Sign in to follow this  
chule80

Folklorni radovi iz naseg kraja

Recommended Posts

KUD Vaso Đurđević, Bršadin

Nastup na 4. Međunarodnoj smotri dečjeg folklora u Jagodnjaku, Baranja.

Zvuk je nešto lošiji, orkestar malo nije ''slušao'', a i ozvučenje nije bilo najbolje. Ipak, deca su se zdušno potrudila da sve ispadne OK.

Pod Golijom Ovce pasu - Igre iz okoline Užica

Share this post


Link to post

Mozaik - Splet narodnih pesama u izvođenju mešovite grupe pevača i narodnog orkestra.

Koncert Ansambla Kolo u Vukovaru, 21.12.2008. godine povodom obeležavanja 60 godina rada Ansambla.

Splet narodnih pesama

Share this post


Link to post

svi.jpg

KUD Vaso Đurđević - Bršadin

Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević iz Bršadina osnovano je 1981. godine, najpre okupivši na jednom mestu zainteresovanu decu, omladinu i starije oko folklorne sekcije koja je funkcionisala u okvirima Mesne zajednice Bršadin. Tri godine kasnije, 1984. godine, Društvo je registrovano pod sadašnjim nazivom. Nakon registracije, u sastavu Društva počele su sa radom, pored folklorne, još i dramsko-recitatorska i likovna sekcija.

Od svojih početaka društvo sarađuje sa lokalnom zajednicom i društvenim organizacijama sa područja nekadašnje Opštine Vukovar. Od najvećeg značaja bila je saradnja sa vukovarskim KUD-om Sloga, od kojih je naše Društvo mnogo naučilo i sa čijim članovima su ostvarene neraskidive poslovne, ali i prijateljske veze, kao i sa vrsnim vukovarskim poznavaocem folklora i koreografom, pokojnim Čedomirom Čedom Ristićem.

Na repertoaru Društva od samog početka našle su se, najpre, Ristićeve koreografije, koji je u to vreme rukovodio umetničkim delom programa KUD-a Sloga. Kasnije, Društvo nasleđuje i ostale koreografije koje je prijateljski KUD imao na svom repertoaru i na taj način prezentuje kulturno blago svih naroda i narodnosti sa područja bivše Jugoslavije.

Godine 1985. Društvo je, zajendo sa ostalim seoskim kulturnim i sportskim organizacijama učestvovalo u emisiji "Znanje-imanje", a tom prilikom Bršadinci su se pobratimili sa selom šarbanovac u severoistočnoj Srbiji, nedaleko od Bora. Između meštana oba sela do današnjih dana očuvane su veoma čvrste veze, a pobratimska osećanja doživela su svoj vrhunac početkom devedesetih godina prošlog veka, kada su u vreme nemilih ratnih događaja šarbanovačke porodice širokogrudo u svoj dom primile bršadinske majke sa decom. U tom predratnom periodu, veliki doprinos celokupnom radu, kako na polju muzičkog aranžmana, tako i u igračkom i pevačkom delu pograma, dali su i Stevan i Zagorka Ristić, takođe vrsni poznavaoci narodne tradicije.

Za vreme ratnih zbivanja, Društvo je prekinulo sa radom, koji se nastavlja već 1993. godine. Tada se obnavlja rad folklorne sekcije koju u početku čine uglavnom stari, predratni članovi. Grupom rukovodi, kao i od samih početaka, vrhunski folkloraš Slavko Kukić - Savan iz Bršadina.

Naredne godine sa radom počinje i dečja folklorna grupa pod rukovodstvom Branke Kukić i Aleksandre vukičević, članova starije grupe. Rukovodioci mlađe grupe vremenom su se menjali, pa su se na njenom čelu, nakon Branke i Aleksandre, jedno vreme nalazili i Željka Pečnik.

Godine 1997. tadašnja starija grupa je prestala, a članovi mlađe grupe postali su jedini igrački sastav Društva. Te godine rukovodstvo grupe preuzima Predrag Arsenić – Arso, tadašnji rukovodilac KUD-a Sloga. Arsu 1999. godine nasleđuje Zoran Novoselac, član KUD-a Sloga i vodi ovu grupu sve do 2003. godine. Nažalost, i ova grupa nije uspela da se održi, s obzirom da je te godine dosta članova odselilo u zemlje zapadne Evrope. Članovi starije grupe, s obzirom na brojnost, u Bršadinu se folklorom bave isključivo rekreativno, dok su neki od njih danas članovi Ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Vukovara.

Godine 2001. obnavlja se rad dečje folklorne grupe, najpre na čelu sa Miljanom Marić, dugogodišnjim igračom izvođačkog sastava. No, vrlo brzo njen rad preuzima Natalija Važić, kojoj se ubrzo priključuje i Bojan Lazić, koji su takođe dugogodišnji članovi KUD-a. Od 2004. godine do danas grupom rukovodi Bojan sam.

U posleratnom periodu, kao i pre rata, Društvo beleži velike uspehe, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou, a među najvećim uspesima jeste turneja u zapadnoj Rumuniji, u Temišvaru i okolnim selima sa većinskim srpskim življem, 1994. i 2002. godine.

Od osnivanja KUD-a na njegovom čelu bilo je dosta predsednika. Prvi predsednik bio je Branislav Teofilović, nakon koga je KUD, u vreme bratimljenja sa šarbanovčanima Društvom rukovodio Dušan Kantar. Posle rata predsedništvo je preuzeo najpre Željko Pečnik, na čije mesto 2001. godine dolazi Snežana Važić. Na izbornoj skupštini 2005. godine za privremenog vršioca dužnosti predsednika izabran je protonamesnik Ljubenko Jović, da bi na sledećoj godišnjoj skupštini na mesto predsednika bio izabran dotadašnji potpredsednik Zoran Pavlović.

Društvo trenutno broji 64 člana, od kojih je 30 aktivnih folkloraša, dok su preostali članovi prijatelji KUD-a. Od osnivanja pododbora SKD Prosvjeta u Bršadinu, godine društvo uspešno sarađuje sa ovom organizacijom u osmišljavanju i realziaciji kulturnih sadržaja. Jedina trenutno aktivna sekcija jeste folkorna sekcija.

Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević prvenstveno neguje narodne običaje i tradiciju srpskog življa sa područja Republike Hrvatske, zavičajnu tradiciju Slavonije, a zatim i narodne igre, pesme i melodije potekle iz Matice.

Članovi UO KUD "Vaso Đurđević"

Predsednik Društva: Zoran Pavlović

Blagajnik: Slađana Jelić

Sekretar: Gordana Milinković

Umetnički rukovodilac: Bojan Lazić

Na repertoaru KUD-a Vaso Đurđević nalaze se mnoge koreografije. Međutim, podeljene su u dve kategorije: novije koreografije i starije koreografije. Novije koreografije nastale su u periodu od 2001. godine do danas, dok starije koreografije podrazumevaju spletove igara i pesama kojima su se članovi Društva predstavljali od samog osnivanja.

STARIJE KOREOGRAFIJE

Hajd' povedi veselo - Igre iz Srbije........Koreograf: Čedomir Ristić

Igre iz Ponišavlja............................Koreograf: Čedomir Ristić

Igre iz Istočne Makedonije.................Koreograf: Čedomir Ristić

Nevestinsko oro.............................Koreograf: Čedomir Ristić

Bunjevačke igre.............................Koreograf: Čedomir Ristić

šokačke igre iz Slavonije...................Koreograf: Čedomir Ristić

Igre iz Baranje...............................Koreograf: Čedomir Ristić

šaljive igre iz Banata.......................Koreograf: Čedomir Ristić

Vlaške igre...................................Koreograf: Dragomir Vuković Kljaca

šopske igre...................................Koreograf: Dragomir Vuković Kljaca

NOVIJE KOREOGRAFIJE

Srpske igre iz Zapadne Slavonije..........Koreograf: Bojan Lazić

Igre iz Banata................................Koreograf: Bojan Lazić

Pod Golijom ovce pasu......................Koreograf: Bojan Lazić

Share this post


Link to post

13. DANI KULTURE SRBA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SREMA

Na osam programskih sadržaja manifestacije učestvovalo oko 900 izvođača

img.news.php?id=1084

Ovogodišnji " 13.Dani kulture Srba..." još jednom su opravdali svoje postojanje,kako brojnim i kvalitetnim programskim sadržajima,tako i brojnošću učesnika i publike. Zbog velikog broja predloženih programa,ove godine su održane i kvalifikacione smotre folklora u Kneževim Vinogradima, Boboti i Gabošu, literarnog stvaralaštva u Bršadinu i recitatora u Dalju. Cilj ovakvog koncepta Manifestacije bio je taj da se dobije celoviti pregled urađenog na predviđenim kulturnim programima,da se podigne kvalitet Smotre, a i da se u određenim sredinama, gde su se održavali programi obogati kulturno-zabavni život.

img.news.php?id=1082

Na tri kvalifikacione smotre folklornih ansambala i grupa, stručna komisija odabrala je za svečano otvaranje manifestacije programe dečijih ansambala iz Mirkovaca, Jagodnjaka, Negoslavaca i Trpinje, te programe prvih ansambala iz Belog Manastira, Darde, Bijelog Brda, Vere, Bobote i Ansambl narodnih igara iz Vukovara.

Svečano otvaranje "13. Dana kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema" održano je u Vukovaru u Sportskoj dvorani u Borovu naselju, a povodom toga je otvorena i etno izložba čiju postavku su napravili pododbori SKD "Prosvjete" iz Ostrova, Jagodnjaka i Bobote, Udruženje građana "Tea" iz Bijelog Brda, "Gord" iz Dalja i Udruženje žena iz Trpinje.

Drugi deo programa svečanog otvaranja bio je u znaku pesme i igre ansambala koji su se kvalifikovali na preliminarnim smotrama.

Drugi program završnog dela Manifestacije bio je "Susret pesnika Slavonije i Baranje " koji je održan u Osijeku u prostoru Srpske pravoslavne crkve i okupio je 15 pesnika i 6 najuspešnijih literarnih stvaralaca. Završni program održao se u Belom Manastiru gde je, pored postavljene likovne izložbe "Boje Vukovara" i prezentacije izdavačke delatnosti SKD "Prosvjete", izveden umetnički program na kome su nastupili najkvalitetniji recitatori, pevačke grupe "Filigran" i "Karmen", VSPD "Javor", pesnici Blagoje Baković, Jelena Stojisavljević i Đorđe Nešić, kao i Ansambl narodnih igara SKD "Prosvjete" iz Vukovara.

Prema rečima predsednika SKD"Prosvjete" Čedomira Višnjića koji je zatvorio "13. Dane kulture Srba..." , pododbora možemo biti zadovoljni celokupnim radom pododbora koji su ostvarili ovako visok kvalitet umetničkog izraza, a posebno je važno napomenuti da su se na ovoj Manifestaciji pojavila i nova društva iz Pododbora "Prosvjete" što daje još veću ocenu Koordinacionom odboru SKD"Prosvjete" za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem koji je bio organizator celokupne manifestacije.

Sagledavajući sve okolnosti pod kojima su se održavali "13. Dani kulture Srba.." nema raloga za nezadovoljstvo. Održano je 8 programskih sadržaja u osam naselja na području Slavonije i Baranje, u programima je učestvovalo ukupno 864 izvođača, a programe je pratilo oko 1800 gledalaca.

Uvid u ukupno stanje naših društava i pododbora omogućio nam je da možemo planirati nove programske sadržaje u kojima će svoje mesto naći i nekoliko specijaliziranih, stručnih programa na kojima će se stručno osposobljavati novi kadrovi za određene kulturno - umetničke aktivnosti jer je to perspektiva za još bolji rad u budućnosti, ne samo za "14. Dane kulture Srba..." već i za dulji period.

Mirko Delibašić

SKUD Prosvjeta

Share this post


Link to post
Konačno Banijci u Sisku

ab541d874c7bc19ab77642849e02b89f.jpg

Pozornicom je prodefilovala mladost Korduna i Banije, što nam daje nadu ne samo za opstanak već i za budućnost srpske nacionalne manjine na ovim prostorima, kaže organizator Svjetlana Miličić

U Sisku je u organizaciji tamošnjeg podobora SKD "Prosvjeta" održano veličanstveno folklorno veče na kojem je nastupilo desetak folklornih ansambala Prosvjetinih podobora sa Banije i Korduna, kao i KUD-ovi Bošnjačke nacionalne manjine i većinskog, hrvatskog naroda.

- Ovo je veliko veče za sisačke i Srbe šire regije koji će se predstaviti svojim kulturnim stvaralaštvom, ali i veliko veče sa kojeg će biti odaslana još jedna poruka zajedništva i kvalitetnog zajedničkog života većinskog naroda i ovdašnjih nacionalnih manjina, rekao je pozdravljajući preko tristotinjak posmatrača u publici kao i brojne izvođače, SDSS-ov zamjenik sisačke županice Milan Oblaković.

Učesnike su pozdravili i sama županica Marina Lovrić-Merzel te zamjenik gradonačelnika Siska Agan Velić.

Udvostručili članstvo

Govoreći u uvodnoj reči o aktivnostima Sisačkog podobora "Prosvjete" Dragoja Dekić je naglasio kako poodobor u Sisku djeluje 12 godina, tačnije od 1998., ali kako je naveo do sada nije imao zapaženijeg angažmana.

- Prošle godine je grupa mlađih entuzijasta poduzetnih ljudi inicirala i u kratkom roku provela u djelo inicijativu oživljavanja rada Pododbora. Krajem juna prošle godine ponovo je rođen Pododbor. Društvo danas djeluje u četiri sekcije: literarnoj, pjevačkoj, folklornoj i šahovskoj koja je u formiranju. Organizirali smo više književnih večeri i sastanak koordinacije srpskih KUD-ova SMŽ. Svjesni smo da živimo u multietničkoj zajednici i potpuno smo otvoreni za suradnju sa većinskim hrvatskim narodom kao i sa svim nacionalnim manjinama u našem gradu. Iako smo novoobnovljeno društvo, dobro smo krenuli. Za godinu dana smo udvostručili članstvo, sada nas je četrdesetak Možemo se pohvaliti da u našoj sredini imamo i dva ugledna književnika, koji su ove godine dobili nagrade grada Siska za svoj doprinos kulturi našeg grada i njegovom ugledu u našoj široj zajednici. Kao uvod u ovo naše slavlje, u petak je održan šahovski brzopotezni turnir sa 16 učesnika, na kojem su nastupili predstavnici više nacionalnosti, rekao je Dekić.

Uz maestralnu koordinaciju cjelovečernjeg voditelja programa Svjetlane Miličić na pozornici se ukupno predstavilo 11 ansambala od čega devet Prosvjetinih pododbora; Sisak-Petrinja, Kostajnica, Vrginmost, Mali Gradac, Garešnica, Daruvar, Okučani, Vojnić, Rijeka, te bošnjački KUD "Nur" i većinski KUD "Ivan Goran Kovačić". Pjesmom i plesom tokom skoro tročasovnog programa u sisačkom "Pionircu" "prošetalo" se po Baniji, Kordunu, Moslavini, Vranju, Timočkoj Krajini. Bilo je tu starih "ojkača" koje su se nekada čule "s brda na brdo" svaki bogovetni dan i noć, a danas su zamukle i samo na ovakav način čuvaju se od totalnog zaborava. Bilo je vrckavih narodnih pjesama poput stihova koje otpjevaše Okučanke;

"Udaću se i ja ove zime

da se imam milovati s kime.

Šta ću mama doće mi dvojica

ćuti 'ćeri trebaće i materi"

Ovacije najmlađoj

Poseban utisak ostavila je najmlađa učesnica, sedmogodišnja Željana Džebro iz Kostajnice koja je za svoju recitaciju o rodnom selu dobila potpune ovacije na sisačkoj otvorenoj sceni. Kako su neki od pododbora tek nedavno osnovani, a neki poput Malog Gradca su već profesionalci, što datuma osnivanja što zbog pristupa samoj koreografiji – tako su nekima bile teže, a nekima lakše "noge lagane". To se naravno u publici nije primjećivalo jer je svaka koreografija popraćena frenetičnim aplauzima. Svakom društvu treba odati maksimalno priznanje polazeći od činjenice u kojima uslovima rade i stvaraju. Tako Petrinjci recimo vježbaju u prostoru koji prokišnjava, ali materijalni nedostatak prostora i novca, kao i gotovo svi ostali, nadoknađuju elanom i entuzijazmom.

Boro Rkman

krajiski.com

05.11.2010.

Share this post


Link to post

BOROVO - Koncert KUD "Branislav Nušić" 28.02.2009.

Celovečernjim koncertom koji je održan tokom proteklog vikenda, u školskoj Sportskoj dvorani u Borovu, pred oko 750 posetilaca

Share this post


Link to post

U Borovu je proteklog vikenda održan godišnji koncert kulturno-umetničkog društva "Branislav Nušić". Društvo osnovano davne 1951. godine danas broji oko 160 aktivnih članova s kojima je rad organizovan u četiri sekcije, najbrojnijoj folklornoj, tamburaškoj, dramsko-recitatorskoj i likovnoj sekciji. Pored članova folklorne i tamburaške sekcije borovskog KUD-a posetiocima subotnjeg celovečernjeg programa, održanog u školskoj sportskoj dvorani u Borovu, predstavili su se i gosti iz Srbije, članovi KUD-a "Mladost" iz Krepoljina. Podsetimo, u petak je u galeriji borovskog KUD-a, pri Osnovnoj školi Borovo, otvorena prodajna izložba slika i skulptura s borovske likovne kolonije. Izložba će za posetioce i potencijalne kupce biti otvorena tokom ove i iduće nedelje, svakodnevno od 7 do 19 časova.

Izvor: radio Borovo

Share this post


Link to post

30 godina KUD-a Vaso Đurđević, Bršadin

Kratki film u kom se ogleda presek svih najvažnijih trenutaka sa scenskih nastupa KUD-a Vaso Đurđević iz Bršadina od početka rada do danas, a povodom obeležavanja krsne slave KUD-a, svetog Stefana Dečanskog, i trideset godina postojanja i rada. U Bršadinu, 24.11.2011.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this