Recommended Posts

Kako sam ubijao Srbe u Lici

Ekskluzivno: Hrvatski nedeljnik "Feral Tribune" objavljuje autentiène dokumente hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova iz kojih su vidljiva priznanja Ivice Rožiæa – zvanog Roka i Bijeli Vuk – da je postavljao mine iznenaðenja Srbima na širem podruèju Gospiæa

Piše: Ivica Ðikiæ

dokument1.jpg

I povratnike ubijaju: Gospiæ danas

Èetrdeset dvogodišnji Ivica Rožiæ – poznat pod nadimcima Roka i Bijeli Vuk – danas je slobodan èovjek: živi u Gospiæu, uredno prima mirovinu u koju je poslan odlukom bivšeg predsjednika Franje Tuðmana, šeæe ulicama i s ratnim se drugovima, vjerojatno, sjeæa onih vremena kad je s nevjerojatnom strašæu i predanošæu radio na smanjenju broja Srba u Lici. Ivica Rožiæ pravomoænim je presudama sudova u Rijeci i Zagrebu osloboðen optužbi da je sudjelovao u likvidacijama gospiækih Srba u listopadu 1991. godine, te da je nakon rata podmetao mine iznenaðenja na imanja srpskih povratnika u Lici: od tih je mina najmanje sedam ljudi smrtno stradalo, dok ih je trinaestero teže ili lakše ozlijeðeno. Bijeli Vuk osloboðen je zbog pomanjkanja dokaza, a njegov odvjetnik Mirko Ružiæ nedavno je najavio da æe od države zaiskati masnu odštetu na ime duševnih boli što ih je Rožiæu izazvao boravak u pritvoru i povlaèenje njegova imena u zloèinaèkom kontekstu.

Priznanja o likvidacijama

Feral Tribune došao je u posjed dvaju dokumenata Ministarstva unutarnjih poslova, koji su oznaèeni kao službena tajna i u kojima se nalaze Rožiæeva priznanja o tome kako je ubijao srpske povratnike u Lici, a ovaj list posjeduje i tajno snimljenu audio-vrpcu na kojoj Bijeli Vuk jednom pouzdaniku Protuobavještajne agencije – s kojim je, inaèe, njegovao prijateljske odnose i èiji su osobni podaci poznati redakciji – potanko prièa o svojim metodama likvidacije srpskih civila u Lici.

Prvi dokument nastao je koncem ožujka 1999. godine, nosi naslov "Operativno izvješæe", prostire se na šest gusto tipkanih stranica i potpisao ga je gospiæki kriminalistièki policajac Stipo Novakoviæ. Tekst "Operativnog izvješæa" (vrlo znakovit veæ i po tome što se u njemu Srbi uporno pišu malim poèetnim slovom, a Hrvati, dakako, velikim, što nedvosmisleno sugerira da tako iskazana nepismenost nije jedini problem autora tog teksta, op. red.) poèinje Novakoviæevim opisom kako je došlo do njegova susreta s Ivicom Rožiæem. Novakoviæ se, naime, 22. ožujka 1999., oko 20 sati i 15 minuta, vozio kroz Gospiæ i u retrovizoru je primijetio da ga uporno prati crveni golf: tek kad se Novakoviæ zaustavio ispred kafiæa Vaga, koji se nalazi blizu zgrade Policijske uprave lièko-senjske, crveni golf zaustavio se pored njega, a vozaè je spustio svoje staklo.

"Tada sam prepoznao da je vozaè golfa Rožiæ Ivica zvani ‘Roka’ i ‘Bijeli Vuk’. Rožiæ mi je tada rekao, dobra veèer gospodine, oprostite hoæete li mi reæi gdje vi radite, na što sam mu ja rekao, dobra veèer a zašto to pitaš, na što mi je on rekao, radite li vi možda u policiji, na što sam mu rekao da radim. Nakon toga Rožiæ mi je rekao, izgleda mi da se mi poznajemo, na što sam mu odgovorio da se najvjerojatnije poznajemo, nakon èega je Rožiæ rekao da bi sa mnom rado popio piæe, na što sam mu rekao da može i da se upravo nalazimo ispred kafiæa pa možemo odmah u tom kafiæu popiti piæe", napisao je Novakoviæ na poèetku svog "Operativnog izvješæa".

Share this post


Link to post
Miniranje povratka

dokument2.jpg

Srpske žrtve iz Gospiæa 1991.

Policajac i Rožiæ zatim su sjeli u kafiæ i ovaj potonji kazao je da se htio susresti s njim, Novakoviæem, zato što je saznao da æe upravo reèeni policajac iæi na lokaciju na kojoj je Rožiæ odložio razlièita minsko-eksplozivna sredstva i ruène bombe koje je uspio povaditi s mjesta na koja ih je bio postavio. "Nakon toga Rožiæ je rekao, znate što gospodine, ja sam to sve radio misleæi da radim dobro za Republiku Hrvatsku", nastavlja u izvješæu Novakoviæ.

"Nakon toga upitao sam ga što je on to radio, a on je rekao, pa te bombe i mine je postavljao Srbima. Pitao sam ga gdje je on to sve postavljao i zbog èega, na što je on poèeo nabrajati, pa je rekao: Da je ‘96. godine u Svraèkovom selu jednom èetniku postavio ruènu bombu u panj, a panj stavio na put ispred kuæe, a istog dana je još jednom èetniku postavio ruènu bombu u betonski blok u koji je zabetonirao donji dio pivske boce i u bocu stavio ruènu bombu, i taj blok takoðer stavio na put ispred kuæe.

Na pitanje zašto je to stavio odgovara da je htio èetnike ustrašiti da se ne vraæaju, a prije toga je vidio da su poèeli obilaziti svoje kuæe. Nakon toga dodaje da je još jednu bombu stavio u pivsku bocu kojoj je odrezao dno, i takvu bocu posadio u zemlju u Jošanima na jednoj livadi gdje je jedan Srbin èuvao ovce. Na pitanje zašto je to napravio odgovara da je prije toga on sa nekim svojim kolegama došao kod tog Srbina kupiti janje kako bi ga mogli ispeæi i pojesti, pa dodaje da ih je taj Srbin gledao onako s visoka i nije im htio prodati janje pa mu se zbog toga htio osvetiti."

Nakon što je Rožiæ opisao kako se postavlja eksploziv u pivsku bocu, nastavio je govoriti: "Dalje dodaje da je u Srednjoj Gori postavio jednu bombu u stog sijena, te da je postavio bombu od koje su stradali Matijeviæi. Takoðer dodaje da u Svraèkovom selu postoje dva pravoslavna groblja, a ispred ulaza u oba groblja ukopao je po jednu PROMOVKU, od kojih je do sada jedna eksplodirala i poznato mu je da je tada dvoje Srba poginulo, a dvoje Hrvata je samo lakše ozlijeðeno. (Druga mina je pronaðena i uništena 23. 03. 1999. g.) Na pitanje je li postavio još koju PROMOVKU, dodaje da je još jednu postavio Cvijanoviæima u krumpire od koje je nekoliko Srba poginulo, pa dodaje da je baš prethodnog dana prolazio pored te kuæe i vidio Cvijanoviæevu ženu kako stavlja cvijeæe na grob u vrtu, (Dušan Cvijanoviæ sahranjen je u vrtu u blizini kuæe), pa je razmišljao kako bi bilo dobro da je i ona stradala.

Još jednu PROMOVKU je postavio u Buniæu u polju na jednoj livadi koju su Srbi poèeli obraðivati, a nju je aktivirao jedan Srbin traktorom. Takoðer dodaje da je u Buniæu srušio još jednu kuæu. Na pitanje je li postavio koju bombu u ðubar, dodaje da jeste jednu u Kršu nekom èetniku po prezimenu Glumac i još jednom u stog sijena, a to je postavio iz razloga što su prema njegovim rijeèima oni stalno za vrijeme rata telefonom kontaktirali sa èetnicima na drugoj strani i odavali im naše položaje."

I još: "Dodaje da je postavio još jednu bombu u Mogoriæu na livadi u gnojnicu iz razloga što je prethodni dan vidio kada su Srbi na livadu izvozili ðubar i tom prilikom su bili jako veseli, a kada je on prolazio podrugljivo su ga gledali. Jednom prilikom policija je imala nekakvu vježbu u Mogoriæu, a ti Srbi su odmah protestirali kod OSCE-a. Dalje dodaje da je u Mogoriæu pored jedne kuæe ispod jednog drveta takoðer postavio ruènu bombu, a potom dodaje da je on sredio i generala Mišèeviæa. Na upit tko je bio s njim kada je postavio bombu generalu Mišèeviæu, dodaje da je bio sam, jer on to uvijek radi bez svjedoka, a kada bi i bio netko s njim ne bi ga htio odati iz razloga što on nikada ne bi odao Hrvata."

Share this post


Link to post
Sve za Hrvatsku

Rožiæ je zatim kazao da je jedini Hrvat kojemu je nešto nažao uèinio Zdenko Bando, èovjek koji je svjedoèio o zloèinima u Gospiæu u jesen 1991.: pripremio je, naime, eksplozivnu napravu kojom je minirana Bandina kuæa. "Na pitanje je li minirao još koju kuæu izjavljuje da je za vrijeme rata srušio i zapalio srpskih kuæa i pobio Srba više nego što ima u glavi dlaka. (...) Na pitanje je li postavio bombu u pravoslavnom groblju u Smiljanskom polju izjavljuje da jeste, pa dodaje da je srušio nadgrobnu ploèu sa groba Jove Lemaiæa, kojeg je ubio 1991. godine, i ispod ploèe stavio ruènu bombu M-75 bez osiguraèa. Na pitanje, zašto je to napravio izjavljuje da je imao namjeru da strada i Jovina supruga, kako mu ne bi prigovarala što joj je ubio muža. (...) Nakon toga dodaje da su ga 1991. godine ‘uvukli’ u sve to, da to sve nije trebalo raditi, ali da je tada mislio da je to sve u interesu Republike Hrvatske. Potom dodaje da on prizna da je samo Franjo Tuðman veæi Hrvat od njega i nitko drugi."

U nastavku razgovora Ivica Rožiæ kazivao je da ga noæu bude èudni i prijeteæi telefonski pozivi, kazivao je da ne može živjeti zajedno sa Srbima, preprièavao je kako se sklapaju paklene naprave s improviziranim vremenskim upaljaèima... Potom je razgovor prekinut, te su se Novakoviæ i Rožiæ dogovorili da se sastanu iduæeg dana, 23. ožujka 1999., u 21 sat na istome mjestu, u gospiækom kafiæu Vaga. No, zbog Rožiæeva straha od praæenja nisu razgovarali u kafiæu, pa su se sklonili u jednu sporednu ulicu i prièali su u autu Bijelog Vuka.

Šuškova instrukcija: "Što manje Srba!"

Novakoviæ je zapisao ovako: "Dalje navodi da je u zadnje vrijeme intenzivno razmišljao kako bi ubio Levara (Milana Levara, svjedoka o hrvatskim zloèinima u Gospiæu 1991. koji je ubijen u kolovozu 2000., op. a.), pa je spominjao da je razmišljao saèekati ga negdje van grada, zaustaviti mu auto, potom ga odvesti negdje i ubiti. Razmišljao je kako bi ga mogao navuæi da doðe na Velebit pa da ga gore saèeka i ubije. Bio je došao na ideju da otvori nekoliko srpskih grobova, pokupi kosti i raspe ih negdje na Velebitu a potom bi Levaru anonimno dojavio da se na tom mjestu nalaze kosti ubijenih Srba iz 1991. godine.

Levar bi odmah došao vidjeti tu lokaciju, pošto on intenzivno traga za dokazima kako bi dojavio Haškom sudu, a kad bi se pojavio na Velebitu na tom mjestu mogao bi ga ubiti. Takoðer je razmišljao da mu otme dijete i da ga tada ucjenjuje da šuti, ali je odustao.

Takoðer je razmišljao da sruši Ropcovu (Zdenko Ropac takoðer je svjedoèio o gospiækim dogaðajima godine 1991., op. a.) kuæu u Karlobagu ali je odustao, pa je poèeo razmišljati kako bi ga ubio. Odlazio je u Karlobag i izviðao teren, te tražio pogodnu lokaciju odakle bi mogao imati pregled dvorišta Ropcove kuæe, kako bi ga mogao gaðati snajperom kada izaðe iz kuæe." I još: "Nakon svega dodaje da je to bio njegov naèin borbe protiv Srba, jer je smatrao da je to ispravno, ali sada kada je uvidio da to Republici Hrvatskoj nanosi veliku štetu izjavljuje da sigurno neæe eksplodirati više niti jedna naprava a da ju je on postavio. Štoviše ukoliko on dozna da je možda netko drugi negdje nešto postavio ili da ima namjeru nešto postaviti, to æe odmah dojaviti policiji."

Drugi dokument koji se nalazi u Feralovu posjedu nosi naslov "Službena zabilješka", saèinjen je 24. rujna 1999. u MUP-ovu Odjelu za suzbijanje terorizma i u njemu se – na tri stranice – navode informacije prikupljene u razgovoru s Ivicom Rožiæem. Nakon tog razgovora, anonimni policijski službenik zapisao je ovako: "Spominje kako je prije akcije ‘Medaèki džep’ u Gospiæ došao pokojni ministar Gojko Šušak i rekao im da bi bilo dobro da na tom prostoru ima što manje Srba, što je on shvatio kao da ih treba ili pobiti ili protjerati, pa dodaje, citiram ‘što se Saèiæ (Željko Saèiæ, bivši pomoænik ministra unutarnjih poslova, op. a.) pravi lud i on je bio tu i njemu je sve poznato što se radilo ovdje i zbog èega’, završen citat. Neke stvari je ‘odraðivao’ Rožiæ, neke su neki drugi a neke stvari su ‘odraðivali i specijalci i to je svima poznato’".

Ubojstvo Milana Levara

I u tom razgovoru Rožiæ je ponovno izrekao svoje razmišljanje o potrebi smaknuæa Milana Levara: "U strahu da ne bi otišao u Haag navodi da je u više navrata planirao kako bi izvršio ubojstvo Milana Levara koji je išao kao svjedok u Haag. Razmišljao je kako bi ga otrovao nekim jakim otrovom tako što bi mu na njivi zatrovao krumpire ili bi ga jednostavno negdje saèekao i ubio a onda tijelo bacio u neku od jama na Velebitu.

Takoðer navodi i veæ u ranijem razgovoru spomenutu moguænost da iz srpskih grobnica nakupi ljudskih kostiju i raspe ih negdje na Velebitu i taj prostor minira, a onda Levaru pošalje anonimnu dojavu da su na tom mjestu kosti Srba nestalih 1991. godine tako da Levar strada od mina kada doðe na to mjesto. Navodi da je prije nekoliko dana iz jedne drvene stare kuæe koja se nalazi preko puta Levarova stana promatrao kako bi ga snajperom mogao ubiti kroz prozor dok se nalazi u stanu. Meðutim, navodi, da za Levarovu likvidaciju još nema ‘zeleno svjetlo’."

I još: "Potom navodi da je on tijekom rata odveo puno ljudi koji se nikada više nisu pojavili, njihova rodbina možda i danas misli da su oni pobjegli u Srbiju, meðutim oni su mrtvi. Dodaje da je veæinu ubio udaranjem kolcem u glavu a potom tijela odvozio na Velebit i bacao u jame ili ih ostavljao na tlu i pokrivao borovim granjem. Borovo granje neutralizira mirise a crvi tijelo pojedu vrlo brzo tako da za kratko vrijeme ostanu samo kosturi. (...) Dalje izjavljuje da je do sada postavljao razne mine na razna mjesta i na razne naèine ali nikada nije postavljao mine pod vozila i da æe to sada malo prouèavati, kako na najbolji naèin postaviti minu pod vozilo, da eksplodira kada vozilo krene. Na pitanje zašto mu to treba, izjavljuje, da nikada se ne zna."

Unatoè ovim dokumentima i informacijama što se u njima nalaze, Ivica Rožiæ danas je sasvim slobodan èovjek i uživatelj povlaštene predsjednièke mirovine, a dok je tome tako – i dok se službeno ne zna tko je pobio sve one srpske civile koji su se vraæali svojim kuæama u Liku – ova zemlja neæe biti ugodno mjesto za život. Koliko god nas Sanader i njegovi doglavnici uvjeravali u suprotno.

Feral Tribune

Share this post


Link to post

Susak is one of the figures I despise the most! A gangster who made a living in Canada (where any criminal is welcome, of course) through the pizza! Go figure! He shouted an order to shrink the number of Serbs? I do know how they carried it out in Gospic! A good share of the crimes were perpetrated on 17 October 1991, as far as I read on Veritas. 17 October, my birthday, I was disgusted when I read the facts. Not to mention by the way that in Gospic during WW2, 1941 to 1945, more Serbs (147) were killed, as Veritas reports on its website, by Italians than by Germans who killed 93! So much for Italy being more moderate than German Nazis! It is a very important fact, this country is just as criminal as many others and has been so for a very long time, not just in the last 15 years. Last point: the posts on foreigners who served with the Croats in the 1990s, that's shocking material! I really wish to search for more information, it's a scandal the world keeps ignoring! I am sure Italians also served with the Croats as mercenaries along with other Westerners. Sve najbolje........

Share this post


Link to post
Srbe ubijali širom Hrvatske

10.08.2005, 18:21:06

ZAGREB - Optužbe protiv Branimira Glavaša i svedoèanstva o ubistvima u Osijeku, ponovo su pokrenuli pitanja o sudbinama Srba koji su 1991. godine ostali da žive na podruèjima pod kontrolom hrvatske vlasti, a potom su odvedeni iz kuæa i nestali ili su pobijeni, piše nedeljnik "Globus" donoseæi pregled zloèina nad Srbima iz 1991. koji su ostali nekažnjeni.

Najveæi teror nad srpskim civilima bio je u Sisku i okolini, pa se procenjuje da je, dok je šef policije bio Ðuro Brodarac, kasniji dugogodišnji župan, planski pobijeno 111 srpskih civila.

U Gospiæu je na popisu nestalih 100 Srba, a za likvidacije 50 Srba trojica Hrvata osuðena su na 15, 12 i 10 godina zatvora.

U Vukovaru je zabeleženo 50 sluèajeva ubistava srpskih civila, dok je u Osijeku pobijeno najmanje 28 ljudi.

U Zadru je likvidirano 20 civila, dok su u Ogulinu ubijena tri civila i sedam ratnih zarobljenika.

U selu Sarvaš likvidirano je devet srpskih civila, u Virovitici sedam, u Karlovcu najmanje šest, u Splitu sedam, a u Karlobagu najmanje sedam, dok se kao nestali vode 15 lica.

U Zagrebu se beleži da ima deset sluèajeva, ali je pitanje koliko su podaci taèni, jer pripadnik jedinice za likvidaciju Miro Bajramoviæ, koji je s ostalima osloboðen zbog greške u istražnoj proceduri, tvrdi da niko od više desetina zagrebaèkih Srba koji su dovoðeni u konc-logor na Zagrebaèkom velesajmu, odnosno u paviljon 22, nije ostao živ.

Prema "Globusu", veæina pobijenih Srba odvedeni su noæu u policiju, Ratka Ðekiæa hrvatski vojnici vezali za dva traktora i rastrgli, a braèni par Gašpareviæ odveden je i smaknut na splitskoj deponiji.

U Zadru je uništeno 180 lokala u vlasništvu Srba, a specijalac M. P., koji je u policijskoj stanici ubio troje Srba, mirno živi u Oglinu, piše list.

Share this post


Link to post

Saopštenje povodom godišnjice stradanja Srba iz sela „Medaèkog džepa“

Devetog septembra 1993. godine Hrvatska vojska je iznenada izvršila agresiju na srpska podvelebitska sela tzv. Medaèki džep, južno i jugoistoèno od Gospiæa, koja su se veæ osamnaest mjeseci nalazila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Poslije snažne artiljerijske pripreme uslijedio je tenkovsko-pješadijski napad na Divoselo, Èitluk i Poèitelj. Srpski narod, vojska i policija su vjerovali u djelotvornost UNPROFOR-a, pa je i zbog te opuštenosti agresor brzo ovladao navedenim prostorima.

Hrvatska vojska je u nastupanju pljaèkala, palila, rušila kuæe, ubijala i masakrirala civile, vojnike i milicionere.

U ovoj agresiji ukupno nestalih i poginulih je 88 Srba. Meðu njima je 46 vojnika i 42 civila od èega 17 žena. Hrvatska strana je po završenoj akciji predala srpskoj strani 52 leša. U ovoj akciji ranjenika uopšte nije bilo. Upravo ta èinjenica i rezultati pregleda tijela na srpskoj strani (razbijene lubanje, mnogobrojne prostrelne rane iz neposredne blizine) upuæuju na zakljuèak da se radilo o sistematskom ubijanju zarobljenih i ranjenih. Pripadnici UNPROFOR-a su, nakon što su u direktnnoj borbi ušli u ovo podruèje, izvukli još 18 leševa, od kojih je veæina bila izmasakrirana (odsjeèeni pojedini dijelovi tijela) ili zapaljeni (za života bacani u vatru). Dva leša su izvukli pripadnici SVK a jedan leš je pronaðen u aprilu 1995. godine. U maju 2000. godine istražioci pronalaze i nove dokaze o zloèinu u Medaèkom džepu – jedanaest leševa skrivenih u septièkoj jami u nekad srpskom dijelu Gospiæa, od kojih je šest identifikovano DNK-a metodom. Na spisku nestalih i neidentifikovanih još se uvijek nalazi 12 lica. Sva tri sela su opljaèkana a zatim sravnjena sa zemljom.

Tragedija Medaèkog džepa odvijala se pred oèima UNPROFOR-a, koji ovaj put nije bio samo pasivni posmatraè, veæ je uzeo i aktivnog uèešæa u pokušaju da preuzme kontrolu nad ovim podruèjem i sprijeèi ubijanje preostalih ljudi i uništavanje njihove imovine. Unproforci su, nakon trodnevnih borbi sa hrvatskom vojskom i policijom, po ulasku u Medaèki džep, samo mogli, kao njihov komadant Žan Kot (Jan Cot), konstatovati “da u selima kroz koja je prošao više nema znakova života, ni ljudi, ni životinja i da je razaranje potpuno, sistematsko i namjerno”, ili kao Sedrik Tornberi (Cedric Thornberry), pomoænik generalnog sekretara UN-a i šef civilnih poslova u misiji UNPROFOR-a na podruèju bivše Jugoslavije, "da je nakon cjelodnevnog boravka na tom podruèju naišao na samo jednu živu kokošku".

Srbi su oplakali i sahranili svoje mrtve. Unproforci su saèinili obiman izvještaj i poèetkom oktobra te iste godine dostavili ga Savjetu bezbjednosti. Hrvati su, kako bi umirili meðunarodnu javnost, smjenili dvojicu svojih oficira, jednog Albanca i jednog Srbina, ali i, zbog domaæe javnosti, osudili deset zarobljenih Srba na dugogodišnje kazne zatvora zbog navodno poèinjenih ratnih zloèina nad hrvatskim civilima.

A najodgovorniji za zloèine u Medaèkom džepu, Mirko Norac, komadant 9. Gardijske brigade i Mladen Markaè, komadant specijalnih policijskih snaga, dobili su generalske èinove i unapreðenja, a njihovi pretpostavljeni Janko Bobetko i Petar Stipetiæ, na položajima naèelnika Glavnog štaba HV, mogli su nesmetano planirati i realizovati nove, po obimu veæe i po posljedicama teže, akcije protiv Srba.

U decembru 1994. godine Ekspertska komisija UN-a, nakon opsežne istrage, saèinila je završni izvještaj o Medaèkom džepu sa prijedlogom da se dva hrvatska oficira optuže za teške povrede Ženevskih konvencija i kršenje ratnog prava i obièaja rata zbog razaranja velikih razmjera i pljaèkanja privatne imovine, ali ne i za ubistva, muèenja i sakaæenja, pošto “niko nije identifikovan da je bio odgovoran za takve zloèine”.

Haški sud ni tada ne reaguje jer je u njemu još prevladavalo mišljenje da su zloèini nad Srbima od strane Hrvata bili samo “pojedinaèni ekscesi do nivoa kaplara”.

Meðutim, pritisnuti mnoštvom prikupljenih dokaza o zloèinima nad Srbima prije i poslije Medaèkog džepa, Haške sudije konaèno, u maju 1997. godine, shvaæaju da je zloèin nad Srbima planiran u najvišim vojnim i državnim strukturama Hrvatske sa krajnjim ciljem stvaranja etnièki èiste države. Tek promjenom mišljenja, glavni tužilac Haškog suda, u junu 1997. godine, formira grupu istražioca za Medaèki džep. Iako je u vezi ovog dogaðaja od poèetka sve bilo jasno, istražioci od tada jure po svjetu za srpskim, hrvatskim i internacionalnim svjedocima, postavljajuæi im pitanja na koja su odgovori bili poznati.

Poèev od jula 2001. do aprila 2004. godine Tužilaštvo Haškog suda za zloèine u akciji “Medaèki džep” podiglo je optužnice protiv trojice generala HV-a i to Rahima Ademija, Janka Bobetka i Mirka Norca, dok je istraga protiv èetvrtog generala Petra Stipetiæa obustavljena pošto je, po rijeèima Glavne tužiteljice, uspio dokazati “paralelnu liniju komandovanja”. Bobetku zbog bolesti optužnica nije ni uruèena, a od izruèenja Hagu spasila ga je smrt u aprilu 2003. godine.

U optužnicama se navodi da su Rahim Ademi, po osnovi svoga visokog èina brigadira u HV-u i položaja vršioca dužnosti zapovjednika Zbornog podruèja Gospiæ, a Mirko Norac, po osnovi svoga visokog èina pukovnika u HV-u i položaju zapovjednika 9. motorizovane gardijske brigade HV-a, djelujuæi kao pojedinci i/ili u dogovoru s drugima, ukljuèujuæi i Janka Bobetka, odigrali središnju ulogu u razradi, planiranju, komandovanju i/ili izvoðenju hrvatske vojne operacije u Medaèkom džepu, od 09. do 17.09.1993. godine, tokom koje su poèinjena teška kršenja meðunarodnog humanitarnog prava i to: zloèini protiv èovjeènosti (progoni na politièkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi i ubistva) i kršenja zakona i obièaja ratovanja (ubistva; pljaèkanje javne ili privatne imovine; bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela). U optužnicama se navodi da je kao rezultat takve akcije “...Medaèki džep postao potpuno nepodesan za stanovanje. Sela u Medaèkom džepu su u potpunosti uništena, èime je srpsko civilno stanovništvo ostalo bez domova i sredstava za život”.

Rahim Ademi se dobrovoljno predao sudu u Hagu, ali je ubrzo privremeno pušten na slobodu, na kojoj se i danas nalazi. Mirko Norac je u meðuvremenu osuðen od strane hrvatskog suda za ratne zloèine poèinjene nad Srbima u Gospiæu u jesen 1991. godine i kaznu, uz saglasnost Haškog suda, izdržava u hrvatskom zatvoru.

Kada se oèekivalo da se konaèno zakaže glavni pretres pred Haškim sudom, i baš uoèi 11-te godišnjice medaèke tragedije, stiže vijest iz Haga da je, na prijedlog Glavne tužiteljice, predsjednik Haškog suda imenovao troèlano sudsko vijeæe koje æe utvrdi “treba li predmet Rahima Ademija i Mirka Norca ustupiti hrvatskim vlastima”, sa unaprijed poznatim ishodom.

A dvanaest godina poslije, šikarom obrasla zgarišta nekadašnjih sela Medaèkog džepa, od živih stvorenja obilaze samo lisice.

U Beogradu, 09.09.2005.

P R E D S J E D N I K

Savo Štrbac

Share this post


Link to post

Poginuli i nestali:

Srbi sa podruèja RH i bivše RSK poginuli i nestali u periodu od 1990. do 1999. godine, u ratu i poraæu, na podruèju Hrvatske, ukljuèujuæi bivšu RSK (UNPA), i na podruèju BIH

Ovaj spisak sadrži imena Srba sa podruèja Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine (RSK) koji su poginuli ili nestali u periodu 1990.-1999, u ratu i poraæu, na podruèju Hrvatske, ukljuèujuæi i podruèje bivše Republike Srpske Krajine (RSK), odnosno UNPA (UNPA - podruèje pod zaštitom UN) i na podruèju Bosne i Hercegovine (u sukobima sa HV i HVO u graniènom pojasu ili u avio-granatiranju izbjeglièkih kolona).

Veritas je do sada (februar 2004. godine) verifikovao 6.780 poginulih i nestalih lica sa podruèja RH i bivše RSK, uglavnom srpske nacionalnosti (jedan manji broj su drugih nacionalnosti, a živjeli su ili ratovali sa Srbima u RSK). Meðu njima je:

5.837 (86%) muškaraca i

943 (14%) žena;

2.344 (35%) civila,

4.142 (61%) vojnika,

182 (3%) policajaca i

92 (1%) nepoznatog statusa.

Najviše ih je poginulo / nestalo u toku 1991. godine (2.442) i u toku 1995. godine (2.394). Gledajuæi po regijama najviše ih je poginulo / nestalo u sjevernoj Dalmaciji (1.632), zatim slijedi Banija (1.216) i Lika (1.155). Od 1992. do 1995. godine za vrijeme dok je RSK bila pod zaštitom UN-a (UNPA) poginulih i nestalih je 4.277.

Nestali

Od ukupnog broja poginulih i nestalih (6.780), trenutno se (februar 2004. godine) na spisku nestalih u Veritasovoj evidenciji vodi 2.805 lica. Meðu njima je:

2.130 (76%) muškaraca i

675 (24%) žena;

1.711 (61%) civila,

1.001 (36%) vojnika,

29 (1%) policajaca i

64 (2%) nepoznatog statusa.

Najviše ih je nestalo u toku 1995. godine (1.810) i u toku 1991. godine (777). Gledajuæi po regijama najviše ih je nestalo na Baniji (641), zatim slijedi Lika (565) i sjeverna Dalmacija (495).

S obzirom na protok vremena od nestanka do sada mala je vjerovatnoæa da se neko od nestalih pronaðe meðu živima, tako da oznaka "nestali" sve više poprima znaèenje "poginuli". Zbog toga smo èisto iz praktiènih razloga i poginule i nestale stavili na isti spisak. Nažalost, ovaj verifikovani spisak poginulih i nestalih nije ni potpun niti konaèan.

Srbi sa podruèja RH i bivše RSK poginuli i nestali na podruèju Srbije u periodu od 1995. do 1999. godine

Na ovom spisku se nalaze izbjegli / prognani Srbi iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine (RSK) koji su poginuli / nestali na podruèju Srbije, ukljuèujuæi i Kosmet, od strane albanskih vojnih i paravojnih formacija ili u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) od strane NATO pakta.

Veritas org

Share this post


Link to post

RUBRIKA “KIDNAPOVANI”

deveta.jpg

Baljci su poveliko krajinsko selo sa oko 600 duša, uglavnom Srba. Smješteno je u opštini Drniš, blizu ratom uspostavljene granice izmeðu Krajine i Hrvatske. Baljèani su život prilagoðavali ratnim prilikama. Vojno sposobni muškarci veæ treæu godinu brane Krajinu, dok nejaè, žene i starci obraðuju polja i èuvaju stoku. Baljaèka polja i pašnjaci dopiru do same granice.

Što je rat duže trajao, to su Baljèani, postajali manje oprezni. U želji da što više obrade polja i što bolje nahrane stoku, zalazili su sve bliže granici. Troje seljana, Dušan (60), Mara (50) i Marija (47), istjerali su 27. maja 1993. godine ovce, koze, krave i konje na ispašu do bukove šume ispod sela. Šuma se prostirala s obje strane granice. Nisu se vratili kuæama. Ni oni, ni njihova stoka. Ukuæani su ih dozivali i tražili, a kada je prošla i noæ, a od njih ni traga ni glasa, došli su u prostorije Komisije za razmjenu zarobljenika i prijavili njihov nestanak.

Za nas nije bila velika novost to što je kidnapovano troje civila, jer je tog proljeæa u sjevernoj Dalmaciji prijavljeno više sluèajeva. Hrvatska vojska je otela više èobana i seljaka sa njiva, ali do tada se nije desilo da i stoka bude kidnapovana. U svakom sluèaju, upisali smo imena troje nestalih na potražnu listu u rubriku “kidnapovani civili”.

Slijedila je uobièajena procedura. Napisani su protesti protiv èina kidnapovanja i upuæeni Posmatraèkoj misiji Evropske zajednice, UNPROFOR-u i Meðunarodnom komitetu Crvenog krsta. Zahtjevano je da što prije ispitaju sluèaj i zatraže od hrvatske strane da vrati ljude i stoku. Odgovor je stigao veoma brzo, veæ 3. juna. Splitsko-dalmatinska Policijska uprava šalje komandi UNPROFOR-a za Sektor Jug dopis sljedeæe sadržine:

“Osvræuæi se na vaš verbalni zahtjev od 01. juna koji se odnosi na tri lica, Maru, Dušana i Mariju, koji su nestali iz sela Baljci 27. maja 1993. godine, primili smo informaciju da su èlanovi Hrvatske vojske prihvatili isti dan gore navedena lica s linije sukoba zbog njihove vlastite sigurnosti (minska polja) i dovezli ih u Šibenik, gdje se još uvijek nalaze. A što se tièe stada, 250 ovaca, 50 koza, 8 krava i 1 konja, želimo da vas informišemo da je stoka ostala na privremeno okupiranom prostoru od strane neprijateljskih formacija.” U potpisu je bio šef Policijske uprave, Ratomir Vranješ.

Rodbina kidnapovanih je bila zadovoljna saznanjem da su Mara, Marija i Dušan živi i pomirili su se s èinjenicom da svoje blago više neæe vidjeti. Ipak, Hrvati, bez obzira na sve proteste, nisu vraæali ovo troje èobana, te smo ih morali staviti na listu sa ostalim zarobljenicima. Razmijenjeni su 16. jula 1993. godine na graniènom prelazu Markovac, izmeðu Otoèca i Poduma. Stiglo je tada deset zarobljenika, od koji je bilo troje èobana, Dušan i dvije žene - Mara i Marija.

Æutale su kad smo ih preuzimali. Æutale su u vožnji do Knina. Smatrao sam da poštuju obièaj dalmatinskih seljanki da æute meðu nepoznatima. Uostalom, njih dvije su bile civili i relativno kratko u zarobljeništvu, pa nisam ni oèekivao da i imaju šta posebno da isprièaju.

Nakon dolaska u Knin razmijenjeni idu u Dom vojske na ruèak. Tu ih veæinu saèekuje rodbina. Još uvijek ne obraæam pažnju na Maru i Mariju, mada sam ih vidio za stolom. U trenutku kada su konobari poèeli da iznose jelo, Marija je naglo ustala od stola i objema rukama poèela da èupa kose. Vikala je:”Istina je! Istina je!” Ljudi su poskakali od stola. Konobari su zastali. Svi su bili zateèeni prizorom. Marija, gluva i slijepa za sve oko sebe, i dalje je èupala kose i vikala: “Zaklali su ga! Zaklali su ga!”

Pramenovi išèupane kose padali su po stolu i podu. Nekoliko ljudi je pokušalo da je uhvati za ruke, ali se ona natèovjeèanskom snagom otimala. Bacila se na pod i poèela po njemu udarati šakama, nogama i glavom. U toj gužvi, pored nje se pojavila jedna mlada žena, zagrlila je i plaèuæi joj govorila: “Majko, smiri se. Sada si sa nama. Ovdje ti niko neæe ništa uèiniti.” Bilo je oèigledno da joj je to kæerka, ali i to da je Marija ne primjeæuje. Nastavila je još jaèe da èupa kosu i glasnije vièe: “Zaklali su mi sina. Vidjela sam njegovo uvo i nogu.” Kæerka je takoðe vikala: “Živ ti je sin, majko, živ!” Ali, rijeèi nisu dopirale do ušiju i mozga oèajnice. Ona je bila u drugom svijetu. Stigla su kola hitne pomoæi i odvezla je u bolnicu.

Ljudi su se vratili za sto, bili su gladni i poèeli su da jedu. Naviknuti na zatvorsku hranu i disciplinu, postepeno su se opuštali i prilagoðavali novim uslovima. I Mara je jela i prièala:

“Onog dana nas smo troje u blizini naših kuæa èuvali stoku. Bilo je oko 14 èasova, kada se se iz šume, u koloni po jedan, pojavilo osam naoružanih ljudi u uniformama. Opkololi su nas i govorili: “Ne bojte se. Naši smo.” Kad su nam se sasvim približili, vidjeli smo da su to hrvatski vojnici. Rekli su da povedemo blago i idemo do njihove komande, te da æe nas vratiti natrag.

Tjerajuæi stoku ispred naoružanih vojnika, stigli smo u selo Murjaèe, do njihove komande. Stoka je tu i ostala, a nas su vojnim vozilom prebacili u Pribude. Tu smo probdjeli cijelu noæ. Ispitivali su nas. Nas žene nisu tukli, a Dušanu su izbili dva zuba i slomili dva rebra. Ujutro su nas, preko Pakova Sela, odvezli u Šibenik. Tu su nas vodili na tri-èetiri mjesta i na svakom nas ispitivali. U Šibeniku su nam prvi put od zarobljavanja dali da nešto jedemo. Jeli smo na mjestu na kome je bilo mnogo vojnika i policajaca, koji su nam dobacivali, mašuæi puškama, noževima i pištoljima: “Neæete ga jesti, èetnikuše!”

Odatle su nas opet nekud poveli i usput nam govorili: “Vodimo smeæe u šumu da ga pobijemo, da ne smrdi u gradu.” Kad smo išli uz more, Marija je, vjerovatno iz straha, skoèila u vodu. Za njom je skoèio jedan policajac i izvukao je.

Ispostavilo se da su nas vodili u zatvor. Sve troje su nas smjestili u jednu æeliju. Svaku noæ su nas, jedno po jedno, odvodili u drugu prostoriju i tu nas ispitivali, a mi smo morali stajati potpuno goli. Kad god im se odgovor ne bi svidio, tukli bi nas.

Nas dvije smo po cijeli dan prale hodnike i naizmjenièno po hodniku nosile lonac od po 20 litara vrele vode. Na sve što smo radile i uradile, stavljali su primjedbe, što je bio razlog da nas udaraju, psuju, pljuju... Izvodili su nas napolje i, zajedno sa ostalim zatvorenicima, potpuno gole, polijevali hladnom vodom. To je trajalo i po tri sata, nekad i dva puta dnevno.

Ponekad bi nam na zidu æelije olovkom oznaèili neko mjesto i naredili nam da se tu naslonimo. Tako je trebalo da ostanemo puna 24 sata. Nismo se smjeli pomjerati.

Najteže nam je padalo što nismo smjeli vršiti nuždu. S vremenom sam sama tražila da perem i èistim i postepeno su prestali da me maltretiraju. Okomili su se na Mariju, koja je bila mlaða, uoèljivija i manje snalažljiva od mene. Svakodnevno su je pitali za sina i muža i, nezadovoljni njenim odgovorima, tukli je, najviše po glavi i rukama. Jedne noæi su joj u æeliju donijeli meso u šerpi i rekli joj da je to uvo njenog sina, koga su zaklali. Dok su je tjerali da to jede, govorili su joj da æe joj ujutro donijeti i njegovu nogu. Do toga, Marija je bila potpuno normalna. Od tada više nije bila svjesna nièega što joj se dogaðalo. I dalje su je tukli.

Jedne noæi su ušli u æeliju s nožem da joj, rekoše, odsjeku dva srednja prsta na desnoj ruci, kako se više ne bi mogla krstiti. Sreæom, to nisu uèinili. Ali, nisu je ostavljali na miru. Tjerali su je da liže krv sa poda u prostorijama u kojima su tukli zarobljenike. Morala je da pase travu u dvorištu. Dok je jednom vršila nuždu, bacili su joj u oèi sonu kiselinu. Osam dana ništa nije vidjela.”

Za stolom u kninskom Domu vojske prièali su zarobljenici strašne prièe. Razgovor je bivao sve žustriji. Pa, bilo je i smjeha. Prirodno, ljudi su se radovali slobodi i susretu s najbližima. Konobari su odnosili prazne tanjire. Jedino Marijin je ostao pun. Primjetivši kako odnose Marijino netaknuto jelo, Mara je rekla: “Ovo je jelo Mariju podsjetilo na onu noæ kad su je tjerali da jede meso za koje su tvrdili da je uvo njenog sina. Jadnica, nije izdržala. Eh, šta je pretrpjela. Dobro je i da je živa.”

I ta razmjena je završena. Ljudi su došli i otišli. Svako na svoju stranu, svojim putem. Ostala je prièa o Mariji, Mari i Dušanu, prièa o ljudima u ratu. Prièa o zloèinu bez kazne. Odluèio sam da je i vama isprièam, jer je to prièa o nama, ljudima s kraja dvadesetog vijeka. Prièam je i zbog toga što ne želim da onaj dopis s poèetka, pun cinizma i laži, ostane jedini svjedok vremena za generacije i vijekove koji dolaze.

Iz knjige Sudbine ljudi sa potražnih lista, autora Save Strbca

Share this post


Link to post

ZLOÈINI HRVATSKIH VOJNIH I POLICIJSKIH SNAGA U KRAJINI

Vojne i policijske snage Republike Hrvatske za vreme i posle vojne i policijske akcije na Republiku Srpsku Krajninu - poèev od 04.08.1995. godine, višestruko i ozbiljno su povredile odredbe meðunarodnog ratnog i humanitarnog prava, posebno odredbe koje se odnose na zaštitu civila, nevojnih objekata, kulturnih dobara i dr. Obim i naèin kršenja odredaba meðunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane hrvatskih vojnih i policijskih snaga još uvek je predmet istraživanja i dokumentovanja od strane Komiteta, nevladinih organizacija, kao i organa UN.

Prema dosadašnjim saznanjima, imajuæi u vidu i sistematiènost, naèin, isplaniranost, kao i cilj i posledice hrvatskih akcija (proterano oko 250.000 Srba, ostalo oko 5.000), može se osnovano da se tvrdi da su u Krajini, od strane vojske i policije Hrvatske, izvršene brojne radnje kriviènog dela genocida nad Srbima koji su ovde živeli vekovima.

Napadom na Krajinu faktièki je obesnažen status UNPA zona Jug i Sever (Krajina), kao, u ranijem sluèaju, status zone Zapad (Zapadna Slavonija) - i time, prekršen i Sporazum o prekidu neprijateljstava od 29.08.1994. godine, sklopljen pod okriljem OUN, druge rezolucije OUN, Vensov plan i dr.

I

Regularna Hrvatska vojska je pre napada na Krajinu, 04. avgusta 1995. godine, mesecima dejstvovala i iz meðunarodno priznate BiH, napadajuæi srpske gradove Glamoè i Grahovo, gde su artiljerijom i iz drugih oruða i oružja gaðali i civilne ciljeve, rušili kuæe i druge objekte i naterali civile u izbeglištvo.

Napad na Krajinu izvršen je planski iz više pravaca - iz okupiranih Grahova i Glamoèa, iz pravca Petrinje - prema Glini i iz Ogulina - prema Saborskom. Na delu prema Bihaæu, pripadnici hrvatske vojske i policije sadejstvovali su sa pripadnicima 5. korpusa muslimanske vojske. Ispaljeno je više desetine hiljada granata bez biranja samo vojnih ciljeva, a upotrebljene su i desantne helikopterske grupe uz sadejstvo pripadnika specijalnih jedinica MUP i brojnih gardijskih brigada HV.

Posledice vojne akcije 04. i 05.08.1995. godine na Krajinu, po civilne objekte i po civile (granatiranje i dr.) nisu u potpunosti sagledane zbog brzog zaposedanja prostora Krajine i zbog nedostupnosti lica mesta, posle povlaèenja srpske vojske i civila iz Krajine i nedozvoljavanja pristupa, prvih dana po agresiji, i samim organima UN i drugima. Nije do kraja sagledan obim stradanja civila (ubistava granatiranjem i na drugi naèin), niti obim rušenja civilnih objekata, crkava, kulturno-istorijskih spomenika i sl. Procenjuje se, na osnovu do sada prikupljenih podataka, izveštaja nevladinih, meðunarodnih i drugih organizacija i na osnovu drugih podataka, da je je u napadu na RSK i u kasnijim akcijama koje su usledile, ubijeno i nestalo više hiljada Srba.

O napadima pripadnika Hrvatske vojske na kolone izbeglica civila, koje su se iz svih delova Krajine kretale ka Republici Srpskoj, odnosno ka SR Jugoslaviji, raspolaže se sa znatno više podataka i dokaza. Izbeglièke kolone su granatirane iz artiljerijskih oruða, bombardovane iz aviona, a na nekim mestima na njih su izvedeni i pešadijski napadi iz zasede. Za jedan deo kolone sa podruèja Gline i Banije, na relaciji Lonjskog polja kod Siska, koji se kretao auto-putem prema Beogradu, još uvek nije utvrðeno šta se dogodilo.

Teške povrede humanitarnog i ratnog prava, pripadnici hrvatskih vojnih i policijskih snaga poèinili su (i još èine) prilikom tzv. akcija èišæenja terena po srpskim mestima, neposredno po završavanju vojnih operacija. Pljaèkanje, paljenje, rušenje kuæa i ubijanje preostalih civila (uglavnom staraca koji nisu hteli ili nisu mogli da izbegnu) sprovodilo se (i još se sprovodi) sistematski, uz uklanjanje tragova dela. Neutvrðeni broj lica hrvatski vojnici ili policajci odveli su u logore u Splitu, Zadru, Šibeniku, Karlovcu, Kutini, Gospiæu, Ivaniæ Gradu i drugim mestima. U nekim od ovih logora nije dozvoljen pristup predstavnicima meðunarodnih humanitarnih ili drugih organizacija.

Oko hiljadu civila Srba, meðu kojima najveæi broj staraca, žena i dece, sklonili su se u bazu UNPROFORA u Kninu, tražeæi da im se omoguæi odlazak u RS, SRJ ili u druge države. Na traženje hrvatske strane, predstavnici snaga UN u Kninu isporuèili su hrvatskoj strani, 40 lica pod izgovorom da su izvršili ratne zloèine. Preostali Srbi koji su potražili utoèište u bazi snaga OUN u Kninu, posle saznanja šta se desilo njihovoj rodbini i komšijama kao i objektima, materijalnim dobrima i dr, nisu hteli da ostanu u Krajini , veæ su i oni došli u SRJ.

Akcija invazije Krajine predstavlja kontinuitet hrvatske politike i akcije na planu etnièkog èišæenja "meðunarodno" priznate Hrvatske - od Srba. Posle vojnih i policijskih akcija, poèev od 1991. godine - Medaèki džep, Miljevaèki plato, Maslenica, Zapadna Slavonija, Kninska Krajina, a uz predhodno plansko i dugotrajno zastrašivanje i razlièite oblike pritisaka na Srbe, ukljuèujuæi i ubistva, iz Hrvatske je proterano preko 500.000 Srba.

Posle nasilne secesije, u ukupnom broju stanovništva, Srbi u Hrvatskoj èine oko 2-3%, što je smanjenje za oko 9% od 12%, koliko je Srba živelo u Hrvatskoj pre graðanskog rata. U meðuvremenu, Hrvatska postepeno prilagoðava svoje zakonodavstvo u oblasti ljudskih prava novonastaloj unutrašnjoj meðunacionalnoj strukturi, èime vrši "legalizaciju" etnièkog èišæenja bez primera u savremenom svetu.

Share this post


Link to post

II

Za vreme samog napada na Krajinu bilo je masovnog ubijanja civila bez ikakvog vojnog opravdanja, posebno kada se zna da ni sama srpska vojska nije pružala znaèajniji otpor. Takoðe, granatirane su i kolone izbeglica èije su posledice bile vidne do kraja avgusta, posebno na prostoru oko Gline, na putu Glina - Dvor i na drugim delovima kretanja izbeglica kroz Hrvatsku i RS. Hrvatska policija je duže vreme uklanjala razbacane stvari postradalih (ubijenih i ranjenih) srpskih izbeglica.

O posledicama napada na kolonu izbeglica postoje i informacije o masovnim grobnicama u slunjskoj Opštini, o pogibiji najmanje 80 lica iz kolone i drugih civila Srba na podruèju Gline i dr.

Ljudi su ubijani prilikom povlaèenja, granatiranjem kolone od strane HV, pešadijskim napadima iz zasede i sadejstvom u tim akcijama sa 5. korpusom muslimanske vojske.

Registrovana su sledeæa krivièna dela ratnih zloèina ubistva civila:

05.08.1995. godine, grupa od dvadeset srpskih civila kamionom se prevozila prema selu Kovaèiæi i dalje, prema kompleksu UNCRO. Kod sela Kovaèiæi, grupa vojnika HV je otvorila vatru na kamion i ubila tri lica: Dragiæeviæ Nikolu, Andiæ Jovu i Bilbija Peru, iz sela Polaèe. Dragièeviæ Mari, supruza ubijenog Nikole, na levoj šaci, metak ispaljen iz puške hrvatskog vojnika, istom prilikom, razneo je nekoliko prstiju. Hrvatski vojnici su još tri lica ranili i ostavili ih da leže na putu. Hrvatski vojnici su uhapsili preživela lica iz kamiona.

05.08. Hrvatski vojnici su oko 10.00 èasova zaustavili traktor sa prikolicom, kojom se prevozilo 13 srpskih civila prema mestu Vrbniku, i naredili Stojakov Živku i njegovoj devojci da siðu sa prikolice. Stojkov je bio nenaoružan i nije uopšte bio u vojnoj službi u Krajini. Èim su sišli sa prikolice, jedan hrvatski vojnik je ispalio u telo Stokova ceo šaržer iz automatskog oružja i usmrtio ga na licu mesta. Devojci ubijenog su pretili da æe da je siluju. Posle nekoliko èasova, ostavili su je kod UNCRO u Kninu. Sudbina ostalih 11 civila iz traktorske prikolice nije poznata. Nisu viðeni u kompleksu UNCRO.

05.08. Dukoviæ Nenad i Dukoviæ Nedeljka, braèni par iz Knina, sa bebom od 45 dana i brat Nedeljke, Mirkoviæ Dragan, sklonili su se, prilokom granatiranja Knina u soliter u centru grada. Sutradan ujutro su ih pronašli hrvatski vojnici. Nenada i Dragana Mirkoviæa su odveli sa sobom, a Nedeljku sa bebom u kompleks UNCRO. Od tada Nedeljka ne zna ništa o sudbini muža i brata, a njihova imena se ne nalaze ni na jednoj listi koji su hrvatske vlasti dale UN, niti na spiskovima raseljenih lica.

06.08. Lice koje se sklonilo u kompleks UNCRO u Kninu, izjavilo je predstavnicima MHF da je u Kninu, duž Ulice Kralja Petra, videlo tela 20 ubijenih civila, meðu kojima su bila i tela žena i dece.

06.08. Pred svojom kuæom je ubijen Borojeviæ (Ljubana) Ðuro iz Borojeviæa, Opština Kostajnica. Imanje mu je zapaljeno. Takoðe je ubijen i Borojeviæ (Nikole) Miloš, roðen 1948. godine, iz istog sela. Miloš Borojeviæ je zaklan i spaljen zajedno sa kuæom.

06. 08. Braèni par - Dobre Luka, star 91 godinu i Dobre Milica, stara 89 godina iz sela Prukljen, ubijeni su i zapaljeni s kuæom.

06. i 07.08. hrvatska avijacija je bombardovala kolone izbeglica na teritoriji Republike Srpske. Kod mesta Petrovac, bombama je ubijeno 10 lica, a teže ranjeno 50 (u Memorandumu SMIP-a, navodi se da o ovom zloèinu postoje TV-snimci); kolona izbeglica bombardovana je iz hrvatskih aviona "Mig-21" i na pravcu Novi Grad - Prijedor. Tom prilikom je ubijena Galagoža Marta iz Vrgin Mosta, starica, a njen sin Galagoža Rade, invalid, ranjen. Ranjena su istom prilikom još tri lica, meðu kojima i dvoje dece.

06 - 08.08. U selu Joševci kod Gline, pronaðeno je telo starca sa odseèenom glavom bez obe ruke, a u jednom seniku su pronaðeni ostaci najmanje èetiri spaljene osobe. Dve su identifikovane kao Matijeviæ Cvijo i Matijeviæ Desanka, supružnici .

06 - 09.08. Na putu Jabukovac - Kostajnica, u klancu ispred zaseoka Donja Pastruša, naðeno je oko 30 uništenih traktora, koji su prevozili oko 100 lica, sa tragovima proboja od metaka, koji su pripadali izbeglicama koje su se njima prevozile. Tvrdi se da su ovi ljudi ubijeni sa uzvišice zvane Žiliæ od strane pripadnika Domobranske bojne iz Slunja i 2. gardijske brigade HV.

06 - 08.08. Najmanje deset civila je ubijeno na Veljunu, izmeðu Slunja i Karlovca

06 - 08. U selu Dobropoljci kod Benkovca, prilikom sakupljanja civila radi odvoðenja u sabirne centre, hrvatski vojnici su ubili Šaponja Tome Petra, samo zato što je prilikom naredbe da legne na zemlju i ne gleda, instiktivno okrenuo glavu.

Neutvrðenog dana, avgusta meseca, u selu Otonu kod Knina, hrvatski vojnici su tražili od Srbina, koga su zatekli, da im zakolje tele. Dok je on izvršavao tu naredbu, zaèuo je rafal iz automatskog oružja. Vojnici su mu upravo ubili majku koja je bila roðena 1906. godine.

08.08. U Dvoru na Uni je ubijeno 5 starih iznemoglih lica.

09.08. Na putu od Gline prema Dvoru na Uni, kod mesta zvanog Trgovi, izvršen je pešadijski napad iz zasede na kolonu izbeglica. Jedno lice je ubijeno, a svedok ranjen u ruku.

09.08. ili 10.08. u Jašovici kod Petrinje, ubijen je Stupar Slavko, star oko 60 godina. Ubijen je klanjem i dotuèen sekirom, a zatim spaljen. U istom mestu, pored njega je ubijeno još 10 Srba.

09.08. ili 10.08. u mestu Donji Hrastovac kod Siska, ubijen je Božiæ Stevo, star 70 godina.

10.08. Jedan starac je ubijen nedaleko od Knina, sat vremena pošto su ga policajci UN, pre toga, videli živog. Konstatovano je da je ubijen mecima u potiljak.

11.08. Ekipa Evropske posmatraèke misije u selu Golubiæ pronašla je telo starijeg èoveka kome je pucano u glavu i desnu stranu tela.

12.08. ili 21.08. u selu Komiæu kod Udbine, u svojoj kuæi, spaljena je, nepokretna, Ugarkoviæ Mara, roðena 1921. godine, Lavrniæ Petar, roðen 1933, godine i njegova majka Sava, roðena 1903. godine. Takoðe, u istom selu, u svojoj kuæi, kod škole, ubijena je, a potom spaljena Pavlica Mika, roðena 1904. godine. U zaseoku Poljice, ubijena je Mirkoviæ Boja. Svedoci su videli i leš Æurèiæ Stake, stare oko 80 godina, u blizini njene kuæe. Svedok je kasnije èuo da su u zaseoku Poljice ubijeni i starci Sunajko Rade (1909.) i Sunajko Mika(1912.).

16.08. U Žagroviæu, kod Knina, ekipa UN za ljudska prava otkrila je tela èetiri lica, od kojih su tri bila sa rupom od metka na glavi, a èetvrto u stanju raspadanja, pa nije mogao da se utvrdi ni pol ni uzrok smrti. Ubijeni su bili stari oko 50 godina. Jednom od tih lica bila su razneta tri prsta na jednoj ruci. Pradstavnicima UN, hrvatski general Èermak, na pitanje u vezi sa pronaðenim leševima, odgovorio je da u okolnim brdima verovatno postoji 200-300 tela sa rupama od metka u glavi.

16.08. u selu Zvijerinac pronaðena su tri leša ubijenih srpskih civila.

16.08. u selu Svinjica naðena su dva tela neidentifikovanih civila, a èetiri lica (Malbaša Jove Dejan, Vukeliæ Milana Bogdan, Grba Dušan i Milakoviæ Nikola) vode se kao nestala. Svi su prethodno bili uhapšeni.

17-19.08. Misiji Meðunarodne helsinške federacije, koja je obišla Krajinu, hrvatski general Èermak je predao spiskove (4 spiska za period od 06 do 13.08.) za koje je tvrdio da sadrže obaveštenja o navodnim telima pokopanim u masovnoj grobnici u Kninu. Èlanovi misije su, prouèicši dokumente, konstatovali da se na spiskovima, koje je saèinjavala hrvatska policija Šibenske županije, nalaze podaci za tela 104 civila, od kojih su neki identifikovani, a neki nisu, kao i da nije taèno da su sva ta lica pokopana na kninskom groblju, veæ da se radi o civilima (spiskovi sadrže i podatke o poginulim vojnicima) èija su tela pronaðena od strane hrvatskih vlasti u Strnici, Kosovu, na putu Graèac-Otriæ, u Otriæu, Žegaru, na groblju u Kninu (41 civil prema tom spisku treba da je sahranjen u Kninu), u kninskoj bolnici, Biljanima Gornjim, Donjem Srbu, na putu Srb - Donji Lapac, u šumama oko Srba, Bruvna, Mazina, Podgrada, Bukoviæa, u Golubiæu, Kovaæiæima, Plitvicama, Lièkom Petrovom selu, Udbini, na putu Kakma - Polaèe, u Èistoj Mali, Krièkama, Ivoševcima, Frkašiæu, Bioèinama, u Donjem Lapcu, Bjelini, Žitniæu, Drnišu i dr. Prema podacima iz samih spiskova, 31 civil sahranjen je na groblju u Zadru, 3 civila u Korenici, 16 civila u Graèacu. Za 12 civila ne daje se mesto pokopa. Hrvatska strana je tvrdila Misiji da su pokopu civila, koji su poginuli u akciji napada HV, a koje su oni pokupili, prisustvovali predstavnici MKCK - i to u svim fazama postupka. Proverom kod MKCK, ustanovljeno je da ta tvrdnja nije taèna.

17.08. u Daruvaru, NN lice bacilo je granatu na kuæu Srbina i usmrtilo ga.

18.08. u selu Hristovac Gornji, naðeno je telo Stojkoviæ Mileta.

18. 08. u selu Kakanj, južno od Knina, hrvatski vojnici su ubili dva lica.

21.08. u selu Bijeli Klanac kod Krnjaka, èlanovi porodice Matijeviæ tragajuæi po selu za svojim roðacima Matijeviæ Cvijom i Matijeviæ Desankom, starim oko 65 godina, u njihovoj kuæi otkrili su dva leša koja su bila delimièno izgorela. Još (najmanje) dva delimièno izgorela tela uoèili su u blizini iste kuæe i, takoðe, leš deteta starog oko 10 godina, koji je bio u raspadanju, a delimièno su ga pojele životinje.

25.08. u selu Grubori pronaðeni su leševi 5 osoba, meðu kojima Grubor Miloš, roðen 1915. godine, ubijen sa dva metka u glavu, Grubor Jovo, star 65 godina, ubijen na njivi, dok je èuvao krave, Grubor Marija, stara 90 godina, zapaljena je u kuæi, Grubor Milka, stara 51 godinu, ubijena pokraj kuæe i Karanoviæ Ðuro, star 45 godina. Zloèin su poèinili pripadnici regularne Vojske Hrvatske

27.08. u selu Gošiæu kod Ðevrske, ubijena su osmorica srpskih civila, svi oko 70 godina stari, od kojih sedam sa prezimenom Borak. Ubijeni su : 1. Savo Borak, 2. Vasilj Borak, 3. Grozdana Borak, 4. Marija Borak, 5. Kosa Borak, 6. Milka Borak, 7. Dušan Borak i 8. Joko Mažibrada. Svi ubijeni tajno su sahranjeni na kninskom groblju pod rednim brojem od 550 do 554, bez imena i prezimena. MUP Hrvatske odbio je da preda rodbini tela ubijenih da bi prikrio ratne zloèine.

Krajem meseca avgusta, u selu Golubiæu su pronaðeni ostaci pet ubijenih lica;

Krajem meseca avgusta, u Radasnici su pronaðena tela dvojice ubijenih muškarca. Glava jedne žrtve bila je baèena 50 metara dalje od tela.

11.09. Ekipa Posmatraèke misije EZ našla je u Kninu tela dve starije žene, kojima je pucano u glavu;

Share this post


Link to post

12.09. u Kninu je naðeno telo Srbina, koga su hrvatski vojnici prethodno maltretirali;

18. 09. na podruèju Mokrog Polja hrvatski vojnici su provalili u kuæu Srpkinje stare 82 godine. Jedan od njih je pucao starici u usta i istovremeno joj zario nož u prsa i na taj naèin je usmrtio.

24. 09. sin je prijavio hrvatskoj policiji u Kistanju nestanak, iz sela Kakanj, gde je živeo, svog 85-godišnjeg oca. Telo oca pronašao je kasnije u bunaru. Radi se o Šariæ Dušanu, kome su aktivisti Meðunarodnog Crvenog krsta 18.09. donosili humanitarnu pomoæ

U Specijalnom izveštaju Posmatraèke misije Evropske Zajednice od 29.09.1995. godine, koji ima oznaku "poverljivo", pored ostalog se navodi i sledeæe: "postoje mnogobrojni izveštaji o ubijanju Srba, naroèito na podruèju Knina, gde je u jednom trenutku nalaženo po po šest leševa dnevno. Najèešæi naèin ubijanja je prerezano grlo ili metak u potiljak ... postoje mnogobrojni znaci da se vrše ubijanja. Meðutim, èesto je teško doæi do samih podruèja da bi se utvrdilo šta se stvarno dogodilo. Ekipa PMEZ iz Knina pokušala je 10.08. da istraži i utvrdi èinjenice u vezi sa upornim glasinama da Hrvatska vojska spaljuje leševe u jednoj crkvi u Kninu. Pristup nije dozvoljen ... 29.08. ekipa PMEZ posetila je masovne grobnice u Graèacu i izbrojala 71 grob ... Još ima mnogo Srba o kojima se ništa ne zna i PMEZ prikuplja imena nestalih lica... ".

28.09. u selu Varivode kod Kistanja, na pragu svojih kuæa, ubijeno je, a tela im unakažena - 9 srpskih civila, starosti od 60 do 85 godina. Ubice su bile u uniformama Hrvatske vojske.

29.08. u Kistanju, u svojoj opljaèkanoj kuæi, naðena je mrtva osamdesetogodišnja starica. Ubili su je hrvatski vojnici.

29.09. u selu Zrmanja Vrelo ubijen je 50-togodišnji Srbin na sledeæi naèin: u njegovu kuæu, gde mu je bila majka, prethodno su upala èetvorica naoružanih hrvatskih vojnika probudila ga, prislonila mu cev od puške na vrat, odvela ga u obližnju šumu i ubila ga sa èetiri hica ispaljena u grudi.

Krajem meseca septembra 1995. godine, u zaseocima pored Zrmanje, izvršena su sledeæa ubistva: u zaseoku Gudura, ubijen je Marèetiæ Milan, star 47 godina; u zaseoku Milanovici, ubijen je Šujica Dušan, star 72 godine; (Marèetiæ Milana i Šujicu Dušana ubili su pripadnici Hrvatske vojske, njih desetak, koji su na sebi nosili pancir prsluke); Takoðe, u Milanovici su ubijeni i Milanoviæ Vlado, star 50 godina, Marèetiæ Boro i Komazec Gojko, star 57 godina (na dan ubistva viðen u policijskoj stanici u Graèacu, inaèe, pronaðen je sa tri metka ispucana u predelu želuca); U zaseoku Èanci, ubijen je Èanak Ðuro, star 80 godina (sin mu je poginuo kao hrvatski gardista), starica Vujanoviæ Marta (89 godina); u Oton Polju ubijena je Vujanoviæ Marta, stara 87 godina; u Palanci je ubijen Brkiæ Dušan.

Krajem meseca septembra, u selu Brdo kod Vojniæa, hrvatski vojnici su ubili Grudiæ Rajiæ Stanku; a u Ploèama kod Gradaèca, Banjeglav Milku, koja je najpre skalpirana pa onda ubijena;

Krajem meseca septembra, Mandiæ Ðura iz Tominog Gaja kod Graèaca, ubijen je posle muèenja (odsecanje ruku i glave). Posle identifikacije, MUP nije dozvolio rodbini da sahrani pokojnika.

Pripadnici UN u Krajini, posle hrvatske vojne operacije u Krajini, do poèetka novembra o.g. u bivšem sektoru "Jug", pronašli su oko 1000 grobova. Ne precizira se da li se radi o civilima ili o vojnicima, niti se identifikuju imenom i prezimenom lica pokopana u njima. Navodi se da se u pojedinim grobovima nalazi i po 7 sahranjenih Srba.

Hrvatski helsinški komitet saopštio je javnosti (poèetkom novembra 1995. godine), da je do poèetka novembra 1995. godine utvrdio postojanje 715 grobnih humki sa krstovima: u Korenici - 21, Vrliki - 6, Mandiæima - 6, Vodoteèu - 8, Dvoru - 77, Petrinji - 142, u Malom Sasu - 14, Glini - 38, Gornjoj Oraovici - 7, Krbavici - 2, u Miklunanušiæu - 15, u Karamarkoviæima - 5, Poljani - 2, Ostojiæima - 5 i u Vranjiæima - 4. Ne zna se koliko je lica u kojoj grobnici sahranjeno, jer hrvatske vlasti ne dozvoljavaju pregled grobnica za koje i sami tvrde da su u njima sahranjeni Srbi; u Graèacu postoje masovne grobnice. U saopštenju HKK navodi se da je avgusta meseca na groblju u Graèacu sahranjeno 59 Srba, pogubljenih poèetkom meseca, a potom još 81 Srbin, pogubljen na kraju meseca. Poèetkom oktobra, na istom groblju, sahranjena su još 124 Srbina, a krajem oktobra još 156. Prvog novembra pojavilo se još 247 grobnih humki sa krstovima.

Krajem meseca septembra u selu Štikovu hrvatski vojnici su ubili 245 žitelja, a selo opljaèkali i zapalili. Samo pet Štikovljana je uspelo da izbegne smrt.

III

Posle okonèanja vojno-policijske akcije i zauzimanja prostora Krajine, hrvatske vlasti su sprovele(i još sprovode) sistematske mere pretraživanja terena. Tom prilikom se, pored ubijanja civila, pljaèkalo, palilo ili rušilo sve preostalo srpsko - kuæe i domaæinastva; odvoðena je stoka; preostali civili, uglavnom starci, odvoðeni su u logore, gde su podvrgavani istragama uz muèenje i maltretiranje i najrazlièitije mere pritisaka. U napred citiranom "poverljivom" Izveštaju Posmatraèke misije Evropske zajednice, u kojem se razmatra kršenje ljudskih prava protiv Srba i srpske imovine nakon vojne akcije u avgustu, pored ostalog se navodi, da su "praktièno sve kuæe opljaèkane, a mnoge i spaljene do temelja i to mnogo kasnije posle prestanka borbi..." i dalje:

"U nekim sluèajevima teško je razdvojiti c pljaèkuc od c paljevinec , s obzirom da se ovo uglavnom dešava u kombinaciji. Odvija se nezakonito uzimanje u posed i to na celom osvojenom prostoru uz pristanak (mada preæutan) najviših hrvatskih vlasti. Pljaèka obuhvata i odvoðenje stoke bilo žive ili nakon ubijanja. Jedinice Hrvatske armije, pojedinci i graðani bili su odgovorni za veæinu incidenata ".

"Razmere uništavanja, uglavnom putem spaljivanja seoskih podruèja i veæine malih sela su alarmantne. Posledice su stvarno onemoguæiti Srbima da se vrate svojim kuæama. Najveæi deo imovine u sektoru Jug je delimièno ili potpuno uništen. Gradiæ Kistanje, zapadno od Knina potpuno je uništen.".

Prema izveštajima i drugih meðunarodnih organizacija, koji su sukcesivno pristizali, kao i prema drugim raspoloživim podacima, rušenje i paljenje je bilo oèigledno:

Na podruèju izmeðu Knina i Drniša, gde je duž 18 km puta gorelo 45 srpskih kuæa; u dva odvojena navrata (17 - 18 .08.) posmatraèi UN na ovom potezu primetili su grupe za podmetanje požara - jedna grupa bila je obuèena u vojne maskirne uniforme i usmeravala je protivtenkovsko oružje i zapaljiva sredstva prema kuæama na podruèju Buljaša, izmeðu Knina i Drniša.

Južno od Drniša, u pravcu Knina i u bližoj okolini, na stotine zgrada je spaljeno i opljaèkano.

Knin je posle završetka vojnih dejstava sistematski i potpuno opljaèkan, a pljaèke su sprovele tzv. 4. i 7. jurišna jedinica HV, koje su prve ušle u grad. Drugi talas pljaèke sproveli su pripadnici civilne i vojne policije; Ekipa vojnih posmatraèa UN otkrila je da je 21 zgrada teško ošteæena.

U Ivoševcima su pronaðene dve kutije mina PMA-2R, koje se koriste za miniranje puteva i kuæa. Misija je u blizini uoèila 4 priadnika Specijalne policije Hrvatske. Veæina zgrada je, u razlièitoj meri, bila ošteæena od požara i pljaèke.

Kistanje je potpuno spaljeno i opljaèkano. Jedina neošteæena zgrada bila je pravoslavna crkva. Pema procenama Misije, crkva je namerno ostavljena neošteæena. Srušene su i zgrade škole i pošte. Na ovom podruèju su primeæeni "zvaniènici" u civilnim odelima sa mapama kako pokazuju kuæe, a kasnije su neke od tih zgrada viðene u plamenu. U Kistanju je 17.08. viðena grupa od 4 hrvatska vojnika kako se kreæu oko zgrada. Još dok je misija MHF boravila u ovom mestu, poèeo je da kulja dim iz iz zgrada na glavnoj ulici koja vodi u pravcu Knina.

Na Baniji i Kordunu u vojnoj akciji, kao i posle toga, porušeni su civilni objekti u gradovima: Glini, Petrinji i Topuskom, a sela: Dugo selo, Trepèa, Kirinje, Katinovac, Grmuša, Staro selo, Boviæ i dr, popaljena su posle vojne akcije.

Donji Lapac je 70 procenata uništen; sela Siveriæ, Kosovo, Vrbnik, Raduèiæ, Krièke, Ivoševci, Žagroviæ su znatno ošteæena. Znaci sa nazivima sela na mnogim mestima su uklonjeni.

Srb je potpuno spaljen i opljaèkan.

U 240 sela u bivšem sektoru Jug, prema izjavi portparola UN od 27. 09.1995. godine, 73% objekata je spaljeno.

Svaka kuæa u selu Frkašiæ kod Korenice, opljaèkana je i vandalski uništena; zapaljene su kuæe u Debelom Brdu i stotine kuæa na potezu od Srba do Otriæa. Uništene su kuæe (sektor Sever) u Javniæu, Kosni, Donjem Žirovcu, Bruvnu, Gornjem Klasniæu i Paukovcu.

Komandant mirovnih snaga za sektor Jug, A. Foran, izneo je 12. 10. da je obilaskom 389 sela na ovom podruèju registrovano 16.578 spaljenih ili teško ošteæenih srpskih kuæa.

Hrvatske vlasti su po zauzimanju Krajine veliki broj lica uhapsili i odveli u logore za koje su adaptirali i škole i sportske hale. Nije poznat broj uhapšenih preostalih Srba. Veæi centri zatvaranja bili su u Zadru, Šibeniku i Splitu, Kninu, zatim u Sisku, Karlovcu, Kutini, Gospiæu, Novskoj, Ivaniæ Gradu i Sinju. U logorima je sprovoðeno muèenje i nehumano postupanje nad zatvorenicima

U bazi UNPROFORA u Kninu sklonilo se preko 750 Srba, koje su hrvatske vlasti držale pod blokadom, stalno insistirajuæi da im se isporuèe "ratni zloèinci", ne pružajuæi pri tom konkretne podatke o traženim licima. Meðu ovim licima je bilo najviše staraca, a takoðe je bilo i dece od 1 do 14 godina starosti.

Šest stotina lica, od preko 700 koja su bila u bazi UN u Kninu, izjavilo je, ubrzo, da žele da se isele (što su kasnije i uèinila), jer iz iskustva veruju da ih hrvatska vojska neæe zaštiti. Kasnije su pristigla u Srbiju i uglavnom izbegavaju da svedoèe izgovarajuæi se rodbinskim vezama u Hrvatskoj i sopstvenom nesigurnošæu u buduænosti.

Bilo je sluèajeva korišæenja zarobljenih Srba kao živih štitova. (Primer sa 11 lica iz Doma za retardirane, kod Topuskog). Pripadnici UNPROFORA su jedan broj ovih lica, pronašli ubijene. Od tih lica, jedno lice je bilo u invalidskim kolicima.

O pojedinaènim sluèajevima maltretiranja i nehumanog postupanja izvestila je i Posmatraèka misija EZ u pomenutom poverljivom izveštaju. U kampu UNCRO za sektor JUG, posmatraèka ekipa razgovarala je sa starijim Srbinom iz Markovca koga su teško pretukli hrvatski vojnici. Jednu staricu od 81 godine, iz istog sela, hrvatski vojnici su tukli drškom od pištolja. Postavljali su je uza zid i ispaljivali hice oko njene glave. Hrvatski vojnici su èetiri druga muškarca verbalno vreðali, a jednog od njih su dva puta pretukli: jednom kada im je pokazao dokument o svom hrvatskom državljanstvu.

U bivšem sektoru Zapad, koji su Hrvati okupirali posle majske agresije, 21. i 22. avgusta, Hrvati sa šahovnicama u automobilima vreðali su i maltretirali Srbe u dva mala sela južno od Pakraca. Neki od njih su ulazili u kuæe Srba i vršili zastrašivanja.

Kod Vrgin Mosta je 10.08. grupa Hrvata pretukla 17 srpskih izbeglica (13 muškaraca i 4 žene). Predstavnici UN spreèeni su da intervenišu.

U Sisku su hrvatski civili izvlaèili Srbe iz kolone koja se 07. avgusta kretala kroz grad i premlaæivali ih, lupali im automobile, zasipali ih kamenicama i ðubrivom, pljaèkali ih i sl, uz otvoren pristanak hrvatskih policajaca i vojnika koji su obezbeðivali prolaz kolone.

Share this post


Link to post

IV

Pljaèka, razaranja domova i uništavanja domaæinstava za vreme i posle hrvatske vojne akcije, dovela je do napuštanja sredine u kojoj su Srbi živeli od davnina, negujuæi specifiènu kulturu na sredokraæi izmeðu pravoslavlja i katolièanstava. Srpski narod je bio prinuðen da ostavi i svoje svetinje - crkve i manastire, muzeje, istorijske spomenike i bogate riznice kulturno-umetnièkog blaga, kao i grobove predaka. Ostavili su oko 950 spomenika kulture, 80 biblioteka i preko 122 škole.

Nije poznata sudbina manastira Krke, Krupe (navodno zapaljen, freske izgorele) i drugih, koji datiraju od najranijih dana srpskog postojanja na ovim prostorima. Prema nedovoljno proverenim podacima, umetnièko blago manastira Krka (koji datira iz èetrnaestoga veka) je opljaèkano, kao i blago 43 pravoslavne crkve sa prostora Bukovice i Ravnih Kotara i drugih delova Krajine. Pravoslavna eparhija Dalmatinska više praktièno ne postoji.

V

Hrvatska je posle vojno-policijskih akcija na Zapadnu Slavoniju i Krajinu, pristupila unutrašnjoj pravnoj legalizaciji novonastalog stanja proizašlog iz proterivanja Srba sa njegovih etnièkih prostora. Hrvatski Sabor je 21. septembra 1995. godine usvojio Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju odreðenom imovinom, kojim pod državnu kontrolu stavlja svu nepokretnu imovinu prognanih Srba, a takoðe i imovinu drugih vlasnika - nedržavljana Hrvatske. Takoðe, postavljaju se i faktièki neostvarljivi uslovi za eventualni povratak Srba - traženje dokumenata (domovnice, liène karte, izvoda iz knjiga roðenih, dokaza o vlasništvu nad imovinom i dr.) do kojih se faktièki ne može doæi uz istovremeno davanje kratkog vremenskog roka.

Istovremeno, u brojnim sudskim procesima Srbima se sudi za pobunu i ratne zloèine, uz izricanje presuda bez prava na adekvatnu odbranu.

Od poèetka nasilne secesije od SFRJ, Hrvatske vlasti, rukovoðene planovima i programima vladajuæe HDZ na èelu sa dr Franjom Tuðmanom, stavile su srpski živalj u nepodnošljive uslove življenja, vršile najraznovrsnije i sistematske pritiske i ubistva i naterali ga na iseljavanje iz gradova i sela.

U preduzimanim vojnim akcijama u graðanskom ratu - prema Srbima, hrvatske vlasti su ispoljile otvorenu genocidnost, ne ostavljajuæi tragove življenja Srba u mestima gde su oni pre sukoba bili veæina. (Primeri Medaèkog džepa, Miljevèkog platoa, Ravnih Kotara, Mirloviæ polja, Maslenice, Zapadne Slavonije, Kninske Krajine i dr. )

Sluèajevi masovne likvidacije Srba u Gospiæu, Pakraèkoj poljani, ubistva porodice Zec u Zagrebu, rušenje objekata u vlasništvu Srba u Zadru i njihovo proterivanje, masovna otpuštanja s posla zbog "nelojalnosti" i niz sliènih primera širom Hrvatske, takoðe su delovi planske strategije prema Srbima u Hrvatskoj u cilju izmene etnièke slike i svoðenja njihovog procenta u uèešæu u stanovništvu Hrvatske na ispod tri procenta.

Share this post


Link to post

SPISAK NESTALIH LICA IZ REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE

(od avgusta 1995. do kraja 1996. godine)

PREZIME, IME OCA, IME, DATUM ROÐENjA, MESTO ROÐENjA, OPŠTINA, DATUM NESTANKA, MESTO NESTANKA

A

ADAMOVIÆ MILOŠ MILE 08.04.1954. G. MLINOGA PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA, GORNjA MLINOGA

AJDINOVIÆ NIKOLA DRAGAN 1981. PODGORJE VRGINMOST 04.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

AJDUKOVIÆ STEVO ORAVAC DONjI LAPAC 05.08.1995. ORAVAC

ALFIREVIÆ DUŠAN VOJIN 16.02.1955. PLAVNO KNIN 05.08.1995. RADLjEVAC, MILjEVIÆI

AMANOVIÆ SAVA ÐURO 1928. VRBNIK KNIN 04.08.1995. VRBNIK

AMANOVIÆ ILIJA SAVA 1930. VRBNIK KNIN 04.08.1995. VRBNIK žena Špire

ANDRIÆ MARKO MIHAJLO 13.05.1958. DRNIŠ DRNIŠ 06.08.1995. DRNIŠ, JABUKA

ANÐELIÆ RADE MILAN 07.04.1968. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. PETROVAC (u koloni)

ARALICA SIMO MILOŠ 1934. VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

ARALICA PERO 1923. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

ARAMBAŠIÆ FILIP MILAN, "HARI" 1951. OTIŠIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

ARBUTINA MILAN 05.08.1995.

ARBUTINA MILOŠ 1923. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 01.09.1995. DVOR NA UNI

ARDALIÆ BRANKO 04.08.1995. KNIN

ARDALIÆ DRAGO LUKA 1920. KORLAT BENKOVAC 04.08.1995. KORLAT, KNIN

ARDALIÆ MILENA 1993. ZEÈEVO KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKA, ZEÈEVO

ARDALIÆ PERA žena 1950. ZEÈEVO KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, ZEÈEVO Milivoja

ARDALIÆ SANDRA 1983. ZEÈEVO KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, ZEÈEVO

ARDALIÆ STEVO (pok) SIMO 1911. ÐEVRSKE KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE

ARDALIÆ SLAÐANA 1987. ZEÈEVO KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, ZEÈEVO

ARNAUTOVIÆ ANKA MIRKO 1966. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI

ARULA ÐURO (pok) ÐURÐIJA 1919. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ, zaseok ARULE

ARULA JOVAN (pok) NIKOLA 1941. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

ATLAGIÆ MILIVOJ 06.05.1940. OSTROVICA BENKOVAC 04.08.1995. BENKOVAC, OSTROVICA

B

BABIÆ TRIVAN DUŠAN 1911. TIŠKOVAC GRAÈAC 04.08.1995. TIŠKOVAC LIÈKI LIÈKI

BABIÆ DUŠAN REŠETAR KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO, zaseok REŠETAR

BABIÆ MILAN ÐURO 1967. ŽEGAR KNIN 04.08.1995. DINARA

BABIÆ PAVLE (pok) JEKA 1927. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE

BABIÆ MILAN 1916. ERVENIK KNIN 21.09.1995. MOKRO POLjE, KANAZIRI

BABIÆ TODOR (pok) MIRKO 1928. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE

BABIÆ PEPA REŠETAR, KORENICA 04.08.1995. LIÈKO LIÈKO PETROVO SELO, PET. SELO REŠETAR

BABIÆ PERA 1925. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE ž. Vujina

BABIÆ STEVAN PETAR 27.10.1941. TIŠKOVAC DONjI LAPAC 05.08.1995. ABDIÆ BRDO - ŽELjAVA

BABIÆ RUŽA ž. Ðure 1924. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. KNIN, MOKRO POLjE

BABIÆ LUKA SAVA (ž) 1928. MOKRO POLjE, KNIN 04.09.1995. MOKRO POLjE, BABIÆI BABIÆI

BAJIÆ GOJKO GORNjI LAPAC DONjI LAPAC 05.08.1995. GORNjI LAPAC

BAJIÆ RADE MILE 1956. MAZIN GRAÈAC 04.08.1995. MEDAK

BAJIÆ VESELIN MILOŠ 16.07.1952. NEGOSLAVCI VUKOVAR 02.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO, ŽELjAVA,

BAJIÆ RADE NIKOLA 1954. MAZIN GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, MEDAK

BAJIÆ NIKOLA 1940. BISKUPIJA KNIN 04.08.1995. KNIN, Južna kasarna

BAJIÆ ILIJA (pok) PERA 1920. MAZIN GRAÈAC 04.08.1995. MAZIN

BAKRAÈ ÐURO BOGDAN 30.01.1968. LUŠÈANI PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA DONjA

BALAÆ MILICA 1948. GOLUBIÆ KNIN 05.08.1995. KOVAÈIÆ ž. Obrada

BALAÆ RADE NIKOLA DONjI LAPAC DONjI LAPAC 04.08.1995. LIKA

BALAÆ STEVO 05.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO

BALIÆ ÐURO MILAN 01.11.1968. RIÐANE, KNIN 05.08.1995. VILAJA, KOS. POLjE Milinkoviæa staje

BALIÆ MILAN 1919. RIÐANE KNIN 19.09.1995. KOSOVO, zaseok RIÐANE

BALjAK ANKA GLINA GLINA 13.08.1995. NOVI GRAD

BALjAK DANICA 05.08.1995.

BALjAK STEVAN RATKO 1942. BRATIŠKOVCI KNIN 06.08.1995. BRATIŠKOVCI

BALjAK MILAN STEVAN 1966. MUŠKOVCI OBROVAC 04.08.1995. OÆESTOVO

BANIÆ BOŽO MILAN 13.01.1954. MEKINjAR, GRAÈAC 04.08.1995. KUZMOVAÈA UDBINA - LjUBOVO

BANjANIN PERKA 04.08.1995. GRAÈAC

BANjEGLAV ILIJA MILKA 1913. PLOÈA GRAÈAC 04.08.1995. PLOÈA

BARIŠIÆ ANKICA 05.08.1995.

BARIŠIÆ MILE NIKOLA 1948. CETINA KNIN 05.08.1995. SVILAJA

BARIŠIÆ STANA CETINA KNIN 04.08.1995. KNIN

BASARA DMITAR MILOŠ 1950. PODSEDLO VOJNIÆ 01.10.1995. PODSEDLO, KARLOVAC

BASTA R. DMITAR MILICA 1920. KORENICA 04.08.1995. SREDNjA GORA

BASTAJA DRAGAN STOJAN 1944. KATINOVAC VRGINMOST 04.08.1995. KATINOVCI

BATALO MIRKO MILOŠ 13.01.1933. TOPUSKO VRGINMOST 06.08.1995. DVOR NA UNI

BATAR MILOŠ SINIŠA JASENOVAC KOSTAJNICA 04.08.1995. KOSTAJICA

BATINIÆ MARKO MILAN 1956. PLOÈA GRAÈAC 10.10.1995. ÈAÐAVICA

BATNOŽIÆ NIKOLA 05.08.1995.

BAÈKIÆ GEORGIJE LAZO 1957. OMSICA GRAÈAC 05.08.1995. aerodrom "ŽELjAVA"

BAÈKONjA VOJIN MIÆO STRMICA KNIN 05.08.1995. KOMALIÆ, STRMICA

BAÈKONjA VOJIN MIÆO STRMICA KNIN 05.08.1995. KOMALIÆ, STRMICA

BAŠIÆ BORO 1927. ŽIVAJA KOSTAJNICA 05.08.1995. ŽIVAJA

BAŠIÆ MILE 05.08.1995.

BAŠTEK EMIL SLAVKO 1950. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI

BEADER VLADE MILORAD, 19.08.1954. ŽITNIÆ DRNIŠ 05.08.1995. KNIN raskršæe "BILI" "Dešiæ"

BEZBRADICA NIKOLA (pok) VINKO 1964. KISTANjE KNIN 06.08.1995. OÆESTOVO, "VICE" PAÐENE

BEKIÆ STOJAN LjUBAN 14.06.1949. V. GRADUŠA PETRINjA 04.08.1995. GLINA, GLINSKA POLjANA

BEKIÆ STOJAN MILOŠ 1972. VRGINMOST VRGINMOST 08.08.1995. DVOR NA UNI

BEKIÆ MILAN STEVAN 15.08.1952. GOLINjA VRGINMOST 23.09.1995. MANjAÈA

BENAK DRAGICA 1931. PAUKOVAC DVOR NA UNI 04.08.1995. PAUKOVAC

BERIÆ NIKOLA VALERIJAN 27.03.1967. KNIN KNIN 05.08.1995. SRB

BERIÆ LjUBO DUJO 1920. VARIVODE KNIN 28.09.1995. ÐEVRSKE,VARIVODE

BERIÆ ÐUKA 1920. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, UZDOLjE "KULINICA"

BERIÆ TODOR ŽIVKO 09.06.1949. VARIVODE KNIN 05.08.1995. ÐEVRSKE,VARIVODE

BERIÆ STEVAN (pok) JANjA ž. Steve 1933. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, UZDOLjE

BERIÆ JANDRIJA (pok) JOVAN 1940. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE

BERIÆ VASO (pok) JOVAN 1921. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE

BERIÆ MARA 1926. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE ž. Radivoja

BERIÆ GOLUB (pok) MARKO 1913. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE

BERIÆ MILKA 1922. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE ž. Jovana

BERIÆ JOVAN (pok) RADIVOJ 1926. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE "RAJKO"

BERIÆ MIÆO STEVAN 1933. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, UZDOLjE

BERIÆ MILE (pok) ŠPIRO 1942. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE

BERONjA RAJKO ŽELjKO 26.01.1964. SISAK SISAK 10.10.1995. MRKONjIÆ GRAD

BEŠEVIÆ SAVA 04.08.1995. KNIN

BEŠLIÆ VLADO BENKOVAC BENKOVAC 05.08.1995. BENKOVAC

BEŠLIÆ STANA BENKOVAC BENKOVAC 05.08.1995. BENKOVAC

BIBIÆ ILIJA DUŠAN 1958. MIRLOVIÆ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, BALjCI POLjE

BIBIÆ DANE RADE 1917. ORAVAC DONjI LAPAC 06.08.1995. ORAVAC

BIBIÆ RUŽA ž. Rade 1925. GLAMOÈ 05.08.1995. ORAVAC

BIŽIÆ VASO 1915. VRGINMOST 15.11.1995. LAS. SJENIÈAK, SKAKAVAC

BIŽIÆ RAJKO MILORAD ÐEVRSKE KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE

BIŽIÆ RAJKO ÐEVRSKE KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE

BIJELIÆ PETAR 1931. 05.08.1995.

BILA MILE 05.08.1995.

BIRAÈ DRAGICA 1933. GLINA 07.08.1995. u koloni

BIRAÈ STOJAN RANKO 03.03.1975. TRNOVAC GLINA 05.08.1995. GLINA

BJEDOV ÐURO DRAGO 24.04.1966. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. DINARA, BREZOVAC

BJEDOV NIKOLA (pok) ÐORÐE 25.03.1956. OÆESTOVO KNIN 05.08.1995. STRMICA, GOLUBIÆ

BJEDOV JOVAN (pok) ILIJA 1930. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE

BJELANOVIÆ LAZO (pok) VASILIJA 1912. ZEÈEVO KNIN 05.08.1995. KISTANjE

BJELANOVIÆ ŠPIRO SLAVKO 24.11.1957. ZADAR ZADAR 10.10.1995. MRKONjIÆ GRAD

BJELIÆ DUŠAN (PETAR) 1931. GOLUNIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

BJELIÆ ÐUKA ž. Petra 1929. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ

BJELIÆ MARIJA 1941. GOLUBIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN, RADLjEVAC ž. Petra

BJELIÆ PETAR 1929. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. RADLjEVAC

BJELOBABA DANE JANKO 13.08.1957. RADUÈ GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, RADUÈ

BJELOBABA PETAR MILAN 1959. UDBINA, KORENICA 10.10.1995. ÈAÐAVICA, OMDIÆ ROBOLjI

BJELOBABA MILKA ud. Dane 1900. RADUÈ GRAÈAC 05.08.1995. RADUÈ

BJELOBABA DANE PETAR 1947. RADUÈ GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, RADUÈ

BJELOBRK ALEKSANDAR 06.11.1918. KNIN 04.08.1995. KNIN

BJELOBRK ILIJA VASO 08.09.1952. CIVLjANE D. KNIN 04.08.1995. POLAÈA, PAÐENE

BJELOPETROVIÆ MILE MARIJA 14.12.1913. PRIMIŠLjE SLUNj 08.08.1995. SLUNj, kamp UN

BLANUŠA VLADIMIR ŽIVKO 29.01.1938. BOGOLjA SLUNj 06.08.1995. DVOR NA UNI

BLANUŠA ILIJA MILICA 1959. GRADINA V. KLADUŠA 08.08.1995. DVOR NA UNI, MATIJEVIÆI

BLITVA MILUTIN SLOBODAN 24.11.1970. SLUNj SLUNj 05.08.1995. SLUNj, SIMIÆ BRDO

BOBIÆ VAJO PETAR 25.12.1927. LIÈKO KORENICA 05.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO PETROVO SELO

BOBIÆ NIKOLA RADOMIR 28.08.1936. LIÈKO KORENICA 04.08.1995. aerodrom ŽELjAVA PETROVO SELO

BOGDANOVIÆ PETAR DUŠAN 1956. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

BOGDANOVIÆ NIKOLA MILIÆ 1915. PERJASICA DUGA RESA 05.08.1995. PERJASICA

BOGDANOVIÆ MIJO SREÆKO 1965. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

BOGOJEVIÆ MILOŠ 1947. 04.08.1995. PETRINjA

BOGOJEVIÆ MILOŠ PETRINjA 04.08.1995. GORE - PETRINjA

BOGUNOVIÆ PETAR JANDRIJA 1919. BUKOVIÆ BENKOVAC 04.08.1995. BUKOVIÆ

BOGUNOVIÆ NIKOLA MILENKO 1963. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

BOŽIDAR ÈEDO 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

BOŽIÆ MILE PRISJEKA VOJNIÆ 07.08.1995. VOJNIÆ, BOS. RUDNIK

BOŽIÆ MILOŠ NIKOLA 11.10.1967. KRNjAK KRNjAK 04.08.1995. TOPUSKO

BOJANIÆ MILOŠ (pok) LUKA 1918. PLAVNO, KNIN 05.08.1995. PLAVNO, BOJANIÆI z. BOJANIÆI

BOJANIÆ OBRAD 1952. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. DINARA, IGLA "GAREŠILO"

BOJANIÆ RADOMIR KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN-ŽAGROVIÆ

BOKUN NIKOLA PETAR 27.08.1945. SINj SINj 04.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

BOLTA NIKOLA DANE 1900. KIJANI GRAÈAC 06.08.1995. KIJANI

BOLTA NIKOLA SAVA 1920. KIJANI GRAÈAC 05.08.1995. KIJANI

BOMEŠTAR STOJAN MILAN 14.02.1940. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 04.08.1995. PETRINjA, ŽUPIÆI

BORAK VASILj (pok) VASILj 1926. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. GOŠIÆ

BORAK VASILj (pok) GROZDA 1923. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. KNIN, GOŠIÆ

BORAK STEVAN DUŠAN 1940. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. KNIN, GOŠIÆ

BORAK KOSA ž. Tome 1926. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. KNIN, GOŠIÆ

BORAK MARIJA ž. Save 1914. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. KNIN, GOŠIÆ

BORAK MILKA 19.09.1919. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. KNIN, GOŠIÆ (udova Mile)

BORAK VASILj (pok) SAVO 14.02.1925. GOŠIÆ KNIN 27.08.1995. KNIN, GOŠIÆ

BORIÆ DANE VESNA 06.09.1973. BABIN POTOK VRHOVINE 04.08.1995. PLITVIÈKI LjESKOVAC

BORIÆ PETAR MILAN 1959. BABIN POTOK VRHOVINE 04.08.1995. TESLINGRAD

BORJAN STEVAN MILOŠ 1969. UZDOLjE KNIN 04.08.1995. VRBNIK (kod KAPELE)

BORKOVIÆ CVITA OTIŠIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN-OTIŠIÆ

BOROVIÆ MILAN 1950. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

BOROJEVIÆ ANA 1923. PETRINjA 11.08.1996. u koloni

BOROJEVIÆ MILOVAN BRANKO 1965. ZADAR ZADAR 04.08.1995. SVILAJA

BOROJEVIÆ LjUBAN ÐURO 01.11.1931. BOROJEVIÆI KOSTAJNICA 05.08.1995. BOROJEVIÆI

BOROJEVIÆ ÐURO MILE 03.10.1953. V. GRADAC GLINA 05.08.1995. PETRINjA, LUŠÈANI

BOROJEVIÆ NIKOLE MILOŠ 28.02.1947. BOROJEVIÆI KOSTAJNICA 06.08.1995. BOROJEVIÆI

BOROJEVIÆ LjUBAN PERO 1961. LjUBINA DVOR NA UNI 09.08.1995. ZAMAÈ

BOROJEVIÆ DUŠAN STEVO 30.06.1935. V. GRADAC GLINA 06.08.1995. DVOR NA UNI

BOROMISA MILAN PERO 1948. KOSNA DVOR NA UNI 05.08.1995. KOSNA

BOROTA PETAR DRAGA 1922. ÈEMERNICA VRGINMOST 04.08.1995. DVOR NA UNI

BOROTA ÐURO NENAD 13.01.1969. BOVIÆ VRGINMOST 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

BOTA PETAR 1935. KOLARINA BENKOVAC 01.11.1995. KOLARINA

BOÆA MILAN PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. PLAŠKI

BOCA MANE BOŠKO 1938. PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. GLINA

BOCA MILAN 05.08.1995. PLAŠKI

BOŠTIÆ MILAN LjUBAN 1942. CRNI POTOK VRGINMOST 04.08.1995. CRNI POTOK

BRADAŠ PETAR (pok) JOKA 1915. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

BREKIÆ DANE ILIJA 1948. VRHOVINE VRHOVINE 04.08.1995. DONjI LAPAC

BRKAÈ MARIJA 1921. KOMIÆ KORENICA 04.08.1995. KOMIÆ

BRKIÆ MARKO BOGDAN PALANKA, GRAÈAC 25.09.1995. ZRMANjA, PALANKA ZRMANjA

BRKIÆ MARKO DUŠAN 01.07.1926. PALANKA, GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, ZRMANjA, ZRMANjA PALANKA

BRKIÆ STEVO DUŠAN 13.05.1949. SRB, DONjI LAPAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA - KUNOVAC PLjEŠEVICA

BRKLjAÈ JOVO DUŠAN 21.03.1932. RUDOPOLjE GRAÈAC 05.08.1995. RUDOPOLjE

BUAÈ JOVAN (pok) DUŠAN 1935. KOSOVO KNIN 04.08.1995. KNIN, KOSOVO

BUBALO JOVO ÐURO 10.05.1915. LIÈKO KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO PETROVO SELO

BUBALO MILE 1940. ARAPOV DO KORENICA 04.08.1995. RUDANOVAC, aerodrom ŽELjAVA

BUBALO MLADEN 1955. ARAPOV DO KORENICA 04.08.1995. RUDANOVAC aerodrom ŽELjAVA

BUBONjA MILICA 1915. VRPOLjE KNIN 07.08.1995. PETROVAC(u koloni) ud. Ðure

BUDIMIR JAKOV ÈEDO 29.01.1952. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. VELEBIT,

BUDIŠIÆ BOGDAN SAŠA 11.10.1966. OSIJEK OSIJEK 08.08.1995. DVOR NA UNI ALAN (MALI)

BUKOROVIÆ FILIP MIRKO 15.04.1960. KNIN KNIN 04.08.1995. DINARA, IGLA-STRMICA

BULAJA STEVAN DRAGICA 1935. IÆEVO KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, IÆEVO i MILKA - DANICA

BULAJA MILKA 1910. IÆEVO KNIN 04.08.1995. KNIN, IÆEVO ž. Stevana

BULIÆ MILAN ÐURO 1950. BRUHAÈ SLUNj 07.08.1995. DVOR NA UNI, i MILKA ŽIROVAC, KLASNIÆ

BURA SAVA NEDJELjKO 28.08.1963. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO, BALjCI

BURA MILAN, SAVO 1972. ŠTIKOVO DRNIŠ 05.08.1995. ŠTIKOVO "MIÆO"

BURSAÆ JOVAN PLAVNO KNIN 04.08.1995. KNIN-PLAVNO

BURSAÆ ÐURO JOVAN, 1955. STRMICA KNIN 07.08.1995. KURBALIJA "JOVICA" JARUGA-STRMICA

BURSAÆ DMITAR (pok) MIÆO PLAVNO KNIN 04.08.1995. kolona

BURSAÆ PEKO (pok) MIKA PLAVNO KNIN 04.08.1995. kolona

BURSAÆ SAVA (pok) PETAR 1925. PLAVNO, KNIN 05.08.1995. PLAVNO, BURSAÆI zas. BURSAÆI

BURSAÆ SAVA 1912. LIÈ. KALDRMA DONjI LAPAC 08.08.1995. LIÈKA KALDRMA

BURSAÆ ZORAN TOVARNIK VUKOVAR 04.08.1995. TESLINGRAD

BURSAÆ r. ZORIÆ ÐURO MILICA 1925. LIÈ. KALDRMA D. LAPAC 08.08.1995. DONjI LAPAC, SELO UZALAC

BUÆAN VLADIMIR BRANKO 1964. GEJKOVAC VOJNIÆ 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

BUÆAN MILKA 1916. GOJKOVAC SLUNj 04.08.1995. GLINA,VIDUŠEVAC

Share this post


Link to post

V

VARDA PAJO PETAR 11.10.1931. LIÈKO KORENICA 05.08.1995. ABDIÆ BRDO, PET. SELO ŽELjAVA

VASIÆ VASO 1923. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

VASIÆ DRAGOSLAV 04.08.1995. BANIJA

VEIN PETAR MARA 1928. SUVAJA DONjI LAPAC 04.08.1995. DOBAŠINCI

VEKIÆ PETAR ÐURO 20.11.1932. BOROVITA GLINA 04.08.1995. GLINA

VELIÆ MIKAN (pok.) ÐURO 1915. BJELE VODE GLINA 07.08.1995. DVOR NA UNI

VELIMIROVIÆ ANKA 1944. GORNjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. KRNjAK

VELIMIROVIÆ ÐURO 1939. GORNjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. KRNjAK

VELIMIROVIÆ NIKOLA GORNjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. KRNjAK

VERGAŠ MILAN PETAR 01.08.1936. ŠIR. RIJEKA VOJNIÆ 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC,

VESELINOVIÆ PETAR GOJKO 17.04.1938. OBROVAC OBROVAC 05.08.1995. repetitor ÆELAVAC

VESELINOVIÆ ŽELjKO OBROVAC OBROVAC 04.08.1995. GOLUBIÆ

VESELINOVIÆ ILIJA 08.10.1931. GRAÈAC 29.08.1995. GRAÈAC-OTRIÆ

VESELINOVIÆ JOVE LjUBAN 1927. GOLUBIÆ OBROVAC 05.08.1995. GOLUBIÆ

VESELINOVIÆ LjUBOMIR 1920. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC

VESELINOVIÆ MILORAD GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

VESELINOVIÆ NEVENKA OBROVAC 05.08.1995. VRELO ZRMANjE (u koloni)

VEZMAR BUDISLAV 1901. 05.08.1995.

VEÈERINA NIKOLA NIKOLA, 1933. MUŠKOVCI OBROVAC 05.08.1995. ŠTIKADA "MIÆKO"

VEÈERINA MILORAD PAVAO MUŠKOVCI OBROVAC 04.08.1995. MUŠKOVCI

VEÈERINA MILORAD STEVO 1974. MUŠKOVCI OBROVAC 05.08.1995. OÆESTOVO

VIGNjEVIÆ JEKA 1935. GORNjI LAPAC DONjI LAPAC 05.08.1995. GORNjI LAPAC

VIGNjEVIÆ MILAN TESLINGRAD GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD

VIDAKOVIÆ ÐURO MIROSLAV 1959. KOSTAJNICA KOSTAJNICA 05.08.1995. CRKVENI BOK, ZELENIK ŠUMA

VIDAÈAK MILOŠ RADIVOJ 01.03.1937. ZENICA ZENICA 01.05.1996. SISAK

VIDIÆ VASILj ALEKSANDAR 31.12.1935. KARIN BENKOVAC 08.08.1995. OŠTRELj (u koloni)

VIDIÆ JOVANKA 20.12.1963. VOJNIÆ 04.08.1995. DVOR NA UNI, ž. Bogdana RUJEVAC

VIDIÆ NEVENKA 03.03.1964. VOJNIÆ 04.08.1995. DVOR NA UNI, ž. Miliæa RUJEVAC

VIDOVIÆ MARKO KNIN 04.08.1995. KNIN

VIDOVIÆ STEVAN 1939. PLAVNO KNIN 24.08.1995. KNIN, LAVNO

VIŽIÆ MARKO 04.08.1995. BANIJA

VILA JOVAN MILE 1953. STRMEN SISAK 05.08.1995. STRMEN

VILENICA RADE 1947. STARO SELO GLINA 04.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

VILUS DRAGA (majka) LAZO 13.02.1955. LUŠÈANI, PETRINjA 04.08.1995. GLINA, GORE BAN. GRABOVAC

VINÈIÆ DUŠAN 05.08.1995.

VITAS MILE JOVAN 05.07.1946. MEDAK GRAÈAC 12.08.1995. Grabeško ratište

VIŠIÆ LAZAR ÐORÐE 1974. KAŠIÆ BENKOVAC 10.10.1995. ÈAÐAVICA

VIŠNjIÆ MILOŠ MIÆO 1957. SLUNj 05.08.1995. KOMESARAC, KORDON, JOHOVICA

VLADIÆ STEVO BOŽO 1970. SLAVINCI KOSTAJNICA 05.08.1995. CRKVENI BOK, ZELENIK ŠUMA

VLAISAVLjEVIÆ LjUBA 1915. 04.08.1995. PETROVAC (u koloni)

VLAISAVLjEVIÆ VLADO VELjKO 25.07.1964. LIÈKO PET. KORENICA 05.08.1995. Bihaæko ratište, SELO ŽELjAVA

VLAŠKALIÆ MARIJA 1923. VRLIKA, KNIN 04.08.1995. VRLIKA, GARIJAK r. ŠKRBIÆ GARIJAK

VOINOVIÆ SAVA ž. Alekse 1917. CRNI POTOK VRGINMOST 04.08.1995. DVOR NA UNI, KAMARE

VOJVODIÆ BOŽIDAR 1940. KULA BENKOVAC 04.08.1995. KULA ATLAGIÆ ATLAGIÆA

VOJVODIÆ DUŠAN BRANKO 1957. PARÈIÆI BENKOVAC 05.08.1995. PETROVAC (u koloni) i poligon RIPAÈ

VOJVODIÆ BRACO DAVID 10.08.1995. Bihaæko ratište, VELIKA KLADUŠA

VOJVODIÆ NIKOLA UROŠ 1919. PARÈIÆI BENKOVAC 01.09.1995. PARÈIÆI, BJELINA

VOJINOVIÆ MILAN, GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, "MAJKAN" ALAN (MALI)

VOJNOVIÆ ILIJA ÐURO 1935. BALINAC GLINA 04.08.1995. GLINA

VOJNOVIÆ SAVA ÐURO SRB DONjI LAPAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

VOJNOVIÆ ÐURO ILIJA 1930. MAZIN GRAÈAC 04.08.1995. MAZIN

VOJNOVIÆ JOVO i MILKA LjUBAN 16.04.1958. BALINAC GLINA 05.08.1995. GLINSKO NOVO SELO

VOJNOVIÆ DRAGAN MILAN 1951. KATINOVAC VRGINMOST 07.08.1995. ŽIROVAC, BREZOVO POLjE, šuma

VOJNOVIÆ RAJKO RADE 04.12.1955. KRUPA NA UNI 04.08.1995. BENKOVAC, LIŠANE TINjSKE

VOLAREVIÆ ŠPIRO (pok) DUŠAN 1914. BUKOVIÆ BENKOVAC 19.07.1996. BUKOVIÆ

VORKAPIÆ MILOŠ DEJAN GLINA GLINA 04.08.1995.

VORKAPIÆ MILAN 1909. 05.08.1995.

VORKAPIÆ MARKO STEVAN 1972. GLINA GLINA 08.08.1995. DVOR NA UNI, (SLOBODAN) ŽIROVAC

VRANjEŠ PERO VLADIMIR 1960. CETINGRAD SLUNj 05.08.1995.

VRANjKOVIÆ ÐURO SMRDELjE KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, SMRDELjE

VRANjKOVIÆ MILOŠ MILE 1941. VARIVODE KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE,VARIVODE

VRANjKOVIÆ NIKOLA 19.12.1952. SMRDELjI KNIN 09.08.1995. ÐEVRSKE, SMRDELjE

VRANjKOVIÆ MIRKO (pok) SAVA 25.01.1950. SMRDELjI KNIN 04.08.1995. LAŠKOVICA - KISTANjE - KNIN

VRCELj IVAN (pok) LjUBICA 1908. BUKOVIÆ BENKOVAC 04.08.1995. BUKOVIÆ

VRCELj MILKA 1932. 05.08.1995. KORDUN

VUJAKLIJA ALEKSA VLAJKO 18.10.1949. RIJENCI POD. SLATINA 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA, PLjEŠEVICA

VUJAKLIJA MILAN 05.08.1995.

VUJANIÆ VASILj (pok) VASILj 1916. ERVENIK KNIN 06.08.1995. SUVAJA - GROTINjA (u koloni)

VUJANIÆ ÐURO ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

VUJANIÆ LjUBAN LjUBIŠA 1956. KOSTAJNICA KOSTAJNICA 06.08.1995. KOSTAJNICA

VUJANIÆ LAZO, "LAKA" MARKO 1925. ERVENIK KNIN 07.08.1995. MARTIN BROD (u koloni)

VUJANIÆ MILAN 1919. ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

VUJANIÆ MILAN 1927. ŠAMARIÈKI DVOR NA UNI 01.09.1995. ŠAMARIÈKI BRÐANI BRÐANI

VUJANIÆ TODOR ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

VUJANOVIÆ DUŠAN STEVAN 17.02.1960. LUŠÈANI PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA, ŽUPIÆ, STRAŠNIK GORE

VUJASIN PETAR ILIJA 1952. OTIŠIÆ KNIN 04.08.1995. PERUÈA,RUDOPOLjE

VUJASIN MIÆO (pok) JOVO 1919. OTIŠIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, OTIŠIÆ

VUJASINOVIÆ VASILj (pok) VUKAŠIN 1926. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

VUJASINOVIÆ ÐUKA ud. Mile 1920. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI, z. VUJASINOVIÆI

VUJASINOVIÆ STEVAN (pok) ILIJA 09.11.1942. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI, z. VUJASINOVIÆI

VUJATOVIÆ ILIJA JOVO 19.01.1949. VRBNIK KNIN 04.08.1995. VRBNIK, VUKADINI

VUJINOVIÆ DMITAR KNIN 04.08.1995. KNIN

VUJINOVIÆ MARIJA 1905. OTON KNIN 04.08.1995. OTON ž. Ivana

VUJINOVIÆ MARTA 1908. OTON POLjE KNIN 25.09.1995. OTON POLjE

VUJINOVIÆ MARTA 1906. ZRMANjA GRAÈAC 25.09.1995. ZRMANjA, ÈANCI

VUJINOVIÆ STEVAN 1960. LUŠÈANI PETRINjA 04.08.1995. LUŠÈANI

VUJINOVIÆ IVAN STEVO 1936. OTON KNIN 04.08.1995. PLAVNO, OTON

VUJIÆ LAZAR ÐORÐE 15.01.1959. PALAÈA OSIJEK 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

VUJKOVAC MIHAJLO 05.08.1995.

VUJNOVIÆ DMITAR 05.08.1995.

VUJNOVIÆ MAKSIM ÐURO 14.09.1939. DIVOSELO DONjI LAPAC 06.08.1995. LIÈKA KALDRMA, SRB

VUJNOVIÆ RADE ZAGORKA 1937. SLUNj 08.08.1995. DVOR NA UNI, RUJEVAC

VUJÈIÆ MARIJA 1943. RAKOVICA SLUNj 08.08.1995. SLUNj, VELjUN ž. Milana

VUJÈIÆ NIKOLA RADE 14.03.1955. PEDALj DVOR NA UNI 05.08.1995. PETRINjA

VUJÈIÆ MILAN i GORDANA 1963. SLUNj 08.08.1995. SLUNj, VELjUN ud. OBAJDIN MARIJA

VUKADIN DUŠAN 1950. VRBNIK KNIN 04.08.1995. KNIN, VRBNIK

VUKADIN ILINKA, 1912. VRBNIK KNIN 05.08.1995. OŠTRELj - "IKA" PETROVAC (u koloni)

VUKADIN ÐURO i MARA MILAN 1954. VRBNIK KNIN 05.08.1995. KNIN

VUKADIN JOVAN MOMÈILO 21.04.1942. VRBNIK KNIN 04.08.1995. BALjCI-BISKUPIJA PLISKOVO

VUKAS MILADIN 1946. ŠAŠ KOSTAJNICA 08.08.1995. ŠAŠ

VUKAS BRANKO MILORAD 1963. KARIN GORNjI OBROVAC 08.08.1995. BENKOVAC

VUKAŠIN JOVICA 1955. KNIN KNIN 04.08.1995. DRNIŠ, ŽITNIÆ

VUKELIÆ ÐURO 1915. BROÆANAC SLUNj 05.08.1995. BROÆANAC

VUKELIÆ RADE MILAN 27.10.1944. KORDUNSKI SLUNj 08.08.1995. DVOR NA UNI, LjESKOVAC ŽIROVAC

VUKELIÆ ÐURICA MIHAJLO 1919. UŠTICA KOSTAJNICA 04.08.1995. UŠTICA

VUKIÆ STEVAN 1925. BIOVIÈINO KNIN 04.08.1995. BIOVIÈINO SELO SELO

VUKIÈEVIÆ STOJAN LjUBAN 1945. ÈAKOVICA DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI

VUKIÈEVIÆ PERO UŠÈICA KOSTAJNICA 05.08.1995.

VUKIÈEVIÆ SOFIJA 1917. DRAGOTIN GLINA 11.08.1995. u koloni

VUKMANOVIÆ VAJO STOJAN 1920. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

VUKMIROVIÆ ÐUKA ÐORÐE KORENICA 05.08.1995. HINIÆA MOST, DONjI LAPAC

VUKMIROVIÆ ŽARKO, "KUÐO" 1952. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

VUKMIROVIÆ MILAN 1969. BABIN POTOK KORENICA 04.08.1995. DONjI LAPAC

VUKMIROVIÆ PETAR MILORAD, 19.07.1953. VRGINMOST VRGINMOST 06.08.1995. VOJNIÆ- "VUK" DVOR NA UNI

VUKMIROVIÆ STEVO 1923. VRBNIK KNIN 04.08.1995. VRBNIK

VUKOBRAT MARTA 1907. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

VUKOBRAT MILOŠ 1932. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

VUKOVIÆ PETAR (pok) BOŠKO,"BOŽO" 1935. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, RADLjEVAC

VUKOVIÆ LAZAR (pok) BRANKO 1939. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN - GOLUBIÆ

VUKOVIÆ KRSTAN DARKO 10.07.1982. BIHAÆ BIHAÆ 07.08.1995. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

VUKOVIÆ MILAN ILIJA 23.01.1962. KNIN KNIN 04.08.1995. CETINA

VUKOVIÆ OBRAD KRSTAN 26.09.1951. HAN KULA BANjA LUKA 07.08.1995. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

VUKOVIÆ NIKOLE (pok)) MARKO 1913. CETINA KNIN 15.08.1995. Logor SINj, CETINA

VUKOVIÆ MILICA 1929. KNIN 04.08.1995. KNIN, RADLjEVAC ž. Tanasija

VUKOVIÆ PAJO TOPOLjE KNIN 04.08.1995.

VUKOVIÆ TANASIJE 1934. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. ZAGREB, Vinogradska bolnica

VUKÈEVIÆ NIKOLA (pok) SLAVKO 1962. KRUPA OBROVAC 05.08.1995. KNIN

VUKŠA DRAGINjA 1900. BENKOVAC 11.11.1995. VUKŠIÆ

VUKŠA DUŠAN NIKOLA 1935. TRLjUGE BENKOVAC 04.08.1995. TRLjUGE

VUKŠIÆ BRANKO ADAM 1957. LjESKOVAC DVOR NA UNI 05.08.1995. DVOR NA UNI (u koloni)

VUKŠIÆ MILAN BRANKO 21.06.1952. LjESKOVAC DVOR NA UNI 04.08.1995. KRIZ, CEPELIŠ

VUKŠIÆ MILAN ÐORÐE 22.11.1972. GRADINA, DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, LUNIÆA KRIÈKE GRADINA

VULETIÆ VASILj VLADIMIR 29.01.1961. SISAK SISAK 04.08.1995. PETRINjA, ŽUPIÆ, STRAŠNIK GORE

VULOVIÆ OBRENKO KRSTAN GRAÈAC 07.08.1995. PETROVAC, BRAVSKO (u koloni)

VURDELjA STOJAN RADE 1936. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. MOGORIÆ

VUÈAK MIJO (pok) DMITAR 18.08.1930. CIVLjANE KNIN 05.08.1995. PODINARJE, UNIŠTA

VUÈAK JOVAN (pok) MARIJA 01.11.1932. CIVLjANE KNIN 05.08.1995. PODINARJE, ž. Dmitra UNIŠTA

VUÈENOVIÆ NIKOLA MILIVOJ 1964. RAMLjANE KNIN 05.08.1995. KOSOVO, s. ORLIÆ

VUÈKOVIÆ MILOŠ (pok) VASILj 1929. POLAÈA KNIN 04.08.1995. KNIN,POLAÈA

VUÈKOVIÆ MILE ÐORÐE 19.04.1939. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. LjUBOVIÆ

VUÈKOVIÆ ILIJA MILAN 1941. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SVETI ROK, SVETO BRDO

VUÈKOVIÆ MILOŠ 1933. 05.08.1995.

G

GAGIÆ ILIJA PETAR 1961. BILjANE G. BENKOVAC 05.08.1995. BILjANE GORNjE

GAGIÆ RADOMIR 04.08.1995. LIÈKO RATIŠTE

GAZIBARA VUKAŠIN BORIVOJ 1961. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. MALI KOZINAC

GAZIBARA ZORA 1912. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

GAJIÆ NIKOLA DUŠAN 17.01.1950. VRLIKA KNIN 06.08.1995. PETROVAC (u koloni)

GAJICA RAJKO KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

GALOGAŽA MARIJA 05.08.1995. SVODNO,NOVI GRAD prijedorska bolnica

GALOGAŽA RADE 05.08.1995. SVODNO,NOVI GRAD prijedorska bolnica

GAMBIROŽA JELENA, "JEKA" 1921. MOKRO POLjE, KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE, ž. Stevana PREVJES PREVJES

GAMBIROŽA PETAR STEVAN 1923. MOKRO POLjE, KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE, PREVJES PREVJES

GAÆEŠA ILIJA 04.09.1955. VRACE GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

GAÆEŠA MILAN RADE 1965. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

GAÆEŠA RADOVAN 04.09.1955. VRACE GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

GAÆEŠA SAŠA 1970. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. repetitor ÆELAVAC, GRAÈAC

GVOZDEN JOVE DUŠAN 1960. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK

GVOZDENOVIÆ JOVAN ANKA 1929. VOJNIÆ VOJNIÆ 04.08.1995. GLINA

GVOJIÆ ŽIVKO ÐURO 24.01.1959. D.SELIŠTE GLINA 10.10.1995. ÈAÐAVICA

GEGIÆ KOLjA FATMIR 28.02.1972. BOROVO NAS. VUKOVAR 05.08.1995. KUZMOVAÈA, repetitor

GELIÆ DUŠAN MILAN 27.02.1941. 04.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO

GENERALOVIÆ STEVO (pok) PETAR 09.03.1956. ŽITNIÆ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, ŽITNIÆ

GLUMAC DUŠAN DUŠAN 15.06.1941. BRLOG OTOÈAC 04.08.1995. aerodrom ŽELjAVA, JASEN

GLUMAC NIKOLA (pok) JOVO 03.01.1941. BRLOG OTOÈAC 04.08.1995. aerodrom ŽELjAVA, JASEN

GLUMAC SLAVKO 04.08.1995. TESLINGRAD

GLUMIÈIÆ MILAN (pok) TIHOMIR, 1965. GOSPIÆ GOSPIÆ 04.08.1995. TESLINGRAD, "ŽIKA" BORIK

GNjATOVIÆ MIRKO ZORAN 27.02.1966. BILIŠANI OBROVAC 10.08.1995. BENKOVAC

GNjATOVIÆ DUŠAN MILE 20.08.1952. BILIŠANI OBROVAC 05.08.1995. OÆESTOVO

GOVORUŠA RISTO TODOR 1934. PAÐENE KNIN 04.08.1995. PAÐENE

GOJSAVIÆ MARA 05.08.1995.

GRABIÆ DRAGAN BOSILjKA 08.01.1939. ŠAŠ SISAK 15.10.1995. ÈAPLjANI

GRAOVAC DUŠAN DUŠAN 1953. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

GRAOVAC ÐURO DUŠAN 1953. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, TIKOVO

GRAOVAC DUŠAN 15.08.1995. GRAÈAC-UDBINA, ZADAR

GRAOVAC DUŠAN 1957. BRGUD BENKOVAC 15.08.1995. PETROVAC (u koloni)

GRAOVAC DUŠAN JOVO 1950. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

GRAOVAC JOVAN MILAN 1954. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

GRAOVAC MILEVA 1940. BRGUD BENKOVAC 04.08.1995. BRGUD ž. Aleksandra

GRAOVAC MILICA 1915. BRGUD BENKOVAC 12.08.1995. BRGUD

GRAOVAC DUŠAN STEVAN 20.04.1960. GOSPIÆ GOSPIÆ 04.08.1995. KORENICA, BRUVNO

GRAOVAC LAZO ŠPIRO BENKOVAC BENKOVAC 01.10.1995. SANSKI MOST - MRKONjIÆ GRAD

GRBA NIKOLA ÐURO 18.11.1939. SLUŠNICA SLUNj 05.08.1995. DVOR NA UNI, BOGOVOLjA

GRBIÆ BRANKO 19.11.1924. 29.08.1995. LIKA

GRBIÆ ILIJA DUŠAN 1940. LIÈKI D. LAPAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA OSREDCI, SRB PLjEŠEVICA

GRBIÆ (fam) ZORAN 1965. 04.08.1995. DONjI LAPAC

GRBIÆ (fam) IVAN MARIJA 28.04.1968. RAKOVICA, SLUNj 04.08.1995. DONjI LAPAC ž. Zorana DRAGA

GRBIÆ (fam) ZORAN i MIRJANA 1991. 04.08.1995. DONjI LAPAC MARIJA

GRBIÆ SRÐAN RANKO 1955. ZALUŽNICA VRHOVINE 04.08.1995. ZALUŽNICA

GRBIÆ STEVAN SLOBODAN 1954. 04.08.1995. LUÈEVNIK

GRBIÆ (fam) ZORAN i SUZANA 1989. 04.08.1995. DONjI LAPAC MARIJA

GRKOVIÆ DMITAR JOVAN 13.02.1936. PLAŠKI PLAŠKI 08.08.1995. TOPUSKO

GROZDANIÆ JANjA 1920. ERVENIK KNIN 04.08.1995. ŽEGAR ž. Nikole

GROZDANIÆ LjUBICA 1906. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR

GROZDANIÆ MILICA 1936. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR

GRUBAÈEVIÆ GORAN BRUVNO GRAÈAC 04.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

GRUBIÆ ÐURO ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

GRUBIÆ NEVENKA - 1910. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ MILICA,"MIKA" ud. Jove

GRUBIÆ TODE KNIN 04.08.1995. KNIN

GRUBIŠIÆ PETAR VUKOMIR 1956. V. POPINA GRAÈAC 05.08.1995. VELEBIT, SV. ROK

GRUBIŠIÆ MARIJA 17.01.1908. CEROVAC GRAÈAC 04.08.1995. CEROVAC ž. Nikole

GRUBIŠIÆ NIKOLA 17.01.1908. CEROVAC GRAÈAC 04.08.1995. CEROVAC

GRUBJEŠIÆ JOVAN ÐURO 05.06.1957. BAÈUGA DONjA PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA, GORE

GRUBJEŠIÆ MILOVAN JOVAN 20.01.1948. KESTENAK DUGA RESA 04.08.1995. SLUNj, KESTENAK

GRUBJEŠIÆ MILENKO MARIJAN 1962. KESTENAK SLUNj 04.08.1995. KESTENAK

GRUBJEŠIÆ TANASIJE STANKO 06.04.1938. LUŠÈANI PETRINjA 04.08.1995. LUŠÈANI

GRUBJEŠIÆ NIKOLA SVETOZAR KESTENAK DUGA RESA 04.08.1995. SLUNj, KESTENAK

GRUBNIÆ SAVA (pok) TODOR 1951. RIÐANE KNIN 04.08.1995. KOSOVO, RIÐANE

GRUBOVIÆ EVICA 1944. 05.08.1995. BANIJA

GRUBOR JOVO (pok) JOVAN, 1930. PLAVNO, KNIN 25.08.1995. KNIN, PLAVNO "BOTIÆ" GRUBORI

GRUBOR DAMJAN (pok) JOVAN, 1922. PLAVNO, KNIN 25.08.1995. PLAVNO, z. GRUBORI "DANUŠIÆ" GRUBORI

GRUBOR MARIJA ž. Jove 1905. PLAVNO, KNIN 25.08.1995. KNIN, PLAVNO GRUBORI

GRUBOR STEVO (pok) MILICA, 1944. PLAVNO, KNIN 25.08.1995. KNIN, PLAVNO "MIKA" GRUBORI

GRUBOR MARKO (pok) MILOŠ, 1915. PLAVNO, KNIN 25.08.1995. KNIN, PLAVNO "KALABIÆ" GRUBORI

GRUBOR PERO NIKOLA 1948. TIŠKOVAC GRAÈAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA LIÈKI ABDIÆ BRDO

GRUBOR SAVA 1922. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO, z. GRUBORI

GRUBOROVIÆ EVICA 1933. GLINA GLINA 12.08.1995. GLINA ž. Kuzmana

GRUDIÆ-RAJIÆ STANKA VOJNIÆ 04.08.1995. VOJNIÆ, BRDO

GRUJIÆ KRSTE BOJA 1915. ŠTIKOVO DRNIŠ 08.08.1995. SRB

GRUJIÆ KRSTE DRNIŠ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ

GRUJIÆ MILICA DRNIŠ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ

GRUJIÆ ŠPIRO NENAD 1966. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

GRUJIÆ KRSTE NIKOLA 1967. ŠTIKOVO DRNIŠ 05.08.1995. KNIN

GRULOVIÆ MILOŠ ILIJA 1940. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE - z. GRULOVIÆI

GRULOVIÆ PETAR MILE 1946. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE

GULAN MILE KNIN 04.08.1995. KNIN

GULIÆ ILIJA (pok) MILICA 1935. ZAPUŽANE BENKOVAC 11.08.1995. u koloni

GULIÆ MILE (pok) UROŠ 1950. KOLARINA BENKOVAC 04.08.1995. KNIN, LAKTAC

GUNDELj BRANKO MIRKO 1960. ŽITNIÆ DRNIŠ 05.08.1995. ZRMANjA

GUTEŠA NIKOLA NIKOLA 1932. GRAÈAC GRAÈAC 22.09.1995. GRAÈAC

GUŠIÆ MIŠO TOPUSKO VRGINMOST 04.08.1995. GLINA, STARO SELO

Share this post


Link to post

D

DAVIDOVIÆ SLOBODAN GOJKO 30.04.1970. GLOŽÐE D. MIHOLjAC 08.08.1995. DVOR NA UNI

DAGIÆ JOVAN NEDJELjKO 1957. BILjANE DONjE BENKOVAC 05.08.1995. KARIN

DAMJANIÆ LUKA LAZAR 1933. VRBNIK KNIN 06.08.1995. KNIN, VRBNIK

DAMJANIÆ MILICA 1911. PROKLjAN, KNIN 06.08.1995. PROKLjAN, ž. Nikole DALM. GRAÈAC DALM. GRAÈAC

DAMJANIÆ NIKOLA 1910. PROKLjAN KNIN 06.08.1995. DALM. GRAÈAC PROKLjAN

DAMJANOVIÆ PETAR (pok) DUŠAN 1929. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN, RADLjEVAC

DAMJANOVIÆ ÐUKA,ž. Dušana 1931. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, RADLjEVAC

DAMJANOVIÆ DUŠAN (pok) ÐURO 1956. GOLUBIÆ KNIN 05.08.1995. GOLUBIÆ, zaseok DAMJANOVIÆI

DAMJANOVIÆ ILIJA 25.09.1995. KNIN

DAMJANOVIÆ LAZO 04.08.1995. KNIN

DAMJANOVIÆ MILICA 1919. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ "MILKA" ž.Tanasija

DAMJANOVIÆ LUKA SLOBODAN 07.11.1959. KOPRIVNA MODRIÈA 04.08.1995. KORENICA, BRUV

DAMJANOVIÆ TANASIJE 1933. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ

DANILOVIÆ MILAN ILIJA, "KERI" 27.08.1960. LjUBOVIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI), MATAKOVAC

DEVETAK STOJIŠA ÐURO 18.01.1959. SUVA MEÐA DVOR NA UNI 04.08.1995. SUVA MEÐA - DVOR NA UNI

DEVETAK DRAGAN MIRKO 11.04.1955. LjUBINA DVOR NA UNI 04.08.1995. SUVA MEÐA, DVOR NA UNI

DEJANOVIÆ NINKO MILOŠ 1928. RUŠEVICA SLUNj 06.08.1995. TOPUSKO-OBLjAJ- ŽIROVAC (u koloni)

DELIÆ RADE NIKOLA 1957. GRABUŠIÆ KORENICA 04.08.1995. KOZJAN, repetitor KRBAVAÈA

DEMBIÆ ŽELjKO 1957. PETRINjA 08.08.1995. u koloni

DEMIR RADE MILAN 1942. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE

DEMIÆ MARKO DRAGAN 1944. GLINA 04.08.1995. GLINA

DEMONjA DUŠAN NIKOLA 01.06.1972. GLINA GLINA 31.08.1995. selo VLAHOVIÆI

DERMETIÆ SAVO MIRKO 26.09.1938. 04.08.1995. Lièko ratište

DESPOT MARIJA 1901. ERVENIK KNIN 04.07.1996. BENKOVAC, ud. Marka ŠOPOT

DIVJAK BOJA DONjI LAPAC DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

DIVJAK DUŠAN 1938. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

DIVJAK JOKA 1930. DONjI LAPAC DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

DIVJAK MILKA 1933. DONjI LAPAC DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

DIVJAK SIMO RANKO 1950. TURJANSKI VRHOVINE 05.08.1995. TURJANSKI

DIDOVIÆ ANTE 1959. GLINA 08.08.1995. Prijedorska bolnica (poginuli krajišnici)

DIKLIÆ PETAR ALEKSANDAR 23.06.1970. BILjE OSIJEK 06.08.1995. GOLUBIÆ, DOŠNICA

DMITROVIÆ DUŠAN ANA 1929. PJEŠÈANICA VRGINMOST 04.08.1995. VRGINMOST

DMITROVIÆ MILAN BRANKO 10.10.1962. PERJASICA SLUNj 10.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

DMITROVIÆ DANICA 1935. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD ž. Nikole

DMITROVIÆ JOVO DRAGICA 1931. BISKUPIJA KNIN 04.08.1995. BISKUPIJA

DMITROVIÆ GOJKO 22.10.194.1 ŽAGROVIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

DMITROVIÆ MILE (pok) JOVO 1945. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

DMITROVIÆ NIKOLA KOSTA 1909. BISKUPIJA KNIN 04.08.1995. BISKUPIJA

DMITROVIÆ MILAN MILORAD 13.08.1963. BUDAÈKA VRGINMOST 06.08.1995. TOPUSKO RIJEKA

DMITROVIÆ MILAN MIRKO PERJASICA SLUNj 04.08.1995. PERJASICA

DMITROVIÆ NIKOLA 1930. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

DMITROVIÆ PETAR BISKUPIJA KNIN 04.08.1995. KNIN, BISKUPIJA

DMITROVIÆ JOVAN RATKO 1944. VOJ. STEPA NOVA CRNjA 04.08.1995. DONjI LAPAC

DMITROVIÆ SAVA BISKUPIJA KNIN 04.08.1995. KNIN, BISKUPIJA

DMITROVIÆ PILIP STEVAN 1950. G. POLAÈA KNIN 04.08.1995. DRNIŠ, ŽITNIÆ

DMITROVIÆ NIKO (pok) STEVO 1950. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, ŽGROVIÆ

DOBRIÆ ANICA BENKOVAC 06.08.1995. ÈISTA MALA

DOBRIÆ PETAR 05.08.1995.

DOBRIÆ ÐURO PETAR 1932. CRKVENI BOK SISAK 05.08.1995. CRKVENI BOK

DOBRIÆ MILAN SINIŠA 1983. SISAK SISAK 05.08.1995. CRKVENI BOK

DOBRIJEVIÆ MIRKO VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE

DOBROSAVLjEVIÆ JOSIP PETAR 1937. DVORIŠTE SLUNj 04.08.1995. DONjI SKRAD

DODOŠ ILIJA MIÆO 1930. MAJTIÆ GLINA 04.08.1995. GLINA, SELIŠTE DONjE

DOKIÆ MILE MILA 1905. KRSTINjA VOJNIÆ 07.08.1995. GLINA

DOKMANOVIÆ MILE DMITAR 1932. PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. SLUNj, BATNO

DOKMANOVIÆ MARIJA 13.08.1995. u koloni

DONDUR VERA 1945. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

DONDUR IKA 1925. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

DRAGAŠ TODOR ANÐA 1931. STRMICA KNIN 08.08.1995. STRMICA, ORAŠJE

DRAGAŠ TODOR (pok) DRAGINjA 1921. STRMICA KNIN 08.08.1995. STRMICA, ORAŠJE

DRAGAŠ MIROSLAV 1968. STRMICA KNIN 04.08.1995. KNIN

DRAGAŠ RAJKO STRMICA KNIN 04.08.1995. KNIN

DRAGIÆ TODE DRAGO 02.04.1959. KRNjEUŠA BOS. PETROVAC 11.08.1995. BOS. PETROVAC (u koloni)

DRAGIÆ ŠPIRO PETAR 1959. CIVLjANE KNIN 04.08.1995. KNIN, CIVLjANE

DRAGIÆ SILVANA 1974. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

DRAGIÈEVIÆ NIKOLA VLADO 25.02.1962. GOLUBIÆ OBROVAC 04.08.1995. GRAÈAC

DRAGIÈEVIÆ JOVO DUŠAN 1966. GOLUBIÆ OBROVAC 04.08.1995. OBROVAC

DRAGIÈEVIÆ BOGDAN JOVO 08.08.1952. GOLUBIÆ OBROVAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI), EGELjAC, SVETI ROK

DRAGIÈEVIÆ STEVAN (pok) MILE 1933. POLAÈA KNIN 05.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ (raskrsnica)

DRAGIÈEVIÆ SAVA NIKOLA 1936. POLAÈA KNIN 05.08.1995. KNIN, TOPOLjE (kod ribnjaka)

DRAGIÈEVIÆ PETAR NIKOLA 1930. GOLUBIÆ OBROVAC 04.08.1995. GRAÈAC

DRAGIÈEVIÆ NIKOLA ÈEDOMIR 08.03.1966. GOLUBIÆ OBROVAC 04.08.1995. GRAÈAC-UDBINA

DRAGIÈEVIÆ ÈEDOMIR 08.10.1931. 05.08.1995.

DRAGIŠIÆ JOVAN LAZO 1919. PLAVNO, KNIN 04.08.1995. PLAVNO, DRAGIŠIÆI z. DRAGIŠIÆI

DRAGIŠIÆ MILKA ž. Laze 1926. ZRMANjA GRAÈAC 04.08.1995. KNIN, PLAVNO

DRAGIŠIÆ JOVAN NEDJELjKO TORBIÈKI DONjI LAPAC 03.08.1995. D. LAPAC, VAGAN

DRAGOVIÆ MANE 1911. REŠETAR, KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PETROVO LIÈ. PET. SELO SELO, REŠETAR

DRAGOVIÆ MILAN MILENKO 06.10.1973. ŠIBENIK ŠIBENIK 04.08.1995. KNIN,PLAVNO

DRAGOVIÆ NIKOLA 1925. REŠETAR, KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PETROVO LIÈ. PET. SELO SELO, REŠETAR

DRAGOJEVIÆ MILE MIRKO 03.05.1922. 05.08.1995. ŽELjAVA, BIHAÆ

DRAGOSAVAC MILE NIKOLA 15.06.1942. VREBAC GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC-UDBINA

DRAGULjICA DANICA 1903. DONjI LAPAC 09.08.1995. u koloni

DRAŽIÆ ÐURO 05.08.1995.

DRAKULIÆ STOJA 1900. JASIKOVAC KORENICA 04.08.1995. JASIKOVAC

DRAÈA DUŠAN 1919. 05.08.1995.

DRAÈA (VRAÈAR) TRIVUN JANKO 24.05.1932. BILjANE D. BENKOVAC 05.08.1995. BENKOVAC

DRAŠKOVIÆ STOJAN MILORAD 1959. GLINA 09.08.1995. u koloni

DRAŠKOVIÆ ÐURO STOJAN 1929. GLINA 07.08.1995. DVOR NA UNI

DREZGIÆ ÐURO MILAN 1955. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

DROBAC DUŠAN VLADIMIR 1952. MURSKA MUR.SOBOTA 05.08.1995. LIÈKO PETROVO SOBOTA (SLOVENIJA) SELO, ÈALOPEK

DROBAC PETAR VOJISLAV 15.08.1933. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC

DRPA SIMO DRAGAN 01.11.1976. RIJEKA RIJEKA 06.08.1995. TOPUSKO

DRPA BOŽO DRAGAN 1928. TRSTENICA VRGINMOST 07.08.1995. DVOR NA UNI

DRÈA NIKOLA ALEKSANDAR 1974. ZADAR ZADAR 05.08.1995. BRGUD, BJELINA

DRÈA DARA ž. Jove 1933. SUVAJA DONjI LAPAC 07.08.1995. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

DRÈA DUŠAN JOVO KNIN KNIN 07.08.1995. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

DRÈA (DRAÈA) JOVO BENKOVAC 10.08.1995. BENKOVAC - ZADAR

DUBAJIÆ MILE MIRJANA 1972. SUVAJA DONjI LAPAC 07.08.1996. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

DUBAJIÆ NIKOLA PLAVNO KNIN 05.08.1995. PLAVNO

DUBAJIÆ SPASE 1922. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

DUGOŠIJA RADE DRAGAN 07.06.1927. BLATUŠA VRGINMOST 07.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

DUGOŠIJA PETAR MIROSLAV 18.02.195.9 RJEKA RJEKA 08.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

DUDUKOVIÆ PETAR 04.08.1995. SLUNj, MREŽNICA

DUJAKOVIÆ LAZO MIHAJLO 1942. VRBNIK KNIN 15.09.1995. VRBNIK, BOBODOL

DUJKOVIÆ MILORAD NENAD 14.08.1960. BEOGRAD BEOGRAD 05.08.1995. KNIN

DUKIÆ JOVAN DUŠAN 1930. BILjANE BENKOVAC 04.08.1995. BILjANE GORNjE

DUKIÆ DUŠAN 1937. VARIVODE KNIN 04.08.1995. KNIN, VARIVODE

DUKIÆ JOVO 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

DUKIÆ MARA 1925. VARIVODE KNIN 28.09.1995. ÐEVRSKE,VARIVODE

DUKIÆ MILAN 1938. GRAÈAC 04.08.1995. repetitor ÆELAVAC, GRAÈAC

DUKIÆ NIKOLA MILjENKO 13.01.1949. SARAJEVO SARAJEVO 04.08.1995. GRAÈAC

DULIÆ DRAGAN 04.08.1995. TESLINGRAD

DUNOVIÆ ÐURO ILIJA 1947. PRIMIŠLjE SLUNj 04.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

DUPOR JOVO MILAN 1956. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

DURIÈIÆ NIKO 05.08.1995.

DURMAN STOJAN LjUBAN 1926. s. PAKOVAC DVOR NA UNI 09.08.1995. DVOR NA UNI, selo PAKOVAC

DURMAN STEVAN MILAN 15.08.1908. DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, selo PAKOVAC

Ð

ÐAKOVIÆ BOSA 1937. POLAÈA KNIN 04.08.1995. KNIN, TOPOLjE (kod ribnjaka)

ÐAKOVIÆ LUKE ÐURO 1961. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, SVETO BRDO

ÐAKOVIÆ MIRKO ÐURO 1957. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, SVETO BRDO

ÐAKOVIÆ PETAR ÐURO 1966. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT,SV. ROK, SVETO BRDO

ÐAKOVIÆ MILAN 1945. POLAÈA KNIN 04.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ (kod ribnjaka)

ÐAKOVIÆ MILAN 04.08.1995. GRAÈAC

ÐAKOVIÆ MILICA 1945. POLAÈA KNIN 04.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ ž. Milana (kod ribnjaka)

ÐAKOVIÆ MILAN MILORAD 1964. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, SVETO BRDO

ÐAKOVIÆ ILIJA MILOŠ 14.11.1942. CIVLjANE KNIN 06.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

ÐAKOVIÆ MILAN MIRKO 1944. ORAVAC DONjI LAPAC 04.08.1995. DONjI LAPAC, selo ORAVAC

ÐAKOVIÆ JOVO MIRKO, 10.02.1943. SIBINE GLINA 04.08.1995. PETRINjA GORE, "KUBURA" VRELO

ÐAKOVIÆ ÐURO NIKOLA 1952. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, SVETO BRDO

ÐAKOVIÆ PETAR NIKOLA 1948. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, SVETO BRDO

ÐAKOVIÆ BRANKO STANKO 1963. SISAK PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA

ÐAPIÆ KRSTO (pok) LjUBOMIR 1933. BIOÈIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN

ÐEVERLIJA NEDELjKO 05.08.1995.

ÐEKIÆ STEVAN DANE 18.06.1954. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI), LIŠÈANI DRAGA

ÐEKIÆ PETAR MILAN GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC, DOLOVI

ÐEKIÆ STEVAN GRAÈAC GRAÈAC 15.08.1995. GRAÈAC

ÐERIÆ r. ÈUDIÆ MANE DARA 1913. HOMOLjAC KORENICA 05.08.1995. DONjI LAPAC

ÐILAS MAKSIM (pok) SAVA 27.01.1944. SONKOVIÆ KNIN 04.08.1995. SONKOVIÆ, BRATIŠKOVCI

ÐOKIÆ DANE 04.08.1995. VELEBIT, MALI ALAN

ÐUJIÆ GLIŠO (pok) MARIJA 1910. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

ÐUKIÆ MILAN DRAGAN 07.12.1962. CAZIN,MRKALj BIHAÆ 19.09.1995. KRUPA NA UNI

ÐUKIÆ MIROSLAV KOSA 04.10.1942. STANKOVCI ŠIBENIK 05.08.1995. TESLINGRAD, ŠIROKA KULA

ÐUKIÆ DANE MARIJA 1909. OROVAC DONjI LAPAC 05.08.1995. OROVAC

ÐUKIÆ DMITAR MILE (MIRKO) 25.05.1935. UDBINA, GRAÈAC 05.08.1995. ŠIROKA KULA, KURJAK GRAÈAC - LAPAC (u koloni)

ÐUKIÆ MIRKO 1951. ORAVAC DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC, selo ORAVAC

ÐUMIÆ MARKO 1917. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

ÐUMIÆ MILICA 1912. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

ÐURASINOVIÆ MILAN MILAN 1930. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI

ÐURASINOVIÆ MILAN NEDELjKO 1950. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI

ÐURIÆ ILIJA (pok) SAVA 1942. PLAVNO KNIN 05.08.1995. PLAVNO

ÐURIÈIÆ MILE LjUBAN 1921. CRKVENI BOK SISAK 05.08.1995. CRKVENI BOK

ÐURIÈIÆ PAVLE NIKOLA 1948. STRMEN SISAK 05.08.1995. STRMEN

E

ERAKOVIÆ PETAR ÐURO 1954. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, BALjCI

ERAKOVIÆ DUŠAN JOVAN 1947. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, BALjCI

Ž

ŽAKULA ÐORÐE KORENICA 04.08.1995. TESLINGRAD

ŽAKULA ILIJA 1912. JASIKOVAC KORENICA 04.08.1995. JASIKOVAC zv. "ZELIÆ"

ŽAKULA MILAN (pok) MILICA 1914. KRBAVICA KORENICA 04.08.1995. JASIKOVAC

ŽARKOVIÆ ŽARKO NEVENKO 1956. JAGODNjA D. BENKOVAC 10.10.1995. ÈAÐAVICA, MRKONjIÆ GRAD

ŽEGARAC MILE BRANKO 1912. PLOÈA, KIK GRAÈAC 05.08.1995. PLOÈA, KIK

ŽEŽELj MILAN JOKA 1915. ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

ŽEŽELj SAVA 1920. ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

ŽIVKOVIÆ MILOVAN SIMO 1927. KRNjAK KARLOVAC 08.08.1995. DVOR NA UNI

ŽIVOJINOVIÆ STANISLAV ŽIVAN, "GROF" 28.01.1956. BEOGRAD BEOGRAD 04.08.1995. PLAŠKI,JASENICE (želj. stanica)

ŽIGIÆ STEVO GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

ŽMIRIÆ MILICA, 1945. BJELINA BENKOVAC 07.08.1995. BJELINA "ZEKA"

ŽUVIÆ ÐUKA ž. Tode OTON KNIN 04.08.1995. PLAVNO, OTON

ŽUNIÆ ÐUKA 05.08.1995.

ŽUTIÆ MILOŠ (pok) LjUBICA 1927. VORKAPIÆ VRGINMOST 04.08.1995. VORKAPIÆ

ŽUTIÆ MARIJA 1938. LjUBOVIÆ GRAÈAC 28.01.1996. LjUBOVIÆ

ŽUTIÆ MARKO (pok) STOJAN 1922. VORKAPIÆ VRGINMOST 04.08.1995. VORKAPIÆ

Z

ZAGORAC BOŠKO 1934. VRHOVINE VRHOVINE 04.08.1995. DONjI LAPAC

ZAGORAC DUŠAN DUŠAN 15.11.1957. OTIŠIÆ KNIN 04.08.1995. RABA-MALjKOVO

ZDJELAR MILAN NIKOLA 1933. KESTENOVAC VOJNIÆ 08.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

ZELEMBABA GLIŠO NIKOLA, 1927. RAŠKOVIÆI KNIN 05.08.1995. KNIN z. AŠKOVIÆI "NINE"

ZELEMBABA DAMJAN (pok) STANKA 1924. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

ZELIÆ ÐURO LjUBICA 1933. ŽEGAR OBROVAC 04.08.1995. ŽEGAR

ZELIÆ PETRA MANADA 1927. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ, STARA STRAŽA

ZELjAK DUŠAN 1912. NOS KALIK DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, GRADINA

ZIMONjA MARIJA 1928. BUKOVAC VRGINMOST 15.09.1996. BUKOVAC

ZINAJA PAVLE DRAGA 1920. BUKOVICA VRGINMOST 07.08.1995. BUKOVICA, VRGINMOST

ZORAJA PETAR SPASOJE 1943. BROÆANAC SLUNj 05.08.1995. BROÆANAC

ZORIÆ DRAGICA D. ŽIROVAC DVOR NA UNI 01.09.1995. DONjI ŽIROVAC

ZORIÆ DUŠAN KNIN 05.08.1995. KOSOVO, MARKOVAC

ZORIÆ EVICA 1931. D. ŽIROVAC DVOR NA UNI 01.09.1995. DONjI ŽIROVAC

ZRILIÆ ZORKA ud. Grge ŠOPOT BENKOVAC 05.08.1995. ŠOPOT

ZRNIÆ STEVO JANKO 01.04.1947. UMETIÆI KOSTAJNICA 06.08.1995. PETRINjA

I

IVANIÆ MILORAD VELIMIR 1966. KUBAVÈEVO GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, MEDAK POLjE

IVANIŠEVIÆ DUŠAN 06.12.1912. 05.08.1995.

IVANIŠEVIÆ LENA 22.02.1920. 05.08.1995.

IVANIŠEVIÆ SIMO PETAR, "PEJO" 1946. VEGAŠIÆ KORENICA 09.08.1995. BJELOPOLjE- FRKAŠIÆ

IVANIŠEVIÆ SAVA 1920. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

IVANIŠEVIÆ PETAR SLAVKO , 05.08.1995. D. LAPAC, gostiona "ZEMLjAK" "POLOVINA DANE"

IVANIŠEVIÆ STANKA 1915. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

IVANIŠEVIÆ BOGDAN STOJAN 08.02.1940. KOŽLOVAC BENKOVAC 04.08.1995. KOŽLOVAC

IVANOVIÆ RADE DRAGAN 23.06.1953. VOJNIÆ VOJNIÆ 06.08.1995. GLINA

IVANÈEVIÆ DUŠAN LIÈKO VRGINMOST 05.08.1995. LIÈKO PETROVO PETROVO SELO SELO

IVELIÆ DANICA 1936. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI ž. Nedeljka

IVELIÆ NEDELjKO 1935. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI

IVETIÆ CVITE MILOŠ 1954. CIVLjANE KNIN 04.08.1995. VRLIKA, CIVLjANE, TURJACI

IVIÈIÆ STOJAN 1913. BUINjA DVOR NA UNI 05.08.1996. DVOR NA UNI

IVKOVIÆ NIKOLA MILAN 1968. VRHOVINE G. VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

IVKOVIÆ STOJAN 1918. BATINOVA VRGINMOST 05.08.1995. BATINOVA KOSA KOSA

ILIÆ MILE ORAVAC DONjI LAPAC 05.08.1995. ORAVAC

ILIÆ STEVAN (pok) RUŽA 1927. PAÐENE KNIN 04.08.1995. PAÐENE

ILIÆ SAVA,ž. Milana 1922. BUKOVIÆ BENKOVAC 04.08.1995. BUKOVIÆ

INIÆ MILICA 1920. JAGODNjA G. BENKOVAC 01.06.1996. JAGODNjA G.

INjAC PETAR MILAN 22.06.1958. RIÐANE KNIN 04.08.1995. SVILAJA

Share this post


Link to post

J

JAZAVAC BRANKO ŽIVKO 1950. GLINA 04.08.1995. GLINA, ŠIBINE

JAZAVAC BRANKO MILAN 1942. 04.08.1995. ZAGREB, Svetošimunska bolnica

JAJIÆ PETAR DUŠAN 06.05.1941. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR, BOGATNIK

JAJIÆ PETAR JOVAN 04.01.1936. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR, BOGATNIK

JAJIÆ MARTA 05.08.1995.

JAKŠIÆ (fam) ÐURO i NADA BORIS 1970. GLOGOVO SELO GRAÈAC 07.08.1995. UDBINA, DUBRAVA (u koloni)

JAKŠIÆ (fam) ÐURO 1945. GLOGOVO SELO GRAÈAC 07.08.1995. UDBINA, DUBRAVA (u koloni)

JAKŠIÆ LjUBAN 1940. 15.08.1995. KOSTAJNICA, ŽIVINjAK

JAKŠIÆ PETAR LjUBAN 1943. ŽIVAJA KOSTAJNICA 20.08.1995. CEROVLjANI

JAKŠIÆ DANE MILE 1943. PRKOSI BOS.PETROVAC 05.08.1995. VRLIKA - KNIN

JAKŠIÆ (fam) NADA 1945. GLOGOVO SELO GRAÈAC 07.08.1995. UDBINA, DUBRAVA (u koloni)

JAMUZOVIÆ MIÆO 1930. ŽIVAJA KOSTAJNICA 05.08.1995. ŽIVAJA

JANIÆ MILENKO DRAGO 22.11.1963. PIVNICA VIROVITICA 05.08.1995. DVOR NA UNI

JANKOVIÆ JOVO (pok) VLADIMIR 10.06.1940. BOBODOL KNIN 04.08.1995. BOBODOL

JANKOVIÆ OBRAD (pok) BOŠKO 1930. BOBODOL KNIN 04.08.1995. BOBODOL

JANKOVIÆ PAVLE MIRKO 18.02.1952. BOBODOL KNIN 04.08.1995. VRLIKA

JANKOVIÆ MILE i IKA PREDRAG 1976. DRNIŠ 04.08.1995. STRMICA

JANOŠEVIÆ ANÐA 1923. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 11.05.1996. DVOR NA UNI roðena BEKO

JANUZOVIÆ MIÆO 1925. 15.08.1995. KOSTAJNICA, ŽIVINjAK

JANjIÆ BOSILjKA 05.08.1995.

JANjIÆ MILENKO DRAGAN 1963. PIVNICE VIROVITICA 07.08.1995. DVOR NA UNI

JANjIÆ STANKO LjUBICA 1922. PJEŠÈANICA VRGINMOST 07.08.1995. GLINA, ŽIROVAC

JANjIÆ ILIJA NIKOLA 17.11.1943. BIOÈIÆ DRNIŠ 04.08.1995. BIOÈIÆ

JAPUNDžIÆ MILE 1918. RUDOPOLjE GRAÈAC 05.08.1995. RUDOPOLjE

JARAMAZ NIKOLA BOGDAN (LOLO) 15.02.1939. SPLIT SPLIT 05.08.1995. KNIN

JAUŠIÆ EMIL BOŠKO 26.10.1962. JAVOROVAC KOPRIVNICA 04.08.1995. DINARA, IGLA

JEZDIÆ JANKO RAJKO 1963. BROÆANAC SLUNj 13.08.1995. DVOR NA UNI

JEKIÆ MILE 04.08.1995. PETRINjA

JEKIÆ MILAN (pok) PERO 13.04.1956. BAÈKI PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA, GRABOVAC ŽUPIÆA BRDO

JELAÈA ÐURAÐ BRANKO 1929. KIJANI GRAÈAC 04.08.1995. KIJANI

JELAÈA NIKOLA VLADE, 05.01.1948. KIJANI GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, "KOSTURINA" ALAN (MALI)

JELAÈA JOVO MARIJA 24.08.1913. KIJANI GRAÈAC 04.08.1995. KIJANI ud. Maksima

JELAÈA MILE MILICA 1925. KIJANI GRAÈAC 04.08.1995. KIJANI

JELAÈA SMILjANA KIJANI GRAÈAC 05.08.1995. KIJANI

JELIÆ ANA 1907. 07.08.1995. KNIN, JELIÆI

JELIÆ DMITAR DRAGAN 16.02.1950. BIJELE VODE GLINA 04.08.1995. DVOR NA UNI

JELIÆ MILOŠ ÐURO 05.04.1915. BJELE VODE GLINA 07.08.1995. DVOR NA UNI

JELIÆ IVAN 1905. KNIN 07.08.1995. KNIN, JELIÆI

JELIÆ JOVAN JOVANKA 1929. STRMICA KNIN 05.08.1995. MOKRO POLjE

JELIÆ JOVO (pok) NIKOLA 30.04.1940 KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

JERIÆ DUŠANA DRAGANA 1978. BIHAÆ BIHAÆ 04.08.1995. DONjI LAPAC i LjILjANE

JERIÆ DUŠAN 1955. BIHAÆ BIHAÆ 04.08.1995. DONjI LAPAC

JERIÆ ILIJA LjILjANA 06.11.1961. NEBLjUSI DONjI LAPAC 04.08.1995. DONjI LAPAC ž. Dušana

JERIÆ DUŠANA PREDRAG 1980. BIHAÆ BIHAÆ 04.08.1995. DONjI LAPAC i LjILjANE

JERKOVIÆ JOVAN (pok) JOVAN 1938. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ, z. JERKOVIÆI

JERKOVIÆ ÐURO (pok) NIKOLA , 1927. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ "NINE"

JOVANOVIÆ ÐURO (pok) NIKOLA 1929. PETRINjA PETRINjA 04.08.1995. DVOR NA UNI- NOVI GRAD

JOVANOVIÆ DUŠAN SIMO 29.09.1945. TRSTENICA VRGINMOST 05.08.1995. DVOR NA UNI

JOVANÈEVIÆ MILAN MILORAD, 03.11.1970. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, "SELAK" SVETO BRDO

JOVANÈEVIÆ ŠPIRO SRETKO 14.06.1961. BILIŠANE OBROVAC 05.08.1995. OTRIÆ

JOVETIÆ ÐURO 1928. 05.08.1995.

JOVIÆ MILAN BRANISLAV 06.03.1960. DRNIŠ DRNIŠ 06.08.1995. DRNIŠ (JABUKA)

JOVIÆ DRAGAN VELjKO 12.12.1953. RAVNORAŠÆE GLINA 07.08.1995. GLINA, RUJEVAC

JOVIÆ BRANKO MILAN 1968. DRNIŠ DRNIŠ 04.09.1995. zatvor ZADAR

JOVIÆ NIKOLA MILAN 02.05.1935. DRNIŠ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ

JOVIÆ NIKOLA MILAN 1923. RAVNORAŠÆE GLINA 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

JOVIÆ r. ZELjAK NADEŽDA 1947. DRNIŠ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, GRADINA

JOVIÆ NIKOLA 01.10.1941. DRNIŠ DRNIŠ 06.08.1995. DRNIŠ, JABUKA

JOVIÆ STAKA DOLjANI VRHOVINE 05.08.1995. DOLjANI

JOVIÈIÆ TODOR SAVA 1952. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

JOJIÆ SIMO (pok) MARTA 1930. CIVLjANE KNIN 04.08.1995. CIVLjANE,z. JOJIÆI

JOKA PERO ÐURO 1924. KOSNA DVOR NA UNI 05.08.1995. KOSNA - DVOR NA UNI

JOKIÆ PETAR BOŽO ZATON OBROVAC 04.08.1995. OBROVAC, KRUPA

JOKIÆ MILAN BRANKO 04.08.1995. (u koloni)

JOKIÆ ÐURAÐ DRAGAN 10.03.1956. PRLjEVO GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

JOKIÆ ÐURAÐ DUŠAN 08.08.1959. PRLjEVO GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI), (D. LAPAC, SRB)

JOKIÆ MILE ŽARKO ZATON OBROVAC 04.08.1995. ZATON, KRUPA

JOKIÆ JOVO ŽELjKO 26.10.1969. OTRIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, MALI ALAN

JOKIÆ SIMO MILICA 1906. ZRMANjA GRAÈAC 05.08.1995. ZRMANjA

JOKIÆ SVETO MLADEN 1969. ZAGREB ZAGREB 09.08.1995. DVOR NA UNI

JOKIÆ SAVA ud. Milana 1927. PRIBUDIÆ GRAÈAC 10.08.1995. VIJENCI

JOKIÆ LAZO (pok) STEVAN 16.12.1934. LIŠANE BENKOVAC 08.08.1995. LIŠANE TINjSKE TINjSKE

JOKIÆ PETAR ŠPIRO 23.12.1906. POPOVIÆI BENKOVAC 05.08.1996. BENKOVAC s. POPOVIÆI

JURIÆ ANA 04.08.1995. KNIN (VAROŠ)

JURIÆ ÐOKO KORENICA 04.08.1995. GRAÈAC, MEDAK

K

KABIÆ BOGDAN ILIJA 17.01.1957. ERVENIK KNIN 04.08.1995. DINARA

KABIÆ LAZE ŠPIRO 1949. LIŠANE BENKOVAC 04.08.1995. LIŠANE TINjSKE TINjSKE

KABLAR PETAR (pok) ZORKA 1915. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

KALANj MILE SLAVKO 1933. KULA ATLAGIÆ BENKOVAC 04.08.1995. KULA ATLAGIÆ

KALEMBER MARA 1940. ORAVAC KORENICA 04.08.1995. ORAVAC

KALINIÆ DUŠAN MIHAJLO 1956 VOJNIÆ VOJNIÆ 06.08.1995. VOJNIÆ

KALINIÆ PETAR MLADEN 1949. RADUÈ GRAÈAC 04.08.1995. RADUÈ

KANAZIR LjUBICA MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. KNIN,MOKRO POLjE

KANTAR BOŽO 1915. CIVLjANE KNIN 05.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

KARAICA MILE i MILE 08.01.1954. GRADAC (VEL.) PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA, LjUBICA KOTOR ŠUMA

KARANOVIÆ BOGDAN GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, TESLINGRAD

KARANOVIÆ VESO PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KARANOVIÆ LUKA (pok) ÐURO 1954. PLAVNO, KNIN 25.08.1995. KNIN, PLAVNO GRUBORI

KARANOVIÆ JEKA 1925. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KARANOVIÆ MARA PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KARANOVIÆ MARKO PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KARANOVIÆ JANDRIJA MILICA 1909. OTON POLjE KNIN 04.08.1995. OTON POLjE, ud. Nikole POTKRAJ

KARANOVIÆ SAVA 1933. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KARANOVIÆ STANA 1912. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KATIÆ ILIJA VLADIMIR 17.10.1947. VUKOVAR VUKOVAR 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

KATIÆ DANE 1951. KORENICA 12.10.1995. KORENICA, PEÆANI

KATIÆ JANDRIJA GOJKO 1952. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

KATIÆ JOVAN 1935. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

KAÈAR SOFIJA 05.08.1995.

KAŠIÆ DUŠAN DANKO 1978. ŽEGAR DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

KAŠIÆ DUŠAN DARKO 1976. ŽEGAR DONjI LAPAC 05.08.1996. DONjI LAPAC

KAŠIÆ DUŠAN, "DUJO" ŽEGAR DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

KEKIÆ MILAN NIKOLA 1965. KNIN KNIN 04.08.1995. DINARA

KERA ÐURO REŠETAR, KORENICA 04.08.1995. LIÈ. PET. SELO L.P. SELO

KERA MARA 1933. REŠETAR, KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PETROVO L. P. SELO SELO

KESANOVIÆ D. BOGDAN 11.07.1946. VISUÆ KORENICA 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

KESIÆ BOŽIDAR 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

KESIÆ MILAN BOŠKO, "ISO" 1950. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

KESIÆ PETAR DUŠAN 1939. KIJANI GRAÈAC 05.08.1995. PLEÆAŠI

KESIÆ ÐOKO KORENICA 08.08.1995. KORENICA, PEÆANI

KESIÆ MILAN GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

KITIÆ MILOVAN MILOVAN 26.01.1957. G. VRBLjANI KLjUÈ 05.08.1995. PETROVAC (u koloni)

KLARIÆ DMITAR DUŠAN 25.03.1929. KORDUNSKI SLUNj 04.08.1995. KORDUNSKI LjESKOVAC LjESKOVAC

KLIPA MANE BOŠKO 1938. KUNIÆ PLAŠKI 08.08.1995. KUNIÆ

KLIPA MILE BRANKO 1940. LIÈKE PLAŠKI 04.08.1995. ZAGREB, REMETINEC (zatvor)

KLISKA DUŠANA MILAN 1932. REBIÆ KORENICA 04.08.1995. REBIÆ

KLISKA MANIŠE STANKA 1933. JOŠAN KORENICA 04.08.1995. REBIÆ

KLISURIÆ MARIJA BALjCI DRNIŠ 07.08.1995. VRBNIK

KLjAIÆ ÐURO MILAN 1972. PERNA VRGINMOST 03.08.1995. SLUNj, poligon

KLjAJIÆ JOVAN BOGDANKA 14.10.1952. PERNA VRGINMOST 06.08.1995. DVOR NA UNI, MATIJEVIÆI

KLjAJIÆ MILADIN PECKA VRGINMOST 04.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

KLjUJIÆ-NINIÆ MILE i BOJA NEVENKA 1941. 08.08.1995. u koloni

KNEŽEVIÆ RAJKO BOŠKO 19.10.1953. KOSTAJNICA KOSTAJNICA 05.08.1995. CRKVENI BOK, ZELENIK ŠUMA

KNEŽEVIÆ ILIJA BOŠKO 07.01.1967. ŠTIKOVO DRNIŠ 05.08.1995. KNIN, KOSOVO (kasarna)

KNEŽEVIÆ NIKOLA BRANKO 1965. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

KNEŽEVIÆ DIMITRIJE ZORAN 09.09.1968. KNIN KNIN 05.08.1995. DINARA, BREZOVAC

KNEŽEVIÆ ŠPIRO JOVICA 11.02.1968. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO-KNIN

KNEŽEVIÆ JOVAN MILAN 1954. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ,ŠTIKOVO

KNEŽEVIÆ PETAR MILAN 1972. BILjANE DONjE BENKOVAC 04.08.1995. RAŠTEVIÆ

KNEŽEVIÆ SIMO MILAN 08.08.1942. OTOÈAC OTOÈAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

KNEŽEVIÆ NIKOLA 1969. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

KNEŽEVIÆ MATE PERA 1951. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

KNEŽEVIÆ NIKOLA (pok) STEVAN 26.11.1935. VRBNIK KNIN 07.08.1995. VRBNIK, SUKNOVCI "INVALID"

KOVAÈEVIÆ BOGDAN 1908. ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

KOVAÈEVIÆ LjUBOMIR ERVENIK KNIN 04.08.1995. KNIN, ERVENIK

KOVAÈEVIÆ ILIJA MARIJA 1910. KOLAŠAC, KNIN 04.08.1995. ERVENIK BIOVÈINO SELO

KOVAÈEVIÆ MILAN 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

KOVAÈEVIÆ JANjATIJE MILORAD 1965. NOVSKA NOVSKA 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA, bihaæko ratište

KOVAÈEVIÆ LjUBOMIR (pok) NIKOLA, 1955. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. VELEBIT, ÆADER "ŠARIÆ RATKO"

KOVAÈEVIÆ OBRAD RUŽICA 1916. ERVENIK KNIN 04.08.1995. KNIN, ERVENIK

KOKIÆ JOVAN 05.08.1995.

KOLUNDžIÆ STAKA (majka) RADE 1943. GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

KOMADINA NIKOLE STEVAN 1933. BOVIÆ VRGINMOST 06.08.1995. GLINA

KOMAZEC JOVAN (pok) GOJKO 1938. ŽEGAR OBROVAC 04.08.1995. ZRMANjA, MILANOVICA, ZADAR

KOMAZEC MARIJA OBROVAC 04.08.1995. ŽEGAR, KNIN

KOMAZEC KIRIL PETAR 04.05.1936. ŽEGAR, OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR D. KOMAZEC

KOMAZEC NIKOLA (pok) SVETOZAR 1941. ŽEGAR, OBROVAC 04.08.1995. ŽEGAR KOMAZECI

KONÈALOVIÆ DANILO ANÐELKO 1966. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. TOPUSKO, (baza UNPF)

KONÈALOVIÆ KATA 1910. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

KONÈALOVIÆ MARKO LjUBOMIR 1933. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

KONÈALOVIÆ SMILjANA 1942. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

KONÈALOVIÆ STANKA 1905. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

KONÈAR NIKOLA ÐURO MAZIN GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, MAZIN

KONjEVIÆ BRANKO BOGDAN GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, MEDAK

KONTIÆ JELKA ud. Bože 1902. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

KONTIÆ JOVAN 1914. GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

KOPAÈ MILAN STEVO 21.08.1947. ÈEMUŠNICA VRGINMOST 04.08.1995. VRGINMOST, ÈREMUŠNICA

KORASIÆ STOJAN MILAN 1984. PREVRŠAC KOSTAJNICA 04.08.1995. PREVRŠAC (unuk Stoje)

KORASIÆ STEVAN MILOŠ 1919. PREVRŠAC KOSTAJNICA 04.08.1995. PREVRŠAC

KORASIÆ STOJA PREVRŠAC KOSTAJNICA 04.08.1995. PREVRŠAC

KORAÆ NIKOLA VELjKO 1956. VIAUÆ 05.08.1995.

KORAÈIÆ LjUBAN 05.08.1995.

KORAÈIÆ MILKA 05.08.1995.

KORAÈIÆ MILOŠ 05.08.1995.

KORDA JOVAN MIRKO 06.12.1964. ZEÈEVO KNIN 06.08.1995. ÈISTA MALA, ŠIBENIK

KORDIÆ ILIJA KNIN 14.11.1995. RUDOPOLjE (OTIŠIÆ)

KORDIÆ STOJAN KNIN 14.11.1995. RUDOPOLjE (OTIŠIÆ)

KORITNIK MARIJAN DRAŽEN 16.12.1940. ZAGREB ZAGREB 07.08.1995. DONjI LAPAC

KORICA FILIP MILKA 1903. KRBAVA KORENICA 04.08.1995. VRAÈKOVO SELO

KORICA ÐURO MILOŠ 02.11.1958. GOSPIÆ GOSPIÆ 10.10.1995. ÈAÐAVICA

KORKUT MILE LjUBICA 1912. KIRIN VRGINMOST 06.08.1995. DVOR NA UNI, TRGOVI

KORKUT MILE SIMO 1957. PJEŠÈANICA VRGINMOST 04.08.1995. VRGINMOST, CRNA DRAGA

KOROLIJA DUŠAN 1949. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI, z. KOROLIJE

KOROLIJA JANKO GOJKO 1955. KISTANjE KNIN 04.08.1995. DINARA

KOROLIJA JOVAN IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI

KOROLIJA MILKA 1907. IVOŠEVCI KNIN 11.09.1995. IVOŠEVCI ud. Obrada

KOROLIJA PERO IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. KNIN, IVOŠEVCI

KOROLIJA SAVA 1924. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI

KOROLIJA SLAVKO IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI

KOROLIJA STEVAN 1920. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI

KOSANOVIÆ MILICA 09.08.1995. u koloni

KOSANOVIÆ NIKOLA MIÆO 1948. KUTASOVCI, PLAŠKI 04.08.1995. PLAŠKI, TROVRH CEROVNIK

KOSIÆ IVICA 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

KOSIÆ RADIVOJ MILAN 15.05.1962. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

KOTARAŠ NIKOLE BORIS 08.01.1959. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

KOŠPENDA MILOŠ BRANKO 1937. BAÈUGA G. PETRINjA 05.08.1995. PETRINjA, ŽUPIÆ, STRAŠNIK GORE

KOŠUTIÆ ÐURO 1953. RUDOPOLjE GRAÈAC 31.08.1995. GRAÈAC, BRUVNO (kamp UN)

KRAGULjAC MILE,"ŽVIKO" PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. PLAŠKI, LIÈKE JESENICE

KRANjÈEVIÆ MILE (pok) DRAGICA 1932. 06.08.1995. GLINA-DRAGOTINA

KRANjÈEVIÆ JOVO ÐURÐA 02.05.1961. OGULIN OGULIN 06.08.1995. GLINA-DRAGOTINA

KRASIÆ JOVO 1960. DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ-KNIN

KREKIÆ DUŠAN UROŠ 1959. ŠOPOT BENKOVAC 04.08.1995. DINARA, MIŠKOVAÈA

KRESOVIÆ SLAVKO 05.08.1995.

KREŠTALICA BARA 05.08.1995.

KRIVIÆ ALEKSANDAR PETAR 1952. KNIN 04.08.1995. SVILAJA

KRIVOKUÆA MILE (pok) DANICA 1921. MANjEROVIÆ KRNjAK 04.08.1995. DVOR NA UNI, SELO ŽIROVAC

KRIVOKUÆA NIKOLA DARKO 1966. VOJNIÆ VOJNIÆ 04.08.1995. PETRINjA, bolnica

KRIÈKA SINIŠA VINKO 09.08.1957. BRATIŠKOVCI KNIN 04.08.1995. BRATIŠKOVCI, VELIKA GLAVA

KRIÈKIÆ PETAR ŽIVKO 1930. KRIÈKE DRNIŠ 11.08.1995. KRIÈKE

KRIÈKOVIÆ BOŽO RAJKO 02.08.1965. MAOVICE KNIN 04.08.1995. BISKUPIJA, i MILICA PLISKOVO

KRNETA DUŠANKA 1940. KISTANjE KNIN 05.08.1995. KISTANjE ž. Milana

KRNETA MILAN 1935. KISTANjE KNIN 05.08.1995. KISTANjE

KRNIÆ DUŠAN BORO 12.10.1962. PRIMIŠLjE D. SLUNj 05.08.1995. SLUNj, PRIMIŠLjE DONjE

KRNjAJA STEVAN (pok.) JOVAN 20.11.1904. ŽEGAR OBROVAC 04.08.1995. ŽEGAR, ZADAR

KRNjAJIÆ JOVAN PERO 1938. VELIKI OBLjAJ GLINA 07.08.1995. ŽIROVAC

KROŠNjAR DMITAR 1952. G. ÈEMERNICA VRGINMOST 07.08.1995. DVOR NA UNI

KRTINIÆ ILIJA GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

KRTINIÆ JOVO GRAÈAC 04.08.1995. Lièko ratište (VELEBIT)

KRTINIÆ NIKOLA 05.08.1995.

KRUNIÆ DAMJAN BOŽICA 1921. OTIŠIÆ SINj 05.08.1995. OTIŠIÆ

KRUNIÆ KRSTAN DRAGAN OTIŠIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN

KUŽET PETROVKA 1960. BENKOVAC 25.09.1995. DOBROPOLjCI, KUŽETI

KUŽET DANE ÈEDO 1957. KARIN DONjI BENKOVAC 08.08.1995. PETROVAC (u koloni)

KUKA ŽIVKO 1960. 08.08.1995. u koloni

KUKOVECA DRAGINjA MILAN 1955. GLINA GLINA 05.08.1995. GLINA

KUKOLEÈA STEVAN MILAN 1955. BRNjEUŠKA GLINA 05.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC - BREZOVO POLjE

KUKOLj DUŠKA 1967. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

KUKULj RADE MILENKO 1936. BLATUŠA VRGINMOST 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

KUKURUZOVIÆ LUKA IVANKA 14.08.1939. MALENCI ZRENjANIN 04.08.1995. LIÈKO PET. SELO

KURAICA PETAR, "PEŠO" 1923. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

KURILj STEVO MILjKA 1924. ŠAŠ KOSTAJNICA 05.08.1995. ŠAŠ ž. Nikole

KURILj JOVAN NIKOLA 1923. UTOVICA KOSTAJNICA 05.08.1995. ŠAŠ

KUTLAÈA LjUBO STEVAN 1938. ÈUÈEVO KNIN 04.08.1995. KISTANjE, ÈUÈEVO

L

LAVRNIÆ PETAR 1933. KORENICA 04.08.1995. KOMIÆ

LAVRNIÆ PETAR 26.08.1995. KOMIÆ (LOVRNIÆ)

LAVRNIÆ SAVA 1903. KORENICA 04.08.1995. KOMIÆ

LAZIÆ PETAR BRANKO 1925. LUŠÈANI PETRINjA 06.08.1995. LUŠÈANI

LAZIÆ JOVO 1938. LUŠÈANI PETRINjA 20.08.1995. LUŠÈANI

LAZIÆ MIHAJLO MILAN 15.03.1958. LUŠÈANI PETRINjA 05.08.1995. UTINjA

LAZIÆ STEVAN MIHAJLO 30.06.1936. LUŠÈANI PETRINjA 06.08.1995. LUŠÈANI

LAZINICA VASO (pok) NIKOLA 1919. DALM. GRAÈAC KNIN 06.08.1995. PETROVAC (u koloni)

LAKIÆ VASILj VASILj 25.04.1940. STRMICA KNIN 04.08.1995. STRMICA

LAKIÆ ÐURO DANILO 1922. KARIN DONjI BENKOVAC 04.08.1995. ZADAR, KARIN D.

LAKIÆ JOVO ILIJA, "MILE" 1955. BILjANE D. BENKOVAC 04.08.1995. BILjANE DONjE, TRLjUGE, ZADAR

LAKIÆ SRÐAN 19.10.1927. 05.08.1995.

LALIÆ BOGDAN 1928. 05.08.1995.

LALIÆ BOŽICA 13.01.1933. BENKOVAC 06.08.1995. ÈISTA MALA

LALIÆ VUKOLAJ VELjKO 18.11.1960. GORICE KNIN 04.08.1995. PAÐENE - OÆESTOVO

LALIÆ DRAGINjA 1920. BENKOVAC 11.08.1995. ÈISTA MALA

LALIÆ VUJO DUŠAN 1948. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE

LALIÆ NIKOLA 1952. BENKOVAC 11.08.1995. ÈISTA MALA

LALIÆ DANILO UROŠ 18.12.1935. GORICE KNIN 05.08.1995. BRATIŠKOVCI (GORICE) KISTANjE

LATAS MANE MILAN 08.11.1943. JANjA GORA PLAŠKI 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

LACMANOVIÆ MIRKO 1938. BILjANE G. BENKOVAC 04.08.1995. BILjANE GORNjE

LEGEN RANKO 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

LEŽAJIÆ LUKA GOJKO 1930. GOŠIÆ KNIN 12.08.1995. ÐEVRSKE, GOŠIÆ

LEŽAJIÆ OBRAD DUŠAN 1935. PAVIÆI, KNIN 05.08.1995. BRIBIR, PAVIÆI BRIBIR

LEŽAJIÆ PETAR NIKOLA 1954. DONjI SKRAD KRNjAK 04.08.1995. DONjI SKRAD

LEKA MILOŠ NEDELjKO 29.01.1961. LIÈKO KORENICA 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA, PETROVO SELO ÈALOPEK

LEMAJIÆ NIKOLA MIRKO 27.09.1936. STRAÈKOVO KORENICA 05.08.1995. DONjI LAPAC SELO

LIÈANIN STOJAN MILORAD 14.01.1951. KOSTAJNICA KOSTAJNICA 05.08.1995. DRNIŠ-KNIN

LIÈINA LUKA BRANKO 18.02.1951. HUMLjANI SLAVONSKA 05.08.1995. ŽELjAVA, ORAHOVICA PLjEŠEVICA, PRIJEBOJ

LIÈINA OSTOJA STOJAN 01.04.1950. ÈAVLOVICA DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI

LOVRINIÆ SAVA 1903. KORENICA 26.08.1995. KOMIÆ

LONÈAR STEVO LjUBOMIR 1973. SISAK SISAK 05.08.1995. STRMEN

LONÈAR MIRKO 1936. LUŠÈANI PETRINjA 20.08.1995. LUŠÈANI

LONÈAR DUŠAN NEBOJŠA 19.11.1974. VOJNIÆ VOJNIÆ 04.08.1995. DVOR NA UNI

LONÈAREVIÆ STOJAN LjUBAN 1956. POLjANI VRGINMOST 06.08.1995. GLINA

LONÈAREVIÆ STEVO LjUBAN 1922. STRMEN SLUNj 04.08.1995. STRMEN

LONÈAREVIÆ STEVAN MILAN 1954. BRNjEUŠKA GLINA 06.08.1995. BRNjEUŠKA

LONÈAREVIÆ STOJAN PAVAO 1964. POLjANI VRGINMOST 06.08.1995. GLINA

LONÈAREVIÆ LjUBOMIR STEVO 1947. STRMEN SISAK 05.08.1995. STRMEN

LONÈAREVIÆ STEVO 05.08.1995.

LOŠIÆ STEVO ÐURO 04.01.1951. SEMELjCI ÐAKOVO 04.08.1995. STRMICA, (z. ŠEVO) - VRLIKA

LUJIÆ PREDRAG 1957. ŠTIKADA GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

LUKIÆ SAVA (pok) ANKA 27.09.1931. GRAÈAC 05.08.1995. CEROVAC

LUKIÆ MILE (pok) SIMO BISERCI KNIN 04.08.1995. KNIN

LUNIÆ MILAN JOVICA 14.04.1970. DRNIŠ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, LUNIÆA GRADINA

LUNIÆ FILIP MILAN 1923. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, LUNIÆA GRADINA

LUNIÆ TOMISLAV MILAN 1926. RUŽIÆ DRNIŠ 05.08.1995. KNIN, POTKONjE

LUNIÆ MILAN PETAR 12.07.1956. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, GRADINA

LUNIÆ TOMISLAV ŠPIRO 14.05.1930. KRIÈKE DRNIŠ 05.08.1995. KNIN, POTKONjE

Lj

LjEVAJA LjUBOMIR 1961. RADUÈIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN

LjILjAK ÐURO 04.08.1995. GLINA, G. KLASNIÆ

LjILjAK OSTOJA MILE 12.09.1959. GLINA GLINA 04.08.1995. GLINA, JAMA

LjUBANIÆ JOVAN BOŠKO 1951. ŠEGANOVAC KORENICA 04.08.1995. ŠEGANOVAC

LjUBIÈIÆ BRANKO MIRKO 1949. OBLjAJ (MALI) GLINA 08.08.1995. DVOR NA UNI, MATIJEVIÆI

LjUBIŠIÆ PETAR VASO 20.05.1942. G. STUPNICA DVOR NA UNI 05.08.1995. LjUBINA

LjUJIÆ PREDRAG 1957. ŠTIKADA GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

M

MAŽIBRADA JOKA KISTANjE KNIN 04.08.1995. KNIN, KISTANjE

MAŽIBRADA MANDA KISTANjE KNIN 06.08.1995. KISTANjE

MAŽIBRADA MIRKO RADOMIR, 07.11.1946. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KNIN "RADE"

MALBAŠA JAKOV 14.04.1930. BIOVIÈINO KNIN 04.08.1995. BIOVIÈINO SELO, SELO ZADAR

MALBAŠA RADOVAN TUŠILOVIÆ KARLOVAC 04.08.1995. KRNjAK, TUŠILOVIÆ

MALETIÆ MIRKO ALEKSANDAR 1973. BOROVO VUKOVAR 05.08.1995. KUZMOVAÈA, NASELjE repetitor (VELEBIT)

MALIÆ STEVAN 1910. SONKOVIÆ KNIN 05.08.1995. SONKOVIÆ

MALOBABIÆ MILE 05.08.1995. SVODNO (u koloni)

MALjKOVIÆ ILIJA MILAN 1944. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SVETI ROK, SVETO BRDO

MALjKOVIÆ DMITAR MIRKO 25.08.194.6 MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SVETI ROK, SVETO BRDO

MAMUZIÆ MARKO DRAGAN 1951. M.VRANOVINA VRGINMOST 04.08.1995. GLINA

MAMUZIÆ ÐURO (pok) ÐORÐE 07.03.1958. PODVELEBIT GRAÈAC 04.08.1995. rep. ÆELAVAC, PREVOJ, PRISJEK

MANDARIÆ NIKOLA JOVAN 19.07.1949. VREBAC GOSPIÆ 06.08.1995. VREBAC- PODLAPAÈA

MANDIÆ DUŠAN VUK 1913. ZEÈEVO KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, z. ZEÈEVO

MANDIÆ DRAGO 05.08.1995.

MANDIÆ ÐURO 1916. TOMINGAJ GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, TOMINGAJ

MANDIÆ JELA DOLjANI VRHOVINE 05.08.1995. DOLjANI

MANDIÆ SIMO LjEPOSAVA 26.04.1933. KRNjEUVE KNIN 08.08.1995. ZEÈEVO

MANDIÆ MILAN 1940. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

MANDIÆ MILICA MORPOLAÈA BENKOVAC 06.08.1995. MARTIN BROD (u koloni)

MANDIÆ ÐURO NIKOLA, 1948. APATIN APATIN 05.08.1995. GOLUBIÆ "PATINAC" (DOŠNICA)

MANDIÆ RATKO 1950. CICVARE KNIN 04.08.1995. LAÐEVCI

MANOJLOVIÆ MARKO JOVAN 01.06.1947. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. DRNIŠ, ZALEÐE

MANOJLOVIÆ JAKOV RUŽICA 1937. IVOŠEVCI KNIN 06.08.1995. IVOŠEVCI

MANOJLOVIÆ STANKA 1916. V. KOZINAC KRNjAK 04.08.1995. VEL. KOZINAC, ž. Miliæa KOSIJERSKO SELO

MANOJLOVIÆ MILE (pok) STEVAN 08.03.1940. IVOŠEVCI KNIN 06.08.1995. IVOŠEVCI

MANOJLOVIÆ ILIJA STEVAN 01.02.1956. KANjANI DRNIŠ 29.08.1995. GRAÈAC, OTRIÆ (pošta)

MAODUŠ ILIJA DARINKA 1917. MEDAK GRAÈAC 04.08.1995. MEDAK

MARINKOVIÆ ÐURO MILAN 1959. 04.08.1995. LjUBOVO

MARINKOVIÆ GOJKO NIKOLA 27.11.1953. TRIBANj, ZADAR 04.08.1995. BENKOVAC, ŠUBULjINA SRB (u koloni)

MARIÆ NIKOLA (pok) ANÐA GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ ANÐA GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ ž. Milana

MARIÆ BRANKO DARKO 01.11.1959. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, Južna kasarna

MARIÆ DESANKA GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ ž. Lazara

MARIÆ LAZAR (pok) DUŠAN 1955. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ LUKA (pok) ÐURÐIJA GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ ÈEDOMIR ŽELIMIR 1974. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

MARIÆ MILORAD ZDRAVKO 05.08.1995. PLITVICE

MARIÆ SIMO (pok) LAZAR GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ JANKO (pok) MARA GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ MIÆO MIKAN 1947. MARTINOVIÆ, GLINA 04.08.1995. GLINA VEL. GRADAC

MARIÆ MILAN GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ MILAN 1947. 04.08.1995. GLINA, V. GRADAC MARTINOVIÆI

MARIÆ JANKO (pok) MILKA GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MARIÆ STEVAN 1930. 05.08.1995.

MARIÆ TRIVUN (pok) TODOR, "TODE" 1929. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

MARIÆ SIMO TODOR 1930. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. ORLIÆ

MARIÈIÆ ÐERASIM VLADIMIR 22.11.1934. JAGODNjA G. BENKOVAC 05.08.1995. JAGODNjA GORNjA, repetitor

MARIÈIÆ MILjKA 1935. ŽIVAJA KOSTAJNICA 06.08.1995. ŽIVAJA ž. Slavka

MARJANOVIÆ SIMO ŽIVKO 1940. VRBNIK, KNIN 04.08.1995. VRBNIK (LjUBAÈ) LjUBAÈ

MARJANOVIÆ VASILj MILORAD 16.01.1958. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

MARJANOVIÆ MOMÈILO KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

MARKELIÆ JOVAN 1937. RADLjEVAC KNIN 04.08.1995. RADLjEVAC, z. MARKELIÆI

MARKOŠ BOŽO (pok) PETAR 1949. PAÐENE KNIN 05.08.1995. ŽAGROVIÆ, z. MILjEVIÆI

MARKOVIÆ MILENKO 1963. GLOŽÐE D. MIHOLjAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

MARKOVIÆ NIKOLA 1954. PETRINjA PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA

MARTINOVIÆ ILIJA ÐURO 05.01.1953. MIHOLjSKO VOJNIÆ 04.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

MARTINOVIÆ ILIJA KRASTINjE VOJNIÆ 04.08.1995. VOJNIÆ, KRSTINjE

MARTINOVIÆ ILIJA JELA 1915. G. BAÈUGA PETRINjA 04.08.1995. GLINA

MARTINOVIÆ RAJKA KRASTINjE VOJNIÆ 04.08.1995. KRSTINjE

MARÈETIÆ BORO GRAÈAC 25.09.1995. ZRMANjA, MILANOVICA

MARÈETIÆ MILAN 1948. 25.09.1995. ZRMANjA, GUDURE

MARÈETIÆ MILORAD GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

MASLEK JULIKA 1912. IVOŠEVIÆ KRNjAK 04.08.1995. DVOR NA UNI, SELO ŽIROVAC

MASLIÆ RADE ZORKA 1950. STIPAN VRGINMOST 06.08.1995. GLINA

MATIJEVIÆ DESANKA 1925. BIJ. KLANAC KRNjAK 04.08.1995. BIJELI KLANAC

MATIJEVIÆ NIKOLA DRAGICA 1922. G. ŽRVNICA VOJNIÆ 05.08.1995. TOPUSKO

MATIJEVIÆ ÐUKA KNIN 04.08.1995. KNIN

MATIJEVIÆ ZORKA KNIN 04.08.1995. KNIN

MATIJEVIÆ LAZO NIKOLA 02.05.1955. MIRKOVCI VUKOVAR 01.08.1995. aerodrom ŽELjAVA (pista br. 4)

MATIJEVIÆ NIKOLA STANKO 1913. G. ŽRVNICA VOJNIÆ 05.08.1995. TOPUSKO

MATIJEVIÆ CVIJAN 1924. BIJ. KLANAC KRNjAK 04.08.1995. BIJELI KLANAC

MATIÆ DANE 1953. KORENICA 12.10.1995. KORENICA, PEÆANI

MATKOVIÆ ANDRIJA KNIN 04.08.1995. KNIN

MATKOVIÆ JOVO MIŠO 1961. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

MAÆEŠIÆ VASO (pok) BRANKO 29.12.1943. M. LOZINAC KRNjAK 04.08.1995. KRNjAK

MACURA BOŽICA 1930. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE, ž. Jove z. MACURE

MACURA DARA MEÐARI KNIN 04.08.1995. ERVENIK ž. Dušana

MACURA MILE DUŠAN 1928. MEÐARE KNIN 04.08.1995. ERVENIK

MACURA ÐURO KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE, MACURE

MACURA JOVAN (pok) JAKOV 1919. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE, MACURE

MACURA JANKO KISTANjE KNIN 04.08.1995. OÆESTOVO

MACURA JANjA ž.Ðure KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE, z. MACURE

MACURA NEDELjKO 21.02.1926. ŽEGAR OBROVAC 04.08.1995. ŽEGAR, ZADAR

MACURA PETAR NIKOLA 1940. KISTANjE KNIN 04.08.1995. SVILAJA

MAÈAK MILIVOJ ÐURO 02.05.1955. OSTROVICA BENKOVAC 05.08.1995. OÆESTOVO

MADžARAC PETAR DRAGAN 11.11.1952. POLjANI VRGINMOST 08.08.1995. DVOR NA UNI

MAŠIÆ ÐURO MILORAD 1954. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

MEDIÆ DANE MILAN 13.09.1945. BREZOVAC D. LAPAC 14.08.1995. DONjI LAPAC, DOBRO SELO

MEDIÆ ILIJA MILAN 1957. ROGULjE DVOR NA UNI 05.08.1995. DVOR NA UNI, MEÐA

MENIÆANIN NENAD 13.08.1995. u koloni

MENIÆANIN DRAGAN RADOVAN 10.03.1937. ŠAMARIÈKI DVOR NA UNI 05.08.1995. PETRINjA, položaj BRÐANI, "VODOVOD" GRABOVICA

MENIÈANIN STANKO 1913. DVOR NA UNI DVOR NA UNI 05.08.1996. DVOR NA UNI

MIZDRAK JOVANKA 1945. STRMICA KNIN 08.08.1995. STRMICA, z. MIZDRACI

MIZDRAK STEVAN STRMICA KNIN 08.08.1995. STRMICA, z. MIZDRACI

MIKAŠINOVIÆ MILAN MILADIN 17.11.1951. D. DUBRAVE OGULIN 04.08.1995. PETRINjA, GORE, VRELO

MIKULÈIÆ MILE JOSIP 19.03.1973. SISAK SISAK 05.08.1995. SLUNj

MILAKARA PETAR MIRKO 16.04.1937. KLASNIÆ G. GLINA 04.08.1995. GLINA, MOST PREKOPA

MILANKO ANA 05.08.1995.

MILANKO PANTELUA GORAN 1972. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

MILANKO NIKOLA ÐURO 17.12.1935. KARIN DONjI BENKOVAC 05.08.1995. KARIN DONjI, MEDVIÐA

MILANKO LAZO 05.08.1995.

MILANKO KATA MARIJA 1962. MUŠKOVCI OBROVAC 04.08.1995. MUŠKOVCI, ž. Ilije JASENICE

MILANKO MILOŠ SREÆKO 1956. MUŠKOVCI OBROVAC 04.08.1995. rep. ÆELAVAC - tunel PREZID

MILANKO PANTELIA STEVAN 1962. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

MILANKOVIÆ STOJAN ANA (ANICA) 1937. MIRLOVIÆ DRNIŠ 05.08.1995. KNIN POLjE

MILANKOVIÆ LAZO JAKOV 1937. BALjCI DRNIŠ 05.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

MILANKOVIÆ MARKO LAZAR 1934. BALjCI DRNIŠ 04.08.1995. KNIN

MILANKOVIÆ LAZO MARKO 01.04.1959. BALjCI DRNIŠ 05.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

MILANOVIÆ ÐURO (pok) VLADO 22.10.1936. ZRMANjA GRAÈAC 25.09.1995. ZRMANjA, MILANOVICA

MILANOVIÆ VLADO 1922. ZRMANjA, GRAÈAC 09.08.1995. ZRMANjA, NADVRELO ŠEŠINA BARA

MILANOVIÆ MILA KNIN 04.08.1995. KNIN

MILETA ŠPIRO PETAR, "PECO" 01.04.1936. SIVERIÆ DRNIŠ 05.08.1995. KNIN, raskršæe "DEŠIÆ"

MILIVOJEVIÆ BOŽO 1956. KNIN 07.08.1995. POLAÈA, z. MILIVOJEVIÆI

MILIVOJEVIÆ SAVA BRANKO 1951. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ

MILIVOJEVIÆ ILIJA 1933. POLAÈA KNIN 05.08.1995. KNIN

MILIVOJEVIÆ GLIŠO (pok) MARIJA 1921. KOVAÈIÆ KNIN 04.08.1995. KOVAÈIÆ

MILIVOJEVIÆ MILE 1905. POLAÈA KNIN 05.08.1995. KNIN

MILIVOJEVIÆ BOŠKO SAVA 1948. KOVAÈIÆ KNIN 04.08.1995. KOVAÈIÆ, kod RIBNjAKA

MILIVOJEVIÆ STANA KNIN 04.08.1995. KNIN

MILIÆ PETAR i ÐURÐICA 13.05.1969 VRGINMOST 06.08.1995. GLINA, DRAGOTINA LjUBICA

MILIÆ ÐURAÐ LjUBICA 19.01.1952. DUGOŠIJE VRGINMOST 06.08.1995. GLINA, DRAGOTINA

MILIÆ STOJE i MIŠE PETAR 1939. ŽEGAR OBROVAC 04.08.1995. OBROVAC, ŽEGAR

MILIÆ OBRAD TODOR 1936. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR

MILIÈEVIÆ ANICA 05.08.1996.

MILKOVIÆ MILE BRANKO 25.10.1955. JANjA GORA PLAŠKI 04.08.1995. V. KLADUŠA

MILKOVIÆ PERO SVETO 1947. CRNO VRELO SLUNj 04.08.1995. KORDUN (CRNO VRELO)

MILOVAC MILE 1929. BUKOVAC VRGINMOST 15.09.1996. BUKOVAC

MILOVANOVIÆ ILIJA MILAN 15.05.1947. DERINGAJ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI), CRNI VRH, MATRAS

MILOVIÆ ILIJA ÐURO 1910. DALM. GRAÈAC KNIN 06.08.1995. DALM. GRAÈAC

MILOVIÆ ÐURO MIROSLAV 1953. DALM. GRAÈAC KNIN 04.08.1995. DINARA-MALI BAT

MILOJEVIÆ JOVO JANKO 1938. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. UDBINA, MOGORIÆ

MILOŠ TODOR, "TODE" 1949. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ (BULINA STRANA)

MILOŠEVIÆ JOVO (pok) BOGDAN 1960. PAVIÆI, KNIN 04.08.1995. BRIBIR, PAVIÆI BRIBIR

MILOŠEVIÆ DARINKA 1925. PAVIÆI, KNIN 01.10.1995. BRIBIR, PAVIÆI ud. Jovana BRIBIR

MILOŠEVIÆ PERO 1938. BROÆANAC SLUNj 04.08.1995. DVOR NA UNI

MILjANOVIÆ STOJAN SIMO 23.09.1948. CRNI POTOK VOJNIÆ 06.08.1995. TOPUSKO

MILjEVIÆ MIRKO (pok) BRANISLAV 1972. VOJNIÆ 06.08.1995. VOJNIÆ

MILjEVIÆ ILIJA ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

MILjEVIÆ STEVO MILKA 1948. VOJNIÆ 06.08.1995. VOJNIÆ

MILjEVIÆ MIRKO (pok) MIÆO 1989. VOJNIÆ 06.08.1995. VOJNIÆ

MILjENOVIÆ MILOŠ SLOBODAN 14.12.1961. KARLOVAC KARLOVAC 06.08.1995. KORANA - GORNjI SKRAD

MILjKOVIÆ NIKOLA DANICA 1936. BRÐANI SISAK 05.08.1995. STRMEN

MILjKOVIÆ JOVO 1949. KOLjANI KNIN 05.08.1995. KNIN, nas. "SPAS"

MILjKOVIÆ MIRKO 1960. KOLjANI KNIN 05.08.1995. BISKUPIJA, PLISKOVO

MILjUŠEVIÆ MILAN DRAGIÆ 02.05.1967. D. ŽRVNICA SLUNj 07.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

MIRILOVIÆ SAVA DUŠAN 30.06.1936.. KRSTINjA, VOJNIÆ 04.08.1995. VOJNIÆ, KRSTINjA D. BRUSOVAÈA

MIRILOVIÆ RADE (pok) NIKOLA 22.02.1926. OSTROŽIN VRGINMOST 11.08.1995. VINKOVCI, Spaèvanska šuma

MIRKOVIÆ TODE (pok) GOJKO 1952. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN, z. MIRKOVIÆI

MIRKOVIÆ PETAR (pok) DRAGAN 10.11.1971. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

MIRKOVIÆ SINIŠA DUŠAN 1964. POLAÈA KNIN 04.08.1995. DINARA

MIRKOVIÆ ŠPIRO DUŠAN 1951. KNIN KNIN 04.08.1995. DINARA

MIRKOVIÆ ÐURAÐ (pok) ÐURÐIJA 1925. POLAÈA KNIN 11.08.1995. POLAÈA, z. MIRKOVIÆI

MIRKOVIÆ NIKOLA (pok) JANDRIJA 12.03.1937. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN, z. MIRKOVIÆI

MIRKOVIÆ MARA 26.08.1995. GRAÈAC, KOMIÆ

MIRKOVIÆ ILIJA MARKO 1938. BOBODOL KNIN 06.08.1995. PETROVAC (u koloni)

MIRKOVIÆ NEÐO KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN, DINARA

MIRKOVIÆ RADE KORENICA 26.08.1995. KOMIÆ

MIRKOVIÆ SLAVKO KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN, DINARA

MIRÈETIÆ ZORAN 12.04.1963. DESPOTOVAC POŽAREVAC 24.10.1995. SANSKI MOST

MISIMOVIÆ DRAGOJE MILAN 04.12.1960. SOVJAK GRADIŠKA 13.08.1995. BOS. GRAHOVO

MITROVIÆ FILIP STEVAN 04.08.1995. DRNIŠ, ŽITNIÆ

MIŠLjEN ANÐELA KNIN 04.08.1995. KNIN

MIŠÈEVIÆ PETAR DANICA 1928. ÈEMERNICA VRGINMOST 04.08.1995. DVOR NA UNI

MIŠÈEVIÆ MILAN MATIJA 1953. KATINOVAC VRGINMOST 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

MIŠÈEVIÆ MILORAD 1921. VREBAC GOSPIÆ 01.08.1996. VREBAC

MIŠÈEVIÆ MILUTIN, PLAŠKI 05.08.1995. PLAŠKI, LATIN "MIÆO"

MLINAR JOVO KARIN OBROVAC 10.08.1995. BENKOVAC-ZADAR

MOMÈILOVIÆ NIKOLA JOVO 03.01.1941. KRŠ GOSPIÆ 06.08.1995. TESLINGRAD

MOMÈILOVIÆ PETAR MILAN 02.03.1938. BLATA PLAŠKI 15.08.1995. PLAŠKI, (LIÈKE JESENICE) ZAGREB

MOMÈILOVIÆ MILE MILAN 04.12.1940. PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. PLAŠKI (kasarna)

MOMÈILOVIÆ ÐURO NIKOLA 23.10.1946. L. JASENICE PLAŠKI 05.08.1995. LIÈ. JASENICE

MRDALj STEVAN JOVO 1917. ERVENIK KNIN 04.08.1995. KNIN

MRÐA PETAR MILE 1933. BIROVAÈA DONjI LAPAC 04.08.1995. BIROVAÈA

MRÐENOVIÆ SLAVKO MILAN 19.12.1959. BOCKOVAC D. MIHOLjAC 08.08.1995. DVOR NA UNI

MRKONjA ALEKSA STEVO 1953. GLINA GLINA 09.08.1995. DVOR NA UNI, TRGOVI

MRKONjIÆ LjUBAN ŽELjKO 04.06.1975. KARLOVAC KARLOVAC 04.08.1995. SLUNj, PRIMIŠLjE

MUDRIÆ NADA 1927. VOJINOVAC PLAŠKI 06.08.1996. DVOR NA UNI

MULIJAJIÆ GOJKO 04.08.1995. SLUNj, MREŽNICA

MUNIÆ DRAGAN NENAD 26.11.1975. DIZEDOLF DIZEDOLF 04.08.1995. KRIŽ

MUHAMEDOVIÆ DRAGAN ZDRAVKO 14.05.1972. GLINA 04.08.1995. PETRINjA, BAN. GRABOVAC

MUCIÆ MARKO MARIO 1957. OSIJEK 07.08.1995. TOPUSKO

Share this post


Link to post

N

NARANÈIÆ VLADO MILAN 1953. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

NARANÈIÆ STOJAN 1953. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

NENADIÆ NIKOLA ÐURO 25.03.1953. ŠTIKOVO DRNIŠ 05.08.1995. GOLUBIÆ

NIKŠIÆ TRIVUN VASILIJA 1905. D. RAJIÆ NOVSKA 01.03.1996. OKUÈANI

NIKŠIÆ MILE MILAN 1940 GOSPIÆ GOSPIÆ 04.08.1995. TESLINGRAD

NIŠEVIÆ ANA 1941. GLINSKI GLINA 04.08.1995. GLINA FOTNIK

NIŠEVIÆ JOVAN (pok) NIKOLA 1939. GLINSKI GLINA 27.11.1995. MAJSKI TRTNIK TRTNIK

NIŠEVIÆ PETAR RADIVOJ 08.02.1914. BLATUŠA VRGINMOST 05.09.1995. BLATUŠA

NIŠEVIÆ SIMO 1937. GLIN. POTNIK GLINA 04.08.1995. GLINA

NOVAKOVIÆ GOJKO KNIN 05.08.1995. KNIN, MARKOVAC,

NOVAKOVIÆ MILAN LjUBOMIR 26.08.1954. VUÈKOVAC NAŠICE 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

NOVAKOVIÆ VASO STEVAN 1905. VOJIŠNICA VOJNIÆ 13.08.1995. VOJIŠNICA

NOVKOVIÆ MARKO BRANKO 03.11.1947. PAVLOVAC GOSPIÆ 06.08.1995. KORENICA, UDBINA

NOVKOVIÆ PETAR (pok) MILAN 15.10.1910. ŠIROKA KULA GOSPIÆ 05.08.1995. ÆUKOVAC - TESLINGRAD

NOVKOVIÆ STEVANIJA 1920. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ r. BOROVIÆ

NOVOSELAC SLAVKO DRAGAN 10.04.1969. VRLIKA KNIN 04.08.1995. KNIN, KOVAÈIÆ

NOŽINIÆ OSTOJA, 1948. ŠEGESTIN DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI "BOJIN"

NOKOVIÆ MILOŠ (pok) DRAGIÆ 1920. DUNjAK VOJNIÆ 07.08.1995. ŽIROVAC

NOKOVIÆ NEVENKA 1927. VELjUN SLUNj 07.08.1995. ŽIROVAC ž. Dragiæa

NOKOVIÆ DRAGIÆ NIKOLA 1954. DUNjAK VOJNIÆ 07.08.1995. ŽIROVAC

NOKOVIÆ ILIJA NEDELjKA 1961. PETROVA VOJNIÆ 07.08.1995. ŽIROVAC roð. MATIJEVIÆ ž. Nikole POLjANA

NONKOVIÆ TODE (pok) TODOR 1914. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ, STARA STRAŽA

NUŽDA MILAN DRAGOMIR 19.01.1974. SLjIÈNICA KOSTAJNICA 04.08.1995. KLjUÈ (u koloni)

Nj

NjEGIÆ BOŠKO OMER 1964. ŠIBENIK ŠIBENIK 05.08.1995. KNIN

NjEGOŠ BRANKO KRIÈKE, DRNIŠ 04.08.1995. KRIÈKE ŽRVNICA G.

O

OBLAKOVIÆ MIRKO STANKO, 11.09.1958. PETRINjA PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA, ŽUPIÆ, "ÆANE" STRAŠNIK GORE

OBRADOVIÆ ILIJA BOGDAN 1972. DIVOSELO GRAÈAC 04.08.1995. LjUBOVO, repetitor, DONjI LAPAC

OBRADOVIÆ ÐURO SAVO 26.01.1949. SELO BABJAK D. MIHOLjAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

OGNjENOVIÆ MANE DUŠAN 1953. GRABUŠIÆ KORENICA 04.08.1995. KOZJAN, repetitor, KRBAVAÈA RUKA

OGNjENOVIÆ ZAGORKA KAKANj KNIN 04.08.1995. KNIN, KAKANj

OGNjENOVIÆ MANDA KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

OGNjENOVIÆ ÐURO MILAN 22.08.1951. KOTARANI DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, KOTARANI

OGNjENOVIÆ MIRKO KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

OGNjENOVIÆ RADE KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

OGNjENOVIÆ MIRKO (pok) UROŠ 1928. KAKANj KNIN 18.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

OGRIZOVIÆ MILOŠ PANÐELIJA 1907. BLATA PLAŠKI 04.08.1995. BLATA

OKIÆ BOŽICA 08.08.1995. u koloni

OLIVERIÆ LAZAR PETAR 15.03.1912. SMOKOVIÆ BENKOVAC 05.08.1995. BARICE-BENKOVAC

OLUJIÆ BOGDAN VLADIMIR 07.05.1942. ISLAM GRÈKI BENKOVAC 04.08.1995. KARIN

OLUJIÆ MILICA 1911. BILIŠANE OBROVAC 28.01.1996. BILIŠANE

OMÈIKUS DANILO MILENKO, 22.02.1926. RADUÈIÆ KNIN 15.08.1995. RADUÈIÆ "MIJO"

OMANOVIÆ MEHMED NURIJA 30.05.1963. VISOKO VISOKO 04.08.1995. KORDUN

OPAÈIÆ ILIJA KNIN 04.08.1995. KNIN (PLAVNO - GOLUBIÆ)

OPAÈIÆ JEKA ud. Petra 1923. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ

OPAÈIÆ PETAR JELENA, "JEKA" BJELINA, BENKOVAC 26.09.1995. BJELINA, ž. Obrada GRAÈAK GRAÈAK, ZADAR

OPAÈIÆ VASILj MILAN 24.05.1958. LUŠÈANI PETRINjA 05.08.1995. PETRINjA, ŽUPIÆ, STRAŠNIK GORE

OPAÈIÆ MILAN MIRKO 1955. VELjUN, SLUNj 04.08.1995. DVOR NA UNI G. VISOÈKA

OPAÈIÆ PETAR OBRAD 1923. BJELINA, BENKOVAC 26.09.1995. BJELINA (GRAÈAK), ZADAR

OREDIÆ NIKOLA DUŠAN 1940. KRNjAK 07.08.1995. KRNjAK

ORELj MILENKO GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK

ORELj NIKOLA MILORAD 07.10.1958. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, MALI ALAN

ORELj PETAR NEÐELjKO 11.05.1947. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

ORELj PAJO NIKOLA GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. u koloni

ORLIÆ DANE MOMÈILO 1933. VISUÆ KORENICA 04.08.1995. D. LAPAC (u koloni)

ORLIÆ DRAGAN NIKOLA 1929. KORENICA 05.08.1995. LIÈKO PET. SELO

ORLOVIÆ DRAGAN 1958. TESLINGRAD, GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD, PLOÈA KLENOVAC

ORLOVIÆ MILE DRAGICA 1938. PLOÈA GRAÈAC 04.08.1995. PLOÈA

OSTOJIÆ STEVO BRANKO 09.01.1941. TRAPARI SL. POŽEGA 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

OSTOJIÆ BRANKO 1930. OSTOJIÆI DVOR NA UNI 06.08.1995. selo OSTOJ IÆI

OSTOJIÆ GOJKO 05.08.1995.

OSTOJIÆ ŽIVKO MILAN 1963. DOBRINA GLINA 04.08.1995. GLINA, JAME

OSTOJIÆ MARKO RAJKO 1933. BILjANE G. BENKOVAC 04.08.1995. PETROVAC (u koloni)

OSTOJIÆ STOJA 1914. 12.08.1995. Prijedorska bolnica

OSTOJIÆ TRIVUN 15.03.1928. 05.08.1995.

P

PAVIÆ ILIJA (pok) LjUBICA 1925. ÐEVRSKE KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE "INVALID"

PAVKOVIÆ DUBRAVKO 1966. CEROVLjANI KOSTAJNICA 04.08.1995. selo VIŠNjICA

PAVKOVIÆ MILIÆ ZORKA 1907. KOR. BREG - KARLOVAC 06.08.1995. DVOR NA UNI BARILOVIÆ

PAVKOVIÆ MIRA 1923. 05.08.1995.

PAVLICA MIKA 1905. KORENICA 04.08.1995. KOMIÆ

PAVLOVIÆ OLEG (RUSIJA) 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

PAJIÆ MATIJA BRANKO 12.07.1969 SLAVSKO VRGINMOST 07.08.1995. VRGINMOST POLjE

PAJIÆ ILIJA PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

PAJIÆ KUZMAN 1900. PLAVNO, KNIN 05.08.1995. PLAVNO, z. ZORIÆI ZORIÆI

PAKLAR PETAR MILAN 1976. BIOÈIÆ DRNIŠ 04.08.1995. STRMICA

PANIÆ SVETOZAR DRAGAN 26.01.1964. BAÈKA 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA TOPOLA

PANIÆ NIKICA 05.08.1995.

PANTELIÆ DUŠAN NIKOLA 21.06.1970. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

PARAVINjA LAZAR BORO 1952. MUŠKOVCI OBROVAC 05.08.1995. MUŠKOVCI i RUŽICA

PARAVINjA LAZAR LAZO 02.04.1957. MUŠKOVCI OBROVAC 05.08.1995. MUŠKOVCI i RUŽICA

PARLICA MIKA 1904. KOMIÆ KORENICA 26.08.1995. KOMIÆ

PAROPATIÆ JANKO ZORKA ž. Janka 1932. BAÈUGA D. PETRINjA 04.08.1995. DONjA BAÈUGA

PAROPATIÆ JANKO STEVO 1936. BAÈUGA D. PETRINjA 04.08.1995. DONjA BAÈUGA

PASKAŠ DANE (pok) BOŽO 28.11.1968. GOSPIÆ GOSPIÆ 04.08.1995. TESLINGRAD

PASTAJA DRAGAN STOJAN 1944. VRGINMOST 04.08.1995. KATINOVAC

PAUKOVIÆ RAJKO DUBRAVKO 30.12.1966. SISAK SISAK 04.08.1995. KOSTAJNICA, VIŠNjICA

PAÈAVRA RADOMIR RAJKO 1953. 13.09.1995. MARTIN BROD

PAŠIÆ MIÆO (pok) NIKOLA 1949. OTON KNIN 04.08.1995. OTON

PAŠMUGA BRANKO PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. PLAŠKI, MALA KAPELA, GAROV

PEKIÆ ANICA KNIN 04.08.1995. KNIN

PERENÈEVIÆ STANKO BOGDAN 1956. VRGINMOST VRGINMOST 15.10.1995. MANjAÈA, KULA, BOÈAC, MRKONjIÆ GRAD

PERENÈEVIÆ DALIBOR 04.08.1995. PETRINjA

PERENÈEVIÆ DRAGAN 1972. PETRINjA 06.08.1995. u koloni

PERIŠIÆ GOJKO 1950. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ

PERIŠIÆ MILAN NIKOLA 1958. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. KNIN

PERIÆ DMITAR DUŠAN 1951. OÆESTOVO KNIN 05.08.1995. OÆESTOVO

PERIÆ STEVAN DUŠAN 1927. OÆESTOVO KNIN 08.08.1995. NADVRELO,ZRMANjA

PERIÆ NIKOLA ŽELjKO 10.01.1968. TUZLA TUZLA 04.08.1995. KOSTAJNICA, UŠTICA

PERIÆ JOVAN MANDA 1926. OÆESTOVO KNIN 05.08.1995. OÆESTOVO, z. DONjI PERIÆI

PERIÆ NIKOLE MARKO 1923. ŽEGAR OBROVAC 05.08.1995. ŽEGAR

PERIÆ ANTONIJE MIÆO 22.03.1930. SRB DONjI, D. LAPAC 04.08.1995. SRB DONjI, KRUŠKOVAÈA s. KRUŠKOVAÈA

PERIÆ GLIŠO (pok) PETAR 1924. PLAVNO, KNIN 05.08.1995. PLAVNO, z. PERIÆI PERIÆI

PETKO MILICA (majka) ILIJA 1950. UZDOLjE KNIN 06.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

PETKO MILICA 1923. UZDOLjE KNIN 06.08.1995. KNIN, ŽAGROVIÆ

PETKOVIÆ PETAR JOVAN 1926. MAOVICE DRNIŠ 04.08.1995. MAOVICE

PETKOVIÆ MARKO MILAN, 12.01.1952. PLOÈA, KIK GRAÈAC 06.08.1995. GRAÈAC, BARLETE "PROFA"

PETKOVIÆ DMITAR MIRKO 1951. PLOÈA GRAÈAC 04.08.1995. KORENICA

PETKOVIÆ TODOR NIKOLA 1904. MAOVICE DRNIŠ 04.08.1995. MAOVICE, DRNIŠ

PETKOVIÆ PERO 1912. MAOVICE DRNIŠ 04.08.1995. MAOVICE, DRNIŠ

PETKOVIÆ PERO 1917. 05.08.1995.

PETKOVIÆ PETAR STANA 1926. MAOVICE DRNIŠ 04.08.1995. MAOVICE, DRNIŠ

PETOJEVIÆ ÐURAÐ MIRKO 14.12..1962. KNIN KNIN 05.08.1995. D. LAPAC, SRB

PETRIÈIÆ ANÐELIJA 1914 12.08.1995. KORENICA, VRELO

PETROVIÆ SAVA (pok) JOVO PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

PETROVIÆ BORISLAV LAZAR 02.01.1949. SARVAŠ DALj 04.08.1995. PLjEŠEVICA

PETROVIÆ MILAN MILIÆ 22.04.1932. SPAREDNjAK SLUNj 07.08.1995. ŽIROVAC

PEŠUT MANE 1940. 30.05.1996. GOMIRJE, šuma CETIN

PILjA VOJISLAV SLOBODAN 16.10.1969. BENKOVAC BENKOVAC 06.08.1995. SRB, POPINA

PJEVAC STEVAN RADE 03.12.1950. TOBALIÆ SLUNj 04.08.1995. DVOR NA UNI

PLAVLjANIÆ SIMO NIKOLA 10.07.1930. KOMOGOVINA KOSTAJNICA 04.08.1995. ZAGREB, Svetošimunska bolnica

PLAVŠA NIKOLA JOVICA 03.01.1968. GOLUBIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

PLATIŠA GOJKO KNIN 04.08.1995. KNIN

POZNANOVIÆ KOVILjKA 1942. SUBOTICA SUBOTICA 08.08.1995. KOSTAJNICA ud. Branka

POZNANOVIÆ BRANKO MARIJANA 04.01.1978. SISAK SISAK 05.08.1995. KOSTAJNICA

POKRAJAC STANKO ÐURO 1957. PERJASICA DUGA RESA 04.08.1995. SKRAD-KRNjAK

POKRAJAC MIRKO 1910. VARIVODE KNIN 28.09.1995. KNIN, VARIVODE

POLIMAC MIHAJLO MILAN 1936. BANSKI PETRINjA 05.08.1995. PETRINjA, DODOŠI GRABOVAC

POPOVIÆ VASILIJE GOJKO 13.03.1955. BRANEŠCI PAKRAC 02.08.1995. aerodrom ŽELjAVA (pista br. 4)

POPOVIÆ DARINKA 1935. BENKOVAC 06.08.1995. ÈISTA MALA ž. Jove

POPOVIÆ DMITAR DRAGAN 1945. D. ORAOVICA DVOR NA UNI 08.08.1995. DVOR NA UNI

POPOVIÆ MILE DUŠAN 1939. SVINICA VOJNIÆ 06.08.1995. ŽIROVAC

POPOVIÆ ÐUKA 1918. BISKUPIJA KNIN 04.08.1995. KNIN

POPOVIÆ LAZO ŽARKO 1924. ZALUŽAC VRHOVINE 06.08.1995. ZALUŽNICA

POPOVIÆ ŽIVKO 1947. POPOVIÆI DRNIŠ 05.08.1995. KNIN

POPOVIÆ JOVO ZDRAVKO 1959. TOMINGAJ GRAÈAC 05.08.1995. TOMINGAJ- GRAÈAC

POPOVIÆ ÐURO KOSOVKA 1930. PRISTEG BENKOVAC 04.08.1995. PRISTEG

POPOVIÆ LjUBO 1930. PRISTEG BENKOVAC 04.08.1995. PRISTEG

POPOVIÆ MARICA 1924. ZALUŽAC VRHOVINE 06.08.1995. ZALUŽAC ž. Žarka

POPOVIÆ MILAN 1921. BIOVIÈINO KNIN 04.08.1995. BIOVIÈINO SELO

POPOVIÆ PETAR MILAN 31.08.1954. TOMINGAJ GRAÈAC 05.08.1995. TOMINGAJ

POPOVIÆ DUŠAN MILAN 1934. CRKVENI BOK SISAK 05.08.1995. CRKVENI BOK

POPOVIÆ NIKOLA MILE 1934. UTINjA VOJNIÆ 04.08.1995. UTINjA

POPOVIÆ SIMO MIRKO 1942. BISKUPIJA KNIN 14.08.1995. BISKUPIJA

POPOVIÆ MIRKO, 1953. MOKRO POLjE KNIN 30.08.1995. MOKRO POLjE, "BRACO" POPOVIÆI

POPOVIÆ NIKOLA NEBOJŠA 1956. TOMINGAJ GRAÈAC 05.08.1995. TOMINGAJ

POPOVIÆ NENAD KNIN 04.08.1995. KNIN

POPOVIÆ BLAGOJE OBRAD 1926. BIOVIÈINO KNIN 04.08.1995. BIOVIÈINO SELO SELO

POPOVIÆ STANA 1913. MOKRO POLjE KNIN 15.08.1995. KNIN ud. Milana

POPOVIÆ TODOR 1905. 05.08.1995.

POTVORSKI PAJO IVAN 13.03.1951. VUKOVAR VUKOVAR 08.08.1995. ILOK

POTKONjAK NIKOLA 04.08.1995. KNIN

POTKRAJAC JELICA 1926. PERJASICA DUGA RESA 04.08.1995. PONORAC, ž. Stanka D. PERJASICA

POTKRAJAC NINKO STANKO 1932. KOSJERSKO DUGA RESA 04.08.1995. PONORAC, D. PERJASICA

POTRENICA MILAN PETAR 01.11.1950. PERIÆ SELO KRNjAK 04.08.1995. TURANj-MEKUŠJE

POŠMUGA BRANKO 1960. DRAGE PLAŠKI 05.08.1995. PLAŠKI, PETROVAC (u koloni)

POŠTIÆ MILOŠ LjUBICA 1923. PEKNE VRGINMOST 04.08.1995. VRGINMOST, PEKNE

PREDOJEVIÆ MILAN RADE 18.06.1946. BAÈKA 04.08.1995. aerodrom ŽELjAVA PALANKA

PREOÈANIN ILIJA DUŠAN 1958. CETINA KNIN 05.08.1995. KNIN

PRERADOVIÆ JOVO 1935. PEDALj DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, PEDALj

PRIBOJAN DARINKA GRAÈAC 04.08.1995. KNIN

PRICA STANKO MARTA 1910. KALEBOVAC KORENICA 04.08.1995. KALEBOVAC

PRLINA JOVO GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

PRLINA MIRKO RADE 1955. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

PRUSAC MIRKO DUŠAN 1950. KLASNIÆ GLINA 08.08.1995. PETRINjA, GVOZDANjSKO

PRŠNA RADE GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

PRŠO MILAN ÐURO 15.02.1961. ZATON OBROVAC 04.08.1995. VELEBIT, ÆADER

PUNOŠ NIKOLA STANKO, 1954. ŽAŽVIÆ KNIN 04.08.1995. LAÐEVCI (ÈISTA) "SLAVKO"

PUPIÆ ALEKSA MILICA 1938. UZDOLjE KNIN 06.08.1995. u koloni

PUPOVAC SAVA CVIJETA 1920. BILjANE D. BENKOVAC 05.08.1995. TRLjUGE - ud. Branka BILjANE DONjE

PUPOVAC SPASE (pok) GOJKO BILjANE G. BENKOVAC 04.08.1995. BILjANE GORNjE

PUPOVAC GOJKO MOMÈILO BILjANE G. BENKOVAC 04.08.1995. BILjANE GORNjE

PUPOVAC ŠPIRO SAVA 02.02.1939. BILjANE D., BENKOVAC 04.08.1995. VELjANSKA KOSA VELjANE LISIÈIÆ

PURIÆ ILIJA (pok) MILICA 1926. VRBNIK KNIN 04.08.1995. VRBNIK

PUCAR PETAR BRANKO 15.05.1937. BUKOVICA CAZIN 05.08.1995. REŠETARI- VAGANAC (L. P. SELO)

PUŠKAR MARIJA 27.02.1928. ŽITNIÆ DRNIŠ 09.08.1995. ŽITNIÆ

R

RADAK NIKOLA VOJIN 28.01.1956. BUKOVIÆ BENKOVAC 07.08.1995. PETROVAC (u koloni)

RADAKOVIÆ STOJAN, BRANKO 1946. ÐIPIN, GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SVETI "ÐIBA" MOGORIÆ ROK, SVETO BRDO

RADAKOVIÆ MILE ÐURO 01.06.1955. BRUVNO GRAÈAC 04.08.1995. ŠIROKA KULA, SERDARI

RADAKOVIÆ BRANKO ÐURO 1952. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT - SV. ROK

RADAKOVIÆ DUŠAN MILAN 14.03.1952. DOLjANI DONjI LAPAC 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

RADAKOVIÆ MILAN MILOŠ 1962. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SVETI ROK, SVETO BRDO

RADAKOVIÆ MILE SLOBODAN 03.08.1961. BRUVNO GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK

RADANOVIÆ MILE RANKA ž.Sime 1952. ÈEMUŠNICA VRGINMOST 06.09.1995. GLINA - DVOR - NOVI ( u koloni)

RADEKA DANE, "DAKO" 1920. PLOÈA GRAÈAC 04.08.1995. PLOÈA

RADEKA MILOŠ 1938.. L. P. SELO KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PET. SELO

RADINOVIÆ LAZE (pok) BRANKO 1928. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ

RADINOVIÆ MARKO (pok) NIKOLA 1928. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ (NIKICA)

RADINOVIÆ STANA 1915. POLAÈA KNIN 04.08.1995. KNIN, POLAÈA ud. Nikole

RADINOVIÆ - PETAR 1923. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ, KAPURALOVIÆ brdo ORLOVICA

RADINOVIÆ - NIKOLA GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ LONÈINA

RADINOVIÆ - MILE 1914. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ, zaseok OLjAÈA RADINOVIÆI

RADINOVIÆ - NIKOLA (pok) STEVO 22.12.1971. KNIN KNIN 04.08.1995. PLAVNO - GOLUBIÆ PROTIÆ

RADIÆ ÐORÐE ŽELjKO 05.10.1963. D. MIHOLjAC D. MIHOLjAC 04.08.1995. DINARA, SAMAR-GOLUBIÆ

RADIÆ LAZAR ZDRAVKO 25.03.1947. RIJEKA RIJEKA 05.08.1995. SLUNj, poligon "BOŽIÆI"

RADIÆ DUŠAN (pok) MIRKO 1928. STRMICA KNIN 02.10.1995. KNIN, TRMICA

RADIÆ ÐURO RAJKO 02.02.1952. RADUÈIÆ KNIN 05.08.1995. KNIN

RADIŠA MIRKO (pok.) MIRKO, 1950. VRLIKA KNIN 05.08.1995. KNIN, POLAÈA, "SIJEDI" tunel

RADMANOVIÆ DANE MILE 18.08.1926. MIŠLjENOVAC DONjI LAPAC 04.08.1995. MIŠLjENOVAC

RADMANOVIÆ PETAR MILORAD 21.12.1962. ŠIROKA KULA GRAÈAC 04.08.1995. ŠIROKA KULA, i MILKA (z. MARIÆI ili z. KLENOVAC)

RADMANOVIÆ MIÆO 08.07.1932. GRAÈAC 29.08.1995. UDBINA, GRAÈAC

RADMANOVIÆ BRANKO STEVO 08.03.1959. OSTRVICA GOSPIÆ 05.08.1995. D. LAPAC, gostiona "POLOVINA DANE"

RADOVANOVIÆ JOVAN DUŠAN 11.09.1947. ŠIŠAVA TRAVNIK 04.08.1995. MAZIN

RADOVIÆ ANGELINA 1905. GOJKOVAC SLUNj 04.08.1995. GLINA, KUTINA (sabirni centar)

RADOVIÆ STEVAN MILOŠ 23.05.1955. VOJNIÆ VOJNIÆ 06.08.1995. GLINA, MAJA

RADOJKO JOVAN PETAR 12.07.1910. DULER, BOS. GRAHOVO 05.08.1995. DULER D. TIŠKOVAC

RADOJÈEVIÆ MILjKAN 1930. DUGO SELO VRGINMOST 06.08.1995. GLINA

RADOÈAJ MILE NEDELjKO 1962. KRÈANI KORENICA 05.08.1995. KUZMOVAÈA- LjUBOVO-UNÈIÆ

RADUJKO ILIJA MANDA, 1928. GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ, "MAŠA" z. RADINOVIÆI

RADUJKO NIKOLA NIKOLA 1930. BOS.DRENOVAC KNIN 06.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ, z. RADINOVIÆI

RADULOVIÆ SVETOZAR DUŠAN 1947. 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

RAÐENOVIÆ ANÐELKA KNIN 04.08.1995. VARIVODE KOVAÈEVAC, OKUÈANI

RAJAÈIÆ BOGOLjUB ZVEZDAN 1964. SLANKAMEN SLANKAMEN 08.08.1995. DVOR NA UNI

RAJIÆ SPASE ŽARKO 26.08.1986. DONjI LAPAC DONjI LAPAC 07.08.1996. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

RAJIÆ SPASE NEVENKA 20.01.1984. DONjI LAPAC DONjI LAPAC 07.08.1995. KLENOVAC - PETROVAC (u koloni)

RAJŠIÆ MILOŠ VASO 1948. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA GORNjA i STANA

RAJŠIÆ STANKO DRAGAN 1915. STARO SELO GLINA 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

RAJŠIÆ LjUBAN 1933. STARO SELO GLINA 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

RAJŠIÆ LjUBICA 1949. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA GORNjA

RAJŠIÆ MARICA 1923. ŽIROVAC PLAŠKI 06.08.1995. DVOR NA UNI, ž. Branka ŽIROVAC

RAJŠIÆ VASO i MILENA 1973. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA GORNjA ud. KOŠPENDA LjUBICA

RAJŠIÆ MILOŠ 1925. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA GORNjA

RAJŠIÆ VASO i MIRJANA 1983. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA GORNjA LjUBICA

RAJŠIÆ NIKOLA MIHAJLO 18.12.1956. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. ŽUPIÆ, STRAŠNIK GORE

RAJŠIÆ STANA 1925. BAÈUGA G. PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA GORNjA

RALIÆ NIKOLA 1929. PRIMIŠLjE SLUNj 04.08.1995. PRIMIŠLjE

RALIÆ NIKOLA RADE 1954. PLAŠKI PLAŠKI 04.08.1995. DABAR

RANIÆ JOVO DRAGAN 07.06.1946. GRABOVAC NOVSKA 04.08.1995. PETRINjA, GORE SLAVONSKI

RAPAJIÆ DANICA 1936. JEZERCE KORENICA 04.08.1995. JEZERCE

RAPAJIÆ STEVO, 1939. KORENICA KORENICA 04.08.1995. KORENICA, BORJE "SIJEVALO"

RAÈUNICA ŠPIRO (pok) KAJA 1914. PROKLjAN ŠIBENIK 06.08.1995. SRB

RAŠETA DUŠAN, "DUDE" DONjI LAPAC DONjI LAPAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

RAŠETA ILIJA MILE 1929. TRNOVAC DONjI LAPAC 04.08.1995. VIŠLjENOVAC (TRNOVAC)

RAŠKOVIÆ JOVAN ÐURO 1924. RAŠKOVIÆI KNIN 05.08.1995. KNIN, z. RAŠKOVIÆI

RAŠUO ÐURO 1952. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ

RAŠUO MIKA 1920. ŽAGROVIÆ G. KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ

RAŠUO MILE 1914. ŽAGROVIÆ G. KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ

RAŠUO MIÆO 1940. ŽAGROVIÆ KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ

RAŠUO PERO 1920. ŽAGROVIÆ G. KNIN 04.08.1995. ŽAGROVIÆ

REBRAÈA DUŠAN 09.08.1995. u koloni

RELIÆ VASO (pok) SRBOLjUB 1945. BUKOVIÆ BENKOVAC 04.08.1995. BUKOVIÆ

RELjIÆ DMITRA (pok) JOVAN 1924. IVOŠEVCI KNIN 09.08.1995. IVOŠEVCI, z KOROLIJE

REPAC PETAR JOVO 30.07.1946. NEBLjUSI DONjI LAPAC 04.08.1995. SRB

RKMAN RADE MILICA 1915. PRUJAVAC 32 VRGINMOST 08.08.1995. DVOR NA UNI (MILKA) (u koloni)

RNjAK NIKOLA MILAN 1955. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, Južna kasarna

RNjAK MIHAJLO (pok) STEVAN 1920. BUKOVIÆ BENKOVAC 06.08.1995. KNIN, PAÐENE

ROGAÈ MARKO MILE 1926. CIVLjANE KNIN 05.08.1995. CIVLjANE

ROGULjA GLIŠO JANKO 1934. BAÈUGA DONjA PETRINjA 04.08.1995. BAÈUGA D. (u koloni)

RODIÆ PETAR (pok) BRANKO 1929 PLAVNO KNIN 05.08.1995. PLAVNO, z. RODIÆI

RODIÆ PETAR DANKO 1959. POTKONjE KNIN 04.08.1995. DRNIŠ, BALjCI- SVILAJA

ROKVIÆ VASO (pok) VELIMIR 1938. KOŽLOVAC BENKOVAC 04.08.1995. KOŽLOVAC, ZADAR

ROKNIÆ MILE STANKO 1932. VRGINMOST VRGINMOST 04.08.1995. DVOR NA UNI

ROKSANDIÆ MILAN BRANKO 02.05.1957. ŠUMARIÈKI DVOR NA UNI 11.08.1995. ŠUMARIÈKI BRÐANI BRÐANI

ROKSANDIÆ MILAN MIRKO 1955. BALINAC GLINA 04.08.1995. GLINA, BALINAC

RONÈEVIÆ LjUBAN MILKAN VRGINMOST 13.08.1995. u koloni

RSTIÆ VUKOSAVA 1935. BUKOVIÆ BENKOVAC 20.08.1995. BUKOVIÆ "KOSA", ud. Ðure

RUDAN MILOŠ PETAR, "RUS" 18.01.1950. LjUBLjANA LjUBLjANA 04.08.1995. VOJNIÆ, D. SJENIÈAK

RUŽIÆ DUJAN 1937. 04.08.1995. DOLjANI

RUŽIÆ MILAN DUŠAN 14.11.1930. DOLjANI VRHOVINE 06.08.1995. DOLjANI

RUJAK NIKOLA MILAN 1955. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN

RUJAK STOJAN 05.08.1995.

RUSIÆ ANÐA 1905. PLAVNO KNIN 19.08.1995. PLAVNO, z. BJELINIÆI

RUSIÆ DRAGINjA PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO, KNIN

RUSIÆ JEKA, ž. Miloša PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

RUSIÆ JOVO , "PEKIÆ" PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO

RUSIÆ NIKOLA SRETO 27.08.1961. PLAVNO KNIN 05.08.1995. PLAVNO

S

SAVATOVIÆ BOŽO TESLINGRAD GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD

SAVATOVIÆ BRANKA TESLINGRAD GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD

SAVATOVIÆ ÐOKO TESLINGRAD GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD

SAVATOVIÆ NIKOLA ŽELjKO 1954. GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN

SAVATOVIÆ MARKO TESLINGRAD GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

SAVIÆ DANE (pok) DUŠAN 1911. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO, z. SAVIÆI

SAVIÆ JEKA BENKOVAC BENKOVAC 04.08.1995. BENKOVAC

SAVIÆ JOVAN LAZAR 1947. PLAVNO KNIN 04.08.1995. KNIN

SAVIÆ MILOVAN MILIN 1939. PRIMIŠLjE SLUNj 10.08.1995. VELjUN, (z. KLANAC- NIKŠIÆ)

SAVIÆ SAVA NIKOLA 1949. ZRINjSKA GRUBIŠINO 05.08.1995. PLjEŠEVICA POLjE

SAVIÆ PAVLE 1912. PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO, z. SAVIÆI

SAVIÆ SAVA ž. Dušana PLAVNO KNIN 04.08.1995. PLAVNO, z. SAVIÆI

SAVIÆ SLAVKO BENKOVAC BENKOVAC 04.08.1995. BENKOVAC

SAVIÆ BRANKO SREÆKO 14.03.1971. PLAVNO KNIN 04.08.1995. DRNIŠ, RBOUNjE

SAVIÆ TODOR 1914. PLAVNO, KNIN 05.08.1995. PLAVNO, z. ZORIÆI ZORIÆI

SAVOVIÆ NIKOLA RADE 15.01.1955. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. OKLAJ

SAMAC PERO 09.08.1995. u koloni

SAMARDžIJA NIKOLA DANICA 1924. SLAV. POLjE VRGINMOST 04.08.1995. SLAVSKO POLjE, SAMARDžIJE

SAMARDžIJA ILIJA JOVO 07.03.1965. PAÐENE KNIN 04.08.1995. DRNIŠ, ŽITNIÆ

SAMARDžIJA MILAN 04.08.1995. VELEBIT, MALI ALAN

SAMARDžIJA MILOŠ MILE 1960. SLAV. POLjE VRGINMOST 04.08.1995. SLAVSKO POLjE

SAMARDžIJA DUŠAN MILORAD 10.10.1949. SLAV. POLjE VRGINMOST 06.08.1995. VRGINMOST

SAMARDžIJA MARKO MILOŠ 1927. PAÐENE KNIN 04.08.1995. PLAVNO, KONjSKA GLAVA, BABIÆA KOLIBE

SAMARDžIJA MILE NIKOLA 03.01.1959. VRGINMOST VRGINMOST 07.08.1995. DVOR NA UNI, most

SAMARDžIJA RADE NIKOLA 1959. VOJNIÆ VOJNIÆ 06.08.1995. DVOR NA UNI

SAMARDžIJA PETAR TODOR 1919. SLAV. POLjE VRGINMOST 04.08.1995. SLAVSKO POLjE, SAMARDžIJE

SARAPA MIHAJLO LjUBIŠA 26.10.1943. LAÐEVAC KOSTAJNICA 06.08.1995. CEROVLjANI

SVILAR TODOR LjUBOMIR, 1950. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI "LjUBIŠA"

SVILAR TODOR MIÆO 1947. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

SVILOKOS RANKO DARKO 13.03.1970. SISAK SISAK 05.08.1995. PETRINjA-SISAK

SVILOKOS BRANKO RANKO 1947. G. PASTUŠA PETRINjA 05.08.1995. GORNjA PASTUŠA

SEKULIÆ DARINKA 08.03.1924. ŠTIKADA GRAÈAC 05.08.1996. TIKADA, z. ÐEKIÆ ud. Danila

SEKULIÆ DUŠAN DUŠAN 14.05.1934. BOS. GRABOVAC PETRINjA 04.08.1995. GORE-PETRINjA

SEOVIÆ NIKOLA RADE 15.01.1955. MOKRO POLjE, KNIN 04.08.1995. DRNIŠ-KNIN PREVJES

SERDAR BOGDAN STARA KULA, GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD SERDAR (DONjI LAPAC)

SIKIRICA SIMO LjUBOMIR 1965. VELjUN SLUNj 07.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

SIMIÆ MILICA 1926. KNIN 04.08.1995. selo ORLIÆ

SIMIÆ JOVO PREDRAG 1965. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. selo ORLIÆ

SINÈIÆ BOSILjKA 1915. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

SINÈIÆ MILICA 1915. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

SIROVICA TOMO MILAN 1964. DRNIŠ DRNIŠ 05.08.1995. DRNIŠ

SLAVUJEVIÆ DANE DRAGA 01.04.1915. L.P. SELO KORENICA 04.08.1995. LIÈKO PET. SELO

SLAVUJEVIÆ ZORAN 1970. 18.03.1996. OSIJEK (unuk Jovana)

SLAVUJEVIÆ JOVAN 1923. 18.03.1996. OSIJEK

SLADKOV SOKA 1913. 11.08.1995. u koloni

SLADOVIÆ MARA 1902. GLIN.TRTNIK GLINA 11.08.1995. u koloni

SLIJEPÈEVIÆ BOGDAN DUŠAN 1969. KLASNIÆ G. GLINA 06.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC

SLIJEPÈEVIÆ STEVO JOVO 13.05.1947. GLIN. TRTNIK GLINA 05.08.1995. DVOR NA UNI

SLIJEPÈEVIÆ MIRKO KREŠO 1941. BRNjEUŠKA GLINA 06.08.1995. BRNjEUŠKA

SLIJEPÈEVIÆ STOJAN MIÆO 1951. BRNjEUŠKA GLINA 06.08.1995. BRNjEUŠKA

SLjEPÈEVIÆ REMZO 1947. PLjEVLjE PLjEVLjE 05.08.1995. PLAVNO

SMILjANIÆ MARKO (pok) LAZAR 1935. ZVJERINAC KNIN 04.08.1995. KOSOVO, z. ZVJERINAC

SMILjANIÆ ÐURO RADOMIR 1944. ZVJERINAC KNIN 05.08.1995. KOSOVO, z. ZVJERINAC

SMRZLIÆ MILAN NIKOLA 1960. RUŠEVICA SLUNj 04.08.1995. SLUNj, ZEÈIJA VAROŠ

SMRZLIÆ MILE PERO 1962. SLUNj 05.08.1995. KOMESARAC, KORDON, JOHOVICA

SMRZLIÆ MILAN RADE 1955. RUŠEVICA CETINGRAD 04.08.1995. SLUNj

SMUÐA DUŠAN TIHOMIR 1964. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

SOKOLOVIÆ DUŠAN 1955. TOPUSKO VRGINMOST 04.08.1995. SLUNj

SOKOLOVIÆ STANKO 1955. TOPUSKO VRGINMOST 04.08.1995. SLUNj

SOVILj BRACO GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

SOVILj MILE VLADE 27.11.1931. KIJANI GRAÈAC 04.08.1995. KIJAN

SOVILj MILADIN DANICA 1932. TERINGAJ GRAÈAC 04.08.1995. KIJANI

SOVILj VLADIMIR ZDRAVKO 25.04.1959. UDBINA KORENICA 06.08.1995. KORENICA, BORJE

SOVILj MARA ud. Branka 1925. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC

SOVILj MIRA GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

SPASIÆ PERO DRAŽEN 21.06.1972. BRÈKO BRÈKO 05.08.1995. s. BUNIÆ, repetitor

SS ŠKORIÆ DANILO 1905. BIOVIÈINO KNIN 04.08.1995. BIOVIÈINO SELO SELO

STAMBOLIJA MILKA 08.08.1995. u koloni

STAMBOLIJA RADE (pok) PETAR 06.10.1954 DVOR NA UNI DVOR NA UNI 06.08.1995. DVOR NA UNI, SUVA . MEÐA, KOSNA

STANÈEVIÆ DUŠAN (pok) STEVO 1944. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ, z. STANÈEVIÆI

STANIÆ SVETOZAR DRAGAN 27.01.1964. ŠODOLOVCI OSIJEK 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA

STANIÆ ÐURO 05.08.1995. BANIJA

STANISAVLjEVIÆ MILAN 1969. 04.08.1995. KNIN

STANKOVIÆ PAVLE PETAR 1949. OSTRVICA GRAÈAC 06.08.1995. DONjI LAPAC

STAPAR JOVAN PREDRAG 01.10.1974. SISAK SISAK 04.08.1995. PETRINjA, BAÈUGA, (ŽUPIÆ, TRAŠNIK GORE)

STARÈEVIÆ MILICA KNIN 09.08.1995. PLAVNO

STARÈEVIÆ JOVAN NIKOLA 1905. GRAÈAC 04.08.1995. ZRMANjA, PRLjEVO

STARÈEVIÆ NIKOLA SLAVKO 1934. GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC, ZRMANjA, PRLjEVO

STEGIÆ ÐURO BOŽIDAR 1938. DRLjAÈE SISAK 04.08.1995. DRLjAÈE

STEGNjAJIÆ LjUBICA 1920. BENKOVAC 21.08.1995. RAŠTEVIÆ, z. STEGNjAJIÆI

STEGNjAJIÆ STEVO MILE 1920. BENKOVAC 04.08.1995. KULA ATLAGIÆ

STEGNjAJIÆ STEVO 1918. BENKOVAC 04.08.1995. KULA ATLAGIÆ

STIJAK MOMIR 1946. ŽIVAJA KOSTAJNICA 18.08.1995. CEROVLjANI

STJELjA BRANKO 1920. ZAGRAD BENKOVAC 06.08.1995. PETROVAC (u koloni)

STJELjA ILOŠ ŽIVKO 01.10.1963. NUNIÆ KNIN 04.08.1995. DINARA, BREZOVAC

STJELjA BRANKO MIRKO 1955 ZAGRAD BENKOVAC 06.08.1995. PETROVAC (u koloni)

STJELjA ÐURO MLADEN 19.03.1966. NUNIÆ KNIN 14.09.1995. PETROVAC - poligon "ZELENA GLAVICA"

STJELjA TODE PREDRAG 1955. NUNIÆ KNIN 04.08.1995. PETROVAC (u koloni)

STOISAVLjEVIÆ DRAGAN GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, MALI ALAN

STOJAKOV ŽIVKO 1955. 05.08.1995. KNIN

STOJAKOVIÆ RADE 05.08.1995.

STOJANOVIÆ BRACO 1920. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

STOJANOVIÆ MILAN 1922. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

STOJANOVIÆ MILOŠ NIKOLA 19.12.1929. ŠKARE OTOÈAC 04.08.1995. ŠKARE

STOJSAVLjEVIÆ JOVO-MALETA MARA 1909. GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

STRIŽAK MILOŠ BRANKO PETRINjA PETRINjA 04.08.1995. MRKONjIÆ GRAD

STUDEN MILIÆ RANKO 1920. KUPLjENSKO 05.08.1995. GLINA

STUPAR STEVAN MARA 05.04.1929. VUJASINOVIÆI KNIN 10.08.1995. RUDELE IVOŠEVCI

STUPAR MILAN NIKOLA 26.03.1962. HRNjEUŠA PETROVAC 14.09.1995. PETROVAC

SUBOTA ANÐA 1912. DRNIŠ DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ

SUBOTA NIKOLA 14.10.1945. DRNIŠ DRNIŠ 06.08.1995. DRNIŠ

SUBOTIÆ NIKOLA OBRAD 1930. KAKMA BENKOVAC 04.08.1995. KAKMA

SUDAR BRANKO 1937. OTON KNIN 04.08.1995. PLAVNO, OTON

SUDAR DMITAR (pok) ILIJA 1920. OTON KNIN 04.08.1995. PLAVNO, OTON

SUDAR DMITAR (pok) MILAN OTON KNIN 04.09.1995. PLAVNO, OTON

SUŽNjEVIÆ PETAR PREDRAG 1971. GLINA GLINA 04.08.1995. GLIN. NOVO SELO

SUNAJKO DMITAR ÐURO 1935. VREBAC GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC, VREBAC

SUNAJKO MIKA 1920. KORENICA 04.08.1995. KOMIÆ

SUNAJKO RADE 1907. KORENICA 04.08.1995. KOMIÆ

SURLA DRAGAN VINKO 05.01.1955. VRANOVINA BOS. PETROVAC 14.09.1995. kod BIHAÆA

SURLA ILIJA NEBOJŠA GRAÈAC GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK

SUÈEVIÆ GOJKO 1948. SLUNj SLUNj 04.08.1995. SLUNj

SUÈEVIÆ ŽELjKO SLUNj SLUNj 04.08.1995. SLUNj

SUÈEVIÆ ZORA SLUNj SLUNj 04.08.1995. SLUNj

SUÈEVIÆ STOJAN JANDRE 1963. SAVSKO POLjE VRGINMOST 04.08.1995. VOJNIÆ

SUÈEVIÆ RANKA SLUNj SLUNj 04.08.1995. SLUNj

SUÈEVIÆ PETAR SAVA 27.01.1950. SAVSKO POLjE VRGINMOST 04.08.1995. VOJNIÆ

SUÈEVIÆ DRAGIJA (pok) STEVAN 1937. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. KNIN, MOKROPOLjE

Share this post


Link to post

T

TADIÆ MILE MILAN 02.06.1958. MAÈKOVO S. PETRINjA 09.10.1995. MRKONjIÆ GRAD

TARBUK RADE 1927. DUNjAK VOJNIÆ 07.08.1996. ŽIROVAC

TATALOVIÆ LAZO LAZO 18.05.1955. BRINjE TOÈAC, 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA DREŽNICA

TEPAVAC LUKA DUŠANKA 1925. PRIMIŠLjE SLUNj 05.08.1995. SLUŠNICA

TEPAVAC RADOJCA MILE 20.04.1945. MUDRIÆ SLUNj 07.08.1995. DVOR NA UNI, ŽIROVAC DONjI

TEPAVAC RADIŠE NENAD 1950. SLUŠNICA SLUNj 05.08.1995. SLUŠNICA

TEPŠIÆ MIRKO RADE 1968. LjESKOVAC DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, LjESKOVAC

TEPŠIÆ MIRKO ŽELjKO 1971. LjESKOVAC DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, SUVA MEÐA

TEŠIÆ MIRKO JOVAN 1956. LjESKOVAC DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, SUVA MEÐA

TINTOR MILOŠ (pok) VOJIN 1952. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

TINTOR ALEKSANDAR ŽELjKO 1960. MORPOLAÈA BENKOVAC 04.08.1995. MORPOLAÈA

TIŠMA VUJO KNIN 04.08.1995. KNIN

TIŠMA MANDA ž.Ðure 1906. IVOŠEVCI, KNIN 04.08.1995. KNIN, IVOŠEVCI TIŠME GORNjE

TIŠMA BOŠKO MOMÈILO 1967. IVOŠEVCI KNIN 05.08.1995. OÆESTOVO

TIŠMA NIKOLA NIKOLA 1937. IVOŠEVCI, KNIN 05.08.1995. KISTANjE-KNIN TIŠME

TIŠMA TODE (pok) SAVA, "JAJA" 1911. DNOPOLjE DONjI LAPAC 04.08.1995. DNOPOLjE

TOVARLAŽA MARA 1929. PETRINjA PETRINjA 04.08.1995. DVOR NA UNI (u koloni)

TOVARLAŽA DMITAR MILAN 1931. PETRINjA PETRINjA 04.08.1995. DVOR NA UNI (u koloni)

TODORIÆ NIKOLA MILAN 1930. VREBAC GRAÈAC 04.08.1995. VREBAC

TODOROVIÆ ANKA ž. 1940. ŠIBENIK ŠIBENIK 05.08.1995. SRB-MARTIN BROD Veselina (u koloni)

TODOROVIÆ SIMO MILAN PAVLOVAC GOSPIÆ 04.08.1995. Lièko ratište

TOJAGA MILAN MILAN 01.09.1970. KARLOVAC KARLOVAC 06.08.1995. KRNjAK, KOSJERSKO SELO,

TOJAGIÆ DANE GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK

TOJAGIÆ ILIJA MILANKO 1938. GRAÈAC 05.08.1995. GRAÈAC, repetitor ÆELAVAC

TOJAGIÆ MILKA GRAÈAC 15.08.1995. GRAÈAC, ZADAR

TOMASOVIÆ NIKOLA GORDANA 1972. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

TOMIÆ MILAN PETRINjA 04.08.1995. GORE-PETRINjA

TOMIÆ MILOŠ 1955. PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA (MILAN)

TOMIÆ MILOŠ STEVO 24.06.1967. JABUKOVAC PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA - SISAK

TOPIÆ JANKO DUŠAN 1939. BROÆANAC SLUNj 04.08.1995. SLUNj, SIMIÆ BRDO

TORBICA JOVAN DUŠAN 03.11.1944. PLAVNO KNIN 04.08.1995. KNIN

TORBICA SIMO NIKOLA 08.09.1955. TIŠKOVAC GRAÈAC 05.08.1995. ABDIÆ BRDO - LIÈKI ŽELjAVA

TOŠIÆ MIRKO 1913. 05.08.1995.

TRAVICA JANjA ERVENIK KNIN 04.08.1995. ERVENIK

TRAVICA PETAR MILAN 07.10.1949. ERVENIK KNIN 04.08.1995. RUPE, LAŠKOVICA

TRAVICA SIMO MILAN 1926. MEDAK GOSPIÆ 05.08.1995. MEDAK

TRAŽIVUK NIKOLA SAVO 31.10.1943. KISTANjE KNIN 04.08.1995. KISTANjE, z. TRAŽIVUK

TRAMOŠLjANIN SIMO DRAGO 09.11.1945. SVODNO BOS. NOVI 04.08.1995. GLINA, SELIŠTE

TRBOJEVIÆ BOŽO 1945. SLUNj 04.08.1995. SLUNj

TRBOJEVIÆ BRANKO KORENICA 08.08.1995. FRKAŠIÆ

TRBOJEVIÆ DANICA 21.11.1919. 01.09.1995. SJEVERAC, KOZARAC, MALA GRADUŠA

TRBOJEVIÆ ÐURO ÐURO 11.03.1955. ZEÈE VAROŠ SLUNj 06.08.1995. DVOR NA UNI

TRBOJEVIÆ DUŠAN MILAN 30.04.1972. VIROVITCA VIROVITCA 04.08.1995. DINARA-MALI SAMAR, IGLA

TRESKAVICA SAVA JOVAN 1940. UZDOLjE KNIN 04.08.1995. KNIN

TRIVAN DUŠAN, 1903. STRMICA KNIN 10.09.1995. STRMICA "DUŠANAC"

TRIVANOVIÆ BRANKO 1943. TRNOVAC GLINA 05.08.1995. GLINA (u koloni)

TRIVANOVIÆ BRANKO DARKO 1971. TRNOVAC GLINA 05.08.1995. GLINA (u koloni)

TRIVANOVIÆ ILIJA RADE 25.05.1944. ZUT DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, SUVA MEÐA

TRIVIÆ ILIJA (pok) DANILO 1913. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE

TRIVIÆ GAJO (pok) MILICA 1919. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. MOKRO POLjE

TRIVIÆ OBRAD 1940. MOKRO POLjE KNIN 04.08.1995. KNIN,MOKRO POLjE

TRIFUNOVIÆ SPASE RAJKO 1963. RIÐANE KNIN 05.08.1995. KNIN, Južna kasarna

TRIFUNOVIÆ ÐURO SPASE 1935. RIÐANE KNIN 05.08.1995. KNIN, Južna kasarna

TRKULjA NIKOLA DUŠAN PETRINjA 04.08.1995. u koloni na BANIJI

TROSKOT - MILKA 1970. GLINA GLINA 07.08.1995. GLINA LjUBIÈIÆ ž. Marinka

TURAJLIÆ DAMJAN DRAGO 193. STRMEN SISAK 05.08.1996. STRMEN

TURAJLIÆ MARICA 05.08.1995.

Æ

ÆAKIÆ BOŽO (pok) ÐORÐE 1932. KISTANjE KNIN 05.08.1995. KISTANjE

ÆAKIÆ DUŠAN JANKO 1937. ÐEVRSKE, KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, ÆAKIÆI ÆAKIÆI

ÆAKIÆ JANKO 1940. KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

ÆAKIÆ MILAN MILAN, 19.08.1965. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, LUNIÆA "MIŠO" GRADINA

ÆAKIÆ MILOŠ MILORAD 1962. ÐEVRSKE KNIN 04.08.1995. ÈISTA MALA

ÆALIÆ JANKO ÐURO 1946. PLOÈA GRAÈAC 05.08.1995. PLjEŠEVICA, PRIJEBOJ, ŽELjAVA

ÆALIÆ MIHAJLO PETRINjA 04.08.1995. PETRINjA

ÆALIÆ BORO PETAR 1938. 05.08.1995. aerodrom ŽELjAVA, PLjEŠEVICA

ÆAÆIÆ MILOVAN DUŠAN 1935. SLUNj SLUNj 19.08.1995. PRIJEDOR

ÆELAP MILAN DRAGAN 03.05.1949. M. VRANOVINA VRGINMOST 07.08.1995. ŽIROVAC

ÆELAP NILAN DRAGAN 1949. M. VRANOVINA VRGINMOST 05.08.1996. DVOR NA UNI

ÆOSIÆ PETAR (pok) MILOŠ 1924. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, UZDOLjE

ÆOSO VASILIJA 1929. JAGODNjA G. BENKOVAC 04.08.1995. JAGODNjA GORNjA

ÆUJIÆ NIKOLA PETAR 30.10.1947. ÆUJIÆ KORENICA 05.08.1995. KRBAVICA, ÆUJIÆ KRÈEVINA KRÈEVINA

ÆUPURDIJA JOVAN (pok) ÐURAÐ 28.03.1910 FRKAŠIÆ KORENICA 05.08.1995. FRKAŠIÆ

ÆURUVIJA SOKA KOVAÈIÆ KNIN 06.08.1995. KNIN

ÆURÈIÆ MILKA 1925. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

ÆURÈIÆ STAKA 1950. KORENICA 04.08.1995. KORENICA, KOMIÆ

U

UVANIÆ ANA 1945. GRAÈAC GRAÈAC 05.08.1996. GRAÈAC

UGARKOVIÆ MARA 1921. GRAÈAC 26.08.1995. GRAÈAC, KOMIÆ

UGRÈIÆ ILIJA (pok) BOŠKO 1951. IVOŠEVCI KNIN 04.08.1995. IVOŠEVCI, z. UGRÈIÆ

UZELAC ŽELjKO ZALUŽNICA KORENICA 04.08.1995. ZALUŽNICA

UZELAC BRANKO (pok) ZORKA 1954. ONDIÆ- KORENICA 05.08.1995. KULEN VAKUF UDBINA (u koloni)

UZELAC JOVAN JOVAN 1953. LIŠANE BENKOVAC 04.08.1995. LIŠANE TINjSKE TINjSKE

UZELAC VASILj (pok) LjUBICA 1926. ÐEVRSKE KNIN 04.08.1995. BRGUD

UZELAC NIKOLA MILAN 1976. ŠIR. BRIJEG VRHOVINE 04.08.1995. TESLINGRAD

UZELAC NIKOLA MILENA VRHOVINE 04.08.1995. TESLINGRAD

UZELAC NIKOLA 1950. ŠIR. BRIJEG VRHOVINE 04.08.1995. TESLINGRAD

UZELAC PETAR RODOLjUB 18.01.1955. LIŠANE BENKOVAC 04.08.1995. ÈAÐAVICA TINjSKE

UZELAC SIMO 1960. ZALUŽNICA VRHOVINE 04.08.1995. ZALUŽNICA

UZELAC PETAR SLAVICA 1954. BABIN POTOK VRHOVINE 04.08.1995. TESLINGRAD, BABIN POTOK

UZELAC MILAN SLOBODAN 1949. MEDAK GOSPIÆ 04.08.1995. LOVINAC

URUKALO LUKA JOVANKA 1928. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. ORLIÆ

URUKALO MILE MARKO 1926. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. ORLIÆ, z. URUKALE

USTIÆ MARKO MARKO 1955. KNIN KNIN 05.08.1995. KNIN

UTJEŠINOVIÆ MILE MILAN 1954. SLOVINCI KOSTAJNICA 04.08.1995. SLOVINCI

F

FILIPOVIÆ IVICA DAMIR 1969. ŠTIKOVO DRNIŠ 04.08.1995. ŠTIKOVO

FIÆUR RANKO MIROSLAV 1967. KRALjEVÈANI PETRINjA 05.08.1995. PETRINjA, CEPELIŠ

FREKIÆ DUŠAN (pok) UROŠ 1959. ŠOPOT BENKOVAC 04.08.1995. CIVLjANE, BRDO MIŠKOVAÈA

H

HAJDIN ÐURO MILEVA 1923. VOJNIÆ VOJNIÆ 06.08.1995. DVOR NA UNI

HINIÆ STEVO BOGDAN 03.01.1948. DEBELO BRDO GRAÈAC 04.08.1995. TESLINGRAD, (BRUVAÈA) ŠIROKA KULA

HINIÆ VUJO 25.10.1911. ZALUŽNICA VRHOVINE 04.08.1995. ZALUŽNICA

HINIÆ MILAN MARINKO 1946. ZALUŽNICA VRHOVINE 04.08.1995. ZALUŽNICA

HINIÆ MILAN 1915. ZALUŽNICA VRHOVINE 04.08.1995. ZALUŽNICA, VODOTEÈ

HRKALOVIÆ ÐURO 1920. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI

HRKALOVIÆ ZORKA 1929. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

HRKALOVIÆ BOŽO MIHAJLO, 1934. TURJANSKI VRHOVINE 04.08.1995. TURJANSKI "MIÆO"

HRKALOVIÆ PETAR 1937. DOLjANI VRHOVINE 04.08.1995. DOLjANI

C

CAREVIÆ MILOŠ 1937. KRNjAK 04.08.1995. KRNjAK, BROÐANI

CARIÆ BRANKO ZDRAVKO 12.10.1955. GARAVICE BIHAÆ 05.08.1995. LIÈKO PETROVO SELO - ŽELjAVA

CVETOJEVIÆ LjUBAN NIKOLA 11.04.1942. D. JAVORANj DVOR NA UNI 04.08.1995. DVOR NA UNI, DONjI JAVORANj

CVJETANOVIÆ JOVAN STANKO 1937. ISLAM BENKOVAC 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ LATINSKI

CVJETIÈANIN NIKOLA RADE 20.04.1965. UDBINA, KORENICA 04.08.1995. GRAÈAC, SRB VISUÆ

CVJETKOVIÆ JOVO VOJISLAV 15.03.1974. MALOVAN GRAÈAC 03.09.1995. OZREN

CEROVAC JOVO STRMICA KNIN 04.08.1995. KNIN

CIGANOVIÆ PAVLE JOVO 1938. BARLETE GOSPIÆ 05.08.1996. UDBINA - BRUVNO

CIGANOVIÆ MANDA LOVINAC GOSPIÆ 05.08.1995. SRB, PODSTRANA

CIGANOVIÆ PAVLE POVO 11.12.1939. BARLETE GOSPIÆ 05.08.1995. BRUVNO

CIMEŠA NIKOLA 1914. 05.08.1995.

CRNOBRNjA MILE MILKA 1936. PLOÈE GRAÈAC 04.08.1995. UDBINA, PETROVAC (u koloni)

CRNOGORAC ILINKA 1928. POLAÈA KNIN 04.08.1995. KNIN, POLAÈA

CRNOGORAC MIKA 1928. POLAÈA KNIN 11.08.1995. POLAÈA

CRNOMARKOVIÆ KATA CETINA KNIN 04.08.1995. KNIN

CRNOMARKOVIÆ ÐURO MOMÈILO 1943. CIVLjANE KNIN 05.08.1995. CIVLjANE

CRNOMARKOVIÆ BOŽO (pok) NIKOLA 1913. CIVLjANE KNIN 05.08.1995. CIVLjANE

CUPAÆ DARA 1914. KORLAT BENKOVAC 04.08.1995.. KORLAT ud. Ðerasima

CUPAÆ DARA ud. Ljubana KORLAT BENKOVAC 04.08.1995. BENKOVAC, KORLAT

CUPAÆ DRAGINjA 1940. KORLAT BENKOVAC 04.08.1995. KORLAT ž. Nenada

CUPAÆ GNjATIJE (pok) ILIJA 1933. KORLAT BENKOVAC 04.08.1995. KORLAT

CUPAÆ TANASIJE (pok) MOMIR 1927. KORLAT BENKOVAC 04.08.1995. KORLAT

È

ÈAKALO JOVAN 1935. ÈAKALE PETRINjA 05.08.1995. ÈAKALE

ÈAKIÆ MILAN MILAN 1965. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, LUNIIÆA GRADINA

ÈANAK DANICA DVOR NA UNI 01.10.1995. DVOR NA UNI

ÈANAK ÐURAÐ 1915. GRAÈAC 25.09.1995. GRAÈAC, ZRMANjA, ÈANCI

ÈANAK MIRKO 04.08.1995. KNIN

ÈEKO NEDJELjKO BOŽIDAR 1967. POLAÈA KNIN 04.08.1995. DINARA, IGLA

ÈEKO MIJAT, SAVA 1945. POLAÈA KNIN 05.08.1995. KNIN, TOPOLjE "MIŠO" (pok)

ÈEPRNjA VUJADIN 1926. OBROVAC 03.11.1995. OBROVAC

ÈOVO ANÐELKA MILORAD 1974. ŠIPOVO LAKTAŠI 06.08.1995. u koloni CRNÈEVIÆA

ÈOLAKOVIÆ STANISLAVA KNIN KNIN 12.08.1995. u koloni

ÈOLOVIÆ PETAR VLADIMIR 1934. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, Južna kasarna

ÈOLOVIÆ VLADIMIR DRAGAN 1967. ORLIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, Južna kasarna

ÈOLOVIÆ MILE KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

ÈORTAN NIKOLA MILICA 20.10.1902. KRBAVICA KORENICA 30.08.1995. DEBELO BRDO

ÈOTRA ANICA (majka) BRANKO 1930. OSTROVICA BENKOVAC 04.08.1995. OSTROVICA, ZADAR

ÈOTRA OBRAD DRAGOMIR 1950. BJELINA, BENKOVAC 26.09.1995. BJELINA, GRAÈAK GRAÈAK, ZADAR

ÈUBRILO RADE PETAR ,"PEKO" 11.07.1923. RADUÈ, LIPAÆ GRAÈAC 05.08.1995. RADUÈ, LIPAÆ

ÈUBRILO NIKOLA ÐURO 03.05.1949. RADUÈ GRAÈAC 05.08.1995. RADUÈ

ÈUBRIÆ DUŠKO GRAÈAC 05.08.1995. D. LAPAC, gostiona "POLOVINA DANE"

ÈUDE ÐURO MILE 1942. ZATON OBROVAC 04.08.1995. VELEBIT, MALI ALAN, ŠTIKADA

ÈUÈAK GLIŠO GLIŠO, 1934. GOLUBIÆ KNIN 07.08.1995. GOLUBIÆ "GLIŠICA"

ÈUÈKOVIÆ BOJAN 1935. 04.08.1995. PETRINjA-GLINA

ÈUÈKOVIÆ VERA 1928. GLINA 07.08.1995. u koloni

ÈUÈKOVIÆ MIHAJLO LUKA 15.10.1937. DONjA BAÈUGA PETRINjA 07.08.1995. DVOR NA UNI - ŽIROVAC

ÈUÈKOVIÆ PERO (pok) SAVA 1936. VRBOLjAC, VRGINMOST 20.05.1996. z. CRKVINE, i LjUBICA STARO SELO STARO SELO

DžEPINA GOJKO KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN,Severna kasarna

DžEPINA PETAR (pok) MILKA 1925. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ, DžEPINE

DžEPINA DUŠAN (pok) RUŽA 1941. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ, DžEPINE

DžEPINA RADE (pok) SIMO 1925. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. GOLUBIÆ, DžEPINE

DžODAN JOVAN DUŠAN 13.12.1952. MOGORIÆ GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, SV. ROK, SVETO BRDO

Š

ŠAPONjA TODOR (pok) NIKOLA 17.05.1953. VUKŠIÆ BENKOVAC 04.08.1995. VUKŠIÆ (Mariska gradina)

ŠAPONjA TOMO PETAR 1924. DOBROPOLjCI BENKOVAC 05.08.1995. DOBROPOLjCI

ŠARAC GOJKO ILIJA 1952. CIVLjANE KNIN 04.08.1995. KNIN

ŠARAC MILE NIKOLA 1949. KRIÈKE DRNIŠ 04.08.1995. DRNIŠ, LUNIÆA GRADINA

ŠARE TODOR (pok) JANDRIJA 1932. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, z. UZDOLjE

ŠARE DUŠAN (pok) KRSTE 1930. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, z. UZDOLjE

ŠARE MILICAž. Bože 1922. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, z. UZDOLjE

ŠARE SAVA ud. Todora 1915. UZDOLjE KNIN 07.08.1995. KOSOVO, z. UZDOLjE

ŠARIÆ BOJA KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

ŠARIÆ VOJIN 1911. KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

ŠARIÆ DANICA KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

ŠARIÆ SLAVKO KAKANj KNIN 04.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

ŠARIÆ STEVO 'ÐEVRSKE KNIN 10.08.1995. ZADAR

ŠARIÆ TANASIJE (pok) UROŠ 25.09.1920. KAKANj KNIN 18.08.1995. ÐEVRSKE, KAKANj

ŠAŠO ÐURO LjUBICA 07.08.1925. GORIÈKA DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI ž. Petra

ŠAŠO PAVLE PETAR 07.01.1927. LjESKOVAC DVOR NA UNI 07.08.1995. DVOR NA UNI

ŠVONjA SIMO (pok) ILIJA 1926. ŽEGAR OBROVAC 04.08.1995. ŽEGAR, MOKRO POLjE (cesta)

ŠEAT MILICA 1909. VRPOLjE KNIN 05.08.1995. VRBNIK, ud. Save z. PETROVIÆI

ŠEGAN PETAR ÐUKA 1933. PAÐENE KNIN 04.08.1995. KNIN, PAÐENE

ŠEKULjICA MILE VOJIN 1955. MIRANjE BENKOVAC 04.08.1995. LIŠANE TINjSKE

ŠEPELj GROZDANA 25.07.1958. DRNIŠ DRNIŠ 06.08.1995. DRNIŠ

ŠERBULA STOJAN STEVO 1922. TRGOVI DVOR NA UNI 09.08.1995. TRGOVI

ŠERBULA STOJAN, 1917. KOSNA DVOR NA UNI 09.08.1995. KOSNA "BAÆAN"

ŠERBULA KATA 1919. KOSNA DVOR NA UNI 09.08.1995. KOSNA r. SUNDAÆ

ŠIJAN DANE GRAÈAC 04.08.1995. KNIN

ŠIJAN MILAN GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

ŠIJAN MIHAJLO SLAVKO 04.09.1963. PRLjEVO GRAÈAC 04.08.1995. GRAÈAC

ŠIMIÆ PETAR (pok) BRANKO 1945. PLAVNO, KNIN 05.08.1995. PLAVNO, ŠIMIÆI PERIÆI

ŠIMPRAGA STEVAN (pok) ÐUKA 1905. RADUÈIÆ KNIN 05.08.1995. RADUÈIÆ

ŠIMPRAGA LjUBO (pok) ILIJA 1929. RADUÈIÆ KNIN 05.08.1995. RADUÈIÆ

ŠIMPRAGA LUKA (pok) JEKA 1927. RADUÈIÆ KNIN 05.08.1995. RADUÈIÆ, z ŠIMPRAGE

ŠIMPRAGA STEVAN (pok) STANA 1932. RADUÈIÆ KNIN 05.08.1995. RADUÈIÆ, z ŠIMPRAGE

ŠIMUNIÆ MILAN GRAÈAC 04.08.1995. VELEBIT, ALAN (MALI)

ŠKALjAC PETAR 1924. VRGINMOST VRGINMOST 04.08.1995. VRGINMOST

ŠKALjAC RUŽICA 1924 VRGINMOST VRGINMOST 04.08.1995. VRGINMOST

ŠKARIÆ VASILj DRAGINjA 1905. VRBNIK KNIN 10.08.1995. VRBNIK, ŠKARIÆI

ŠKARIÆ NIKOLA NEDJELjKO 28.03.1976 KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN, STRMICA

ŠKARIÆ STAKA 1923. KNIN 15.08.1995. VRBNIK, ŠKARIÆI

ŠKORIÆ ANDRIJANA 01.06.1995. 08.08.1995. Kolona, Prijedorska bolnica

ŠKORIÆ DUŠAN BIOVIÈINO KNIN 10.08.1995. BENKOVAC SELO

ŠKORIÆ MILENKA MILICA, 05.09.1934. KAŠIÆ BENKOVAC 07.08.1995. PETROVAC (u koloni) zv. "GAGA"

ŠKUNDRIÆ LAZO BOGDAN 1950. RASTIÈEVO GRAÈAC 05.08.1995. DONjI LAPAC

ŠLjIVAR GLIŠO (pok) BEBA, GOLUBIÆ KNIN 06.08.1995. GOLUBIÆ "INVALID"

ŠLjIVAR GLIGORIJE MILICA 1936. GOLUBIÆ KNIN 04.08.1995. KNIN, GOLUBIÆ (MIKA)

ŠOLAJA SAVA OÆESTOVO KNIN 04.08.1995. KNIN, OÆESTOVO

ŠORAK MANE VRANOVAÈA KORENICA 04.08.1995. KORENICA

ŠTRBAC PETAR MIRKO 1911. KISTANjE, KNIN 04.08.1995. KISTANjE, ŠTRBCI MACURE

ŠTRBAC MILAN SLOBODAN 1959. KISTANjE KNIN 05.08.1995. KISTANjE

ŠTRBAC LAZO MARÈIÆ SOFIJA 27.07.1924. ISLAM GRÈKI BENKOVAC 05.08.1995. u koloni

ŠTULIÆ MILAN (pok) ÐURÐIJA, 12.03.1921. BUKOVIÆ BENKOVAC 21.08.1995. BUKOVIÆ "ÐUKA"

ŠTULIÆ STOJAN MILKA 1950. 09.08.1995. Prijedorska bolnica (poginuli krajišnici)

ŠUJICA DUŠAN 1923. GRAÈAC 25.09.1995. ZRMANjA, MILANOVICA

ŠUPELjAK MIRKO 1913. PAÐENE KNIN 06.08.1995. KNIN, PAÐENE, ŠUPELjACI

ŠUPICA RAFAELO MIÆO 1944. CEROVNIK, OGULIN 05.08.1995. PLAŠKI, LATIN JOSIPDOL

ŠUPUT JOVO MILAN 1936. JEZERCE KORENICA 04.08.1995. JEZERCE

ŠUŠA VUKOSAVA 1940. KNIN KNIN 04.08.1995. KNIN

ŠUŠA TRIVUN UROŠ 1930. KOLAŠAC KNIN 05.08.1995. KISTANjE, selo KOLAŠAC

Share this post


Link to post

INFORMACIJA O RATNIM ZLOÈINIMA PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE NAD SRPSKIM CIVILNIM STANOVNIŠTVOM ZAPADNE SLAVONIJE NA PUTU OKUÈANI - STARA GRADIŠKA 1-2. MAJA 1995. GODINE

Pripadnici Hrvatske vojske su 1-2. maja 1995. godine vršili sna žan napad na putu Okuèani - Stara Gradiška, kod sela Novi Varoš sa ciljem presecanja izbeglièke kolone, u kojoj se kretalo srpsko civilno stanovništvo Zapadne Slavonije, bežeæi pred napadom Hrvatske vojske iz pravca Okuèana ka Staroj Gradiški i Savi sa namerom da, preko mosta kod Gradiške, preðe na teritoriju Republike Srpske.

Tom prilikom su pripadnici Hrvatske vojske nemilosrdno ubijali stanovništvo u koloni, koju su u prvom redu èinili žene, deca i starci, koji su bežali iz svojih domova u automobilima, na traktorima, zaprežnim vozilima, biciklima i pešice.

Na ovom putu su ostale stotine leševa, èiji se broj utvrðuje, kao i ostaci vozila, koje su hrvatske vlasti danima uklanjale spa- ljujuæi leševe, èiji se zadah oseæao i na drugoj strani Save na teritoriji Republike Srpske, ili ih odnoseæi zajedno sa ostacima vozila. Nakon toga su taj put oprali i tek tada dozvolili predstavnicima meðunarodnih organizacija i UNPROFOR-u pristup na to podruèje.

O stradanju srpskog stanovništva u ovoj koloni govore brojni svedoci, koje su saslušale istražne sudije u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Republici Srpskoj, gde se sada ova lica nalaze kao izbeglice.

Tom prilikom, ubijeni su, meðu ostalima, i sledeæi civili:

1. Vukadinoviæ Zoran, od oca Bogdana, roðen 02.10.1971. godine u Pakracu,

2. Cicvara Milan, od oca Marka, ro ðen 07.08.1946. godine u Pakracu,

3. Odloviæ Ignjatije iz Benkovca,

4. "Šuber" iz Okuèana,

5. "Migel", privatni trgovac iz Bodegraja.

6. Bosanac Branko,

7. Kosovac Simo,

8. Ðurašinoviæ Ilija,

9. Pravica Stevo,

10. Bajiæ Milan,

11. Milašinoviæ Milan, od oca Jovana, roðen 28.041958. godine u Rajiæu,

12. Tešanoviæ Vukašin, od oca Ljubomira, roðen 14.01.1944. godine u Prosjeku, Prnjavor,iz Banja Luke,

13. izbeglica pod nadimkom "Rumeni",

14. Kesiæ Milka,

15. N.N. lice iz Rajiæa,

16. Staniæ Nikola,

17. Lauroš Željko, iz Okuèana,

18. Kojiæ Nemanja, star 9 godina

19. Kojiæ Dajana, stara 7 godina,

20. Gajiæ Milan, iz sela Medara,

21. Vujiæ Branko, iz sela Bodegraj, Opština Nova Gradiška,

22. Ljiljak Dušan, od oca Ilije, roðen 01.01.1925. godine u Laðevcu, Nova Gradiška

23. supruga Dušana Bošnjaka, iz Trnave,

24. Dojiæ Momèilo,

25. supruga Dojiæ Momèila,

26. Dejanoviæ Ostoja,

27. Vukašinoviæ

28. Grubor Janko, od oca Dušana, ro ðen 15.08.1959. godine u Velikoj Kladuši,

29. æerka sveštenika Poèuèa Save, iz Okuèana,

30. Mišliæ Predrag, od oca Milana, roðen 01.01.1954. godine u Šibovcu,

31. Orloviæ Ignjatije, od oca Ðura, roðen 29.01.1950. godine u Novoj Gradiški,

32. Bogiæ Joco, roðen 01.01.1957. godine u Okuèanima,

33. Crniæ Milovan, od oca Slavka, roðen 13.02.1967. godine u Boljanici, K. Varoš,

34. Daiæ Ranko, od oca Milana,

35. Daroboš Zoran od oca Sima, roðen 01.01.1968. godine u Bastaji, Daruvar,

36. Duliæ Stevo, od oca Milana, roðen 07.06.1947. godine u Vuèjacima, Osijek,

37. Goronja Boško, od oca Lazara,

38. Laloš Željko, od oca Nikole, roðen 01.12.1969. godine u Novoj Gradiški,

39. Maksiæ Milivoj, od oca Pera, roðen 01.01.1956. godine u Daruvaru,

40. Mariæ Zoran, od oca Slobodana, roðen 27.06.1969. godine u Gornjem Vakufu,

41. Mišèeviæ Branislav, od oca Branka, roðen 27.10.1956. godine u D. Bogiæevcima,

42. Mihajloviæ Dušan, od oca Joca, roðen u Livaðanima,

43. Milikšiæ Nikola, od oca Stevana, roðen 24.11.1938. godine u Novoj Gradiški,

44. Milisaviæ Rajko, od oca Sreta, roðen 15.11.1942. godine u Raotiæima, Skender Vakuf,

45. Nikoliæ Milan, od oca Steva, roðen 01.09.1967. godine u S. Orahovici,

46. Pucareviæ Gojko, od oca Sava, roðen 29.09.1956. godine u Skender Vakufu,

47. Raduloviæ Anðelko, od oca Anðelka, roðen 26.09.1967. godine u Francuskoj,

48. Stankoviæ Boro, od majke Ankice, roðen 02.04.1969. godine u Okuèanima,

49. Stojanoviæ Nedeljko, od oca Petra, roðen 01.01.1940. godine u Jošavki, Èelinac,

50. Škoriæ Milorad, od oca Vinka, roðen 04.09.1963. godine u Mašiækoj Šagovini,

51. Živkoviæ Nedeljko, roðen 01.01.1958. godine u Okuèanima.

Ovde su dati samo izvodi iz iskaza manjeg broja svedoka.

Svedok 628/95-11* navodi:

"... u Okuèanima sam uzeo svoj traktor i prikolicu, pokupio najnužnije stvari i sa susedom sam se pridružio konvoju izbeglica koji se kretao od Okuèana prema Bosanskoj Gradiški.

Konvoj je krenuo u probijanje oko 05.00 èasova ujutru.

Pripadnici Hrvatske vojske su ispred sela Novi Va- roš, iz šume Prašnjak koja je udaljena od puta oko 50 m, otvorili žesto- ku vatru iz pešadijskog i teškog naoružanja na konvoj sa civilima. Meðu civilima je bilo mnogo žrtava. Prevozna sredstva su gorela. Taj proboj je trajao ukupno 8 èasova na dužini puta od oko 4 m, do kanala Strug.

Konvoj je morao èesto da zastaje, a zatim bi, kada bi napadaèi bili potisnuti, nastavljao put. Video sam veoma veliki broj mrtvih civila na putu, tako da su vozila, koja su nastavljala proboj pored puta, morala da prelaze i preko leševa.

Prema mojoj slobodnoj oceni, na putu je ostalo 400 do 450 ubijenih civila. Meðu poginulima sam prepoznao jedino Vukadinoviæ Zorana i Cicvara Milana.

Kada smo prešli kanal Strug, na putu do Save, bili smo pod neprekidnom artiljerijskom vatrom Hrvatske vojske...".

Svedok 628/95-1 iznosi sledeæe:

"... Kada su pripadnici Hrvatske vojske 1. maja 1995. godine oko 20.00 èasova presekli put Okuèani - Nova Gradiška, kod sela Novi Varoš, kojim su se iz pravca Okuèana kretale izbeglice srpske nacionalnosti, ugledao sam na mestu zvanom Pustara, kako se iz pravca Oku- èana prema Novoj Varoši približava jedan automobil marke"Merce- des" žute boje, sa okuèanskom registracijom. U njemu se nalazilo pet putnika.

Video sam kada su ispred ovog vozila izašla dvojica hrvatskih vojnika i zaustavili ga. Jasno sam èuo njihov razgovor i doziva- nje jednog od njih: " Hodi, imaš pet Srba, zakolji ih " . Verovatno je dozivao nekog od svojih drugova koji su stajali pored puta. Ubrzo je na put istrèa- èalo pet hrvatskih vojnika, koji su stali neposredno pored vozila i poèe- li da pucaju u putnike iz automata sve dok nisu ispraznili šaržere.

Pošto su poubijali sve putnike u automobilu, gurnuli su automobil sa kolovoza u desnu stranu, u kanal. Ubijeni putnici su ostali u ovom automobilu...".

Svedok 654/95-5 navodi:

"... Agresija hrvatskih oružanih snaga na Zapadnu Slavoniju je zapoèela 1. maja 1995. godine. Tog dana je bila organizovana evakuacija civilnog stanovništva iz Okuèana za Gradišku. I ja sam bio angažovan na ovim zadacima. Tokom dana sam autobusom, u èetiri ture, prevozio žene i decu. Na ovim zadacima bili su angažovani i vozaèi autobusa L. N, R. M. i M. È.

Poslednju turu sam napravio oko 21.30 èasova.

Mada su put Okuèani - Gradiška u prethodnim turama neprekidno granatirale i bombardovale iz aviona hrvatske oružane snage, mi smo uspevali da se probijemo bez posledica.

Ovim pravcem, od Okuèana prema Gradiški, kretala se i kolona automobila, traktora i kamiona.

Oko 21.30 èasova sam krenuo svojim autobusom u kome su bili žene i deca. Iza mene je bio autobus kojim je upravljao M. È. I ovog puta su granatirali naše autobuse. Meðutim, prvi put tog dana je na delu puta od polovine sela Novi Varoš do mosta na Strugi, u dužini od oko 500 m, na autobus otvarana vatra iz pešadijskog naoružanja iz kuæa i dvo- rišta pored puta, kao i iz obližnje šume Prašnik. Zbog toga sam poveæao brzinu i uspeo neošteæen da se probijem preko kanala Strug.

Na putu kroz navedeni deo sela Novi Varoš, video sam kada je ispred mene bio pogoðen jedan automobil "Zastava 101" koji je skrenuo u desno i udario u jednu kapiju, a zatim i jedna "Zastava 750", koja je ta- koðe bila pogoðena iz pešadijskog naoružanja. Ona je skrenula u desnu stranu udarivši u kuæu pored puta. Nisam mogao da vidim šta se dešavalo sa putnicima u ovim automobilima, jer je bila noæ, a nisam smeo da smanjim brzinu. Ispred sebe sam video jedan traktor za èijim je volanom sedeo jedan starac vozeæi prikolicu na kojoj se nalazilo nekoliko civila. Video sam trenutak kada je starac bio pogoðen iz puške iz koje je pucano iz dvorišta sa leve strane puta. Kada je starac pao na desnu stranu od volana, traktor je skrenuo u desno i udario u stub, a zatim se prevrnuo. Koliko sam mogao da primetim, civili su ostali na putu, ali nisam video šta je sa njima posle toga bilo...".

Svedok 654/95-2 navodi:

"... Ja sam izjutra 2. maja krenuo iz Okuèana oko 05.15 èasova svojim kamionom prema Savi. Išao sam preko sela Novi Varoš, mada se tokom cele noæi i tog jutra èula pucnjava iz tog pravca. Na ulazu u selo Novi Varoš sa obe strane puta sam èuo specifiènu pucnjavu iz singapurskih pušaka. Èuo sam kuršume koji su proletali iznad kamiona. Na ulazu u selo sam video kako jedan traktor stoji sa stvarima rasutim oko njega (posteljina, posuðe i dr.), a preko volana je ležao jedan èovek, nepo- mièan. Dalje u selu, video sam veæi broj traktora i putnièkih automobila, a pored njih su ležali mrtvi ljudi.

Kako je iz kuæa sa leve strane puta, iduæi prema Savi, otvarana sve žešæa vatra u pravcu kamiona, ja sam poveæao brzinu. Da bih izbegao gaženje leševa, morao sam s desne strane preæi na trotoar i peša- èku stazu i na taj naèin sam izbegao zaustavljanje vozila i nekako uspeo da se nepogoðen izvuèem iz sela Novi Varoš.

S obzirom na situaciju u kojoj sam se nalazio, ne bih mogao da procenim koliko je Srba bilo ubijeno na putu kroz Novu Varoš. Video sam da su meðu ubijenima bili i Odloviæ Ignjatije iz Benkovca, jedan èovek sa nadimkom "Šuber" iz Okuèana i "Migel", privatni trgovac iz Bodegraja.

Ja sam na putu od Okuèana do Gradiške prošao pored punktova UNPROFOR-a, na mestu zvanom Pustara, pri izlazu iz sela Novi Varoš, kao i pored punkta na izlasku iz Nove Varoši, u pravcu Gradiške. Nisam video nijednog pripadnika "Plavih šlemova" na tim mestima. Pu- nktovi su bili potpuno prazni...".

Svedok 654/95-4, koji je 1. maja bio u blizini Benkovca, takoðe navodi:

"... Oko podne sam video jedan avion, verovatno marke "Mig". Leteo je sa južne strane u pravcu Pakraca i kada se našao izmeðu Raðenovca i Bijele Stene, na mestu zvanom Tromeða, video sam da je izru- èio bombe koje su odmah zatim eksplodirale i èuo sam jaku detonaciju. Kasnije sam èuo da se na mestu zvanom Tromeða kod Bijele Stene nalazio ko- nvoj od 400 civila na koje su pale bombe baèene iz ovog aviona i da je tom prilikom ubijen veliki broj civila.

Iz Okuèana sam oko 21.00 sata pošao ka Savi. Kretao sam se na biciklu. Celim putem su padale granate u neposrednoj blizini puta kojim se kretao konvoj. Veæina vozila se kretala sa upaljenim farovima.

Na ulazu u selo Novi Varoš, video sam da je jedan mali traktor marke "Ferguson" udario u stub pored puta, a pored njega su leža- li stariji èovek i žena - mrtvi. Nedaleko odatle, video sam prevrnut u jarku traktor marke "Ursuz" pored koga su takoðe ležali mrtvi muškarac i žena, zatim automobil marke "Jugo 45", tamnoplave boje, u kome su bila tri ubijena lica Dalje sam video jedan "Mercedes 300" bele boje, koji je udario u stub pored puta i u kome su se nalazila dva mrtva muškarca. Nedaleko odatle je stajao automobil marke "Regata" u kome nisam video nikog. Ovi automobili i leševi su se nalazili na relaciji dugoj oko 50 m, a ispred njih, na oko 100 m, naišao sam na druga prevozna sredstva, takoðe zaustavljena na putu i prevrnuta pored puta. I pored njih je takoðe bio veæi broj ubijenih civila. Bio sam primoran da obilazim biciklom izmeðu ovih leševa i žurio sam da se što pre izvuèem.

Koliko se sada seæam, video sam najmanje 25 ubijenih civila. Ceo ovaj prizor mogao sam, kao što sam napred naveo, videti pošto je veæina vozila stajala.

Kada sam došao u Gradišku, u jednoj ulici sam video svoj automobil marke "Lada karavan", koji je stajao sa upaljenim svetlima i otvorenim vratima. To me je zaèudilo jer sam znao da je automobil ostao u Benkovcu. Ubrzo sam saznao da su automobil dovezle R. M. i K. M, koje su bile ranjene u Benkovcu, odnosno da je ona koja je bila lakše ranjena vozila moj automobil i dovezla ga sa ranjenom decom u Gradišku. Po dolasku u ovaj grad otišle su u bolnicu...".

Svedok 654/95-6 navodi:

"... 2. maja izjutra sam video da su mnogi Srbi krenuli u konvoju iz Okuèana u pravcu Gradiške na Savi, odakle su dolazile vesti da Hrvati u selu Novi Varoš napadaju konvoje. Èuo sam da je prethodne veèe- ri, kada je konvoj bio napadnut, bilo dosta žrtava.

Ja sam 2. maja oko 17.30 èasova krenuo u pravcu Gradiške.

Na ulazu u Novi Varoš sam video mnoštvo polupanih automobila, traktora i kamiona. Na putu je ležao veliki broj ubijenih civila. Istovremeno, našu kolonu su napadali Hrvati koji su se nalazili s leve strane puta, u pravcu našeg kretanja, u šumi Prašnik. Zbog toga je naše kretanje bilo usporeno, pa je kolona morala vrlo èesto da se zaustavlja i pod borbom da se probija dalje. Naše probijanje kroz Novi Varoš je trajalo sve do sutradan 3. maja, tako da smo u Gradi- šku na Savi stigli tek oko 19.00 èasova. Za sve ovo vreme smo èesto morali da se zaustavljamo - na pojedinim mestima smo zadržavani i po nekoliko sati.

Ja sada ne bih mogao taèno da procenim koliko je u No- voj Varoši bilo ubijenih civila. Meðu usmræenima sam video i malu decu od nekoliko meseci, koja su ubijena ležala pored svojih mrtvih majki. Izbrojao sam troje male dece ubijene pored svojih majki, a bilo je svakako više. Ali, ja ovaj prizor nisam mogao da gledam, pa sam izbegavao da obraæam veæu pažnju.

Mada zbog toga nisam ni bio u stanju da bliže zagledam žrtve, meðu poginulima sam iz sela Rajiæa prepoznao Bosanac Branka, Kosovac Simu, Ðurašinoviæ Iliju, Pravica Stevu, Bajiæ Milana i Milašinoviæ Milana, a iz Bjelovara Tešanoviæ Vukašina iz Banja Luke i izbeglicu koga sam znao pod nadimkom "Rumeni".

Od N. S. sam èuo da je video kada su Hrvati 3. maja èistili put kroz Novi Varoš, uklanjali havarisana vozila a leševe spa- ljivali. Posle toga su oprali put kroz Novi Varoš...".

Svedok 628/95-2 navodi:

"... Ja sam 1. maja 1995. godine oko 18.00 èasova odluèio da se traktorom probijem prema Gradišci. U Okuèanima sam pokupio najosnovnije stvari i povezao svoju majku, strica, strinu i komšinicu. Kada smo stigli do naplatne rampe na auto-putu, video sam jednu ženu koja je ležala na putu pogoðena granatom Na Dubovaèkom nadvožnjaku je pored jednog stuba stajao traktor, a do njega jedan èovek koji je ležao mrtav, a že- na je bila ranjena. Kod punkta UNPROFOR-a, gde su ranije bili pripadnici nepalskog bataljona, video sam dva razmrskana automobila i pored njih dva-tri ubijena civila.

Nastavio sam dalje sa probijanjem, dok su po putu i pored njega padale granate. U meðuvremenu se stvorila kolona traktora, kamiona i drugih prevoznih sredstava, koja su se kretala u istom pravcu kao i ja. Video sam kada su neka od ovih vozila bila pogoðena granatom, pri èemu je bilo i žrtava.

Na ulazu u selo Novi Varoš, Hrvati su pojaèali intenzitet granatiranja iz pravca šume Prašnik. Probijajuæi se dalje, nailazio sam na dosta slupanih automobila i drugih prevoznih sredstva, kao i na leševe na putu.

U blizini kafane "Složna braæa" sam video nekoliko ranjenika, meðu kojima je bio i Lukiæ Ignjatije. Ovakvo stanje je bilo sve do izlaska iz sela Novi Varoš, do srušenog mosta na kanalu Strug.

Nisam bio u situaciji da procenim broj žrtava koje sam video pored puta. Sutradan, kada smo prešli preko Save, Hrvati su na ulasku u Novi Varoš ubili Kesiæ Milku koja je, odluèivši da se vrati u Okuèane, pošla automobilom iz Gradiške. Tom prilikom su teško ranili T. S. ...".

Svedok 628/95-3 navodi:

"... 2. maja oko 04.00 sata ujutru smo krenuli prema Gradišci, putem koji je prolazio kroz selo Novi Varoš. Civili su išli na traktorima, kamionima, automobilima i drugim vozilima, a ja sam sa ostalim braniocima išao peške. Kada sam stigao u Novi Varoš, na putu sam video jedan broj ubijenih civila, polupane traktore i automobile, što je bila posledica napada Hrvata na konvoj civila koji je 1. i 2. maja poku- šao da se probije. Dok sam se ovim putem kretao u koloni civila, hrvatske oružane snage su i na nas otvorile vatru iz pešadijskog i artiljerijskog naoružanja iz pravca obližnje šume Prašnik, kao i iz kuæa pored puta.

Ja meðu ubijenima nisam prepoznao nikoga, ali sam li- èno video pet meni nepoznatih leševa. Koliko sam mogao da vidim, naj- više ubijenih civila je bilo na mestu zvanom Pustara i kod mosta na Strugi...".

Svedok 628/95-1 navodi:

"... Izvršili smo proboj kroz selo Novi Varoš, a za nama se kretala kolona civila. Tokom proboja kroz selo Novi Varoš, video sam veliki broj ubijenih civila, koji su 1. maja posle 20.00 èasova pokušali da se probiju. Meðu ubijenima je bilo i dece.

Share this post


Link to post

Na putu je stajao veliki broj kamiona i traktora na kojima je takoðe bio veæi broj ubijenih civila. Na jednom kamionu, koji je goreo, video sam na jednom od toèkova deèju ruku.

Po proboju smo stigli do kanala Strug, a za nama se kretala kolona civila koju su takoðe napale hrvatske oružane snage. I u ovoj koloni je takoðe bio veliki broj žrtava...".

Svedok 628/95-10 o probijanju kroz Novi Varoš navodi:

"... Prolazeæi kroz Novi Varoš 2. maja rano izjutra, bili smo izloženi najžešæoj vatri hrvatskih oružanih snaga. Video sam prevrnute automobile, kamione i traktore. Koliko se seæam, oko 09.00 sati sam stigao do zadnjih kuæa u selu Novi Varoš, u pravcu Gradiške na Savi. Zbog dejstva neprijateljske vatre smo bili prinuðeni da se zadržimo i tra- žimo sigurniji zaklon. Tu sam video nekoliko civila koji su pali smrtno pogoðeni. Meðu njima je bilo i jedno lice iz Rajiæa, èije ime ja ne znam. Nedaleko odatle sam video Petkoviæ Radeta, koji je bežao prema Savi. Od tada ga više nisam video i ne znam da li je živ. Onda su me zarobili, pa sam išao peške prema Okuèanima. Video sam puno prevrnutih vozila na putu i pored njih dosta tragova krvi, ostatke ženske kose, ali nisam video nijedan leš na putu. Jedino sam u jarku pored puta video leš ubijenog Cicvara Milana iz Smrtiæa, koga sam poznavao od ranije. Uz put sam sretao hrvatske vojnike...".

U svom iskazu svedok 618/95-4 navodi:

"... Ja sam pošao na traktoru, koji je vozio moj sestriæ, zajedno sa ženom, majkom, suprugom i dvoje male dece. U selu Novi Varoš su Hrvati iz obližnje šume otvorili na nas unakrsnu vatru iz pešadijskog oružja. To je bilo, koliko se seæam, posle 17.00 sati. Video sam da su mnogi koji su bili na traktorskim prikolicama padali na asfalt pogoðeni mecima, a mlaði su iskakali, sklanjali se pored puta i bežali u pravcu Save. U toj opštoj zbrci, video sam kada je sa jednog od traktora pala Vukoviæ Jela iz Greðana, roðena 1913. godine, koja je bila ranjena i zapomagala je: " Nemojte me ostaviti " .

Mi smo ubrzanom vožnjom traktora pošli kroz selo tako da smo uspeli da se izvuèemo nepovreðeni. Tokom ove vožnje, u opštoj zbrci i metežu koji je nastao, koliko sam ja mogao da primetim, na asfaltu sam video najmanje 15 poginulih civila, a veæi broj ranjenih se teturao pored puta tražeæi pomoæ...".

Svedok 618/95-5 navodi pred istražnim sudijom:

"... Odmah kada smo ušli u selo Novi Varoš, video sam veliki broj leševa mrtvih civila, koji su bili ubijeni prethodne noæi pri pokušaju proboja prema Bosanskoj Gradišci. Leševi su ležali na asfaltnom putu i pored puta duž celog sela Novi Varoš sve do kanala Strug. Prema mojoj proceni, na ovom delu puta moglo je biti preko stotinu leševa: žena, staraca, a mislim da je bilo i dece. Dok smo prelazili ovaj deo puta, bilo je sporadiènog granatiranja od strane Hrvata prema nama. U momentu kada je naišla velika kolona civila, Hrvati su otvorili najjaèu vatru iz pešadijskog i drugog oružja iz napuštenih kuæa u selu i obližnje šume. Ja nisam bio u situaciji da vidim šta se dešavalo pozadi u koloni, a kasnije sam èuo da su mnogi od njih tom prilikom poubijani...

Kasnije sam saznao da su u koloni civila ubijeni Nikola Staniæ i Lauroš Željko iz Okuèana, a da su B. R. i M. Lj. ranjeni...".

Svedokinja 715/95-4 navodi:

"... Ja sam bila u Okuèanima i 1. maja 1995. godine, kada je Hrvatska vojska napala Zapadnu Slavoniju, ja sam u svom putnièkom vozilu oko 19.00 èasova odvezla u Gradišku moju kæerku i decu. Kada sam se vraæala prema Okuèanima, srela sam dugu kolonu srpskog stanovništva koja je napuštala podruèje Okuèana.

Oko 21.00 èasa sam stigla u Okuèane i pošto se tada èula pucnjava u neposrednoj blizini, ponovo sam krenula kolima sa roða- cima, koje sam povela prema Gradiški. Kolona je bila izuzetno duga jer su se u istoj kretali traktori sa prikolicama, zaprežna vozila i automobili. U toj koloni su bili veæinom stari ljudi, starije žene i deca. Najže- šæa vatra je bila kod sela Novi Varoš pa sve do kanala Strug. Hrvatski vojnici su nemilosrdno tukli po koloni. Ljudi koji su bili na traktorima i na prikolicama, padali su po kolovozu i njihova tela su ostajala pored puta ili na prikolicama ili na zaprežnim vozilima. Na putu je ostalo izuzetno mnogo poginulih žena, dece i staraca. Oni koji su ostali živi, nastavljali su dalje prema reci Savi. Na putu su ostajali traktori i vozila, od kojih su neki bili zapaljeni pa su goreli.

Koliko je tamo ubijeno Srba èija su tela ostala, ja to stvarno ne bih mogla da kažem, ali znam da ih je bilo mnogo. Vatra koju su otvarali hrvatski vojnici bila je veoma ubitaèna, jer su gaðali sa veoma kratkog odstojanja.

Posle izvesnog vremena, ja sam na Hrvatskoj televiziji videla da je taj deo puta izmeðu Okuèana i Gradiške bio potpuno èist. Kada sam ja prolazila par dana pre toga u koloni, taj put je bio potpuno zakrèen vozilima i telima ubijenih Srba. Vozila koja su ostala, bila su sva izrešetana. Sve su to u meðuvremenu sklonili i oèistili.

Kolonu su bombardovali i hrvatski avioni koji su bacali bombe i tukli mitraljezima.

U toj koloni je poginulo dvoje dece moje komšinice Gordane Kojiæ i to: Kojiæ Nemanja, star 9 godina i Kojiæ Dajana, stara 7 godina.

Njihova majka Gordana je teško ranjena i nalazi se na leèenju u bolnici...".

Svedokinja 715/95-2 navodi:

"... Živela sam u Okuèanima do 1. maja 1995. godine kada sam, posle napada Hrvatske vojske, krenula iz Okuèana prema Savi sa svojom kæerkom starom godinu i po dana.

Kada smo došli u selo Novi Varoš, koje se nalazi na polovini puta izmeðu Okuèana i Bosanske Gradiške, pripadnici Hrvatske vojske su nas napali granatama i pešadijskim oružjem.

Tu sam primetila i zapaljeno vozilo, po kome je bilo dosta krvi, koje je prethodno pogodila granata.

Nakon prelaska na teritoriju Republike Srpske, u selu Orahovo kod Gradiške sam ostala do 4. avgusta 1995. godine. Prilikom napada Hrvatske vojske na Orahovo, bila sam ranjena na dva mesta...".

Svedok 715/95-3 u svojoj izjavi istièe:

"... u jutarnjim èasovima 2. maja 1995. godine sam se kretao na traktoru u koloni koju su, kada je stigla do sela Novi Varoš, napali pripadnici Hrvatske vojske.

Na tom delu puta, u dužini od oko 3 km, bilo je toliko leševa ubijenih Srba da se cela ta dužina mogla preæi a da se ne stane na zemlju.

Po putu su bili prevrnuti traktori, koje su hrvatski vojnici palili, ubijali su starce, žene i decu èija su tela ostajala na putu ili pored puta. Video sam da su hrvatski vojnici ubili Gajiæ Milana, iz sela Medara, dok su njegovog oca ranili u predelu leða.

Video sam da je ranjen i M. D. i njegov sin N. A. na sedam mesta.

Na prikolici koju sam vozio bili su utovareni ranjenici.

Znam da je na putu ostao veliki broj leševa ubijenih Srba, da je Hrvatska vojska sakupljala leševe na gomile, polivala ih naftom i spaljivala.

Kada je moja supruga èula da je naš sin navodno ubijen, šlogirala se i posle par dana je umrla u Srpskoj Republici...".

Svedok 715/95-36 svedoèi:

"... U toku kretanja prema mostu na Savi i Gradiški, negde na sredini puta, uoèio sam mnoštvo prevrnutih traktora, zaprežnih vozila, putnièkih i teretnih vozila i drugih.

Na kolovozu kojim sam se kretao, kao i pored kolovoza, u kanalu pored puta, bilo je mnoštvo leševa žena, dece, muškaraca.

Kreæuæi se dalje, gustina uništenih i prevrnutih vozila je bila sve veæa, kao što je bilo i sve više leševa. Najveæi broj ubijenih je bio na podruèju sela Novi Varoš i u blizine kafane "Šeik".

Kada sam došao do kanala Strug, most je bio porušen i tu se kolona sporo kretala zato što smo morali da prelazimo preko kanala pored porušenog mosta.

Posle prelaska kanala Strug, jedan avion je nadletao kolonu i bacio nekoliko bombi, a posle je otvarao mitraljesku vatru.

Siguran sam da je na putu od Okuèana pa do mosta na Savi prema Gradiški bilo 1.000-1.500 tela ubijenih Srba...".

Svedokinja 715/95-33 svedoèi:

"... Hrvatska vojska je kolonu Srba, koja je bežala prema Gradiški, neprekidno tukla iz šume Prašnik. Kolonu su nadletali i hrvatski avioni i bombardovali je. Veliki broj Srba, koji je bio u koloni, nastradao je od bombardovanja.

Kolona se probijala, a mrtvi su ostajali na putu i pored puta. Put od Okuèana, gde je formirana kolona, pa do mosta na Savi prema Gradiški, dug je 14 kilometara.

Po mojoj proceni, tada je poginulo izmeðu 400-500 Srba.

Meðu poginulima je bio ogroman broj žena, dece, starih i iznemoglih. Bilo je mnoštvo ranjenih koji nisu mogli dalje da se kreæu, pa su ostali na putu i pored puta.

Na mostu na Savi, na punktu su bili vojnici UNPROFOR-a koji su se smejali gledajuæi u taj narod. Njima kao da je èi- nilo zadovoljstvo da gledaju stradanje srpskog naroda.

U toku kretanja kolone prema savskom mostu, ja sam videla kada je poginuo: Vujiæ Branko iz sela Bodegraj, opština Nova Gradiška, Ljiljak Dušan iz Laðevca, opština Nova Gradiška i mnoštvo drugih ljudi èija imena ne znam...".

Svedokinja 715/95-8 navodi:

"... Ja sam 1. maja 1995. godine oko 16.00 èasova krenula svojim putnièkim kolima iz Okuèana u pravcu Gradiške. Sustigla sam kolonu traktora, zaprežnih i teretnih vozila koja su se kretala prema Savi. Kod sela Novi Varoš, Hrvatska vojska je iz šume Prašnik otvarala vatru po koloni. Ali pošto tada ta vatra nije bila suviše jakog intenziteta, nastavili smo dalje da se kreæemo.

Kada smo došli do blizu Save, iznenada su se pojavili hrvatski avioni koji su bombardovali kolonu i èule su se eksplozije bombi. Tada su se zapalila vozila koja su se kretala u koloni i poginulo je mnogo izbeglica. Izbeglice koje su posle toga pristigle, prièale su da su pripadnici Hrvatske vojske tenkovima gazili Srbe koji su bežali prema Savi i da su leševe polivali benzinom i palili ih, da bi na kraju oprali kolovoz od Nove Varoši do savskog mosta...".

Svedok 715/95-34 navodi:

"... 1. maja 1995. godine oko 17.00 èasova krenula sam autobusom iz Okuèana u pravcu Gradiške.

Bili smo u koloni vozila koja su se kretala ka Savi. Hrvatska vojska je iz pravca šume Prašnik i Nove Gradiške tukla po toj koloni žestoko, tako da je veliki broj Srba koji se nalazio u koloni izginuo i njihova tela su ostala pored puta, sve do mosta na Savi.

Znam da je poginula supruga Dušana Bošnjaka iz Trnave, koju su hrvatski vojnici ubili blizu mosta na Savi...".

Saslušani svedok 439/95-21, inaèe sveštenik srpske pravoslavne crkve, koji se 1. maja 1995. godine zatekao u svojoj kuæi u Okuèanima, navodi:

"... Na dan 1. maja, ja sam svojim kolima odvezao u Banja Luku svoju suprugu, decu i dve žene iz Okuèana.

Sutradan, 2. maja u 07.30 èasova, krenuo sam kolima natrag prema Okuèanima. U Gradiški sam primio Milku Kesiæ iz Okuèana, koja je sela na prvo sedište sa moje desne strane. Prešao sam preko mosta Savu i kanal Strug. Ulazeæi u selo Novi Varoš iznenada je na moj automobil ispaljen mitraljeski rafal iz kuæa sa desne strane.

Milka Kesiæ je bila odmah smrtno pogoðena i mrtva se naslonila na moju stranu. Ja sam bio pogoðen na 9 mesta, ali nastavio sam da vozim automobil, sve dok on nije stao. Pod neprekidnim dejstvom kuršu- ma, uspeo sam da izaðem iz automobila i trèao sam još oko 200 m prema centru sela, gde sam pao.

Neposredno ispred sebe sam video užasnu scenu. Mno- štvo vozila je bilo ispreturano, a veliki broj civila pored njih ležao je ubijen na putu. Jedan broj izbezumljenih je tumarao meðu kolima, izložen vatri iz pešadijskog oružja. Mnoga vozila su gorela. U kuæama, sa obe strane puta, bilo je žena, dece i staraca, koji su uspeli tu da se sklone.

Iz jedne kuæe, daleko od mene oko desetak metara, izašao je neki civil, koji se tu bio sklonio, i pritrèao mi u pomoæ. Preneli su me u obližnju kuæu i pružili mi prvu pomoæ. Ne znam koliko sam tu ležao. Neki civili, koji su bili u blizini, uspeli su da me odnesu do nekog automobila kojim sam prevezen u bolnicu u Banja Luku.

Ne mogu da kažem koliki je broj ubijenih ostao u selu Novi Varoš. Samo mogu reæi da je tu bio veliki broj žena, dece i staraca. Nije mi poznato šta je kasnije bilo sa žrtvama koje su ostale u selu Novi Varoš. Oni koji su pristizali otuda posle mene, prièali su da su Hrvati spalili njihove leševe.

Meðu ranjenima sam video V. R, M. M, kao i mnoge druge èijih imena trenutno ne mogu da se setim, a znam ih dobro iz viðenja.

Meðu ubijenima, od poznatih sam video Dojiæ Momèila, suprugu Dojiæ Momèila, Dejanoviæ Ostoju i nekog Vukašinoviæa...".

Svedok 439/75-14 navodi:

"... Ujutru 2. maja 1995. godine stigli smo blizu sela Benkovac i pored puta smo videli grupu od èetiri hrvatska vojnika, koji su blokirali put. Sakrili smo se u šipražje i posmatrali u tom pravcu. Video sam kada je naišla jedna konjska zaprega sa belim konjima, a na kolima su sedeli èovek i žena u civilnim odelima.

Iza njih su se kretali i drugi civili. Hrvatski vojnici su ih zaustavili i èuo sam glasove: " Koljite, šta èekate? "Ubrzo zatim, ovi hrvatski vojnici su okrenuli konje i kola u pravcu Oku èana i pojurili konje prema Okuèanima. Na kolima sam video tog èoveka i ženu u ležeæem stavu, pa pretpostavljam da su ih ovi hrvatski vojnici zaklali, jer nisam èuo nikakvu pucnjavu sa te strane.

Nastavili smo dalje izvlaèenje prema Savi. Kad smo stigli blizu sela Laðevac, video sam da su se iz helikoptera, pored železnièke pruge, iskrcali neki vojnici u maskirnim uniformama i èuo sam da govore nekim stranim jezikom koji nisam razumeo. Èuo sam da dolazi i drugi helikopter, pa smo krenuli dalje prema selu Rajiæi.

Dok smo tražili izlaz kroz obruè Hrvatske vojske prema Gradiški, video sam da su Hrvati palili kuæe u selima Rajiæi, Raðanovci, Vrbovljani, Èovac i Greðani. Kada smo prolazili pored ovih sela, kuæe su još gorele...".

Svedok 439/95-8 navodi:

"... da bi presekli izlaz Srbima prema mostu kod Gradiške, napali su kolonu izbeglica u noæi izmeðu 1. i 2. maja.

Ja sam 2. maja oko 03.00 sata bio udaljen oko 2 km od sela Novi Varoš - prema Gradiški. Mada nisam video, èuo sam da je tada stradalo puno ljudi. Meðutim, èuo sam jauke i kuknjavu napadnutih civila.

Oko 09.00 sati sam video kako se iz pravca Okuèana prema Gradiški približava jedno sanitetsko vozilo, koje je na udaljenosti od oko 200 m od mene pogoðeno granatom. Kada se vozilo zaustavilo, na njega je otvorena vatra iz pešadijskog naoružanja.

Pošto sam znao da je tim vozilom upravljao moj roðak Maleševiæ Gojko iz Laðevca, odmah sam krenuo ka vozilu da vidim šta se desilo sa Gojkom i da mu pomognem. Kada sam uspeo da doðem do vozila koje je veæ bilo u plamenu, video sam tri leša koja su gorela. Meðu njima sam prepoznao i Ljiljak Dušana, starog preko 70 godina, iz sela Laðevca.

Gojka nisam pronašao, ali sam video tragove krvi koji su vodili od sanitetskog vozila ka šumi.

Kada sam stigao u Gradišku, saznao sam da je Maleševiæ Gojko bio teško ranjen, ali da je uspeo da se izvuèe. Kasnije je prebaèen u bolnicu u Banjaluci...".

Svedok 439/95-9 navodi:

"... U selu Bobare sam 2. maja sreo jednu ženu iz Trnakovca, koja mi je isprièala da je prethodnog dana oko 19.00 sati bila u kamionu koji su napali pripadnici Hrvatske vojske. Rekla mi je da su na kamion prvo ispalili raketu tipa " Zolja " , a zatim su vojnici, kroz ciradu, iz neposredne blizine otvorili vatru na žene i decu.

Ova žena je ostala živa ali je dete njene sestre, koje je držala u krilu, pogoðeno i usmræeno. Prema njenim reèima, u kamionu je bilo oko 40 civila. Ona je ispala iz kamiona i uspela je da pobegne. Ne veruje da je neko u kamionu ostao živ. Rekla mi je da je kamion bio marke FAP i da je cirada bila žute boje...

... Iz Bobara smo krenuli u selo Cage, u neposrednoj blizini Okuèana. Hrvatska vojska je veæ zauzela selo. Iz jedne kuæe smo èuli oèajnièki krik žene koja je zapomagala i vikala " Mitre! " . Zatim smo èuli glas hrvatskog vojnika: " Di ži se, mater ti jebem ", pa opet krikove žene i na kraju pucanj. Posle toga se glas ove žene više nije èuo.

Noæ izmeðu 2. i 3. maja smo proveli skriveni u kanalu, koji se nalazi duž puta Okuèani - Stara Gradiška, u selu Novi Varoš. Kanal je od ovog puta udaljen oko 400 m. Èuli smo rad motora bagera sa puta Okuèani - Stara Gradiška, u selu Novi Varoš. Istovremeno smo èuli i krike i pojedinaène pucnje, pa pretpostavljam da su hrvatski vojnici ubijali zateèene ranjenike, koji su pokušavali da se probiju iz Okuèana ka Gradiški.

Iz pravca nekadašnje kafane "Složna braæa " , koja se nalazi s leve strane puta Oku èani - Stara Gradiška - otprilike na sredini sela Novi Varoš - osetio sam oko 23.00 sata veoma jak miris, koji je bio specifièan, pa pretpostavljam da se radilo o mirisu ljudskih tela. Ovaj miris mi je poznat od ranije, jer sam zaticao ljudska tela koja su hrvatski vojnici neposredno pre toga zapalili. Zbog toga taj miris prepoznajem.

Ubrzo potom se na tom putu pojavio plameni dim, a zatim se zaèula snažna eksplozija. Posle toga su došli rovo-kopaèi i obavljali su neke radove.

Na tom mestu smo ostali sve do rano ujutru, kada je prestala pucnjava i kada više nije bilo vatre.

U veèernjim èasovima 3. maja, uspeli smo da preðemo Savu...

U gradu su mi V. R, B. M. i Z. N. isprièali da su prilikom izvlaèenja iz Okuèana, preko sela Novi Varoš, videli u tom selu mnoštvo ubijenih Srba, koji su ležali na putu i pored njega - i to na mestu sa koga sam osetio onaj specifièan miris. Na istom mestu su videli i veliki broj prevrnutih traktora, automobila i kamiona. Na osnovu toga zakljuèjuèujem da su Hrvati bagerima skupljali leševe, spaljivali ih i pomoæu rovo-kopaèa zakopavali.

Takoðe su mi isprièali da su te noæi prali puteve i ulice u selu Novi Varoš, gde sam ja, inaèe video cisternu na putu. Sve to sam mogao da vidim, zbog toga što je te noæi bila meseèina...".

Svedok 439/95-10 navodi:

"... Ujutru, 2. maja, dobili smo obaveštenje da su selo Novi Varoš zauzele jedinice Hrvatske vojske. Time je bio preseèen put prema Gradiški...

Ubrzo zatim, kada smo uspeli da uðemo u selo Novi Varoš, video sam na ulicama veliki broj ubijenih Srba civila, prevrnutih, traktora, automobila i zaprežnih vozila. Na ulici sam video i jedan autobus koji je bio potpuno izrešetan. Pored njega je ležalo dosta leševa, verovatno putnika koji su pokušali da beže. Ulice su bile pune krvi i leševa.

Koliko sam mogao da procenim, što je bilo teže jer je bila noæ, video sam oko 70 ubijenih civila, žena, dece, staraca. S obzirom na to da se nisam duže zadržavao, nisam uspeo da prepoznam nijednu žrtvu.

... U blizini mesta gde sam se krio, na oko 5 m od mene, grupa hrvatskih vojnika je ubila jednog ranjenog muškarca, èije ime ne znam. On ih je molio da ga ne diraju i da se predaje. Pošto su ga ubili, èuo sam kada je jedan vojnik rekao " Damire beži " . Posle toga su odmah pobegli..."

Svedok 439/95-11 navodi:

"... Ja sam se 1. maja oko 19.00 sati našao na ju žnom obodu sela Novi Varoš. Video sam kolonu civilnog stanovništva, koja se kretala na traktorima, konjskim zapregama, biciklima i peške. Najviše je bilo staraca, žena i dece.

Iznenada su na kolonu, koja se kretala u pravcu kanala Strug, pripadnici Hrvatske vojske otvorili vatru. Na tom mestu je poginulo oko 20 civila, a traktori i zaprežna vozila su se prevrnuli na putu.

Ja sam od mesta dogaðaja bio udaljen oko 200 m. Video sam da su preživeli civili iz kolone bežali prema kanalu Strug...".

Svedok 439/95-12 navodi:

"... Hrvatska vojska je 2. maja, izmeðu 07.30 i 08.00 sati, otvaranjem iznenadne vatre, zaustavila èelo kolone izbeglice. Vatra je otvarana iz šume Prašnik, koja se nalazi s leve strane puta Okuèani - Stara Gradiška. Šuma je udaljena oko 80 m do100 m od puta.

Civili su pokušali da se izvuku iz vozila u kojima su bili. Meðutim, upravo u momentu dok bi se izvlaèili, bili bi ubijani. Neki su ubijeni i u samim vozilima. U toj koloni su bila i dva sanitetska vozila koja su prevozila ranjenike. I na ta vozila je otvarana vatra iz pešadijskog naoružanja, tako da je jedno vozilo uništeno.

Civili iz vozila su u panici, koja ih je zahvatila, poèeli da beže i uspeli su da se prebace na desnu stranu puta. Zatim su se kanalom, koji se proteže duž puta i koji je relativno dubok, peške zaputili prema Staroj Gradiški.

Ja sam se u tom trenutku zatekao negde u sredini kolone. Išao sam pešice. Kada sam video o èemu se radi, poèeo sam da puzim ivicom puta.

Prema mojoj slobodnoj proceni, na ovom delu puta - od poèetka do kraja sela Novi Varoš - bilo je negde oko 150-200 ubijenih civila. Pošto smo bili pod neprekidnim vatrenim dejstvom hrvatskih vojnika, nije bilo nikakve moguænosti da mi, koji nismo bili pogoðeni, sklonimo ubijene i ranjene. Svi smo tražili priliku da pobegnemo sa tog mesta.

Meðu ubijenima sam prepoznao svog prijatelja Vukadinoviæ Zorana, roðenog 1971. godine, iz Okuèana.

Tek oko 17.00 sati sam uspeo da preðem preko mosta u Gradišku...".

Svedok 439/95-13 navodi:

"... Kada je poèeo napad, ja sam ostao na mestu zvanom Kuæerine da bih pomogao preostalim civilima. Moj sin je oko 11.00 sati otišao jednim autobusom u pravcu Gradiške, a moja supruga oko 14.00 sati traktorom sa jednim komšijom. To je bilo 1. maja.

Kada smo se provlaèili kroz obruè Hrvatske vojske, bili smo u situaciji da prolazimo neposredno pored njih. Tada sam uoèio da je meðu njima bilo i stranaca, jer sam jasno èuo da govore nemaèkim jezikom, koji poznajem jer sam pre rata bio èetiri godine na radu u Austriji. Èuo sam i neke druge strane jezike koje nisam razumeo. Te vojnike, koji su bili u sastavu Hrvatske vojske, video sam u selu Laðevac, kada su se helikopterima spustili na igralište pored železnièke pruge i nakon toga krenuli u èišæenje ovog sela. Ovi vojnici su se spustili sa dva velika helikoptera i, prema mojoj proceni, bilo ih je oko 70.

Nastavljajuæi izvlaèenje, stigli smo u mesto Benkovac. Tu sam primetio grupu od 5 hrvatskih vojnika, pa smo se sakrili pored reke Sloboština. Sa tog mesta smo videli kako ovi vojnici zaustavljaju konjsku zapregu na kojoj su se nalazili muškarac i žena. Prema mojoj proceni, to su bili stari ljudi. Jedan od tih vojnika se popeo na zapregu, prišao ovoj ženi, zaklao je nožem i zatim povalio u kola. Drugi vojnik je to isto uradio sa muškarcem koji je sedeo na kolima. Vojnici su zatim okrenuli konje i kola i poterali ih u pravcu Okuèana, odvezavši leševe sobom. Ovaj dogaðaj se zbio 2. maja oko 06.30 sati ujutu. Nismo smeli da reagujemo, jer se na nekoliko stotina metara od nas nalazila veæa jedinica Hrvatske vojske, koja je posmatrala ovaj prizor i odobravala ponašanje vojnika koji su, vrišteæi i pucajuæi u vazduh, zaklali ove civile.

Tražeæi naèin da se izvuèemo i stignemo do Save, prolazili smo kroz više sela. Videli smo da su neka od njih, kao što su Rajèiæi, Raðenovci, Trnakovci, Bijela Stena, Vrbovljani, Èovac i Greðani bila spaljena - kuæe su još uvek gorele.

U svakom od ovih sela smo pored zapaljenih kuæa èuli vrisak žena, koje su verovatno ostale pored svojih kuæa.

Pošto nismo uspeli da izbegnemo hrvatske vojnike koji su se nalazili na sve strane, bili smo primorani da se vratimo i ponovo krenemo u pravcu sela Rajiæi. Kada smo stigli do Joviæa reke, koja prolazi kroz selo, sakrili smo se ispod podvožnjaka.

Tu smo èuli kako se jedna žena svaða sa hrvatskim vojnicima, ne dozvoljavajuæi im da izvedu njenu stoku. Po glasu bih rekao da znam ko je bila ta žena.

Sa tog mesta sam takoðe mogao da vidim svoju kuæu. Èuo sam svog psa kako laje, a ubrzo zatim pucanj i njegovo skièanje.

Celo podruèje po kome smo se kretali, moglo je da ima preènik od oko 25 km, ali smo mi, probijajuæi se, prešli oko 150 km za tri dana, koliko nam je bilo potrebno da stignemo do Save i preðemo na njenu drugu stranu...".

Svedok 439/95, ina èe vozaè sanitetskog vozila, navodi:

"... Ja sam 2. maja dobio zadatak da evakuišem sanitetsko vozilo u Gradišku. To je bilo vozilo marke TAM 110, obele ženo znakovima Crvenog krsta, koji su mogli da se vide sa velike udaljenosti. Pri polasku sam upalio rotaciono svetlo.

Kada sam prethodnog dana vozio ranjenike za Gradišku, nije bilo nikakvih problema ni pri odlasku ni pri povratku.

Iz Okuèana sam krenuo oko 07.00 sati.

Prolazeæi kroz selo Novi Varoš, video sam mnoštvo isprevrtanih vozila na putu i veliki broj ubijenih civila. Pripadnici Hrvatske vojske su iz šume, s leve strane puta, otvarali žestoku paljbu na vozilo. Pošto nisam smeo da se zaustavljam, krenuo sam dalje zaobilazeæi brojne leševe i prevrnuta vozila. Vozilo je bilo pod neprekidnom vatrom kuršuma od kojih je jedan smrtno pogodio mog suvozaèa Ljiljak Dušana, koji je prestao da daje znake života.

I mene je metak pogodio u predeo leða, a krv je poèela da mi curi iz usta.

Ubrzo je vozilo stalo, jer je motor prestao da radi.

Bio je ranjen i Radmiloviæ, koji je takoðe bio u kolima. Pošto nismo smeli da izaðemo iz vozila, polegali smo pored sedišta. Mislim da smo u tom položaju ostali oko sat i po vremena, sve do trenutka dok vozilo nije pogodila jedna granata. Tek kad je vozilo poèelo da gori, Radmiloviæ i ja smo se izvukli iz njega.

U meðuvremenu su se, pokušavajuæi da naðu zaklon, pošto su im kola, koja su se nalazila iza mog vozila, bila pogoðena, dvojica muškaraca sakrila ispod mog vozila. Kada sam izašao, video sam da je vozilo veæ uveliko bilo u plamenu, koji je zahvatio i Ljiljak Dušana i dvojicu muškaraca.

Ja sam nekako uspeo da doðem do jednog malog mostiæa i da se tu sakrijem.

Ne bih mogao da procenim broj ubijenih civila na putu i pored puta u selo Novi Varoš, ali ono što mogu da kažem jeste da ih je bilo veoma mnogo...".

Svedok 439/95-18 navodi:

"... U noæi izmeðu 1. i 2. maja 1995. godine, pripadnici Hrvatske vojske su kod sela Novi Varoš presekli put Okuèani - Gradiška, kojim se kretala izbeglièka kolona civila...

... Prolazeæi kroz Novi Varoš, video sam u samom selu i na izlazu iz njega - na putu koji vodi za kanal Strug, veliki broj ubijenih civila. Po mojoj proceni, bilo je oko 250 žrtava.

Meðu ovim žrtvama sam prepoznao Vukadinoviæ Zorana iz Okuèana, Milašinoviæ Milana iz Rajiæa, Grubor Janka iz Okuèana i æerku sveštenika Poèuèa Save iz Okuèana.

Pored ubijenih, video sam i veliki broj prevrnutih i uništenih traktora, zaprežnih kola, automobila, a bilo je i nekoliko sanitetskih vozila obeleženih znakovima Crvenog krsta...".

Kada su u pitanju izvršioci ovih ubistava civila i drugih zlo èina u okviru agresije snaga Hrvatske vojske, svedoci su naveli nazive sledeæih jedinica Hrvatske vojske:

1. Pripadnici helikopterskog desantnog odreda Hrvatske vojske,

2. deo 2. gardijske brigade "Gromovi" Hrvatske vojske,

3. deo gardijske brigade "Kune" Hrvatske vojske,

4. deo 5. gardijske brigade "Orlovi" Hrvatske vojske,

5. delovi 125. domobranske pukovnije (Kutina), i drugi.

Share this post


Link to post

Izvodi iz ratnih svedoèenja

Miodrag T. (1971.), vojnik JNA

Biber u oèima, nož pod grlom

Ja sam 19. septembra 1990. otišao na odsluženje vojnog roka u Pulu.

Poslije 92 dana obuke premješten sam u kasarnu u Sinju. Došli smo brodom do Splita, a otuda autobusom do Sinja. Sa mnom su još bili jedan Musliman, jedan Makedonac i jedan Šiptar. Otišli smo u kasarnu. Trebao sam biti kuvar, ali su me stavili da perem bidone. To je bila nekakva kazna...

Kada je posèelo na Plitvicama, krenuli su i napadi na našu kasarnu. Mještani Sinja, od djece do odraslih, na ulici su nas gaðali kamenjem, bez obzira koje smo bili nacionalnosti, bilo im je dovoljno da nas vide u uniformi JNA.

Govorili su:«Hajl Hitler! Živio Ante Paveliæ!«. Tako je bilo iz dana u dan. U kasarni su poveæane mjere opreznosti. Ja sam ipak dobio mjesto u kuhinji, zahvaljujuæi vodniku, Srbinu Mirku S. koji je poslije smjenjen, a na njegovo mjesto stigao je Hrvat Ivica J.

Prema vojnicima iz Srbije i Makedonije postupao je kao prema životinjama. Javno se izjašnjavao da je HDZeovac i da je za Tuðmana. U kuhinji je od mene traženo da radim najprljavije poslove. Ivica J. je stalno obilazio moj kazan i provocirao me.

Poslije nekog vremena premjestio me da radim u povræari, da gulim krompir. Ja sam otišao kod poruènika, rodom od Sarajeva i on me vratio da radim u mesari, gdje sam ostao do kraja.

Opekotine drugog stepena

U kuhinji je bilo samo nas trojica Srba i jedan Ciganin, ostali su bili Muslimani i Hrvati. Ja sam bio i na straži, ali sa puškom bez municije. Izlazeæi i napuštajuæi kasarnu, hrvatski vojnici prolazili su kraj mene i govorili: »Bok, vidimo se sa one strane«, pokazujuæi na nišan puške. Oni su masovno bježali iz kasarne i iznosili oružje, a mi smo nemoæno gledali kako kolima dolaze po njih. Prije toga je poèelo nestajanje vojnika i to samo srpske nacionalnosti. Saznali smo da ih kidnapuju i vode u logor na otok kraj Sinja. Tako je jedne noæi zaparao rafal svjetleæih metaka. Data je uzbuna. To je bilo negdje u julu 1991. Mi smo izletjeli napolje i ostali u rovovima èitavu noæ. Poslije sam legao, bio sam toliko umoran da uopšte nisam osjetio šta su sa mnom radili. Nešto me je probudilo i peklo kao da sam na ražnju. Mislio sam da sanjam, ali kada sam poèeo da otvaram oèi, nisam ih mogao otvoriti. Oni su mi u oèi i po èitavom tijelu sipali kuhinjski biber. Probudio sam vojnika Sreæka koji je bio negdje iz Srbije i molio ga da me povede do WC-a. Vode nije bilo jer su je u kasarnama iskljuèili, ali se sa jedne vijevi cjedila pomalo i mogao sam se oprati, ali petnaest dana poslije toga nisam uopšte mogao da gledam, nisam ništa vidio, bio sam potpuno slijep. U stacionaru su mi sapirali biber, malo oèistili, ali nisam smio nikome da kažem šta mi se dogodilo jer sam se bojao da æe me po noæi ubiti.

Kada sam malo prezdravio i opet poèeo da radim u kuhinji, podmetnuli su mi ventil sa bijelom vrelom kafom. Tako su ga namjestili da èim sam ga otvorio, vrela kafa je bljunula na mene i zadobio sam opekotine drugog stepena. I sada imam ožiljke, samo su izbledjeli. To sam rekao vodniku Ivici, a on mi je odgovorio da nek radim svoj posao i manje prièam.

Smrznut u komori za meso

Jednom je taj vodnik u frižideru ostavio komad sudžuka. Neko ga je u meðuvremenu uzeo. Vodnik me oštro pozvao, grubo zgrabio, uveo u kuhinju i uzeo veliki nož. Bio je pripit, stavio mi je nož pod grlo i zarezao, kao da æe me klati. Ja sam se otimao, branio i objašnjavao da nisam uzeo sudžuk. Na trenutak me je pustio i pozvao da uðem u ledenu komoru i vidim koliko tamo ima mesa. Dok sam ulazio u komoru, vidio sam da je na vrata ušao vojnik, neki Medo od Jajca, nasmijao se, a onda su se za mnom zalupila vrata komore koja se ne mogu otvoriti iznutra. Tako su me njih obojica ostavili u ledari. Bio sam tu pola sata i poèeo sam se, smrzavati, kosa mi je bila sva sleðena. Onda je sluèajno naišao vojnik Sreæko i pošao u ledaru da nešto uzme. I tako me spasio. Da sam još deset minuta tamo ostao, umro bih. Nismo smjeli nikome govoriti jer je i Sreæko preživljavao velika maltretiranja.

Od tada se u mene uvukao veliki strah. Obolio sam, živci su mi popustili, postao sam eksplozivan. Slali su me kod ljekara u Split. Oni su me zašto se javlja taj strah, a ja im nisam smio isprièati, i oni su mi kao dijagnozu napisali »neurotis reaktiva«. Poslije toga su me otpustili iz vojske. I Sreæko je uspio preko ljekarskog da izdejstvuje otpuštanje. Pustili su bez ikakvih papira, bez pratnje, novca za karte, bez ièega. Bili smo u civilu. Oni su nas trebali da otprate do kasarne u Kninu.

Premlaæivanje na raskrsnici

Pošli smo iz Sinja 8. avgusta 1991. Imali smo samo otpusnice iz bolnice. Otišli smo na autobusku stanicu, jer nam je zadnji voz »Marijan« otišao dan prije. Pitali smo - ima li šta za Banjaluku. Rekoše da nema, veæ samo za Zagreb. Nisu nam dali kartu, veæ su rekli da ih kupimo u autobusu. Uplašili smo se da nisu nešto posumnjali zbog naših, tipièno vojnièkih frizura. Stali smo kod autobusa koji ide za Zagreb i èekali da krene. Šoferu smo rekli da bježimo iz vojske i molili da nas ne otkrije vojnoj policiji. On je nama èestitao: »Svaka vam èast, deèki! Uðite u autobus. Ja idem za Zagreb, ali preko Banjaluke«.

Autobus je krenuo i mi smo htjeli da platimo karte, ali je vozaè rekao da nas èasti što bježimo iz jugo vojske. On je nama tada isprièao da je svaki Hrvat bio zadužen u Sinju, valjda i drugdje, da ubije nekog oficira i èlanove njegove porodice. Rekao je da on ima zaduženje za jednog majora, a njegov suvozaè za pukovnika.

Došli smo do raskrsnice Livno - Brvno - Kijevo. Tu su nas hrvatski mupovci zaustavili. Svi smo izašli iz autobusa. Meðu putnicima je bilo samo trojica Srba: nas dva vojnika i još jedan èovjek, star oko èetrdeset godina, za koga tada nismo znali da je Srbin. Njega su odmah izveli iz autobusa i tu pred nama ga poveli prema Cetini i ubili ga. Hrvati su ušli u autobus, a nas nas dvojica smo pokušali mupovcima da objasnimo da bježimo iz vojske. I šofer je pokušao da nas zaštiti, ali su mu rekli da i on uðe u autobus. Prvo su Sreæka poèeli tuæi. Psovali su mu majku srpsku i tako ga isprebijali da je poèeo pljuvati krv. Onesvijestio se. Onda su prešli na mene. Tukli su me po bubrezima i svukud po tijelu. Krvario sam na sve strane. Jedan je naredio: »Hajde, vodite ih i ubijte!«, ali je dotrèao drugi i rekao:«Deèki, ne dirajte ih, oni su morali služiti vojsku nako ko i mi«. Onda su nas ubacili u onaj isti autobus koji je sve vrijeme tu stajao i putnici gledali šta se sa nama radi. U autobusu su nam se Hrvati smijali i izazivali nas. Na pola puta prema Banjaluci, susrela su se dva autobusa, ovaj naš i jedan koji je išao iz pravca Zagreba, bilo je to negdje prema Gornjem Vakufu. Onda je šofer uzeo mikrofon i rekao: »Ko šta ima od oružja bacite, ili sakrijte, Martiæevi su na putu«.

Kada se približio Banjaluci, šofer nas je izbacio na put. Onako slomljeni nismo znali kuda da idemo. Nekako smo stigli do stanice. Ja nisam imao prevoza. Ispratio sam Sreæka jer je »Lastin« autobus išao za Beograd, a onda sam zaspao, tu na stanici. Neko me je kasnije prepoznao i uveo u autobus za Prijedor.

Moj otac je tada bio u Kninu i èekao me tamo. Bio je sav izbezumljen, zvao je Sinj, a oni mu rekli da ja nikad nisam ni bio u toj kasarni.

(Zabeleženo u Prijedoru, u aprilu 1995.)

Share this post


Link to post

M. P. (1947), profesor:

Zadah smrti svuda oko nas

U Èitluku sam prvi put èuo i za masakr koji se dogodio nad Srbima koji su ostali u Gospiæu. Taj masakr je uglavnom povezan sa Merèepom i njegovim jedinicama koje su ubijale uglavnom viðenije Srbe, civile, a njihova tijela su naðena zapaljena u Lipovoj Glavi izmeðu Perušiæa i Teslingrada

IZJAVA SVEDOKA: Radio sam u Centru »Nikola Tesla» u Gospiæu kao profosor matematike i fizike. Do izbora 1990. nisam se bavio politikom. Pristupio sam Pokretu reformista u kome je bilo i desetak Hrvata. U to vrijeme SDS još nije bila formirana u Gospiæu, ali je bila formirana u Radièu i Lipovom Polju. Na izborima u proljeæe 1990. pobjeda HDZ je jako uznemirila Srbe, ali je to ujedno stvorilo klimu za formiranje SDS u Gospiæu. Poslije ovih izbora odmah je poèelo dolaziti do zastrašivanja Srba. HDZ je dijelio oružje Hrvatima, poèinju se minirati srpske kuæe, lokali, te kiosci »Borbe« i »Politike«. Povremeno dolazi i do tuèa. Pojavljuju se i tzv. specijalci u šarenim uniformama. Po srpskim selima se formiraju seoske straže. Školska godina je relativno protekla u miru, ali u stalnim provokacijama. Bilo je i incidenata, kao npr. kada su uèenici hrvatske nacionalnosti organizovali demonstracije, srpski uèenici nisu htjeli da uèestvuju u njima. Ovo se dešava poèetkom 1991., prije dogaðaja u Pakracu i na Plitvicama. Poslije plitvièkih dogaðaja meðunacionalni odnosi se zaoštravaju. Krajem osmog mjeseca u Lièkom Osiku se organizuje Martiæeva milicija. Srbi provode referendum za izdvajanje srpske opštine iz opštine Gospiæ i pripajanje opštini Graèac. Mi u školi obavljamo popravne ispite, a veæ 29. avgusta poèinju borbe oko Gospiæa. Srbi drže istoèni dio Gospiæa i srpska sela oko grada. U pomoæ im dolazi JNA i Giškina garda. Polovicom septembra Hrvati zauzimaju vojno skladište u Smiljanima i kasarnu u Gospiæu. Vojska sa tehnikom se povlaèi do Ploèa, mjesta udaljenog oko 25 kilometara od Gospiæa što izaziva paniku kod Srba. Hrvati zauzimaju istoèni dio Gospiæa i srpsko selo Ornice, napadaju Divoselo i zauzimaju zaseoke Vedro Polje i Klisu, pale zaselak Pleæaši. Prije ovoga napada od artiljerijske granate poginuli su Ðorðe Bjegoviæ (50) i Tomo Jerkoviæ

(80). U napadu na Pleæaše gine Miloš Pleæaš (45). Tih dana je izvršen napad na Poèitelj i Medak. U Poèitelju ginu kao civili jedna žena i Pajo Matiæ, a nestaje Ðuro Uzelac, zvani Pusa, vozaè vojnog kamiona. Civilno stanovništvo se izvlaèi iz Divosela. Od kraja septembra do polovine novembra 1991. neprestalno se oglašava vatra sa hrvatskih položaja, ali se linija fronta ne pomjera. Zbog takve situacije civili su se poèeli vraæati u selo i organizovati život u ratnim uslovima. Meðutim, 16. novembra 1991. dok je trajalo jako nevrijeme, izvršen je snažan napad Hrvata na Divoselo. Selo je najveæim dijelom popaljeno a poginulo je devetoro mještana. Naselje Vujkoviæi je u veæoj mjeri ostalo saèuvano. Na raskrsnici u Divoselu okupilo se nas petnaestak i imali smo namjeru krenuti u Veliki Krej, mjesto udaljeno 2-3 km. Grupa novinara i snimatelja izrazili su želju da idu sa nama, ali su odustali jer nije bilo bezbjedno. Nedaleko od raskrsnice u Divoselu prošli smo pored zgarišta kuæe Soke Vujinoviæ, starice koja je na dvorištu ležala ubijena. Poginula je 17. novembra 1991., a njezin unuk dan ranije. Ispod Prisoja, desetak metara od ceste, pored jednog potoèiæa, pronašli smo tijelo Ise Obradoviæa, starca od 85 godina. Mali Krej je bio popaljen. Pojedina zgarišta su još tinjala, a kuæa Jove Pleæaša je bila sva u plamenu. Tijela Ise i Anke Vujoviæ našli smo iznad Malog Kreja prema Velebitu, kamo su poèeli bježati. Odatle smo prešli u zaselak Jajiæi koji je bio sav popaljen, osim kuæe Nine Jajiæa. Iznad Nikoline kuæe naišli smo na tijela Nikole Pleæaša (25) i Nikole Vojvodiæa (23), braæe po tetkama. Pleæašev otac je bio sa nama u grupi. Za ženu Jagu još tada nije znao ništa. Vojvodiæev otac Milan bio je takoðe pošao sa nama, ali kada smo naišli na tijelo Ise Obradoviæa, vratio se jer nije imao snage da se suoèi sa pogibijom sina. Nedaleko od mjesta pogibije ove dvojice, naišli smo na tijela još dvojice mještana Ilije Vujinoviæa (70) i Dušana Radakoviæa (60). Zaseoci Kardumi i Kevriæi bili su popaljeni, stoka pobijena. Jedino je zaselak Matiæi ostao pošteðen. Tu sam zatekao zapaljene i svoju kuæu i pilanu. Toga dana su bile jake borbe na prilazima Klisu. Poslije toga smo se vratili u Èitluk, a sljedeæi dan smo opet došli u Divoselo. Prethodnog dana smo sahranjivali mrtve, a sutradan zakopavali stoku. Onda je došla naredba da se povuèemo prema Èitluku.

U Èitluku sam prvi put èuo i za masakr koji se dogodio nad Srbima koji su ostali u Gospiæu. Taj masakr je uglavnom povezan sa Merèepom i njegovim jedinicama koje su ubijale uglavnom viðenije Srbe, civile, a njihova tijela su naðena zapaljena u Lipovoj Glavi izmeðu Perušiæa i Teslingrada. Kada su ti ljudi stradali, 16. i 17. oktobra 1991., Gospiæ je bio u rukama hrvatskih vlasti i u njemu nije bilo borbi. Ljudi su jednostavno odvoðeni sa radnog mjesta, iz stanova, iz skrovišta i ubijani. Tih dana se prièalo i o masovnoj pogibiji Srba na podruèju Otoèca a njihova tijela su pobacana u Katinu jamu na Velebitu. Informaciju o tome dao je jedan dezerter iz hrvatske vojske po imenu Ferdo.

Poèetkom 1992. formirana je u Medku srpska opština. Kao aktivista Crvenog krsta tragao sam i za nestalima iz Gospiæa.

Na Lipovoj Glavi su naðena tijela 24 Srba: Kalanj Ðorðe i njegova supruga Mira; Stanko Smiljaniæ, Radovan Baraæ; Dušanka (fizioterapeut); Radmila Staniæ; Rada Dikliæ; Branko Štulac; porodica Panteliæ (supružnici Milan i Anðelka i njihova æerka Mirijana); Nebojša Vunjak i njegova žena Boja; Miloš Vujinoviæ; Milan Pavlica; Todor Banjeglav; Bogdan Èubrilo; Neðo Igriæ; Dane Korica, Branko Kuzmanoviæ; Nikola Trgovac; Mile Glumièiæ; Nikola Stojanoviæ. Svi ovi su poginuli krajem 1991. i poèetkom 1992.

U jesen 1991. kao poginuli su Milan i Nada Vraneš, a u proljeæe 1992. ubijen je penzioner Pajo Æopiæ. U jesen 1991. poginuli su Miloš Orloviæ i njegova supruga. Æopiæ i Banjeglav naðeni su u septièkoj jami u proljeæe 1992. Nastavnik Dušan Pleæaš ubijen je u Josipdolu dok je držao nastavu. Profesor Mane Bajiæ ubijen je takoðe kao civil u osmom mjesecu 1991. Starica Marija Staniæ poginula je od granate. Ubijeni su stariji ljudi Nikola Stoisavljeviæ i Momèilo Mandiæ, a èlanovi porodice Radoviæ - Ana, Dragan i Jeka naðeni su obješeni u svom stanu. Za dosta ljudi nismo uspjeli razriješiti sudbinu (Gojko i Milica Radmanoviæ, Nebojša Trešnjiæ, Marija i Desa Došen, Simo i Milica Krajnoviæ, Nikola Mišèeviæ, Boja i Milica Potkonjak, Bojana, Nikola i Mica Vraneš, Ilija Bojkovac, Milojko Jokiæ, Dragan Ðakoviæ, Ðuro Vujkoviæ, Ljuba Panjeviæ, Petar i Milka Draganiæ, Mirko Ivaniševiæ, Milka i Boško Vurdelja). Do sada (april 1995.,op.a.) o ovim ljudima se ništa ne zna.

U 1992. dolazi do potpisivanja primirja i demobilizacije. Dio Divosela i Ornice ostaju pod hrvatskom, a dio pod srpskom kontrolom. Velebit je jednim dijelom pod srpskom kontrolom. Hrvati u avgustu 1992. zauzimaju i taj dio èime dolazi do djelimiènog okruživanja srpskih sela uz Velebit i do formiranja tzv. Medaèkog džepa. U oktobru 1992. poèinjem raditi u srednjoj školi u Korenici, a porodica ostaje u Medku. U januaru 1993, kada su se borbe ponovo rasplamsale, napustio sam Korenicu i vratio se porodici u Medak. U aprilu 1993. dolazim raditi u Prijedor, a familija ostaje još neko vrijeme u Medku, a otac i majka ostaju u Divoselu, gdje je otac i umro. Pored èestih razmjena puškarenja dolazi povremeno i do sukoba pješadije i Hrvati se sve bliže primièu selu. Krajem osmog mjeseca 1993. žena i djeca dolaze u Prijedor, a majka ostaje još neko vrijeme u Medku. Za vrijeme napada na Medaèki džep, gdje je ubijen veliki broj civila i boraca iz Divosela, Èitluka, Ornica, Poèitelja, Srba, Lapca i Graèaca nisam bio na tom terenu.

(Zabeleženo u Prijedoru, aprila 1995.)

Share this post


Link to post

V. N. (1933):

Od Gradiške do Kerestinca

U noæi 20. oktobra 1991. probudila nas je eksplozija od bombe baèene na našu kuæu u Novoj Gradiški. Sreæom, spavali smo u kuhinji, a ošteæenja su bila na prostorijama do ulice. Prije toga našem komšiji M. D. pucali su u spavaæu sobu.

Poslije tog praska su se iskupili ljudi, došao je i zapovjednik policije, i komisija za štetu. Kad su obavili posao, sjeli su u auto, a onaj koji je vodio zapisnik, prišao mi je i tiho rekao:«Bježite jer vam ovdje nema života«. Sutradan je došla druga komisija i vršila ispitivanje dubine kratera, ponovo pravili zapisnik i zakljuèili da se radi o vojnom eksplozivu. Poslije toga komšije Hrvati su okretali glavu od nas, nismo smjeli nikud iæi, uèestali su pretresi kuæe i potraga za navodnim oružjem. Odvodili su me dva puta u MUP na informativne razgovore. 27. marta 1992. polazim za Bosnu, bez supruge. Oni me hapse u Slavonskom Šamcu. Prilikom pretresa auta u prtljažniku pronalaze vojnotopografsku kartu, stavljaju lisice na ruke i odvode u Novu Gradišku. Dovezli su me u podrum Gimnazije, uzeli mi podatke, izveli na hodnik i pod pratnjom odveli u MUP Nova Gradiška gdje me je odmah jedan mupovac poèeo tuæi govoreæi: »Stara mrcino, gdje ti je sin? Sa èime se baviš?«. Na glavi sam imao kaèket koji je on uzeo i sa njega skinuo metalne dugmiæe i natjerao me da ih pojedem. Potom su me vratili u podrum Gimnazije gdje bila Vojna policija. Inaèe je u Gradiškoj sve raðeno u podrumima zbog straha od bombardovanja. Tu se nisam dugo zadržao. Ušao je jedan i poveo me van, a pred zgradom je bilo puno zengovaca, psovali su mi majku èetnièku. Držao sam ruke na leðima i hodao sagnut. Potom me dovoze u baraku u dvorištu kruga vojne kasarne.

Èitavo veèe su me tukli, šamarali, onesviješæivali. Bio sam veæ jako slab. Potom je u sobu ušao Ivan Kumiæ iz Male kod Nove Gradiške. On me udarao nogama, pesnicama, cokulama po trbuhu. Poslije njega je ušao Željko Janoševiæ iz Nove Gradiške i ispitivao me gdje su mi sinovi...Tek sutradan ujutro su mi dali da jedem.

Ostavili su me jedno vrijeme na miru. Dolazila mi je supruga u posjetu, razgovarali smo kroz žicu pod kontrolom. Kad je poslednji put došla na straži je bio jedan mladiæ koji mi je dozvolio da s njom nakratko nasamo razgovaram. Rekao sam joj da bježi za Ljubljanu, da ode sinu jer je i ona u velikoj opasnosti. Vrijeme je prolazilo. Jedno veèe došla su dvojica da me muèe. Jedan mi je zabio nož u unutrašnji dio šake, a drugi sa gornje strane ruke. Onesvijestio sam se i kada sam došao sebi, njih nije bilo. Onda je drugo veèe došao jedan i rekao da mu je palica prljava, bila je krvava, i tjerao me da je oližem. Gadilo mi se i poèeo sam povraæati. Onda me natjerao da skinem pantalone i turio mi palicu u debelo crijevo, a zatim u grlo...

Posebno pamtim jednog pod nadimkom Libe. Taj me je stvarno krvnièki tukao.

Kasnije su bili u dilemi šta da rade sa mnom. Strpali su me u auto i odvezli za Zagreb. Doveli su me u republièku Specijalnu policiju gdje me je doktor pregledao, dao mi neke ljekove. Poslali su me u æeliju, manju od dva metra, bez prozora, ali me taj isti dan iz te æelije odvode u Remetinac, gdje je bio Vojni sud Hrvatske, u sobu broj 5. Dolazim pred sudiju Ivana Sariæa, potom u vojni zatvor u Rajterovu bb. Tamo su korektno postupali sa nama, smjestili su me u sobu gdje bio WC-a i topla voda. Tu su nas izvodili i u šetnju. U jednoj takvoj šetnji zengovci i hrvatski zatvorenici gaðali su nas flašama, pa su nas onda premjestili na deseti odjel. Odatle nas vode u Kerestinac, gdje je bilo maltretiranja. Glavni su bili neki Lojza od Kupresa i jedna Muslimanka, Azra.

Moje muke prestale su 22. maja 1992. kada sam razmijenjen kod Šida.

(zabeleženo u Sanskom Most, marta 1993.)

Share this post


Link to post

D. Ð. (1970):

Kašika u grlu

Bio sam na odsluženju vojnog roka i zarobljen sam u avgustu 1991. kao regularni vojnik tadašnje JNA. Toga dana se vojska iz kasarne »Petrova Gora« povlaèila ali su nas Hrvati zaustavili na mostu. Kada sam to vidio, skoèio sam u Koranu. Meðutim, uhvatili su me, tukli, onesvješæivali i vratili me u kasarnu. U podrumu su me vezali lancima i nastavili tuæi. Sjekli su me noževima svuda po tijelu, gasili opuške, urezivali svoja imena.

(U vreme uzimanja svedoèenja, ožiljci i tetovaža još dobro vidljivi, op.a.).

Naroèito me tukla i muèila jedna žena, Milanka, ne znam joj prezime, a Zvonko Marèac mi je kombinirkama èupao zube. Zvonko je bio moj oèuh koji je živio u Švajcarskoj. Kada je rat poèeo, došao je u Hrvatsku. Kada je majka došla sa mojom polusestrom, djevojèicom od pet godina, da vidi šta je sa mnom, Zvonkov brat Slavko ih je obe ubio.

Muèili su me i boli iglama još i neki Huso od Kalesije i Špana iz Duge Rese.

Huso mi je rasporio stomak i oštetio jetru, tjerali su me da progutam kašiku...

Pitao sam ih zašto mi to rade kad ni metka nisam ispalio, a oni su rekli:«Uhvatili smo te u uniformi, ti si za nas ratni zloèinac«!

Osamnaest dana nisu mi dali ništa jesti. Ni piti. Preživio sam tako što sam im noge prao i dobivao po gutljaj te vode. Stalno su me skrivali od Meðunarodnog Crvenog krsta.

Kada su me premjestili iz podruma kasarne na drugi sprat, jedne veèeri, kada su se napili i glasno slušali muziku, ja sam skoèio sa sprata. Prenoæio sam i krenuo prema Jastrebarskom. Putovao sam danima, skrivajuæi se okolo. Na domak Jastrebarskog, zanoæio sam u jednoj napuštenoj kuæi i tu me pronašao neki èovjek i pomogao mi da izaðem tako što je platio jednom Šiptaru, Memedi Ametu, 2.000 DM i ovaj me je, pokrivenog u »golfu« dovezao u Beograd.

(Svedoka su u karlovaèkom logoru terali da proguta dršku od kašike, a pošto je odbio, nasilu su mu je ugurali u jednjak i ona je kasnije operativno izvaðena u Urgentnom centru u Beogradu i o tome poseduje medicinsku dokumentaciju. Svuda po telu svedoka su tragovi od opušaka cigareta, zasecanja nožem i drugih vrsta muèenja. U prilogu svedoèenja je i otpusnica sa VMA).

(Zabeleženo u Prijedoru, januara 1996.)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...