Sign in to follow this  
Followers 0
Rada

Sveti Velikomučenik Dimitrije

16 posts in this topic

Sveti Velikomučenik Dimitrije

8. Novembar / 26. oktobar

dimitrijell3.jpg

Sveti velikomučenik Dimitrije rođen je u Solunu. Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj bio je jedino dete dobrih i blagorodnih, ali bezdetnih roditelja. Izmoljen od Boga, kao jedini i dugo čekani, s velikom pažnjom je odnegovan i vaspitavan. Otac mu je bio vojvoda, a kad je on umro, hristoborni car Maksimijan postavio je Dimitrija umesto oca za solunskog vojvodu, i tom prilikom mu reče: Čuvaj otačastvo svoje, i očisti ga od bezbožnih hrišćana i ubij svakoga koji priziva ime Raspetoga... Dimitrije se, primivši se tog položaja, trudio da na svaki način pomogae hrišćanskom življu. Neko vreme uspevao je tajno to da radi; međutim, kako to nije mogao sakriti, on poče javno da štiti hrišćane i da narod odvraća od mnogoboštva i upućuje ih na Hristov put.Kada je car saznao za dela Dimitrijeva, razgnevi se i odluči da sam to proveri. Jednom vraćajući se iz rata sa Samaritima car poseti Solun i odmah stade proveravati da li je istina ono što je čuo o Dimitriju.

A Dimitrije saznavši unapred da će car posetiti Solun predade svome vernom sluzi Lupu svoje imanje i bogatstvo i naredi mu da sve razdade siromasima. Sam se stade moliti i postiti pripremajući se za mučenički venac. Kada ga car pozva k sebi, on neustrašivo pred njim ispovedi da je hrišćanin i naruži neznabožačko mnogoboštvo, za što ga car odmah dade zatvoriti u tamnicu. Dok seđaše u tamnici, njega poseti anđeo Božji, koji mu se javi u velikoj svetlosti sa prekrasnim rajskim vencem, i reče mu: Mir ti, stradalče Hristov, budi hrabar i krepi se. Ovo viđenje raspali u srcu Dimitrijevom ljubav k Bogu, i on sve jače željaše da krv svoju prolije za Hrista.

Jednom k Dimitriju u tamnicu dođe po blagoslov hrišćanin Nestor, koga je sami Dimitrije priveo istinitoj veri hrišćanskoj. On tražaše molitvenu pomoć i blagoslov od Dimitrija da pobedi istaknutog carevog megdandžiju Lija, koji je već mnoge hrišćane mučeničkom smrću umorio. Dobivši blagoslov i ukrepljenje u veri od Dimitrija, koji mu proročki govoraše: Lija ćeš pobediti, ali ćeš za Hrista postradati, Nestor ode na megdan sa Lijem i s Božjom pomoću pobedi ga. Lijeva pogibija silno ožalosti cara, i on odmah naredi da blaženog Nestora poseku mačem. No smrt Nestoreva ne uteši cara, a doznavši da je ovaj izašao na megdan Liju sa Dimitrijevim blagoslovom, naredi da Dimitrija ubiju kopljima.

U rano jutro 26. oktobra, dželati su pošli da ubiju Dimitrija u tamnici. Tamo zatekoše velikomučenika kako se bez straha moli Bogu. Sa lica mu je, kaže legenda sjala neka svetlost. Dželati nisu smeli da mu priđu, pa su ga iz daljine gađali kopljima i tako ubili. Tako ispovednik Hristov predade svetu dušu svoju u ruke Gospoda svoga Hrista. Telo njegovo hrišćani tajno uzeše i sahraniše časno.

Posle dosta vremena, kada gonjenje hrišćana prestade, nad grobom Svetog Dimitrija bi podignut mali hram. I bivahu u njemu mnoga čudesa, i razni bolesnici se isceljivahu od svojih bolesti. Sluga pak Dimitrijev Lup beše u tamnici kada vojnici probodoše svetitelja kopljima, i on uze rizu gospodara svog, okvašenu časnom krvlju njegovom, a prsten njegov umoči u krv. Tom rizom i tim prstenom on činjaše mnoga čudesa, isceljujući svaku bolest i izgoneći zle duhove. Glas o tim čudesima pronese se po celom Solunu, te se svi bolesni stadoše sticati k Lupu. Kada za to saznade car Maksimijan, on naredi da uhvate blaženoga Lupa i da mu odseku glavu. Tako i dobri sluga ode za gospodarem svojim Svetim Dimitrijem ka Gospodu.

Sveti velikomučenik Dimitrije je zaštitnik grada Soluna i pokrovitelj Sibira, koji je Rusiji pripojen 26.novembra 1581. godine. U Solunu postoji više predanja kako je Dimitrije i posle smrti štitio svoj grad,čineći ga neosvojivim za neprijatelje. Jedan od varvarskih osvajača dugo je opsedao Solun, ali ne mogavši da ga osvoji razbesneo se i opljačkao surovo okolinu grada, povevši u roblje mnogo naroda. Među robljem su bile i dve devojke, poznate vezilje, koje je ovaj paganski vojskovođa kao poseban poklon dao svome caru. Čuvši za njihovu nenadmašnu veštinu, ali i za svetitelja koji štiti Solun, car je veziljama naredio da izvezu lik Dimitrija Solunskog. Plačući i vezući lik zaštitnika Soluna, devojke su mu se neprestano molile i tražile pomoć. Veče uoči praznika posvećenog Svetom Dimitriju, svetitelj im se javio i na čudesan način ih izbavio iz ropstva, prenevši ih u hram u Solunu gde se narod bio okupio na svenoćnom bdeniju u čast zaštitnika svog grada, a u slavu Božiju. Na ikoni Sveti Dimitrije se predstavlja u vojvodskom odelu na konju, kako probada nekog čoveka kopljem, koji leži pod kopitama njegovog konja. Taj čovek je onaj Lij koga je Nestor pomoću blagoslova i molitve Dimitrijeve pobedio.

MITROVDAN U NARODNOM  VEROVANjU

Praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, ili Mitrovdan, kako se naziva u srpskom narodu, obeležen je u crkvenom kalendaru crvenim slovom, a u Bogoslužbenom ustavu Crkve označen je znakom Srednjeg praznika druge vrste (crvenim krstićem), što znači da po rangu i značaju pripada trećoj od šest grupa u koje su svrstani svi praznici u godini. Mitrovdan je nepokretni ili stajaći praznik, što znači da je uvek istog datuma, odnosno osmog novembra po novom ili 26. oktobra po starom kalendaru.

U našem narodu Mitrovdan je jedna od većih slava, krsno ime nekih esnafa i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Uoči Mitrovdana i Đurđevdana treba da je svako kod svoje kuće, jer ko tada ne bude kod svoje kuće, taj će preko cele godine noćivati po tuđim kućama.

Običaj je kod našeg naroda da se na Mitrovdan otpuštaju sluge kojima je istekao ugovor i iznajmljuju novi. Ovaj dan je legendaran i po tome što su se hajduci tada rastajali da bi negde prezimili zimu i ponovo se sastali o Đurđevu danu sledeće godine (Mitrovdanak, hajdučki rastanak; Đurđev danak hajdučki sastanak). Ko hoće da mu crni luk zimi ne proklija, neka ga uoči Mitrovdana ostavi na toplo mesto, pa se neće pokvariti, ma kolika toplota bila.

Kupus se seče obično o Mitrovdanu. U Mitrovu nedelju ne treba sejati žito, zato što je to zadušna nedelja, u kojoj, po narodnom verovanju, posejano žito rađa prazne klasove. Po ovcama se gleda kakva će biti zima: ako na Mitrovdan leže sa skupljenim nogama, biće blaga zima, ako leže sa opruženim nogama, biće oštra. Ako na Mitrovdan bude oblačno, biće topla zima; bude li vedro, biće oštra. Ako pada sneg, kaže se da je Sveti Dimitrije došao na belom konju. Na Mitrovdan se u svaki ugao kuće stavi po jedan oblutak protiv miševa. U istočnoj Srbiji se dan po Mitrovdanu naziva Mišji ili Mišulov dan, koji se praznuje da miševi ne bi po hambaru i kući nanosili štetu.

crkvalajkovac

Share this post


Link to post

Dimitrije Solunski

michaelofsalonicacm0.jpg

Sveti Dimitrije Solunski

800pxrelicsofsaintdemetdy7.jpg

Mošti Svetog Dimitrija u Solunu

Sveti Dimitrije Solunski (grč. Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης je bio hrišćanski mučenik za koga se veruje da je živeo u Solunu početkom 4. veka. Tokom srednjeg veka, Sveti Dimitrije je poštovan kao jedan od najvažnijih pravoslavnih vojnih svetaca. Slavi se 26. oktobra.

Kult svetog ratnika Dimitrija je rasprostranjen i kod Srba zahvaljujući velikoj duhovnoj bliskosti sa grčkim narodom, gde je ovaj svetitelj veoma slavljen još od vremena turske najezde. Dimitrije je, po očevoj smrti nasledio vojvodsko zvanje, a kako je vaspitavan u hrišćanskom duhu, on je propovedao hrišćanstvo, umesto da ga, po zapovesti i nalogu cara Maksimijana, istrebi. Saznavši da je namesnik Dimitrije hrišćanin i da je mnoge, ne odvratio nego preobrazio u hrišćanstvo, po naređenju cara Maksimijana biva izboden kopljem usred molitve, a telo mu bi bačeno, te ga hrišćani tajno uzeše i sahraniše. Na mestu gde je sahranjen, velomža iz Ilirije, po imenu Leontije, koji se izlečio od teške bolesti na grobu ovoga svetitelja i mučenika, u znak zahvalnosti je podigao crkvu. Kopajući temelje crkve, pronađoene su mošti svetoga velikomučenika Dimitrija.

Sveti Dimitrije se smatra zaštitnikom Soluna, jer je spasao grad od neprijateljske vojske, isceljiteljom bolesnika i nevoljnika. Rusi ga takođe slave i smatraju ga za pokrivitelja i zaštitnika Sibira. I svi pravoslavni hrišćani i verni slave ovog velikomučenika verujući njegove isceljiteljske moći koje su mnogima pomogle.

U Srbiji se Sveti Dimitrije praznuje kao slava Mitrovdan, a u mnogim krajevima je ovo i dan održavanja zavetina - preslava.

Narodni običaji

Po tome kakvo je vreme na Mitrovdan verovalo se da će tako biti sledeće leto. Inače Mitrovdan se svetkuje i kao bećarski praznik i ovčarski dan, jer su se na ovaj dan isplaćivali bećari - čuvari stoke.

Vikipedia

Share this post


Link to post

Zitija svetaca za 8. novembar/26. oktobar,

svetidimitrije01ds9.jpg

SV. VEL. MUC. DIMITRIJE

  Ovaj slavni i cudotvorni svetitelj rodi se u Solunu od roditelja blagorodnih i blagocestivih. Izmoljen od Boga od bezdetnih roditelja, bese odnegovan s velikom paznjom. Otac mu bese vojvoda solunski. Kad on umre, hristoborni car Maksimijan postavi Dimitrija na njegovo mesto i preporuci mu da narocito goni i istrebljuje hriscane. No Dimitrije ne samo da ne poslusa cara nego, naprotiv, javno ispovedase i propovedase Hrista Gospoda u Solunu. Cuvsi to car se veoma ogorci na Dimitrija, pa svrati narocito u Solun kad se vracase iz rata protiv Sarmata.

Prizva Dimitrija i ispitivase ga o veri. Dimitrije javno pred carem prizna da je hriscanin i jos izoblici carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci ga u tamnicu, a Dimitrije, znajuci sta ga ceka, uruci sve svoje imanje svome vernom poslusniku Lupu da razda sirotinji. U tamnici mu se javi angel Bozji i rece mu: Mir ti, stradalce Hristov, muzaj se i krepi se!" Posle nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija, i ovi ga na molitvi izbodose kopljem. Telo njegovo uzese tajno hriscani i sahranise cesno. Iz tela stradalca Hristova potece celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izlecise. Nad mostima njegovim uskoro bu podignuta mala crkva.

Kad ilirski vojvoda Lontije, bolestan od neizlecive bolesti, pritece mostima s molitvom i potpuno se isceli, podigne on iz blagodarnosti mnogo vecu crkvu namesto stare. Kaada car Justinijan htede preneti mosti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskocise plamene iskre od groba i cu se glas: "Stanite i ne dirajte!" Tako mosti sv. Dimitrija ostase zauvek u Solunu. Kao zastitnik Soluna sv. Dimitrije se mnogo puta javljao i spasao grad od velike bede. Rusi smatraju ovog sveca pokroviteljom Sibira koji je osvojen i Rusiji prisvojen na ovaj dan 1581. godine.

2. PREP. MUC. JOASAF

  Ucenik sv. Nifonta, patrijarha carigradskog. Podvizavao se u Sv. Gori. Imase toliku ljubav prema Hristu Gospodu, da mu se svi podvizi ucinise nedovoljni, te pozeli da postrada za Hrista. Ode zato u Carigrad i javno pred Turcima ispovedi veru u Svetu Trojicu i Sina Bozjeg. Turci ga posekose na ovaj dan 1536. godine.

3. SPOMEN VELIKOG ZEMLJOTRESA

  Godine 740., u vreme cara Lava Isavrjanina strahovit i dugotrajan zemljotres zadesi Carigrad. Narod to shvati kao kaznu Bozju za grehe i moljase se Presvetoj Bogorodici i sv. Dimitriju s velikim pokajanjem, dok se Bog ne smilova i zemljotres ne presta.

geocites

Share this post


Link to post

Sveti velikomučenik Dimitrije - Mitrovdan

74b9c5470dsn2.jpg

Hram Sv. Trojice u Cirihu, detalj sa ikonostasa

Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj rodi se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga od bezdetnih roditelja, Dimitrije beše jedinac sin njihov, zbog čega bi s velikom pažnjom odnegovan i vaspitan. Njegov otac beše vojvoda solunski; pa kad mu otac umre, car postavi Dimitrija za vojvodu na mesto oca.

Postavivši ga za vojvodu, hristoborni car Maksimijan naročito mu preporuči da goni i istrebljuje hrišćane u Solunu. No Dimitrije ne samo ne posluša cara, nego,naprotiv, javno ispovedaše i propovedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to car veoma se ogorči na Dimitrija, pa kada se jednom vraćaše iz rata protiv Sarmata, car Maksimijan svrati u Solun naročito, da stvar ispita.

Prizva, dakle, car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o veri. Dimitrije javno pred carem prizva da je hrišćanin, i uz to još izobliči carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve

svoje imanje svome vernome poslušniku Lupu, da razda sirotinji, i ode u tamnicu veseo, što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda.

U tamnici mu se javi angel Božji i reče mu: "Mir ti, stradalče Hristov, mužaj se i krepi se!" Posle nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija. Vojnici nađoše svetitelja Božjeg na molitvi, i izbodoše ga kopljem.

Telo njegovo uzeše hrišćani potajno i sahraniše česno. Iz tela stradalca Hristova poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izlečiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva. Neki velmoža ilirski Leontije bejaše bolestan od neizlečive

bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija s molitvom, i bi potpuno isceljen.

Iz blagodarnosti podiže Leontije mnogo veću crkvu namesto stare. Svetitelj mu se javi u dva maha.

Kada car Justinijan htede preneti mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočiše plamene iskre od groba i ču se glas: "Stanite, i ne dirajte!" I tako mošti svetog Dimitrija ostaše zauvek u Solunu.

Kao zaštitnik Soluna sveti Dimitrije mnogo se puta javljao i mnogo puta spasao Solun od velike bede. Čudesima njegovim

broja nema. Svetog Dimitrija smatraju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji prisvojen 26. oktobra 1581. godine. 

Tekst preuzet iz knjige:

Sv. episkop Nikolaj žički,

"Ohridski prolog"

crkva.ch

Share this post


Link to post

SVETI DIMITRIJE U EPARHIJI DALMATINSKOJ

       

  Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski G.G. Fotije služio je Svetu Arhijerejsku Liturgiju na hramovnoj slavi u hramu sv. Dimitrija u Konjevratima. Episkopu su sasluživali sveštenomonasi i sveštenici Eparhije dalmatinske. U toku Svete Liturgije prerezan je slavski kolač i blagosloveno koljivo, a nakon Liturgije izvršen je trokratni ophod oko hrama.

          U svojoj omiliji Episkop je sve vjerne podsjetio na jevanđelske riječi da ljubimo drug druga i da nam je svaki čovjek koga sretnemo u životu bližnji. Mi koji živimo među ljudima koji nisu pravoslavne vjere, naročito treba da potvrđujemo svoju vjeru, ljubavlju i poštenjem, da bi nas poznali da smo sinovi Oca Nebeskoga i da je naš Bog, Bog istine, ljubavi i pravde. Svaki pravoslavni hrišćanin treba da živi rukovodeći se ovim poukama – riječi su Episkopa dalmatinskog Fotija. 

SPC EPARHIJA DALMATINSKA

82829004sa9.jpg

Detalj obnovljenog hrama Svetog Dimitrija u Konjevratima

Share this post


Link to post
Evo jos neka slika iz Eparhije Dalmatinske, Konjevrati, hram Svetog Dimitrija

52455540sa8.jpg

77449158kx3.jpg

69592191eb4.jpg

SPC EPARHIJA DALMATINSKA

Share this post


Link to post

Danas se slavi Mitrovdan

110530pi1.jpg

Praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, uspomena na smrt i stradanje velikog borca za hrišćanstvo, biće obeležen danas kao zapovedni praznik Srpske pravoslavne crkve i krsna slava pravoslavnih vernika.

Na ovaj praznik, u srpskom narodu poznat kao Mitrovdan, pominje se pogibija svetitelja koji je život okončao u tamnici 306. godine gde je zatočen, otkazavši poslušnost progoniteljima hrišćana.

Prema predanju, svetitelj Dimitrije rođen je i živeo u Solunu, a car Maksimilijan (240-310.) ga je postavio za vojvodu, nadajući se njegovoj odanosti u progonu hrišćana.

Dželati su ga, kako je zapisano, zatekli u molitvi i iz daljine gađali kopljima, jer nisu smeli da mu priđu.

Hrišćani su telo krišom sahranili, a na grobu su se, veli predanje, počela dešavati čuda i isceljenja, pa su odlučili da na tom mestu podignu crkvu. Solunski hram je podigao velikodostojnik Leontije, izlečivši se nad moštima svetitelja.

Prema drevnim zapisima, Sveti Dimitrije se javio caru Justinijanu (483-565.), sprečivši ga da mu mošti prenese u Carigrad, pa je tako je ostao u Solunu, gde i danas počiva kao zaštitnik tog grada.

Sveti Dimitrije predstavljen je na freskama srednjevekovnih manastira u redu svetih ratnika koji su propovedali i borili se za hrišćansku veru.

Jedna od najlepših predstava Svetog Dimitrija nalazi se na Kosovu i Metohiji, u manastiru Dečani, čiji su ktitori Stefan Dečanski (srpski kralj od 1321-1331.) i Dušan (1308-1355).

Svetitelj je oslikan u ratničkoj opremi sa štitom i šlemom, pored Svetog Đordja.

Svetog Dimitrija s velikim poštovanjem, pored Grka i Srba, slave i Rusi. Njegov kult je počeo da se širi u Rusiji u 12. veku, a godine 1581. izabran je za zaštitnika Sibira.

U Srpskoj crkvi je više od 120 hramova posvećeno svetom Dimitriju, među kojima je i nedavno sagrađena crkva u Novom Beogradu.

Njegov lik nalazi se od 1388. godine u grbu Sremske Mitrovice gde se, takođe, veoma poštuje ovaj svetitelj.

Crkveni istoričari nisu saglasni oko toga da li život svetitelja treba vezati za Solun ili Sremsku Mitrovicu, jer je, prema zapisima iz osmog veka, pogubljen u Sirmijumu, a ostaci su mu preneti u Solun, posle osvajanja Srema od varvara.

Blic 08.11.2008

Share this post


Link to post

Mitrovdan

155379.jpg

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, uspomenu na smrt i stradanje velikog borca za hrišćanstvo.

Obeležava se praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, uspomena na smrt i stradanje velikog borca za hrišćanstvo, zapovedni praznik Srpske pravoslavne crkve i krsna slava pravoslavnih vernika.

Na ovaj praznik, u srpskom narodu poznat kao Mitrovdan, pominje se pogibija svetitelja koji je život okončao u tamnici 306. godine gde je zatočen, otkazavši poslušnost progoniteljima hrišćana.

Prema predanju, svetitelj Dimitrije rođen je i živeo u Solunu, a car Maksimilijan (240-310) ga je postavio za vojvodu, nadajući se njegovoj odanosti u progonu hrišćana.

Dželati su ga, kako je zapisano, zatekli u molitvi i iz daljine gađali kopljima, jer nisu smeli da mu priđu.

Hrišćani su telo krišom sahranili, a na grobu su se, po predanju, počela dešavati čuda i isceljenja, pa su odlučili da na tom mestu podignu crkvu. Solunski hram je podigao velikodostojnik Leontije, izlečivši se nad moštima svetitelja.

Prema drevnim zapisima, Sveti Dimitrije se iz kivota javio caru Justinijanu (483-565), sprečivši ga da mu mošti prenese u Carigrad, pa je tako je ostao u Solunu, gde i danas počiva kao zaštitnik tog grada.

Sveti Dimitrije predstavljen je na freskama srednjevekovnih manastira u redu svetih ratnika koji su propovedali i borili se za hrišćansku veru.

Jedna od najlepših predstava Svetog Dimitrija nalazi se na Kosovu i Metohiji, u manastiru Dečani, čiji su ktitori Stefan Dečanski (srpski kralj od 1321-1331) i car Dušan (1308-1355).

Svetitelj je oslikan u ratničkoj opremi sa štitom i šlemom, pored Svetog Đorđa.

Svetog Dimitrija s velikim poštovanjem, pored Grka i Srba, slave i Rusi. Njegov kult je počeo da se širi u Rusiji u 12. veku, a godine 1581. izabran je za zaštitnika Sibira.

U Srpskoj crkvi je više od 120 hramova posvećeno svetom Dimitriju, među kojima je i nedavno sagrađena crkva u Novom Beogradu.

Njegov lik nalazi se od 1388. godine na grbu Sremske Mitrovice gde se, takođe, veoma poštuje ovaj svetitelj.

Crkveni istoričari nisu saglasni oko toga da li život svetitelja treba vezati za Solun ili Sremsku Mitrovicu, jer je, prema zapisima iz osmog veka, pogubljen u Sirmijumu, a ostaci su mu preneti u Solun, nakon što su varvari osvojili Srem.

RTS 08.11.2009

Share this post


Link to post

PROSLAVA SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA U KONjEVRATIMA

Svetom Arijerejskom Liturgijom koju je u hramu Svetog Velikomučenika Dimitrija služio Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatiski Gospodin Fotije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva naše eparhije,obilježen je ovaj veliki praznik,koji je ujedno i hramovna slava.

Svetoj arhijerejskoj Liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika ovog mjesta kao i grada Šibenika.U svojoj besjedi Episkop Fotije je naglasio veliki značaj ovog praznika, kao i potrebu da se naši vjernici okupljaju u svetim hramovima i učestvuju u Svetoj Evharistiji.Takođe, istakao je rad građevinskog odbora pri ovom svetom hramu koji aktivno učestvuje u njegovoj obnovi nakon što je izgorio u požaru 2006. godine.

Nakon rezanja slavskog kolača i blagoslova slavskog žita, obavljen je trokratni ophod oko hrama.

Poslije toga, ovogodišnji kum Živko Knežić sa svojom porodicom,ugostio je Episkopa, sveštenstvo i ostale goste slavskim ručkom koji je pripremio u svom domu.

SPC EPARHIJA DALMATINSKA

01300209.jpg

01300309.jpg

Share this post


Link to post

Danas je Mitrovdan

Praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, uspomena na smrt i stradanje velikog borca za hrišćanstvo, obeležava se danas, kao zapovedni praznik Srpske pravoslavne crkve i krsna slava pravoslavnih vernika.

Na ovaj praznik, u srpskom narodu poznatom kao Mitrovdan, pominje se pogibija svetitelja koji je život okončao u tamnici 306. godine gde je zatočen, otkazavši poslušnost progoniteljima hrišćana.

Prema predanju, svetitelj Dimitrije rođen je i živeo u Solunu, a car Maksimilijan (240-310) ga je postavio za vojvodu, nadajući se njegovoj odanosti u progonu hrišćana. Umesto da izgoni hrišćane, ovaj svetitelj je u rodnom gradu propovedao hrišćanstvo zbog čega je bio izveden pred cara. Pred carem je javno priznao da je primio Hristovu veru, zbog čega je utamničen.

Legenda kaže da su svetog Dimitrija u zatvorskoj ćeliji ubili vojnici, zatekavši ga u molitvi. Dželati su ga, kako je zapisano, iz daljine gađali kopljima, jer nisu smeli da mu priđu.

Hrišćani su telo krišom sahranili, a na grobu su se počela dešavati čuda i isceljenja, pa su odlučili da na tom mestu podignu crkvu. Solunski hram je podigao velikodostojnik Leontije, izlečivši se nad moštima svetitelja.

Prema drevnim zapisima, Sveti Dimitrije se iz kivota javio caru Justinijanu (483-565), sprečivši ga da mu mošti prenese u Carigrad, pa je tako ostao u Solunu, gde i danas počiva kao zaštitnik tog grada.

187k.jpg

Crkva Svetog Dimitrija u Novom Beogradu

Ovaj svetac predstavljen je na freskama srednjevekovnih manastira u redu svetih ratnika koji su propovedali i borili se za hrišćansku veru. Jedna od najlepših predstava Svetog Dimitrija nalazi se na Kosovu i Metohiji, u manastiru Dečani, čiji su ktitori Stefan Dečanski i car Dušan. Svetitelj je oslikan u ratničkoj opremi sa štitom i šlemom, pored Svetog Đorđa.

Svetog Dimitrija s velikim poštovanjem, pored Grka i Srba, slave i Rusi. Njegov kult je počeo da se širi u Rusij u 12. veku, a godine 1581. izabran je za zaštitnika Sibira.

U Srpskoj crkvi je više od 120 hramova posvećeno svetom Dimitriju, među kojima je i nedavno sagrađena crkva u Novom Beogradu.

Njegov lik nalazi se od 1388. godine na grbu Sremske Mitrovice gde se, takođe, veoma poštuje ovaj svetitelj. Crkveni istoričari nisu saglasni oko toga da li život svetitelja treba vezati za Solun ili Sremsku Mitrovicu, jer je, prema zapisima iz osmog veka, pogubljen u Sirmijumu, a ostaci su mu preneti u Solun, pošto su varvari osvojili Srem.

Postoje mnogobrojna narodna verovanja vezana za Mitrovdan, među kojima i da treba biti kod kuće kako cele godine ne bi noćivali po tuđim kućama. Poznato je i da su se na Mitrovdan hajduci razilazili i odlazili da prezime kod jataka, da bi se opet sastali na Đurđevdan.

08. 11. 2010. Tanjug

Share this post


Link to post

PROSLAVA SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA

U KONjEVRATIMA

Na praznik Svetog velikomučenika Dimitrija (8.11.2010.godine), Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski Gospodin G. Fotije je služio Svetu Arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju, uz sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva Eparhije dalmatinske.Svetoj liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika šibenske parohije, a naročito sela Konjevrate koji ovog velikog svetitelja poštuju kao zaštitnika svoga sela.Po završetku Svete liturgije prerezan je slavski kolač i blagosloveno slavsko žito, nakon čega je Episkop Fotije besjedio o današnjem prazniku kao i o potrebi učešća u Svetoj liturgiji kroz Sveto pričešće.Na kraju je obavljen trokratni ophod oko hrama.

Slavski ručak je pripremljen u seoskom domaćinstvu „ BRKIĆ “ gdje je Episkop Fotije u razgovoru sa građevinskim odborom i nadležnim parohom blagoslovio nastavak obnove hrama kao i početak obnove bratske kuće koja se nalazi pored hrama.Pored ovih građevinskih radova planirana je i sadnja 100 sadnica maslina na parceli koja se takođe nalazi pored hrama.

193gyv.jpg

192rm.jpg

194wn.jpg

SPC EPARHIJA DALMATINSKA

Share this post


Link to post

Свети великомученик Димитрије - Митровдан

21062392.jpg

Овај славни и чудотворни светитељ роди се у граду Солуну од родитеља благородних и благочестивих. Измољен од Бога од бездетних родитеља, Димитрије беше јединац син њихов, због чега би с великом пажњом однегован и васпитан.

Његов отац беше војвода солунски; па кад му отац умре, цар постави Димитрија за војводу на место оца. Поставивши га за војводу, христоборни цар Максимијан нарочито му препоручи да гони и истребљује хришћане у Солуну. Но Димитрије не само не послуша цара, него, напротив, јавно исповедаше и проповедаше Христа Господа у граду Солуну. Чувши то цар веома се огорчи на Димитрија, па када се једном враћаше из рата против Сармата, цар Максимијан сврати у Солун нарочито, да ствар испита. Призва, дакле, цар Димитрија војводу и испитиваше га о вери. Димитрије јавно пред царем призва да је хришћанин, и уз то још изобличи царево идолопоклонство. Разјарени цар баци Димитрија у тамницу.

Знајући шта га чека, Димитрије уручи све своје имање своме верноме послушнику Лупу, да разда сиротињи, и оде у тамницу весео, што му предстојаше страдање за Христа Господа. У тамници му се јави ангел Божји и рече му: „Мир ти, страдалче Христов, мужај се и крепи се!” После неколико дана посла цар војнике у тамницу да убију Димитрија. Војници нађоше светитеља Божјег на молитви, и избодоше га копљем. Тело његово узеше хришћани потајно и сахранише чесно.

Из тела страдалца Христова потече целебно миро, којим се многи болесници излечише. Ускоро над моштима би подигнута мала црква. Неки велможа илирски Леонтије бејаше болестан од неизлечиве болести. Он притече моштима светог Димитрија с молитвом, и би потпуно исцељен. Из благодарности подиже Леонтије много већу цркву наместо старе. Светитељ му се јави у два маха. Када цар Јустинијан хтеде пренети мошти светитељеве из Солуна у Цариград, искочише пламене искре од гроба и чу се глас: „Станите, и не дирајте!” И тако мошти светог Димитрија осташе заувек у Солуну.

Као заштитник Солуна свети Димитрије много се пута јављао и много пута спасао Солун од велике беде. Чудесима његовим броја нема. Светог Димитрија сматрају Руси покровитељем Сибира, који је освојен и Русији присвојен 26. октобра 1581. године.

Текст преузет из књиге:

Св. епископ Николај жички,

"Охридски пролог"

clear.gif

clear.gifclear.gif

clear.gifsokg.ch

Share this post


Link to post

PROSLAVA SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA

U KONjEVRATIMA

Na praznik Svetog velikomučenika Dimitrija (8.11.2011) Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski Gospodin G. Fotije je služio Svetu Arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Konjevratima uz sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva Eparhije dalmatinske.

Svetoj Liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika šibenske parohije, a naročito sela Konjevrate koji ovog velikog svetitelja poštuju kao svojeg zaštitnika. Po završetku Svete Liturgije prerezan je slavski kolač i blagosloveno slavsko žito i izvršen trokratni ophod oko hrama, nakon čega je Episkop Fotije besjedio o današnjem prazniku i o životu svetog velikomučenika Dimitrija.

Trpeza ljubavi je priređena u prostorijama C.O. Šibenik i tu je pokrenuta inicijativa o nastavku obnove bratske kuće u Konjevratima.

01400511.jpg

30675853.jpg

31904232.jpg

SPC EPARHIJA DALMATINSKA

Share this post


Link to post

Danas je Mitrovdan

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslaviće danas praznik Svetog Dimitrija Solunskog, u narodu poznat kao Mitrovdan, u znak sećanja na stradanje i smrt ovog svetitelja.

v266087p0.jpg

Ovaj svetac je život okončao u tamnici 306. godine kao borac za hrišćansku veru.

Dimitrije je rođen u Solunu u trećem veku posle Hrista za vreme cara Maksimilijana. Kada je od cara dobio naređenje da progoni hrišćane, on se na to nije obazirao već je javno propovedao hrišćansku veru. Cara su obavestili o neposlušnosti Dimitrijevoj, koji je preobraćao narod u hrišćanstvo.

Kada je car čuo da je solunski komandant i sam hrišćanin, naredio je da ga bace u tamnicu gde je mučen, a potom pogubljen. Solunski hrišćani su ga tajno sahranili, a na mestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva. Sveti Dimitrije je proglašen zaštitnikom grada Soluna.

Crkveni spisi navode da se Sveti Dimitrije mnogo puta javljao i spasavao grad od zemljotresa i nesreća. I danas se veruje da je čudotvorna snaga negovih moštiju izlečila mnogobrojne bolesnike.

Prema narodnom predanju i žitijima svetaca, Dimitrijev grob je odisao bosiljkom i smirnom, pa je zato taj svetac nazvan Mirotočivi.

Kult Svetog Dimitrija veoma je živ i kod Srba, a u srednjovekovnoj Srbiji posvećeni su mu mnogobrojni hramovi, uključujući i crkvu u Pećkoj Patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani.

MONDO 08. novembar 2012.

Share this post


Link to post

HRAMOVNA SLAVA U KONjEVRATIMA

156-01-12_small.jpg

Na praznik svetog Velikomučenika Dimitrija Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski G.G. Fotije služio je Svetu Arhijerejsku Liturgiju na hramovnoj slavi u Konjevratima, uz sasluženje sveštenstva Eparhije dalmatinske.

U svojoj besedi Episkop Fotije je govorio o svetom Velikomučeniku Dimitriju, ranohrišćanskom mučeniku, koji se proslavio mnogobrojnim čudesima kroz istoriju, a posebno se istakao kao zaštitnik grada Soluna u borbi sa varvarima.

Episkop Fotije je govorio i o daljoj obnovi crkve svetog Dimitrija u Konjevratima, gde treba da se radi unutrašnje uređenje svetog hrama, novi ikonostas i ako Bog da oslikavanje crkve.

Stoga apelujemo na sve ljude dobre volje da pomognu obnovu ove svetinje dalmatinske Eparhije.

Na kraju je za sve goste priređena trpeza ljubavi u prostorijama CO Šibenik trudom nadležnog sveštenika o. Milorada Đurđevića.

SPC Eparhija dalmatinska

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0