Sign in to follow this  
Slovak

srbi na slovensku

Recommended Posts

neviem po srbsky, len èíta, ale snáï Srbi porozumejú slovenèine, veï sú to slovanské jazyky :wink:

pochádzam z dediny (sela) na strednom Slovensku, ktorú založili srbskí prisahovalci v 15. storoèí (neviem jak sa povie po srbsky - century). Oni v tom èase utekali na sever pred Turkami a osidlovali horske oblasti na Slovensku (vtedajšia Hungaria superior). Moji predkovia sa pod¾a dochovaných záznamov volali menom "Kalaz," neviem èi prišli z Vojvodiny, alebo z centrálneho Srbska, alebo z Bosny.

Asi preto mi je sympatický boj (borba) srbského národa. Na Slovensku panuje názor, že Srbi si ako posledný zo slovanských národov si zachovali svoju dôstojnos.

Share this post


Link to post

no, my Slováci nie sme takí bojovní ako Srbi. Vy ste museli bojova v Slavónii aj v Bosne a teraz musíte bojova v Kosove. Srbský národ ma bojovného ducha, ktorý sme my Slováci už stratili. Naposledy sme sa vzopreli v 1944, keï sme bojovali proti Nemcom. Ani v 1968, keï nás obsadili Rusi tak sme sa nebránili.

Srbi sú obranou Európy. Už v histórii tvorili nárazník proti Turkom, teraz sa bránia proti moslimom v Bosne a v Kosove.

Ináè, aké sú vzahy medzi Chorvátmi a Srbmi? Je nádej, že sa srbské obyvate¾stvo vráti do bývalej RSK?

Share this post


Link to post

Pokusat cu prvest zadnji red...mislim da treba znacit sledece:

"Kakvi su sad odnssi izmedju Hrvata I Srba? Ima li nade da se srpski narod vrati nazad i zivi u RSK?"

Mislim da nisam puno pogresio...

Share this post


Link to post

já si taky myslím, že srbové jsou jediný slovanský národ, který si zachoval statut neohrožených a který se nebojí bojovat za svou zemi - srbsko...vadí mi i to jak se k srbskému národu chovají usa a nato èi osn...kosovo je srbija!

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this