Sign in to follow this  
Vukasin

Ljesljani

Recommended Posts

O Ljesljanima

Na jugozapadnim padinama Kozare, u selu Lješljani, osamnaest kilometara udaljenom od Novog Grada, nalazi se izvorište termomineralne vode poznate kao "Slatina".

Banja Lješljani je u izgradnji, a njena ljekovita voda i prirodni ambijent, trenutno se koriste uglavnom kao izletište, u rekreativne svrhe i liječenje na osnovu dosadašnjih iskustvenih saznanja.

izvor_najmanja.jpg

Share this post


Link to post

O Ljesljanskoj vodi

U 1990.godini izvršeno je istražno-explataciono bušenje do dubine 672 m, čiji su rezultati bili da je dobijeno 9 l/s vode koja na površini ima izdašnost 9 l samoizliva u sekundi pod pritiskom od 6 bar-a i temperature 31-32° C. Od 1990. godine do danas nije se promjenila ni jedna od karakteristika vode, što je utvrđeno praćenjem u poslednjih 14 godina.

Prirodna voda slatina spada po savremenoj klasifikaciji u natrijum-hloridne hidro-karbonatne hipotermalne visokoalkalne vode. Sadašnji izvor ima temperaturu od 31-35°C sa jacinom od 9 l/sec., PH-11,85 i mineralizacija od 2500 do 2790 mg/l.

Ova voda spada u veoma rijedak tip voda. Prema dosadašnjim saznanjima i prema podacima iz medicinske literature, voda iz Lješljana uspešno se može koristiti kod mnogih oboljenja i stanja poslije povredivanja.

Share this post


Link to post

Nacin upotrebe ljekovite mineralne vode sa Lješljana

Mineralna voda Lješljani se može piti u dozama od tri do pet puta dnevno po 100-200 ml kod sljedecih oboljenja:

1. HIPERACIDNI GASTRITIS 3-5X200ML

2. PSORIJAZA 3X150 ML

3. KAMENAC U URINARNOM TRAKTU UZ MEDIKAMENTE 4X200ML

Koristi se 21-42 dana.

Prilikom banjanja voda se mora zagrijato a 35-37° i koristiti u kadi 20 minuta. Potrebna kolicina je 250-300 litara.

Koristi se na sljedeci nacin:

1. PSORIJAZA, EKCEMI 20-30 minuta banjanja

2. REUMATSKA OBOLJENJA 20 minuta banjanja

3. POVREDE (UGANUCA, PRELOMI) 20 minuta 2X dnevno banjanje

4. PRANJE KOSE KOD PERUTI

Svaki treci dan.

Koristiti 2-3 nedelje!

Vodu nije poželjno razredivati niti koristiti u vecim dozama od predloženih!

Share this post


Link to post

Planovi

Urbanisticko rješenje i regulacioni plan Banjsko-rekreativnog centra "Slatina-Lješljani" definiše osnovne principe formiranja jezgra banje sa predvidjenim pravcem razvoja banjskog naselja longitudinalom duž potoka Strižna.

U prvoj fazi predviđena je izgradnja užeg centra banje kao kompaktne, funkcionalne i urbanisticke cjeline, sa mogucnošcu kontinuiranog širenja do konačnog formiranja banjskog naselja.

Osnovni cilj je stvaranje urbanog kompleksa visokog nivoa uređenosti uz maksimalno poštovanje posojecih kvaliteta prirodnog okruženja. Kompleks obuhvata oko 30 hektara.

Pored smještajnih kapaciteta, u banjskom kompleksu su predvidjene lokacije za sporti i rekreaciju, parkovske površine, lokacije predvidjene za izgradnju ljecilišta i trgovacko-ugostiteljskog centra.

Početak formiranja Banjsko-rekreativnog centra je izgradnja centralnog lječilišno-smeštajnog objekta sa svom pripadajućom infrastrukturom. U okviru ovog višenamjenskog objekta zastupljeni su svi sadržaji koji omogućavaju korištenje ljekovite vode u zdravstveno-rehabilitacione svrhe, kao i odgovarajući ugostiteljsko smještajni kapaciteti.

Njegovom prezentacijom, pokazano je kako su svi ovi sadržaji funkcionalno povezani i arhitektonski objedinjeni u jednu cjelinu.

Iako objekat ima sedam etaža, konfiguracija terena u padu, kaoi njegova arhitektonska kompozicija čine ga vizuelno nižim i skladno uklopljenim u budući ambijent centra banjskog naselja.

REGULACIONI_PLAN.jpg

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this