Sign in to follow this  
Ena

"istorije":sr-hr odnosi na tragikomièan naèin

Recommended Posts

I ovo je deo istorije, odnosi istojeziènih naroda na Balkanu na tragikomièan naèin

:neutral Da nije tragièno, (i ipak isuviše zapetljano i neravnopravno), bilo bi komièno...

da se razumemo na licu mesta :wink: ...ovo su citati,i krajinaforce ne deli ovakva "mišljenja" :)hammer.gif

Srpsko-hrvatsko pitanje.

O ovome pitanju dobivena su dva priloga. Za prvi se misli da je od profesora Stanoja Stanojeviæa. No, uzimajuæi u obzir izvesnu pomirljivost prema Hrvatima :idea :) , nije iskljuèeno da se g. Stanojeviæu ovaj napis samo pripisuje, a u stvari je možda od kog umerenijeg i staloženijeg velikosrpskog :suncane: :zloca: politièara.

Drugi prilog, sumnja se da je bio poslat uredništvu "Novi Èujmo" pa pogrešno stigao na drugu adresu. Identiènost ovoga priloga nismo nikako mogli utvrditi.

Pisac Pantologije sprema uskoro izdanje "Plave knjige" o svim velikim diplomatskim i literarnim pitanjima, do izdavanja njenog možda æe saznati ko je autor drugoga napisa, i saopštiti èitaocima.

Stanoje Stanojeviæ.

Pred novim ratom.

(Hrvatska istorija i Hrvati).

Hrvati su poreklom Srbi.

To su bili Srbi koji su se mnogo hrvali :lol: :eek :idea pa ih prozvaše Hrvati.

Posle su Hrvati imali svoje kraljeve. Ali to nisu pravi kraljevi, veæ lažni, na silu kraljevi, nazor kraljevi (ima i knjiga: "Nazor, hrvatski kraljevi"). Hrvati su imali i svoju kulturu. U koliko je dobra, ona je srpskog porekla. :suncane: Tako na primer Štrosmajer je voleo metodiku u radu, a ko voli Metodija i metodiku mora voleti Æirila i æirilicu. kikotaloyahoo.gifIma mnogo tamnih crta u hrvatskom karakteru. Tako na primer Hrvati su imali tobože Tvrtka pre nekoliko stotina godina. Tvrtka znaèi fabrika, a fabrika nije bilo u staro vreme. Znaèi da je cela istorija sa Tvrtkom jedno hohštaplerstvo. Hrvati su bili plašljivi, oni su uvek zagrebali, pa su i svoju prestonicu nazvali Zagreb. Njihov najpoznatiji spisatelj zove se Begoviæ. Njihov najveæi spisatelj bio je ludak. On se tako i zvao. Šenuo je pameæu. (Šenoa?).

Najbolje bi bilo za Hrvate da odbace svoje sluèajno ime ("Hrvati"), svoju hohštaplersku prošlost ("Tvrtko" i "kraljevi"). :suncane:

Jedna komisija sastavljena od redakcija "Balkana", "Srpske Zore", "Velike Srbije", od tri brata Pribiæeviæa i pisca gornjih redova, imala bi da pronaðe novo ime za Hrvate i da im sastavi novu istoriju. :eek :eek :confused Zašto æe nam toliki istorici ako ne da izmisle istoriju! To bi bilo najbolje. A ako Hrvati na to ne pristanu, objaviti im rat do istrebljenja! To bi bio sveti rat. Deklaracija toga rata sprala bi žig srama sa one druge, Krfske Deklaracije.

Stanoje Stanojeviæ,

profesor istorije.

Neverovatna pokvarenost srpskog naroda.

(O ovome istome predmetu ima i pesma).

Srbi su ogranak Hrvata koji se vratio divljaštvu. Najbolji dokaz da su Srbi divljaci jeste da ne znaju ni obièna slova. Na svome grbu: samo sloga Srbina spasava, oni su slovo s dva puta okrenuli natraške.

Nekulturnost im se vidi u tom da im je najveæi vladar bio niko i ništa, i tako se i zvao: Nemanja.

Svi su im vladari bili bedni, a od ubogog Lazara stvorili su najveæeg.

Posle je vladao nad njima turski car Bajasit. On i sad žari i pali po Srbiji jer Nikoli Pašiæu ime je Baja a on je uvek sit:

Baja sit. Iz ovoga se vidi da je u Srbiji još uvek Turska uprava.

Kako saveznici, i to prosveæeni glavomosto.gif, misle o Hrvatima i Srbima vidi se iz sledeæeg autentiènogrofl2.gif fakta:

Najslavnija ulica u Parizu posveæena je geniju hrvatskog naroda, Hrvatu Dživu Gunduliæu :kolutaj: :eek :lol: . Svoj najsjajniji bulevar oni su nazvali, po Gunduliæevom remek-delu: Boulevard Hausmann (bulevar "Osman "). A šta misle o Srbima?

Kad Francuz najviše hoæe da uvredi èoveka on mu kaže: "tornjajse", ili, u slici reèeno: idi na železnicu – a la gare! A Francuzi su svoju železnicu posvetili – srpskome vladaru, svetome Lazaru, i njihova najveæa železnièka stanica zove se: La Gare Saint Lazare. Time su parizlije pokazale Srbima :idea :lol: , na uètiv :eek naèin, da ih ne cene :eek :idea :razz i da ih izbacuju iz svoje sredine! [1] :eek

[1] Pesma, priložena èlanku poèinje ovako:

Èujte braæo Hrvati

Ne dajte se varati

Srbi ne znaju kako treba vladati

Mi se dobru ne možemo nadatiroflmao.gif

S toga treba .....

(Dalje je pesma nerazumljiva).

agresivan.gifkorni.gif

rain.gif

http://www.rastko.org.yu/knjizevnost/um ... c534272470

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this