mr.proper

Srpski dobrovoljci iz LIKE

Recommended Posts

51)Галовић Миле илијин,Мутилић

52)Галовић Никола Мићин,Мутилић

53)Грбић Василије Михајлов,Плитвице

54)Грбић Милан Лазин,Плитвице

55)Грбић Никола Илијин,Плитвице

56)Грбић Саво Николин,Плитвице

57)Грбић Станко Васиљев,Плитвице

58)Грубић Илија Перин,Врело

59)Грубић Мићо Симин,Ваганац

Share this post


Link to post

60)Даутовић Илија Томин,Клапавица

61)Даутовић Јован Илијин,Клапавица

62)Делић Никола Стевин,Бјелопоље

63)Делић Раде Симин,Бјелопоље

64)Дилија Петар Илијин,Мељиовац

65)Диклић Спасоје Јованов,Комић

66)Димитрашиновић Стеван Илијин,Бунић

67)Дозет Илија Јованов,Пећани

68)Дозет Марко Мићин,Пећани

69)Дозет Миле Дмитров,Пећани

70)Дозет Мићо Станков,Пећани

71)Допуђ Миле Илијин,Чојлук

72)Допуђ Ђуро Савин,Чојлук

73)Драгаш Миле Данин,Бунић

74)Дружић Никола Божин,Јошан

75)Дружић Петар Николин,Јошан

76)Дракулић Богдан Радин,Увалице

77)Дракулић данило Манојлов,Врело Ријека

78)Дракулић Душан Прокин,Врело ријека

79)Дракулић Илија Николин,Л.П.Село

80)Дракулић Илија Петров ,Врело Ријела

81)Дракулић Мане Јованов,Л.П.село

82)Дракулић Манојло Радин,Врело

83)Дракулић Милан радин,Увалица

84)Дракулић Миле радин,Врело

85)Дракулић Станиша Стеванов,Капела

86)Дракулић Стево Божин,Л.П.Село

87)Дракулић Раде Стеванов,Кореница

88)Дракулић Стево Данин,Градина

89)Дракулић Стево Радин,Дракулић Ријека

90)Дрлам Буде Радин,Бунић

Share this post


Link to post

91)Ђерић Буде Манојлов,Михаљевац

92)Ђерић Дане Пилипов,Михаљевац

93)Ђерић Јово Манојлов,Михаљевац

94)Ђерић Милан Милин,Калебовац

95)Ђерић Никола Спасојев,Калебовац

96)Ђукић Гено Радин,Курјак

97)Ђукић Јанко Милин,Курјак

98)Ђукић Јово Милин,Курјак

99)Ђукић Миле Милошев,Курјак

100)Ђукић Миле Радин,Курјак

101)Ђукић Миле Станков,Курјак

102)Ђукић Милош Божин,Курјак

103)Ђукић Спасоје Милошев,Курјак

104)Ђукић Спасоје Радин,Курјак

105)Жигић Ђуро Исин,Понор

106)Жигић Јован Вујин,Бјелопоље

Share this post


Link to post

107)Завођа Јован Милин,Висућ

108)Заклан Стеван Исин,Шаламунић

109)Завођа Саво Данин,Висућ

110)Зорица Ђуро Јованов,Мекињар

111)Јајић Васиљ Милин,Комић

112)Јанчић Миле Стеванов,Буковац

113)Јелић Данило ,Висућ

114)Јелић Стеван Јовин,Буковац

115)Јурић Илија Данин,Мутилић

Share this post


Link to post

116)Калањ Данило Спасенијин,Курјак

117)Калањ Никола Лукин,Курјак

118)Клашња Илија Дмитров,Шегановац

119)Клашња Раде Драгишин,Шегановац

120)Кнежевић Буде Марков,Љубово

121)Кнежевић Данило Пајин,Бунић

122)Кнежевић Илија Драгојев,Бунић

123)Кнежевић Миле Данин,Бунић

124)Кнежевић Митар Савин,Бунић

125)Кнежевић Никола Илијин,Бунић

126)Кнежевић Никола Тодоров,Бунић

127)Кнежевић Раде Мојсијев,Бунић

128)Ковачевић Илија Стеванов,Висућ

129)Ковачевић Јово Спасенијин,Висућ

130)Ковачевић Тодор Лазин,Висућ

131)Корајлија Милан Николин,Трновац

132)Корајлија Никола,Трновац

133)Корајлија Мане Томин,Висућ

134)Корајлија Милан Дмитров,Висућ

135)Корајлија Мићо Гаврин,Висућ

136)Корајлија Раде Ђурђев,Висућ

137)Корајлија Стеван Милин,Висућ

138)Косановић Илија Милин,Висућ

139)Косановић Миле Вујин,Висућ

140)Косановић Никола Манин,Висућ

Share this post


Link to post

141)Лалић Стево ,Калебовац

142)Лалић Симо Самуилов,Калебовац

143)Лончар Ђуро Васин,Ондић

144)Лончар Миле Дмитров,Калебовац

145)Лукић Илија Милин,

146)Лукић МиланЈовин,Троновац

Share this post


Link to post

147)Мандић Никола Јовин,Јошан

148)Маријановић Милан Тодоров,Висућ

149)Маринковић Богдан Ђурђов,Мекињар

150)Маринковић Дамјан Ђурђов,Бунић

151)Маринковић Петар Стеванов,Мекињар

152)Матић Дмитар Миланов,Курјак

153)Матић Јово Јаковов,Курјак

154)Матић Никола Јовин,Курјак

155)Матић Стојан Јовин,Курјак

156)Милошевић Јово Божин,Висућ

157)Милошевић Мане Радин,Висућ

158)Милошевић Миле Петров,Висућ

159)Милошевић Петар Радин,Висућ

160)Мирић Димитрије Михајлов,Крбавица

161)Мирић Васо Илијин,,Крбавица

162)Мирић Станко Јаковов,Трновац

163)Момчиловић Вујо Илијин,Ребић

164)Момчиловић Дане,Ребић

165)Момчиловић Илија,Ребић

166)Момчиловић Станко Милин,Ребић

167)Марковић Стеван Ђурђов,Ребић

Share this post


Link to post

168)Огњеновић Стево Ђурђов,Бјелопоље

169)Облина Данило Николин,Крбавица

170)Опачић Ђуро ЛУкин,Шврачково Село

171)Орловић Јован Божин;Средња Гора

172)Павковић Милан Радин,Јошан

173)Пањковић Никола Данин,Бунић

174)Перић Исо Радин,Мекињар

175)Петровић Стеван Јовин,Кореница

176)Петровић Дмитар Лазин,Кореница

177)Познановић Лазо Петров,Висућ

178)Поткоњак Петар Павлов,Мекињар

179)Прибић Васо Спасојев,Крбавица

180)Прица Буде Јованов,Михаљевац

181)Прица Душан Танасијев,Михаљевац

182)Прица Стеван Јованов,Михаљевац

Share this post


Link to post

183)Радаковић Василије Милин,Јошан

184)Радаковић Дане Стеванов,Јошан

185)Радаковић Ђуро Манин,Јошан

186)Радаковић Милан Мојсијев,Јошан

187)Радаковић Милош Ђурђов,Јошан

188)Радаковић Михајло Илијин,Јошан

189)Радаковић Никала Данин,Јошан

190)Радаковић Петар данин,Л.П.Село

191)Радаковић Саво Стевин,Средња Гора

192)Радаковић Стево Обрадов,Јошан

193)Радаковић Стојан Данин,Јошан

194)Радаковић Стево Илијин,Јошан

195)Радека Буде Мићин,Михаљевац

196)Радека Коста Мићин,Михаљевац

197)Радека Миле Мићин,Михаљевац

198)Радочај Гавро Вујин,Мутилић

199)Радочај Гавро Николин,Мутилић

200)Радочај Никола Милин,Мутилић

201)Радочај Обрад Николин,Мутилић

202)Радочај Петар Стевин,Мутилић

203)Радочај Стево Милин,Мутилић

204)Радочај Стево Николин,Мутилић

205)Радочај Стојан Петров,Мутилић

206)Рапаић Јово Јованов,Крбавица

207)Рапаић Будимир Милошев,Језерце

208)Рапаић Лазо Илијин,Крбавица

209)Рапаић Никола Павлов,Крбавица

210)Рапаић Петар Дмитров,Крбавица

211)Рапаић Тодор Милин,Крбавица

Share this post


Link to post

212)Самулов Мићо Гајин,Плитвички Љесковац

213)Саџак Дане Јованов,Јошан

214)Свилар Илија Николин,Пећани

215)Свилар Јово Миланов,Пећани

216)Свилар Стево Будин,Пећани

217)Свилар Шпиро Илијин,Пећани

218)Смиљанић Мане Николин,Пишаћ

219)Смиљанић Танасије Исин,Пишаћ

220)Станић Милан Митров,Мутилић

221)Стојић Мане Данин,Јошан

222)Тишма Милан Лазин,Висућ

223)Тишма Стојан,Висућ

224)Тркуља Лука Илијин,Мекињар

225)Ћупурдија Стево Милин,Фркашић

226)Ћушић дане Исин,Пећани

227)Узелац Богдан Генин,Ондић

228)Узелац Буде ,Јошан

229)Узелац Данило Михајлов,Јошан

230)Узелац Јован Милошев,Јошан

231)Уштипак Никола Миланов,Фркашић

232)Хинић Лука Миланов,Жељава

233)Хинић Светозар Јованов,Жељава

Share this post


Link to post

234)Цветичанин Данило Васин,Висућ

235)Цветичанин Симо Тривунов,Милиновац

236)Цветичанин Никола Радин,Висућ

237)Цветичанин Петар Патров,Висућ

238)Цветичанин Никола Милин,Милиновац

239)Цветичанин Петар Марков,Милиновац

240)Цветичанин Раде Илијин,Милиновац

241)Цвијановић Дане Будин,Толић

242)Цвијановић Раде Божин,Пишић

243)Чанковић Геоден Николин,Средња гора

244)Чанковић Илија Радин,Средња гора

245)Чанковић Стево Антонијев,Средња гора

246)Шијановић Максим Максимов,Шврачково село

247)Шијановић Милан Радин,Шврачково село

248)Шербеџија Дмитар Михајлов,Дебело Брдо

249)Шкорић Дане Стојан,Фркашић

250)Шкорић Никола Илијин,Фркашић

Share this post


Link to post

Општина ОТОЧАЦ

1)Агбаба Бранко Милошев,Дољани

2)Агбаба Петар Милићев,Дољани

3)Агбаба Стојан Васиљев,Дољани

4)Алексић Васиљ,Горићи

5)Алексић Дане Радин,Горићи

6)Алексић Данило ,Горићи

7)Алексић Миле Милетин,Горићи

8)Алексић Миливој Радин,Горићи

9)Аралица Јанко Симин,Турјански

10)Арамбашић Илија Трифунов,Врховине

Share this post


Link to post

11)Бабић Томо Петров,Дабар

12)Бајић Михајло Војин,Врховине

13)Баклајић Ђуро Милин,Брлог

14)Бастаја Миле Данин,Брлог

15)Батинић Миливој Аврамов,Добрица

16)Батинић Миливој Манин,Добрица

17)Бига Исо Михајлов,Плитвичка Језера

18)Бига Никола Михајлов,Плитвичка Језера

19)Бићанин,Миле Стеванов,Бриње

20)Богдановић Бранко Николин,Црна Влас

21)Богдановић Никола Јандрин,Врховине

22)Божанић Мане Филипов,Тужевић

23)Божанић Никола Филипов,Тужевић

24)Божанић Петар Радин,Тужевић

25)Божичковић Дане Будин,Црна Власт

26)Божичковић Милан Петров,Шкаре

27)Бракус Миле Стеванов,Залужница

28)Брекић Никола Милин,Залужница

29)Буквић Илија Манин,Водотеч

30)Буквић Петар Стеванов,Водотеч

Share this post


Link to post

31)Вранеш Алекса Васиљев,Тужевић

32)Вранеш Мане Николин,Тужевић

33)Вранеш Михајло Јованов,Тужевић

34)Вранеш Стеван Миленков,Тужевић

35)Врзић Мане Петров,Врзићи

36)Врзић Манојло Ђурин,Врзићи

37)Вуичић Давид Дамјанов,Брлог

38)Вујиновић Никола ,Брлог

39)Вујиновић Стеван Милин,Брлог

40)Вуксан Илија Данин,Главаци

41)Вуксан Илија Николин,Старо Село

42)Вуксан Милан Вујин,Старо Село

43)Вуњак Стеван,Шкаре

Share this post


Link to post

44)Галовић Алекса Михајлов,Рапаин до

45)Гомирац Раде ,Врховине

46)Гостовић Илија МАрков,Гостово поље

47)Гостовић Илија Петров,Гостово поље

48)Гостовић Манојло Исин,Гостово поље

49)Гостовић Милош Илијин,Гостово поље

50)Грозданић Данило Илијин,Дољани

51)Грозданић Милан Николин,Дољани

52)Грозданић др.Симеон С.Швица

53)Грубор Петар Ђурин,Подум

Share this post


Link to post

54)Делић Јанко Данилов,Бабин Поток

55)Диклић Илија Вајин,Оровац

56)Диклић Саво Данин,Оровац

57)Диклић Саво Милетин,Старо село

58)Дуганџија Илија радин,Старо село

59)Дуганџија Миле Цвијин,Старо село

60)Жунић Миле Данин,Оровац

61)Жунић Раде Мићин,Старо Село

62)Жунић Стојан јанков,Старо Село

63)Иванчевић Дамјан Мојсијев,Турјански

64)Иванчевић Јово Петров,Швица

65)Иванчевић Раде радин,Понори

66)Јовић Стојан Петров,Даљани

Share this post


Link to post

68)Кангра Васо Петров,Подум

69)Кангра Милан Петров,Подум

70)Кмезић Марко Тодоров,Дуги До

71)Кмезић Михајо Данин,Дуги до

72)Кнежевић Милан Данин,Прокике

73)Кнежевић Дане Милин,Главаци

74)Кончар дане Петров,Главаци

75)Кончар Проко ,Бабин поток

76)Косовац Буде Дмитров,Косовци

77)Косовац Милан Стеванов,Шкалић

78)Крунић Душан Лукин,Брлог

79)Кукић Данило Будин,Главаци

Share this post


Link to post

80)Лалић Арсеније Марков,Дренов Кланац

81)Лекић Мане Стојанов,Дуги до

82)Лончар Алекса Марков,Шкалић

83)Лончар Дане марков,Шкалић

84)Лончар Јован Радованов,Црна Власт

85)Лончар Милош Дмитров,Шкалић

86)Лончаревић Давид Миланов,Бриње

87)Лужаић Данило Миливанов,Дабар

88)Љубобратовић Петар Милетин,Брлог

Share this post


Link to post

89)Маљковић Илија Радин,Лучане

90)Мандић Лука Стеванов,Дољане

91)Марић Петар Васин,Оточац

92)Маријан Дане Петров,Шкаре

93)Маријан Лука Милин,Шкаре

94)Маријан Саво Радин,Старо село

95)Машић Васиљ Николин,Бабин Поток

96)Милановић Милан Радин,Бабин Поток

97)Милеуснић Петар Данин,Брлог

Share this post


Link to post

98)напрта Станко Милетин,Подум

99)Наранчић Буде Николин,Турјански

100)Наранчић Миле Јовин.Дољани

101)Наранчић Арсе Савин,Дољани

102)Наранчић Стеван Милетин,Дољани

103)Наранчић Миле Лукин.,Дољани

104)наранчић Стојан Лукин Дољани

105)Наранчић Стојан Милетин,Дољани

Share this post


Link to post

106)Огњеновић Раде Алексин,Дољани

107)Огњеновић Милета Алексин,Дољани

108)Огризовић Дане Илијин,Српско Поље

109)Огризовић Марко Илијин,Српско Поље

110)Огризовић Павле Радин,Брлог

111)Орловић Коста Михајлов,Брлог

112)Орловић Мане Михајлов,Брлог

113)Пејновић Арсе Данин,Врховине

114)Пејновић Ђуро Петров,Села..

115)Поповић Никола Васиљев,Заложница

116)Поповић Никола Стеванов,Заложница

117)Пухар Маниша Петров,Дољани

Share this post


Link to post

118)Радић Ђуро Војин,Врховине

119)Радић Трифун Тодоров,Врховине

120)Рајачић Дане Милин,Лучани

121)Рајачић Илија Јосин,Прокике

122)Рајачић Јово Павлов,Бриње

123)Рајачић Петар Милин,Прокике

124)Рапаић Ђуро Милин,Рапаин до

125)Рапаић Исо Томин,Брлог

126)Ружић Миле Данилов,Дољани

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...