Sign in to follow this  
nestor

Naučni skup: VOJNO ORGANIZOVANJE SRBA KRAJIŠNIKA

Recommended Posts

УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЈЕШИНА

СРПСКЕ КРАЈИНЕ У СРБИЈИ

Б Е О Г Р А Д

Научни скуп

ВОЈНО ОРГАНИЗОВАЊЕ СРБА КРАЈИШНИКА

ПРОГРАМ РАДА

Сала Централног клуба Војске Србије

20-25 или 25-30. јуни 2009. године

НАУЧНИ СКУП У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЈЕШИНА СРПСКЕ КРАЈИНЕ У СРЕБИЈИ

Тема:

ВОЈНО ОРГАНИЗОВАЊЕ СРБА КРАЈИШНИКА

Време: 25. до 30. јуна 2009. године

Мјесто: Сала Централног клуба Војске Србије

Информационо праћење: штампа и ТВ, израда Зборника

Израда материјала: до 10. јуна 2009. године

Величина писаног материјала: један до један и по табак

Врста и величина слова: Times New Roman

Време усменог излагања: реферати 10 минута, дискусија 5 минута

Израда Зборника радова: до 01. августа 2009. године

Спонзор:

Циљ:

Указати на аутентичност и конституитивност Срба на просторима Славоније, Хрватске, Далмације и Војне (Српске) Крајине од најстаријих времена до 1990. године.

Објаснити праву истину о догађајима у Хрватској у периоду од 1990. до 1995. године и истаћи оправданост оружаног одбрамбеног организовања Срба Крајишника, посебно због опасности од страдавања Српске нације по узорима из периода Другог свјетског рата из времена фашистичке тзв. НДХ.

Разобличити психолошко-пропагандне активности Републике Хрватске и одређених иностраних центара моћи о колективној кривици Срба, као наводног реметилачког фактора.

Дати војно-стручни допринос напорима државних органа Републике Србије у припреми противтужбе на тужбу Републике Хрватске против Републике Србије и Српског народа пред Међународним судом правде у Хагу.

*****

09.00-09.10 ОТВАРАЊЕ СКУПА

10.30-10.45 ПАУЗА

12.15-12.30 ПАУЗА

14.00-14.15 ПАУЗА

15.30 РУЧАК

*****

09.00-09.10 ОТВАРАЊЕ СКУПА

- поздрав учесника скупа

- циљеви и задаци,

- организација и план рада научног скупа

09.10-_____ РЕФЕРАТИ И САОПШТЕЊА

ХИСТОРИЈСКИ, ПОЛИТИЧКИ, ЕТНИЧКИ И ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ

АУТОХТОНОСТИ И КОНСТИТУТИВНОСТИ СРБА КРАЈИШНИКА

1. Појмовно одређење Војске и војног организовања

2. Хисторијске чињенице о Србима Крајишницима (и Србима у Славонији, Хрватској и Далмацији)

3. Војно организовање Срба Крајишника у Војној Крајини

4. Срби Крајишници у Првом и Другом свјетском рату

5. Положај Срба Крајишника почетком деведесетих година 20. стољећа

6. Разбијање СФР Југославије почетком деведесетих година 20. стољећа

7. Војногеографске карактеристике РСК

8. Мјесто и улога Владе РСК и Министарства одбране РСК у систему одбране РСК

ОРУЖАНО АНГАЖОВАЊЕ СРБА КРАЈИШНИКА (1990-1995)

(СРПСКА ВОЈСКА КРАЈИНЕ)

1. Руковођење и командовање Српском војском Крајине

1.1 Аутентичност СВК у односу на војске у окружењу

1.2 Садејство и сарадња СВК са ВЈ и ВРС

1.3

2. Оспособљеност и увјежбаност Српске војске Крајине

2.1 Оспособљеност команди и јединица

2.2 Оспособљеност старјешина, војника и цивилног становништва

2.3 Обучавање у примјени одредби Међународног ратног права

2.4

3. Мобилизацијско и кадровско организовање Српске војске Крајине

3.1 Људски и материјални ресурси Срба Крајишника (војници и старјешине – ПВЛ и РВС

3.2 Статусни проблеми припадника СВК

3.3 Ангажовање добровољаца у одбрани РСК

3.4

4. Стање морала Српске војске Крајине

4.1 Информисање јавности и припадника СВК

4.2 Вјерске активности у СВК

4.3 Утицај покушаја идеолошке подјеле СВК на четнике и партизане

4.4 Правна заштита пипадника СВК

4.5 Сарадња са међународним организацијама и др.

4.6

5. Логистичка подршка Српске војске Крајине

5.1 Логистика по елементима логистичке подршке

5.2 Ослонац на воју инфраструктуру ЈНА

5.3 Проблеми купања бораца, замјене веша и обуће у СВК

6. Стање безбедности и заштите у Српској војсци Крајине

6.1 Паравојно организовање Срба Крајишника

6.2 Ангажовање јединица Војне полиције

6.3

ОСТАЛА ПИТАЊА

1. Војничка част Срба Крајишника

2. ЈНА див на стакленим ногама или пета евроспка војна сила

3. Инострана подршка сецесији Хрватске

4. Илегално наоружавање Хрватске

5. Паравојно органозовање Хрватске

6. Блокада гарнизона, касарни идругиох војних објеката

7. Хероји Српске Крајине

8. Погинули и нестали борци Српске војске Крајине

9. Стање и односи великих сила и њихов утицај на положај и судбину Срба Крајишника

10. Географске и демографске карактеристике Републике Српске Крајине

11. Улога Милиције у стварању Републике Српске Крајине

12. Улога Српске демократске странке и осталих партија у стварању Републике Српске Крајине

13. Национална структура ЈНА, ВПО и 5. ВО

14. Дезертери из ЈНА, ВПО и 5. ВО

15. Хрватске оптужнице против Срба Крајишника, посебно из СВК и Милиције

16. Хрватско терористичко организовање у иностранству од 1945. до 1990. године

17. Утицај хравтске психолошко-пропагандне активности

18. Психолошки профил борца СВК

19. Стање борбеног морала бораца СВК

20. Психолошко-пропагандно дјеловање у СВК

21.

*****

15.00-15.30 ЗАТВАРАЊЕ СКУПА

- Закључци и задаци

- Израда Зборника

15.30 РУЧАК

УЧЕСНИЦИ

1. Атлагић проф. Др Марко

2. Басара др Михајло

3. Бјелановић Мирко, генерал

4. Борак Светозар, професор

5. Будимир Милојко, археолог

6. Бурсаћ проф. Др Милан

7. Воларевић Срђан, књижевник

8. Дабић проф. Др Војин

9. Диклић др Момчило

10. Ђукић Борислав, генерал

11. Ђурић-Мишина проф. Др Вељко

12. Жутић др Никола

13. Иваниш др Жељко

14. Исак Илија, генерал

15. Кадијевић Б. Вељко, војни коментатор

16. . Љубичић Милка, новинар

17. Мркела Милан, професор

18. Надовеза др Бошко

19. Новаковић др Коста

20. Новаковић Миле, генерал

21. Перић Данко, новинар

22. Пражић Ђорђе, кбб

23. Рајић др Раде

24. Сладаковић мр Илија

25. Тркуља Петар, генерал

26. Штрбац Саво, правник

27. Штрбац проф. Др Чедомир

28. Пејак др Владо, генерал

29. Гачић Жарко, пуковник

30. Шупут Милан, пуковник

ГОСТИ

1. Аврамов Смиља, академик

2. Бакић др Драгица

3. Бјеговић Ђорђе, дипл. инг.

24. Бјелајац Миле

4. Буха Милорад, правник

5. Владика Банатски г. Никанор

6. Војновић Миливој, професор

7. Ећимовић мр Душан

8. Јарчевић Слободан, професор

9. Капор Момо, књижевник и сликар

10. Ковачевић Драго, политиколог

11. Кошутић проф. др Будимир

12. Крестић Василије, академик

13. Кркобабић др Јован

23. Ластавица Дане

14. Лежаић Рајко, дипл. инг.

15. Марковић Михајло, академик

16. Селић Момчило, књижевник

17. Стојимировић Љубиша, генерал

18. Томановић др Радован

19. Цвјетичанин др Ђурађ

20.. Чавошки Коста, академик

21. Шкундрић др Петар

22. Шпановић Стојан, пуковник

УРВС СВК

Чланови Главног одбора и предсједници Регионалних организација

1. ЦВЈЕТИЋАНИН МИЛОШ

2. МИОДРАГ МИЛАН

3. ОЛУЈИЋ СТЕВАН

4. КРЕСОВИЋ СТЕВАН

5. ОРЛОВИЋ ДУШАН

6. ШПАНОВИЋ МИРКО

7. СУБОТИЋ МОМЧИЛО

8. ШТРБАЦ ЧЕДО

9. ЈАКШИЋ ДРАГОЉУБ

10. ЛАТИНОВИЋ МИРКО

11. ВУЈИЋ МАРКО

12. БАЖДАР МИРКО

13. РАДАКОВИЋ МИРКО

14. ГРУБАЧ МИЛОРАД

15. МАШИЋ ДАНЕ

16. ПРОДАНОВИЋ СТОЈАН

17. БРКИЋ ЗОРАН

18. РАШУО НЕБОЈША

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

1. Новаковић Миле, генерал

2. Новаковић др Коста

3. Пражић Ђорђе, кбб

4. Бурсаћ др Милан

5. Басара др Михајло

6. Јакшић Драгољуб, дипл.инг

7. Жутић др Никола или Диклић др Момчило

8. Чланови ГлОд УРВС СКС

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР

за формирање ПОКРЕТА СРБА КРАЈИШНИКА (за људска права)

1. Новаковић Миле

2. Новаковић Коста

3. Орловић Душан

4. Јакшић Драгољуб

5. Бурсаћ др Милан, професор

6. Воларевић Срђан, књижевник

7. Ђурић-Мишина др Вељко, професор

8. Љубичић Милка, новинар

9. Бакић др Драгица, лијечник

10. Вујатовић др Јасминка, лијечник

11. Штрбац саво, адвокат

12. Губерина Вељко, адвокат

13. Бјеговић Ђорђе, дипшл.инг

14. Владика банатски Никанор Богуновић

15. Кошутић др Божидар, професор

16. Мађарац Љубомир, дипл. инг

17. Буха Милорад, Влада РСК

18. Латиновић Мирко, УРВС СКС РС

19. Цвјетићанин Милош, УРВС СКС

20. Бркић Зоран, УРВС СКС РС Бања Лука

21. Вујић Марко, УРВС СКС РС Приједор

22. Чланови ГлОд УРВС СКС

23.

Преузето са:

Share this post


Link to post

Sudeci prema imenima ucesnika i gostiju ovaj skup po mom misljenju obecava i pruza sansu da se cuje nas glas krajisnika. Ako se realizira zamisao da se ovaj simpozijum stavi ovjekovjeci sa zbornikom radova to je nesto sto vec duze vrijeme svi krajisnici ocekuju. Da se pobiju ili bar pokusaju umanjiti fasisticko propagadne metode Hrvatske koja po uzoru na NATO doktrinu sve promatra kroz crno bijeli film.

Ali, to uvijek prisutno ali da se opet ne koriste krajisnici u dnevno piliticke potrebe Srbije i da opet nasi interesi budu najmanje od koristi nas samih.

Nestore molim te ako ti ne predstavlja problem da nas informises u vezi ove teme pravila.gif

Share this post


Link to post

Direktno sam uključen u čitav projekt, pa ću sve članove redovno informisati.

Sama najava skupa bez drugih sadržaja i materijala s njim u vezi nebi imala smisla.

Na ovom sajtu biće predstavljen najveći deo materijala, izlaganja i diskusija.

Pored toga sa nekim od učesnika skupa će biti urađeni intervjui koje ću također prezentovati javnosti.

Share this post


Link to post

Јел ће се моћи томе присуствовати као гост? И дал ће моћи да се постављају питања?

Share this post


Link to post

Obzirom na to da su teme u fazi podele, možete se prijaviti pod punim imenom i prezimenom sa kratkim opisom

kvalifikovanosti za učešće u nučnom slupu.

Prijavu možete poslati ovde kao pp na moj nick ili isto na

Share this post


Link to post

Mislim da je ovo zaista bilo potrebno mozda i ranije , da se neke stvari razotkriju a ne da se pricaju koje kakve nebuloze .

Share this post


Link to post

Pada mi u oci da se nigde ne pojavljuje ime generala Slavka Lisice...RS, kao da je u zemlju propao.. ima li neko saznanja o coveku, junaku.....

Share this post


Link to post

General Slavko Licica je počasni član САВЕЗА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЈЕШИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ.

On je član predsedništva RVS Republike Srpske, vrlo cenjen i poštovan.

Uskoro će i na ovim stranicama biti objavljena neka njegova sećanja iz vremena rata.

Lično sam u kontaktu i nadam se povoljnom ishodu.

Share this post


Link to post
Pada mi u oci da se nigde ne pojavljuje ime generala Slavka Lisice...RS, kao da je u zemlju propao.. ima li neko saznanja o coveku, junaku.....

Tek kasnije general ja ga znam jos iz Knina ko pomocnika komandanta tenkovskih jedinica ponos i dika od coeka,dobar je jos i artiljerac Brkic a i Zubac kasnije komandirao jednim od bataljona u Trebinjskoj brigadi

Share this post


Link to post

Vojno organizovanje Srba...za ocekivati je izvodjenja zakljucaka, ali i nekakvih ideja negovanja tradicija i *odrzavanje*...vojnobezbednosne spremnosti srba iz krajine, poverenje je izgubljeno, pamtim upadicu kao u sali Tudjmana u Kninu..*Hrvatska do Zemuna*...prevrnite kasete ko ih ima...*ne potcenjuj protivnika*..nema spavanja...no sve jedno..*mladi gorani**ferijalni kamp*...uz prisustvo edukacije mladih narastaja...znamo da su se Kmeri vratili kuci, znamo da su se Jevreji vratili kuci....Dovidjenja vidimo se u krajini...neka bude nas pozdrav kada se ispricamo i razilazimo, dovidjenja vidimo se u krajini neka bude P.S u nasim pismima....mozda i *amandman*, zakonu o upotrebi zastave i grba, da bude sastavni tekstualni deo istih...

Share this post


Link to post
Vojno organizovanje Srba...za ocekivati je izvodjenja zakljucaka, ali i nekakvih ideja negovanja tradicija i *odrzavanje*...vojnobezbednosne spremnosti srba iz krajine, poverenje je izgubljeno, pamtim upadicu kao u sali Tudjmana u Kninu..*Hrvatska do Zemuna*...prevrnite kasete ko ih ima...*ne potcenjuj protivnika*..nema spavanja...no sve jedno..*mladi gorani**ferijalni kamp*...uz prisustvo edukacije mladih narastaja...znamo da su se Kmeri vratili kuci, znamo da su se Jevreji vratili kuci....Dovidjenja vidimo se u krajini...neka bude nas pozdrav kada se ispricamo i razilazimo, dovidjenja vidimo se u krajini neka bude P.S u nasim pismima....mozda i *amandman*, zakonu o upotrebi zastave i grba, da bude sastavni tekstualni deo istih...

Pa dobro zasto se danaske ljudi ne vracaju,pa tu je front u Kninu tu se trebamo boriti za nasa prava

Share this post


Link to post

Biće samo informacija o skupu u sredstvima javnog informisanja.

Sav materijal sa skupa će biti predstavljen na ovom sajtu i na sajtu Udruženja.

Share this post


Link to post

Trenutno zavrsavam doktorat iz istorije na fakultetu NYU. Dali treba negdje da se prijavim za ovaj skup. Biti cu u Srbiji preko ljeta it vrlo rado bih prisustovao.

Share this post


Link to post

Pa dobro zasto se danaske ljudi ne vracaju,pa tu je front u Kninu tu se trebamo boriti za nasa prava

Велики поздрав за брата Дасана, без обзира о којем се ради, оном из Книна или из Мервила.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this