Sign in to follow this  
pomoc_prijatelja

HRVATSKO "demokraticno"ETNICKO CISCENJE

Recommended Posts

SDF KRITIKUJE STAMBENO ZBRINJAVANJE SRBA POVRATNIKA

4.3.2007 12:20 ZAGREB (Tanjug) - Naèini i praksa stambenog zbrinjavanja Srba povratnika su zabrinjavajuæi i diskriminacioni, a stambeno zbrinjavanje odvija se sporo i u objektima koji su u potpuno neprimerenom i neadekvatnom obliku za stanovanje, tvrdi nevladina organizacija Srpski demokratski forum, èijih je 15 kancelarija na podruèju Hrvatske zabeležilo 40 primera neprimerenog zbrinjavanja Srba.

Srbima povratnicima dodeljuju se po pravilu stambeni objekti koje do sada nitko nije hteo, jer se radi ili o devastiranim ili o dislociranim stambenim jedinicama, a èesto i jedno i drugo, koje su bez minimuma potrebnih uslova za stanovanje, navodi se u saopštenju SDF.

tanjug 04.03.2007

Share this post


Link to post

NEMAÈKI 'ŠPIGEL' O STRADANJU SRPSKIH POVRATNIKA U HRVATSKU

7.3.2007 (Tanjug) - Srpski povratnici u Hrvatsku žive u nepodnošljivim uslovima, jer su gotovo svakodnevno žrtve uvreda i zlostavljanja, a ni ubistva nisu retka, piše danas nedeljnik ''Špigel'' iz Hamburga u opširnoj reportaži iz zadarskog podruèja.

''Dvanaest godina po okonèanju graðanskog rata, jedva da proðe nedelja dana, a da srpski povratnici ne budu napadnuti'', piše hamburški nedeljnik, dodajuæi da ''zajednièki život Hrvata i Srba ne karakteriše pomirenje, veæ obraèunavanje''.

Share this post


Link to post

Feral...

KNJIGE

3. svibnja, 2007.

SVETOZAR LIVADA: "ETNIÈKO ÈIŠÆENJE – OZAKONJENI ZLOÈIN STOLJEÆA", EUROKNJIGA, ZAGREB, 2006.

NA VALU ODMAZDE

Livada je dokumentirao i sagledavao odmazdu najgorih oblika, kao permanentnu podlogu svih tortura: kulturocid, brisanje memorije prostora i uništavanje institucija, povijesne, kulturne, spomenièke baštine duž cijele Hrvatske, otimanje zavièaja ljudima koji su tu nastanjeni stoljeæima, progone i likvidacije ljudi...

Devet godina nakon objavljivanja knjige "Etnièko èišæenje – zloèin stoljeæa" (SKD "Prosvjeta", Zagreb, 1997.) sociolog Svetozar Livada poduhvatio se zadatka da veæ objavljeni materijal o zloèinima o ratu u Hrvatskoj 90-ih dopuni, proširi i kompletira još obimnijim dokumentima o tim zloèinima, te je nakon dugotrajnog istraživanja napisao knjigu pod naslovom "Etnièko èišæenje – ozakonjeni zloèin stoljeæa". Drugom knjigom, autor ulazi još produbljenije u bit nedavnih tragiènih dogaðanja koje naziva "zloèinom stoljeæa". Zastupa tezu da je u ovom neobjavljenom, dogovorenom ratu trijumfirala ideologija neporaženog ustaško-èetnièkog sindroma: koncentracijski logori, genocid, etnièko èišæenje masovnih razmjera (cinièki nazivanim "humanim preseljenjem"), tortura, "osveta nacije", "rat krvi i tla"...

Filozof i povjesnièar po obrazovanju, Livada je iskustvu èlana Komisije za ratne zloèine nakon II. svjetskog rata, pridodao uvide u stanja na podruèjima koja su bila pod paradržavnom krajinskom vlašæu – kao struèni suradnik za humanitarnu pomoæ pri zapovjedništvu UN za tadašnji sektor Sjever. U ratnim godinama obišao je gotovo cijelu okupiranu Hrvatsku, brojna mjesta zloèina. Pišuæi tekst profesionalno - prema zahtjevima struke – svjedoèio je kao èovjek koji "nema što izgubiti"!

"Zakasnjeli narodi"

Livada je dokumentirao i sagledavao odmazdu najgorih oblika, kao permanentnu podlogu svih tortura: kulturocid, brisanje memorije prostora i uništavanje institucija, povijesne, kulturne, spomenièke baštine duž cijele Hrvatske, otimanje zavièaja ljudima koji su tu nastavali stoljeæima, progone i likvidacije ljudi, klanja stoke, uništavanje zemljišta za obraðivanje, spaljivanje èitavih naselja i njihovih škola, biblioteka i kulturnih domova, razaranja porodica... Posebno je inzistirao na nekažnjenom "intelektualnom zloèinu", ako se to uopæe tako može nazvati?! Autor istièe, kako smo unazaðeni za èitavo stoljeæe (o ratnoj i poratnoj pljaèki u tzv. pretvorbi, rasprodaji obale, banaka, hotela... da se i ne govori.): nema zloèina koje historija poznaje, a da u prošlom ratu nisu bili ponovno primijenjeni!

Opisuje ekshumacije kojima je prisustvovao i što je sve "uživo" gledao u koncentracijskim logorima, pri èemu je patio i oèajavao i jedva saèuvao èovjeka u sebi, jer ga je sve to i osobno dovodilo do pravog ludila! Mržnju, etabliranu u institucijama i ljudima pod firmom fetiša države, nacije, domovine/otadžbine, pomoæu koje se temeljito razara društvo u svim njegovim segmentima. U tom su "patriotskom poslu" intelektualni zloèinci, Crkve i mnogi tzv. intelektualci, mitovi i nacionalna teologija izrazili i potvrdili najgnusniji brutalitet, laži i povijesne falsifikate.

Knjiga je puna istinske, znanstveno provjerene faktografije, vjerodostojan dokument, pravo "živo svjedoèanstvo" sociologa – istraživaèa, koji se èitavim ljudskim biæem založio za otkrivanje istine o nama samima. Teško ju je mjestimice, zbog potresnosti dogaðanja, èitati, ali treba, ma koliko muèno bilo, radi vlastita samootrježnjenja. Strukturirana je logièkim redom u deset poglavlja (gotovo 500 stranica), sa karakteristiènim podpoglavljima, koja zorno potkrepljuju strahote. Veæina je poglavlja znanstvena interpretacija faktiènih dogaðanja i pisana je kao "literarno štivo", što na svoj naèin "ublažava" prave strahote pri èitanju, opise ratnog stanja koje je "iza nas", èinjenicu da je realnost strahovitija od pisana svjedoèenja!

Zbog tisuæe detalja, navoðenja provjerenih èinjenica i galerija likova - zloèinaca sa imenom i prezimenom, autora po svemu sudeæi oèekuju daljnje tužbe, prijetnje i osvete. Jer ovo se "društvo" napaja, "pali i hrani" mržnjom, koja se reproducira nekom gotovo "genetièki" utemeljenom i produbljivanom, "paklenski nezaobilaznom" sudbinom. Sudbinom koja nalikuje onoj starogrèkoj, dramaturški oblikovanoj neumitnoj tragiènosti. Zbiljski neutješnoj i posve neizbježnoj, pa to još uvijek – u tom tzv. treæem mileniju – iznova potvrðujemo kao jedini naš oblik i smisao života.

Neprekinuti zloèin

Autor ove knjige, Svetozar Livada, branio je antifašizam kao djeèak, izranjavan od fašista, ustaša i èetnika na naèin da su mu se lijeènici èudili i prije 60 godina da je još – uopæe živ! Kao djeèak, gledao je generacije kako umiru i padaju pod neprijateljskim metcima, ljude pune svijesti i samosvijesti da se èitavim biæem zalažu za nešto bolje. Kao ranjenik, našao se u bolnici sa sinom državnika Winstona Churchilla, koji je takoðer bio ranjen kao "naš partizan". Kada su ga predstavili Churchillu, ovaj ga je upitao, zašto je tako mlad morao iæi u vojnike? Livada je cijelog svog života antifašizam dosljedno smatrao najveæom tekovinom ovog društva – temeljem za neko bolje sutra. Na tome je godinama angažirano radio i javno svjedoèio. U sedmom i osmom deceniju svog života, meðutim, "morao je ponovno svjedoèiti" i napisati knjigu o novom ratu i zloèinima na ovim prostorima, socijalno politièkoj i ljudskoj kontrarevoluciji koja se i dalje nesmiljeno "regenerira" kao neprekinuti povijesni zloèin...

Ovim svojim djelom, kao najdubljim ljudskim svjedoèanstvom, Livada se ne samo još jednom "izložio" neprilikama i prijetnjama, veæ uvjeren da uvijek vrijedi založiti i vlastiti život za istinu o nama samima, još je jednom pokazao što znaèi biti odgovoran. Odgovoran prije svega pred samim sobom kao samosvjesnim i savjesnim biæem. Potrebno mu je izraziti iskreno divljenje i zahvalnost za ovo svjedoèenje i dokumentiranje nedavnih ratnih dogaðanja, za hrabrost kojom se po drugi put suoèavao sa svojim spaljenim, izgubljenim zavièajem, za analizu duboke tragiènosti nedavnog rata i njegovih posljedica za današnji i buduæi život u Hrvatskoj i bivšim jugoslavenskim zemljama.

(Iz Predgovora knjige; za novinski tisak priredio Mladen Škreblin)

Milan KANGRGA

Share this post


Link to post
GENOCID NAD SRBIMA JOŠ TRAJE

18.5.2007 (Tanjug) - Tokom razbijanja bivše Jugoslavije u Hrvatskoj je ponovljen genocid nad srpskim narodom poèinjen u Drugom svetskom ratu, a danas se nastavlja i na Kosovu i Metohiji, upozorili su uèesnici tribine koja je u organizaciji studentskog udruženja ''Nomokanon'' održana na Pravnom fakultetu.

Govoreæi o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom, prof. dr Smilja Avramov je rekla da se paralelno sa genocidom u Hrvatskoj, u kome je 1941/45. pobijeno blizu milion Srba, odvijao i genocid na Kosovu i Metohiji.

Share this post


Link to post

HRVATSKO SUDSTVO SE NE BAVI KRŠENJEM LJUDSKIH PRAVA

23.5.2007 (Tanjug) - Hrvatsko sudstvo ne uspeva da se na adekvatan naèin pozabavi kršenjem ljudskih prava iz ratnog perioda, bez obzira na etnièko poreklo žrtava ili poèinilaca, istaknuto je danas u Zagrebu na predstavljanju izveštaja Amnesti internešenela (AI).

U izveštaju te organizacije za zaštiti ljudskih prava, koji je predstavila direktorka AI za Hrvatsku Milena Beader, je navedeno da nasleðe rata od 1991. do 1995. i dalje baca senku na stanje ljudskih prava u Hrvatskoj i da je velik broj sluèajeva ratnih zloèina još nekažnjen.

Share this post


Link to post
Nemci da pisu ovakve stvari za njihove potrcke hrvate!!! Nemci da ne drze stranu hrvatima?

Полако земљаче, велика је предрасуда рећи да су сви Нијемци на страни Хрвата само зато што је НДХ била на страни "Рајха".

Шпигл је независни часопис лијеве оријентације и пише веома објективно о дешавањима у свијету. Редовно га читам и могу рећи да има аутора оваквих и онаквих. Неки чланци ми се свиђају више, неки мање. Али опћенито гледано, аутори су фер и објективни. За вријеме бомбардовања СРЈ, опширно је писано о отпору Војске Југославије и немоћи Алијансе НАТО да блиц-ратом порази земљу. На насловној страни је била велика Милошевићева слика а у позадини наши ПВО системи, МИГ-ови 29 и 21, и велики наслов, Југославија - ватра из свих цијеви (Jugoslawien - Feuer aus allen Röhren). Задивило ме.

Има негдје на нету репортажа ТВ куће ARD или ZDF, репортажа о бомбардовању, са насловом "Почело је уз лаж". Наслов све каже.

Share this post


Link to post

Ево сам сад чуо на ХРТ да до 5.8.2007 требају дати поклон куће и станове њиховим војницима у Книну(дакако српске куће и станове),а још треба да реше шта ће са око 1000 припадника ХВО из Босне,покушавају и њих да прогурају као регуларну хрв.војску! :ljutko: :ljutko: :green :cry

Share this post


Link to post

HMM samo da kazem da niti jedan srbin koji se vratio nije poginuo niti je bio ubijen,jedino provjeravan od Sisa,kao prvo,a kao drugo zbog cega se Srbi nevracaju,zato sto nemogu pogledati susjedima u oci nakon svega toga.Koliki su dobili penzije od Hrvatske po kojoj toliko pljujete,pa ja je nebih uzeo iz principa da me hrani drzava koju toliko mrzim.

Share this post


Link to post

Slusaj vamo, Heleno flasho

Osvrnicu se samo na penzije ili mirovine kako to veli novi pravopis hrvatskoga jezika. Da li ti uopce znas kako se dolazi do penzije? Ne znas. Da znas ne bi tako lupetao od neznanja kojega ne posjedujes. Penzija se zaradjuje sa radom a ne nikako po nacionalnoj ili politickoj liniji. Znaci, niti ti, niti ja niti bilo tko dtugi ne moze odredjivati kome dodijeliti penziju. To su zakoni i pravila koja virjede u cijelom svijetu, pa ta vazi naravno i za Republiku Hrvatsku. Vazi, kazem... ali ima i tu mnogo izuzetaka narocito kada se spomenju tzv. "branitelji" njihove zene, sestre, tetke, ujne, babe i tko jos NE, da primaju mirovine a nikada nisu ni zakoracile u ratni vihor. Svi su oni kupili ili dobili te nezaradjene mirovine a koliko ih je to ni sam vrag ne zna. Oni koji su posteno odradili svoj radni vijek, ti bi im uskratio odnosno osporio primanje onoga sto im po zakonu pripada odnosno sto su sami uplacivali u mirovinsko osiguranje tokom svoga radnoga vremena. Hoces moci ovo razumijeti? Tesko je to za tebe, ali sve jedno pokusaj. I ako to skontas, neces vise ovdje trabunjati o stvarima u koje se ne razumijes i dodatno pitas tko koga hrani.

HMM samo da kazem da niti jedan srbin koji se vratio nije poginuo niti je bio ubijen,jedino provjeravan od Sisa,kao prvo,a kao drugo zbog cega se Srbi nevracaju,zato sto nemogu pogledati susjedima u oci nakon svega toga.Koliki su dobili penzije od Hrvatske po kojoj toliko pljujete,pa ja je nebih uzeo iz principa da me hrani drzava koju toliko mrzim.

Share this post


Link to post

SANADER: NEMA NOVIH OPTUŽNICA PROTIV HRVATA; OLUJA JEDNA OD NAJSJAJNIJIH OPERACIJA

DRUŠTVO - SUÐENJA - Utorak, Maj 29. 2007.

Zvanièni Zagreb oštro je reagovao na objavljivanje još sedam imena hrvatskih generala, optuženih da su uèestvovali u operaciji Oluja, 1995. godine. Istièuæi da je Oluja bila jedna od najsjajnijih operacija, premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacuje optužbe da je reè o zloèinaèkom organizovanom poduhvatu.

Sanader je rekao da nema novih optuženih niti novih imena koja bi se mogla naæi pod haškom istragom u Hrvatskoj. On je time demantovao objavljivanje imena sedam visokih hrvatskih politièkih funkcionera, navedenih u aneksu haške optužnice protiv hrvatskih generala, a koji su spomenuti u kontekstu uèestvovanja u 'zloèinaèkom poduhvatu' u vojnoj akciji 'Oluja' 1995. godine.

Na spisku, koji je u ponedeljak uveèe objavila Hrvatska televizija, nalaze se bivši hrvatski ministri Jure Radiæ i Ivan Jarnjak, šef tajne službe Markica Rebiæ i generali Mate Laušiæ, Miljenko Crnjac, Rahim Ademi i Mirko Norac.

Njihova se imena, prema navodima HTV-a, nalaze na tajnom spisku Haškog suda zajedno sa veæ optuženim hrvatskim generalima Antom Gotovinom, Ivanom Èermakom i Mladenom Markaèem, koji u haškom pritvoru èekaju poèetak suðenja za genocid nad Srbima tokom vojne akcije 'Oluja'.

Hrvatski premijer je podsetio da prema rezoluciji Saveta bezbednosti UN-a, Haški sud od 31. decembra 2004. godine više ne podiže nove istrage i optužnice, kao i da navedenih sedam hrvatskih funkcionera nije spomenuto u optužnici protiv trojice ranije optuženih hrvatskih generala, niti je to, kako je rekao, aneks optužnice.

Sanader je rekao da je moguæe da navedene osobe, èija se imena spominju, mogu biti pozvane kao svedoci u sklopu postupka pred Haškim sudom, jer su i odbrane hrvatskih generala nešto slièno veæ najavljivale, a dodao je i da taj dokument hrvatska vlada još nije službeno primila.

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ

29.05.2007

Share this post


Link to post
EPARHIJA DALMATINSKA: POVEÆANO VREÐANJE SRBA

3.7.2007 8:38 ŠIBENIK (Tanjug) - Eparhija dalmatinska Srpske pravoslavne crkve (SPC) saopštila je sinoæ da je u toj eparhiji ''evidentno poveæano vreðanje pravoslavnih Srba na verskoj i nacionalnoj osnovi''.

Uvrede su doživljali sveštenici, monasi i vernici SPC, i to obavljajuæi svoje najosnovnije životne poslove, kupujuæi u prodavnicama, ili na ulici, navedeno je u saopštenju.

Tanjug 03.07.2007

Share this post


Link to post
HMM samo da kazem da niti jedan srbin koji se vratio nije poginuo niti je bio ubijen,jedino provjeravan od Sisa,kao prvo,a kao drugo zbog cega se Srbi nevracaju,zato sto nemogu pogledati susjedima u oci nakon svega toga.Koliki su dobili penzije od Hrvatske po kojoj toliko pljujete,pa ja je nebih uzeo iz principa da me hrani drzava koju toliko mrzim.

Opet nas se pravi budalama, pa na svakom postu zaboga. Jarane ja da i ne trazim po ovom siteu znam nekoliko slucajeva mrtvih Srba a malo prodji sajtom pa ces naci jos podosta takvih podataka.

A sto veli obad penzije se zarade radom, 30 godina staza treba i sad bi se netko odrekao svoje penzije i svog zivotnog truda. Ma daj ne budali.

Share this post


Link to post

Jel' tacno da niko nije optuzen za zlocina u avgustu 1995. u sektoru Sever UNPA? Koliko znam Gotovina je optuzen za sektor Jug a ovi ostali isto.

Share this post


Link to post
LESKOVAC: SRBI I DALJE GRAÐANI DRUGOG REDA

21.8.2007 15:36 VUKOVAR (Tanjug) - Predsednik Partije podunavskih Srba Rade Leskovac izjavio je danas da državne institucije u Hrvatskoj i dalje smatraju Srbe graðanima drugog reda.

''Odluka sudije Branka Milanoviæa iz Gospiæa da ubicu 19-ogodišnjeg Srbina Milenka Djekiæa pusti iz zatvora na dopust je šokantna, pogovoto kada se ima u vidu da se protiv pripadnika srpske zajednice svakodnevno podižu nove optužnice'', dodao je Leskovac u izjavi Tanjugu

Share this post


Link to post
SRBI I SPC U DALMACIJI DELE ISTE PROBLEME

30.8.2007 9:51 KISTANJE (Tanjug) - Bez struje i vode, sa najlonom umesto krova na razrušenim kuæama - tako, obièno, poèinje život Srba povratnika u Dalmaciju, gde ih èeka ne baš druželjubivo okruženje i brojni problemi.

Episkop dalmatinski Fotije potvrðuje, u razgovoru za Tanjug, da Srbi koji se vraæaju na prostor nekadašnje Srpske krajine i druge delove Dalmacije, a najèešæe su u poznijem dobu života, ''moraju da se uhvate u koštac sa osnovnim životnim problemima, umesto da uživaju u mirovini i onome što su stekli godinama radeæi i živeæi na ovim prostorima''.

Share this post


Link to post
KOCALAINEN: HRVATSKA DA OTKLONI PREPREKE ZA POVRATAK IZBEGLICA

6.10.2007 (Tanjug) - Najveæe prepreke povratku izbeglih Srba u Hrvatsku su problemi priznavanja radnog staža i problem privremeno zauzetih stanova, a prema reèima šefa regionalne kancelarije Visokog komesarijata za izbeglice (UNHCR) u Beogradu Lenarda Kocalainena, Hrvatska mora da razreši ta pitanja.

Prema podacima srpskog Komesarijata za izbeglice, u Hrvatskoj ima oko 30.000 zauzetih srpskih stanova, što znaèi da oko 100.000 prognanika ne može da se vrati u njih.

Share this post


Link to post

IDENTIFIKOVANO JOŠ 14 SRBA STRADALIH NA PODRUČJU HRVATSKE

29.10.2007 16:20 BEOGRAD (Tanjug) - U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu danas je među telima ekshumiranim u poslednjih šest godina iz zajedničkih i pojedinačnih grobnica identifikovano još 14 posmrtnih ostataka osoba srpske nacionalnosti, saopštio je Dokumentaciono-informativni centar ''Veritas''.

Reč je o Srbima stradalim na području severne Dalmacije i Like u avgustu 1995. godine, u agresiji hrvatske vojske na bivšu Republiku Srpsku Krajinu (RSK) tokom vojne akcije ''Oluja''.

Saopštenje povodom identifikacije posmrtnih ostataka

lica srpske nacionalnosti

Share this post


Link to post

Страдање Срба је почело раније

Број 966, Рубрика Поводи Српска историографија је новом књигом Вељка Ђурића Мишине (Злочин је почео раније - Прилози за историју страдања Срба у бановинама Приморској и Савској 1934-1939. и Бановини Хрватској 1939-1941. године, Београд, 2004) добила монографију о предисторији геноцида почињеног над српским народом 1941-1945. године у Независној Држави Хрватској. Усуђујем се да кажем монографију, иако је аутор књигу поднасловио као „Прилози за историју страдања Срба у бановинама Приморској и Савској 1934-1939. и Бановини Хрватској 1939-1941. године“.

Пораст хрватског анимозитета према Србима у поменутом временском периоду аутор је историографски обрадио на основу мало коришћене грађе која се чува у Архиву Војно-историјског института (сада већ бившег института, створеног пре више од 120 година, а који је политичком одлуком 2006. године укинут). Ради се, у првом реду, о поверљивој грађи Главног Ђенералштаба Југословенске краљевске војске (тачније, извештаја из различитих армијских и дивизијских области министру војном). Ова архивска грађа, између осталог, баца светло на односе двају суседних и сродних народа, хрватског и српског, показује пораст националне нетрпељивости у њиховој заједничкој држави, и још више: нуди нам психолошку основу такозваног „хрватског питања“. Ова грађа је допуњена садржајем неколико фондова Архива Југославије.

Извори на које се аутор ослањао и грађа коју нам је, понекад у целости, а понекад делимично представљао, сведоче о континуираном расту антисрпског расположења у деловима Савске и Приморске, а касније и Бановине Хрватске.

Монографија у својој основи има хрватско питање, али се дотиче и тема недовољно развијаних у досадашњој науци, као што су однос Велике Британије према Балкану (посебно према Хрватима и везама са политичким првацима Хрватске сељачке странке), и личност председника југословенске краљевске владе др Милана Стојадиновића.

Највећа документарана вредност књиге садржана је у живом приказу атмосфере хрватско-српских односа, почев од оног најједноставнијег нивоа комшијског саживота. Интересовање аутора је усмерено ка мешовитим етничким срединама Далмације, Лике, западне Босне, Херцеговине и Славоније. У тексту се ређају немиле и нечасне сцене националних сукоба на местима у којима једни поред других живе Срби и Хрвати.

Поверљива документа Војне обавештајне службе показују да је антисрпске емоције распиривао елитнији део хрватског народа, као што су били средњошколски и гимназијски професори, клирици Римокатоличке цркве и поједини Хрвати државни чиновници.

Историјска наука је одувек имала императив да проналази узроке догађајима и појавама из прошлости. Овај историчар је на овај задатак одговорио, јер је документовано показао како је систематско истребљивање српског народа на простору НДХ помно и опрезно припремано још у годинама после атентата на краља Александра Карађорђевића. Хрватске масе су већ тада биле не само прожете сецесионистичким и антидинастичким осећањима, него и задојене мржњом према својим суседима - Србима. У психолошком смислу већ је припремљен терен за потоња усташка зверства.

Хрватски народ је био добро вођен монолитном и национално оријентисаном Хрватском сељачком странком, што му је давало супериорност над страначки подељеним српским елементом.

Српску политичку распарчаност аутор је оценио следећим речима: „Суморно и тешко време избацивало је на површину политичке вође недорасле улози у којој су се нашли“ (стр. 19).

Римокатоличка црква је доприносила националном заоштравању, морално и идеолошки оправдавајући хрватску борбу, што ће у Другом светском рату кулминирати отвореном подршком и благословом усташком режиму Анте Павелића.

У антидржавну и антисрпску акцију укључили су се припадници римокатоличког клира као симпатизери или чланови усташког покрета. Време доноси нове инциденте и епизоде испуњене конфесионалном агресивношћу. У нападу римокатолика на православне у селу Рујанима код Ливна 1. јануара 1936. године било је и убијених (рујанског пароха Ристу Ћатића убиле су усташе 7. јула 1941. године). Римокатолички становници Ребровца код Бањалуке напали су 26. јула 1936. своје православне комшије. Дана 28. фебруара исте године, на мети нахушкане и организоване масе био је стан православног митрополита Доситеја (Васића) у Загребу. Напади на српске радње у истом граду 30. марта и 16. априла 1936. рецидив су правашког сценарија са почетка XX

Share this post


Link to post

Imamo previše argumenata i činjenica da s pravom pisanje dotičnog h.flashingera možemo nazvati TRABUNJANJEM.... >;)

Share this post


Link to post

A doduse ruku na srce nema ubojstava povratnika ali vlast u Hrv pravi se da Srbi ni ne postoje nije ni bog zna koliko bolje

Hrv je jedina država u regiji koja je oformila agenciju za otkup kuca (Srpskih po cjenama da ti pamet stane)

to je nastavak etnickog ciscenja kao i ovaj novi zakon o poljoprivrednom zemljistu ::)

Share this post


Link to post

Слажем се "Dusan_66" да је све то само етничко чишћење Срба које траје већ неколико деценија. Ја колико знам нигдје у свијету нема закон у којем се на "легалан" начин отима имовина онима који су ТРЕНУТНА мањина у тој држави (ако гријешим исправите ме)... Када је та Европа толико праведна зашто не реагује у овом случају? Неће да реагује зато јер им хрватска треба како би преко ње уништили Православље и остварили доминацију на Балкану, и јер и они сами уз помоћ америке то раде само мало скривеније. Сада се враћамо поново у робовласничко друштво. :-

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this