• Announcements

  • dj-zombi

   Nove knjige   07/18/2016

   U sekciji foruma "Krajina u knjigama" postavljeno dosta novih knjiga, obavezno pogledati:    6. Licka divizija - ratni put
    Kordun i Lika u NOB
    Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR i socijalističkoj izgradnji
    SJENIČAK KRONIKA KORDUNAŠKOG SELA   Ove knjige kao i jos stotine drugih mozete takodje naci i u sekciji sajta "Dokumenti" http://www.krajinaforce.com/dokumenti/index.html          
BPC1992

SVE HRVATSKE LAZI

36 posts in this topic

1999.dok je trajalo NATO bombardovanje Srbije podnjeli su tuzbu  protiv  Srba za  navodno pocinjeni genocid u Hrvatskoj 1991-95. ,a oni pocinili genocid nad Srbima 1941-45

Share this post


Link to post

 

Kazu kako medju njima nema pokatolicenih Srba i kako nije tacno da su vecinom srpskog porjekla :


Josip Mihalović (Torda, Austro-Ugarska, 16. siječnja 1814. - Zagreb, Hrvatska, 19. veljače 1891.), kardinal, zagrebački nadbiskup.

Mihalović (također Mihalovich, Mihalovics, Mihalovits, Mihajlović) je bila srpsko- hrvatsko- ugarska plemićka porodica u Slavoniji. Svetorimski car Karlo VI. (1711.—1740.) im je udijelio 1716. plemstvo, jer su se kao habsburški časnici hrabro borili sa Turcima. Do 1763. su bili pravoslavne vjere te su se prezivali Mihajlović; kad su pristupili punom zajedništvu sa Rimom ili uniji, je počeo njihov društveni i gospodarski uspon. Obitelj je dala više znamenitih ličnosti, među kojima su poznati skladatelj Edmund, Karlo (=Károly, Dragutin 1830.-1918.), Hugo (1874.-1956.), Antun (1868.-1949., posljednji hrvatski ban u Austro-Ugarskoj) a naročito Josip (József, 1814.-1891.).

 

Share this post


Link to post

Alibi za separatističku politiku Hrvatske

 

Omiljena Mesićeva teza bila je da je ustavnim promenama iz 1989. godine u Srbiji započelo razbijanje Jugoslavije jer su, navodno, srušena dva konstitutivna elementa federacije Kosovo i Vojvodina. U intervjuu Dnevnom telegrafu (br. 707 od 5. 2. 98.) Stjepan Mesić je izjavio: „Hrvatska politika bila je za to da se Hrvatska osamostali, i treba biti jasan i pošteno to reći“. Ma koliko je ta izjava motivisana željom da se kaže istina, ona je i tada, a i kasnije, naročito svedočenjem u Hagu, obrazlagana nezasnovanim tvrdnjama o uzrocima takve namere i o ustavno-pravnim osnovama za njenu realizaciju. Što se tiče uzroka usled kojih je Hrvatska „došla na ideju“ da poželi osamostaljivanje, prema Mesićevom svedočenju u Hagu, oni se nalaze u ponašanju Srbije i u njenoj politici. Po ko zna koliko puta ponavlja se omiljena teza da je ustavnim promenama iz 1989. godine u Srbiji započelo razbijanje Jugoslavije, jer su, navodno, srušena dva konstitutivna elementa federacije - Kosovo i Vojvodina. Kad su videli šta se dešava, Hrvati su se, navodno, odlučili na osamostaljivanje.

 

Navedena tvrdnja o poništavanju ustavne pozicije Kosova i Vojvodine u Federaciji, čista je izmišljotina. Ustavne promene u Srbiji iz 1989. godine ni u čemu nisu promenile status Vojvodine i Kosmeta u Federaciji, niti je Ustav Srbije uopšte to pitanje tretirao. Ono je bilo regulisano saveznim Ustavom. Promene u Ustavu Srbije odnosile su se isključivo na podelu nadležnosti koje njoj pripadaju - između organa Republike i organa autonomnih pokrajina, što je bilo isključivo pravo Republike. Položaj autonomnih pokrajina kao konstitutivnih elemenata Federacije ostao je potpuno isti kao i ranije. One su bile direktno predstavljene u organima Federacije izborom sopstvenih predstavnika u Saveznoj skupštini, gde su imale i pravo veta, kao i sve jugoslovenske republike, i u Predsedništvu SFRJ. Vrlo dobro se zna da je takvo rešenje bilo na snazi sve dok je postojala SFRJ, ali su neistine potrebne kako bi se našao razlog da se opravda separatizam. Čudno je, a i neistinito, da je rešavanje jednog unutrašnjeg pitanja u Srbiji, moglo toliko da uplaši Hrvatsku da je rešila da napusti Jugoslaviju. Pre će biti da je u pitanju traženje alibija za protivustavno ponašanje.

 

Događaji koji su prethodili promenama Ustava Srbije iz 1989. govore nešto drugo. Hrvatska je svesrdno podržavala protivustavno ponašanje albanskih separatista na Kosovu, koje je dovodilo do masovnog egzodusa srpskog naroda i stalnih tenzija koje su pretile da dovedu do izbijanja otvorenih međunacionalnih sukoba. NJena je ideja bila da u takvim konfliktima na Kosovu nađe opravdanje za izlazak iz Jugoslavije, jer „ne želi da živi u državi u kojoj se ratuje“. Međutim kako su ustavnim promenama iz 1989. godine presečeni konfliktni događaji, Hrvatska je načinila zaokret, nalazeći da su ustavne promene početak rušenja Jugoslavije. To je zaista prilično neubedljivo objašnjenje.

Druga neistina kojom se dugo manipuliše, pa i u govoru Stjepana Mesića u Akademiji znanosti i umjetnosti 15. 12. 2006. godine, jeste da je Ustavom SFRJ bilo definisano pravo republika na samoopredeljenje. On bi kao pravnik morao znati da i kad bi zaista u tom Ustavu bilo definisano da republike imaju pravo na samoopredeljenje, što nije bilo tačno, bio potreban zakon koji reguliše postupak za tako značajan čin, inače bi se bez toga otcepljenje pretvorilo u samovolju i u haos, kao što se i desilo, sa teškim posledicama.

 

Međutim, ni u Ustavu iz 1974. godine, niti u jednom posleratnom ustavu, nikada nigde nije bilo napisano da republike imaju pravo na samoopredeljenje. U bilo kom obliku da se pojavljuje pravo na samoopredeljenje, ono je uvek pripisivano narodima, a ne republikama. Drugačije rešenje i drugačiji Ustav srpski narod čak ni tada, kad nije bilo svih mogućnosti da se izraze nacionalni interesi, verujem, ne bi mogao da prihvati iz jasnih istorijskih i praktičnih razloga, usled kojih nije mogao da prihvati ni kasniji raspad Jugoslavije po republičkim granicama. Ako Mesić tvrdi da u Ustavu SFRJ pravo na samoopredeljenje nisu imali narodi nego republike, treba da citira odgovarajuću odredbu koja to potvrđuje. Međutim, nema takve odredbe, to je njegova proizvoljna tvrdnja, da bi se zavaralo javno mnjenje i umanjila odgovornost za nasilni separatizam koji se dogodio.

 

Mit o „velikodušnosti“

 

Danas veoma lepo zvuči kada neupućeni ljudi čuju da je bilo tako „pametnih“ predloga koji bi doprineli da se izbegnu svi sukobi i katastrofe koje smo doživeli

Da bi se sakrila prava namera da se nasilnim putem ostvari otcepljenje Hrvatske, Mesić je pred Haškim tribunalom insistirao na tome da se Jugoslavija raspala zato što Srbija nije htela da prihvati predlog o konfederaciji, za koji su se, navodno, zalagale Slovenija i Hrvatska. Famu o tom „velikodušnom“ potezu Hrvatske treba konačno skinuti s dnevnog reda. Danas veoma lepo zvuči kad neupućeni ljudi čuju da je bilo tako „pametnih“ predloga koji bi, da su nekom srećom bili usvojeni od Srbije, doprineli da se izbegnu svi sukobi i katastrofe koje smo doživeli. Nažalost, nije tako. Kada se danas govori o tom projektu, koji su zaista bile predložile Slovenija i Hrvatska, govori se nepotpuno i uprošćeno, da bi se postigao politički efekat prenošenja odgovornosti na onoga ko ga nije prihvatio.

Prava istina je, međutim, drugačija. Predsedništvo SFRJ je pripremalo projekat budućih odnosa u jugoslovenskoj federaciji i, većinom članova, zaključilo da Saveznoj skupštini predloži korekture postojećeg ustava, kako bi bile uklonjene očigledne slabosti i kako bi se prevazišle međurepubličke suprotnosti.

Slovenija i Hrvatska se s tim konceptom nisu slagale i dale su svoj projekat konfederalnog ugovora koji bi trajao pet godina, a koji bi posle toga automatski prestao da postoji ako ne bi bio sporazumno produžen. Nije, dakle, Srbija bila jedina za korekture postojećeg ustava, niti jedina protiv predloženog konfederalnog koncepta, nego većina republika i većina članova Predsedništva SFRJ. Ipak, Predsedništvo je uputilo Saveznoj skupštini oba predloga kao ravnopravna, i predlog Predsedništva i predlog Slovenije i Hrvatske. Ali, kao što je poznato, nikada nije mogao da bude postignut sporazum ni o jednom od njih.

Pre bi se, dakle, moglo reći da je raspad Jugoslavije nastao zato što Slovenija i Hrvatska, koje su bile u tom trenutku u manjini, nisu prihvatile većinski predlog za promenu Ustava zemlje. Međutim, to bi samo bio „utuk na utuk“, jer je izjašnjavanje za jedan ili drugi predlog bio samo „vrh ledenog brega“, iza koga se skrivala prava suština stvari o kojoj Mesić i drugi u Hrvatskoj izbegavaju da govore.

 

Suština problema, koje je hrvatsko rukovodstvo vrlo dobro videlo i znalo, sastojala se u činjenici da ono želi da odvoji Hrvatsku od Jugoslavije, bez uvažavanja ravnopravnosti srpskog naroda koji živi u toj republici i bez mogućnosti da i on odlučuje o svojoj sudbini. Ideja predloga o konfederaciji bila je sledeća: sve republike se proglašavaju samostalnim državama, a potom zaključuju ugovor o konfederaciji koji će trajati pet godina. Posle toga - kud koji mili moji. Prividno ostajemo zajedno, a faktički stavljamo „pod tepih“ ključno pitanje, da li je u republikama, koje to predlažu, ili koje se s tim slažu, pribavljena saglasnost konstitutivnih naroda za takvu odluku, da izađu iz zajedničke države. Sasvim je bilo jasno da se time pokušava preskočiti ustavna procedura koja mora da prethodi rasturanju države i stvaranju konfederacije. Ne znam od koga bi usvajanje takvog predloga na nivou federacije ili u nekoj republici, pa i u Srbiji, moglo da ukloni sve probleme koji su kasnije ispoljeni u Hrvatskoj, kada se drugim putem krenulo ka istom cilju - odvajanju Hrvatske u samostalnu državu bez uvažavanja ravnopravnosti oba konstitutivna naroda te republike.

 

Kada je postalo jasno da se politička kriza zemlje nije mogla rešiti dogovorom na osnovu bilo koga od dva ponuđena rešenja, Predsedništvo SFRJ je razradilo novi predlog - da se u republikama koje predlažu konfederaciju obave referendumi (za federaciju ili za konfederaciju). Za one republike koje su bile za federaciju, ona bi se ustavno rekonstruisala, a za one koje se izjasne na referendumu za konfederaciju, doneo bi se zakon o razgraničenju i odvajanju od Jugoslavije, pa bi se, potom, s njima pregovaralo o konfederalnom ugovoru. Glasanje o konfederaciji u svakoj republici, bilo bi i glasanje o otcepljenju, pri čemu se podrazumevalo da se poštuju ustavotvorna prava svakog naroda, pa i pravo srpskog naroda u Hrvatskoj.

 

Koliko god da se Stipe Mesić i Hrvatska upinju da dokažu da stvari stoje onako kako bi njima odgovaralo, neumitne istorijske činjenice govore drugačije

Pokušaji da se sva odgovornost za građanski rat i žrtve u Hrvatskoj natovare na drugoga bilo je očito vidljivo i u tvrdnji Stjepana Mesića pred Haškim tribunalom da je iz Srbije došao podsticaj za pobunu Srba u Hrvatskoj, da su oni počeli da pružaju otpor novoizabranoj HDZ vlasti, da su podizali barikade kako bi onemogućili funkcionisanje glavnih saobraćajnih magistrala, da su se naoružali i smetali legalnoj hrvatskoj vlasti da obezbedi funkcionisanje države. Dalje, da je Hrvatska morala da se naoruža da bi tu pobunu suzbila. To je njihova stalna i omiljena tema.

Koliko god da se Mesić i Hrvatska upinju da dokažu da stvari stoje onako kako bi njima odgovaralo, istorijske činjenice govore o sasvim drugačijem rasporedu i redosledu događaja.

 

Po dolasku na vlast Hrvatske demokratske zajednice, izmenjen je Ustav Hrvatske na način da je srpski narod, od do tada konstitutivnog, pretvoren u nacionalnu manjinu. Naravno, bez njegove saglasnosti. U svim dotadašnjim ustavima Hrvatske ta republika bila je definisana kao republika dva ravnopravna naroda - Hrvata i Srba. To je bila logična posledica činjenice da u toj republici na oko 30 odsto teritorije vekovima živi većinsko srpsko stanovništvo. To je bio i jedini mogući način da se usvoji sporazumno političko rešenje za formiranje jedne republike na ravnopravnim osnovama dva naroda koji tamo žive.

Brisanje srpskog naroda kao ustavotvornog izazvalo je veliko uznemirenje kod srpskog stanovništva u Hrvatskoj, kome je još bio u sećanju progon i pokolj izvršen nad njim u toku Drugog svetskog rata. Pogotovo što je novoizabrana vlast nagovestila politiku izdvajanja iz Jugoslavije. Bilo je očigledno da se pomenutom ustavnom revizijom pripremalo ukidanje ustavotvornog prava srpskog naroda da učestvuje u odlučivanju o sopstvenoj sudbini. Srpski narod u Hrvatskoj se plebiscitarno izjasnio protiv takve ustavne promene, ali to aktuelna hrvatska vlast nije uzimala u obzir.

Predstavnici srpskog naroda pokušavali su da svoja prava zaštite žaleći se organima Federacije, uključujući i Predsedništvo SFRJ, ali ovi nisu imali pravne instrumente da ih zaštite. Politički pokušaji, nažalost, nisu dali rezultate.

 

O tome se raspravljalo na Predsedništvu SFRJ, upravo u vreme dešavanja, sa izveštajima kompetentnih organa sa terena, svestrano i uz sve raspoložive argumente. Sednica Predsedništva SFRJ održana je 2. oktobra 1990. godine, a trajala je čitav dan i duboko u noć. U njenom radu iz Hrvatske su učestvovali, pored člana Predsedništva iz Hrvatske Stjepana Mesića, predsednik Tuđman i predsednici Sabora i Vlade Hrvatske. Posle svestrane rasprave, bez ijednog glasa protiv, uz saglasnost pomenutih predstavnika Hrvatske, Predsedništvo je zaključilo da se uzroci međunacionalnih konflikata u Kninu i drugim mestima sa većinskim srpskim stanovništvom nalaze u odlukama aktuelne hrvatske vlasti koje ugrožavaju nacionalna prava i interese srpskog stanovništva. Zaključeno je da se stanje može popraviti ako se odmah preduzmu mere da se ti uzroci uklone. Predsedništvo je naložilo da se svi sporovi rasprave i da se pronađu adekvatna rešenja koja će ukloniti tenzije.

 

U zaključku pomenute sednice Predsedništva SFRJ od 2. oktobra 1990. godine pored ostalog se kaže: „Predsedništvo SFRJ je zatražilo da se izvrši detaljna analiza uzroka koji su doveli do međunacionalnih oružanih sukoba i utvrdilo obaveze za sve nadležne organe, kako bi se pronašli mirni putevi za rešavanje konfliktne situacije i zahtevalo da organi Republike Hrvatske sagledaju i otklone uzroke koji izazivaju strah, otpor, pa i masovnu građansku neposlušnost“.

Vreme je prolazilo, stanje se pogoršavalo, a uzroci sukoba nisu otklanjani. Zato je Predsedništvo SFRJ na sednici održanoj 7. i 8. maja 1991. godine ponovo potvrdilo ranije ocene o uzrocima stanja u Hrvatskoj i naredilo niz mera koje bi trebalo da dovedu do uklanjanja međunacionalnih sukoba. Tačka 5. zaključaka Predsedništva je glasila: „Odmah formirati paritetnu grupu sastavljenu od predstavnika Republike Hrvatske i legitimnih predstavnika srpskog naroda iz Hrvatske, radi otpočinjanja razgovora o svim spornim političkim pitanjima za koje se smatra da su uzročnik krize, kao što su: ustavna ravnopravnost hrvatskog i srpskog naroda, jezik, pismo, nacionalni i državni simboli, pravo naroda na samoopredeljenje do otcepljenja, način izjašnjavanja na referendumu i sl.“

 

 

 

 

 •  

Share this post


Link to post

HRVATSKI MEDIJI SNIMCIMA RAZOTKRILI MESIĆA! „NDH je hrvatska pobeda, a Jasenovac je falsifikat“ (VIDEO)

24 januara 2017 Intermagazin

 

Mesic 436554

 

Na Jutjubu su se pojavili snimci bivšeg predsednika Hrvatske Stjepana Mesića, navodno nastali 1992. u Novskoj i Australiji. Na njima Mesić poriče zločine nad Srbima koje su ustaše počinile u Jasenovcu i veliča NDH kao pobedu Hrvatske!

KOMENTAR INTERMAGAZINA: Samoproklamovani „antifašista“, gost u emisiji Ivana Ivanovića, gde je uz pomoć voditelja „prao“ svoj lik i delo, dragi gost drugosrbijanaca u Srbiji i čovek koji drži predavanja o moralu na Balkanu, sa ovim snimcima je samo potvrdio ono što su pojedini već znali, Stejpan Mesić je fašista!

Mesić na snimku tvrdi da je Jasenovac radio do 1947. godine, dodajući kako je reč o „radnom logoru“ te kako bi u Jasenovac trebalo dovesti „svetsku komisiju“ koja bi utvrdila pravu istinu o tom logoru.

Za Mesića je 1992. Jasenovac bio „radni pogon“, a ljudi koji su poslani u njega bili su „praktički spašeni“ jer je dolazak u Jasenovac značio da neće biti pobijeni nego korišteni kao radna snaga.

– Ljudi su umirali, kao što su ljudi u ratu i inače umirali, od tifusa od dizenterije. Ali to su bili radni pogoni. Bilo je glupo nekoga naučiti da radi kožu pa ga nakon toga ubiti – kaže Mesić na snimku.

 

Mesiću to nije bilo prvi put da negira ustaške zločine. Tako je Index.hr još 2006. objavio snimak na kome se Mesić obraća emigraciji u Australiji i naziva fašističku NDH – HRVATSKOM POBEDOM.

– U Drugom svetskom ratu Hrvati su dva puta pobedili. Mi nemamo razloga nikome da se izvinjavamo. Traže od Hrvata da kleknu pred Jasenovac. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo dva puta pobedili, a svi drugi samo jednom. Mi smo pobedili 10. aprila, kada su sile osovine priznale hrvatsku državu. Pobedili smo jer smo se našli posle rata opet s pobednicima za pobedničkim stolom – rekao je tada Mesić, koji se naknadno ogradio od svojih tadašnjih izjava i nazvao ih „taktičkim ustupcima“.

 

Share this post


Link to post

Ако је рушена Југославија онда ми никако неможемо бити "побуњеници са којима нема договора". Драго ми је да ти ни данас није јасно шта сте онда хтели. Само полако...временом ћеш схватити какви сте мајмуни испали што сте за рачун запада кренули у неуставну и насилну сецесију.

Share this post


Link to post
6 hours ago, Ljuta Zenga 1991. said:

E moji "pomoz Bog junaci", pa kako ste tako brzo pukli kad smo se naoružali i kada nam je postalo jasno da s pobunjenicima nema dogovora. A Mesić je stari udbaški kadar, matori je Rom, zovemo ga Burduš. Njegova jedna knjiga ima tri naslova, svako izdanje novi naslov, on je stara udbaška lopina. Prvo se '90. kurčio naslovom "Kako sam srušio Jugoslaviju", tada se furao na Hrvata. Drugo izdanje "Kako smo srušili Jugoslaviju", a treće "Kako su srušili Jugoslaviju". Jbg, Milošević je svojim nacionalizmom, vi s vašim mitinzima i srbovanjem, otjerali prvo Slovence i nas Hrvate, a vaša agresija otvorila je oči i drugima. Može Burduš lagati čim zalaje, ali činjenica je da je on bio zadnji "predsjednik sfrj i zapovjednik jna" - zar vi stvarno mislite da su ga generali slusali? Krenuli ste, zaustavili smo vas skoro goloruki, onda smo se naoružali i uvježbali.. Zato vi danas kukate na ovakvom forumu.. ZDS! 

 

Ljuti daj nemoj bit nervozan,ako svećenik nije imo danas vremena za tebe,sutra sigurno.

U vijeri i nadi je spas !

Strpljen,spašen znaš kako se kaže.

 

seks.jpg

Share this post


Link to post
8 hours ago, Ljuta Zenga 1991. said:

E moji "pomoz Bog junaci", pa kako ste tako brzo pukli kad smo se naoružali i kada nam je postalo jasno da s pobunjenicima nema dogovora. A Mesić je stari udbaški kadar, matori je Rom, zovemo ga Burduš. Njegova jedna knjiga ima tri naslova, svako izdanje novi naslov, on je stara udbaška lopina. Prvo se '90. kurčio naslovom "Kako sam srušio Jugoslaviju", tada se furao na Hrvata. Drugo izdanje "Kako smo srušili Jugoslaviju", a treće "Kako su srušili Jugoslaviju". Jbg, Milošević je svojim nacionalizmom, vi s vašim mitinzima i srbovanjem, otjerali prvo Slovence i nas Hrvate, a vaša agresija otvorila je oči i drugima. Može Burduš lagati čim zalaje, ali činjenica je da je on bio zadnji "predsjednik sfrj i zapovjednik jna" - zar vi stvarno mislite da su ga generali slusali? Krenuli ste, zaustavili smo vas skoro goloruki, onda smo se naoružali i uvježbali.. Zato vi danas kukate na ovakvom forumu.. ZDS! 

 

 

ljuta Zenga ;D;D;D;D

desi Pankeru ? ako si i ti bio u ovim kokosarima te konjusarima onda si me razocarao :[|

onda si mogao slobodno u 119 ;)

Share this post


Link to post
20 hours ago, Zeljo said:

 

ljuta Zenga ;D;D;D;D

desi Pankeru ? ako si i ti bio u ovim kokosarima te konjusarima onda si me razocarao :[|

onda si mogao slobodno u 119 ;)

Sprica zakon . . .;D

Share this post


Link to post

Vise postujem onog ustaskog sofera Rojsa nego ovog laznog antifastistu Mesica, koji onako raspolozeno ceka svog prijatelja Haradinaja. 

Share this post


Link to post
20 hours ago, Kapetan said:

Vise postujem onog ustaskog sofera Rojsa nego ovog laznog antifastistu Mesica, koji onako raspolozeno ceka svog prijatelja Haradinaja. 

 

taj ustaski sofercic Rojs je daleko od covika pa i od djeteta; velik je samo kad ima zaledinu i cvarke na ramenu

ali i onda ga niko ne jebe.

Nadam se da ce ga negdje zgaziti auto u onom  crvenom ferariju koji je oteo od Srbina kao i sve ostalo sto je 

oteo te se obogatio na tudoj muki i trudu .....

Share this post


Link to post
23 hours ago, Kapetan said:

Vise postujem onog ustaskog sofera Rojsa nego ovog laznog antifastistu Mesica, koji onako raspolozeno ceka svog prijatelja Haradinaja. 

 

Ovi što se šetaju u crnim ustaškim odorama barem ne nose maske. Barem znaš na čemu si. Najgora je ova verzija zakukuljenih ustaša. Takav je i Mesić. Takav je bio i Tuđman. Zato smo od 1990 na skupovima hdza gledali zakukuljene ustaše i njihove transparente sa natpisima - ljubav i demokracija, a iza takvih transparenata je virilo zlo. Zato i danas na radiju slušam kako KGB kaže da su eto ovi što su se prošetali Zagrebom jedna nevažna mala pojava i da ta stranka nema nikakav utjecaj u Hrvatskoj, znači u Hrvatskoj očito vlada ljubav i demokracija a ovi što se prošetaju par puta godišnje nemaju nikakvu poliitčku moć, pa je sve kao čisto.Naravno, na vlasti je desničarski hdz koji je omogućio takvima da postoje, to je baza i ovi što su se prošetali u crnim odorama nisu proizvod nekakve ultradesničarske stranke nego hdza a isto tako i komunista koji su Hrvatima gledali kroz prste (nije izvršena deustašizacija hrvatskog društva) a utjecaj RKC da i ne spominjem.

 
Mislim da je Tuđman bio tipičan primjer zakukuljenog ustaše. Bio je kao general i komunist i marksista a zapravo je prihvatio Jugoslaviju jer je shvatio šta njegovoj Hrvatskoj nude komunisti i otvoreno je pričao o tome zašto je bio u Jugoslaviji i zašto je pristao da bude dio tog sistema. Naime u Titovoj Jugoslaviji je stvorena hrvatska federalna jedinica - znači nova šansa za hrvatsku samostalnost, doviđenja ustaški genocid, sve je zaboravljeno, nema kazne, Hrvati su čisti i zaslužuju svoju republiku u Jugoslaviji, i upravo na toj liniji su i dobili novu samostalnu državu. Iako, današnja Hrvatska je kopija NDH a ne SR Hrvatske. Oni su ispočetka glumili da ne obnavljaju ndh a glume i danas. A što se tiče tvrdnje gore da su Hrvati ispali majmuni zato što su izveli secesiju na račun zapada, to ljudi pišu jer ne poznaju Hrvate i nisu među njima cijeli život. Hrvati su uspjeli u svom naumu, dobili su nezavisnu državu i na kraj pameti im nije da opet idu u neku novu zajednicu sa Srbima a još manje da žale zbog secesije kroz koju su se konačno odvojili od Jugoslavije, to im je vrh vrhova i u Hrvatskoj nikome ni ne pada na pamet da pomisli da su se oni neustavno odvojili od Jugoslavije. I da shvate to, njima bi to bila sitnica a ne veliki prijestup i bilo bi ih savršeno briga jer je glavni cilj - odvajanje od Srba i Jugoslavije, ispunjen. Te priče oko Ustava i ko je tu šta smio, baš ih briga za to nakon što su dobili državu, to su sitnice baš kao što je oduzimanje konstitutivnosti Srbima isto bila sitnica koja se riješila preglašavanjem za dvije minute. A i na kraju krajeva oni imaju svoje tumačenje ko se smio odcijepiti i to je samo gubljenje vremena njima nešto objašnjavati sada i danas nakon svega.


A ovaj Stipe Mesić, ovdje se lijepo pojašnjava zašto je Stipe Mesić povremeno bio antifašista.


"Sada, kada je cilj postignut, kada je mnogo bolje i korisnije biti antifašista, kada je ustaštvo kao profašistički pokret, ne toliko u Hrvatskoj koliko u Evropi i svetu - nepopularno, pa i štetno, vešti i prilagodljivi Mesić pokušava da obuče novo antifašističko ruho"

 

"Sada, kada je cilj postignut, kada je Jugoslavije nestalo i kada je stvorena samostalna hrvatska država, kada je mnogo bolje i korisnije biti antifašista, kada je ustaštvo, kao profašistički pokret, ne toliko u Hrvatskoj koliko u Evropi i svetu - nepopularno, pa i štetno, vešti i prilagodljivi Mesić pokušava da obuče novo antifašističko ruho. Ne čini on to samo zbog sebe, radi sopstvene popularnosti i opstajanja na vlasti - već radi Hrvatske i njenog što boljeg i uspešnijeg predstavljanja demokratskom svetu i demokratskoj Evropi. Oni koji su u Hrvatskoj „opravdali“ i „oprostili“ Mesiću njegov proustaški govor u Australiji iz 1992. godine, a po sopstvenom priznanju takvih govora bilo je više i na drugim mestima, nisu to učinili samo radi Mesića i njegovog ugleda, već pre svega radi Hrvatske, koju na sve načine treba opravdavati i spasavati od nimalo prijatne ustaške hipoteke. Mesić to čini uspešno i za to mu valja odati priznanje. Međutim, javnost uopšte, posebno srpska, treba da zna, i valja da upamti, da Mesić apsolutno nije pouzdani i ubeđeni antifašista, kao što nije ni postojani pristalica ustaštva. Ali, ako bude trebalo, i ako to bude odgovaralo njegovoj Hrvatskoj, biće on, kao što je i dosad bio, čas jedno, čas drugo. Ono što je kod njega postojano, to je ljubav i privrženost njegovoj Hrvatskoj i njegovim Hrvatima, a netrpeljivost i mržnja prema Srbiji i Srbima. Koliko se uvek i svugde, gde god mu se pružila prilika, trudio da u što lepšem svetlu prikaže Hrvatsku i Hrvate, isto toliko nastojao je da iskoristi svaku priliku da ocrni Srbiju i Srbe. Učinio je to i u svom govoru održanom 15. decembra u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, koji je imao isključivu svrhu da objasni i opravda njegov proustaški istup u Australiji."
 

Share this post


Link to post

Evo novih hrvatskih laži i podlosti.

 

Inače nejdem na index hr i mislim da niko normalan nema živaca čitati taj hrvatski sajt u kojem se vidi ta jedna odvratna hrvatska sklonost falcifikatima i podlostiima. I jučer odem na B92 i tamo je igrom slučaja bio preneseni tekst sa Index hr. Ono pročitaš i nije ti dobro.  A taj index hr je kao ljevičarski portal. To su ti zakukuljeni hrvatski pokvarenjaci koji su kao antifašisti a zapravo nema većih ljigavaca vani na internetu.

 

Svetski mediji o neonacistima u ZG: I oni kao i Šešelj...


Zagreb -- Ektremni desničari koji su u nedelju marširali centrom Zagreba dospeli su i u strane medije, piše zagrebački portal “Indeks”.

 

Foto: Tanjug

 

Kako navode, osim što su se sramotili u granicama svoje države, sada su njihov pokušaj provokacije preneli i američki mediji Bazfid, te agencija AP.

Bazfid je test o, kako “Indeks” piše, “novoj sramoti u Hrvatskoj” napisao pod naslovom: "Neonacisti mahali američkom zastavom i zakleli se Trampu".

“U tekstu, koji je podnaslovljen "Stvari koje nisu dobre", opisuju jučerašnju sramotu s Trga bana Jelačića”, piše portal. 

Spomenuli su i opisali američku, hrvatsku i zastavu neonacističkog NPD-a, koje su se juče vijorile središtem Zagreba, kao i to da je američka ambasada oštro osudila “sramotni ekstremno-desničarski marš”. 

 

Takođe, citirajući AP navode kako je grupa neonacista izvikivala slogane koji podržavaju nacistički ustaški režim, koji je "ubio na destine hiljada Jevreja, Srba, Roma i antifašista u koncentracionim logorima za vreme Drugog svetskog rata." 

 

“Kao da to nije dovoljno sramotno, u istom kontekstu spominju i Šešelja i njegove radikale. Napisali su kako Hrvatska nije jedina balkanska država u kojoj ekstremno desničarske stranke podržavaju Trampa. Podsetili su kako je prošle godine i ratni zločinac Šešelj već vodio sličnu paradu, podržavajući Trampa”, ističe “Indeks”. 

 

AP nije zaboravio pomenuti ni morbidne nalepnice iz Vukovara “koje su ovih dana dodatno sramotile Hrvatsku”, dodaju oni. 
Upozorili su kako su u Hrvatskoj nacionalizam i desničarenje u porastu, posebno prema Srbima. 


Zagrebom se u nedelju orilo "Za dom spremni", šetali su "crnokošuljaši", pozivalo na linč Srba, a uz to je pružena i podrška predsedniku SAD Donaldu Trampu.
 

B92 27 februar 2017

 

--------------------------------------

 

Ovaj komentar sam poslao a nisu ga objavili (mislim da nije nešto kontra mojeg komentara, jednostavno se tamo dosta puta dešava da ne objave komentar, masa ljudi na sportu se stalno buni na to, a i isti tipovi komentara kao i moj su objavljeni, vidjet ćete dolje, tako da ne mislim da neko nešto cenzurira)


"Zanimljivi su ti hrvatski portali. Kažu kao da to nije dosta (ta štetnja ovih ustaša) pa ih eto uspoređuju i sa Šešeljem. E to je već za Hrvate preveliki udarac. Ustaše, ajde ok, nekako će se proći preko toga ali usporedba sa Šešeljem? E ne baš. Šešelj je za Hrvate sotona i simbol najvećeg planetarnog zla a Hrvati ipak nisu takvi. To je to hrvatsko gledanje. Sad, ima jedan problem, Hrvatska je jedina zemlja koja je imala logore za djecu a pisati dalje o brutalnosti ubijanja Srba na koje su se ogadii i sami nacisti, doista više i nema smisla. Ali bitno je da oni pišu "kao da to nije dosta" i da onda moraju, jadni, istrpjeti usporedbu sa Šešeljevim šetnjama po Beogradu. Zato ja nikada nejdem na sramotni index hr."

 

i samo da još nešto napišem za taj B92: tamo su do 2012. znači do momenta kada je Gotovina pušten, ljudi pisali komentare u onom drugosrbijanskom filmu, ali od tada se dosta toga promijenilo ili ja nisam dovoljno dobro pratio sve, Točno se sjećam jednog komentara, čovjek iz Srbije je napisao "Ja sam Evropejac, i sve sve, ali ovo puštanje Gotovine mi je previše". Kao da se od tada nešto promjenilo. Ja sam zapravo jučer bio siguran da će na vijest "Svetski mediji o neonacistima u ZG: I oni kao i Šešelj..." doći gomila drugosrbijanaca sa pričama da je sve to isto, Šešelj i ustaše, rekao sam sam sebi - bolje nemoj čitati, gastritis ti se taman primirio, a onda sam ipak otišao pogledati i ono 6 komentara i svih 6 su odlični.

 

Evo pogledajmo:

 

"Da vidite propagande na HRT-u, u dvočasovnoj emisiji raspravljaju o reviziji tužbe BiH protiv Srbije za genocid, to im je udarna vijest... Dok oni brižljivo utvrđuju da li je Srbija počinila genocid ili ne (iako je isti taj sud utvrdio da Srbija nije bila ni agresor, a kamoli počinila genocid), njima po Zagrebu paradiraju crnokošuljaši, i po cijeloj Hrvatskoj se lijepe plakati koji pozivaju na vješanje srpskih porodica... To naravno ne komentarišu i ne posvećuju emisije povodom toga, bitno je gledati u tuđe dvorište i brinuti tuđe brige!"

 

"Evo ja koji ni najmanje ne simpatišem Šešelja ne mogu da progutam ovu paralelu. Sramota!"

"Да би неко био злочинац, мора бити негде осуђен. Шешељ није осуђен, чак ни модерна инквизиција Хаг то није успела. Претпоставка невиности док се не докаже супротно више не важи?"


"Ratni zločinac Šešelj? kad je osuđen?"

"Najpre, porediti neonaciste, ustaški smrad sa likom i delom Vojislava Šešelja je najblaže rečeno - apsurdno. Šešelj jeste nacionalista ali NIJE neonacista !!! Drugo, Šešelj je u tom sudu koji je osnovao zapad oslobođen svih optužbi. Dakle, nije korektno da se neko okarekteriše kao ratni zločinac kada je oslobođen svih optužbi. Podsetio bih Hrvate da je taj isti sud oslobodio njihovog generala Gotovinu za potpuno očigledan zločin etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske. Njima je to dovoljno da ga nazivaju "herojem i oslobodiocem". Ne može se ničime pravdati veličanje ustašstva u Hrvatskoj. Jednostavno, ne postoji opravdanje za tako nešto. Nema opravdanja !!!"
 

Share this post


Link to post
13 hours ago, guns n roses said:

Evo novih hrvatskih laži i podlosti.

 

Inače nejdem na index hr i mislim da niko normalan nema živaca čitati taj hrvatski sajt u kojem se vidi ta jedna odvratna hrvatska sklonost falcifikatima i podlostiima.

Koji te je davo i danas cera da odes ?

Ides onamo de ti pricinjava zadovoljstvo , a ne de ce ti cir proraditi . . .

Share this post


Link to post

Znaš šta, nejdem ja ali tekst je prenesen na B92, pa me naslov povukao. Ne znaš od kuda je tekst...

Share this post


Link to post
On 1-3-2017 at 0:41 PM, guns n roses said:

Znaš šta, nejdem ja ali tekst je prenesen na B92, pa me naslov povukao. Ne znaš od kuda je tekst...

Ako mozda nisi znao, B92 financira  direktno Holandija .

Dakle stranci , i ne samo B92 , mahom su svi financirani kao i nevladine organizacije iz vanjskih fondova  . . .

Share this post


Link to post

Znam, što kaže Veljko Đurić Mišina, Srbija je porobljena zemlja.

 

Sve ovisi o tebi, ako znaš istinu nikakav sajt ti neće promjeniti svijest. Ja često idem na B92 sport a i prođem prvom stranom sajta da vidim šta se dešava u svijetu. Sport sekcija im je dobra, dobri su im članci. Inače tamo kada je tema Hrvatska, tekma, nešto iz Hrvatske, 80 % ljudi piše komentare kao da smo na Krajinaforce. Hrvati su pročitani. Gotovo je. 

Share this post


Link to post
7 hours ago, guns n roses said:

Znam, što kaže Veljko Đurić Mišina, Srbija je porobljena zemlja.

 

Sve ovisi o tebi, ako znaš istinu nikakav sajt ti neće promjeniti svijest. Ja često idem na B92 sport a i prođem prvom stranom sajta da vidim šta se dešava u svijetu. Sport sekcija im je dobra, dobri su im članci. Inače tamo kada je tema Hrvatska, tekma, nešto iz Hrvatske, 80 % ljudi piše komentare kao da smo na Krajinaforce. Hrvati su pročitani. Gotovo je. 

Imas pravo kad kazes da zavisi od samog karaktera , ali treba da se znade kako ko i na koji nacin je doveo do ovakve situacije .

Pre mnogo godina , kad se pokusalo objelodannjivati sumnjive radnje nekih celnih ljudi , pa i postupci nekih oficira bi dovodilo do samoubistva .

Govorim na lokalnoj razini , a kamoli dalje instance .

Jedino sto se moglo tada je bilo , povuci se i cekaj momenat .

Bar je istina na vidiku i polako isplivava .

Nije najveci problem materijalna steta , niti je treba stavljati na prvo mjesto .

Srbi se trebaju spojiti kroz duhovnost , a to je i najace srpsko oruzje . . .

Pisem i izrazavam se kako su moji stari govorili iz jedino jedinog razloga da se ne zaboravi .

Ako me razuijete  ?

 

Share this post


Link to post
On 05. 03. 2017. at 8:21 PM, grom said:

Bar je istina na vidiku i polako isplivava .

 

Samo lijepo polako. Hrvatske hijene se ne daju ali i mi smo sve jači. U pravu je bio RR, stari forumaš, koji je napisao da čovjek može psihički oboljeti ako je među Hrvatima. Samo fino polako i istina će uvijek isplivati na kraju.

 

Evo kad smo već dotakli B92 i ko ga drži.

Nejde to tako hijene zapadne, hrvatske i drugosrbijanske. Niste vi nikoga prevarili. Jasno je da i sam Ante Pavelić može držati B92 ali ljudi u Srbiji nisu glupi. 

 

Evo jedne vijesti sa sekcije sporta a onda ćemo dolje vidjeti komentare Srba. Malo smo van teme ali dobro.

 

"Hrvati ratuju u Ukrajini, nećemo tuče u Zagrebu"

Hrvatski i ukrajinski navijači postigli su dogovor pred meču dveju selekcija u Zagrebu 24. marta u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

 

Getty Images

 

 

Kako prenosi portal 'večernji.hr', Hrvati i Ukrajinci postigli su dogovor na sastanku – prema kome neće dolaziti do sukoba i nereda.

'Vatreni' su već nekoliko puta kažnjavani od strane Evropske fudbalske unije (UEFA), što zbog nereda, što zbog nacističkih poruka i pozdrava.

Kako se navodi, Ukrajinci smatraju da rat u njihovoj zemlji ima velike sličnosti sa obračunima na Balkanu, ističući da im Hrvati sada pomažu u borbama u istočnoj Ukrajini – 'što je daleko važnije od navijačkih sukoba'. 

"Postigli smo dogovor s hrvatskom stranom, agresije u Zagrebu ne sme da bude. Inicijativa je došla s naše strane, a Hrvati su to podržali. Rat na Balkanu devedesetih godina ima puno sličnosti s onim u Ukrajini u posljednjih nekoliko godina. Hrvati nam pomažu u borbama u istočnoj Ukrajini i te stvari su nam puno važnije od navijačkih sukoba. Isto tako, kada se bude igrao revanš kod nas, nastojaćemo da sve prođe u mirnoj atmosferi i bez incidenata. Apelujemo na sve koji idu u Zagreb da se kulturno ponašaju, poštuju domaćina i suzdrže se od bilo kakvih provokacija", stoji u objavi ukrajinskih navijača, uz sliku vukovarskog tornja, koja se posebno odnosi na njihove huligane koji su neretko izazivali incidente velikih razmera. 

Hrvatska posle četiri kola zauzima prvo mesto u grupi I sa 10 bodova, dok je Ukrajina druga sa dva manje.

17155569_1370312196367867_5046625344627035121_n.jpg?oh=5254bbb59ca63581349ed98e9ff5d37d&oe=5935191C

Evo šta pišu ljudi nakon ove vijesti:

Rvati ratuju u Ukrajini... 
Kao i njihovi preci iz 369. hrvatske "Vražje" divizije 1941. godine. 
Istorija se ponavlja ciklično.

Staljingrad neće zaboraviti nikad, ni jedni ni drugi ili će ih se morati podsetit

Pa jeste slicni, dva mala naroda u senci i sa kompleksima od vecih u regionu. A da, tu je i velicanje nacizma.

Ae bre praznoglavi Fasisti palite, ne znate nista osim da mrzite...

Fasisti i jedni i drugi. 
Sloboda za Donbas.

isti fasisti opet zajedno kao i '41-ve.

fasisticka braca

Slican se slicnom raduje. Samo kako ce Hrvati da prihvate cirilicu?

Našla krpa zakrpu...

naravno da nece da se biju jer obe zemlje imaju nacisticke izlive u poslednje vreme.

Nedavno sam citao u Jutarnjem listu da je u Hrvatsku devedesetih najvise oruzja posle Nemacke i Poljske stiglo upravo iz Rusije i Ukrajine.

I dede su im isle na "istocni front", pa znamo kako su prosli.

To su te veze iz II Svjetskog rata..

itd....

Svi komentari su ovakvi. 

Samo polako, sve se mijenja. Toliko za sada.

Share this post


Link to post

Mene samo muci jedno saznanje , a to je da ce mo opet zajedno , ruku pod ruku . . .

 

Share this post


Link to post
2 hours ago, grom said:

Mene samo muci jedno saznanje , a to je da ce mo opet zajedno , ruku pod ruku . . .

 

 

bolje da si onda oba dvije odsjecemo ako opet moramo ruku pod ruku s ustasma ...

Valjda smo iz povjesti i svoje nesrece konacno naucili nesto a to je;  bolje s vragom

dogovarati i surovati nego s rvatima ....

Share this post


Link to post
3 hours ago, Zeljo said:

 

bolje da si onda oba dvije odsjecemo ako opet moramo ruku pod ruku s ustasma ...

Valjda smo iz povjesti i svoje nesrece konacno naucili nesto a to je;  bolje s vragom

dogovarati i surovati nego s rvatima ....

Plasim se da ponovno dolazi vreme da u ratu ginemo i pobjedimo , a u miru gubimo . . .

Share this post


Link to post
On 10. 03. 2017. at 10:14 AM, grom said:

Mene samo muci jedno saznanje , a to je da ce mo opet zajedno , ruku pod ruku . . .

 

 

Svako neka sam razvija svoju svijesnost. Ako nakon svega i dalje ništa ne vidimo, onda smo mi još defektniji od Hrvata. Ništa tu više Hrvati nisu krivi. Nadam se da ovi u svijetu nisu toliko utjecajni da opet mogu stvarati nove zajedničke države Srba i Hrvata bez da išta pitaju te narode, i ti na to vjerovatno misliš.

 

Share this post


Link to post

Ajde da pogledamo ovaj zanimljiv događaj od prije par dana. 
Naime protjerali su Srbe iz Hrvatske pa sad izmišljaju Srbe da bi koliko toliko zadovoljili svoje ustaške apetite.  
Pogledajmo tekmu Hajduk-Rijeka do prije koji dan: u Rijeci ne igra ni jedan jedini Srbin a trener im je Slovenac. Iz grada Rijeke Srbi su protjerani još početkom 90-tih godina a ista ta Armada da se kojim slučajem igra tekma sa Partizanom ili Zvezdom na Kantridi, bi 90 minuta pozivala na ubijanje Srba i sve bi bilo isto kao da se igra u Splitu ili Zagrebu. Dakle ovi iz Armade mrze Srbe i veze nemaju sa Srbima a ovi ih prozivaju da su Srbi. Ratko Dmitrović je lijepo primjetio da će u Hrvatskoj zlo početi jesti samo sebe. Dakle ustaše provocirale ustaše ćirilicom.

Splićani provocirali Riječane ćirilicom

 

Derbi hrvatskog prvenstva završen je bez pobednika (1:1), a meč su obeležile provakacije navijača Hajduka prema pristalicama Rijeke.

Youtubescreenshot

 

Navijačka grupa “Torcida“ često proziva Riječane da su poštovaoci Srba, pa su upravo zbog toga na tribini razvili transparent ispisan ćirilicom.

Navijači Rijeke su na ovaj derbi došli brodom u Split što su iskoristila za prozivku i uz parolu srpske pesme “Morem plovi jedna mala barka“. 

Meč su obeležili prekidi zbog baklji, a odmah nakon toga krenula su i skandiranja “Ubij Srbina“ i “Za dom spremni“. 

Hrvatski mediji javili su da su Riječani posle gola domaćina “hukali“ strelcu Hamziju Bariju, aludiravši na njegovu boju kože.

Izvor: B92 11.03.2017.

 

 

 

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now