mr.proper

Srpski dobrovoljci iz LIKE

Recommended Posts

56)Главинић Никола Радин,Решетар

57)Главинић Миле Радин,Л.П.Село

58)Главинић Петар Радин,Решетар

59)Главинић Стојан Радин,Л.П.Село

60)Глумац Богдан Милин,Врело

61)Глумац Ђукан Петров,Врело

62)Глумац Илија Исин,Врело

63)Глумац Милан Милин,Врело

64)Глумац Стеван Данин,Врело

65)Грковић Милан Станков,Средња Гора

66)Грубић Душан Милин,Врело

67)Грубић Манојло Илијин,Врело

68)Грубић Станко Радин,Врело

69)Дајић Буде Николин,Кореница

70)Дајић Мићо Мићин,Језерце

71)Делић Јован Максимов,Грабушић

72)Делић Јован Петров,Ведашић

73)Делић Милан радин,Бјелопоље

74)Делић Миле Будин,Бјелопоље

75)Делић Миле Николин,Грабушић

76)Делић Илија Дмитров,Ведашић

77)Делић Симо ,Бјелопоље

78)Делић Стеван Данин,Грабушић

79)Делић Стеван Николин,Грабушић

80)Дивнић Милан Симон,Тук

81)Дивнић Стеван Вујин,Тук

82)Диклић Гавро Илијин,Јошани

83)Диклић Ђуро Михајлов,Јошани

84)Диклић Илија савин,Јошани

85)Диклић Раде Милин,Јошани

86)Дмитрашиновић Проко Станишин,Врело

87)Дмитрашиновић Андрија Миланов,Бунић

88)Дмитрашиновић Димитрије Арсенијев,Бунић

89)Дозет Ђуро Илијин,Пећани

90)Дозет Илија Кузманов,Крбавица

91)Дозет Мане Данин,Пећани

92)Дозет Раде Спасенијин,Пећани

93)Допуђа Дмитар Божин,Чојлук

94)Допуђа Марко Којин,Чојлук

95)Допуђа Саво Петров,Чојлук

96)Дотлић Ђорђе Данилов ,Клашњица

97)Дотлић Јован Манојлов,Бјелопоље

98)Драгаш Јован Данин,Бунић

99)Драгаш Никола данилов,Бунић

100)Драгаш Новак Данин,Бунић

101)Дракулић Васо Савин,Градина

102)Дракулић Илија Петров,Врело

103)Дракулић Марко Радин,Ђуић Крчевина

104)Дракулић Милан Спасин,Кореница

105)Дракулић Дракулић Милан Стеванов,Врело

106)Дракулић Миле Вујин,Врело

107)Дракулић Петар Илијин,Врело

108)Дракулић Проко Стојанов,Врело

109)Дракулић Стеван Радин,Врело

110)Дракулић Стојан Божин,Врело

Share this post


Link to post

111)Ђерић Дане Радин,Фркашић

112)Ђерић Раде Исин,Фркашић

113)Ђерић Саво Будин,Фркашић

114)Ђерић Данило Марков,Капела

115)Ђерић Ђуро Прокин,Окљач

116)Ђерић Илија Данин,Михаљевац

117)ЂерићМилан Јованов,Михаљевац

118)Ђукић Раде Јованов,Грабушић

119)Ђукић Симо Јанков,Курјак

Share this post


Link to post

120)Егић манојло Будин,Јошани

121)Егић Раде Мојсијев,Јошани

122)Ерор Буде Петров ,Бунић

123)Ерор Дане Дмитров,Бунић

124)Ерор Данило Стојанов,Бунић

125)Ерор Јово Дмитров,Бунић

Share this post


Link to post

126)Жакула Буде Стојанов,јасиковац

127)Жакула Самојило јанков,Оровац

128)Жигић Данило Јанков,Жељава

129)Жигић Дане Јовин,Тук

130)Жигић дане јованов,Тук

131)Жигић Дане Трифунов,Тук

132)Жигић Јово Будин,Тук

133)Жигић Михајло Данин,Тук

Share this post


Link to post

134)Заклан Буде Тодоров,Шаламунић

135)Заклан Дмитар Глишин,Крбавица

136)Заклан Ђуро Радин,Крбавица

137)Заклан Ђуро Стеванов,Крбавица

138)Заклан Миле Глишин,Крбавица

139)Зубовић Милан Ђурђев,Решетар

Share this post


Link to post

140)Иванишевић Миле Ђурђев,Решетар

141)Иванишевић Михајло Иванов,Ведашић

142)Иванишевић Петар Николин,Ведашић

143)Иванишевић Стеван Будин,Кореница

144)Јагнић Милан Данин,Трнавац

145)Јеловац дане Андријин,Бунић

Share this post


Link to post

146)Калембер Ђорђе Прокин,Шегановац

147)Калембер Милан никлин,Фркашић

148)Кеча Буде Николин,Калебовац

149)Кеча Вујо Стеванов,Понор

150)Клашња Раде Спасенијин,Шегановац

151)Клашња Стеван Радин,Фркашић

152)Кнежевић Буде Илијин,Козјан

153)Кнежевић Буде Малишин,Бунић

154)Кнежевић Буде Петров,Бунић

155)Кнежевић Дане Станишин,Козјан

156)Кнежевић Драган Јовин,Козјан

157)Кнежевић Јован Илијин,Козјан

158)Кнежевић Јован Михајлов,Бунић

159)Кнежевић Јован Пертов,Козјан

160)Кнежевић Лука Малишин,Бунић

161)Кнежевић Петар Стеванов,Козјан

162)Кнежевић Стеван Марков,Бунић

163)Кнежевић Стеван Радин,Бунић

164)Кнежевић Стеван Николин,Бунић

165)Ковачевић Ђуро Илијин,Л.П.Село

166)Ковачевић Илија Костин,Бунић

167)Ковачевић Миле Јанков,Решетари

168)Ковачевић Миле Петров,Висућ

169)Ковачевић Никола Јанков,Решетар

170)Кончар Раде Михајлов,Бјелопоље

171)Кончар Стеван Стеванов,Плитвице

172)Кораћ Божо Милин,Висућ

173)Кораћ Ђуро Петров,Висућ

174)Кораћ Мане Данин,Висућ

175)Кораћ Никола Петров,Висућ

176)кораћ Петар Дмитров,Висућ

177)Кораћ Петар Милин,Висућ

178)Корда Паја војин,Жељава

179)Коруга Драган Данин,Понор

180)Коруга Илија Вуканов,Фркашић

181)Коруга Мојсије Савин,Фркашић

182)Коруга Петар Савин,Фркашић

183)Косановић Драгоје Милошев,Висућ

184)Косановић Стеван Јовин,Врановача

185)Крга Јово Илијин, Хомољац

186)Крга Никола Илијин,Хомољац

187)Крга Петар Мићин,Хомољац

188)Крга Раде Манојлов,Хомољац

Share this post


Link to post

189)Лалић Богдан Прокин,Хомољац

190)Лалић Буде лазин,Хомољац

191)Лалић Буде Трифунов,Калебовац

192)Лалић Ђуро Обрадов,Калебовац

193)Лалић Мићо Прокин,Кореница

194)Лека Јово Јовин,Врановача

195)Лемајић Ђуро Стеванов,Подлатци

196)Лончар Миле Стојанов,Јошан

197)Лукић Дане симин,Крбавица

198)Лукић Драган Васиљев,Трновац

199)Лукић Илија Петров,Крбавица

200)Лукић Милан Стеванов,Брезовац

Share this post


Link to post

201)Мандић Мане Миливојев,Јошан

202)маринковић Буде,Бунић

203)МаријанчевићВујо Стеванов,Бунић

204)Масникоса Дане Тодоров,Пећан

205)Масникоса Раде Васин,Пећан

206)Маћешић Душан Стеванов,Кореница

207)Миљановић Никола Радин,Врановача

208)Милошевић Петар Ђурин,Висућ

209)Мирић Вајо Данин,Крбавица

210)Мирић Ђуро Будин,Крбавица

211)Мирић Ђуро Миланов,Крбавица

212)Мирић Илија Димитријев,Крбавица

213)Мирић Никола Стеванов,Бунић

214)Мирић Стеван Михајлов,Плитвице

215)Мирић Тодор Стеванов,Крбавица

216)Мрђа Саво Васиљев,Висућ

Share this post


Link to post

217)Невајдић Васо Данин,Тук

218)Његован Јово Дмитров,Бунић

219)Његован Дмитар Мијин,Бунић

220)Његован Ђуро Станков,Шаламунић

221)Његован Илија ,Шаламунић

222)Његован Милан,Исаков,Бунић

223)Његован Петар Будин,Бунић

Share this post


Link to post

224)Обрић Драган Будин,Бунић

225)Обрић Милан Милетин,Крбавица

226)Олбина Милан Димитријев,Бунић

227)Опсеница Јован Максимов,Бунић

228)Орлић васо Милин,Ведешић

229)Орлић Јанко Илијин,Висућ

230)Орлић Јово Будин,Врановача

231)Орлић Коста Милин,Калебовац

Share this post


Link to post

232)Павлица Ђукан Дмитров,Комић

233)Пањковић Душан Исаков,Крбавица

234)Пањковић Ђуро Јаковљев,Крбавица

235)Пањковић Илија Исаков,Крбавица

236)Пањковић Јово Милин,Бунић

237)Пањковић Никола Стеванов,Крбавица

238)Париповић Васиљ Радин,Крбавица

239)Париповић Дмитар Дамјанов,Крбавица

240)Париповић Милан Будин,Бунић

241)Пејновић Ђуро Петров,Кореница

242)Пејновић Стеван Исин,Тук

243)Петричић Вујо Милин,Михаљевац

244)Петраковић Спасе Филипов,Бунић

245)Пражић Новак Марков,Пећан

246)Прибић Димитрије Тодоров,Крбавица

247)Прибић Данило Јованов,Крбавица

248)Прибић Милан Арсин,Крбавица

249)Прибић Никола Манишин,Крбавица

250)Прибић Раде Малишин,Крбавица

251)Прибић раде Николин,Крбавица

252)Прибић Радивој Илијин,Жељава

253)Прица Владимир Филипов,Крбавица

254)Прица Вајо Мојсијев,Крбавица

255)Прица Којо Станишин,Кореница

256)Прица Мане Вујин,Кореница

257)Прица Раде Илијин,Врпиле

258)Пупавац Ђуро Данин,Бунић

259)Пупавац Исо Данин,Дебело Брдо

260)Пупавац Стеван Малишин,Бунић

261)Петровић Милија Будин,Михаљевац

Share this post


Link to post

262)Радаковић Мане Илијин,Јошан

263)Радаковић Петар васин,Удбина

264)Радаковић Петар Јованов,Јошан

265)Радека Раде Николин,Јошан

266)Радаковић Илија радин,Јошан

267)Ракић Буде Мијин,Бунић

268)Рапаић Дане Илијин,Крбавица

269)Рапаић Дмитар Војин,Крбавица

270)Рапаић Ђуро Јованов,Крбавица

271)Рапаић Ђуро Михајлов,Крбавица

272)Рапаић Јован Стојанов,Крбавица

273)Рапаић Гено Петров,Крбавица

274)Рапаић Тодор Данилов,Крбавица

275)Рашета мане Илијин,Фркашић

Share this post


Link to post

276)Свилар данило Јованов,Пећани

277)Свилар Максим Николин,Козјак

278)Свилар Никола Тодоров,Бунић

279)Свилар Проко Исин,Пећани

280)Свилар др.Раде Будин,Пећани

281)Секиз Васо Данин,Бунић

282)Стајић Гавро Васин,Јошка

283)Станковић Ђуро Савин,Трновац

284)Станковић Милан Будин,Бунић

285)Станковић Никола Милин,Бунић

286)Стањевић Павле Милошев,Кореница

Share this post


Link to post

287)Тепавац Петар Висућ

288)Торбић Ђуро Дмитров,Тржић

289)Тресиглавић Стеван Ђурин,Калебовац

290)Тркуља Ђуро Васин,Мекињар

291)тркуља Мане Јованов,ребић

292)Ћуић Марко Стеванов,Врело

293)Ђупурдија Петар Јованов,Грабушић

294)Ћуприја Никола Будин,Бунић

295)Ћурчија саво Будин,Бунић

296)Ћурчија Томо Петров,Комоћ

297)Ћуић Милан Максимов,Калебовац

298)Узелац Ђукан,Ондић

299)Узелац Мане Николин,Ондић

300)Узелац Милан Стојанов,Ондић

301)узелац Никола Милин,Ондић

302)Узелац Петар стојанов,Ондић

303)Фундук Стеван папин,Калебовац

Share this post


Link to post

305)Хинић Илија Танасијев,Дебело Брдо

306)Хинић Јован Вујин,Дебело Брдо

307)Хинић Коста Данин,Козјак

308)Хинић Милан Костин,Д.Б.

309)Хинић Милутин Вујин,Д.Б.

310)Хинић Никола Миланов,Д.Б.

311)Хинић Петар Вујин,Д.б.

312)Хинић Петар Прокин,Дебело Брдо

313)Хинић раде манојлов,Дебело Брдо

314)Хинић Спасоје Ђурин,Дебело Брдо

315)Хрњак Ђуро Будин,Бунић

316)Хрњак Јован Данин,Бунић

317)Хрњак Милан Будин Бунић

318)Хрњак Никола Манишин,Бунић

319)Хрњак Раде Божин,Личко Петрово село

320)Хрњак Станко Илијин,Крбавица

321)Хрњак Стеван Малишин,Бунић

322)Хрњак Тодор Малишин,Бунић

323)Хрњак Тодор Филипов,Бунић

324)Хрњак Шпиро Николин,Бунић

:wink:

Share this post


Link to post

325)Цвјетичанин Илија Стојанов,Висућ

326)Цвјетичанин Миле Стојанов,Висућ

327)Цвјетичанин Раде Стојанов,Висућ

328)Цвијановић Марко Јанков,Решетар

329)Цвијановић Марко савин,Удбина

330)Цвијановић Васиљ Манојлов,Јошан

331)Цвијановић Милан Јованов,Јошан

332)Чанковић Миле Симин,Равна Гора

333)Чорак Раде Јовановф,Подлапац

Share this post


Link to post

334)Шакић гецо Лукин,Мекињар

335)Шакић Никола Ђурин,Мекињар

336)Шакић Дмитар Тодоров,Мекињар

337)Шевер Јован Михајлов,Бунић

338)Шербеџија данило Михајлов,Бунић

339)Шијан Данило Николин,Дебело Брдо

340)Шијан Дмитар Јованов,Дебело Брдо

341)Шкорић Милан Михајлов, Фркашић

342)Шкорић Стеван Милин,Фркашић

343)Шкорић Миле Максимов,Грабушић

344)Шобат Илија Илијин,Дебело Брдо

345)Шобат Петар Илијин,Дебело брдо

346)Шорак Димитрије Милин,Л.П.Село

347)Шорак Петар Вујин,Л.П.село

348)Шорак Спасоје Танасијев,Михаљевац

349)Штета Милан Будин,Врело

350)Шупут данило јованов,Шегановац

351)Шупут Дане Савин,Шегановац

352)Шупут Стево Савин,Шегановац

353)Шушиловић Ђуро Јаковов,Врело

Share this post


Link to post

303)Фундук Стеван папин,Калебовац

305)Хинић Илија Танасијев,Дебело Брдо

ma jednog smo ispustili ako moze da se proveri dal je greska samo u broju ili...

Share this post


Link to post
удени ту негде.

304) Узелац Раде Ћирин,Ондић

знао сам да се увек нађе нека цепидлака::: :wink:

nije brate cepidlaka pratim ovu temu od kad sam na krajinaforce i svaka ti cast ,kopiram imena nasih dobrovoljaca i pokazujem rodbini i prijateljima,sad me jure kad ce biti jos , a pokazujem i nekim kojim se ovde u beogradu to bas i ne dopada, e a njima pokazujem sa najvise uzivanja samo ih cekam....

jos jednom ti zahvaljujem na ovolikom trudu

Share this post


Link to post

Добили земљу у Банату!!

1)Балаћ Миле Вујин,Л.П.Село

2)Балаћ Никола Вујин,Л.П.село

3)Банић Никола Николин,Мекињар

4)Банић Раде Николин,Мекињар

5)Банић Стеван Николин,Мекињар

6)Бањанин Лазо Станишин,Јошан

7)Бањеглав Петар Павлов,Бунић

8)Бараћ Јован Милошев,Мекињар

9)Баста Дмитар Шпирин,Средња Гора

10)Баста Илија Милин,Средња Гора

11)Баста Миле Кузманов,Средња Гора

12)Баста Миле Јовин,Средња гора

13)Баста Милош Михајлов,С.Г.

14)баста Никола Јаковов,Курјак

15)Баста Никола Савин,С.Г.

16)Баста Петар Савин,Удбина

17)Баста Саво Милошев,С.Г.

18)Баста Филип Шпирин,С.Г.

19)Бешир Симеон Стојанов,Оровац

20)Бјелобаба Никола Милин,Ондић

21)Бобић Миле,Л.П.Село

22)Борић Прока Стеванов,Кончарев Крај

23)Борјан БудисављевићБуде Миланов,Фркатић

24)Боснић Милош Илијин,Мекињар

25)Боснић Трифун Васин,Мекињар

26)Бубало Миле Симин,Л-П-Село

27)Бубало Раде Симин,Л.П.Село

28)Бубаљ Илија Милин,Мајановац

29)Будисављевић Мане Петров,Пећани

30)Будисављевић Раде Павлов,Пећани

31)Будисављевић Саво Радин,Пећани

32)Будисављевић Тодор Миланов,Пећани

Share this post


Link to post

33)Вејновић Саво Петров,Толић

34)Влаисављевић Буде Исин,Трновац

35)Влаисављевић Вујо Андријин,Трновац

36)Влаисављевић Петар Дмитров,Михаљевац

37)Влаисављевић Илија Спасенијин,Михаљевац

38)Влаисављевић Петар Прокин,Трновац

39)Влаисављевић Раде Будин,Трновац

40)Влаисављевић Саво Јандрин,Трновац

41)Влатковић Јаков Милошев,Јошан

42)Врачар Милан Илијин,Мекињар

43)Вукадиновић Буде Николин,Кореница

44)Вукмановић Раде Павлов,Комић

45)Вукмановић Симо Васин,Јошан

46)Вукмировић Андрија Петков,П.Љесковац

47)Вукмировић Божо Геоденов,П.Љесковац

48)Вукмировић Јован Радин,П.Љесковац

49)Вукмировић Марко Петров,П.Љесковац

50)Вуковић Јово Станишин,Мекињар

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...