Sign in to follow this  
dj-zombi

Ratni zlocinac Glavas

Recommended Posts

Zatrazeno ukidanje imuniteta Glavasu

VLADIMIR ŠEKS NAJAVIO

Zatraženo skidanje imuniteta Glavašu zbog ratnog zloèina

ZAGREB - Državno odvjetništvo zatražilo je odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Branimira Glavaša zbog ratnog zloèina protiv civilnog stanovništva, izjavio je danas novinarima predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks, a potvrdila glasnogovornica Državnog odvjetništva RH (DORH).

Glavni državni odvjetnik stavio je 25. travnja zahtjev za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv Glavaša i taj sam zahtjev slijedeæi dan uputio predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), odgovorio je Šeks novinarima nakon sjednice proširenog saborskog Predsjedništva.

Glasnogovornica DORH-a Martina Mihordin potvrdila je da je glavni državni odvjetnik zatražio odobrenje za pokretanje postupka protiv Glavaša zbog ratnog zloèina protiv civilnog stanovništva i to po èlanku 120. Osnovnog kriviènog zakona RH. Taj je zakon bio na snazi do 1998.

Zahtjev za odobrenjem kaznenog progona Glavaša preko glavnog državnog odvjetništva zatražilo je osjeèko Županijsko državno odvjetništvo.

Glasnogovornica DORH-a za sada nije željela ništa više reæi o tom zahtjevu niti za što toèno Glavaša osjeèko tužiteljstvo sumnjièi.

Šeks je novinarima kazao kako Povjerenstvo nema roka u kojem mora utvrditi prijedlog za Sabor, ali kako misli da æe predsjednik MIP-a ovih dana sazvati sjednicu i da æe biti održana prije srijede, 10. svibnja.

Vrlo je izgledno da æe, s obzirom na dosadašnju praksu, Povjerenstvo predložiti Saboru da Glavašu skine zastupnièki imunitet.

Šeks je, naime, podsjetio da je MIP u svim svojim sazivima predlagao, a Sabor prihvaæao skidanje imuniteta kad je zahtjev za pokretanje kaznenog postupka dolazio od suda, Državnog odvjetništva i ako se radilo o kaznenim djelima koja se progone po službenoj dužnosti. (Hina)

03.05.2006 01:39

OSIJEK '91. Nakon kratkog zatišja, istraga o ubojstvima osjeèkih Srba 1991. ulazi u dramatiènu fazu

Dva suborca izdala Glavaša

Autor Mladenka Šariæ, Vanja Moskaljov

Sljedeæe srijede Sabor æe ukinuti zastupnièki imunitet Branimiru Glavašu kako bi protiv njega mogao biti pokrenut kazneni postupak zbog sumnje da je umiješan u ratne zloèine poèinjene 1991. nad srpskim civilima u Osijeku. Predsjednik Sabora Vladimir Šeks potvrdio je juèer da je 25. travnja Saboru stigao zahtjev Državnog odvjetništva za ukidanje imuniteta Glavašu te da ga je on proslijedio Mandatno-imunitetnom povjerenstvu, tijelu koje razmatra takve zahtjeve i predlaže parlamentu kako da postupi.

Moguæ pritvor

S obzirom na težinu kaznenog djela, Šeks pretpostavlja da æe imunitet Glavašu biti ukinut. Ukidanje imuniteta u pravilu se prihvaæa kad to traži Državno odvjetništvo, a odbija ako je rijeè o privatnim tužbama.

Buduæi da je rijeè o kaznenom djelu za koje je predviðena zatvorska kazna dulja od pet godina, zakon otvara i moguænost da Glavaš odmah nakon ukidanja imuniteta bude pritvoren kako ne bi tijekom istrage utjecao na svjedoke. Time, deset mjeseci nakon otvaranja istrage o ubojstvima osjeèkih Srba s poèetka rata, istražitelji pokušavaju zatvoriti krug oko èovjeka zbog kojeg je, kako se otpoèetka vjeruje, sve i pokrenuto.

Iz krugova bliskih istrazi doznajemo da se uz istragu o ubojstvima dvojice Srba, istraga protiv Glavaša proširuje i na zlostavljanja u Crvenoj vojarni. Istražitelji su veæ razgovarali s desetak svjedoka u Osijeku i sedam u Beogradu, a posebno im je važno što su meðu svjedocima koji terete Glavaša njegova dva bliska suradnika iz 1991.

Glavaš kaže da nije iznenaðen jer mu je prije osam dana jedan visokorangirani èasnik HV-a rekao da je èuo od Tomislava Iviæa, šefa osjeèko-baranjskog HDZ-a, da æe mu na sljedeæoj sjednici Sabora Šeks ukinuti imunitet.

Èuo sam i da æe uskoro biti pokrenute istrage koje æe obuhvatiti jednog generala i nekoliko istaknutih zapovjednika iz Domovinskog rata kaže Glavaš, zadržavajuæi sa sebe imena osoba kojih se to tièe. Za Hrvatsku sam se borio i institucije pravne države poštujem. Meni je prvome u interesu da se istraže ti dogaðaji. Na svoje sam sudjelovanje u ratu ponosan.

Glavaš i dalje smatra da je rijeè o politièkom procesu. Ova æe prièa, kaže, brzo dobiti epilog, ali ne onakav kakav priželjkuju oni koji su je pokrenuli.

Ti koji su pokrenuli hajku bili su mi nadreðeni, za vrijeme rada udaljeni 10 metara od mene. O svemu tome govorit æu i u Saboru zakljuèuje Glavaš, aludirajuæi na Šeksa koji je tad bio na èelu Kriznog stožera za Slavoniju i Baranju.

Istraga nije zamrla

Iako je istraga o ubojstvima poèela ljetos, Glavaš nijednom nije pozvan na ozbiljan razgovor. Tek na jedan kratki lani u prosincu, vezan uz nekog rezervnog oficira JNA. Glavaš se sam više puta nudio šefu policije Vladimiru Faberu za razgovor, ali je odbijan rijeèima da on sam sebe neæe teretiti. Buduæi da se višemjeseèna kampanja o osjeèkoj istrazi unatrag èetiri mjeseca smirila, u politièkim se krugovima govorilo da je istraga zamrla. Oèito je, meðutim, da nije.

Glavašev osjeèki partner, šef HSP-a Anto Ðapiæ zateèen je zahtjevom za ukidanje imuniteta i tome æe se, kaže, usprotiviti.

Glavašev æe sluèaj biti jedno od najsloženijih politièkih pitanja u RH, kaže Ðapiæ, dodajuæi da bi bila katastrofa da se u tom sluèaju primijeni zapovjedna odgovornost.

Vecernji List

Share this post


Link to post
Након Главаша треба да буду оптужени и Шекс и Месић

3. МАЈА /СРНА/

- Шеф Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац очекује да ће тужилаштво Хрватске подићи оптужнице против хрватског предсједника Стјепана Месића и предсједника Сабора Владимира Шекса због ратних злочина над Србима у Осијеку.

Он је Срни рекао да очекује да ће хрватско правосуђе подићи оптужницу против Бранимира Главаша, а потом оптужити и Шекса и Месића који су му 1991. и 1992. године били надређени.

"Очито је да Тужилаштво Хашког трибунала уступило Хрватској валидне и необориве доказе о почињеним ратним злочинима над Србима у Осијеку и околини током 1991. и 1992.године, на основу којих се могу очекивати нове оптужнице хрватског правосуђа", рекао је Штрбац.

Он је истакао да "Веритас" располаже подацима да је у Осијеку и његовој околини у току 1991.и 1992.године убијено око 200 Срба, међу којима је било припадника бивше ЈНА, од којих 100 српских цивила.

Хрватско Државно тужилаштво затражило је одобрење за покретање кривичног поступка против Бранимира Главаша због ратног злочина над српским цивилима у Осијеку.

Говорећи о појави све учесталијег изношења у јавности нових сазнања и чињеница о ратним злочинима почињеним над бившим припадницима ЈНА у Словенији, Штрбац је рекао да је увјерен, да ће то резултирати процесуирањем одговорних пред националним судовима из тадашњег руководства Словеније.

"Све што се до сада могло чути и видјети потврђује да су 1991.године у Словенији почињени ратни злочини над ЈНА, тада потпуно легалном војском бивше Југославије", истакао је Штрбац.

Он је додао да се још не зна колико је укупно убијено припадника бивше ЈНА у Словенији, али да тај број за сада није мањи од 44.

Share this post


Link to post
Glavaš sam tukao Srbe

U zahtjevu Saboru za ukidanjem imuniteta Branimiru Glavašu, Državno ga odvjetništvo tereti na temelju osobne i zapovjedne odgovornosti za smrt dviju osoba te za tjelesne i duševne patnje najmanje pet civila. Meðu ostalim se navodi da, ne samo što je propustio sprijeèiti nezakonita privoðenja i muèenja graðana srpske nacionalnosti, koje su sumnjièili za suradnju s paravojnim formacijama, nego je u nekima i sam sudjelovao.

No, u zahtjevu se ne navode imena ljudi koje je Glavaš osobno maltretirao, veæ se konstatira da je u Sekretarijatu za narodnu obranu u Osijeku on osobno prisustvovao i zlostavljanju i sam udarao nekoliko nepoznatih civila zatvorenih u jednoj od garaža tog sekretarijata.

Konkretno se navodi svjedoèenje Krunoslava Fehira, koji Glavaša tereti da je odgovoran za likvidaciju Èedomira Vuèkoviæa i Ðorða Petkoviæa u kolovozu 1991. Osim toga, navodi se sluèaj od 12. srpnja 1991., kad su pripadnici tzv. Branimirove osjeèke bojne priveli Nikolu Vasiæa te ga u podrumu sekretarijata udarali nogama, oružjem i palicama, nanijevši mu teške ozljede glave i tijela. Sljedeæi navedeni sluèaj zbio se 6. rujna 1991., kad su u hodnik ispred Glavaševa ureda privedeni najprije Ratko i Smilja Beriæ, a potom i njihova kæi Snežana.

Svima su im prijetili smræu, a Snežanu Beriæ su tukli nogama i rukama. Glavaša se tereti prema zapovjednoj odgovornosti jer je, kako stoji u zahtjevu DORH-a, nesporno da je cijelo vrijeme u kojemu su se dogaðali zloèini imao bilo formalni, bilo faktièki status zapovjednika. Mladen Bajiæ je napisao Saboru da na osnovi navedenih dokaza postoji razumna vjerojatnost kako je Glavaš kršio meðunarodno ratno pravo.

Vecernji List 5.5.06

Share this post


Link to post

Glavnijeg krivca od Glavaša, osim pok. F.T., nema.

Branimir Glavaš je još uvijek neprikosnoveni vladar cjelokupnog života Slavonije.

Za vrijeme rata, njegova vlast u gradu Osijeku i okolici je bila neogranièena, a poslušnost državnom vrhu (pa i samom Tuðmanu) vrlo ogranièena.

Naravno, bio je on potpuno usklaðen sa državnom politikom "riješavanja srpskog pitanja u Hr", ali pritom potpuno slobodan da to provodi po vlastitom nahoðenju, vlastitim metodama.

Za konkretne zloèine - ubojstva srpskih civila u Osijeku, glavni i odgovorni je Branimir Glavaš.

Share this post


Link to post
ŠTO JE DOVELO DO ODLUKE DRŽAVNOG ODVJETNIKA MLADENA BAJIÆA DA POKRENE ISTRAGU O RATNIM ZLOÈINIMA U OSIJEKU PROTIV BRANIMIRA GLAVAŠA

GLAVAŠEV SUSRET S ISTINOM

Drago HEDL

4. svibnja, 2006.

Ono što æe Glavašu i njegovoj obrani zadavati najviše glavobolje jest sluèaj ubojstva Èedomira Vuèkoviæa u dvorištu zgrade ispred koje se nalazio njegov ratni štab. Glavaš je tada poèinio veliku grešku: kako bi objasnili otkud se Vuèkoviæ našao u blizini njegova ureda i otklonili moguænost da je onamo doveden, ispitivan i muèen, izmislili su prièu o atentatoru. Tu je prièu, prema iskazu jednog svjedoka, Glavaš dogovorio zajedno s glavnim urednikom Slobodnog tjednika Marinkom Božiæem. Tako su se, brzopleto i nesmotreno, upetljali u veliku laž.

Vladimir Šeks održao je obeæanje. U Globusu prošlog tjedna, odgovarajuæi na pitanje dokle se stiglo u istrazi o ratnim zloèinima u Osijeku, u što je duboko umoèen njegov nekadašnji prijatelj i stranaèki kolega Branimir Glavaš, rekao je: "Mislim da æete brže nego što mislite dobiti odgovor na to pitanje." U to vrijeme, dok je davao intervju, u svom saborskom kabinetu, u ladici njegova stola, veæ se nalazila omotnica koju mu je poslao Mladen Bajiæ i u kojoj se traži skidanje imuniteta Glavašu radi pokretanja kaznenog postupka zbog ratnog zloèina protiv civilnog stanovništva.

Kapa s petokrakom

Prošlog utorka, odmah iza Praznika rada, upravo je Šeks novinarima priopæio tu vijest. Da æe Glavašu biti skinut imunitet, znalo se i prije praznika, prièalo se o tome u visokim HDZ-ovim krugovima, a i Anto Ðapiæ, Glavašev koalicijski partner u osjeèkom Gradskom vijeæu, tu je èinjenicu kiselo priopæio svojim najbližim stranaèkim suradnicima. Obojica su, i Glavaš i Ðapiæ, posljednjih dana uveseljavala javnost – Glavaš noseæi kapu s crvenom petokrakom i izjavljujuæi kako æe za Praznik rada u Kuæu cvijeæa, pokloniti se Titu, a Ðapiæ skinuvši se u košarkaški dres, kako bi pokazao svu svoju korpulenciju. No, ni jednom ni drugom, zapravo, nije bilo do smijeha.

Marljivi Vladimir Faber, šef osjeèke policije, koji je vrijedno radio, a vrlo malo prièao za cijelog trajanja istrage, svoj je posao, praktièno, završio još u sijeènju. Otkako je iz Zagreba došao u Osijek, u drugoj polovini srpnja prošle godine, odmah nakon što je Krunoslav Fehir svoja saznanja o ratnim zloèinima iznio pred glavnim državnim odvjetnikom, Mladenom Bajiæem i pošto je cijelu prièu nekoliko dana kasnije - prvi u Hrvatskoj - objavio Feral, Faber je prikupio mnoštvo dokaza koji nedvojbeno ukazuju na vezu izmeðu Glavaša i poèinjenih ratnih zloèina u Osijeku. Fehirovu prièu o ispitivanju, zatvaranju, muèenju i maltretiranju civila u garažama nadomak Glavaševog ureda, u osjeèkoj Županijskoj ulici, te o likvidaciji najmanje dvojice njih, potvrdilo je u iskazima, prema Feralovim saznanjima, još nekoliko svjedoka.

Po svemu sudeæi Faber je uspio prikupiti i materijalne dokaze koji potkrepljuju izjave svjedoka. Pomogao je i Haaški sud koji je svojedobno vodio istragu o ratnim zloèinima u Osijeku i Glavaševoj ulozi u njima, ali koji se zbog vremenske stiske svoje istrage kasnije ogranièio samo na najkrupnije ribe. Dio dokaza prikupljen je i na Tužilaštvu za ratne zloèine Republike Srbije, koje pod brojem KTRR 46/05 takoðer istražuje taj sluèaj, a koji se sve donedavno vodio kao "sluèaj Glavaš", da bi onda - kako se ne bi prejudicirala krivnja (a vjerojatno i na zamolbu kolega iz Hrvatske) - predmet bio preimenovan u "sluèaj Osijek".

Tako se na Bajiæevu stolu našlo mnoštvo dokaza koji su državnog odvjetnika mogli dovesti do samo jedne odluke: pokretanja istrage i zahtjeva prema Saboru da se Glavašu skine imunitet.

Juriš na Šeksa

No, za to je trebalo više od devet mjeseci. Snaga dokaza koja se našla na Bajiæevu stolu bila je tolika da državni odvjetnik, i da je htio, nije imao kamo. Ipak, predmet je stajao u ladici sve dok mu u veljaèi ove godine nije izglasan novi mandat. Potom se èekala prisega, pa kad su sve kockice došle na svoje mjesto, odluka je donesena. No, dok se Bajiæ još premišljao, u vrhu HDZ-a razmatrala se moguænost da se Glavaša ipak nekako zaobiðe, te da mu se umjesto suðenja za ratni zloèin, uprilièi politièka smrt. Navodno je Šeks sve do unatrag nekoliko tjedana bio sklon toj ideji, a prema nekima, ta ideja od njega je i potekla.

Potvrda te teze može se pronaæi u Šeksovu angažmanu da se vlast u Osijeku, koju ondje u koaliciji obnašaju Ðapiæ i Glavaš, sruši tako da se nekoliko vijeænika iz redova Glavaševe nezavisne liste vrati u HDZ. Šeks je i osobno potegnuo iz Zagreba da bi u prostorijama osjeèkog HDZ-a, sredinom prošlog mjeseca, obznanio kako je jedan Glavašev vijeænik prebjegao u HDZ, te kako æe takvih biti još. Najavio je i skori Glavašev silazak s vlasti u Osijeku, no sve je izvedeno prilièno trapavo, pa od te prièe nije bilo ništa. Navodno je tada Šeks odluèio da treba prepustiti pravosuðu da se ono pozabavi s Glavašem.

Èim je u utorak rano popodne i službeno objavljeno da æe Hrvatski sabor na sljedeæoj sjednici, koja zapoèinje 10. svibnja, glasovati i o skidanju imuniteta Glavašu, ovaj je najavio da u toj prièi, kad jednom krene, nipošto neæe biti sam. "Epilog cijeloga sluèaja neæe biti onakav kako priželjkuju oni koji su ovo pokrenuli jer su za vrijeme Domovinskog rata bili samo kat iznad mene i odgovorni za sve odluke. Iskoristit æu na iduæoj saborskoj sjednici svojih 15 minuta i progovoriti o mnogim stvarima koje su do sada bile nepoznanica i hrvatskoj javnosti i meðunarodnim institucijama."

Glavaš dakle najavljuje svoj juriš na Šeksa, jer upravo je Šeks bio "samo kat iznad njega" u kasno ljeto 1991. kada se dogodio dio zloèina nad osjeèkim civilima. No, što to Glavaš ima reæi i koje su "nepoznanice" u pitanju, a za koje ne zna ni hrvatska javnost ni meðunarodne institucije, bit æe zanimljivo èuti. I naravno, još æe zanimljivije biti: zašto je o svemu što je znao šutio.

Sve do Fehirovog iskaza u srpnju prošle godine, Glavaš je tvrdio kako nikakvih ratnih zloèina u Osijeku nije bilo, a one koji su govorili suprotno nazivao je psihièkim bolesnicima, lažovima i udbašima. Kad se meðutim klupko ratnih zloèina toliko poèelo odmotavati da je postalo bjelodano kako su se oni doista i dogodili, Glavaš ih više nije nijekao, ali je odgovornost za njih poèeo prebacivati na druge. Prije svega na Šeksa.

Glavašev adut

Šeks je doista nekih mjesec dana, s kraja ljeta i poèetka jeseni 1991., bio u Osijeku i bio je predsjednik Kriznog štaba za Slavoniju i Baranju. Imao je pod svojom nadležnošæu podruèje od Vukovara do Virovitice, dok je Glavaš bio zadužen iskljuèivo za Osijek. Svi koji su u Osijeku bili u to vrijeme, znaju da se Šeks nije petljao u obranu grada. To je bio posao kojim se bavio Glavaš i zbog kojeg je kasnije sve zasluge u obrani Osijeka pripisivao sebi. Takoðer, nitko od onih koji su dali iskaze o ratnim zloèinima poèinjenim u Osijeku, za njih ne tereti Šeksa, veæ Glavaša.

No, nema sumnje da æe Glavaš u cijelu prièu što je moguæe više nastojati ukljuèiti Šeksa. On je to nagovijestio više puta i upravo je umakanje Šeksa u ratni zloèin bio njegov glavni adut i osnova svih samouvjerenih istupa kako o istrazi o osjeèkim ratnim zloèinima neæe biti ništa. Glavaš je naime smatrao da æe samo spominjanje Šeksa u tom kontekstu ovome biti dovoljna opomena, ali i poruka da sluèaj zaustavi prije nego što stvari odu predaleko.

Dravske likvidacije

Druga toèka Glavaševe obrane bila je i bit æe da je rijeè o politièki montiranom procesu i da je to osveta Sanadera i Šeksa, kivnih nakon što je, poslije iskljuèivanja iz HDZ-a, pred lokalne izbore prošle godine, sa svojom nezavisnom listom, o Osijeku do nogu potukao HDZ i osvojio vlast u gradu i Osjeèko-baranjskoj županiji. Glavaš je od tada oblijetao svako selo, osnivao ogranke svog Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje (HDSSB), a na prošlomjeseènim lokalnim izborima u Požegi, uspio prijeæi izborni prag. Ideju Slavonija-regija rastrubio je na sve strane i ne može se reæi da na antagonizmu prema Zagrebu nije stekao podosta poklonika. Najavio je otvaranje biroa u Bruxellesu i veæ nekoliko puta putovao u Belgiju kako bi "dao kaparu" za prikladni poslovni prostor. Sve to radio je sa strašæu, svjestan kako æe mu politièka snaga koju je za kratko vrijeme izgradio biti od pomoæi u danima i nevoljama koji ga oèekuju.

Kad je prošlog tjedna protiv Freda Marguša i Tomislava Dilbera, koji se u pritvoru nalaze još od rujna, odnosno studenoga prošle godine, podignuta optužnica za ratni zloèin - ubojstvo devet civila i pokušaj ubojstva još jednoga - mnogima se èinilo da æe cijela prièa o ratnim zloèinima u Osijeku završiti na tom dvojcu. Tim prije jer su Margušu, pored ubojstava u Èepinu, mjestu nadomak Osijeka, u kojem je "operirao", prišiveno i ubojstvo, odnosno pokušaj ubojstva s kojima teško da je mogao imati bilo kakve veze. Mislilo se da bi sve moglo završiti kao i u poznatom sluèaju Paulin Dvor, gdje na kraju, za smrt 19 civila, robija samo jedna osoba.

Dok je cijeli Osijek veæ godinama znao da iza likvidacije Srba u Èepinu stoji Marguš, što je on javno priznao u jednom novinskom intervjuu neposredno nakon tih dogaðaja, potpuno iznenaðenje predstavlja vezivanje njegova imena uz likvidaciju poznatog osjeèkoj lijeènika Milutina Kutliæa i pokušaj ubojstva Radoslava Ratkoviæa, jedine osobe koja je preživjela seriju sliènih likvidacija na obali Drave.

Naime, i Kutliæ i Ratkoviæ prošli su torturu u Dubrovaèkoj ulici u Osijeku, još jednom punktu na koji su dovoðeni civili, ispitivani i maltretirani, a potom ubijani. U Dravi je potkraj 1991. i poèetkom 1992. pronaðeno desetak tijela likvidiranih na isti naèin. Iz prièe Radoslava Ratkoviæa, nekadašnjeg tehnièara u Osjeèkoj bolnici, koji je jedini preživio muèenje u Dubrovaèkoj ulici i potom pokušaj likvidacije na obali Drave, saznalo se kako su se takve egzekucije obavljale. Obièno bi dvojica ili trojica vojnika u maskirnim uniformama pokucala na vrata osobe koju su tražili i potom je, pod izlikom da je vode na obavijesni razgovor, strpali u kola i odveli u Dubrovaèku ulicu. Tamo bi je muèili, ispitivali i maltretirali i potom, ruku svezanih na leðima i s ljepljivom trakom oko usta, odvezli na Dravu, te joj ondje pucali u potiljak. Ratkoviæ, koji danas živi u jednom selu u Vojvodini, jedini je preživio dravske likvidacije i o svemu što se dogaðalo u Dubrovaèkoj, te kako mu je dvaput pucano u glavu na obali Drave iz koje je èudom isplivao, dao opširan iskaz.

Ratkoviæ je bio i na prepoznavanju Marguša, u jesen prošle godine, no on ni tada ni kasnije nije tvrdio da je prepoznao Marguša kao osobu koja mu je u prosincu 1991. pucala u glavu. Tu tvrdnju ponovio je Feralovu novinaru i prošlog tjedna, upravo na dan kada je protiv Marguša podignuta optužnica. Dio optužbe koji Marguša tereti za ubojstvo dr. Kutliæa i pokušaj ubojstva Ratkoviæa, teško æe biti dokazati jer sve što se do sada zna o Marguševim zloèinima, nikada ga nije dovodilo u vezu s likvidacijama iz Dubrovaèke ulice u Osijeku. Marguš je operirao u Èepinu, a u Dubrovaèkoj ulici u Osijeku bila je posve druga jedinica s posve drugim zapovjednikom.

Ono što æe Glavašu i njegovoj obrani zadavati najviše glavobolje jest sluèaj ubojstva Èedomira Vuèkoviæa u dvorištu zgrade ispred koje se nalazio njegov ratni štab. Prema iskazu Krunoslava Fehira, pripadnika Branimirove osjeèke bojne (BOB), Vuèkoviæ je zajedno s Ðorðem Petkoviæem bio zatoèen u garaži, samo nekoliko metara od prozora ureda Glavaševog ratnog zapovjedništva. Vuèkoviæ i Petkoviæ bili su tog dana, u rujnu 1991. godine, muèeni i ispitivani, a o okrutnosti kojom je to èinjeno svjedoèi i podatak da su bili prisiljeni ispijati kiselinu iz akumulatora koji su se nalazili u garažama.

Montirani atentat

Prema svjedoèenju Krunoslava Fehira, pripadnika Branimirove osjeèke bojne, koji je u to vrijeme imao samo 16 i pol godina, Vuèkoviæ je u jednom trenutku, izmuèen užasnom boli uzrokovanom ispijanjem kiseline, probio vrata garaže. Tada je Fehir, buduæi da je ondje držao stražu i da je imao takvu zapovijed, pucao na Vuèkoviæa. Kasnije, obdukcijski æe nalaz pokazati da je Vuèkoviæ bio samo ranjen, a da je smrt nastupila od trovanja akumulatorskom kiselinom.

Petkoviæ koji je ostao u garaži i nije pokušavao bježati, prema Fehirovu iskazu, likvidiran je po izrièitu Glavaševu nareðenju. Kad su se nakon pucnjave u blizini Glavaševa zapovjednog mjesta strèali njegovi vojnici, on je zapitao Fehira gdje se nalazi onaj drugi, misleæi na Petkoviæa. Kad mu je odgovoreno da je još u garaži, Glavaš je, tvrdi Fehir, izrekao zapovijed: "Odmah likvidirati i njega." Petkoviæ je potom, onako polumrtav, utrpan u vozilo i od tada mu se gubi trag.

Glavaš je tada poèinio veliku grešku, koja je 15 godina kasnije poèela odmotavati nit zloèina i koja æe ga dovesti u situaciju da æe u svibnju 2006. protiv njega zapoèeti istraga. Kako bi objasnili otkud se Vuèkoviæ našao u blizini Glavaševa ureda i kako bi otklonili svaku moguænost da je onamo bio doveden, ispitivan i muèen, izmislili su prièu o atentatoru. Tu je prièu, prema iskazu jednog svjedoka koji ju je, želeæi ostati anoniman, povjerio Feralovom novinaru, Glavaš dogovorio zajedno s glavnim urednikom Slobodnog tjednika Marinkom Božiæem. I doista, u prvom rujanskom broju tog lista na naslovnici je osvanula prièa o atentatoru na Glavaša. Veliki tekst o atentatu na "oca Slavonije", Glavaša, bio je potkrijepljen i fotografijom mrtvog "atentatora", èovjeka u poodmaklim šezdesetim, gojaznog, u bijeloj košulji kratkih rukava. Svatko tko je vidio fotografiju morao je posumnjati da se radilo o atentatu – atentatori naime tako ne izgledaju. Još manje oni koji bi preskoèili dva metra visoku kapiju i uputili se u dobro èuvan i stražama osiguran Glavašev ratni štab.

No, to nije bila i jedina greška. U tekstu Slobodnog tjednika o "atentatoru" se govorilo kao o Ðorðu Petkoviæu, dok Èedomira Vuèkoviæa, èija je slika objavljena, nitko nije spominjao. Oèito je nastala zabuna, pa je u brzini i strci koja je uslijedila nakon Vuèkoviæevog ubojstva, on krivo identificiran kao Petkoviæ. A kako je Petkoviæ odvezen kamionom, likvidiran i vjerojatno baèen u Dravu - jer njegovo tijelo nikada nije pronaðeno – u Slobodnom je tjedniku objavljena Vuèkoviæeva slika.

Donositelji loših vijesti

Kad je Feral prije nekoliko godina o tome pisao, razotkrivši što se stvarno dogaðalo u garažama uz Glavašev ratni štab, te ustvrdivši kako nikakvog atentata nije bilo, ovaj se silno uzbudio i odmah pozvao Krunoslava Fehira, zatraživši od njega da o svemu šuti, a ako ga netko o tome bilo što pita – uputio ga je - da se prvo javi njemu, Glavašu. Tada mu je dao i broj svog mobilnog telefona, rekavši kako ga može zvati u bilo koje doba dana ili noæi. Fehir je tada šutio, no u srpnju prošle godine odluèio je ipak o svemu progovoriti.

Upravo æe dogaðaji oko garaža, kamo su dovoðeni civili po Glavaševu nareðenju, biti kljuèni u istrazi o ratnim zloèinima u Osijeku. Tu æe optužnica najèvršæe i stajati jer je najviše dokaza i najviše iskaza svjedoka.

Drugi problem Glavaš æe imati s Crvenom vojarnom, bivšom kasarnom JNA u središtu Osijeka, kamo su takoðer privoðeni civili, no i dio ratnih zarobljenika koji su pali u ruke Hrvatskoj vojsci. Ono što se dogaðalo u Crvenoj vojarni, u nekim elementima, slièi na dogaðaje u splitskoj Lori. O tome takoðer postoje iskazi svjedoka i jasna svjedoèenja o Glavaševoj ulozi.

Glavaš sve do Šeksove objave skidanja imuniteta nije vjerovao da æe se to doista i dogoditi. Iako je tvrdio da mu je prvu vijest o tome priopæio jedan general Hrvatske vojske, još prije tjedana dana, on nije vjerovao u tu moguænost. Tek u utorak prijepodne, neposredno prije nego je Šeks obznanio tu vijest, Glavaš je doslovce podivljao u zgradi osjeèkog Gradskog poglavarstva. Ðapiæ se nalazio u Bosni i oèito mu je bilo drago što u tim trenucima s Glavašem ne mora dijeliti isti prostor. General koji je javio Glavašu što mu se sprema i, kako je kasnije rekao Ðapiæ, dojavio mu da skidanje imuniteta ne znaèi i njegovo hapšenje, vjerojatno je Slavko Bariæ. Glavaš je oèito mislio upravo na Bariæa kad je rekao kako ima informacije da se kazneni progon za ratni zloèin osim njega, priprema protiv još jednog hrvatskog generala. Tako bi moglo ispasti da je donositelj loših vijesti za Glavaša i sam od njega saznao lošu vijest.

FEHIR: OSTAJEM KOD SVAKE RIJEÈI

Krunoslav Fehir, insajder koji je pokrenuo cijeli sluèaj Glavaš i koji veæ devet mjeseci živi posve drugaèijim životom od onoga na koji je navikao, kaže kako je zadovoljan što se pokazalo da pravna država u Hrvatskoj ipak funkcionira.

- Zadovoljan sam što je sve napokon krenulo i što se sada pokazuje da ono što sam govorio nisu bile laži veæ istina. Javnosti je poznato tko se sve i koliko upro da me dezavuira, da me se prikaže kao nepouzdanog svjedoka. Na moj je raèun izreèeno toliko laži i objeda, a ja se nisam mogao braniti. Gurnut sam u izolaciju, bez moguænosti da odgovaram na sve optužbe koje su išle na moj raèun - kaže Fehir.

- U postupku koji æe uslijediti, vidjet æe se da je sve što sam rekao istražnoj sutkinji bilo istina. Znam što se dogaðalo oko garaža u kojima su muèeni i ispitivani civili, jer sam ondje bio i u svemu sudjelovao i pokazat æe se da sam sve rekao upravo onako kako je i bilo. Ostajem kod svake svoje rijeèi, nema ni govora da bih povukao iskaz. Èekao sam devet mjeseci da sve to skupa napokon krene i ponekad sam zapadao u krizu misleæi kako se nešto politièki kalkulira i važe, no sada mi je drago da æe proces krenuti. Drago mi je zbog istine, da se dokaže tko je što radio i tko je odgovoran za ratne zloèine poèinjene u Osijeku.

TERET CRVENE VOJARNE

Na Tužilaštvu za ratne zloèine u Beogradu, koje u sluèaju Osijek usko suraðuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, desetak svjedoka dalo je svoje iskaze još u studenom prošle godine. Neki meðu njima teško terete Glavaša i to zbog dogaðaja u Crvenoj vojarni gdje su uz civile bili zatoèeni i vojni zarobljenici. U iskazu koji su 16. studenoga prošle godine dali Mirko Borota, umirovljeni zastavnik JNA-a i bivši vojnik Zlatko Ristevki, teško terete Glavaša za nehumano postupanje prema ratnim zarobljenicima. Oni su, zajedno s još dvojicom vojnika, kao pripadnici vojne jedinice Stevan Sinðeliæ uhiæeni u Kopaèevu, u Baranji, 22. veljaèe 1992. Sprovedeni su u Crvenu vojarnu gdje su proveli nekoliko mjeseci sve do velike razmjene zarobljenika.

I Borota i Ristevski govore o krajnje nehumanom ponašanju, batinanju i muèenju kojima su bili izloženi u Crvenoj vojarni. Obojica tvrde kako su se muèenja i maltretiranja uvijek pojaèavala prigodom Glavaševih dolazaka u Crvenu vojarnu, te kako je on osobno nareðivao zlostavljanja i fizièku i psihièku torturu.

Obojica bi se mogli pojaviti i kao svjedoci u procesu, doðe li do suðenja Glavašu.

Feral Tribune

Share this post


Link to post
Branimir Glavaš nareðivao likvidacije srpskih civila

èetvrtak, 14.7.2005

GlavasBraneV.jpg

"ODMAH likvidirati i onog drugog." - rijeèi su koje je, kako tvrdi bivši pripadnik Branimirove osjeèke bojne, izrekao Branimir Glavaš 1991. godine nakon što je jedan muèeni srpski civil pokušao pobjeæi iz logora u kojem su bili muèeni i ubijani srpski civili s osjeèkog podruèja.

Tjednik Feral Tribune u novom broju donosi ekskluzivnu prièu sastavljenu na osnovu iskaza kojeg je 6. srpnja Državnom odvjetništvu dao bivši pripadnik tzv. Branimirove osjeèke bojne (BOB). On je, muèen grižnjom savjesti, odluèio javno progovoriti o ubojstvima civila u Osijeku, a cijeli se iskaz nalazi u Državnom odvjetništvu, što je Feralu potvrdio i glavni državni odvjetnik Mladen Bajiæ.

Ubojstva civila u Osijeku nisu nepoznanica, meðutim, ona su do danas ostala uvelike nerazjašnjena. No, svjedok pokajnik do u detalje je isprièao u èemu je on osobno sudjelovao, kao i što je vidio svojim oèima te kakvu je Glavaš imao ulogu u svemu tome.

Glavaš je u vrijeme ratne 1991. godine obavljao dužnost sekretara za narodnu obranu, a kasnije je postao prvi èovjek obrane Osijeka. Svjedok je jasno potvrdio kako je Glavaš tada, ne samo znao za privoðenja i muèenja civila, nego ih je osobno nareðivao, te se bez njega ništa nije radilo.

"Nalazio sam se, s još nekoliko stražara u neposrednoj blizini garaža u koje su dovoðeni civili. Reèeno nam je da se radi o èetnicima, opasnim i naoružanim ljudima koji su radili na rušenju suvereniteta RH. Takoðer nam je reèeno da na svaki pokušaj bijega otvorimo vatru." - tvrdi svjedok dogaðaja, bivši pripadnik BOB-e.

U iskazu punom detalja svjedok je opisao kako je ispitivanje provoðeno tako da su ispitivaèi u garažu ulazili s navuèenim kapama preko glave i bejzbol palicama nakon èega su se èuli tupi udarci. Ulazili su u parovima, a nakon svakog izlaska odlazili su prema Glavaševu uredu iz kojeg bi se opet upuæivali prema garažama. Svjedok je takoðer spomenuo imena dvojice Srba za koje zna da su tada ubijeni, a rijeè je o Ðorðu Petroviæu i Èedomiru Vuèkoviæu.

"Nakon ispitivanja u garažama, u dvorištu zgrade sadašnje osjeèke Županije, premlaæeni i polumrtvi zatoèenici su ukrcavani u hladnjaèu novosadskih registracijskih oznaka i odvoženi prema Dravi. Jednom prigodom je iz hladnjaèe ispao polumrtav èovjek, što je izazvalo Glavašev bijes." - tvrdi svjedok te dodaje kako se Glavaš smirio tek iduæi dan kada je èuo da je civil pronaðen mrtav na osjeèkom Aninom groblju.

Svjedok je opisao još jedan dogaðaj u kojem je Glavaš osobno zapovjedio da se likvidira zarobljeni srpski civil.

"Tog ljetnog osjeèkog dana, kad se veæ poèeo spuštati sumrak, izmuèen od boli jedan od dvojice zatoèenika u garaži pokušao je potražiti spas. Èuli su se tupi udarci s unutrašnje strane garaže, a potom i škripa vrata. Jedan od zatoèenih, sredovjeèni èovjek u bijeloj košulji kratkih rukava, koji ni po èemu nije slièio na opasnog èetnika, izašavši iz garaže doèekan je hicima. Pucala su najmanje dvojica stražara i èovjek je brzo pokošen. U dvorištu današnje upravne zgrade Županije nastala je strka. Èuvši pucnjeve, druga zatoèena osoba od straha se nije ni pomaknula." - opisuje oèevidac.

"Tada se pojavio Glavaš. Naredio je da se druga osoba iz garaže smjesta likvidira. Odmah likvidirati i onog drugog. Baš tako je rekao." - tvrdi u svom iskazu oèevidac dogaðaja. Feral nadalje piše kako je kroz garaže u dvorištu današnje zgrade Županije u Dubrovaèkoj 30, prošlo nekoliko desetaka ljudi, a svi su oni ispitivani na isti naèin.

Osim u garažama u Dubrovaèkoj ulici, zarobljenici su ispitivani i muèeni i u jednoj privatnoj kuæi koja se nalazi na istoj adresi, a svjedok dogaðaja navodi kako je u nekoliko navrata bio u toj kuæi te da mu je poznato što se ondje dogaðalo.

Jednako tako o dogaðajima u spomenutoj kuæi poznato je bilo i Branimiru Glavašu bez kojega se nije moglo ništa odvijati, tvrdi svjedok. On nadalje navodi kako je postojao još jedan punkt za ispitivanje i muèenje zatoèenih civila, a radi se o kamionu osjeèke tvrtke "Mobilia" koji je bio smješten u bivšoj vojarni JNA tzv. "Crvenoj kasarni".

"U tom je kamionu bilo smješteno nekoliko vojnika zarobljenih iz vojarni bivše JNA, no veæina u kamionu su bili civili. U kamionu su bili zakljuèani najmanje tjedan dana, a tamo su i jeli i obavljali nuždu." - tvrdi svjedok.

"Osobno sam vidio kada se nakon nekoliko dana zatoèeništva, jedan civil nekako izvukao i sakrio pod vozilo. Stražari i vojnici su ga primjetili i poèeli vikati da izaðe ispod vozila, no on je to odbijao. Tada su ga ispod kamiona izrešetali." - prièa bivši pripadnik BOB-e.

I na kraju, dokle je išla uloga Branimira Glavaša tijekom rata možda najbolje svjedoèi prièa o atentatu na "Oca Slavonije" koju je u rujnu 1991. objavio Slobodni tjednik pokojnog Marinka Božiæa. List je tada objavio prièu prema kojoj je na Glavaša pokušan atentat, a tom je prilikom atentator ubijen. Uz tekst je objavljena fotografija mrtvog muškarca u bijeloj košulji kratkih rukava koji je bio potpisan kao Ðorðe Petroviæ.

No Feralov novinar je isražajuæi prièu došao do frapantnog podatka kako na slici nije Petroviæ veæ Èedomir Vuèkoviæ na èijem su licu bile vidljivi tragovi od kiseline iz akumulatora, za koju svjedok tvrdi kako su ju zatoèenici BOB-e tijekom ispitivanja morali piti.

Šokantno je i to da se imena Petroviæa i Vuèkoviæa nalaze na popisu poginulih civila u monografiji "160. osjeèka brigada", a Slobodni tjednik je tog istog Petroviæa prije više od deset godina proglasio opasnim èetnikom i atentatorom na Branimira Glavaša.

Share this post


Link to post
Glavaš naredio likvidacije srpskih civila 1991.

Branimir Glavaš naredio je 1991. i 1992. likvidaciju više desetina nevinih osjeèkih civila srpske nacionalnosti, tvrdeæi da ruše hrvatsku državu, preneo je rijeèki Novi list , pozivajuæi se na izjavu direktnog svedoka dogaðaja koji je želeo da ostane anoniman.

Glavaš je donedavno bio jedan od najviših funkcionera vladajuæe Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Danas je poznat kao "odmetnik" iz stranke posle sukoba sa predsednikom Ivom Sanaderom . Poèetkom devedesetih je bio sekretar za narodnu odbranu Osijeka.

Anonimni izvor Novog lista novinarima je potvrdio da je 1991. i 1992. bio pripadnik tzv. BOB-a, jedinice poznate kao "Branimirova osjeèka bojna", koja je izvršavala Glavaševa nareðenja.

Nakon što je prošle nedelje o tim dogaðajima govorio i glavnom državnom tužiocu Mladenu Bajiæu , iznoseæi mu i dokaze koji potvrðuju njegovu prièu, svedok je Novom listu rekao da postoje još neki svedoci tih dogaðaja i da su neki od njih spremni da daju izjavu nadležnim državnim organima.

Svedok tvrdi da je bio svedok brutalnih muèenja i ubistava, da je neka od njih i lièno video, a pri tom iznosi i pojedinosti torture i ubistva dvojice civila Ðorða Petkoviæa i Èedomira Vuèkoviæa u garaži današnje zgrade Osjeèko-baranjske županije u Osijeku.

Na pitanje novinara koliko je ubistava Branimir Glavaš naredio, svedok je odgovorio da, po skromnijoj proceni, taj broj prelazi nekoliko desetina osoba.

"Ne znam kakav to mentalni sklop mora da bude pa da Glavaš mirno

spava poslije svega što je uèinio. Volio bih da se suoèim sa Glavašem i nadam se da æe se to uskoro i dogoditi. Pokazaæu mu i pismene dokaze", rekao je svedok, dodajuæi da ga danas grize savest zbog toga što je u tome uèestvovao i da mu je iskreno žao zbog toga što se dogodilo.

"Izvršavao sam nareðenja, poštovao hijerarhiju. Odbrana Osijeka tada je veæ poèela. Svjestan sam što sam poèinio, mada znam da su mi reèene potpuno pogrešne informacije. Spreman sam da se izvinim pojedinaèno svakome ko je nekoga izgubio", izjavio je svedok Novom listu .

On navodi i da je je Branimir Glavaš taèno znao da u smrt šalje nevine civile koji, iako su Srbi, nisu imali nikakve veze sa napadom na Hrvatsku. "Tijela ubijenih veæinom su baèena u Dravu, ali dio ih je završio na periferiji Osijeka, u Bajeru", objasnio je svedok.

Sam Branimir Glavaš ove optužbe demantuje i iznosi svoju verziju istine, prema kojoj je za sva ubistva i likvidacije bio odgovoran tadašnji zapovednik Regionalnog štaba odbrane Slavonije, a današnji predsednik Sabora Vladimir Šeks, koga optužuje da ceo sluèaj pokušava da iskoristi za konaèni stranaèki obraèun s njim. Meðutim, neimenovani svedok Novog lista tu tvrdnju negira. Novi list na kraju teksta navodi da je glavni državni tužilac Mladen Bajiæ potvrdio da je primio kompletnu izjavu svedoka.

Patriot

Share this post


Link to post
Šeks: Po savjesti æu glasovati o skidanju Glavaševa imuniteta

8.5.2006

PREDSJEDNIK Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks najavio je danas da æe po svojoj savjesti glasovati o zahtjevu Državnog odvjetništva da Sabor skine zastupnièki imunitet Branimiru Glavašu.

"Potvrdio je da æe, bude li otvoren postupak protiv Glavaša i ako bude pozvan, neovisno od obrane ili tužitelja, svjedoèiti. Svaki graðanin, neovisno o dužnosti koju obnaša, ima obvezu svjedoèiti pred sudom", rekao je Šeks na Hrvatskom radiju.

Vrlo je vjerojatno, kaže, da æe u ime Kluba HDZ-a u Saboru govoriti o skidanju Glavaševa imuniteta, što æe biti njegova prva rasprava od kad je predsjednik Hrvatskoga sabora.

Šeks kaže kako mu osobno teško pada situacija s Glavašem. Ponovio je da nije imao sumnji da je Glavaš odgovoran za bilo što nezakonito (u Osijeku '91), a Glavaševe tvrdnje da se radi o montiranom politièkom procesu koje mu je on osobno namjestio naziva "simptom neèega teško razumljivoga".

"Žao mi je što Glavaš pokušava svjetla pozornice prebaciti na drugog, konkretno mene, a niti sam ga teretio, niti ga držim odgovornim za djela za koja ga se tereti", izjavio je Šeks.

Žalosnim drži da se Glavaš brani napadima, te procjenjuje da neæe daleko dogurati s obranom koja se temelji na tome da se spasi vlastita koža da bi se utopilo drugoga.

Upitan za izmjene izbornog zakona, Šeks kaže da ne bi trebalo mijenjati postojeæu podjelu na izborne jedinice, ali da su moguæe odreðene korekcije glede predizbornih koalicija - treba razmisliti da li ih zabraniti ili obeshrabriti, da li poveæati izborni prag za zajednièke liste, uvesti dopisno glasovanje itd. Naveo je da je u završnoj fazi zakon o radu trgovina nedjeljom, koji bi rad nedjeljom dozvolio u turistièkoj sezoni i u prosincu.

vijesti

Share this post


Link to post
SAVO ŠTRBAC O ISTRAZI ZLOÈINA NAD SRBIMA U OSIJEKU

Hrvatsko državno tužilaštvo zatražilo je da Hrvatski sabor ukine imunitet saborskom zastupniku Branimiru Glavašu zbog istrage zloèina nad srpskih civilima 1991. i 1992. godine na podruèju Osijeka. Šef dokumentacionog centra “Veritas” advokat Savo Štrbac u izjavi za “Dnevnik” ocenjuje da je hrvatsko tužilaštvo, s obzirom na to da je Glavaš saborski zastupnik, da ima imidž heroja domovinskog rata i da je veoma uticajan i popularan u Osijeku i istoènoj Slavoniji, trebalo da se dobro pripremi i prikupi dovoljno dokaza da bi mogli prethodno da zatraže skidanje njegovog imuniteta u Saboru.

- O skidanju imuniteta Glavašu moglo bi se odluèivati na sednici Sabora koja se oèekuje 10. maja. Po svoj prilici, kakva je politièka klima to bi se moglo dogoditi. Verovatno da posle toga sledi i dugooèekivana i najavljivana optužnica - istièe Štrbac.

Po njegovim reèima, Glavaš je 1991. godine u Osijeku i godinama kasnije obavljao kljuène funkcije.

- Bio je sekretar za narodnu odbranu u Osijeku, a zatim prvi èovek odbrane tog grada i komandant BOB-a, što je skraæenica naziva jedinice “Branimirove osijeèke bojne”, a stekao je tada i èin generala. Glavaš se prošle godine razišao sa HDZ-om, iako je bio jedan od dvadesetak osnivaèa HDZ-a i jaka liènost u stranci, a posebno svojevremeno u istoènoj Slavoniji i Osijeku, gde još uvek participira u vlasti - kaže Štrbac i dodaje da ga nije bilo lako izvesti pred sud.

Stradalo oko 200 Srba

Šef dokumentacionog centra “Veritas” Savo Štrbac istièe da je, po “Veritasovim” podacima, u Osijeku i prigradskim naseljima u toku 1991. i 1992. godine smrtno je stradalo oko 200 Srba.

- Od toga su oko polovina civili koji nisu nikakve veze s oružjem, a ostalo pripadnici bivše JNA. Oko èetrdeset još uvek se vode kao nestali. Iz hrvatskih izvora æe se èuti, da je u tom vremenu 1991 - 1992. godine likvidirano na najgnusniji naèin najmanje 30 osijeèkih civila. U samim Glavaševim izjavama ima najava da æe on i svoga šefa iz tog vremena povuæi sa sobom, a šef mu je bio niko drugi do Vladimir Šeks, koji je u to vreme bio šef kriznog štaba za Slavoniju, kako kažu, od od Virovitice do Vukovara. Proèitao sam jednu Glavševu izjavu gde kaže : “Bio je Šeks desetak metara od mene kad se to dešavalo, ako sam ja kriv, kriv je i on!”. To je apsurdna situacija, jer je Šeks sada predsednik Sabora - ocenjuje Savo Štrbac.

Prema Glavašu, ocenjuje Štrbac, vodi i optužnica koju je 28. aprila 2005. Županijsko odvjetništvo u Osijeku podiglo protiv protiv Freda Marguša (45) i Tomislava Bilbera (33), kao neposrednih izvršilaca zloèina nad veæim brojem Srba. Štrbac navodi da se, prema toj optužnici, Marguš tereti da je, kako kavlifikikuje hrvatsko pravosuðe, tokom agresije JNA na Hrvatsku, kao pripadnik hrvatske vojske u novembru 1991. na podruèju Èepina iz vatrenog oružja usmrtio Svetozara Bulata i njegovog sina Vukašina, a teško ozledio tada maloletnog Stevana Bulata, da je protivzakonito zatvorio i muèio Nedeljku i Nikolu Vico, Stevana i Dragicu Gvozedenoviæ i LJubomira Grandiæa, a zatim ih i usmrtio, te da je sa NN osobama u decembru 1991. nezakonito uhapsio, zlostavljao i usmrtio Milutina Kutliæa i pokušao usmrtiti Radoslava Ratkoviæa, koji je, uprkos teškom ranjavanju, preživeo. Marguš i Bilber su optuženi, navodi Štrbac, i da su krajem novembra 1991. na ulazu u Osijek zaustavili vozilo kojim je upravljao Savo Pavitoviæ i da su ga odveli na polje na periferiji, gde ga je po Marguševoj naredbi usmrtio optuženi Bilber. Obojica optuženih su u zatvoru od prošle godine.

- Po onome što prizilazi iz hrvatskih izvora, po svoj prilici Branimir Glavaš bi mogao biti optužen i po komandnoj odgovornosti, a po zakonu može da odgovara i ako je znao, a nije ništa preduzeo da se to spreèi ili ako nije pozvao poèinioce na odgovornost. Koliko vidim, ima nagoveštaja da bi mogao biti optužen i za likividacije po njegovom nareðenju - smatra Štrbac.

Ukazuje da rezolucija Saveta bezbednosti o strategiji Haškog tribunala, zbog ogranièenosti mandata, predviða i to da se okrivljeni sa srednjeg komandnog nivoa i neposredni izvršioci prebacuju na nacionalne sudove, s tim što je Haško tužilaštvo bilo u obavezi da nacionalnim pravosuðima dostavi sav materijal koji su oni prikupili. J. J.

dnevnik.co.yu

Share this post


Link to post

Nekadašnjem komandantu odbrane grada Osijeka ukidaju poslanièki imunitet

Glavaš uskoro u zatvoru zbog ubistva Srba

Iz krugova bliskih istrazi Veèernji list saznaje da se osim ubistava dvojice Srba, istraga protiv Glavaša proširuje i na zlostavljanja u Crvenoj vojarni

ZAGREB - Državno tužilaštvo zatražilo je od Sabora 25. aprila skidanje imuniteta i odobrenje za pokretanje kriviènog postupka protiv Branimira Glavaša, nezavisnog poslanika u Hrvatskom saboru i nekadašnjeg komandanta odbrane grada Osijeka, zbog optužbi za ratni zloèin protiv civilnog stanovništva. Imunitet bi se Glavašu trebao oduzeti poèetkom iduæe nedelje, piše Jutarnji list. Vest o pokretanju postupka protiv njega objavio je juèe predsednik Sabora Vladimir Šeks, njegov nekadašnji stranaèki kolega i prijatelj, a od izbacivanja Glavaša iz HDZ-a, pre taèno godinu dana, jedan od najljuæih politièkih protivnika.

POVEZAN SA TRI RATNA ZLOÈINA

Ime Branimira Glavaša pominje se u vezi sa tri ratna zloèina koja su se desila za vreme rata 1991, dok je on bio komandant odbrane grada. Prvi zloèin se desio tokom jeseni u selu Sarvaš, gde je ubijeno osam srpskih civila, èija su tela odvezena kamionom u nepoznatom pravcu. Drugi se desio u decembru 1991. godine na obali reke Drave, gde je metkom u potiljak ubijeno osam muškaraca i jedna žena, a za ovaj zloèin postoji i oèevidac koji je streljanje preživeo i dao detaljan iskaz policiji. Treæi, i najveæi zloèin desio se 11. decembra u Paulin Dvoru. Tamo su u jednoj kuæi hrvatske snage ubile 18 Srba i jednog Maðara, mahom starce i starice èiji je identitet poznat. Krunski svedok protiv Glavaša je Krunoslav Fehir, bivši pripadnik hrvatskih snaga, koji je priznao da je ubijao srpske civile po nareðenju Branimira Glavaša. Fehir je posle priznanja dobio status zaštiæenog svedoka.

N. È.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, osjeèka policija je još pre dva meseca zaokružila prièu o dugo zataškivanim ubistvima i Državnom tužilaštvu uputila izveštaj u kojem je, smatrali su, ima dovoljno elemenata za podizanje optužnice. Prema izvoru iz istrage, Glavaša za umešanost u ubistva direktno tereti najmanje osam svedoka, meðu kojima i neke žrtve èiji su iskazi uzeti u Srbiji. Tako je policijska istraga, posle punih 15 godina nakon sumnjivih nestanaka srpskih civila, rezultirala kriviènom prijavom. Veæ sada, neki poput Ante Ðapiæa, procenjuju kako æe to biti jedan od najtežih sluèajeva u praksi Državnog tužilaštva samostalne Hrvatske.

Glavaš je punih 15 godina bio u samom vrhu državnih i vojnih struktura, ratni zapovednik Osijeka, zastupnik u Saboru, nekadašnji župan Osjeèko-baranjske županije i saradnik predsednika Tuðmana, ali i današnjeg šefa HDZ-a Ive Sanadera sve do razlaza. Glavaš je veæ u prvoj izjavi dao do znanja nekadašnjim kolegama kako neæe tonuti sam. On u izjavi za Jutarnji list kaže da nije iznenaðen jer mu je pre osam dana jedan visokorangirani oficir HV-a rekao da je èuo od Tomislava Iviæa, šefa osjeèko-baranjskog HDZ-a, da æe mu na sledeæoj sednici Sabora Šeks ukinuti imunitet.

- Èuo sam i da æe uskoro biti pokrenute istrage koje æe obuhvatiti jednog generala i nekoliko istaknutih zapovednika iz Domovinskog rata- kaže Glavaš, zadržavajuæi sa sebe imena osoba kojih se to tièe. Hrvatska je država koju sam stvarao, za koju sam se borio i koju poštujem. Ponosan sam na svoje uèestvovanje u ratu i stojim iza svih svojih postupaka tokom odbrambenih aktivnosti. Na isti bih naèin i danas branio svoju domovinu i nemam razloga stideti se svog ratnog puta jer sam ga èasno odradio. I dalje stojim iza izjave kako je reè o politièki montiranom procesu i nasilnom pokušaju rušenja vlasti u Osijeku i Osjeèko-baranjskoj županiji - kaže Glavaš i dodaje:

Veèernji list piše da s obzirom na težinu kriviènog dela, Šeks pretpostavlja da æe imunitet Glavašu biti ukinut. Buduæi da je reè o kriviènom delu za koje je predviðena zatvorska kazna duža od pet godina, zakon otvara i moguænost da Glavaš odmah nakon ukidanja imuniteta bude pritvoren kako ne bi tokom istrage uticao na svedoke. Iz krugova bliskih istrazi Veèernji list saznaje da se osim ubistava dvojice Srba, istraga protiv Glavaša proširuje i na zlostavljanja u Crvenoj vojarni. Istražitelji su veæ razgovarali s desetak svedoka u Osijeku i sedam u Beogradu, a posebno im je važno što su meðu svedocima koji terete Glavaša njegova dva bliska saradnika iz 1991.

Priredila: A. Saviæ

glas-javnosti.co.yu

Share this post


Link to post
Glavaš: Bolje da mi se sudi u HaaguBranimir Glavaš i dalje tvrdi da je istraga o njegovoj umiješanosti u ratne zloèine politièki motivirana.

10.05.2006

U svojoj raspravi Glavaš se pozivao na mnogobrojne dokumente iz ratne 1991. godineZahtjev Državnog odvjetništva da se Branimiru Glavašu ukine imunitet, prihvaæen je u srijedu na sjednici Mandatno-imunitetnog povjerenstva, te je u poslijepodnevnim satima poèela saborska rasprava. Na poèetku svog obraæanja Hrvatskom saboru, Glavaš je izjavio da bi mu bilo bolje da se proces protiv njega vodi u Haagu, nego pred sudom u Zagrebu, tvrdeæi kako je haaški sud nepristran. Glavaš je u govoru napomenuo da se u «sluèaju Glavaš» «radi o politièki montiranom procesu bez pravih dokaza», posebno istaknuvši naèelnika osjeèke policije Vladimira Fabera koji ga je šokirao navodnom tvrdnjom da mu "neæe pakovati". Nastavio je kako HDZ, nakon što je izgubio izbore u Osjeèko-baranjskoj županiji, pokušao raznim politièkim smicalicama smijeniti koaliciju Glavaševe liste i HSP-a, no kako to HDZ-u nije uspjelo «sada su se odluèili riješiti Glavaša na ovakav naèin», zakljuèio je Glavaš. U svojoj raspravi Glavaš se pozivao na mnogobrojne dokumente iz ratne 1991. godine koji, po njegovim navodima, njega oslobaðaju krivnje za smrt srpskih civila u ratnom Osijeku 1991.godine. Sjednica Hrvatskog sabora, uz mnogobrojne replike i «ispravke netoènog navoda» i dalje traje. U ime kluba IDS-a o istoj temi, govorio je Damir Kajin kazavši kako IDS želi da se «zadovolji pravda».

Nacional

Share this post


Link to post
Hrvatski je sabor veèeras ukinuo zastupnièki imunitet nezavisnom zastupniku Branimiru Glavašu i tako Državnom odvjetništvu omoguæio da protiv njega pokrene kazneni postupak zbog sumnje da je poèinio kazneno djelo ratnog zloèina protiv civilnog stanovništva.

Nakon petosatne rasprave, za skidanje imuniteta glasovalo je 82 zastupnika, meðu kojima su bili Glavaševi kolege iz Kluba HDSSB-a Ivan Drmiæ i Vladimir Šišljagiæ.

Suzdržan je bio HSLS-ovac Zlatko Kramariæ, a protiv su glasovali zastupnici HSP-a.

Glavaš je u raspravi još jednom ustvrdio da je rijeè o politièkom procesu, zbog njegova razlaza s HDZ-om.

Iako je veæina klubova podržala ukidanje imuniteta, kako bi se do kraja rašèistila odgovornost za ubojstva osjeèkih Srba 1991., upozorili su i na èinjenicu da se s istragom èekalo 15 godina, te da je ona pokrenuta tek kad je Glavaš izašao iz HDZ-a.

HSP-ovac Anto Ðapiæ ocijenio je, pak, da zastupnici ne bi smjeli prijeæi preko "èinjenice da u ovom sluèaju ima izrazito politièkih elemenata".

Ustvrdio je da se protiv Glavaša u posljednjih nekoliko mjeseci vodila neèuvena medijska kampanja, da je Glavaš "veæ medijski osuðen", te ocijenio da æe se kroz proces Glavašu ponovno otvoriti problem zapovjedne odgovornosti.

Istaknuo je da se skidanju imuniteta HSP protivi, ne zato što sumnja u Glavaševu nevinost, nego zbog uvjerenja da je rijeè o politièkom, a ne pravnom pitanju.

Èak 14 ispravaka netoènih navoda izazvalo je izlaganje Damira Kajina (IDS), koji je, meðu ostalim, ustvrdio da je Glavašev sluèaj glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte prepustila hrvatskom pravosuðu.

Glavaš je kazao kako to nije toèno, te da se "to samo povremeno izvlaèilo iz ladice, kada je trebalo disciplinirati Glavaša"

"Sad, kad sam se našao u ovoj situaciji, izmeðu ovoga suda i Haaga, spreman sam odabrati Haag", rekao je Glavaš.

Na Kajinovo podsjeæanje da mu je pokojni predsjednik Franjo Tuðman "priprijetio prstom", Glavaš je kazao kako se to dogodilo kad ga je predsjednik promaknuo u bojnika.

"Tada me je Tuðman pitao: Jel sudjeluješ sa Šeksom i Zvonom Markoviæem u pokušaju rušenja mene", ustvrdio je Glavaš.

Hina

Share this post


Link to post
Glavaš bez imuniteta?

10. maj 2006. Izvor: B92

Sabor Hrvatske raspravlja o ukidanju poslanièkog imuniteta Branimiru Glavašu, mediji nagaðaju da slede optužnica i hapšenje.

Ratni komandant Hrvatske vojske, za kog se sumnja da je naredio ubistva civila srpske nacionalnosti tokom 1991. u Osijeku, mogao bi da se naðe na optužnici hrvatskog javnog tužioca, a mediji u Hrvatskoj nagaðaju da æe Glavaš odmah potom biti uhapšen. Zbog tog sluèaja, novinar Drago Hedl izložen je pretnjama.

U raspravi u parlamentu koja je u nekim trenucima bila na ivici incidenta, smenjivali su se poslanici koji su podržavali zahtev da Glavašu imunitet bude ukinut i oni koji su tvrdili da se postupkom protiv bivšeg generala Hrvatske vojske baca ljaga na èitavu Hrvatsku. Rasprava u parlamentu i dalje traje.

Glavaš je optužio medije i svoju bivšu stranku, Hrvatsku demokratsku zajednicu, da su krenuli u lov na njega. "Lov na hrvatskog generala Branimira Glavaša, politièki nepodobnog, može da poène. Lova se ne bojim, nikada se nièega nisam bojao. Spreman sam, i meni je u interesu da taj sluèaj i knjiga eventualnih tamnih stranica i tamnih mrlja u Domovinskom ratu bude razrešena i napokon zatvorena", kaže Glavaš.

Glavaš je nedavno u izjavi za zagrebaèki Radio 101 prvi put eksplicitno priznao da je zloèina u Osijeku ipak bilo. "Organizovanih ratnih zloèina nije bilo, bilo je pojedinaènih ubistava, možemo reæi likvidacija, civila ili nekih drugih graðana", rekao je Glavaš pre nekoliko dana, dodajuæi da ima i odgovornijih od njega.

Drago Hedl, novinar Feral tribjuna, kaže da ne veruje u formulaciju da je u pitanju politièki proces. "Radi se o èinjenici da je Glavaš izmakao ispod kišobrana HDZ-a, ispod kog je bio. To je doprinelo tome da su neki ljudi koji su znali šta se dešavalo u Osijeku 1991. stekli hrabrost da o tome javno progovore. Još prošle godine je jedan pripadnik njegove jedinice javno govorio o likvidacijama koje su se dešavale u Glavaševom okruženju. Glavaš je 1991. bio komandant odbrane Osijeka i osoba najodgovornija za stvari koje su se dešavale u gradu. Mnogi su izgubili život samo zbog èinjenice da su po nacionalnosti Srbi, uprkos tome što su bili graðani Osijeka i Hrvatske, te nisu imali nikakve veze sa onima koji su napadali taj grad. Nekoliko desetina Srba je u to vreme odvedeno iz svojih domova i okrutno likvidirano. Sada napokon ta prièa dolazi do pravosudnog epiloga", kaže Hedl.

Pretnje Dragu Hedlu

Drago Hedl je za B92 izjavio i da je izložen pretnjama zbog snimanja filma o dešavanjima u Osijeku. "Juèe sam bio izložen jednoj verbalnoj pretnji, što sam prijavio i policiji, i sada sam pod zaštitom policije. Policajci su i sada tu, baš pred mojom kuæom. Èuvaju me jer je bilo vrlo nezgodnih pretnji zbog toga što sam uporno pisao o tome što se dogaðalo u Osijeku, a sada snimam i film o tome, tako da mislim da æe sledeæih dana biti vrlo zanimljivo", kaže Hedl.

B92

Share this post


Link to post
Zatraženo prebacivanje suðenja Glavašu u Zagreb

11.05.2006.

Državno odvjetništvo RH zatražilo je od Vrhovnog suda da se kazneni postupak protiv nezavisnog zastupnika Branimira Glavaša provede pred zagrebaèkim, a ne osjeèkim Županijskim sudom. Na Vrhovnom sudu potvrdili su primitak zahtjeva, no nije se moglo doznati kada æe se odluèiti o zahtjevu DORH-a. Isti zahtjev upuæen je i za Krunoslava Fehira , bivšeg pripadnika I. osjeèke bojne kojom je 1991. zapovijedao Glavaš. Fehir je u javnosti svjedoèio o navodnoj Glavaševoj umiješanosti u ubojstva srpskih civila, a sam je priznao da je pucao u jednog zarobljenika. U Državnom odvjetništvu nije se moglo doznati obrazloženje zahtjeva za promjenom mjesne nadležnosti u "sluèaju Glavaš", a mediji su proteklih dana nagaðali da je osnovni razlog za to zaštita svjedoka, odnosno opasnost da se u Osijeku utjeèe na njih. Glavašu je sinoæ Hrvatski sabor ukinuo zastupnièki imunitet i tako Državnom odvjetništvu omoguæio da protiv njega pokrene kazneni postupak zbog sumnje da je 1991. poèinio kazneno djelo ratnog zloèina protiv civilnog stanovništva.

nacional

Share this post


Link to post
Najava uhiæenja Ðure Brodarca?

Autor Željko grgurinoviæ

SISAK - Nakon oduzimanja saborskog imuniteta Branimiru Glavašu, kojemu prijeti uhiæenje i istraga za ratne zloèine, politièki kuloari bruje i o moguæim optužnicama protiv Ðure Brodarca. To nije prvi put, a ovaj put povod nije samo sluèaj Glavaš nego i nedavni sarajevski susret Carle del Ponte s predstavnicima udruga i žrtava iz BiH i Hrvatske. Tada je majka Ljubice Solar (19), ustrijeljene 1991. godine u Sisku, pitala haašku tužiteljicu kada æe na red doæi procesi za ubojstva u Sisku i spomenula Ðuru Brodarca kao jednog od odgovornih za ubojstva.

Komarèevi popisi

Brodarca je prozivao i Stjepan Komarac, samozvani skupljaè podataka o navodno ubijenim Srbima u Sisku, koji je tvrdio kako ih je ubijeno više od 500, a potom smanjivao broj na stotinjak. Istodobno je popisivao navodne poèinitelje zloèina, a na popisu je bio i Brodarac. Njegove je popise prije nekoliko godina objavioa i èasopis Hrvatska ljevica, a tada se govorilo o skorom suðenju krivcima, o èemu je govorio i prof. Žarko Puhovski.

Tridesetak žrtava

- Prema našim podacima, kaznenih prijava protiv nepoznatih za ubojstva 1991. i 1992. osoba srpske nacionalnosti bilo je tridesetak - rekao nam je Zvonko Smerniæ, naèelnik Ureda naèelnika Policijske uprave. Na naš upit je li u posljednje vrijeme policija obavljala izvide po naputku državnog odvjetništva Smerniæ je odgovorio kako se nije èinilo ništa posebno, postupalo se uobièajeno jer zloèin ne zastarijeva i potraga se nastavlja.

Stipe Vrdoljak, županijski državni odvjetnik, rekao je kako ne može komentirati ni iznositi podatke o radu ŽDO-a.

- Ponavljaju se, tko zna koji put, iste prièe - rekao nam je Ðuro Brodarac. Podsjetio je kako se o ubojstvima i navodnim logorima za Srbe govorilo još 1991. 1992. godine i tada je u Sisak došao tadašnji veleposlanik Rusije, u pratnji Milana Ðukiæa i drugih dužnosnika.

- Obišli su sva mjesta o kojima se govorilo te utvrdili kako nema logora. Uvjerili su se i kako je policija kojoj sam bio na èelu profesionalno obavljala svoj dio posla - rekao je Brodarac.

vecernji list

Share this post


Link to post
СВЕДОЦИ СВИРЕПИХ

ЗЛОЧИНА ПОТВРДИЛИ

Главаш наредио ликвидације

Већина сведока су Хрвати али има и Срба, докази су прикупљени у Хрватској, а неки и у Србији

(Од нашег сталног дописника)

ЉУБЉАНА, 12. маја – Полицијска управа осјечко-барањска, на челу с начелником Владимиром Фабером, поднела је казнену пријаву против Бранимира Главаша, пошто је МУП пронашао двојицу бивших припадника Главашеве војске који су као заштићени сведоци („сведок 01” и „сведок 06”) већ дали изјаве на суду и потврдили да је Главаш лично, 31. августа 1991. у Осијеку, наредио ликвидацију Ђорђа Петковића. Детаљан опис убиства Чедомира Вучковића и Ђорђа Петковића дала су тројица сведока, који у потпуности терете Главаша да је наредио извршење свирепих злочина. На основу тих исказа, главни државни тужилац Младен Бајић 25. априла је послао у Хрватски сабор захтев за одобрење спровођења истраге против Главаша, што је Сабор синоћ и учинио.

Бајић је истражном судији Жупанијског суда у Загребу послао нацрт истражног захтева против Главаша. У оба документа наводе се Главашеве речи као узрок за покретање истраге на основу кршења ратног права и злочина против цивила, због чега би Главаш могао добити казну затвора од пет до 20 година.

Ево шта терети Главаша: „31. августа 1991. након што су у једну од гаража наведеног секретаријата припадници 1. бојне осјечких бранилаца привели Чедомира Вучковића и Ђорђа Петковића и цео дан ударали рукама и ногама као и деловима оружја, а у вечерњим сатима припадници наведене војске Зоран Брекало и Крунослав Фехир источили киселину из акумулатора и наложили Чедомиру Вучковићу да је попије, што је он и учинио, да би после тога Чедомир Вучковић због јаких болова провалио врата на гаражи и изашао, а тада је Крунослав Фехир испалио неколико хитаца у правцу Чедомира Вучковића и погодила га два – у виду прострелне ране у трбух и прострелне ране десне подлактице. Те повреде су тешке, а смрт именованог је наступила од тровања сумпорном киселином. Када је видео шта се догодило, Бранимир Главаш је рекао присутним припадницима неведене војске: ’Рекао сам вам да пазите на њих, сада ликвидирајте и оног другог’, након чега је Ђорђе Петковић одведен из гараже и од тада му се губи сваки траг.”

Колумниста „Новог листа” из Ријеке Драго Пилсел, у изјави специјално за „Политику”, објашњава који су следећи кораци у „афери Главаш”: „Председник Врховног суда РХ саопштиће, највероватније, своју одлуку у понедељак. Уколико Врховни суд одреди да случај води Жупанијски суд у Загребу, а не онај у Осијеку, што се очекује због притисака на сведоке у Осијеку, онда Жупанијски суд у Загребу прима потврду о покретању поступка и одређује истражног судију, који Главаша позива на разговор и обавештава га о покретању истраге. Зна се да има осам сведока, већина су Хрвати али има и Срба, већина доказа прикупљена је у Хрватској, а неки су и из Србије. Извесно је да ће бити суђено и сведоку покајнику Фехиру, али ће му се свакако урачунати олакшавајуће околности, јер је накнадном обдукцијом утврђено да Вучковић није преминуо од Фехировог метка, већ од тровања сумпорном киселином. Крунослава Фехира сада чува полиција и не зна се где се налази.”

Други поменути саучесник у описаним злочинима из Главашеве гараже јесте Брекало, који је неколико месеци касније погинуо у Осијеку. Пилсел напомиње да полиција такође већ два дана чува и новинара „Ферала” Драга Хедла, који је први прозвао одговорне за злочине у Осијеку над цивилима 1991, јер му је поново прећено смрћу. „Очекујемо да ће Главаш бити оптужен за најмање четири убиства, а нестало је најмање 30 особа у то време… Очекујемо, такође, да ће се на суђењу доказати да је Главаш наредио убиство шефа осјечке полиције Рајхел-Кира, који Главашу 1991. није никако одговарао, јер је успео да се договори са Србима”, каже Драго Пилсел.

Тим поводом је Хрватска од Аустралије затражила екстрадицију Јосипа Гудеља, коме је у прошлости у Хрватској већ било суђено (али траљаво, каже Пилсел) као извршиоцу атентата на Рајхел-Кира. Такође се зна да је Главаш наредио убиство једног житеља Тење, који је сведок Главашевих инструкција Гудељу „да убије Рајхел-Кира”. Тај сведок је, ипак, успео да се спасе, а Главашу је сада, чини се, једини циљ – освета. Да са собом повуче бившег страначког колегу из ХДЗ-а Владимира Шекса, актуелног председника Хрватског сабора.

Политички аналитичари у Хрватској тврде да је премијер Санадер у „игри око Главаша” већ укалкулисао и губитак Шекса, „пошто је извесно да Шекс због одијума јавности неће моћи да остане на челу Сабора, мораће да поднесе оставку, јер је он у време Главашеве страховладе у Осијеку био шеф кризног штаба”. Суђење Главашу, који је у међувремену као ХДЗ-ов отпадник основао нову десничарску партију, дакле, није само резултат жеље да се задовољи правда, него и део унутрашњополитичког фолклора. Уколико Главашева политичка опција у Славонији оде на ђубриште историје, ХДЗ има веће шансе да, рачунајући на те (Главашеве) гласове, на будућим изборима добије више гласова од Рачанове СДП, који ХДЗ-у широм Хрватске буквално „дише за врат”. На последњим локалним изборима СДП је у многим градовима потукао ХДЗ.

-----------------------------------------------------------

Главаш: Могу да ме пошаљу у Гвантанамо

Поводом најновијег развоја догађаја, Бранимир Главаш и даље тврди да је невин, „што ће свима и доказати”. Главашу је, изгледа, једина публика остао син, кога вуче свуда са собом и коме објашњава да је „жртва ХДЗ-овог политичког прогона”, у „монтираном процесу”, па га је баш брига хоће ли завршити у затвору, тачније: „Могу ме и у Гвантанамо послати.”

-----------------------------------------------------------

Тајни заштићени сведоци

Највећи успех специјалних полицијских истражитеља на челу са Фабером, који су из Загреба пре девет месеци послати да „заврше посао” и одмене у истрази против Главаша своје колеге у Осијеку, јесте проналазак двојице бивших Главашевих сабораца који ће као тајни и заштићени сведоци, поред Крунослава Фехира, потврдити да је Главаш 31. августа 1991, у гаражи у дворишту тзв. Главашевог секретаријата за народну одбрану, изговорио: „Рекао сам вам да пазите на њих, сад ликвидирајте и оног другог.”

Светлана Васовић-Мекина

-----------------------------------------------------------

Због „Губернатора” на психијатрију

(Од нашег сталног дописника)

ЗАГРЕБ, 12. маја – Већ је било разних притисака на сведоке који терете Главаша, а Тихомир Шпиранец - који је као и Фехир био непосредни учесник крвавих збивања и јавно потврдио све његове тврдње, под физичким притисцима је повукао свој исказ и „спремљен на психијатрију”. Сведоци који живе у Осијеку поново су забринути за себе и своје породице, што су потврдили распитујући се јуче код осјечког шефа полиције да ли ће се Главашу уопште судити. Наиме, после одлуке Сабора о Главашу неколико високих функционера ХДЗ-а (попут Андрије Хебранга, Луке Бебића и Јосипа Ђакића) у јавним изјавама су изражавали уверење како је он потпуно невин, па су сведоци сада уплашени да се такав став не одрази и на сам поступак против Главаша.

Тако у неку руку овај осјечки „губернатор”, како га многи у Хрватској називају и доживљавају, постаје лакмус за препознавање и диференцијацију и у редовима саме владајуће ХДЗ, с којом је Главаш на ратној нози од пре годину дана када је због свог политичког „солирања” искључен из ње.

Politika

Share this post


Link to post
KRIVIÈNI POSTUPAK PROTIV GLAVAŠA PREBAÈEN U ZAGREB

15.5.2006 (Tanjug)

- Predsednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin odluèio je danas da se krivièni postupak protiv Branimira Glavaša i Krunoslava Fehira, osumnjièenih za ratni zloèin nad srpskim civilima u Osijeku 1991, prebaci iz nadležnosti osijeèkog suda u Županijski sud u Zagrebu .

Vrhovni sud je prihvatio zahtev državnog tužioca Mladena Bajiæa da se Glavašu i Fehiru sudi u Zagrebu, zbog toga što je ocenio da se sudski postupak u Osijeku ne može sprovesti objektivno i bez pritiska.

Share this post


Link to post
GLAVAŠ KRIVI ŠEKSA ZA UBISTVA SRBA IZ SARVAŠA

16.5.2006 (Tanjug)

- Pokolj Srba u selu Sarvaš, desetak kilometara istoèno od Osijeka, 1. avgusta 1991. godine do danas nije rasvetljen, a odgovornost za taj pokolj Branimir Glavaš, protiv koga se vodi istraga o ubistvima Srba u Osijeku, prebacuje na predsednika Hrvatskog Sabora Vladimira Šeksa, piše nedeljnik ''Nacional''.

Po pisanju zagrebaèkog lista, Glavaš je u jednom svom govoru pomenuo misteriozni pokolj u kome je u dvorištu policijske stance ubijen jedan rezervista JNA, barem sedam srpskih civila i dva hrvatska policajca Srbina - Zdravko Pokrajac i Milorad Djekiæ, rekavši da linija odgovornosti za ta ubistva ne vodi prema njemu veæ prema njegovom pretpostavljenom, pa je zato zabranjena svaka istraga o tom zloèinu.

KRAJ KARIJERE VLADIMIRA ŠEKSA?

16.5.2006 (Tanjug)

- Predsednik Hrvatskog Sabora Vladimir Šeks uzdrman je aferom oko Branimira Glavaša protiv koga se vodi postupak za likvidacije srpskih civila u Osijeku 1991. i 1992. godine, a premijer Ivo Sanader spreman je da se odrekne jednog od najbližih saradnika i tako zapeèati njegovu karijeru, piše zagrebaèki nedeljnik ''Nacional'' u najnovijem broju.

Šeks bi, kao Glavašev pretpostavljeni, mogao biti umešan u zloèine u Osijeku, ali i za zloèin u selu Sarvaš 1. avgusta 1991. jer je, piše ''Nacional'', morao znati koja je jedinica napravila pokolj srpskih civila i jednog rezerviste JNA u tom selu i odvela dvojicu policajaca Srba èiji su leševi u proleæe 1992. naðeni u Dunavu i Dravi.

Share this post


Link to post
Tko se boji Osijeka još?

Glavaš se požalio da mu je novinarka Nina otkazala intervju. Nju, ali i cijelu grupu srbijanskih novinara policajac je vratio s granice jer u 'Osijeku nisu sigurni'. Policajci nijeèu.

Policajci iz Osjeèko-baranjske županije opovrgavaju da su službenici Tužiteljstva za ratne zloèine Republike Srbije i skupina srbijanskih novinara odustali od dolaska u Osijek jer im je na granici hrvatska policija savjetovala da iz sigurnosnih razloga ne dolaze u taj grad.

Tu su informaciju u ponedjeljak naveèer objavili neki hrvatski mediji, a i nezavisni zastupnik Branimir Glavaš rekao je da mu je novinarka beogradskog lista Nin otkazala najavljeni razgovor, uz obrazloženje da je srbijanske novinare pri ulasku u Hrvatsku granièni policajac upozorio da ne idu u Osijek zbog loše sigurnosne situacije.

Naèelnik Ureda naèelnika PU Osjeèko-baranjske Stipo Rimac u priopæenju tvrdi da je u neposrednom telefonskom kontaktu s voðom srbijanskog izaslanstva ta vijest opovrgnuta te je potvrðeno kako je razlog nedolaska u Osijek kašnjenje u protokolu, i obveza odlaska izaslanstva u Zagreb.

Rimac nadalje tvrdi da je provjerom na graniènom prijelazu Tovarnik, gdje je izaslanstvo ušlo u Hrvatsku, utvrðeno "da nije bilo nikakvih sugestija o neposjeæivanju Osijeka zbog sigurnosnih razloga".

"S obzirom da je u Osijeku opæe stanje sigurnosti povoljno, smatramo da je ovakvom netoènom informacijom nanesena šteta kako gradu Osijeku, tako i PU Osjeèko-baranjskoj", stoji na kraju priopæenja.

Glavaš, saborski zastupnik kojemu je skinut imunitet zbog sumnji na ratni zloèin poèinjen 1991. u Osijeku, i u utorak je ponovio da je ogorèen što je "autobus srbijanskih novinara, koji je na proputovanju Hrvatskom, granièni policajac preusmjerio kazavši da im policija ne može jamèiti sigurnost u Osijeku".

Istaknuo je kako je s novinarkom Nina Marijanom Milosavljeviæ dogovorio razgovor u ponedjeljak u 17 sati u Hotelu "Osijek", te da ga je ona izvijestila zbog èega ne može doæi.

IskonPortal

16.05.2006

Share this post


Link to post
ZAHTEV ZA ISTRAGU, ALI NE I ZA PRITVOR GLAVAŠA I FEHIRA

17.5.2006 (Tanjug)

- Državno tužilaštvo podnelo je Županijskom sudu u Zagrebu zahtev za istragu protiv Branimira Glavaša i Krunoslava Fehira, koji su osumnjièeni za ratni zloèin protiv srpskih civila u Osijeku, 1991. godine, ali nije zatražilo njihovo pritvaranje.

Novinarima je u sudu reèeno da je za taj sluèaj odreðen istražni sudija Zdenko Posavac, a da æe, s obzirom na to da se u zahtevu za istragu ne traži pritvor za osumnjièene, oni prvi put biti saslušani u toku naredne dve sedmice. Tužilaštvo je u zahtevu predložilo sudsko-medicinska veštaèenja i saslušanje oko 40 svedoka.

Share this post


Link to post
Osumnjièeni slavonski politièar juèer je primio kopiju optužnice

Glavaš je uvjeren da mu neæe suditi

Sa svim pojedinostima optužnice kojom ga se tereti za ratne zloèine poèinjene u Osijeku 1991. godine, juèer se u ranim prijepodnevnim satima upoznao osumnjièeni Branimir Glavaš.

Otvaramo sve karte

Ante Maduniæ, jedan od odvjetnika Branimira Glavaša, u Osijek je donio èetiri kopije dokumenta u kojem se njegov klijent optužuje za dogaðaje u Osijeku devedesetih jednu za osumnjièenog i po tri za sve èlanove odvjetnièkog tima.

Veæ možemo iznijeti našu prvu primjedbu na ovaj spis, a odnosi se na èinjenicu da su odreðeni svjedoci saslušavani u Zagrebu iako optužnica još nije bila podignuta i nije se radilo o posebnoj hitnosti. Iz teksta tih zapisnika vidi se da je Branimir Glavaš veæ tada bio osumnjièen. Trebalo je prvo pokrenuti istragu i tek ih onda saslušavati kazao je Maduniæ.

Prvo roèište, rekao nam je, vjerojatno æe biti 1. lipnja. Sam Glavaš kazao je kako mu ne pada na pamet braniti se šutnjom.

Krenut æemo s poslom odmah. Moramo pripremiti obranu i mogu poruèiti samo kako æemo otvoriti sve karte prvoga dana i odmah iznijeti i sve prijedloge za saslušanje naših svjedoka istaknuo je Glavaš.

Fehir svjedoèi 2. 6.

Odvjetnici poruèuju kako æe se obrana služiti samo èinjenicama i istinom, nikako politikom, dok je Glavaš istaknuo da æe jedino na politièke ispade odgovarati politikom. Oèekuju da æe rezultat biti ili oslobaðajuæa presuda, ili da æe doæi do odbacivanja optužnice odnosno kako sudskog procesa protiv Branimira Glavaša neæe biti. Odmah nakon Glavaša, dakle 2. lipnja, najavljeno je saslušavanje i drugog osumnjièenika za ratne zloèine u Osijeku devedesetih Krunoslava Fehira.

Podsjetimo, Fehir je ujedno i zaštiæeni svjedok koji je tijekom prošlog ljeta iznio teške optužbe na Glavašev raèun, istièuæi kako je i sam sudjelovao u ubojstvima u sklopu Branimirove osjeèke bojne.

Nacional 20.05.06

Share this post


Link to post
SISAÈKI SLUÈAJ GLAVAŠ

Bivši župan sumnja u pokretanje istrage o ubojstvima srpskih civila, ali joj se ne protivi

Brodarac: Istraga neæe završiti na meni

Ne vjerujem u glasine o pokretanju istrage o navodnim zloèinima na sisaèkom podruèju kako bi se stvorila ravnoteža i opovrgnulo da "sluèaj Glavaš" ima politièku pozadinu. Ja sam za to da se zloèini istraže jer sam u Sisku u vrijeme rata bio na èelu policije koja je profesionalno odradila svoj posao.

Radili smo u otežanim uvjetima, pod granatama i u gradu u kojem je bila tek treæina stanovnika. Meðutim, pokrene li se istraga, ona se sigurno neæe završiti na meni kaže to Ðuro Brodarac, bivši sisaèki župan, komentirajuæi optužbe Vjere Solar i njezine udruge što su objavljene u regionalnom dnevniku. Rekao je i kako je u gradu bilo vojno zapovjedništvo i Krizni stožer, èije èelne ljude takoðer treba pitati što se dogaðalo.

Vjera Solar, èiju tugu i ogorèenost razumijem jer je izgubila dijete, veæ dugo govori kako zna tko je i kako ubio njezinu kæer. Prvo je govorila da je pucano iz policijske postaje u Tomislavovoj, a kada smo rekonstrukcijom utvrdili kako je to nemoguæe, kao odgovorne za smrt kæeri spominje niz imena, meðu ostalim i Mirka Marjanoviæa Granèicu, koji je bio u postrojbi Vukovima. I ja bih želio da se utvrdi istina i zato neka gospoða Solar, ako zna tko joj je ubio kæer, podnese prijavu i neka policija istraži istièe Brodarac.

Stalni pritisak i izvlaèenje imena navodnih ubojica iz redova hrvatskih branitelja, drži kao opæi pritisak javnosti nakon povratka aboliranih koji unatoè svemu, ne žele reæi tko je, kaže, pobio 1500 civila na okupiranom podruèju meðu kojima je veæina bila iznad 60 godina, a bilo je i podosta djece. (Ž. G.)

vecernji list

Share this post


Link to post
SASLUŠANJE GLAVAŠA POÈETKOM JUNA

23.5.2006 (Tanjug)

- Saslušanje Branimira Glavaša i njegovog saborca Krunoslava Fehira, koje su osumnjièeni za ratni zloèin protiv srpskih civila u Osijeku, 1991. godine, predviðeno je za poèetak juna, u zagrebaèkom Županijskom sudu.

Glavaš, koji je 1991. bio jedan od rukovodilaca odbrane grada i kome je, radi istrage, ukinut poslanièki imunitet, daæe iskaz 1. juna, a dan kasnije biæe saslušan Krunoslav Fehir.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this