Rada

Informacije za povratnike

Recommended Posts

Pretražujući internet naišla sam na ovu stranicu na kojoj ćete možda naći neophodne informacije da znate odakle da počnete i čemu da se nadate kad krenete da se borite za svoja ognjišta. Postoje adrese, postoje informacije o Zakonima i o svim ključnim stvarima koje mogu interesovati zainteresovane povratnike, sve o oduzetoj imovini i pravima i pravilima ... Nadam se da će vam biti od pomoći i koristi i da će vam uštedeti vreme  a možda i novac ....

Povrat imovine

Kuća mi je zauzeta zbog čega sam prije nekoliko godina podnio zahtjev za povrat imovine, međutim ništa se nakon toga nije dogodilo. Što mogu učiniti kako bih svoju kuću što prije vratio?

1.   Ako je vaša kuća zauzeta od strane privremenog korisnika koji ima rješenje o korištenju vaše imovine, mora se najprije osigurati alternativno stambeno rješenje za privremenog korisnika ukoliko on ima pravo na stambeno zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o područjima od posebne državne skrbi. Trenutak iseljavanja iz vaše imovine mijenja se ovisno o modelu stambenog zbrinjavanja kojim se privremeni korisnik zbrinjava. Ako je taj korisnik dobio pravo na:

  • najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o najmu,
  • najam oštećene obiteljske kuću u državnom vlasništvu i dodjelu građevinskog materijala: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 90 dana od dana posljednje isporuke građevinskog materijala,  
  • građevinsko zemljište u državnom vlasništvu i građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 90 dana od dana zadnje isporuke građevinskog materijala,
  • građevinski materijal za popravke, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće ili stana: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 90 dana od dana zadnje isporuke građevinskog materijala. 
U roku od 15 dana od dana isteka roka za iseljenje privremenog korisnika, Ured državnog odvjetnika će podnijeti tužbu za iseljenje protiv privremenog korisnika koji se nije iselio.

2.   Ako je vaša kuća zauzeta od strane privremenog korisnika koji ima rješenje o korištenju vaše imovine, ali nema pravo na stambeno zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o područjima od posebne državne skrbi, Ministarstvo odnosno Uprava je obvezna korisniku uputiti nalog za iseljenje u roku od 30 dana. Ako se privremeni korisnik ne iseli u predviđenom roku, Ministarstvo će putem Državnog odvjetništva podnijeti tužbu za iseljenje korisnika.

Savjetujemo Vam da se obratite Regionalnom uredu za prognanike, povratnike i izbjeglice kako biste dobili obavijest o statusu vašeg predmeta.

3.   Ako je vaša kuća zauzeta od strane ilegalnog korisnika koji nema rješenje o korištenju vaše imovine tada ne postoji obveza Ministarstva odnosno Uprave da sudjeluje u postupku vraćanja vaše imovine. Prema tome, vi trebate podnijeti privatnu tužbu za povrat imovine nadležnom općinskom sudu prema mjestu gdje se nalazi imovina.

Zauzeto poljoprivredno zemljište/poslovni objekti

Ako Vam je zauzeto poljoprivredno zemljište ili poslovni objekt a koje možete vratiti u posjed samo podizanjem privatne tužbe, savjetujemo vam da se obratite za pravnu pomoc NVO-ima ili odvjetniku.

Nalazim se u procesu povrata imovine a čuo sam kako je u nekim slučajevima povrata Regionalni ured za prognanike, povratnike i izbjeglice poticao vlasnike i privremene korisnike da zaključe ugovore o najmu, tako da privremeni korisnik može ostati u imovini. U slučaju zaključenja takvog ugovora, kakve su posljedice za moja buduća prava što se tiče moje imovine?

Misija OESS-a upoznata je s činjenicom da Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice potiče sklapanje takvih privatnih ugovora između vlasnika i korisnika u slučajevima zauzete imovine. Na području Benkovca izvjestan broj vlasnika pristao je da iznajmi svoje nekretnine sadašnjim korisnicima, a Caritas se obvezao da će plaćati najamninu dok za te korisnike ne bude osigurano stambeno zbrinjavanje. Misiji OESS-a poznato je da su vlasnici u Kninu dali pismeni pristanak na daljnji ostanak korisnika u njihovim nekretninama. Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice smatra takve slučajeve “riješenima”, te izdaje obrazac PP11 – Zapisnik o uvođenju u posjed vlasnika imovine. Kako se Uprava više ne smatra nadležnim za takve slučajeve, vlasnici nekretnina o kojima je riječ moraju biti svjesni da se ne mogu oslanjati ni na kakvu pomoć od strane Uprave ako u budućnosti dođe do bilo kakvog spora u pogledu dogovora sa korisnikom, odnosno vlasnikovog stvarnog povrata imovine (primjenjuje se Zakon o najmu stanova).

 

Pokrenuo sam sudski postupak za povratak svoje imovine. Sud je presudio u moju korist i naredio iseljenje korisnika. U međuvremenu je korisnik podnio tužbu za naknadu uloženih sredstava u moju imovinu. Da li će ova tužba utjecati na povratak moje imovine?

Ne, tužba korisnika za sredstava uložena u imovinu ne bi trebala odgoditi iseljenje korisnika i povratak imovine. Takav stav je zauzeo Ustavni sud u svojoj odluci iz rujna 2004. nakon što su neki lokalni sudovi u svojim presudama uvjetovali povratak zauzete imovine tek nakon naknade uloženih sredstava korisniku.

Misija OESS-a zajedno sa svojim međunarodnim partnerima potiče Vladu da poduzme mjere kako bi se iznašlo rješenje za vlasnike koji se suočavaju sa zahtjevima privremenih korisnika za povrat uloženih sredstava.

Za više informacija obratite se Ministarstvu/Upravi, uredima OESS-a, UNHCR-a ili nevladinim organizacijama.

Podnio sam dokaz Regionalnom uredu za prognanike, povratnike i izbjeglice da privremeni korisnik koji koristi moju kuću posjeduje imovinu u BiH. Zašto taj privremeni korisnik još uvijek koristi moju kuću?

Ako privremeni korisnik posjeduje u Bosni i Hercegovini imovinu u kojoj se može stanovati, a koja mu je dostupna (nije zauzeta, oštećena ili uništena), on nema pravo na stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj. Međutim, može imati pravo na privremeni smještaj ako Ministarstvo odnosno Uprava nema dokaz o posjedu useljive imovine. Ako je to slučaj, od takvog korisnika se neće tražiti da se iseli prije nego što mu Ministarstvo odnosno Uprava ne osigura privremeni smještaj.

Kako još nema redovite i sustavne razmjene i provjere podataka s nadležnim ministarstvom Bosne i Hercegovine, Ministarstvo je u mogućnosti provjeriti tek ograničeni broj slučajeva o kojima ima prethodna saznanja. Trenutno se Ministarstvo odnosno Uprava, još uvijek uvelike oslanja na pisane izjave podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje odnosno privremeni smještaj o posjedovanju imovine na teritoriju bivše SFRJ (kao što je Bosna i Hercegovina).

Ukoliko imate ili možete pribaviti pouzdane dokaze o činjenicama koje tvrdite, obavijestite o tome Upravu za prognanike, povratnike i izbjeglice. Molimo vas da OESS obavijestite o ishodu

Sažetak

  • U slučaju da privremeni korisnik ima rješenje o korištenju vaše imovine i ako mu je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, mora se najprije osigurati alternativno stambeno rješenje za privremenog korisnika prije nego što vi možete fizički povratiti svoju imovinu.
  • Ako privremeni korisnik ima rješenje o korištenju vaše imovine, ali nema pravo na stambeno zbrinjavanje Ministarstvo/Uprava je obvezna korisniku uputiti nalog za iseljenje u roku od 30 dana.
  • Ako je vaša kuća zauzeta od strane ilegalnog korisnika koji nema rješenje o korištenju vaše imovine, Vi trebati podnijeti privatnu tužbu za povrat imovine.
  • Tužba privremenog korisnika za sredstva uložena u imovinu ne bi trebala odgoditi iseljenje korisnika i povratak vaše imovine.
  • Ako privremeni korisnik ima useljivu imovinu u BiH, on nema pravo na stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj, ali dok Vlada RH o tome nema dokaza on može imati pravo na privremeni smještaj.
A ovo je link   Informacije o povratku

Share this post


Link to post

Novi zahtjevi i dopune za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja i povratničkog statusa

Srpsko narodno vijeće obavještava podnositelje zahtjeva za stambeno zbrinjavanjena području posebne državne skrbi uvrštenih na Listu prioriteta za 2013.da trebaju nadopuniti podnesene zahtjeve do 31.03.2014.,podnositelje neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (koji nisu uvršteni na Listu prioriteta 2013., iako su kompletirali svoje zahtjeve), bivše nositelje stanarskog prava za podnošenje novih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, podnositelje čiji su zahtjevi za stambeno zbrinjavanje ranije zaprimili, a nisu riješeni i podnositelje zahtjeva za povratnički status i financijsku potporu povratnicima o sljedećem:

Stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi (PPDS-u)

1. Podnositelji zahtjeva koji su uvršteni na Liste prioriteta za 2013. po raznim modelima stambenog zbrinjavanja

Podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje uvrštenih na Listu prioriteta za 2013. trebaju nadopuniti podnesene zahtjeve do 31.03.2014.

Dopuna zahtjeva podnosi se mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, neposredno ili putem pošte (preporučena pošiljka sa dostavnicom).

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj prilaže za sebe i sve članove obitelji:

1. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina;

2. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine;

3. Potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina;

4. Dokaz o primanjima u prethodnoj godini (potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, HZMO-a i dr.).

- Dokumentaciju iz točaka 1, 2 i 3. potrebno je dostaviti za mjesta gdje su podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji imali prijavljeno prebivalište/boravište od 08.10.1991. do trenutka podnošenja zahtjeva (Republika Hrvatska i inozemstvo).

- Priloženi dokazi u trenutku podnošenja ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

- Nepotpuni odnosno zakašnjeli zahtjevi odbaciti će se Rješenjem.

- Protiv negativnog Rješenja može se izjaviti žalba Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

2. Podnositelji neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (nisu uvršteni na Listu prioriteta 2013., iako su kompletirali svoje zahtjeve)

Podnositelji neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (koji nisu bili uvršteni na Listu prioriteta za 2013.) trebaju podnijeti nove zahtjeve do 31.03.2014.

Zahtjevi se podnose mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, neposredno ili putem pošte (preporučena pošiljka sa dostavnicom).

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj prilaže za sebe i sve članove obitelji:

1. Kopiju važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave;

2. Uvjerenje o prebivalištu za period od 08.10.1991. do dana podnošenja zahtjeva;

3. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina;

4. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine;

5. Potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina;

6. Dokaz o primanjima u prethodnoj godini (potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, HZMO-a i dr.).

- Dokumentaciju iz točaka 3,4,5 potrebno je dostaviti za mjesta gdje su podnositelj zahtjeva i svi članovi porodice imali prijavljeno prebivalište/boravište od 08.10.1991. do trenutka podnošenja zahtjeva (Republika Hrvatska i inozemstvo).

- Priloženi dokazi u trenutku podnošenja ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

- Nepotpuni odnosno zakašnjeli zahtjevi odbaciti će se Rješenjem.

- Protiv negativnog Rješenja može se izjaviti žalba Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Napomena:

Uredi državne uprave u županijama utvrđuju Liste prioriteta za tekuću godinu u skladu sa raspoloživim stambenih fondom, te ih objavljuju na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči do 30.4.2014.

Na objavljene Liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se podnosi uredima državne uprave u županijama, a konačne Liste prvenstva moraju biti objavljene do 31.05.2014.

Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava (BNSP)

Podnošenje novih zahtjeva

Bivši nositelji stanarskog prava mogu podnijeti zahtjeve za stambeno zbrinjavanje na PPDS-u do 31.03.2014. Zahtjevi se podnose mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, neposredno ili putem pošte (preporučena pošiljka sa dostavnicom).

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje BNSP prilaže za sebe i sve članove obitelji:

1.Kopiju važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave;

2. Dokaz o statusu nositelja stanarskog prava odnosno člana obiteljskog domaćinstva nositelja stanarskog prava;

3. Ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva da nemaju u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću pogodnu za stanovanje u mjestu prebivališta, uključujući i mjesto stana/kuće koja je predmet najma/obnove, bilo da iste nekretnine nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 08.10.1991.

Ova izjava obavezno sadrže podatak o mjestu prebivališta/boravišta podnositelja zahtjeva u inozemstvu u periodu od 8.10.1991. do dana podnošenja zahtjeva (Obrazac)

4. Uvjerenje o prebivalištu za period 08.10.1991. do dana podnošenja zahtjeva, iz evidencija koje se vode u inozemstvu;

5. Uvjerenje katastra o ne/posjedovanju nekretnina za mjesta prebivališta od 08.10.1991. do dana podnošenja zahtjeva, iz evidencija koje se vode u inozemstvu;

6. Potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina za mjesta prebivališta od 08.10.1991. do dana podnošenja zahtjeva, iz evidencija koje se vode u inozemstvu.

Ranije zaprimljeni (2003–2013), a neriješeni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje

- Mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama rješavaju ove zahtjeve po službenoj dužnosti.

- Do sada izdane Suglasnosti za stambeno zbrinjavanje po pravnoj snazi i valjanosti izjednačene su sa Rješenjem kojim se utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje.

Povratnički status i financijska potpora povratnicima

Zahtjevi se podnose Uredu državne uprave u županiji prema mjestu povratka, na za to propisanom obrascu.

Službena osoba u postupku utvrđuje:

- prebivalište u Republici Hrvatskoj do 08.10.1991.;

- povratak s namjerom trajnog ostanka, što se dokazuje ovjerenom izjavom stranke i svih članova obitelji, danom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću;

- je li prestao status prognanika ili izbjeglice;

- ima li podnositelj zahtjeva ili član obitelji primanja i visinu primanja u zadnjih šest mjeseci;

- je li korisnik pomoći za uzdržavanje.

Napomena:

- Povratnik koji ima prihode manje od 500,00 kuna mjesečno po članu obitelji ostvaruje pravo na mjesečnu financijsku potporu u visini od 500,00 kuna po članu obitelji.

- Povratnik koji je organizirano smješten u objektu organiziranog smještaja, ostvaruje pravo na mjesečnu financijsku potporu u iznosu od 100,00 kuna po osobi ako obitelj nema prihoda.

Pravni izvori:

- Zakon o PPDS-u NN# 86/08, 57/11, 51/13,148/13;

- Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja, NN# 133/13;

- Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika, NN#133/13;

- Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima, NN# 133/13.

SRPSKO NARODNO VIJEĆE

 

SNV 06.02.2014.

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...