Sign in to follow this  
Rada

Bukovački riječnik

Recommended Posts

Gospodin Dragan Macura iz Batajnice poseduje bogatu zbirku Bukovačkih riječi i izraza pa evo deo te kolekcije objavljene na sajtu kistanje.com

ABAZIJA—izraz kojim se označavala današnja Rjeka(ili njena okolina) đe je moj đed u vreme ------------------------------

Austrougarske ''iša na rađu'' do 1913.g.

ABETITI---sresti,(''esi li ga đe abetio'')

ABER----glas(''ni abera od njega'')-ništa se zanj ne zna

AVLIJA—dvorište

AVETAN---slab,nezdrav

AVIS----znak(''to je avis od bure-biće bure)

ADET--običaj

AJKATI—besciljno lutati

AJMEKATI SE--žaliti se(šta se stalno ajmečeš ki kakva strina )

AJMOVI—deo konjske opreme (lanci koji se konjima stavljaju oko vrata u vršaju)

AKATI—galamiti za ovcama

ALALITI—oprostiti

ALA—uzrečica u smisli engleskog Lets

ALjINA—odevni predmet od grubog sukna koji može imati dvojaku namenu(ženska-kada je obično

ALjAK—gornji deo muške narodne nošnje,od grubog sukna,često ukrašen vezom(na rizi),a na pred -------------metalnim

ukrasima-ilicima,iako ima rukave ne oblači se već se nosi na ramenima.

ALjETAK—mala aljinica

ANjGIR—neuškopljen konj

ARTIJA—papir

ARČITI—trošiti uludo,rasipati

ARTIJE—nema artije—nema ništa

ASLAST—širok ,razvaljen-za konje i za ljude

ATORITI—držati do nekog

ATORNIK—dobar drug—''ovo mi je kolega atornik''—posebno dobar drug

AČITI SE—junačiti se

BABINJAK---vrsta korova koji ima plod u obliku zvezdaste bodlje

BABIC---vrsta crnog grozdja

BABULJ----okruglast kamen(za u ruku

BABUSKA----okrugkast izrastaj na hrastu(deci je sluzilo kao kliker)

BAGAVO---deforisanih,nefunkcionalnih udova[nogu]

BAD---dugacak prut za navigaciju volovskom zapregom(sa zaostrenim vrhom BADANJ-veliko otvoreno bure--govori ka iz

badnja-duboko govori

BADILJ---lopata(metalna

BAZATI---besciljno lutati(hodati)—eno ga baza po laškovici bože oprosti ki da je poludio

BAZALICA---casa,zdravica koja ide od jednog do drugog

BAJA(BUBA)—crna udovica-

BAJLAP(k)---spolasnja guma na biciklu

BAJAMNIK-vocnjak badema

BAJBUK(anaa)----zatvor

BAJAM-badem

BAJLAP---spoljasnja guma na biciklu

BAK---nerast

BAKONJA-----covek koji stalno pokazuje moc(silu)

BALARINA----decja igra(na kucice-skakutanjem)

BALATI----lutati,setati besciljno

BAKARAČ---kao nešto nije u redu s nekim---koji mu je danas bakarač

BAKRA---lonac za kuvanje na vergama,nacinjen od legura bakrab

BALIN-metalna kuglica,deo kugl. lezaja ili deo punjnja kod lovacke puske

BALINJERA-kuglicni lezaj

BALOTA--okrugla drvena loptica (buca)

BALOTAN--okruglast(za coveka)

BALOTITI(IZBALOTITI SE)---sa isturenim ocnim jabucicama

BALOTANJE -- bucanje

BAZATI---naokolo lutati od jednog do drugog

BANDATI-----govoriti u snu

BANDALO---onaj koji govori u snu

BANICA---vrsta psenice lepog ,krupnok klasa,kafenkasta sa velikim osjem

BANZOGA---izraz pri igranju klikerima koji znaci da potez ne vredi

BANJEVACKA KAPULA---vrsta crnog luka,blagog ukusa,jede se uglavnom list

BALURAK----okruglast krpelj(ipunjen krvlju)

BAPKA--mali metalni nakovanj na kojem se klepava kosa(u polju

BAR---vrsta žitarice (strinska—sada se ne seje)

BARAKOKULA---vocka(sitnija kajsija)

BARAT---sverc

BARATATI—švercovati ali i nečim vladati—vidi ga kao barata lapešom ki da se š`njim rodio

BARADZIJA-----svercer(stokom)

BARDAK'—manje bure

BARDAČAK--burece

BAROBNjAK---ljudki izmet kada se čovek hrani barovim hlebom—jednostavno!! veliko govno

BASAMAK----stepenik BASAMAN--opijena,uvosten,neorjentisan("oda ki basaman")

BASKA----posebno

BASTONE---boja u talijanskim kartama-stapovi

BATIMENAT----sudska rasprava

BAČITI---siliti se ,biti glavni,sprovoditi terop(ko jači taj tabači-ko nejači taj kmeči)

BACVA----bure

BADZA---otvor na krovu,za prolaz dima

BEVITI-----piti[vino],napijati se

BEVANDA----vino pomesano sa obicnom vodom(crno)

BEGENATI---podržavari neko mišljenje ili stav,potvrditi nešto

BEDEVIJA-----kobila

BEDRNJACA---uzduzne daske na krevetu

BEZJAK---izraz koji je koristio pok. Bozo Pejic da bi nekog posprdno oznacio

BELAJ—nevolja(nešto od nečastivog)—neće to bez velikog belaja proći!!

BELEGIJA—poseban brus za navlačenje britve-ustre

BEKA---noz na skplapanje

BEKINA---jagnjeca kozica ---

BENEVREKE----pantalone od grubog sukna BENA-nocna ptic(sova) ali i slabouman covek

BENO -----iako

BERJA--uzvik-upomoc BERJAKATI---zvati upomoc

BEREKIN---momce,pomalo razuzdano

BERICAT----korist,napredak

BIKARITI--klati stoku za prodaju

BIKAR-mesar

B (P)ICERIN----mala casica za rakiju

BILJAC-----debeli vuneni pokrivacod vlasanog(valjanog) sukna

BIRIKETA---grkljanBirisaljka)

BIGULE-velike makarone

BISAN---dobre naravi-uvek u obliku zar ne[bisan je?--znaci teske je naravi

BISTRITI[knjige]----uciti,proucavati

BJENITI----jagnjiti

BJELACA----neofarbana aljina

BJERS----uzvik pri teranju ovaca

BJELOUSKA-----vodena,neotrovna zmija

BJELICA--ovca belog lica;vrsta psenice

BJELOLOKOPAC—kada iznenada počne nevreme(zimi) i pada zajedno kiša,susnežica i sneg

BJECVE(BICVE)-----izvezeno platno(moze i vuneno pletivo)za omotavanje gleznjva iznad opanaka

BLANJA----strug za drvo

BLANjATI—blanjom neko drvo ravnati,glačati

BLAGO---domaće žibotinje,ctoka koju neki seljak poseduje

BLAGOVI--dascice za imobilizaciju polomnjene noge(kod stoke)

BLAVOR--- sljepic

BLAZITI(UBLAZITI----postaviti blagove

BLJUVATI----povracati

BLAZNITIse---pretvarajuci se traziti korist

BLENUTI--upraaznofiksirano gledati

BLUNAV(A)neznan,ovca koja se lako izgubi

BLEKA----grupno intezivno blejanje stada ovaca

BOB--vrsta mahunarke

BOCUN---flasa

BOCUNINA----velika flasa(ali i podrugljivi izraz za nekog)

BOKUN----komad

BORJE----borova suma u kraskom predelu obicno sadjena a ne samonikla

BOTUN---posebno(metalno0 dugme

BOJDZIJA---covek sklon tuci

BOCITI---probadati(osecati neku tegobu)

BOCI---probada--izraz--odje boci,odje odgovaraovaca

BOJSEVIT--sredstvo koje se stavlja u vino kada se vestac. pravi-izaziva glavobolju

BOŠČA—marama-povezača

BRABONJAK--okruglast,sitni, ovciji izmet

BRAVCE--ovca,ovan,jagnje

BRADVA----sekira sirokog seciva,kratke drske-sluzi za majstor. obradu drveta

BRADVAŠICA—velika sekira koja poseća na bradvu

BRANA----drvena naprava sa prucem za brananje

BRANKA---okvir gola

BRANANJE----nacin ravnanja i sitnjenja zemlje posle oranja(branom] BRANCATI---vuci po zemlji-branati

BRAJO---najstariji dever

BRAJEN---dever do najstarijeg

BRACO--najmladji dever

BRDO-----deo tklackog stana sa drvenim zupcima---sluzi za nabijanje potke

BRDILO----drveni deo tare u koji se uglavljuje brdo

BREMZA—kočnica

BREMZATI---kočiti

BRENOVATI----uvijati kosu

BRENOVANJE----specijalo uvijanje kose

BREKINJE--sitno sumsko voce-sitne tamne bobice

BRECANJE--jednolicna zvonjava crkv.zvona(za upokojenog)

BRESTIC-brest(drvo)

BRESTIMATI---psovati(bogohuliti)

BRZICA----nadvesena tanja kamena plocakoja cini strehu ali na kosom delu(lastavici)

BRIZGATI(NABRIZGATI)---da nadodje mleko

BRIKTAS----novcanik

BRKALj—deo loze obično tri pupoljka koji se ostavlja da iz njega paste nova loza

BRKLjATI---pri orezivanju vinograda ostavljati brkljeve za nove lastere

BRLJALJKA----rupa sa vodom i blatom za "kupanje"svinja

BRINA---strana u kanjono(Krke)

BRICO—onaj koji nekog šiša ili brije-berberin

BRISKULA----kartaska igra(sa talij. kartama)

BRMBEČ—bodljikava biljka koja se dok je mlada može jesti kao zelje---ali poslednje!!!!-najgore

BROJKAMEN---izdignut kamen[stena]u kraskom pasnjaku sa kojeg se broje ovce

BRIZLE---telece zljezde[specijalitet]

BROKULA----lanac sa mehanizmom za zatezanje(na plugu)

BRTVELA---sarka

BRST-mlad list ili pupoljci ,("ajde ne brsti--n e pricaj bez veze:)

BRUNZA(BRONZA)--medenica

BRUSKET---lanac na kumeci(deo zaprezne opreme) za kacenje na rudu

BRUNZIN---veliki lonac od tuca,za kuvanje na ognjistu)

BRUKVA-----ekser

BRUKVATI----izbiti(pupoljak)

BRUCATI

BRUCAVANJE---izbijanje malja na stidnom predelu

BRUCKA---dlaka na stidnom predelu

BRČIN----momak talasaste,prirodne kose

BUKARA----drvena posuda sa drskom za vino i vodu(od 1/2ldo 2l

BUKAVAC-----patuljasta grmolika biljka(osusena sluzi za paljenje vatre-propiru

BULANJE-----kokicanje

BULE(bulin)--manja balotakoja sluzi kao meta u igri balotanju

BUMBAZINA---vrsta platna

BULE----kokice

BUTIGA---prodavnica,radnja,centar naselja

BULETIN(BULETA)-----stocni pasos,papir koji se dobija od nadleznih pri prodaji stoke na pijaci

BUDZA----rupa,otvor na kamenoj ogradi z prolaz

BUDžATI—bušiti, praviti rupe

BURETAVANJE---masinsko razdvajanje zita od zagadjenja(korova

BUŠTRA---držač za pero(redis pero)

VABITI-mamiti ,dozivati stoku

VAGIR--mestoNaprava) za kju se uprezu konji u zapregu(za svakog konj posebno)

VAGIR ACA----isto kao prethodno samo cvrsto na konjskim kolima,jedno a nju se kace vagiri VALATI---verovati,drzati do nkog

ili nesta

VAZ(VAZIC)---metalni lonac(obicno od konzerve)

VARICAK--mera za zapreminu-5 oka--10 l

VALJATI(sukno)--u specijalnim napravama na brzim vodama vlasanje tek otkanog sukna(biljac,aljina i sl)

VADA----budala,zaostao ili sl.

[za]VADATI SE--- doci ulose,neugledno stanje

VAKAT---vreme za nešto

VANKA---napolju

VARENIKA--mleko

VARICA---mesano vrivo od gra jarog[ozimnog],kukuruza,pasulja i krompira

VEDRIOL--sredstvo za pranje

VELjANjE----period kada se mačke pare(jako su bučne)

VERESIJA---na dug-kredit"cast svakom veresije nikom"

VERA---fenjer

VERIGE----metalni lanac kji sluzi za nastavljanje lonca pri kuvanju na ognjistu

VERIZNJACA---drvena greda na koju sevesaju verige

VETLESKA---posebna cutura

VEDRAS---budj?--koja se hvata u buretu i kvari vino

VELA--nacina na koji se nesto radi["kolko sela tolko vela"]

VENA—deo njive na kojem uvek rađa bilomkiše ili ne (ispod je voda-)

VIDRA--drvena posuda za pranje vesa

VIJANJE-rastavljanje zita od pleve na vetru,ali i vucje glasanje

VILAS---ovan upravljenih rogova

VILAŠENjE—specijalni skup padnji i postupaka kojim se kod mladog ovna upravljaju rogovi

VILENITI—biti pun sebe,poneti se,neko izmenjeno mentalno stanje

VINTATI----glumiti neku tegobu

VINANCA[VILANCA]---vrsta policije-porezna

VINIKA---dzenerika

VINĆ—poseban točak prek kojeg se užem neki teret podiže

VI(N)DA---deo srafa-matica

VIZITA---pregled,poseta,regrutacija

VIZITATI-pregledati,posetiti

VILASENJE--skup postupaka i radnji kojima se kod mladog ovna upravljaju rozi

VIT—iznajmljivanje krupne stoke(vola) iz uslov da se zimi prehrani

BITNjAK—vo koji se u vit daje

VITLIC--drvena naprava koja se okrece,za namotavanje prediva

VJENCANICA--deb ela drvena greda koja se posatavlja na uzduz. zidove kuce a na nju rogovi

VJERA[POD VJERU]--uduzivanje na rec

VLASTVO-kada se zivi u zeninoj kuci(i imanju )

VODANJE---kada su momak i devojka u neformalnoj vezi

VOZ---1 kola(konjska,volovska] natovarena necim-mera

VODNICA---mesto za vodu,obicno uzdignuta kamena ploca,a iznad nje lanac za kacenje sica

VORETA---kopca za pricvrscivanje koise

VOLARICA--kuca za volove

VOSTARIJA--krcma,kafana

VOZNIK---put kojim mogu proci zaprezna kola [obicno privatni za iznos letine]

VORKAPA—kokoš sa posebnom krestom(uvorom)

VOCIC----rani proljetni,livadski cvet,tamnocrvene boje

VOCKANJE-----nacin glasanja da bi stoka navela da bolje pije vodu

VOŠA----udubljenje na putu u koje se hvata voda

VOSTAR---krcmar

VRAGOMETAN---za sve i na sve spreman

VRANCAV—zapažen,kužan

VRAČAR—gatar

VRAČANjE''—gatanje,najbolji u našem kraju je bio Đuro bračar iz B. Sela

VRBAN—ovan koji na belom licu ima pege

VRESNO[VRESNIJE----vredno[vrednije

VRZ--cvor na drvetu

VRCITIotpasti,odskociti[komad kamena pri obradi]

VRESAK-vrsta lekovitog bilja,trava

VRCI[VRGNUTI]---staviti

VRANOKA----ovca sa crnim oko oka na belom licu

VRBA---ovca sa crnim licem na kojem se nalaze bele pege

VRIGATI--prziti

VRUT---letina

VUNDUC[A]---talog od kafe

VUNCUT----teske naravi,uvrnut

VUNJAC'--sitan zub-ovce

VUNJAC'E--bravce,jagnje["junac'e pojo vunjace"]

VUCARNO---obrnuto od mecarno[nepovoljni uslovi]

VUCIJA--manje drveno bure posebnog(pljosnatog)izgleda za nosenje vde(16-20 l)

VUSTAN---suknja

VUKA---drvo u obliku slovaV na kojem se vuce plug kad se idee putem

VURBEN---smin,spreman[obicno na nesto lose]

GACATI[GACKATI] --po vodi ili blatu gaziti

GAGOLE--posprdan naziv za stanovnike B. Sela,zbog nacina govora

GAMELA--lonac[veci],koji obicno sluzi za vino

GALICA---plavi kamen

GALA---crna ovca

GALIN----crn ovan

GARGASE---drveno-metalno-kozna alatka za razvlacenje vune[gargasanje]

GACE-pantalone

GATATI- gaziti po necen[trati]

GALIOT---zarobljenik ,mucenik

GANC ----- sasvim novo

GVOZDAC---metalna kopca,na opanku,na pojasu i sl.

GEMIST---spricer

GENDAR---deo devojacke opreme-miraz[obicno sreebreni i drugi novac koi bi se nosio kao ukras]

GISTA----poziv konju da podje,povuce'AJDE GISTA DORO'

GLASNICA---lepa devojka-na glasu

GLADISIKA--vrsta korova[trva]

GLAVINA----sredisnji deo tocka na zapreznim kolima

GLOBAkazna

GLOTNA---slaba,mrsava[zemlja]

GLIBONJA---mlohv,necvrst covek

GLJETO---dleto

GNJITI -----truliti

GNJILO---trulo

GNJILA --vrsta zemlje --glina

GORA---drvena gradja za krov

GOLUBINKA[GOLUBNJACA]---duboka graska jama u kojoj se sakupljaju golubovi

GOBELJAV----pogrbljen,grbav covek

GORUSICA---biljka[korov]sa izrazito zutim cvetom,grmolika,raste u mdom zitu ili detelini

GOBELJA--drveni deo spoljasnjeg kruga tocka u obliku luka

GRA---pasulj

GRABIC----grab-stablo

GRANICA----snopovi zita slozeni u kamaru

GRAORINA--slama od jarog gra[stocna hrana]

GRAORICA---vrsta maunarke-za stocnu ishranu

GRAORAST----smedj

GRAPATI'—dubolko kopati-prebijati

GRIZ---sadrzaj zeluddca[kod ovce ili goveceta]

GRIZINA---velika trbusina

GRIZONJA----debeo,mlohav covek

GRIBLJA dublji kanal izmedju dve gredice[leje]

GRIBAC----komadic metala sa drskom[obicno od stare kasike] za ciscenje motike

GREBLJE---groblje

GRESIKA---sitno,samoniklo grozdje

GREDICA---leja

GRABLJE----grabulje

GREDELJ----sredisnji[metalni deo pluga-nosac raonika

GRLjAK----uski deo na flaši sa otvorom

GRU[O]MORAN---velik ,ogroman-najcesce oznaka za coveka

GRUMILA----gomila

GRUMILATI---nabacivati na gomila[nesto] ali i izraz kojim se oznacava jaka ucestala[letnja] grmljavina

GRUŠALINA---prvo mleko posle porodjaja(hije za uptrebu)

GROKTITI---voditi pesmu[ojkanje],sa poigravanjem grla[stakato]

GUBICA---usna

GUDI

GULISATI- ljustiti

GUBGULA---vrpoljenje,uznemirenost grupe pred nemire,zagor

GUDUCA-- odredjena suma ali i izraz za neprohodnu i veliku krasku sumu

GUVNO----prostor za vrsidbu

GUZVICA---zamotukjak prediva koij se koristi pri tkanju--sare

GUNCIN[GONCIN]----onaj koji goni stoku[placen od baradzija za odredjenu rutu]

GURLIKANJE---roktanje svinja

GUNUBATI[sE]---zapocinjati nered,uznemiravati se,hvatati se [za decu ili stoku]

GUJA---naslagana zemlja izmedju redova vinograda pri zimskom okopavanju

GUCA---zenski pleteni dzemper koji se zakopcava sa prednje strane

GUMAS---gumeni opanak

GUSTERNA----cisterna,catrnja

DAVORIJA--ukras,ponos[O moj pobro moja davorijo jesam li ti skoro govorio..]

DANGUBA--gubljenje vremena[Oj curice moja dangubice,dan izgubi tebe ne poljubi..]

DAKITATI--dahtati["sta si se tako zadakita ki da si s Dinare sade"]

DAMIJANA---stakleni balon,obino opleten prucem

DAN[zemlje]---1/3 hektara

DASKA--deo pluga-iznad lemesa sluzi za prevrtanje zemlje

DASCICA--duguljasti komad drveta na koji se namota predivo za potku i tako se provlaci kroz osnovu

DAVATI JASPRE---zaruka

DVOLITRAS---flasa od 2 l posebnog oblikka[kao cokanj] za vino-uvek stoji na stolu

DVIZAC-mlad[ 2 god. ]ovan

DVIZICA---ovca u drugoj godini zivota

DVRORITI---sluziti

DVOGA--dvoje["nema dvoga bravceta"]

DVOGOLO--izraz iz brojalice za dva[jednogolo,dvogolo,trogolo,cevrgalo,pegalo,segalo,sejmuj ,ujmuj,divi.}

DEPESA---pismo,poruka

DEBIT--vrsta vinove loze i grozdja

DEVORNI--strani ,sa strane, nije nas

DEKATI--udarati,tuci["vala sam ga dobro nadeka"-dobro sam ga istukao]

DESNITI--prednjaciti,biti ispred

DIVIROGA--iz brojalice[devet]

DIPLIC--- IZ ISTE BROJALICE 10

DIREK--uspravan stub[drveni] za koji se nesto privezuje

DIPLE--duvacki narodni instrument sa kozjom mesinom

DIVAN---razgovor

DIVANITI---razgovarati

DJELJENIK--onaj s kojim se podjelio[on je moj djeljenik]

DODEN--2 iz brojalice{eden,doden,divin,dise,smokva,dokva,penga,lenga,karatusa,desetusa]

DOLIMBASA---onaj koji toci vino

DOLINA--- kraski fenomen-vrtaca -vece sire udubljenje u kojem se obicno nalazu=i veca kol. crvene zemlje

DOCIC--manja dolina[oko 1ox1o m]

DOLAC--isto kao dolina samo sa sumom

DOCINA--veliki dolac

DOJADITI--prevrsiti meru ,dosaditi,iscrpiti srpljenje

DOKONITI-- odmarati,lenstvovati["dokon pop i jarice krsti']

DOKON---besposlen

DOKONJAK---besposlicar

DODVORITI SE [nekom]--doci mu u volju

DOTA---miraz

DOTARICA---miradzinka

DRAGA---uvala u reljefu na strminama

DRAZICA--mala draga

DRACA---vrsta drvets u kraskom predelu koje raste u grmu,ima mnogobroj. i ostre bodlje i plod[kolac]

DRACA PITOMA--- bagrem

DREKAVAC---nocna ptica -sinonim za nesto djavolski,vampirsko

DRECATI--neartikuluisano galamiti

DRISKATI--imati proliv,ali i govoriti bez veze

DRISKONJA---onaj koji driska

DROBITI--sitniti,mrviti["ne drobi"-prestani pricati bez veze]

DROBILICA--masina za dr0bljenje[sitnjrenje] kamena

DRENIC---dren -stablo

DRUNjAK(DRONjAK)''---otrcani deo odela

DUDUK----svirala od kore drveta

DUGOVJEST-sorta belog grozdja,sa dugim grozdovima

DURATI-- trpeti

DURANCIJA---trpljenje,trpeljivost

DUBITI--stajati u mestu bez pridrzavanja[kod male dece] na glavi-za odrasle

DUDLITI---vuci sisu naprazno[jaganjci]

DUZINA---mera za kolicinu[brojevna]-12

DUBAC--- zakrivljen noz za dubljenje drveta

DUGA---daska na uretu

DJAVLICI---jedno od plemena u Macurama[suparnicko plema mojim Sagrajicima]

DJAKATI---slatko gutati[:valaj ovaj dobro djaka"-- ovaj slatko jede -uveliki zalogajima

DJARINA---mesavina zemlje i sitnog kamenja[pri iskopavanju]

DJEDJE---poneki,nejednako["el nikla senica?'---Djedje!--nejednako,mestimicno dobro]

DJEVENICA---domaca kobasica[nadjeva se-obicno sa mesom i masnocom se stavlja i dzigerica]

DJENDAR---zandar

DJIZE----besplatno, mukte

DJIMBUSITI---podrugljiva za pusiti [posebno zene]

DJIPITI-- skociti

DJILET---prsluk sa ukrasima sa prednje strane

DJOZLUCI---naocari

DJUMESTAR-- gometar

DJUVEGIJA---- suprug

DJUTURE---odoka

DJUL---cvet-perunika

EVOLA[EVALA]-------hvala

EGZIRCIR----vezbanje[vojno]

EDAN---jedan

EDALI SE----kako si

Z'ABARI-----izraz za Italijane

Z'ABICE----deo zapreznog sistema kod volovskog pluga[dugi deo su krpele]

Z'ABIC'ATI---biti nezdrav[za stoku]--"ovaj parip nesto zabica"-ovaj konj je nesto bolestan

Z'AGA---velika testera[za dva coveka]

Z'BIR-------

Z'VANCE-zumance

Z'VALE----zvalav covek

Z'DERATI-----halapljivo jesti

Z'DRAL-----vrsta ptice

Z'DRAKATI----zagledati,bacati pogled

Z'DRAKA----suncev zrak

Z'DRAK-----vazduh[ajmo zera na zdrak-hajedmo malo na vazuh]

Z'DOKALJ----gutljaj vode

Z'DROKATI----cujno piti

Z'EZ'ENO[zlato]-najdragocenije zlato-topljeno

Z'ENIK----kandidat za zenidbu

Z'ERATAK-----ostatak od vatre[zeravica i ugljevlje]

Z'ERBO---oznaka za kvalitet vina--oporo

Z'IVOLAZAN----zivahan,u dobrom stanju

Z'IVOT--muske genitalij["udari ga brte u zivot i un odma pade"]

ŽIŽICA---crvić u žitu ili brašnu,pasulju

Z'ILANJE----posebna vrsta nadmudrivanja[beobrazno]--rec na rec kao slagalic

Z'ILNICA[POZ'ILNICA]-----trag na kozi od udarca prutom ili bicem

Z'ILOZ'DERA---bolest vinove loze koja je u proslosti unistila sve vinograde

Z'IOKA----tanka drvena letva polozena na plje[kod pokrivanja krova kamenim plocama]

Z'IS'KA-----zeravica[jedan komadic]

Z'ITAK-----imanje

Z'LIC'ENJAK---perforirani lim u koji su se zadevale kasike i viljuske[obicno obesen o gredu]

Z'MARE----cvarci

Z'MUCATI----slatko gutati vece zalogaje

Z'ULJATI---pred vrsidbu se sece trava koj nice izmedju polca[na guvnu]

ZULJKATI----lagano jesti[zvakati]"evo zuljkam zera kruva"

Z'UNA--ovca zuckastog lica

Z'UTINA-----belo vino pripremljeno na domaci nacin[vri sa ogrozdinom]

ZADAVACA----deo pluga na koji se kaci zaprega,pomerljiv i odredjuje pravac

ZADRT---uvrnut,teskoga je ubediti,drzi se svgs[makar i pogrsnog]

ZADARKA---vrsta krupnog ,crnog vinskog grozdja

ZAVOZIT----kola koja ne idu simetricno-zavoze u stranu

ZAVORANJ----metalni klin za spajanje jarma i pracjepa

ZAGLAVAK---nitna

ZAGLEDAC----prosac

ZAGOJATI---dobro [obilato]

ZAZORIT---covek ima ga sta videti

ZAKALATI--poterati

ZAKRETAC-----kamen za u ruku koji se baca kao disk

ZAKU[O]NTATI---povesti pesmu

ZALAUSITI------naglo necim zahvatiti[vetar]

ZANOVETAN-----dosadan,onaj koji nesto smeta

ZANOVETATI----smetati,dosadjivati

ZANJ----za njega

ZAORMATI[KONJA]-------staviti mu opremu za vucu[orma]

ZAPARITI—navlažiti daske na buretu posle letnje sluše da nebi posle propuštale vino

ZAPETNJAK----kais na sandalama[trikama] iza pete

ZAPRETATI----nesto pokriti lugom[pepelom],zemljom ili s.l.

ZAPREGANJ---kao pregaca samo se nosi sa zadnje strane[na turu]

ZAPINJAC----spinjetak,,deo prednje nogekojim se zatvara trbuh na jagnjetu koje se pece

ZAPISANAC-----krajnji deo zadnje noge kod pecenog brava

ZARUKA---veridba

ZARUCITI---veriti

ZASTAVA[od sunca]--oblak na horizontu u koji zapada sunce-najava promene vremena

ZATASLACITI---grubo otesati

ZAUVAR---makar"gladnom je i kruv kruva zauvar"

ZACINJA----skuta[vrstakiselog mleka koje se duze odrzava]

ZVATI[curu]---prositi devojku

ZAVRCI SE---dici nesto na rame[ledja]

ZGODA[svoja]----imanje konjske,volovske i masinske oprme za rad-oranje,voznju i sl.

ZUBUN—sadak (tako kašu u voševcima)

ZDJELA----s'erpa

ZERA---malo

ZERICA-----jos manje

ZJAKAST[ZJAKAN]----ne pametan

ZOVNICA----manja vunena,bogato ukrasena torba koja se obicno nosi na jednom ramenu-o uzici

ZRNA--ovcasa sitnim pegama na belom licu

ZUBACA----vrsta cekica sa nazubljenom jednom stranom

ZUBAS'I---hibridni kukuruzi

ZUBUN----obj.pod sadak[isto]

IVA---lekovita trava.raste u krsevitim predelima

IZ'INJ---izum

IZ'INJATI---izumiti.nesto novo napraviti

IZDVORA--spolja

IZMAK----deo teritorijena koji se izmakne ograda od svog imanja[obicno na javno-drzavno]

IZORAK--deo zemlje pri oranju moji seizorava-po sredini je razor

IZRUČITI—(nešto) isprazniti

IZUMINJAVATI---ispitivati[policijski]

IZUMINJA---policcijsko ispitivanjeili "navlacenje" deteta da otkrije kakvu porodicnu tajnu

IJA-- povik da konji podju

IJUDA-----zla z'ena

IKATI---govorom konje poticati na rad["ikni ga djavo te ikno'-kada se konj ulenji a kocijas cuti]

ILICI-----metalni ukrasi na prednjem deludjileta[jakna bez rukava]--toke

INAD----z'uc'na,buc'na verbalna rasprava

IMBEN----spreman na povalu[imbeni jarac--prepreden,na sve spreman]

INADITI SE---- buc'no raspravljati

INKANAT---licitacija[otici na inkanat--na dobos-izgubiti]

JAGLAC-- prvi proletnji cvet z'ute boje

JALOVITI-s'trojiti

JALOVICA---ne sjanjna ovca,debela-dobra za ishranu

JALOVAC'--- onaj koji stroji

JAKETA----sako

JAMBOR----za primer fiz kvalitetima

JAMC'ITI---garantovati

JAMC'ERICAmali ekser,obicno za obucare

JASPRE---novac,nedsto vredno sto se daje devojci pri zaruci

JASPREN---bogat,ima novaca

JATNIK--covek koji voli druztvo

JAPIJA---veliki komad drveta[kvalitetnog]za izradu korisnih[velikih] predmeta

JARINA----vuna od mladog jagnjeta

JARA--stala za ovce

JARICA---mala jara ali malo zensko jare

JEKTIKA---tuberkuloza

JEKTIC'AV----tuberkulozan[slab,suv,nikakav]

JEJINA--nocna ptica,sova

JENJGA--mldozenjina neudata sestra koja prati mladu[uz devera] na svadbi

JERBO---jer

JES'AN--dobro jede,dobrog apetita

JORGOLITI---veselo,zdravo lepsati[za biljku i cvet]

JUS'PIJE---vrlo vredno

KAVA--majdan[rupa] iz kojeg sa vadi gradjevinski kamen

KAIN---lavor

KALAUZ---debelo svrdlo za pravljenj vecih rupa u drveni predmetima

KALA---deo naselja,ulica,kvart

KALATI ---umoriti se

KALAVATI---posustajati,ne moze vise

KALAC[KALCE]---vunene carape

KAMENICAudubljenje u steni u koje se nakuplja voda

KAMIS'--gornji deo lule [za u usta]

KAMPANEL—portal,--vidiš da je ki kampanel svetog Ćirila!!

KANTINEL----poprec'na letva na krovu za names. crepa

KANTUN---ugaoni kamen [veliki]

KANTUNAL[iC']---noc'ni ormarc'ic'

KANICA---sukneni pojas,optocencrv.cojom i izvezen[zenski]

KANC'O[KANC'EL]---u krug namotano predivo

KANDZIJA--bic'

KAPAC--spreman,sposoban

KAPITTAN[sela]glavar sela

KAPORAN---ukras'en aljak

KAPULA--crni luk

KAPULICA---arpadzik

KAPRIC ---inat

KAPSA--mrtvac'ki kovc'eg

KARATI---kritikovati[drzati nekom lekciju za nesto]

KARIVOLA--tac'ke,kolica

KAR---konjska kola

KARIK---u igri briskule trica i as'[lo 11 poena]

KATABUNJA--zatvor ali i "u katabunju''-u krevet KATRIGA---stolica sa naslonom

KACA--veca konusna bacva[drvena],bez gornjg dna

KACIVOLA---sipac'a kas'ika

KAS'UN--veliki drveni kovc'eg za bras'no i dr. prehrambene proizvode

KAS'TEL--centar,tvrdjava

KAS'TELANAC---belo platno[kvalitetnije]

KAS'TIGATI---- kazniti ali i prevariti

KAS'ETA---drveni sanduk kao vojn icki sanduk ili sl.

KAS'A---pri kuvanju pure,tecnost koja se moze odliti i kao psebno jelo sluziti

KAS'ITI--trati pritiskom

KVARAT--c'etvrt

KVARTIR[A]---izraz kojim se oznac'avacentar[trgovac'ki] naslja[Kistanje].ali i stan

KVASINA---pokvareno,ukiseljeno vino

KVASITI----sipati kvasinu u neko jelo

KEZME---manje prase

KERAV---nakrivljen

KEC'ITI----nekoga tuc'i ,pritiskati,nadmoc'no savladjivati

KI[KA]---kao

KIMETITI--imati nameru["kimetio sam ic'i na kvartiru,ma sam nesto slabo jaspren']

KIRIDZIJA---onaj koji zaradjuje konjskom zapregom

KISELOVNICA--kiseli hleb ispod peke

KIS'TRA--gajba[za pivo]

KITA----resa,rojta,buket cvec'a

KLAK---krec',ali i brasno od koruna[u gladene godine]

KLAPA---grupa,neko drus'tvo

KLAPAC---ni mommak ni dete

KLA[e] PITI---s'iroko,tes'ko po nec'em nec'im udariti

KLASTI--sipati[hranu]

KLAC'INICA---mesto na kojem se pali kamen da bi se dobi krec'

KLEBERITI SE---bez veze se smejati

KLENUTI---lagano nekog udariti,trljanuti

KLEPKA---vece zvono koje nosi ovca ili ovan

KLEPAC---vrsta metalnog c'kic'a za klepavanje kose

KLEPAVANJE---istanjivanje kose laganim odmerenim udarcima

KLEPATI--izvesti klepavanje

KLEPAN---klepastih,odrmbeljenih us'iju

KLUPKO-KLUPAK---u obliku lopte namotano preivo

KLJAJO--c'ovek bez dela ruke

KLJAKAV--neispravan,bez nekog dela

KLJUKNUTI-izbiti tec'no ispod neke c'vrste povrs'ine[kruljkno je trop-kada vino u vrenju probije na povrs.]

KMEZAV---koji lako zaplac'e

KMEC'ATI---javljanje glasom kao plac' u tesnacu["".....,a nejac'i kmec'i"]

KOVC'ANJE--igra sa kovc'ama[spone] ili novc'ic'ima koji se udarcem kamema o kamen prevrc'u

KOVELJATI--- nepravilno,tes'ko gaziti

KOVELJAV--onaj koji kovelja,nezdrav u noge

KOGULA---lonac za kafu

KOKODAKANJE--kokosje glasanje polsle donosenja jajeta

KOKULJ---nabor na deojackoj[pri udaji]marami-povezac'i, da bi sakrilo lice

KOLOBURA---otvor[rupa]na kamenoj ogradi imanja za prolaz sitne stoke[sitni zub]

KOLOVOZ--otvor na poljskoj ogradi za kolski iznos letine

KOLOMAST---crna tovatna mast za podmazivanje toc'kova kod zaprege

KOMIS'ORA---mesto gde se kamen peklapa peko kamena pri zidanju[veza]

KONOBA[KUNUBA]---podrum u kuc'i

KONJSKA KLJES'TA---posena veca klesta za potkivanj-oblikom slicna armirackim

KOPANJA--izdubljeno drvo-korito za hranjenje svinja

KOPRCATI SE---vrtiti se bezidjno u tes'koj situaciji

KORIZMA--uskrs'nji post

KORIC'AS'---veci noz na sklapanje sa koricama od rogova ili metala[obicno]

KORUGA---naslaga ovcijeg izmeta u jari koja nastane tokom zime[pored c'is'c'enja]

KORUGANJE----skidanjekoruga u jari ali i svako dugo skidanje u lamelama[koz'e]

KORUN-- drvenasti deo kukuruznog klipa

KOSICE--mahune boranije

KOSJER---srpasti noz na dugoj drsci sa secenje tanjeg drveta-potezanjen

KOSLETA--veliko bure sa otvorom na koji se mze uci?

KOSTJELIC'---vrsta drveta sa s'irokom kros'njom,rase oko kuc'a

KOSTJELINA---sitni tamnosmedji pold kostjelic'a,jede se a moze bojiti rakiju

KOTARINA-pletena ograda u koju se smesta slama posle vrs'idbe

KOTULA---pletena vunena podsuknja

KOC'ETA---krevet

KOC'IC'ANJE----stavljane stajnjaka u brazdu[rukom] pri sejanju kukuruza

KOS'--posebna,povec'a drvena posuda u kojoj se gnjeci"masti" grozdje

KARACI---noge

KRAKAT---dugac'kih nogu[velikih koraka]

KRAMP--budak

KRAC'UN--zasun

KRAŠEN—lep,uredan(krašen si mi—lep si mi u ofdreično upitnom smislu—zar ne)

KRIVA---drvena poluga za igranje kriva [sl' hokeju na travi]

KRIVANJE--igra sa vise igrac'a,lopticom i krivama[drven. lopta se ugoni u rupu]

KRKATI--- dobroo jesti

KRPUSA--krpelj

KRESATI--obradjivati kamen ali i potkresivanje drveta[kao i za seksualnu radnju]

KREŠA—sitne grana koje ostaju posle potkresivanja drveta

KREDENAC---kuhinjski orman

KRIK--lanac sa mehanizmom za zatezanje[za stezanj suprotnih strana na zaprez. kolima

KRNTIJA--korice noz'a

KROTIMICE---kda se ide beѕ reda,u grupi,svom širinom puta ili polja(posebno se odnosi na teranje ovaca kroz

pašnjak-kad ovce idu bez reda svom širinom nekog prostora)

KROSNJA----pletena[veca] korpa za nosenje sena

KRPELE---deo savitljive rude na pluznoj zaprezi

KRTO[krtocic',krtolina]--pletena korpa

KRUPA--grad

KRUNA---na otvoru gusterne(cisterne) kao polegnut portal,červtast ili okrugao(od jednog kamena)

KUDITI--ruz'iti,ogovarati momka ili devojku da se nebi uzeli

KUDJELJA--smotak vune na peslici

KUZ'AN---zarazan

KUZ'INA---kuhinja

KUZ'ITI----razumevati

KUZ'I---"to kuz'i"--ima prodju,u redu je

KUKA---poseban c'obanski stap

KUKRUZOVNICA--hleb od kukuruzovog bras'na

KUKUMARI---krastavci

KULATI-galopirati

KULANJE---galop

KULIMICE---galopom

KULENICA---krvavica[kobasica u debelom crvu od brasna i krvi]

KULUK---prisilni rad

KULUC'ITI---raditi napornoza malo ili nis'ta para

KULJAVA[ZENA]--zena u drugom stanju

KUKLJATI---nespretno plesti

KUKLJAC'A[s'paroga]--grmolika biljka c'iji sepupoljak sa malim listic'ima moze jesti

KUKUMAR---krastavac

KUMPATI--- izvini

KUMPATITI ---nekom nesto oprostiti

KUMAC'A--drveno-kozno-slamasti okovratnik za konja u zaprezi

KUNDUNATI---kazniti

KUNTEN---voljan

KU[O]NTATI--nabrajati

KUMPJER---krompir

KUP--nabacena gomilica zemlje oko kukuruza[pri okopavanju]

KUPA---zlebasti crep za po vrhu krova ili kopl.krov[bez nuta]

KUPIN-- isto kao gore ali sa nutom-samo za vrh krova

KUPE---boja u briskuli[pehari]

KURITI---imati prodju

KUS---bez repa

KURUZ--kukuruz

KUTA-metalni deo sa donje strane rukavca na osovini volovskih kola-nosi teret i podmazuje se

KUC'ARICA--mala[cesto okrugla]kamena kucica u kraskom pasnjaku za c 'obane

KUC'NO----zajednic'ko

KUVERTA-----karo ili pepito vune

KUSATI --halapljivo jesti

KUTRITI[kutrati]---snisihodljivo gledati[kao mac'ksa u slaninu]

KUTLAC'A ---velika drvena kas'ika

KUCANJE--teranje kod kuja[kada se gomila pasa okuplja oko kuc' u kojoj ima kuja]

KUCALJKA--copor pasa ili vukova koji slobodno se krec'u[u fazi parenja]

KUS'ANJE----oprobavanje

KUS'ATI--probati

LABANJE----hlapljivo jelo kod svinja sa jakim tres'enjem us'iju

LAGODITI SE---umiljavati se[za psa] a za c'oveka u negativnom smislu

LAKAT--mera za duz'inu --6o cm

LAPATI---prelaziti sa jednog na drugo(kada se igra poklape)

LAPEŠ---olovka

LARMA---glasn govor,galama u grupi

LASTAVICA--deo zida na kuc'i,troglast,sa strane pod krovom

LEBERIJA--pobuna[leberija na brdu kada je stradao milosinaod z'andara]

LEMES'---raonik,metalni deo na starinskom drvenom plugu

LENGER---okruglasta drvena greda na konjskim klima koja se kac'i na stupce se strane

LETKA---štapić za namotavanje prediva u čunku

LES'KA----spec.pripremlj. vrsta pečurke ili s'ta drugo za prihvatanje iskre pri kresanju kremena

LIBAR---knjiga

LIVER---libela,ali i deo plodne zemlje oko Krke[u Raduc'ic'u]

LINjAČA—ogromni seoski bunar u Macurama koji ima i mali izvor

LISA—ovca salj lisastim licem

LIS'O---karata u bris'kuli bez poena[punata]

LIS'NJAK---stog sac'injen od grna sa lis'c'em[za ishranu stoke zimi]

LOPAR-- okrugla drvena tabla sa drs'kom za rskuvavanje kruva i nos'enje do ognjis'ta

LOTRA---drveni pomerljivi pod na zaprez'nim kolima ili strana

LUG--pepeo

LUGAR--šumar

LUKE—dobra zemlja(oko vode)

LUMBETA---kis'obran

LUMINA---predeo zarastao u kupinu i draču(grmlje)

LUNjA---kratkotrajna letnja kiša koja pada na malom prostoru

LUNjGATI—prevrtati po nečem,nešto tražiti razbacujući sve okolo

LUPEZ'---lopov

LUČITI—pazdvajati(ovce od janjaca)

LUC'ERNA--petrolejska lampa u lomenoj posudi

LJESA---pletena ograda ili pletena podloga za nes'to

LJES---zaprega sa plugom

LJESINA---veliko telo[kolika lesina,kmo to moz'e natrpati']

LJILJAK----za na vile uplas'tenog sena

LJUPATI---razbijati i vaditi jezgro iz badema i oraha

LJUDIKATI--- lepo s nekim i c'emu razgovarati

LJUMATI---nezgrapno hodati-dugim korakom

LJUTIKA--vrsta vcrnog luka sa malim korenom,ljut,jede se uglavnom list-prvi u prolec'e

MAGENJAT---invalidan

MAGENJATI---os'tetiti,onesposobiti["u ratu ga magenjalo u nugu"]

MAZIJA----kvalitetan,c'vrst materijal[c'elok]

MAZOL---slobodan,nis'ta ne radi

MAMITI----navlac'iti,prizivati nekog,navoditi ga na nes'to

MANIT---lud

MANITOV--osoba koja se ludira

MANITATI---ludirati se

MANJKATI---faliti["on je manjka u pros'lom ratu"]

MANJISTRA---testenina

MARINA---mornarica[u vreme austrougarske]

MAST----s'ira[soki ogrozdineposle mas'tenja]

MASTITI---trati groz'dje[u kos'u]

MACA---veliki c'ekic'-malj

MACOLA--c'ekic' od 1-2 kg za obradu kamena i sl.[jednoruc'no]

MARES'TINA--vrsta belog groz'dja i vina

MARTELINA--vrsta cekica koji sa jedne strane ima ostar kraj kao kramp

MASTILJAVA[TINTANA] OLOVKA--olovka koja se ne bris'e[kada se pis'e treba je pokvasiti]

MAĆA—oštećenjnje,oboljenje

MAS'A ----met5alna poluga za podizanje ili names'tanje peke

MACKULE---prangije

MAS'TELA--vrsta drvene posude

MAS'KARE--maskirana povorka oko poklada koja ide od kuc'e do kuc'e i "prosi"

MEKOTITI-----orati zemlju posle skidanja letine bez sejanja semena

MEKAS'[KAMEN]---izrazito mekan kamen[kao od gipsa]zgodan za oblikovanje

MEDAKATI---nacin govora-lepljiv

MEDJED---medved

MEDITI-----lepo govoriti[medi--"[ljepo]meko stere ali je na tom tvrdo lez'ati"]

MEĐULE--škripac

MEC'---plodno zemljis'te sa dobrom s'umom

MEC'ITI SE---navadjati se na nes'to

MEC'ARNO-----meko,toplo vreme sa laganom kis'om ili pre nje---pogodno [za ishranu stoke]

MEDJULE---s'kripac,s'rafs'tuk[metalna naprava za c'vrsto stezanje kakvog predmeta pri obradi]

MIJOVOI---kod kovac'a mehovi za rasplamsavanje vatre

MIJUR--plik

MICINA---c'ir

MIZ'ERNO---slabo,siromas'no,malo

MIRAKULE---čuda

MIRBOZ'ITI SE--pozdravljati se o boz'ic'u sa oaveznim ljubljenjem["mir boz'iji,hristos se rodi,vaisti.se rodi]

MIRITATI--posmatrati,drz'ati nes'to na oku

MIR[NA MIR]---prvi odlazak mladine rodnine kod prijatelja-pode

MISIJA---veliki kamen,stena

MIS'KATI SE---izraz u smislu"""daj ti meni moje pa se poslje mis'kaj""

MJES'AJA----drvena poluga,duz'ine oko l lakata za mes'anje pule

MJERKATI---pogledom nes'to istraz'ivati,sto je namerio uzeti ili "uzeti"

MJES'INA---oderana koza sa bravc'eta ali i meh na diplama

MLATAC--drvena toljaga za mrvljenje kukuruza-mlac'enje,na guvnu

MLADJENJE--proletnje okopavanje vinograda

MRVNAS'[kamen]sedimentni kamen[stena]kao slepljeni s'ljunak-raznobojan[pri udaru lako se mrvi]

MRVNICA---crv u drvetu[koji izjeda-"lako je zanj,unj je us'la mrvnica"]

MRVOLJC'ITI--slabo jesti,bezvoljno,rasipati ostatke hrane okolo

MRGIN---kamen u oranici koji se cvrsto drzi-stena delom na povrsini

MRKANJE---parenje ovaca

MRKETANJE-----glasanje ovna pri mrkanju

MRKA---ovca crnog lica

MUDANTE---dugac'ke gac'e[unterciger]

MUZENICA---ovca koja se muze

MULITI SE----imati dete a ne biti udat

MULAC---dete kojem je nepoznat otac,ali i oznaka za spretrno dete koje je na sve spremno

MUKA—bolest,oštećenje—uvuka se muka unj(za luk,lozu ali i čoveka)

MURVA-----dud

MURVASIJA---prokislo,slabo vino

MUR---specijano pripremljena crna boja za sukno[od jasenove kore]

MURITI----farbati sukno u muru[poseban nac'in otkuvavanja]

MUC'---tucanik,ali i deo puta koji neka familija mora popravljati

NABIJAC'A---pus'ka u koju se kroz cev ubacuje prah i olovo-nabija NABRUDATI SE---tek prokuvati meso'["daj ti njega meni

kad se nabruda,a varenpsima-meni corbu]

NABOJ---ugaz'ena,tvrda zemlja-tes'ka za oranje

NAVADA---navika["navadi me prije zore da izlazim kroz prozore"]

NAVALA--guz'va,mnogo ljudi koji traz'e isto[u mlinu]

NAVLAC'INA---krupan ali ne tezak i jak c'ovek[ili zivotinja]

NAVRO[NAVR(E)TI]----navalio,nestrpljivo nes'to traz'i

NAVRTATI---kalemiti

NAVRTAC'---onaj koji kalemi ali i kalemarski noz'

NAVILJAK---naslagana drva[drac'a]koja se moz'eoneti na jednim roguljama

NAGONICA----kada se pri slavljima piju zdravice-hteo ne hteo

NADIMA SE VJETAR---dize se sve jac'i vetar

NAZ'MEKATI---naudarati[sakama-diretima]

NAKARIKATI--naslagati u niz[predmete,pric'e,laz'i...]

NAMUDROC'KA[NEPODROC'KA]---ne urec'i

NAMASTIR--manasitr

NAORAK---kada se oko prve brazde slz'u brazde sa jedne i druge strane

NARETAK---terluk,opleteni deo c'arape za stopalo

NARUC'---ZA NARUC'---nesto dobrog kvaliteta od cega se da napraviti s'ta po porudzbini

NASADITI--staviti jaja po raskvocanu kokos',ali i poloziti z'ito na guvnu za vrs'aj

NATRAGUS'E---lovac'ka pus'ka-dvocevka

NAC'VE--deo kuhinjskog names'taja u kojem se mesi hleb

NAUZNAK--na ledjima

NAS'KI

NAS'KILJITI---jednim okom naciljati

NADZAK---vrsta sekirice-borbena

NEVA--jetrva

NE DROBI---prestani pric'ati[bez veze]

NEMA PUS'KA---prazan kas'un[bez zita]

NEOTICE---nenamerno,sluc'ajno["neotice ga zalaus'i po brnjkalici"]

NEC'IST----izmet,govno

NITI---prteni deo tkac'kog stana kroz koje se provlac'i osnova[preko podnoz'ja diz'e i spus'ta]

NITNJAC'A---drvena poluga na kojoj se prave niti[nite]

NITITI---slagati niti ali i slagati neku pric'u["ala si ga brte dobro nanitio"

NOSEC'A[zena]---trudnica

NUGA---ugao ,c'os'ak

NUDE---izvoli["nude ije"-izvoli jedi,ajde jedi]

NUKOS'TINA----siromas'tvo,neimas'tina,oskudica

NUZ'ICE---makaze

NJEV----njihov

OBJENICA--ojagnjena ovca

OBJENITI--ojagnjiti

OBALINE--ostaci jela["ne ijem je nic'ije obaline"]

OBLADATI----navaliti na nekom upornim moljakanjem ili kada se na nekg boest navali[oblada ga]

OBALA---kraj kamenog dela guvna["nedaj z'itu na obalu"-pri vrs'idbi]

OBIKA-navikao["dje nika tu obika"]

OBEDITI---nes'to posvrs'avati[esi li obedio marendu]

OGNJILO--deo sistema za pravljenje vatre[pus'ac'i]kremen iz kojeg skac'e iskra pri udarcu s'tila

OGRADA---kamenim zidom ogradjen prostor,obicno deo privatne s'ume ili pas'njaka

OGRIZINE---deo sena ili slame koji pri jelu[goveda,konja]pada pored jasala

OGUGLATI--navikntuti na nki teret ili tegobu

OGULIS'ATI--oljus'titi

OGULIS'AN----bes kore,oljus'ten

ODASJATI--odvojiti se odlepiti["dobro je odasjalo ali se bogami jos' neda"]

ODISATIpustati vazdu["ova guma nedje odis'e,a dje vrag c'e je znati"]

ODRINA--velika,razvedena loza ispred kuc'e

ODIVA---nas'a z'enska uda ta gde

ODIMITI--dobiti crvene oci[oko pec'enja ali podr. i kada sew oc'i zacrvene od pic'a

OE---jako glasan odgovor pri dozivanju[obic'no na dsaljinu]

OZ'VALO SE ---zgadilo se,neda se vis'e["oz'va mi se vis'e i prs'ut"]

OZ'IZ'ATI--jako,zestoko udarati[Vidjec'es' ti kako oz'iz'a djendar Marko"]

OZIMNI GRA --mahunaraka,seje se u jesen[za stoku ali i za ljude]-prdozvek

OJKANJE---posebna vrsta pevanja uz volovena oranju[pesme se sric'u ad hock]

OJE--- deo[savitljive] rude na pluz'noj zaprezi

OKA---stara mera2 l.[ujedno i drveni sud,okrugao sa malim dugama i jednim dnom-2l.mera za bras'no]

OKEREPITI--nekoga,nes'to dobro udariti

OKO---deo velikog kovc'ega[kas'una] u koje se odlez'e z'ito oko 1ooo l.

OMAĆA SE –dobio maću,razboleo se

OPORNJAK---deo ovcijeg creva[debelo] u kojem se nadjum formirani brabonjci

OPLAZA---iskrivljena,plitka brazda[kada zbog kamena plug iskoc'i iz brazde pa se na vreme ne vrati]

OPUTA---koz' za opanke

ORBA---ora ,pogodno vreme za nesto

ORZA----oljus'teni jec'am,kuva se kao varivo

ORMA----oprema[konjska ali i devojac'ka]

OSIPATI--razvlac'iti pleter

OS-JA—naredba za skretanje zaprege k sebi

OSJEN---senka

OSKORUS'A---vresta voc'a[stez'e usta]

OSNOVA ---uzduz'ne niti u tkanju

OSTRIĆI—ošišati(ovce)

OTAVA---zadnji otkos-jesenji

OTIK---manji metalni noz' na dugoj drvenoj drs'ci za c'is'c'enje lemes'a na plugu

OC'AN--radan,nije neki ali hoc'e[za marvu ]

OC'ETA---s'arka

OC'INJACI---zrnevlje p'enice pomes'ano sa semenom korova-ostatak pri obradi z'ita na guvnu

OS'ALITI---odmac'i,biti ispred drugih["davno je on svima os'alio"]

OŠINUTI—lagano udariti(ošini ga đavo te ošino-kada se vo uljeni u brazdi)

OŠPICE—dejee zarazne bolestie

PAGATI--platiti za nes'to-biti kaz'njen[pagac'es' ti[pretnja]-platic'es']

PANJ--c'okot

PALA---bandera

PALAC—bolest na kapuli,uvija se i suši lišće a ako ostane onda koren smrdi

PALETAK---zakrz'ljali [mali] kukuruzni klip

PALETKOVATI---skupljati plodove po vec' obranom vinogradu ili njivi

PANTA--drvena gredica koja spaja dva suprotna roga[prlja] na kuc'i iznad sapona

PARAPET--kameni stub na krajevima reda u vinogradu na kojeg se kac'i z'ica

PARAT—deo (uzeću ja moj parat—uzeću svoj deo)

PARTENIK—imalac nekog dela nečega

PARATI--cepati[papir,tkaninu]

PARIP--s'kopljen stariji konj

PARIPINA--bas' stari i velik9i konj,ali i oznaka posprdna za nekog c'oveka[paripina--Ic'ko]

PARIPATI SE--vrtiti se ili se kretati bez veze

PATENT---rajfes'lus

PATINA---crna krema za cipele

PASATI---proc'i["bome je pasalo i tvoje"-pros'lo je i tvoje]

PASJAKINJE--dlac'ice na koz'i koje nemaju c'vrstinu[meke] u pubretetu

PASMA---mera u snovanju prediva za tkanje[10 c'is'enica]

PASPALJA---sitne suve granc'ice za prooiru vatre

PAC'ATI--petljati,mes'ati se u nes'to,dirati"ne pac'saj u me"-mani se mene

PAS'NJAC'A--s'iroki,ukras'eni,sukneni, muski pojas[zadene se iza nje kubura i mas'ice]

PAS'ERATI SE-strainska,govorna igra["pas'era mala'pas'era vela na zecu spavala"....]

PAS'E--- odgovara

PAS'C'ETAN----pasije volje

PAS'TA--testenina

PAUCI--drvene poluz'ice koje na tocku spajaju glavinu sa perif. delom[-gobeljama i s'inom]

PACE--nalic'je tkanine

PAČATI---dirati u nešto,doticati se nečega ili nekoga(ne pačaj u me-nediraj me)

PAČE—ali izvini''pače šta ono ti reče''

PEGULAbaksuz,loše sreće

PEKA--sac'

PEMZIJA--penzija

PENA--zabranjen pas'njak[obic'no posle sec'e s'ume]

PENDZER--prozor ali u udubljenje na zidu u kojem se drze vazne stvari ili kokos' nosi jaja

PERVAZ---nadves'ena kamena ploc'a na kamenom krovu koja predstavlja strehu

PERILJA---daska za pranje ves'a

PERITI--c'initi["a s'ta peris' c'udo ds od tebe perilo"-s'ta radis' muke dopaoili sl.]

PERDO---zaklon za ognjis'te[deli postor od ulaza i mesto loz'enja vatre

PERČIN—duga neošišana kosa kod muškaraca-vezana u rep,do pred kraj 19. veka u našem kraju se ni

PETLJANITI--praviti nered,zadevati svadju

PETLJANAC---covek koji stalno petljani

PETROULJE--petrolej

PEC'A---masa,velic'ina[mala pec'a ali veliki skok--mala osoba ali vrlo sposoban]

PEC'INA---izvor u krs'kim predelima [obic'no u dubokoj kras'koj jami]

PES'KATI--podic'i kartu sa s'pila,ali i zraz za nes'to ukrasti

PIZ--teret,tez'ina nec'ega ili nekoga

PIZATI----tez'iti,biti toloko tez'ak

PIZANJE---drz'anje pod pritiskom[prs'uta]

PIJAT---tanjir

PIKET---drvce pobodeno u zemlju koje oznac'avamest za nesto'[loza] ili granicu neceg

PIKETATI--obelez'iti nes'to piketima

PIK--imati na nes'to ili nekog PIK-jako zeleti doc'i do tga-skoro po svaku cenu

PILA--testera

PILITI---vda izbija iz zelje ili izvora-kap po kap

PILJAK--manji okrugli kamenc'ic'

PILJANJE---igra sa piljcima[dec'ja]-probacuje se vis'e kamenc'ic'a na razne nac'ine-nivoi u videoigr.]

PILATI--testerisati

PILJAR--prodavac voc'a i povrc'a

PILJARA---prodavnica od gore

PILJKATI---zahvatatim pomalo vode,poslednje kolic;ine na izvoru ili sl.

PINJURICE--metalne vile u obliku velike viljus'ke

PINJUR----viljus'ka

PINJA--vec'i lonac za vino

PINJEL----c'etkica za slikanje[bojanje]

PIPAC--spravica za pravljenje s'ara na boz'ic'nom kolac'u

PIRGA---sivkasto crna kokos'

PIRIKA--trava korov

PITOMA DRAC'A----bagrem

PITUR--farbar

PITURATI ---farbati

PISAK---deo duvac'kog instrumenta i duduka-koji proizvodi zvuk

PIC'E---gozba,slava[ici na pic'e-ic'i kod prijatelja ili rodbine na slavu]

PIS'MEN--zagrejan za nesto["pis'men je un na unu zemlju jos' od lani"]

PJENITI--skidati penu sa kuvane varenike

PJEVC'ANA JAJA--kokos'ija jaja koj su oplodjena

PLAVINA--vrsta vinove loze-crno

PLAZATI--vuc'i se kao zmija

PLANINKA---domac'ica u planini na katunima-sirarica

PLATICA---mrvacki odar

PLOC'A---konjska potkovica

PLOVA---kamena poc'a za u ruku

PLOVANJE--igra uz put plovama[da se pogodi na daljinu protivnic'ka plova]

POVALJENICA---loza koja je izrasla iz u zemlju porintog mlaza druge loze

POVEZAC'A---bela z'enska marama

POVJESMA---osnova za tkanje

POVOZAC---metalni klin kojim se spaja ruda volovskih kola sa protez'nicama

POVRAZAC'A---komad ukras'enog sukna sa 4 uzice,sluz'i za umotavanje posude pri nos'enju hrane u polje

POGLAVAC'---jastuk

POGAN---izmet.ali sa razlic'itim naglaskom znac'i i pokvaren covek-koji drugom uvek zeli zlo

POGUZIJA--nikada ga najesti-uvek spreman za jelo

POGANAC--tes'ka bolest[kletva-"dabogda ga uvatio ljuti poganac"]

PODVEZA---uzica za podvezuivanje dokolene c'arape

PODVORNICA---njiva pored kuc'e

PODE[POVADJANI]-prva poseta maldi u novom domu sa darovima i opremom

PODLANICA--mera--10-ak cm.

PODMIJURILO SE---podigao sre[stvorio] plik na koz'i

POD MANU---dati[obicno stoku] na probu

PODNOZ'JE-drvena naprava za komandu nitima na tari

PODJELJAC'---noz' sa dva drs'ka za majstorsko deljanje drveta

PODOJNICA---ovca koja ne"ljubi" svoje jagnjepa s prisiljava da doji

PODUMJENTA---vec'i kamen[stena] koji se stavlja u temelje kuc'e

POZDIK---podignuta kamena ploc'a za sedenje[pod zidom]

POJATA----kuc'a za seno

POKARATI--kazniti["bog ga pokara'-bog ga kaznio

POKLOPNICA--velika kamena poc'a za poklopiti nes'to[zid ili sl']

POLAGANJE----kada nema kas'ika za sve pa se naizmenic'no dve-tri osobe koriste jednom

POLEGUS'ICA---niska prizemna kuc'a

POLEMEZATIpokriti[zid]sa nadves'anjem

POLUZ'NJAK--hlepc'ic' ispec'en na ognjis'tu bez peke-pod lugom

POLUK---jaje koje se ostavlja u gnezdu da bi kokos'opet

POLJEVA--prskanje vinograda

POMETINA---posteljica kod stoke[pri radjanju mladih]

POMIDORA--paradajz

POPASAK[popasno doba]rano popodne[kada se pripus'taju ovce

POPRUG--prteni deo samara[kojim se pric'vrs'c'uje ispod trbuha]

PORVAZ--metana luc'na poluga preko lonca za stavljnje na verige

POSJEK---tovljenik[svinja]

POSTOLE---cipele

POSUNC'ANIK---letnji popodnevni povetarac

POPIZATI—držanjem nečega u ruci odmeriti težinu

POPUTNINA---hrana i pic'e koje se gostu[na slavi] stavlja u torbu pri povratku kuc'i

POTKApoprec'ne niti u tkanju

POTPUNAC--korovska trava[u z'itu] daje se stoci za ishranu

POC'AK---poslus'an,hoc'e da uradi

POĆES--imetak

POS'ADA----noz' iz pribora za jelo

POS'IVATI---raz'inom pokrivati kuc'u,staju ili sl.

POS'PIJATI--pogledati["pos'pijaj der i na moje blago"-pogledaj de i moje ovce]

PRA[h]---barut

PRAKLJAC'A--drvena poluga[obradjena] koja sluz'i za udaranje po suknu pri pranju PRACJEP---ruda na volovskim kolima

PRASKA--vinogradska breskva

PRAC'E--prteni deo za uc'vrs'c'ivanje tovara na samaru

PRVUTATI--leteti-kada ptica mlati krilima ona prvuc'e

PREBIJATI[vinograd]--duboko prekopavanje zemljis'ta ka se nanovo pravi [sadi]vinograd

PREVEZEC'A KLJES'TA---kombinirke

PREVEZA--veza kamenja u zidu-komis'ora

PREVEZ'ANJ---z'ic'ani,neoriginalni spoj na mestu lomljenja ili kidanja nec'ega[drveta,koz'e..]

PRELOG---neobradjena zemlja

PREMET---zategnut kanap[u kuci] za smes'tanje biljaca i sl.-prebacivanjem preko istog

PREGAC'A--iss'arano sukno koje se nosi sa prednje strane kao kecelja

PREDNJAK--kais'na trikama sa sredine stopla od napred[prsta] PREZ'ENJ---deo njive pod z'itom koji moba pozenje u jednom

mahu

PREKLOD--mali kameni stubic' na uglu ognjis'ta sluz'i za prislonjanje peke

PREMET--kanap,z'ica ili drvo preko kojeg se slaz'e posteljina ili sl. odevni predmeti

PREPREDANJE----uvrtanje[na vretenu]vec' opredenog prediva

PRESNAC--bogato nadeven,slani boz'ic'ni kolac'

PRESUKIVANJE---letnje okopavanje vinograda

PREUBA---" da je makar"'minimum koji se moz'e prihvatiti

PRES'A---z'urba

PRES'IKA---presan hleb

PRES'LICA---preslica,drvena alatka za predenje vune

PRŽINA-pesak kojim se zida i malteriše(ali ne iz vode)

PRIVLAC'AK---neki odevni predmet koji se ponse radi eventualne zas'tite od kis'e

PRILIPAC'A---trava koja ima duz'u drvenast stabljiku i lepljiv list-u leto je ovce rado otkidaju

PRIPUS'TATI--pustati jaganjce k ovcama[da sisaju]

PRISTA[covek]---lep c'ovek

PRITORAK---dvoris'te za stoku ispred obora

PRIS'IPETLJA---onaj koji stalno kavc'i naneku aktivnost ili ljude

PRKELATI---brzo nerazumno govoriti[obic'no za govor stranaca-Italijana posebno]

PRLJ---rog--drvena osnova krova

PRLJUGA---zemlja los'eg kvaliteta

PRLARINA---vrsta nameta,poreza

PRKELATI—govoriti nerazumljivim jezikom

PRKNO--analni predeo[posebno kod kokos'i]

PRNO U C'ABAR---proslo je njegovo

PROBOJAC---s'iljasta c'elic'na poluga[mala] za prbijanje drgih metalnih predmeta[za obruc' i sl']

PROGU[O]N---uzak,tesan prolaz[izmedju kamenih zidova] kuda se proteruje stoka

PROKARATUR—advokat(bože pametan li je divani ki prokaratur)

PROLUNJGA---dugo vreme koje prolazi["bic'e tu prolunjge da se sve svrs'i"]

PROTEZ'NICE--dve paralelne,uzduz;ne,drvene poluge na kolima koje spajaju osovine

PROPIRA---zalaganje prve vatre

PROSTRIZ'---prorez na benevrekama sa strane[na mestu dzepa]

PROCAPARITI—nekoga pogoditi kamenom (babuljom) i i probiti mu kožu,mišić,kost..

PROCELJE--deo vatrene kuc'e sa ognjis'tem

PROS'TAC---kolac[pade ki pros'tac---pade bez savijanja,odjednom kao daska]

PRETENO---od 6tkanine[vuneno,konoplje ili sl.]

PRTITI SE--nositi teret na ledjima okac'en uz'em[tako z'ene nose breme drva]

PRTILICA--manje uz'e samo za prcenje ali ne i za kola i sl.

PRUTATI--s'isati [ovce] sa niz'im i vis'im nivoom naizmenic'no

PRZ'UN----zatvor

PRZ'ILIS'TE---posebnon napravljeno[u polju]loz'is'te za pec'enje kukuruza

PRZ'INA---pesak[za pravljenje maltera

PRCAVATI---voditi ljubav[grubo]

PRCOLJAK---malem[jako]

PRC'---rasplodni jarac

PRC'ITI---raditi ono[seks] kao jarac

PRC'EVINA-spec. miris prc'a["smrdi ki prc'"]

PUVATI--duvati

PUDAR---c'uvar vinograda

PUZDRA---mos'nice i spolovilo kod bika ;ovna ili baka

PU[O]ZDRLJATI SE---bacati kamenje okolo bez kontrole[za decu]

PULA---pura,kac'amak

PULE--mlado od magareta

PULESTAR----mladi petao

PULITI SE --dobijati mlado magare[donositi na svet]

PULAC--mladi magarac

PULJKA--dugme

PUMPARICE---zenske gac'e sl. mudantama

PUNAT---poen[u kartama]

PUNTAR[konj]koji slabo krec'e,obic'no je z'ustar ali izneveri,nec'e u slogu

PUNTINA--mali ekserc'ic'sa s'irokom glavom za pric'vrs'c'ivanje papira na zid ili sl.

PURLITI---trc'eci terati stoku["s'ta purlis' te jadne ovce"]

PUS'AK---vrlo malo[bras'na]"nema pus'ka bome"--nema ni malo

PUSKE--metali obruc'i koji se nalaze u sred. otvoru tocka kroz koje prolazi osovina

PUS'NJAK--vodenjak[od svinje se daje deci kao lopta],ali i c'ovek koji se lako naljuti

PUCALJIKA--drvenasta biljka koja ima plod u obliku crvenkastog balona koji buc'no puca pri pritisku

PUCE---dugme

RABOTINKE—farmerice,džins pantalone

RAZOR—poslednja brazda pri izoravanju zemlje

RAKOLITI SE—oglašavanje koke kada snese jaje

RAŽINA—špageti ali i osušena ražena slama koja služi za pokrivanje staja,pojata i sl. RAŠAK—drvena naprava

za namotavanje prediva u kančo

RAŠELjKA—divlja trešlja

REDINE--kajasi

REDITI--odvajati z'ito od prljavs'tine[sitnicom]

REZENA---jezic'ak u bravi koji ulazi u dovratak

RELOJ---sat

RES'TATI -nesto direktno,jako pogoditi ,kod balotanja izbiti protivnicku balotu ili kod igre klikerima

RIGATI--podrigivati

RIGETA---metalna lajisna-flak odm koje se prave obruc'evi na buretu

RIZA--vrsta tkanine-coja na kojoj se vezu s'are na narodnoj nos'nji[sadaku,aljini,kanici ili sl.]

RIJANjE—prevtanje zemlje i kamenja njuškom _svinje

RIKTATI—nameštati,komandovati

ROGUS'ICA---mera oko 2o cm-razmak izmedju palca i kaz'iprsta

ROGULJE--dr s'ka za kosjer[duz'.oko1,2-2 m,na vrhu dva roga]

ROZ'ICA---crveni konac oko ruke kod beba[radi uroka],ali i prvo livadsko proletnje cvec'e

ROKEL--kalem za konac

RUNDA--vrsta policije[neregularne] u Austrougarskoj

RUNDAS'--pripadnik runde

RUKAVAC—tanji deo na jasovini kola koji ulazi u glavčinu i na njemu se okreće točak

RUKOVET—pri žetvi pževeno žito se slaže na manje gomile-rukoveti koje se slažu u snop

RUNJAV ---dlakav["mala moja runjava po drobu,ili s'isaj ili plac'aj glpbu"]

RUPITI--iznenada doc'i

SAGANAK—jako nevreme sa olujnim vetrom

SADAK—deo ženske narodne nošnje,sukno,pokriva leđa i delimično slabine,navlači

SAMOTOK—mast i salamura koja se nahvata pri pečenju na ražnju

SARVATI----savladati,unistiti(kaki je muka ga ljuta sarvala)

SAVIŽATI—ZAVRŠITI NEKI POLj. POSAO

SAJAM-VAŠAR

SALIDž—kamene ploče uredno poslagane i između njih popunjeno

SAPONI—deo opreme volovskih kola,drvene spojnice koje spajau tupce nabijanjem sa vrha

SVIRALE--dvojnice

SVJETNjAK—velika vatra za Ivandan

SVODAK—metalna posuda,pića duga koliko i pečenica –u koju se hvata mast pri pečenju

SVOLTATI---ozidati kamenom dobro slženim(svoltano ki kampanel sv. Ćirila)

SVORCATI –navaliti(kog si đatra tako sovrca, biće za sve, polako)

SVRTATI-skidati koru sa komada drveta(u celini) za duduk

SVRTAK---ono što se svrne

SEKANjE—način komuniciranja sa volovskom zapregom u oranju-vresta pesme

SINDžIR--lanac

SINjA-----ovca koja je delimično crna(nije potpuno)

SIRIŠTE—deo stomaka (želudca)kod preživara-služi za sirenje

SITNICA—veće sito kojim se redi žito za mlin

SIĆ—metalna kofa za vodu-`10 l.

SJENICA—prostorija pokrivena sam granama sa lišćem-za stoku preko leta

SJERA—pljavština u tek ošišanoj vuni

SJERITI SE-- kroz nešto provideti se,ili kroz pukotinu ili zbog tankog materijala

SJUŠTATAI—sasataviti dobro, bez pukotine

SJUŽITI—malo pogrejati(sam da mu umre ledenac)

SKALCATI-nemarno spuštene čarape ili pantalone

SKAŠELA---džep

SKOČITI NA POLICU---kada se devojici poudaju straije sestre—dođe na red

SKORUP---kajmak

SKUTA----začinja,ukišeljeno oceđeno mleko koje može dugo stajati

SLADOKUSAN—ješan,dobrog apetita

SLAMARICA—taka suknena kesa u koju se stavlja slama,najbolje čemušlja od kuruza-prostirka

SLAR---terasa

SMUK—ono što se jede uz hleba

SMUČITI—jesti nešto uz hleb(''bome sam se sila osušio,još od poklada u mujoj kući nema smuka)

SNjETgljivično oboljenje pšenice ili kukuruza

SOVA---direk

SOČICA—zimska padavina,sitan sneg ili sitna zaleđena kiša

SPIZA---hrana

SPRCATI—sprešiti, nestrpljivo hteti odmah

SPURITI—na brzinu pripremiti jelo(''spurila je nešto,duše mi ljepše je krmcima'')

STJENj—fitilj kojikod ptroleje gori

STOŽINA---visoko,uspravno(živo ili odsečeno)drvo oko kojeg se nadeva stog

STOLAC---niski tronošni stočić za sedenje

STOLICA—okruglast ili četvrtast stolić na nižim nogama sa kojeg se obeduje

STRANjAK—do pola natovarena vreća-jedna strana tovara(na magarcu ili konju)

STRAMICA—drvena poluga koja spaja prednji i zadnji stupac iste strane,ima ih 5-6 sa svake strane

STRUNjA—svinjska dlaka

STRUNjAR—čovek koji ide po selima u vreme svinjokolja i otkupljuje strunju

STRUGA—prorušen deo zida na imanju koji se posebno zagrađuje,služi za proterivanje stoke

STU-JA—naredba za skretanje zaprege od sebe

STUPCI—četiri uspravno pobodene poluge na volovskim koloma(u jasovine pored svakog točka)

SUBABICA—šurnjaja,šurakova žena

SUBITATI SE ,POSUBITATI SE –usuditi se ,imati hrabrosti za nešto( ''E kad si ti junak, bil se subita nućas

kroz greblje proći'')

SUVEZ—kada komšije koje nemaju dovoljno volova udrušuju i tako prave zapregu i pade zajedno

SUVREĆICA---velika torbsa za na leđa

SUDITI SE—izvršiti smoubistvo(''šta će jadnik toliko mu je bilo dobro da se mora suditi'')

SUDOVI—burads,bačve za vino(kakvi su ti sudovi,nešto ti ovo vino tukne)

SUŽANj—pob,zarobljenik,osuđenik(O Ilija u kožunu kano sužanj u pržunu)

SUKANAC---biljac,nevaljan(pre valjanja)

SUMITI SE –zamisliti se ,promisliti se (''sumi se šta sve tu ima—pomisli šta sve ima)

SURLAČA---posebna puška iz starog vremena, kao kod numero Uno

SUŠICA--tubrkuloza

TABAČITI—nad nekim sprovoditi sili( ko jači taj tabači...)

TAVA--tiganj

TAJITI—vlažiti, curiti obično kafa de ujesen slabo zaparene bačve naspu vinom

TANOBULA--autobus

TANUTI—smanjiti se ,utišati-odnosi se na vetar(tanula bura'-skoro prestala)

TANČATI—kopniti slabiti(tanča ,tanča pa istanča-skoro gotoov ,zsa stare ljude)

TANjGA—farba za sukno

TANjGATI—farbati predivo ili kakav sukneni predmet(obično u tanjgari)

TAPUN—veliki drveni čep na sredini luka drvenog(vinskog) bureta

TARA—deo pluga za podešavanje dubine oranja ali i tkalački stan-razboj

TARLAĆ—ovčiji(goveđi) želudac

TATULA—drvo koje bzo raste,širokog srca-kiselo drvo

TAULATI—imati na nešto tapiju(vrag se nanj taula)

TEŽAK—senjak,ratar

TELjIG—od mladice kostjelića savijeno u obliku latiničnog slova u,služi za hvatanje vola u zapregu, debljine je

oko 5 cm,bez čvora,,savijeno specijalnim postupkom sa zagrevanjem i fiksiranjem u željenom obliku,kada se

TEKLAC—onaj koji stiče imanje

TELIŽNjAK—svrdlo za drvo-tanje,s njim se uvek buši prva rupa pa onda većim svrdlom

TERINA---velika (ogromna) šerpa

TESLA--keser

TESTA—važan, državni put

TESTAR—koji održava testu—u službi kod države

TETAK--teča

TEĆI—sticati(imanje)

TIMARITI—opsluživati(konje ili sl.)

TINTA--mastilo

TIRJEKE—tregeri na pantalonama

TICA--ptica

TIŠLjAR--stolar

TOLITRAŠ—dugački duduk(svirala od kore) sastavljen od mnogo svrtaka

TORITI—poseban način gnojenja zemlje,kada se napravi ograda od pruća u koju se noću ovce sateruju

TORINE—njive na kojima se torilo

TOCILj---mehanizam sa okruglim kamenom koji služi za oštrenje(kod opančara)

TRAVEŽA--kecelja

TRALjE—sptava za nošenje tereta u dvoje sa dve lučne poluge koje su spojene prečkama i pleterom

TRALjO---neuredan ,zapušten čovek

TRAVARINA-porez koji se plaća državi za ispašu po glavi stoke(sitne i krupne)

TRAGAČ—slično traljama ali ima kompaktu podlogu i služi za beto ili sl.

TRGANjE—berba vinograda

TREŠET—vrsta kartaške igre sa 10 karata u četvoro,sa talijanskim kartama

TRZE—kasno ojagnjeno jagnje ali i zadnje(najmlađe dete)

TRIKE—sandale napravljene kod opančara od kožnih kaiševa i gumene podloge,sa prednjakom,bez

TRKULIN--novčanik

TRLjANUTI—udariti ali samo oblaznuti,lagano udariti

TRNOKOP—kao budak ali samo bez zašiljene strane, za vađenje krene drače ,kupine ili trna

TROGRUMILE—velike gomile korištenog kamena oko kuline na brdu Zečevu,verovatno ostaci

TROJANGULA—trostrana turpija za metal

TROP—komina

TROSKOT—korovska biljka,koja je karakteristična pom jakom korenu koji prodire duboko u zemlju a

TUVINjATI—žaliti za nečim (neka vrsta potisnute tuge za nečim izgbljenim ili nepostignutim

TUVITI—pamtiti''onaj mali dobro tuvi biće od njega nešto''

TUVELjAV---dosadan ,stalno nešto zakera

TUKATI—sastaviti nešto precizno,priterati nešto nečem potpuno a dase sudare

TUKA--ćurka

TUKA—tako i treba(tuka da si dobio kad stalno ciganiš)

TULjITI(kunu)začeplljati rupu posebnim postupkom u cilju hvatanja kune(ali i lok. šat za ONO)

TUP—stakleni cilindar na petroeljkoj lampi(oko plamena)

TURISIJA—mehanizam sa zupčanicima i pedalama na biciklu

TUTOR—zastupnik maloletnog ili nesposobnog,zaštitnik

TUTEKARCE—baš tu(tutekarce ćeš ti meni siđati vasdan)

TUCIBARI—vrsta dečje igre sa kanenim pločama koje bacaju i gađaju

TUČANI LONAC(brunzin)—tuč je legura, a iz takvog lonca je najbolja pura

ĆAGA—dokument,crno po bjelu

ĆAPAVATI—otimati

ĆAPITI-OTETI

ĆARAN—čist,zdrav,sposoban

ĆAĆA—tata

ĆAKO---svekar

ĆEKO--pas

ĆEMER—specijano poslagano kamenje(uglavljeno) kada se pravi neki svod

ĆERATI—terati

ĆERA SE – za svinju kad ima porebu za parenjem(guna se)

ĆIKARA—šolja

ĆIKARICA—šoljica(za kafu)

ĆIK(A)—opušak

ĆIKET—štap dinamita

ĆIMBUŠITI—pušiti sa jakim izduvavanjem dima

ĆITAB—knjiga,zapis

ĆIFUT—jevrej, ali određene karakteristike-trgovačke(ćifut je oh nećeš na njemu dobiti)

ĆIĆ--stric

ĆUK---sova

ĆUKTER—vrsta slatkog koja se pravi od masta(šire),brašna i orasa-posebnim starinskim

ĆURLIK—gomila kamenja koji je tako raspoređen da se dobije nka vrsta kupe

ĆURLIKA—guža ,šira frula kojom se sviralo u mom kraju

ĆUSKIJA—jača metalna poluga sa jednim zašiljenim krajem za pomeranje većih tereta,stena

ĆUĆUBENE—blentav čovek

UBLAŽITI—staviti blagove ovci na slomljenu nogu

UVALA—deo njive u kraškom polju koji je niži pa tu voda nanosi zemnju_debela zemlja

UVANTREŠELj(ANTREŠELj)—kao od viška, sa strane,pride, a primarno ono između stranjaka

UVODITI—kada se osnovano predivo ubacuje(uvodi) u niti i brdo

UVODNICA—ovca u 3. godini života

UVOR--kresta

UVRATI—krajevi njive na kojima se okreće zaprega

UVRAĆATI—čuvati stoku na samo jednom delu pašnjaka

UVRKATI—skupiti se,smanjit ,nestati(i tvoja će se sila uvrkati-proći će i tvoje)

UVRĆI SE –biti na nekog,imati nečije osobine (nije se vrag na vraga uvrga ki un na kumšiju)

UGARAK—nagorjelo drvo(nekada se deo zapaljenogdrveta zapretava u lug da bie sačuvala vatra

UZGLAVAK—poprečno uzoran deo njive na krajevima(uvratima)

UZIMAČA—dva četrvtasta komada sukna povezana međusobno uzicom-služi za uzimanje vrućih

UJAM—ušur(plaćanje mlina u naturi

UJMITI--skratiti

UJAMČITI—ufircati,ovlaš pričvrstiti

UJDURAN—loše naravi-nepredvidiv

UKIRIJAN--utreniran

ULODITI SE—umiriti(umrtviti) se

UMETAČ—kamen za bacanje sa ramena

UMETATI SE—bacati kamena s ramena(takmičiti se)

UMJET—velika metla, od jedne grabove grane koja služi u vršaju

UMJETAN—veštački ali i izraz za nekog ko šta zna dobro napraviti

UNDAMJENAT—temelj

URVICE—pravac,direktno bez zadržavanja

URJEZ—uzak struk kože(za kandžiju)

URJEZAN—oštar,dobro seče

UPARTATI SE –uzeti učešće u raspodeli nečega ,bnajčešće kada se radi o nasledstvu

URLAP—odsustvo,odmor (za vojnike)

URIKTATI—namestiti baš kako treba

URVATI—upropastiti,uništiti nešto(brzo bi ti i veći žitak urva nego ovaj naš)

UROVAN—teške naravi,stalno nešto smeta

USPIŠA—umišljena,uspaljena ženska koja daje sebi veći značaj negi što ga ima

USTRA--britva

UTORA—kanal koji služi kao ležište dna na dugama bačve

UTORANjŽ—alatka za pravljenje utora

UURVETITI SE –uputiti se ,uhvatiti pravac

UŠICE—šuplji okrajak na motici ili sekiri kroz koji se uvlači držalica

UŠKOPITI --kastrirati

UŠTIPAK—fritula,manja krofna

UŠUM—jak,olujni,iznenadni ,prolazni vetar

UŠĆEPERAN—sposoban ,na mest(ušćeperan si mi ti za sajam-vidi kakav si đe ćeš ti na sajam)

FAŽOL--pasulj

FAKIN—momak,momčić koji se ''oće'',mangup

FACOL—marama, povezača

FRENjA—kliker

FRENjANjE—igranje klikerima sa gađanjem i dolaskom u rupu

FRTALj---červrt

H Na ovo slovo nemam ni jednu rječ,a šta bi rekli moji stariji' ''tako i tuka'' i nevolim ga baš nešto naročito a vi

pogađajte zašto.

CAVETINA---vrlo tanak ,slab tekstilni materijal—'' a šta se stavila na se tu cavetinu više se

CARE---vrsta igre koja se igra sa na pola rascepljenim grvcetom koje se baca sa visine i može da

CARATI SE –igrati igru sa carama

CVANCIK—austrijski novac,dvadesetica,mora da je bio čvrst kada se za nekog zdravca kaže

CVARITI SE –peći se (na suncu)

CEKIN—klitoris,ali i vrsta novca

CENTILO---gumirano platno(vonički pokrivač,šator...)

CIGALj--cigareta

CIGANITI--zanovjetati

CIGLI—samo ,poslednji(imamam cigli jedan-imama samo jedan,poslednji)

CIKATI—potpuno probližiti nešto nečemu

CIKO—tačno uz(bio sma bome ciko nje—bio sam uz nju)

CILjANjE—igra sa rušenjem ''ciljeva''—kamene poče,igra se u dve ekipe,bacajući kamenje ruše se

CINTARE---usna harmonika

CINTARATI—svirati usnu harmoniku(50-ih god. Obično u kolu-kolovođa)

CICVARA—jelo od kukuruznog brašna koje se spema na jakoj bravijij čorbi,sa kajmakom i skutom

COLATI—hramati

CRLjEN—crven

CRLjEN OD SUNCA—crveno nebo pre izlaska ili posle zalaska suca

CUKAR--šećer

CURIK---nazad

CUCA—sline koje vise kod slinavog neurednog deteta

CUCAV-- slinav

ČABAR-posuda za hlađenje u sistemu za pečenje rakije,''prno u čabar''-prošlo je njegovo

ČAGLjA---posebna(izbušena) motika za mešanje maltera ili gašenje kreča

ČAGALj—zver u Dalmaciji koja je slična psu ili vuku ali manja—šakal

ČALOPEK---tanka ,loša zaelja

ČANAK—metalni lonac

ČATATI—čittai molitvu u crkvi(pop)

ČBRLjA—kada se savijeni srednji prst otpusti i udari u glavu-nekog-čveger

ČEVALDUS--čošnjara

ČEMUŠLjA—komuša ,listovi koji se skidaju sa klipa kukuruza

ČESNICA—božićni kolač

ČEŠA—cvrab, šuga,sakijes

ČEŠAGIJA—naprava za češljanje konja

ČIŠENICA—mera pri snovanju za tkanje(3 žice)

ČOKLjAŠ—štap sa pukohvatom kao modifikovano G

ČOŠNjARA---velika igla

ČUVARKUĆA—biljka koja se drži iznad vtara na niskim vatrenim kućama ima više namena

ČULIN—defektog uva

ŠAKET—papirana kesa

ŠANTALER—posebni metalni mehanizam za otvaranje vrata

ŠARAGE—zadnji deo konjski kola koji zatvara nosivi prostor(rešetkast)

ŠVIKA—prednji deo duduka u kojem je pisak i koji proizvodi zvvuk

ŠVIKATI--zvižditi

ŠEVAR—trska.vrsta trske

ŠEGA—dgački list tetere sa dve ručke(za dvojicu) za stabla ili za raspilavanje

ŠEPETAN-.spretan ali često u odrično upitnom smislu

ŠESAN--lep

ŠETEMENA--sedmica

ŠIBA—savitljiva motka, ali i jednocevna puška na naijanje

ŠIBAST--šaren

ŠIBIOTI—sitniji makaroni

ŠIBONjA—šaren vo ili šaren kukuruz(sa d4elimično crvenim zrnima)

ŠILjAK—komad drveta zaoštren na vrhu,služi pri komušanju ''ni šiljak ne zna zašiljiti—

ŠILjEŽE—bravče u prvoj godini života

ŠILjATI KAMEN—izdignuta šiljasta stena(kod novog puta—s nje se vidi cjeli grič)

ŠIMATORJE—ograđeni prostor oko crkve u kojem je i groblje

ŠINA—debeli metalni obruč na točku—gazeća površina

ŠINIK—zapreminska mera- 100 l-10 varićaka

ŠIPILO—blanja za pravljenje žlebova

ŠIPILITI—praviti žlebove na dasci –šipilom(ali i lok. šatrovač. za ono)

ŠIFUNjER--ormar

ŠIŠLjAGA—neversto(ići u šišljagu-vaarati partnera-ići s drugim)

ŠKAKAVAC--skakavac

ŠKAKALjANjE--golicanje

ŠKALE—merdevine

ŠKALIN—ispust na kamenom zidu i služi za penjanje

ŠKALj—sitni komadi kamena kojima seispunjava sredina zid akod suvozida

ŠKALjADUR—čelična poluga kojom se obrađuje rub kamena-kantuna

ŠKALjATI—postavljati škalj u sredinu dvostrukog kamenog zida(''bez škalja zid ne valja'')

ŠKAMPATI—pobeći.izmaći

ŠKAMPAVIJA—taje je već davno mako(pobegao)

ŠKANAVET---ladica

ŠKARE—makaze za vinograd

ŠKARTAC—papirna kesa

ŠKATULA--kutija

ŠKERCATI—šaliti se ,rugati se ili sl.'ne škercaj se samnom njesam ti ja par''

ŠKIJA—loš duvan

ŠKILjO

ŠKICO---škiljav čovek

ŠKIP---veća drvena posuda za kupanje beba

ŠKOBA—onaj koji ostane zadnji u igri

ŠKOGRLjATI—nečim zveckati,grebati,kuckati''šta to škogrlja na tavanu''

ŠKODITI--smetai

ŠKOLATI SE –pričom šaliti se,zafrkavati se

ŠKOPITI—štrojiti ali i prekidati lastere vidnograda kada dovoljno izrastu

ŠKRILjA—manju pljosnat kamen koji jednoručno baca-može vrlo daleko i do 150m

ŠKURE—kapci na prozorima-potpuno zamračuju

ŠKURIJA—kandžija, bič kojim se teraju konji

ŠLAPE—nanule,papauče

ŠMAJSER—nemačka automatska puška iz 2. sv, pata-mašinka

ŠMENjA—podrugljivo ime za ženu

ŠMIZLA—ona koja lako zaplače(posebno sre odnosi na decu)

ŠMREKA--smreča

ŠNjURE—vezice za cipele,šnjire

ŠODATI—mrdati,izmicati,imati slobodu(nećeš ti meni šodati-umiriću te ja)

ŠOLE-POLE—vrsta pauka,bezopasan

ŠOLDE,,novac,pare

ŠPAG—tanji kanap

ŠPADE—boja karata u talijanskim kartama

ŠPADONjA—kec u šadima

ŠPANjULET--cigareta

ŠPAROGA—biljka koja raste jačim mlazom,koji se jede dok je mekan

ŠŠPAROŽNjAK—zimzelen bodljikav grm iz kojeg na proleće izrastaju šparoge

ŠPANjAK--spanać

ŠPANjGA--ukosnica

ŠPALE---veloko okresano kamenje koje uspravljeno čini okvir vrata i prozora.obično se radilo

ŠPARATI—štedeti

ŠPARAN—štedljiv,skroman

ŠPATNO—oštećeno, delimično pokvareno

ŠPIGETA—veza na cipelama

ŠPIGLO--ogledalo

ŠPI(E) DITER—konjsa kola sa gumenim točlovima

ŠPIJATI—gledati nekog,držati do nekog,''špija on u nju ki ti u moju pokojnu babu''-briga ga za njom

ŠPINjA—slavina,česma

ŠPINjETAK—zapinjač,deo prednje noge jagnjeta koje se peče , s njim se zatvara otvorena utroba

ŠPICA—zaoštrena čelična poiluga kojom se obrađuje kamen

ŠPICA--koštica

ŠPRULjAST—dugačak,taka čovek

ŠTAVALj—vrsta divljeg zelja

ŠTAMP—veliko,na poseban način napravljeno dleto kojim se kopaju rupe za postavljanje dinamita

ŠTRANjGE—jaki metalno-kožni niz kojim su komeće privezane za kola(vagire)-na konjskoj zaprezi

ŠTIVA—nakupljeno i složeno drveće,granje iznešeno iz šume na put

ŠTIVANjE –slaganje drva u štivu ,gde lugar procenjuje koliko ih ima

ŠTILO—metalni šiljak za udaranje po ognjilu da bi skočila varnica-iskra koj se hvata na lešku

ŠTIMATI –tužiti za štetu koju napravi načija stoka

ŠTRAMAC--madrac

ŠTIMADUR—lice koje procenjuje štetu-štimava

ŠTROLIGATI –umaći,pobeći,izvući se,prevariti

ŠTUKET—taknka drvena letvica koja služi kao podloga za malter pri malterisanju plafona

ŠTUC—kratka puška

ŠUVERIN--šibica

ŠUGAMAN--peškir

ŠUDAR--marama

ŠUDARIĆ—maramica(lična-higijenka)

ŠULjATI-ljuštiti koru ječma ili pšenice-mašinski-

ŠUPARAT—korist, profit, kamata

ŠUPLjAJA—ostatci starog rimskog vojnog logora-grada u Ivoševcima{Burnum”)

ŠUPLjAČA—deo opreme tare kojim se nateže osnova na vratilu(provlači se kroz zadjevaču a ima m

ŠUR--pampur

ŠURA—šurjak

ŠURNjAJA—šurina žena

ŠUT---bez rogu(nemere šut s rogatim ,bogami!)

ŠUŠANj—suvo lišće za prostirku po stoku

ŠUŠTE—madrac sa oprugama,pod kreveta

ŠUŠTINA—driker(umesto dugmeta za zakopčavanje bluze, kod žena)-ima ''muški'' i ''ženski'' deo

ŠUFIT(ŠUVIT)--tavan

LANCUN -- čaršav

kistanje.com

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this