Sign in to follow this  
Rada

Saveti Srbima prognanim iz Hrvatske - kako do dve lične karte?

Recommended Posts

Saveti Srbima prognanim iz Hrvatske - kako do dve lične karte?

Hrvatskim zakonom o prebivalištu koji je stupio na snagu krajem 2012. godine predviđeno je da svi hrvatski državljani koji žive u inostranstvu (Srbija, BiH, treće zemlje), a imaju hrvatsko prebivalište i važeće hrvatske lične karte mogu prijaviti tzv. privremeni odlazak izvan Hrvatske na pet (5) godina.

Kako Srbi prognani iz Hrvatske, koji žive u inostranstvu, mogu da poseduju dva prebivališta i dve lične karte?

 

456370_lk-srbija-hrvacka_iff.jpg?ver=141

To praktično znači da prognani Srbi i ostali hrvatski državljani pored srpske lične karte, ako žive u Srbiji, bosanske lične karte, ako žive u BiH, i boravišnih dozvola, ako žive u trećim državama, mogu na legalan i zakonit način da posjeduju hrvatske lične karte.

Potrebno je da popune tri formulara (Obrazac 1, Izjava i Zamolba - redni broj 1 i 2), zatim dostave samo jedan od šest razloga zašto žive u inostranstvu (kopija zahtjeva za obnovu, kopija zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, potvrda o zaposlenju ovjerenu i potpisanu od svog poslodavca-3a, potvrda o liječenju ovjerena i potpisana od svog doktora u Domu zdravlja -3b, potvrda o školovanju sa fakulteta -3c, izjava o izdržavanju za nezaposlena lica ili za stara lica ovjerena u opštini, sudu ili kod javnog bilježnika u Srbiji ili u Hrvatskoj -4a i 4b) i kopiju hrvatske lične karte. Gore navedenu dokumentaciju (popunjena tri formulara, jedan od šest navedenih razloga i kopija hrvatske lične karte) predaju u svojim policijskim stanicama u Hrvatskoj kome su obaveznhe da im izdaju Potvrdu o privremenom odlasku izvan Hrvatske na 5 godina (primjer pod rednim brojem 5).

 

456361_01-formulari--obrazac-1-izjava-i-

456362_01-formulari--obrazac-1-izjava-i-

456363_01-formulari--obrazac-1-izjava-i-

 

456364_02-primjer-popunjavanja-obrasca-1

456365_02-primjer-popunjavanja-obrasca-1

Neophodni obrasci

Primer popunjavanja obrasca

 

Prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji žive u inostranstvu (Srbija, BiH, treće zemlje) a imaju hrvatsko prebivalište i važeće hrvatske lične karte mogu i putem punomoći da prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina. Ako se odluče da prijave privremeni odlazak na osnovu punomoći tj. ne mogu da lično putuju u Hrvatsku iz određenih razloga (posao, bolest, nedostatak finansijskih sredstava i slično) potrebno je, takođe, da popune tri formulara, zatim dostave samo jedan od gore navedenih šest razloga zašto žive u inostranstvu i ovjere kopiju hrvatske lične karte u sudu, kod javnog bilježnika ili opštini u kojoj žive u Srbiji. Takođe, potrebno je da ovjere punomoć u sudu ili kod javnog bilježnika ili u opštini u kojoj žive u Srbiji (primjer pod rednim brojem 6). Prikupljenu dokumentaciju šalju poštom ili predaju licu kome su dali punomoć da, u njihovo ime, prijavi u nadležnoj policijskoj stanici privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina i preuzme gore navedenu Potvrdu o privremenom odlasku izvan Hrvatske na 5 godina.

Druga opcija za hrvatske državljane koji žive u inostranstvu jeste da mogu da lično ili putem punomoći da odjave prebivalište ali smatram da to nije u našem interesu i zato je ne preporučujem.

 

 

Požurite, krajnji rok - 29. 12. 2014!

Ono što je važno jeste da prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji žive u inostranstvu (Srbija, BiH, treće zemlje) a imaju hrvatsko prebivalište i važeće hrvatske lične karte moraju do 29. 12. 2014. godine ili da prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina ili da odjave prebivalište. Za one koji to ne učine u navedenom roku zakonom o prebivalištu je predviđeno brisanje iz evidencije hrvatskog prebivališta poslije 29. 12. 2014. godine i novčana novčana kazna u iznosu od 500 do 5.000 kuna (70 do 700 evra).

Prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji ima hrvatsko prebivalište ali nemaju važeće hrvatske lične karte (lica koja su imala lične karte SR Hrvatske a nisu vadili nove hrvatske lične karte poslije rata, lica koja su izvadila nove hrvatske lične karte poslije rata ali im je istekao rok važenja i lica koja su od 1980. godine do početka rata upisana kao novorođenčad u evidenciju prebivališta) imaju dvije opcije: prva opcija jeste da odu u svoje policijske stanice u Hrvatskoj i istovremeno podnesu zahtjev za vađenje hrvatske lične karte i prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina po gore opisanoj proceduri; druga opcija jeste da lično odjave prebivalište u policijskoj stanici ili u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili da to učine putem punomoći.

 

 

Preporuka: Istovremeno podnošenje zahteva i prijave

 

Preporučujem svim prognanim Srbima i ostalim hrvatskim državljanima koji imaju samo hrvatsko prebivalište tj. nemaju važeće hrvatske lične karte da, ako su u mogućnosti, otputuju u svoje policijske stanice i istovremeno podnesu zahtjev vađenje hrvatske lične karte i prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina po gore opisanoj proceduri. Izrada hrvatske lične karte traje oko 20-tak dana. Podnosioci zahtjeva ne moraju čekati da hrvatska lična karta bude gotova ili da dolaze tačno za 20 dana da je podignu već mogu to da učine kada su u mogućnosti.

Ono što je važno jeste da hrvatski državljani koji žive u inostranstvu (Srbija, BiH, treće zemlje) a imaju samo hrvatsko prebivalište tj. nemaju važeće hrvatske lične karte moraju, takođe, imaju zakonksu obavezu da do 29.12.2014. godine ili da prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina ili da odjave prebivalište. Za one koji to ne učine u navedenom roku, takođe, je predviđeno brisanje iz evidencije hrvatskog prebivališta poslije 29.12.2014. godine i novčana novčana kazna u iznosu od 500 do 5.000 kuna (70 do 700 evra).

Ako prognani Srbi i ostali hrvatski državljani ne mogu iz raznih razloga (posao, bolest, nedostatak sredstava i slično) da do 29.12.2014. godine otputuju u svoje policijske stanice i podnesu zahtjev za vađenje hrvatske lične karte i prijave privremeni odlazak onda treba da putem punomoći ili odlaskom u hrvatska diplomatsko-konzularna predstavništva (u Srbiji postoje hrvatski konzulati u Beogradu i Subotici) odjave prebivalište.

 

 

456495_linta--potvrda-o-zaposlenju_origh

456494_linta--potvrda-o-skolovanju_origh

456493_linta--potvrda-o-lecenju_origh.jp

456492_linta--izjava-o-izdrzavanjustari_

456490_linta--punomoc-opsta_origh.jpg

Odjava prebivališta nije trajna odjava

 

Ono što je važno istaći jeste da odjava prebivališta ne znači trajnu odjavu. Svaki hrvatski državljanin može poslije nove godine, kada kod se odluči, da otputuje u svoju policijsku stanicu i ponovo podnese zahtjev za prijavu prebivališta i vađenje hrvatske lične karte i prijavi privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina po gore opisanoj proceduri. Ista procedura važi za prognane Srbe koji nemaju hrvatsko prebivalište.

Prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji su već odjavili prebivalište bilo dobrovoljno bilo pod pristiskom hrvatskih službenika i uzeli hrvatske pasoše sa adresom u Srbiji, BiH ili u trećim zemljama mogu, kada god se odluče, da ponovo podnesu zahtjeve za prijavu prebivališta i vađenje hrvatske lične karte i prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina po gore opisanoj proceduri. Kada podignu novu hrvatsku ličnu kartu onda vraćaju hrvatski pasoš sa adresom u inostranstvu i podnose zahtjev za vađenje novog hrvatskog pasoša sa adresom u Hrvatskoj.

Prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji ima hrvatsko prebivalište ali nemaju važeće hrvatske lične karte, a kojima su kuće srušene u ratu i još uvijek nisu obnovljene ili im nije isplaćena naknada štete, treba da izvade nove hrvatske lične karte sa adresom na kojoj se nalazi ruševina.

Prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji imaju hrvatsko prebivalište ali nemaju važeće hrvatske lične karte, a kojima su oduzeta stanarska prava, treba da prebivalište prijave na alternativnom stanu, ako su ga dobili kroz program stambenog zbrinjavanja, na drugom stambenom objektu ako ga posjeduju u vlasništvu ili kod rođaka i poznanika.

 

 

Potvrda ministra Ostojića

 

Da prognani Srbi i ostali hrvatski državljani koji žive u inostranstvu imaju pravo na prijave privremeni odlazak na 5 godina na osnovu gore navedenih šest razloga, potvrdio mi je u svom odgovoru od 30.07.2014. hrvatski ministar policije Ranko Ostojić (redni broj 8  ). U svom odgovoru gospodin Ostojić je jasno naveo da hrvatski zakon o prebivalištu omogućava privremeni odlazak izvan Hrvatske na osnovu posla, liječenja, školovanja, izdržavanja, obnove i stambenog zbrinjavanja što praktično znači da nam obezbeđuje da na legana način imamo pravo na dva prebivališta i dvije lične karte. Gospodin Ostojić mi je poslao odgovor na osnovu mog pisma hrvatskom premijeru Milanoviću od 06.06 2014. godine (redni broj 7). U slučaju da pojedini službenici u policijskim stanicama u Hrvatskoj odbijaju da prime zahtjev za prijavu privremenog odlaska izvan Hrvatske na 5 godina prognani Srbi treba da se pozovu na navedeni odgovor hrvatskog ministra policije Ranka Ostojića.

 

 

456367_03-skeniran-odgovor--ministra-unu

 

456360_03-skeniran-odgovor--ministra-unu

Odgovor ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Ranka Ostojića

 

 

Nažalost, službenici u hrvatskim konzulatima u Beogradu i Subotici krše zakon o prebivalištu jer primaju zahtjeve prognanih Srba, koji imaju važeće hrvatske lične karte, za privremeni odlazak na 5 godina samo ako su u postupku obnove ili stambenog zbrinjavanja tj. ako dostave kopiju zahtjeva za obnovu ili kopiju zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Dio njih posjeduje i srpske lične karte ali to ne predstavlja problem za hrvatske službenike. Međutim, prognane Srbe, koji imaju važeće hrvatske lične karte, i koji hoće da podnesu zahtjev za privremeni odlazak izvan Hrvatske na osnovu jednog od ostala četiri razloga tj. potvrde o zaposlenju ili liječenju ili školovanju ili izjave o izdržavanju za nezaposlena ili stara lica odbijaju sa obrazloženjem da nemaju, tobože, pravo na dvije lične karte što je suprotno zakonu o prebivalištu. Zbog toga sam poslao dva pisma ministarki vanjskih poslova Hrvatske Vesni Pusić da se riješi navedeni problem tj. da hrvatski službenici imaju obavezu, prema zakonu o upravnom postupku, da barem prime zahtjeve i proslijede ih u centralu hrvatskog MUP-a u Zagrebu na dalje odlučivanje. Takođe, pokušavamo preko Ministarstva spoljnih poslova Srbije da se problem nezakonitog ponašanja službenika u hrvatskim konzulatima u Beogradu i Subotici riješi đto je prije moguće tj. da počnu da primaju zahtjeve za privremeni odlazak izvan Hrvatske na 5 godina na osnovu svih šest razloga kao što to uglavnom rade u policijskim stanicama u Hrvatskoj ili da barem prime zahtjeve progranih Srba za privremeni odlazak na 5 godina i proslijede ga u Zagreb na dalje odlučivanje.

Važno je istaći da je posjedovanje hrvatske lične karte veoma važno iz dva razloga: prvo, Hrvatska namjerava da slijedeće godine usvoji novi zakon o nekretninama. Kuće i stanovi na kojima vlasnici ne budu imali prijavljeno prebivalište biće tretirani kao objekti za luksuz na koje će se plaćati veliki porez; drugo, posjedovanje lične karte obezbeđuje lakše rješavanje imovinskih i brojnih drugih problema.

 

 

Obratite nam se za pomoć

Ako prognani Srbi i ostali hrvatski državljani budu imali problema u smislu da pojedini hrvatski službenici u nekoj od policijskih stanica u Hrvatskoj, u konzulatima u Beogradu ili drugim hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu neće da prime zahtjev za privremeni odlazak izvan Hrvatske na osnovu jednog od šest gore navedenih razloga, neka me odmah pozovu na moj broj mobilnog telefona 063 76 86 837.

Više informacija o našim aktivnostima može se vidjeti na sajtu www.koalicija.org.rs. Na fejsbuku imamo Grupu za podršku Peticiji izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i BiH.

Predsjednik Koalicije udruženja izbjeglica

Miodrag Linta

 

22. 10. 2014.  Vesti

 

Share this post


Link to post

Važna obavijest policije o osobnim iskaznicama i prebivalištu

 

Policija podsjeća građane da oni koji su na dan 29. prosinca 2012. imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu, kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), moraju najkasnije do 29. prosinca 2014., policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ponovno ga prijaviti. Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

Tko treba odjaviti prebivalište u RH?

Obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti, odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili.

Kako se prebivalište odjavljuje?

Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njezinog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, već ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu jer je riječ o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Tko ne treba odjavljivati prebivalište u RH?

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ali, osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području boravi te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu). Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.

Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Hrvatskoj, već su dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka roka od 5 godina, a zatim, ako i dalje budu boravile u inozemstvu, dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog proteka razdoblja od tri godine.

Odjava lažnog prebivališta

Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno) ili više ne žive na adresi prijavljenog prebivališta, dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno prijaviti prebivalište na adresi gdje stvarno žive, ako žive u Hrvatskoj. Ako same ne odjave prebivalište, nadležna policijska uprava ili postaja pokrenut će postupak odjave njihova prebivališta po službenoj dužnosti.

Obveza građana koji su 29. prosinca 2012. već boravili u inozemstvu dulje od godinu dana

Građani koji su se s danom 29. prosinca 2012. već nalazili u inozemstvu dulje od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su uz određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29. prosinca 2014. o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Navedenu obvezu mogu izvršiti posredstvom diplomatke misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području borave, uz navođenje razloga privremenog boravka i prilaganje odgovarajuće dokumentacije. Ako ne ispoštuju ovu obvezu, za njih će se pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Osobe obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja

Osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili na drugi način nisu stambeno zbrinute u Hrvatskoj te se zbog toga nalaze u inozemstvu, moraju do 29. prosinca 2014. o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju/konzularni ured Republike Hrvatske. U protivnom će se i za njih pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

Iz MUP-a naglašavaju da odjava prebivališta ne znači gubitak hrvatskog državljanstva ni gubitak vlasništva nad nekretninom te da odjava prebivališta osobe s adrese nekretnine koje je vlasnik ne utječe na pitanje vlasništva nad tom nekretninom. Također, odjava prebivališta ne utječe na pitanje državljanstva, osoba i dalje može imati hrvatsku putovnicu u koju će biti upisana adresa stanovanja u inozemstvu.

 

Večernji list, 17.12.2014.

Share this post


Link to post

Evo, iz ličnog iskustva mogu da podelim situaciju ako imate vozilo sa srpskim tablicama, a vozite se sa hrvatkom vozačkom dozvolom, odnosno imate prebivalište u Hrvatskoj...

Pošto je carinski prekršaj voziti vozilo stranih tablica ako živite u Hrvatskoj (odnosno imate prebivalište u Hrvatskoj), može se desiti da vam carina napiše kaznu, a kao ekstremna mera može biti i zaplena vozila. Tu ne pomaže ni punomoć od strane vlasnika vozila (to carinu ne interesuje). Ovaj zakon je donešen zbog Ljube Ćesića Rojsa koji je godinama vozio mercedesa sa nemačkim tablicama, odnosno nije platio porez i carinu državi... Sada su nove mete Srbi koji su preko Dunava, odnosno, ovo im je idealan način da nas zastraše kako bismo se odrekli prebivališta u Hrvatskoj i kako bi nas bilo što manje na glasačkim listama

 

Ali da se vratim na temu, imam prebivalište u RH, a auto mi je registrovan u Srbiji. Vlasnik vozila je supruga koja nema hr.državljanstvo. U teoriji smem da vozim to vozilo u HR samo ako je vlasnik prisutan u vozilu. U suprotnom sam u carinskom prekršaju. Jedna varijanta je da stalno u vozilu bude vlasnik, druga varijanta je da se odjavi prebivalište iz Hrvatske, odnosno da u osobnoj iskaznici i putovnici bude adresa u drugoj državi, a treća varijanta je da se odradi ova prijava privremenog boravka u inostranstvu. Policija me je zaustavila rutinski, bez povoda, osim da ispune kvotu zaustavljenih vozila. Bio sam sam u vozilu, bez supruge. Međutim, postao sam im sumnjiv kad sam im dao srpsku saobraćajnu dozvolu i hrvatsku vozačku dozvolu. Kontaktirali su svoje nadređene, carinu, centralu i tek kad sam uspeo da im objasnim da imam prijavljen privremeni boravak u inostranstvu (i kad su to u nekoliko poziva proverili), pustili su me. Pre toga su imali stav da se spremaju da me uhapse kao najgoreg krvnika. Na kraju su mi se čak i izvinili zbog vremena koje su me zadržali (nekih 45min)... Ali najbolji komentar je bio: "eto sad smo i mi nešto naučili..."

 

Realno, situacija je nesvakidašnja, ali se nadam da će ovo moje iskustvo pomoći ljudima koji su u relativno sličnoj situaciji kao ja, da izbegnu neugodnost i da se ne plaše da voze vozilo sa stranim tablicama (ako i dalje imaju prebivalište u RH). Samo je neophodno da na samom početku njihovog propitivanja "gde živite, a gde STVARNO živite" naglasite da imate regulisano prebivalište prijavom privremenog odlaska u inostranstvo.

Share this post


Link to post

 

Kako se prebivalište odjavljuje?

Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njezinog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, već ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu jer je riječ o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

 

Ovo više nije istina, pošto se sada u osobnoj iskaznici može uneti i adresa u inostranstvu. Ova izmena (poništavanje OI i gubitak prava na osobnu iskaznicu) je posledica toga što sada sve više stanovnika RH koristi osobnu kao putnu ispravu (umesto putovnice), mada mislim da je i ranije postojala slična mogućnost.... Posledica ovoga je da je veliki broj Srba (što iz neznanja, što zbog poluinformacija koje su dolazile sa strane vlasti u RH) bio prinuđen da poništi svoju osobnu iskaznicu i samim tim izgubi određena prava koja ima svaki građanin RH

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this