Sign in to follow this  
licki-vuk

PAD SABORSKOG 12.11.1991. godine

Recommended Posts

Na sajtu lickajesenica.com smo jučer objavili ovaj članak o padu Saborskog i tako izražavajući žaljenje za sve civile i nevine žrtve rata!

Naime, ako pažljivo pročitate uvod ovoga citata koji u cijelosti prenosimo, donesite sami zaključak koliko smo bili u pravu i unapred znali kako će pisati hrvatska štampa i kakvi će se govori držati!

Evo original članaka i komentari!

PAD SABORSKOG 12.11.1991. godine

saborskott9.jpg

Saborsko danas

Tužna 17-ogodišnjica stradanja nevinih žrtava prljave politike i rata koji je donio samo zlo u našem zavičaju i stradanje nevinog naroda koji je žrtvovan radi "viših ciljeva" i nacionalističkog sljepila pojedinaca koji su doprinjeli ovome stradanju.

- Tako još i danas nakon 17 godina od ovoga događaja možemo pročitati u hrvatskoj štampi pisanje govorom mržnje, kolektivnu osudu srpskog naroda te niz pogrdnih riječi upućenih srpskom narodu u cijelini.

-Izmišljaju "njihove novinarske huškačke istine", a povodom toga naš sajt po prvi put će iznjeti činjenično i argumentovano stanje na ovom području, ne vređajući pri tome nikoga, a najmanje omalovažavti i pljuvati po nevinim žrtvama rata, bez obzira o kojem narodu se radilo.

U čitavoj Plaščanskoj dolini uključujući i sela Lička Jesenica i Blata već 1990.godine u predizbornoj kampanji za prve višestranačke izbore u Hrvatskoj zavladao je strah i nevjerica od mogućnosti formiranja nove Nezavisne države Hrvatske. Neskriveno ispoljavanje nacionalističkih i separatističkih težnji, isticanje ustaških simbola i znakova, prozivanje Srba da su rušilački element unutar Hrvatske iz dana u dan učvršćivalo je uvjerenje da naredni dani i mjeseci neće donjeti ništa dobro.

HDZ na izborima odnosi uvjerljivu pobjedu, pa tako i u Ogulinu, općinskom sjedištu, na vlast dolaze predstavnici ove stranke.

Saborsko u tom kontekstu političkih manipulacija dobija zapaženu ulogu, jer je najudaljenije mjesto od općinskog središta, naseljeno isključivo Hrvatima, a između je «tampon» sela sa stanovništvom srpske nacionalnosti.

Do trenutka formiranja mjesnog odbora HDZ u Saborskom, situacija je bila podnošljiva i pod kontrolom. U martu 1990. godine je formiran HDZ u Saborskom. Već sam dolazak dva autobusa iz Zagreba, orgije i pretnje u zgradi škole u Saborskom ukazivale su, da stranka i njeni članovi nemaju dobre namjere. Tadašnji direktor škole Aleksandar Radaković, procjenio je da će ekstremizam nadvladati razum i da će doći do otvorenih sukoba.

Kako nije bilo elemenata za sukob sa Srbima na tom prostoru, izmišljen je problem sječe šume i to da šumarija iz Plaškog siječe najbolje drvo, a samo otpad ostaje Hrvatima iz Saborskog i Kuselja. Na toj bizarnoj činjenici Mate Špehar zvani Mata Pere Mašina, počinje okupljanje onih koje je ubijedio u tu činjenicu, pozivajući ih na suprotstavljanje Srbima, prijetnje, ucjene i druge pakosti.

Veza sa Zagrebom održava se preko porodice Grdić, njena dva člana koja stalno žive u Zagrebu i vatrenih pobornika politike HDZ.

Oni ljudi u Saborskom koji su razmišljali glavom i procjenjivali opasnost od takvog ponašanja su sklonjeni u stranu i držani pod prismotrom. Do tih vremena Ivan Žagrović je glasio za najvećeg nacionalistu, jer se eksponirao u «maspoku» 1971. godine. Poučen tim iskustvom, upozoravao je na nedolično ponašanje pojedinaca, neprihvatljivo ispoljavanje ustaštva, a posebno se protivio veličanju Josipa Tomljenovića, ustaškog bojnika iz vremena NDH.

Zaprećeno mu je i on je potisnut u drugi plan, bez prava reakcije na bilo koji događaj. Pored njega sklonjeni su pojedinci iz porodica Galović, Sertić i Krizmanić. Time je ostao ekstremni dio. Ono što nisu znali u svom sljepilu bila je činjenica da su žrtvovani, da je HDZ procijenio da je njihova žrtva neophodna zarad ostvarenja konačnog cilja – samostalna Hrvatska.

S druge strane, srpski korpus na tom području masovno se uključuje u formiranu srpsku stranku SDS i tako na političkom planu pokušava parirati HDZ, kao nosiocu vlasti.

Netrpeljivost između dojučerašnjih dobrih susjeda povećava se iz dana u dan, izbijaju prvi sukobi, najpre zbog odbijanja da se na državne ustanove postavi nova zastava Hrvatske bez socijalističkih obilježja.

Problem nastaje i u uspostavi novog policijskog sistema na tom prostoru, formiranja policijske stanice u Saborskom, normalnog protoka ljudi i roba, počinju prvi otkazi u državnim poduzećima i dr.

U jesen 1990. godine otpočinje samoorganizovanje stanovništva postavljanjem seoskih straža kako bi se zaštitila imovina i životi. Nada da će se na nivou SFRJ naći rešenje blijedi svakim danom i u takvim okolnostima ekstremisti sa obe strane dobijaju još više prostora za svoje djelovanje.

Već u to vreme značajno je otežan prolazak putnika pravcem Ogulin – Plitvička jezera. Na prilazu Plaškom u visini sela Vojnovac nalaze se straže sastavljene od neobučenih i ostrašćenih ljudi, naoružanih i sklonih nekulturnom ponašanju.

S druge strane, ispred ulaska u Saborsko iz pravca Ličke Jesenice i Plitvičkih jezera, kontroliše se kretanje vozila i putnika. Razlike nema, i jedni i drugi su nasilni, nekulturni i željni sukoba. U Saborskom u tom pravcu najviše se ispoljava grupa oko Ćominih sinova, koji planiraju i akcije ubistva pojedinih istaknutijih meštana Ličke Jesenice fingiranjem nesretnog slučaja.

Komandir policijske stanice u Saborskom postaje Krizmanić Pero, školovan i obučen policajac. Ispoljava neskrivenu namjeru da profesionalnim djelovanjem stavi situaciju pod kontrolu, ali u tome ne uspjeva. Njegov neuspjeh nije lična nesposobnnost, već diktat i uputstva iz Ogulina, da ni u kakvoj varijanti ne koketira sa mještanima Ličke Jesenice i Blata, a posebno ne sa eventualnim predstavnicima iz Plaškog.

Naredna 1991. godina umjesto da donese poboljšanje, donosi produbljavanje odnosa i otvorene sukobe.

Naoružavaju se i jedni i drugi. U Plaškom je 01.07.1991. godine formiran štab TO, koji u svom sastavu ima čete na teritorijalnom principu.

U Saborskom je formirana jedinica Zbora narodne garde, naoružana i opremljena za vođenje borbe. Pored mještana jedinicu popunjavaju pojedinci iz Drežnika, Vaganca, Rakovice i okolnih sela.

Bilo kakav saobraćaj prema Plitvičkim jezerima je prekinut. Saobraćaj preko Slunja je također u potpunoj blokadi, put preko Glibodola i Dabra je u prekidu. Sva sela Plaščanske doline, Blata i Ličke Jesenice postaju geto iz kojeg je nemoguć bezbjedan izlazak.

Pogibija Steve Radoševića u Vojnovcu 31.03.1991. godine na barikadi potpuno je odagnala i najmanju nadu u povoljan ishod nastalih odnosa na ovom prostoru.

Događaji na Plitvičkim jezerima i napad na kolonu MUP-a su samo učvrstili to uvjerenje.

Cijelokupno snabdjevanje oko 4000 stanovnika odvija se preko Javornika i djelimično preko Dabra. Snabdjevanje se organizuje uz naoružanu pratnju i kretanje izviđača da bi se izbjegle zasjede.

Pregovori sa predstavnicima Saborskog ne daju nikakve rezultate. To je dijalog «gluhih». Direktiva iz Zagreba se slijepo poštuje, nikakvo popuštanje i pregovori osim priznavanja činjeničnog stanja koje se ogleda u postupku priznavanja nove vlasti na cijelokupnom prostoru Hrvatske. Saborsko ima vezu sa okolnim mjestima uz cestu Slunj – Plitvička jezera i preko Brinja i Glibodola.

25.09.1991. godine na Glibodolskom križu zarobljeno je 8 pripadnika čete TO ŠTO Plaški i svi su propraćeni u Saborsko. Tog dana praćenjem radio saobraćaja je nepobitno utvrđeno, da je u komunikaciji između komandira policije iz Saborskog Krizmanić Petra i njegovog pretpostavljenog u Ogulinu zahtjevan agresivan tretman zarobljenih, planiranje da se isti proprate okolnim putevima do Ogulina i izvođenje pred sud. Međutim, pregovori koji su organizovani tim povodom dali su rezultate, pa je izvršena razmjena

Share this post


Link to post

Eh Vuče, nemoj mi reći da si iznenađen  :) A šta se može očekivati od onih čija tvorevina, nazovidržava, počiva na hiljadama grobova nevinih žrtava koje su pale zbog njihovih bolesnih ideala ... Šta reći a da nije rečeno ... Šta napisati a da nije napisano ...

Sad će da se sjure njihove pristalice da ih "argumentovano" brane ... i na to šta reći... besmisleno je trošiti reči sa onima koji ne žele da te saslušaju a još manje razumeju ...

Share this post


Link to post

Gorilo je 500-700 kuca, 1000 gospodarskih objekata gledam ovu sliku gore da li u tom mestu uopste ima toliko zgrada? Nisam iz tog kraja pa ne poznam ta mesta bas najbolje!

Share this post


Link to post

Ma nema govora o tome. Istina je, čitavo selo je bilo popaljeno i srušeno, ali toliko nije bilo ni

stanovnika ni objekata. Sad su i geografiju promenili. Tri sela svrstali u jedno, a i dalje stoje natpisi tih

sela Saborsko, Kuselj i Sertić poljana.

Prikazuju u žrtve i one koji su pomrli u izbeglištvu.

Što ne kažu da su programom obnove napravili više vikendica onima iz Zagreba, Karlovca i Rijeke nego što su podelili

kuća povratnicima.

Taj Hodak je vođa sekte Hare Krišna i želi na svaki način oduzeti srpsku zemlju tamo. Već ima oko 40 sledbenika kojima

prodaje srpske kuće i imanja.

Što ne kažu to, nego žali što se Srbi vraćaju, jer tako sekta ostaje bez mogućnosti da se širi.

Sram ih bilo, skotovi jedni.

Share this post


Link to post

Saborsko nije palo 12.11.1991.g. nego je oslobođeno, te molim moderatore da isprave grešku u naslovu ovog topića.

Simeona, ovaj tekst kao što vidiš, prenesen je u originalu sa sajta Ličke Jesenice, a autor je postavio taj naslov.

Što se tiče pada ili oslobođenja, pao je, pao je pro-ustaški režim koji je tad zaveden u saborskom, pao je ekstremizam ali su se ostvarile želje zagreba bez obzira na posljedice i žrtve!

Oslobođen je prolaz za narod pa bar naredne 4 godine nisu strahovali od novih zločina i pokolja koji su pro-ustaški ekstremisti iz saborskog bili započeli. Krvavi pir su djelomično ostvarili '95 i Ličku Jesenicu 90 % popalili! Žrtve svog krvavog pira iz avgusta '95 su bacili u masovnu grobnicu na lokalnom groblju u Ličkoj Jesenici od kojih je bio samo 1 pripadnik VRSK, a ostali civili (starci i žene) i to danas ne spominju!

Citiraću vam još nešto sa istoimenog sajta!

Доћи ће време када ће они, који вас убију,

мислити да Богу службу чине!

Сви смо деца Бога Свевишњега! Али, сви не поштују

Свету Вољу Његову!

Мир Свој остављам вам, мир Свој дајем вам!

Љуби ближњега свога као себе самога!

Што не желиш да други чини теби, не чини ни ти другом!

Ко каже да љуби Господа Бога, а мрзи брата својега,

лажa је и истине нема у њему!

Јер, како можеш љубити Господа Бога, Кога не видиш,

а мрзети брата својега, кога видиш?

Не убиј!

Не укради!

Не сведочи лажно!

У време када се Антихристов мач, жедан људске крви,

надвијао над нашом заједничком државом, две дијаметрално

супротне изјаве стижу до ушију два сродна народа:

1. Ако не можемо бити браћа – будимо људи! – које изусти

живи светац, Патријарх српски Павле, и

2. Браћо, Хрвати, ми смо с вама! – које рече, и жив оста, папа Војтила.

Нека је вечан покој, у Царству Бога Живога,

свима који, на правди Бога, животе своје положише!

Он, Господ Бог, зна ко су и колико их је!

Пред Њим ништа није скривено!

Share this post


Link to post

Da, nema komentara, nemaju sad Hrvati ništa reći na pisanje sajta radio ogulina?

I sa tim se slažu dok nemaju komentara!

Prećutno podržavaju.

Da sam ja nešto slično napisao sa srpske strane već bi vatru bljuvali...

I inače reagujete čoporativno ali eto igrom slučaja ne javljate se,

sigurno i nemate šta reći na ovaj naš članak!

Ali izgleda da ne osuđujete ovakav govor mržnje na radio ogulinu i po ostalim hrv medijima.

E pa narode i ovo je dokaz hrvatske bolesti i mržnje,

a u toj mržnji ne odaju počast ni svojim mrtvima koje su žrtvovali radi svojih guza!

Kad smo već kod toga, vidim da bojovnici, političari i HDZ nešto brzo zaboraviše Saborsko, a dok im je trebao kao žrtveno janje, stupci u svim novinama su se punili na temu Saborsko!

Ovo je još jedan dokaz da je Saborsko iskorišteno za više ciljeve, a nevin narod (osim huškača i ekstremista), položi svoje nevine živote!

Huškači i ekstremisti su guzu izvukli, a po običaju platio je onaj ko je najmanje kriv.

Da nismo mi napisali članak i radio Ogulin nebi se ni znalo da je u Saborskom godišnjica.

To su "domoljubi i heroji".....

Share this post


Link to post
Napad na Saborski izveden je združenim sastavom jedinica Taktičke grupe (TG) – 2 sa GAP Slunj i jedinica TO brigade iz Plaškog. Komandant združenog sastava bio je komandant TG-2 pukovnik Čedomir Bulat.

Pravac napada sa osnovice, širi rejon sela Lička Jesenica, zadatak razbiti snage MUP-a i ZNG na prostoru Saborskog i daljim dejstvima spojiti se sa snagama OG-3, koja je napadala iz pravca Plitvičkih jezera, u visini sela Kuselj. Napad je uspješno izveden i snage MUP-a i ZNG su razbijene.

Napad je izvršen iz dva pravca:

1. iz pravca Lička Jesenica-Saborski u kojem je učestvovao 2.okb 4.okl brigade

2. iz pravca Plitvice-Kuselj-Fontana-Saborski i sa GAP Slunj napadao je okl bataljon 4.okl brigade koji je formiran na Plitvicama

U rejonu Saborskog odbranu je izvodilo 2000 pripadnika ZNG-a i MUP-a.

Napad je otpočeo oko 9,00 a završio oko 17,00 č istog dana

U dejstvu na Saborski učestvovala je i avijacija sa aerodroma u Bihaću i Udbini.

Razbijene snage neprijatelja po manjim grupama izvukli su se u pravcu Slunja, a dio u pravcu Rijeke.U ovim borbama jedinica je imala nekoloiko ranjenih vojnika i oštećena dva tenka.

Napad na Saborski iz pravca Plitvica izvršen je iz kolone zbog konfiguracije zemljišta.

citat iz knjige "Stakleni tenkovi"

Share this post


Link to post

Išlo se u rat zato da bi dva lopova SM i FT mogli što je više pokrast,dok se mi koljemo!

Tko tvrdi drugačije,ili je lud,ili slijep kod zdravih očiju.

I na kraju krajeva činjenice govore isto...

Što je i tko ovim ratom dobio osim lopuža i profitera??

Share this post


Link to post

I na kraju krajeva činjenice govore isto...
Što je i tko ovim ratom dobio osim lopuža i profitera??

Vi ste uglavnom postigli cilj, nezavisnost i "ocistili" ste veliki dio "remetilackog faktora" jednom za sva vrijemena.

Share this post


Link to post

Cilj je ostvaren i prije nego je rat počeo,još tamo u Karađorđevu.

I Borislav Jović,tada najbliži suradnik SM sam to priznaje.A,ima i još jedna stvar...kaže se da čovjek vrijedi onoliko,koliko jezika govori.Tako je i sa državom,vrijedi onoliko,koliko ljudi u njoj žele živjeti.

Mi smo protjerali veliki dio svojih građana,a prije toga ih (uz zdušnu pomoć Beograda) natjerali na pobunu.Ne govori li to koliko vrijedimo??

Share this post


Link to post

Matija

Retrospektiva je odlicna stvar, ali meni je muka pricati i razmisljati o politicarima sa ovih na nasih prostora, koji, to je barem postalo ocigledno nisu bili na nivou zadatka ispred sebe te 1991.

Share this post


Link to post

Sputniče,

ja znam jednu,od čovjeka koji je 90. bio prepametan za sve nas,a rekao je...

Da je Jugoslavija bila predobra država za preloše ljude.

I samo zato mi je drago da se raspala.Iako mi uopće nije drago kako se raspala.

Share this post


Link to post

Ajde da se nadovezem, iako nije na temi. Jedan nas politicar otisao u Rumuniju i kad su sleteli nazad u BG, pridje pilotu i pita ga ,,Sine jesmo li mi dosli ili polazimo,,. Ja sam u vreme ovog dogadjaja imao saznanja da su isli u Rusiju, ali ne menja na stvari.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this