRADU JE FORMIRAN ODBOR ZA OBNOVU CRKVE U ZELENGRADU I ONI SU IZDALI SAOPSTENJE KOJE VAM DAJEMO NA UVID...

Драга нам Господо села Зеленгада,

Црква Св. аопстола Петра иПавла у Зеленграду од 1990. године је зубом времена доста страдала, а од 1995. године је опљачкана и све што је у њој било вредно тога више нема. Најпре да кажемо кров је апсолутно пропао и мора се комплено мењати. Врата, једна и друга су потпуно пропала. Све то не приличи светињи и ствара лошу слику о народу који је стицајем несрећних околности одвојен од своје Цркве.

Мислимо да сви знате шта Црква значи и значила је у животу нашег народа. Због тога смо покренули акцију да минимално поправимо цркву, а зашто су неопходна новчана средства од око 6.700 Е (предрачун у прилогу). Молимо, да у границама својих могућности, новчано помогнете оправку цркве.

Одбор за обнову цркве ће учинити следеће:

обезбеди све рачуне о учињеним трошковима за материјал и рад и ставити их на увид сваком ко жели,

сачинити списак доброчинитеља по азбучном реду и поставити га на одговарајуће место у храму.

Будите уверени да ће сва ваша приложена срдства бити корисно употребљена на добробит нашег Храма и нас самих у славу Господа Бога и Св. апостола Петра и Павла.

Одбор:

Сергије Веселиновић – ковач,

Стеван Веселиновић – Мишко,

Жељко Веселиновић – Ћепоња,

Бошко Гагић – свештеник,

Душан Гагић – Кузмић,

Душко Гагић – Бјелуш,

Ђорђе Гагић – Кузмић.

Председник одбора

за обнову цркве Св. аопстола Петра и Павла

Сергије Веселиновић – ковач

Share this post


Link to post

OVO STO SLEDI JE PISMO MARKA RASPONJE A UPUCENO LJUBI U SLOVENIJU, TAKODJER OVO PISMO JE BILO OBJAVLJENO NA SC-u.

Dobar ti dan zemljaèe!

Kumpati ¹to ti se nisam odmah javio. Imao sam dosta obaveza i kasno doðem kuæi pa mi se ne da uznemiravati te u tu uru.Razmi¹lja sam malo o naèinu rada i poèetku obnove crkve. Suglasnost crkvenih vlasti vidim da imamo. Nekakav predraèun veæ postoji. Mislim da bi bilo potrebno utvrditi dali crkva podpada pod za¹titu spomenika kulture i dali su tu potrebne neke dozvole za poèetak radova. Ako treba to bi morao napraviti sveæenik zadu¾en za na¹u crkvu. Neznam dali su nam potrebne jo¹ neke dozvole za renoviranje.

Kada rje¹imo ovaj problem, nu¾no je urvrditi autentiènost crkvenog ambijenta. Mislim da u Patrijar¹iji ili Parohiji postoje neki dokumenti vezano za crkvu. Ja imam neke fotografije koje sam snimio 10. 08. 1955. god. kada crkva jo¹ nije bila devastirana. tada su u njoj bile ikone i freske pa bi se moglo sa sveæenicima utvrditi o kojim se ikonama i slikama radi koja je njihova vrijednost. Obnova samog objekta neæe biti skupa i siguran sam da æe mo to napraviti puno lak¹e neg vratiti u prija¹nje stanje unutra¹njost crkve. ureðenje oltara, stropa i poda. Postavlja se pitanje dali se isplati i dali je pametno to mjenjati. tu moramo imati is truèno mi¹ljenje.

Postavljam pitanje dali su mo¾da sveæenici ili netko drugi uzeli i pohranili ikone, slike ifreske kako bi se to za¹titilo ili su navedeni predmeti ukradeni. Ako jesu trebao bi sveæenik podnjeti prijavu protiv nepoznatih i za ovim predmetima raspisati potragu posebno ako se radi o vrijednim ikonama.

Predla¾em da se izravno obratimo SPC u Beogradu, Zagrebu i Trstu, Ambasadi SCG u Zagrebu, Srpskom demokratskom forumu u Zagrebu, Srpskom dru¹tvu Prosveta u Zagrebu kao i podru¾nicama u Splitu i Rijeci, TV BK U Beogradu tj. vlasniku Kariæ Bogoljubu i od istih zatra¾imo pomoæ za obnovu ne samo crkve veæ obnovu na¹eg sela. Posebo ovdje mislim na pomoæ ljudima koji su se veæ vratili u Zelengrad i koji se imaju namjeru vratiti.

Lièno æu se obratiti ambasadi SCG, poduzeæu "Lasta"iz Beograda koji su moji kooperanti na redovnoj liniji Split Beograd kao i drugim vlasnicima srpske nacionalnosti i tra¾iti pomoæ za obnovu Zelengrada, a pod uvjetom da se sa ovim sla¾e¹ ti kao i inicijativni odbor za obnovu crkve. Isto tako æu se obratiti gdinu. Pupavcu i Slobodanu Uzelcu iz Prosvete, popu ©koriæu u Splitu, Zorici u Dubrovniku, gdinu. Rusiæu iz Prosvete Split i gði. Oluiæ iz Prosvete Rijeka. Veæ sada razmi¹ljam da æe mo se za Petrovu sastati na sajmu u Zelengradu. ja æu anga¾irati prijevoz simolièno naplatiti a èitav prilog æe mo usmjeriti na obnovu Zelengrada i pomoæ stanovnicima.

Moja pomoæ u povratku zelengraðanima je ta da æu svkom iz Zelengrada dati gratis kartu za jedan smjer, bilo da dolazi ili da se po potrebi vraæa u Srbiju. Kako Vam je poznata ja inaèe vozim povratnike iz Srbije preko "Danskog Saveta" pa molim svakog iz Zelengrada da mi se posebno javi kako bi u "Danskom Savetu" tra¾io pomoæ za te ljude.

©to se tièe sakupljanja novca na jedno mjesto mislim da je naj bolje da otvorimo ¾iro raèun kod neke banka a ja æu to vidjeti za ova dva do tri dana. Ako se to nemo¾e osnovat æe mo dru¹tvo i dati mu pravo ime i na to dru¹tvo otvoriti raèun. Izabrano rukovodstvo tog dru¹tva bi bilo odgovorno za tro¹enje a ujedno bi osnovali Nadzorni odbor koji bi to sve nadzirao i jedino tako nebi bilo problema. Ja mislim da radi mene i svih nas koji bi upravljali tim novcem nebi bilo dobro da novac sti¾e na moj ili bilo èij drugi raèun jer zna¹ ¹ta su ljudi. Vi¹e mi vrijedi obraz nego svi novci ovog svijeta a ja jesam za svako privremeno rje¹enje. Osnivanje dru¹tva ne traje vi¹e od sedam dana pa te molim da o ovom razmislimo. Mislim da bi ovako uz èlanarinu i dobrovoljne priloge ostvarili daleko vi¹e novca i lak¹e ga koristili za potrebe tog dru¹tva koje bi bilo i inicijator svih aktivnosti vezano za na¹e naj ljep¹e mjesto na svijetu a to mu govori i samo ime.

Molim te da ovo moje mi¹ljenje prosljedi¹ i dalje ako se sa njim sla¾e¹.

Kada ovo pi¹em padami stotine ideja na pamet i mogao bi pisati do sutra ali idemo jedno po jedno. Ja æu dati svoj obol u izgradnji crkve to je sigurno. Kod izbora izvoðaèa radova prednost dati onom tko privremeno zaposli povratnike Gagiæe sa Jasenovaèe i Kuzmiæe koji su se prvi vratili. Prilozi se mogu dati i vlastitim radom na ureðenju groblja ¹to mora biti sastavni dio obnove crkve. Ja i sada mogu skupiti dvadeset ljudi koji æe se rado odazvati svakoj akciji to su moji prijatelji.

Za sada toliko puno pozdrava od Marka!

Share this post


Link to post

VESELINOVIĆ MARKO -RAŠPONJA - JE PREUZEO OBAVEZU DA CE SREDITI ZA REGISTRACIJU DRUSTVA ZELENGRADJANA, TE NAM JE POSLAO PREDLOG STATUTA.

STATUT DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim statutom ureðuje se: naziv, i sjedište društva, podruèje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi društva, naèin ostvarivanja javnosti rada,

Èlanstvo u društvu, unutarnji ustroj, udruživanje u saveze ili zajednice udruženja i èlanstvo u meðunarodnim udruženjima, tijela društva, imovina društva, raspolaganje sa dobiti, prestanaka rada društva i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Čl. 2.

Društvo Zelengraðana je društvo svih stanovnika sela Zelengrad-Bukovica RH, kako onih koji sada tamo žive tako i svih raseljenih koji su se rodili u Zelengradu i njihovih potomaka bez obzira na mjesto roðenja i sadašnjeg stanovanja a koji Zelengrad priznaju kao svoju djedovinu, oèevinu, materinstvo itd., koje ima za cilj oèuvanje povijesnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti tog djela Bukovice. Puni naziv društva je:

Društvo Zelengraðana (u daljnjem tekstu – društvo) a koje koristi skraæeno ime DZ .

Čl. 3.

Sjedište društva je u Obrovcu na adresi: Obrovac, Put Kruševa 4.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Društva donosi Vijeæe društva.

Čl. 4.

Društvo ima znak. Krug, u kojem se nadzire brdo (sive boje) u pozadini plava boja (boja neba, po sredini natpis Društvo zelengraðana i natpis sjedišta.

Odluku o promjeni izgleda znaka Društva donosi vijeæe Društva.

Čl. 5.

Društvo ima peèat. Peèat je okruglog oblika, promjera 30-40 mm. Na obodu peèata je puni Naziv Društva a u sredini je znak društva. Odluku o promjeni izgleda peèata Društva donosi Vijeæe Društva.

Čl. 6.

Podruèje djelovanja Društva sam Zelengrad i Obrovac gdje se nalazi sjedište društva. Odluku o promjeni podruèja djelovanja Društva donosi Vijeæe društva.

Čl. 7.

Društvo zastupaju Predsjednik Društva i Potpredsjednik Društva.

Društvo predstavljaju èlanovi Vijeæa Društva.

II.

Share this post


Link to post

POSLAO SAM JEDNO PISMO NASEM ZEMLJAKU SRDJANU RUSICU-SRKIJU KOJI VODI KRAJISKE BISERE NA BUM-BUM RADIJU IZ BEOGRADA, EVO NJEGOVOG ODGOVORA...

E MOJ ZEMO, JA SAM UCINIO ONAKO KAKO SMO SE DOGOVORILI I APELOVAO NA SVE LJUDE DOBRE VOLJE!!!! SVE INFORMACIJE SA INTERNETA SAM PONOVIO U SVOJOJ EMISIJI I JA SE NADAM DA CEMO USPETI I DA CE SE CRKVA OBNOVITI!!! ZELIM TI PUNI SRECE U TOME!!! ZIV BIO PA SE CUJEMO! SRDJAN RUSIC SRKI 07.03.2005.BEOGRAD

Share this post


Link to post

OVO JE PISMO-ODGOVOR OD POPA BOSKA...OBJAVLJENO NA SC-u

Dragi moj sinovce,

mnogo te pozdravlja tvoj stric Boško i celu tvoju familiju i drago mi je što si mi se lepo javio. Mogu ti reci, što se tice mene, hvala Bogu dobro sam što i vama želim.

Kao prvo, mnogo mi je drago što si se zauzeo i vodiš racuna za našu crkvu st.ap. Petra i Pavla gde smo rodjeni ja i ti, i svi naši. Gde smo rodjeni, kršteni i vencani u istom hramu, ali nažalost ne svi, gde su sahranjeni naši pradjedovi, djedovi i ocevi.

1. Sinovce, ovo pismo koje si mi poslao, mene je prijatno izneneadilo, ali ti mogu reci, što ti sigurno ne misliš a i ne sumnjaš, neprijatno izneneadilo što navodiš za neke ljude da se nikada nece vratiti u naše selo. To nije pitanje ni moje ni tvoje. Pod tvojim navodom, u pismu koje si mi poslao, ispada od celog našeg sela ko li ce se vratiti ili nece. To nije procena moja niti tvoja kada ce se vratiti i u koje vreme.

2. Sinovce, da ti bude jasno, da svaki onaj koji je rodjen u Zelengradu, bez obzira da li ce se vratiti ili nece, budi uveren, a to ti garantujem, da su svi zainteresovani da daju prilog u svojim mogucnostima koliko mogu i da nam niko više ne baca upljuvak na ono što smo poceli raditi. Što se tice mene, mislim da sam odabrao, ne ja nego naš odbor od trideset clanova, cestite i poštene ljude koji rade na tome i ako Bog da do petog meseca da cemo dostaviti sve priloge naših Zelengradjana.

A što se tice izvodjenja radova na hramu, pošto poznaješ vladiku Longina i rekao si mi da ti je on prijatelj, ako ti nešto nije jasno kako se radovi na bilo kom hramu izvode, posavetuj se sa njim o tome. Najpre se mora izvestiti nadležni episkop tj, vladika dalmatinski Gospodin Fotije i nadležni sveštenik Saša Drca. Dalje, da se osnuje odbor, postavi predsednik, blagajnik i sekretar crkve u Zelengradu. Ovo ti najbratskije sinovce pišem i da ovo shvatiš vrlo ozbiljno, mene kao sveštenika i sve ove ljude koji rade na ovom poslu za obnovu i garantujem za sva sredstva da nece biti repova za mnom, niti za ljudima koji ucestvuju u obnovi.

Nije bitno ko ce raditi na obnovi hrama nego je bitno da se to uradi onako kako trebuje i valja. Ti možeš iz Amerike, i ostali iz drugih zemalja da sumljate ali sad na kraju ti kažem da ni jedan dolar vaš koji pošaljete ništa nije vredniji od ove naše sirotinje koja ga zdušno daje. A ko ce se vratiti - vratice se , a ko nemože opet svi ce pomoci. Tako su rekli.

Mnogo pozdrava od tvog strikana Boška sa cijelom familijom.

P.S. Dragi mi sinovce, procitao sam i odštampao sve što ste o ovome pisali na internetu. Mislim da nije u redu da se piše toliko koliko ste vi ili razni pojedinci pisali o ovome. Mi svi znamo šta znaci naša crkva i nebi trebalo da dajemo toliko prostora i pisanija i mogu ti reci da nisam zadovoljam što pojedinci pišu o tome, te te molim da ovo pismo proslediš njima. Dovoljno je bilo da se samo jedno jedino pismo stavi na internet i svima bi bilo jasno.

Molim te izvesti o ovom pismu sve one koji su pisali o ovome na internetu.

Ovo je javno i javno ti pišem, te javno izvesti sve one koji o ovome pišu. Amin.

U Beogradu, 17.03.2005. sveštenik Boško Gagic

Share this post


Link to post

NAKON OVOG PISMA DAO SAM SVOJE OBJASNJENJE I OVO JE BILO OBJAVLJENO NA SC-u....

Moram ovde nešto pojasniti, ovo pismo sam poslao nekim clanovima odbora formiranog u Beogradu, a medu njima i popu-stricu Bosku. I evo tacno nakom mjesec dana uspeo mi je da odgovori.Zanimale su me neke stvari i pokusao sam da dobijem odgovor.

Medutim dobio sam odgovor na pitanja i stvari koje uopste nisam ni tražio ni želio. Ne znam dali se moje pismo nije razumelo ili je nešto drugo u pitanju. Predlagao sam da se sve što se radi objavi na kompjuteru samo iz jednog razloga a to je da svi nasi ljudi sirom svjeta znaju što se desava sa nasom crkvom i našim selom. Mislim da na to svak ima pravo. Jer obavjest koji bi taj formirani odbor postavio na zidu crke bio bi dostupan samo ljudima koji bi tamo dosli. Na ovakav javni nastup - internet, i onaj u Australiji, N. Zelendu, Kanadi ,Americi, Svedskoj, Holandiji ili bilo dje da je, znace i sto je najbitnije vidjece na slikama što se sve napravilo.

Takodjer predlagao sam da se otvori racun u nekoj banci. Na taj racun bi svak onaj ko želi mogao uplatiti u svako vreme svoju donaciju. Medutim posto je bila ogromna procedura oko otvaranja racuna, bilo je potrebno osnovati neko udruzenje. I nas komsija Marko je preuzeo na sebe obavezu da to zavrsi. Ako se procita gore objavljeni statut onda ce te vidjeti da su ciljevi i zadtaci tog udruzenja briga o selu. Udruzenje bi trajalo dugo, u njega bi se trebalo ulijevati odredena novcana sredstva/clanarina, donacije i dr./ odaklen bi se opet mogli financirati svi potrebni troskovi u vezi crkve ili bilo cega drugog od interesa u selu.

Takodjer sam predlagao da se u odbor uvrste ljudi koji su se vec vratili ili imaju namjeru da se vrate, kao i nasi ugledni i materijalno mocniji ljudi koji žive u RH. MOžemo biti sretni da takvih ljudi imamo i da žele da pomognu. Jer bi njima bilo lakse voditi racuna i imati nadzor nad svim nego neko ko bi morao svaki put dolaziti iz Beograda. Jer i sami troskovi puta i boravka od Beograda do Zelengrada su veliki, a znamo kakva je situacija tamo.

Evo to je to što sam želio da saznam, a nadam se da i vi svi želiti odgovor na ova pitanja i da budete upoznati sa stanjem u svome selu.

Nazalost nisam dobio odgovor na ovo vec kako rece na nešto sasvim drugo.

I još na kraju samo da recem da komuniciranje izmedu svih nas ma gdje bili i odaklen se javljali, može samo pomoci u ostvarivanju ovog posla a nikako nece da odmogne. Takodjer i svak može da da svoje predlog i svoje mišljenje u vezi ovoga.

Pozdrav svima

Zeljko Gagic

Milvoki,17.3.2005.g

Share this post


Link to post

ISPRAVKA

Doslo je do male greske kod datuma, prva slika gdje se vidi ulaz u ZELENGRAD je uslikana 15.7.2004. godine dok su ostale slike na kojima se vidi crkva uslikane 12.3.2005.god.

Izvinjavam se zbog ove male greskice...

Share this post


Link to post

De si Zokiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

e ljudi, ovaj momak, ma to ti je momak nad momcima, da ga nema trebalo bi ga izmisliti!

Curice za vas obavjestenje, jos uvjek je neozenjen i neiskvaren :suncane:

Moj ratni drug - kroz sta smo sve samo prosli, koliko smo samo puta jeli iz iste konzerve, djelili zadnji dim cigarete, prdili u istoj vreci za spavanje ... , moj prijatelj, moj kolega u struci, moj smuk u unistavanju svih vrsta alkohola

Moj saucesnik u kradji UNPROFOR-skog goriva ... hahah joj kad se sjetim

Zoki legenda, od srca dobrodosao

uskoro vam saljem slike, jebaji ga ljen sam scanirati.

Share this post


Link to post

Dobro ,,BANDO,, doklen cu vas ja uvjek spajati.

Ovo sto si rekao o njemu i dalje vredi, neozenjen, neiskvaren, pusi ko ture, a pije da mu nemozes nanjeti samo bog sami zna doklen ce izdrzati.

Nisam samo znao da je bio aktivan i kod UNPROFORA, hhehehehe.

Pozdrav pa ce mo se nedje cuti direktno svi...

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this